دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مدیریت (گرایشهای مدیریت اجرایی، بازرگانی، بحران، تکنولوژی، مالی، دولتی، صنعتی، کسب و کار، منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی) بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید.

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی کیبورد فشار داده و نگه دارید و همزمان کلید F (دکمه “F” انگلیسی یا دکمه “ب” فارسی) را فشار دهید. بعد از فشار دادن این دو کلید، کادر کوچکی در بالا و یا پایین مرورگر شما باز خواهد شد. کلمه کلیدی خود را آنجا تایپ کنید تا مقاله مربوط را بیابید.

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۳ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار: نقش یادگیری سازمانی (نشریه الزویر)
            Open innovation and sustainable competitive advantage: The role of organizational learning ♦
 2. اندازه گیری حس مکان در محیط های پروژه برای ارتقای رفاه ذهنی مثبت (نشریه الزویر)
            Measuring sense of place in project environments to promote positive mental wellbeing ♦
 3. چابکی زنجیره تامین و عملکرد پایداری: یک روش پیکربندی به شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار (نشریه الزویر)
            Supply chain agility and sustainability performance: A configurational approach to sustainable supply chain management practices ♦
 4. اثر نهادهای محلی بر استراتژی‌های رقابتی صادرکنندگان. موردی از اقتصادهای نوظهور در آمریکای لاتین (نشریه الزویر)
            The effect of local institutions on the competitive strategies of exporters. The case of emerging economies in Latin America ♦
 5. بازاریابی داخلی و رفتار خارج از نقش فروشندگان: نقش واسطه ای رضایت شغلی (نشریه الزویر)
            Internal marketing and salespeople’s out-of-role behaviour: The mediating role of job satisfaction ♦
 6. سود بیشتر، بخشش بیشتر؟ اثر ارزش جامعه برند بر ایجاد ارزش مشترک توسط کاربران (نشریه الزویر)
            More gain, more give? The impact of brand community value on users’ value co-creation ♦
 7. بررسی تجربی اصالت برند انسانی به عنوان محرک عشق به برند (نشریه الزویر)
            An empirical examination of human brand authenticity as a driver of brand love ♦
 8. اثر شیوه‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) با مشارکت بالا بر انعطاف‌پذیری زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی (نشریه الزویر)
            The effect of high-involvement human resource management practices on supply chain resilience and operational performance ♦
 9. برآورد آمیخته بازاریابی مرتبط با قصد خرید مصرف کننده محصولات لبنی در بنگلادش: کاربرد یک نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (نشریه الزویر)
            Assessment of marketing mix associated with consumer’s purchase intention of dairy products in Bangladesh: Application of an extended theory of planned behavior ♦
 10. اثر واسطه و آستانه نوآوری سبز در اثر مقررات زیست محیطی بر رشد اقتصادی: شواهدی از چین (نشریه الزویر)
            The intermediary and threshold effect of green innovation in the impact of environmental regulation on economic Growth: Evidence from China ♦️
 11. مدل مزیت رقابتی گذرا برای تحلیل سناریوی تجاری شرکت های فناوری (نشریه الزویر)
            The transient competitive advantage model to analyze business scenario of technology companies ♦
 12. رهبری مبتنی بر نقاط قوت و مشارکت کاری کارکنان: یک مطالعه چند منبعی (نشریه الزویر)
            Strengths-based leadership and employee work engagement: A multi-source study ♦
 13. “جدید و قدیم”: برآورد مصرف کنندگان از برندینگ مشترک بین برندهای جدید و برندهای قدیمی چینی (نشریه الزویر)
            “New and old”: Consumer evaluations of co-branding between new brands and Chinese time-honored brands ♦
 14. اثر استراتژی نوآوری، ظرفیت جذب و نوآوری باز بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME): مطالعه موردی شیلی (نشریه الزویر)
            Impact of innovation strategy, absorptive capacity, and open innovation on SME performance: A Chilean case study ♦
 15. حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات و سرمایه گذاری – حساسیت جریان نقدی (نشریه الزویر)
            Corporate governance, information disclosure and investment – Cash flow sensitivity ♦
 16. بازگشت به مبانی نظریه پردازی منابع انسانی: فراخوانی برای توجه بیشتر به مشاغل (نشریه الزویر)
            Back to basics in human resource theorizing: A call for greater attention to jobs ♦
 17. اثر یادگیری سازمانی بر عملکرد پایدار شرکت: تاثیر مداخله گر شبکه سازی و نوآوری سازمانی (نشریه الزویر)
            Impact of organizational learning on sustainable firm performance: Intervening effect of organizational networking and innovation ♦
 18. بازاریابی رسانه های اجتماعی جهت تامین مالی جمعی سهام: کدام پست ها باعث تصمیم گیری سرمایه گذاری می شوند؟ (نشریه الزویر)
            Social media marketing for equity crowdfunding: Which posts trigger investment decisions? ♦
 19. تفاوت های جنسیتی در تفکر قالبی حسابرسی و اثر آنها بر قصد ورود به حرفه (نشریه الزویر)
            Gender differences in the auditing stereotype and their influence on the intention to enter the profession ♦
 20. افزایش مقیاس و مقیاس بندی در یک زمینه کسب و کار بین المللی (نشریه الزویر)
            Scale-ups and scaling in an international business context ♦
 21. به سوی ارتقای کیفیت نرم افزار توسط مدیریت دانش مشتری در کمپانی های نرم افزاری (نشریه الزویر)
            Toward software quality enhancement by Customer Knowledge Management in software companies ♦
 22. عوامل موثر بر کیفیت خدمات ابری و رابطه آنها با رضایت و وفاداری مشتری (نشریه الزویر)
            Factors influencing cloud service quality and their relationship with customer satisfaction and loyalty ♦
 23. بررسی اصولی مدیریت دانش و پروژه های توسعه محصول جدید: روندها، مسائل و چالش ها (نشریه الزویر)
            A systematic review of knowledge management and new product development projects: Trends, issues, and challenges ♦
 24. هوش فرهنگی و اثربخشی بین فرهنگی در بین مربیان پرستاری: یک مطالعه ترکیبی (نشریه الزویر)
            Cultural intelligence and intercultural effectiveness among nurse educators: A mixed-method study ♦
 25. تحریک نوآوری فزاینده و بنیادین به وسیله شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) با مشارکت بالا: نقش اشتراک دانش و آشفتگی بازار (نشریه الزویر)
            High-involvement HRM practices stimulate incremental and radical innovation: The roles of knowledge sharing and market turbulence ♦
 26. بررسی محرک های نوآوری بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) (نشریه الزویر)
            Examining the drivers of marketing innovation in SMEs ♦
 27. بررسی اثر قابلیت های هوش تجاری و یادگیری شبکه بر داده کاوی برای عملکرد استارتاپ (نشریه الزویر)
            Investigating the business intelligence capabilities’ and network learning effect on the data mining for start-up’s function ♦
 28. تحقیقات عملیاتی چگونه می‌تواند تفاوت واقعی در مراقبت های بهداشتی ایجاد کند؟ چالش های اجرا (نشریه الزویر)
            How can operational research make a real difference in healthcare? Challenges of implementation ♦
 29. ایجاد ظرفیت یادگیری سازمانی: نقشه راهی برای پرستاری اجرایی (نشریه الزویر)
            Building Organizational Learning Capacity: A Road Map for Nurse Executives ♦
 30. سازمان‌ های یادگیرنده در دانشگاه های عربستان: پیامدهایی برای آموزش کاردرمانی (نشریه الزویر)
            Learning organizations in Saudi universities: Implications for occupational therapy education ♦
 31. تأثیر نوآوری ها در شیوه های منابع انسانی، قابلیت های نوآوری و مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME) در تایلند (نشریه الزویر)
 32. نقش اکوسیستم های کارآفرینی در بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط (SME) (نشریه الزویر)
            The role of entrepreneurial ecosystems in the SME internationalization ♦
 33. مکانیسم تاثیر “اینترنت +” بر عملکرد نوآوری شرکت های سنتی: شواهد تجربی از چین (نشریه الزویر)
            The impact-mechanism of “Internet +” on the innovation performance of traditional enterprises: Empirical evidence from China ♦
 34. کمبود نقدینگی در شرکت های عرضه اولیه عمومی سهام (نشریه الزویر)
            Cash shortfalls in IPO firms ♦
 35. تاثیر ویژگی های فردی صاحبان مشاغل بر ثبت اختراع در زمینه نوآوری دیجیتال (نشریه الزویر)
            The impact of business owners’ individual characteristics on patenting in the context of digital innovation ♦
 36. جهت گیری پایه هرم و عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) ویتنامی (نشریه الزویر)
            The base-of- the-pyramid orientation and export performance of Vietnamese small and medium enterprises ♦
 37. پنج بعد نوآوری در مدل کسب و کار: کاوش چند موردی از تحولات مدل کسب و کار شرکت متصدی صنعتی (نشریه الزویر)
            Five dimensions of business model innovation: A multi-case exploration of industrial incumbent firm’s business model transformations ♦
 38. روابط مدیریتی، نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME): نقش تعدیل کننده آشفتگی محیطی (نشریه الزویر)
            Managerial ties, business model innovation & SME performance: Moderating role of environmental turbulence ♦
 39. بررسی تاثیر سطح بلوغ بر استفاده از روش های Agile UX توسط استارت آپ های دیجیتال: ارزیابی تفکر طراحی، استارتاپ ناب، و تجربه کاربری ناب (نشریه الزویر)
            Does maturity level influence the use of Agile UX methods by digital startups? Evaluating design thinking, lean startup, and lean user experience ♦
 40. سیاست اعتبار سبز و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی: شواهدی از یک آزمایش شبه طبیعی (نشریه الزویر)
            Green credit policy and investment-cash flow sensitivity: Evidence from a quasi-natural experiment ♦
 41. پیشرو در نوآوری باز: نقش رهبری استراتژیک کارآفرینی در هماهنگی خلق ارزش و جذب در جوامع منبع باز GitHub (نشریه الزویر)
            Leading open innovation: The role of strategic entrepreneurial leadership in orchestration of value creation and capture in GitHub open source communities ♦
 42. تاثیر مدیریت سود بر کارایی بانک: شواهدی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا (نشریه الزویر)
            The effect of earnings management on bank efficiency: Evidence from ECB-supervised banks ♦
 43. یادگیری عمیق در تجزیه و تحلیل کسب و کار: برخورد انتظارات و واقعیت (نشریه الزویر)
            Deep learning in business analytics: A clash of expectations and reality ♦
 44. فرصت ها و چالش های دیجیتالی شدن برای شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) (نشریه الزویر)
          The opportunities and challenges of digitalization for SME’s ♦
 45. ارزشش را دارد! سیستم های کاری با عملکرد بالا برای رضایت شغلی کارکنان: نقش واسطه ای فرسودگی شغلی (نشریه الزویر)
            It’s worth it! High performance work systems for employee job satisfaction: The mediational role of burnout ♦
 46. یک روش مفهومی برای غربالگری و اتخاذ مدل های کسب و کار دورانی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs): مطالعه موردی روی صندلی های ایمنی کودک به عنوان یک سیستم خدمات محصول (نشریه الزویر)
            A conceptual methodology to screen and adopt circular business models in small and medium scale enterprises (SMEs): A case study on child safety seats as a product service system ♦
 47. استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین در آموزش بازاریابی (نشریه اسپرینگر)
            Application of Machine Learning Algorithm in Marketing Education ♦
 48. هوش مصنوعی و یادگیری عمیق: ملاحظات موسسات مالی برای مطابقت با بار نظارتی در بریتانیا (نشریه امرالد)
            Artificial intelligence and deep learning: considerations for financial institutions for compliance with the regulatory burden in the United Kingdom ♦
 49. اثر خصوصیات مالکیت و جنسیت بر مدیریت سود: شرکت های اندونزیایی (نشریه Mdpi)
            The Impact of Ownership Characteristics and Gender on Earnings Management: Indonesian Companies ♦
 50. پیوند بین عشق به برند، وفاداری، تعهد عاطفی و دهان به دهان مثبت: در زمینه نظریه هویت اجتماعی (نشریه Mdpi)
            Nexus between Brand Love, Loyalty, Affective Commitment and Positive Word of Mouth: In the Context of Social Identity Theory ♦
 51. تأثیر واقعیت افزوده بر قصد خرید در صنعت مسکن (نشریه هینداوی)
            The Influence of Augmented Reality on Purchase Intention in the Housing Industry ♦

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۲ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. ریسک دم و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) (نشریه الزویر)
            Tail risk and systemic risk of finance and technology (FinTech) firms ♦
 2. مقدمه ای بر “بازارها در گذارهای پایداری” (نشریه الزویر)
            Introduction to ‘Markets in sustainability transitions’ ♦
 3. مقابله با چالش های مدل کسب و کار در بین المللی سازی SME از طریق دیجیتالی شدن (نشریه الزویر)
            Tackling business model challenges in SME internationalization through digitalization ♦
 4. پیامدهای نظریه تحرک دیجیتالی سازی در حسابداری: شواهدی از Ash Cloud (نشریه الزویر)
            Implications of the ‘‘momentum” theory of digitalization in accounting: Evidence from Ash Cloud ♦
 5. نقش کیفیت حسابرسی در رابطه عملکرد مالی شرکت ESG: شواهد تجربی از شرکتهای اروپای غربی (نشریه الزویر)
            The role of audit quality in the ESG-corporate financial performance nexus: Empirical evidence from Western European companies ♦
 6. ناامنی شغلی و رفتار غیراخلاقی تایید شده سازمانی: اثرات تعدیل کننده مشترک هویت اخلاقی و شخصیت فعال (نشریه الزویر)
            Job insecurity and unethical pro-organizational behavior: The joint moderating effects of moral identity and proactive personality ♦
 7. بررسی نقش میانجی شیوه های مدیریت دانش در پایداری شرکت (نشریه الزویر)
            Exploring the mediating role of knowledge management practices to corporate sustainability ♦
 8. تحول اکوسیستم خدمات دیجیتال و نوآوری مدل کسب و کار دیجیتال در خرده فروشی: پیدایش فرا اکوسیستم ها و ارزش تعاملات فیزیکی (نشریه الزویر)
            The evolution of the digital service ecosystem and digital business model innovation in retail: The emergence of meta-ecosystems and the value of physical interactions ♦
 9. مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت بین المللی (نشریه الزویر)
            Renewable-energy consumption and international trade ♦️
 10. اثر صفات رهبری و یادگیری سازمانی بر نوآوری کسب و کار (نشریه الزویر)
            The impact of leadership traits and organizational learning on business innovation ♦
 11. دورکاری اجباری: اثر استرس ناشی از پلت فرم دیجیتال و تجربه کار از راه دور بر فرسودگی فناوری و رفاه ذهنی (نشریه الزویر)
            Enforced remote working: The impact of digital platform-induced stress and remote working experience on technology exhaustion and subjective wellbeing ♦
 12. یک چارچوب سبک وزن مبتنی بر بلاک چین و اینترنت اشیا برای فعال کردن شفافیت اطلاعات در تامین مالی زنجیره تامین (نشریه الزویر)
            A blockchain and IoT based lightweight framework for enabling information transparency in supply chain finance ♦
 13. داده های نظرسنجی در مورد منابع اجتماعی، شخصی و کاری مرتبط با مشارکت کاری در میان دانش ورزان در مالزی در بحبوحه همه گیری COVID-19 (نشریه الزویر)
            Survey data on the social, personal, and work resources associated with work engagement among knowledge workers in Malaysia amid the COVID-19 pandemic ♦
 14. شیوه های HRM با عملکرد بالا و آمادگی برای تغییر: مدل یکپارچه شامل تعهد عاطفی، عملکرد کارکنان، و نقش تعدیل کننده فرهنگ سلسله مراتبی (نشریه الزویر)
            High-performance human resource management practices and readiness for change: An integrative model including affective commitment, employees’ performance, and the moderating role of hierarchy culture ♦
 15. کار کردن با وجود سیستم های اطلاعاتی ناکافی در محل کار: یک مطالعه تجربی در رومانی (نشریه الزویر)
            Working around inadequate information systems in the workplace: An empirical study in Romania ♦
 16. ایجاد انعطاف پذیری سازمانی، نوآوری از طریق ابتکارات مدیریت بر اساس منابع، یادگیری سازمانی و پویایی محیطی (نشریه الزویر)
            Building organizational resilience, innovation through resource-based management initiatives, organizational learning and environmental dynamism ♦
 17. رفتار پایدار مصرف کننده نسل هزاره سوم هندی: تعدادی شواهد و مدارک (نشریه الزویر)
            Sustainable consumer behaviour of Indian millennials: Some evidence ♦
 18. کشف بعد تاریک دلبستگی به برند: خرید هیجانی، خرید وسواسی-اجباری و طعنه زنی (نشریه الزویر)
            Discovering the dark side of brand attachment: Impulsive buying, obsessive-compulsive buying and trash talking ♦
 19. نوآوری و مصرف بازاریابی پایدار: مدارکی از خرده فروشی برخط مواد غذایی زنجیره ای سرد (نشریه الزویر)
            Sustainable marketing innovation and consumption: Evidence from cold chain food online retail ♦
 20. کارآفرینی غیر قابل تعویض بر اساس توکن: یک چارچوب مفهومی (نشریه الزویر)
            Non-fungible token-enabled entrepreneurship: A conceptual framework ♦️
 21. اثرات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز از طریق سرمایه انسانی سبز، دانش زیست محیطی و نگرانی مدیریتی محیطی (نشریه الزویر)
            Effects of green human resource management on green innovation through green human capital, environmental knowledge, and managerial environmental concern ♦
 22. مدیریت فروش اجتماعی و تعامل B2B مشتری با برند: بررسی مناسب بودن فروش مستقیم در رسانه های اجتماعی برای برند و روابط شما (نشریه الزویر)
            Management of social selling and B2B customer-brand engagement: Is direct selling on social media good for your brand and relationships? ♦
 23. هم مکانی با فعالیت های ارزش بازاریابی به عنوان ارتقای تولید در زمان شیوع COVID-19 (نشریه الزویر)
            Co-location with marketing value activities as manufacturing upgrading in a COVID-19 outbreak era ♦
 24. نوآوری شرکت و سیاست های منابع انسانی: تاثیرات تعدیل کننده بافت اقتصادی و نهادی (نشریه الزویر)
            Human resource policies and firm innovation: The moderating effects of economic and institutional context ♦
 25. ابعاد جهت گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت های با تکنولوژی پیشرفته و تکنولوژی پایین: یک روش پیکربندی (نشریه الزویر)
            Entrepreneurial orientation dimensions and the performance of high-tech and low-tech firms: A configurational approach ♦
 26. پیوستگی پایداری در استراتژی سازمانی، مدیریت سبد پروژه و مدیریت پروژه. چارچوبی مفهومی (نشریه الزویر)
            Interlinking Sustainability in Organizational Strategy, Project Portfolio Management and Project Management; A Conceptual Framework ♦
 27. شرکت های چندملیتی فناوری از بازارهای در حال ظهور: تعامل رقابتی تصمیم های زمان بندی ورود بین المللی (نشریه الزویر)
            Technology multinational enterprises from emerging markets: Competitive interplay of international entry timing decisions ♦
 28. نقش رسانه های اجتماعی در پذیرش بانکداری تلفن همراه در میان مصرف کنندگان (نشریه الزویر)
            Role of social media on mobile banking adoption among consumers ♦
 29. آیا تمایز ارائه خدمات تحویل مهم است؟ مقایسه رضایت و حفظ مصرف کننده الکترونیکی شهری با روستایی (نشریه الزویر)
            Does delivery service differentiation matter? Comparing rural to urban e-consumer satisfaction and retention ♦
 30. اثرات احساسات سرمایه گذار بر بازده، جریان های نقدی، نرخ تنزیل و عملکرد (نشریه الزویر)
            The impact of investor sentiment on returns, cash flows, discount rates, and performance ♦
 31. جهت گیری برند، برندینگ کارفرما و برندسازی داخلی: آیا آنها بر استخدام در طول همه گیری COVID-19 تاثیر می گذارند؟ (نشریه الزویر)
            Brand orientation, employer branding and internal branding: Do they effect on recruitment during the COVID-19 pandemic? ♦
 32. تاثیرات مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) و حمایت سازمانی درک شده از محیط زیست بر نتایج کارکنان هتل سبز و غیر سبز (نشریه الزویر)
           The effects of green human resource management and perceived organizational support for the environment on green and non-green hotel employee outcomes ♦
 33. تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری بر روی بیماران سرپایی در یک بیمارستان بیماری های عفونی در چین با استفاده از مدل تازگی- فراوانی- ارزش پولی نسبت دارویی (نشریه الزویر)
            Customer relationship management analysis of outpatients in a Chinese infectious disease hospital using drug-proportion recency-frequency-monetary model ♦
 34. بررسی ارتباط بین عشق به برند کارمند، تعهد عاطفی، تبلیغات دهان به دهان مثبت، و نیت ترک شغل: دیدگاه تئوری هویت اجتماعی (نشریه الزویر)
            Examining the linkages between employee brand love, affective commitment, positive word-of-mouth, and turnover intentions: A social identity theory perspective ♦
 35. سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت: نقش تعدیل کننده کیفیت اطلاعات حسابداری (نشریه الزویر)
            Government R&D subsidies and firm innovation performance: The moderating role of accounting information quality ♦
 36. تاثیر بحران مالی جهانی بر دارایی های نقد شرکت ها: شواهد از کشورهای اروپای شرقی (نشریه الزویر)
            The impact of the global financial crisis on corporate cash holdings: Evidence from Eastern European countries ♦
 37. ارزش منابع انسانی: تجربه پرستاران مراقبت های ویژه در طول اپیدمی COVID-19 (نشریه الزویر)
            The value of human resources: Experience of critical care nurses during the COVID-19 epidemic ♦
 38. مطالعه تجربی توانایی رهبری، فرهنگ سازمانی، تعارض و وجدان کاری در ارزیابی عملکرد کاری در نظام آموزشی اندونزی (نشریه الزویر)
            An empirical study of leadership, organizational culture, conflict, and work ethic in determining work performance in Indonesia’s education authority ♦
 39. تحلیلگران حواس پرت و مدیریت سود (نشریه الزویر)
            Distracted analysts and earnings management ♦
 40. حاکمیت مقصد در مواقع بحران و نقش مشارکت های دولتی و خصوصی در بهبود گردشگری آسیب دیده از Covid-19: مورد ماکائو (نشریه الزویر)
            Destination governance in times of crisis and the role of public-private partnerships in tourism recovery from Covid-19: The case of Macao ♦
 41. مروری بر ساختار سیستم هوش تجاری بر اساس داده های تصویری ساختار نیافته (نشریه الزویر)
            A Review on the Construction of Business Intelligence System Based on Unstructured Image Data ♦
 42. راه اندازی مجدد اقتصاد به روشی تاب آور: ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای شرکت ها در COVID-19 (نشریه الزویر)
            Restart economy in a resilient way: The value of corporate social responsibility to firms in COVID-19 ♦
 43. تاثیرات نشانه های اکتشافی و سیستماتیک تبلیغاتی بر آگاهی از برند مصرف کننده و قصد خرید: بررسی اثر سوگیری پردازش اطلاعات اکتشافی (نشریه الزویر)
            The effects of ad heuristic and systematic cues on consumer brand awareness and purchase intention: Investigating the bias effect of heuristic information processing ♦
 44. اجازه دهید شما را به مدیر مبتنی بر هوش مصنوعی خود منتقل کنم: تاثیر تخصیص عناوین شغلی در سطح مدیر به عوامل مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) بر نتایج بازاریابی (نشریه الزویر)
            Let me transfer you to our AI-based manager: Impact of manager-level job titles assigned to AI-based agents on marketing outcomes ♦
 45. چالش های پذیرش ERP ابری در کسب و کارهای کوچک و متوسط (نشریه الزویر)
            Challenges of Cloud-ERP Adoptions in SMEs ♦
 46. تاثیر یادگیری سازمانی، هوش تجاری و نوآوری بر عملکرد مالی شرکتهای نوآور مستقر در پارک علمی (نشریه الزویر)
            The effect of business intelligence, organizational learning and innovation on the financial performance of innovative companies located in Science Park ♦
 47. اثر مثبت اندیشی عاطفی پیام های رسانه های اجتماعی ایجاد شده توسط برند بر توجه مصرف کننده و به اشتراک گذاری اطلاعات (نشریه الزویر)
            The effect of emotional positivity of brand-generated social media messages on consumer attention and information sharing ♦
 48. تاثیر ساختار سرمایه و نوآوری بر عملکرد شرکت. اثرات مستقیم و غیرمستقیم ساختار سرمایه (نشریه الزویر)
            Impact of capital structure and innovation on firm performance. Direct and indirect effects of capital structure ♦
 49. ایجاد وفاداری به برند و ارزش ویژه برند OTT: تاثیر مجموعه های اصلی بر خدمات OTT (نشریه الزویر)
            Building OTT brand loyalty and brand equity: Impact of original series on OTT services ♦
 50. آیا رضایت شغلی و خودکارآمدی وسعت نقش پیوندهایی با رفتار کاری پیشگیرانه است؟ (نشریه الزویر)
            Are job satisfaction and role breadth self-efficacy the links to proactive work behavior? ♦
 51. تاثیر روابط شبکه ای بر توسعه مقصد و نتایج کسب و کار (نشریه الزویر)
            Effects of network relations on destination development and business results ♦
 52. تا زمانی که درباره من صحبت می کنید: اهمیت برندهای شرکت خانوادگی و نقش احتمالی هویت خانواده-شرکت (نشریه الزویر)
            As long as you talk about me: The importance of family firm brands and the contingent role of family-firm identity ♦
 53. اعتماد به برندهای رسانه های اجتماعی و ارزش های رسانه ای درک شده: یک مطالعه نظرسنجی در چین (نشریه الزویر)
            Trust in social media brands and perceived media values: A survey study in China ♦
 54. بررسی اهمیت فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برندها: تحلیل اعتدالی (نشریه الزویر)
            Do brands’ social media marketing activities matter? A moderation analysis ♦
 55. سیری در شبکه قانونی قدرت برند و دینامیک بعدی آن (نشریه الزویر)
            Exploring brand strength’s nomological net and its dimensional dynamics ♦
 56. رویدادهای نوآورانه: ارائه محصول جدید، نوآوری و عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
            Innovative events: product launches, innovation and firm performance ♦
 57. تأثیر ارتباطات بر تصویر مقصد در جریان همه گیری کووید ۱۹ (نشریه الزویر)
            The influence of communication in destination imagery during COVID-19 ♦
 58. تأثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها (نشریه الزویر)
            The Business Intelligence impact on the financial performance of start-ups ♦
 59. تاثیرات مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت سازمانی (نشریه الزویر)
            The impacts of socially responsible human resources management on organizational legitimacy ♦
 60. پیش بینی درماندگی مالی از طریق تلفیق کردن ویژگی های لحن عاطفی (نشریه الزویر)
            Financial distress prediction by combining sentiment tone features ♦
 61. تأثیر مدیریت ارتباط با جامعه، جهت گیری بازاریابی رابطه مند، تعامل با مشتری، و اعتماد برند بر وفاداری به برند: پرونده یک بانک بازرگانی در تایلند (نشریه الزویر)
            Effect of community relationship management, relationship marketing orientation, customer engagement, and brand trust on brand loyalty: The case of a commercial bank in Thailand ♦
 62. بررسی مهم بودن استرس حفظ حریم خصوصی و اعتماد به برند: پیامدهایی مربوط به قصد خرید مداوم آنلاین در چین (نشریه اسپرینگر)
            Do Privacy Stress and Brand Trust still Matter? Implications on Continuous Online Purchasing Intention in China ♦
 63. رضایت از دورکاری، رفاه و عملکرد در عصر دیجیتال: درس های آموخته شده در طول قرنطینه COVID-19 در اسپانیا (نشریه اسپرینگر)
            Telework satisfaction, wellbeing and performance in the digital era. Lessons learned during COVID‑۱۹ lockdown in Spain ♦
 64. پیاده سازی هوش مصنوعی در شیوه های سنتی بازاریابی B2B: دیدگاه نظریه فعالیت (نشریه اسپرینگر)
            Implementing Artifcial Intelligence in Traditional B2B Marketing Practices: An Activity Theory Perspective ♦
 65. تأثیر COVID-19 بر بانک‌های دیجیتالی: آیا آنها برنده هستند یا بازنده؟ (نشریه اسپرینگر)
            The impact of COVID‑۱۹ on digital‑only banks: are they winners or losers? ♦
 66. مفهوم سازی نگرش ها نسبت به اصالت برند: توسعه مقیاس و اعتبار (نشریه اسپرینگر)
            Conceptualising attitudes towards brand genuinuity: scale development and validation ♦
 67. مدیریت سود، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود در بازارهای نوظهور (نشریه Mdpi)
            Earnings Management, Board Composition and Earnings Persistence in Emerging Market ♦
 68. مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی (SRHRM): دستور کار بررسی و تحقیق نظام مند ادبیات (نشریه Mdpi)
            Socially Responsible Human Resource Management: A Systematic Literature Review and Research Agenda ♦
 69. یادگیری سازمانی در شرکت هدف محور: مدل اقدام پژوهشی برای بهبود رهبری (نشریه Mdpi)
            Organizational Learning at Purpose-Driven Enterprise: Action–Research Model for Leadership Improvement ♦
 70. مشارکت و مداخله کارکنان به عنوان کارکردی از روابط کار و مدیریت منابع انسانی: شواهدی از شرکت های تابعه یونانی شرکت های چند ملیتی در صنعت داروسازیر (نشریه Mdpi)
            Employee Involvement and Participation as a Function of Labor Relations and Human Resource Management: Evidence from Greek Subsidiaries of Multinational Companies in the Pharmaceutical Industry ♦
 71. اثر فعالیت بازاریابی اینستاگرام بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت قهوه (نشریه Mdpi)
           The Effects of Instagram Marketing Activities on Customer-Based Brand Equity in the Coffee Industry ♦
 72. رضایت شغلی: تجزیه و تحلیل دانش، نگرش و عملکرد در یک جمعیت تحصیلکرده (نشریه MDPI)
            Job Satisfaction: Knowledge, Attitudes, and Practices Analysis in a Well-Educated Population ♦️
 73. تاثیر شیوه‌های جدید مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری در زمان بحران کووید ۱۹: دیدگاهی جدید در ارتقای بخش آموزشی (نشریه Mdpi)
            The Impact of New Human Resource Management Practices on Innovation Performance during the COVID 19 Crisis: A New Perception on Enhancing the Educational Sector ♦
 74. مدیریت سود واقعی، ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی: شواهدی از بازار کره (نشریه Mdpi)
            Real Earnings Management, Firm Value, and Corporate Governance: Evidence from the Korean Market ♦
 75. اثرات توانایی های پویا بر رضایت مشتری بواسطه دگرگونی دیجیتال در بخش خودرو (نشریه Mdpi)
            Impact of Dynamic Capabilities on Customer Satisfaction through Digital Transformation in the Automotive Sector ♦
 76. بررسی دلیل وفاداری ما به عملگرایی اصالت برند یک برند غذایی پایدار (نشریه Mdpi)
            What Grounds Our Loyalty towards “Authentic Brand Activism” of a Sustainable Food Brand? ♦
 77. وفاداری به برند و عادت های مصرفی مصرف کنندگان بلژیکی قهوه (نشریه Mdpi)
            Consumption Habits and Brand Loyalty of Belgian Coffee Consumers ♦
 78. نقش پخش زنده تجارت الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان در مورد محصولات کشاورزی سبز (نشریه Mdpi)
            The Role of Live-Streaming E-Commerce on Consumers’ Purchasing Intention regarding Green Agricultural Products ♦
 79. چارچوب مدیریت منابع انسانی نوآورانه: تاثیر شایستگی های سبز بر عملکرد سازمانی (نشریه Mdpi)
            The Innovative Human Resource Management Framework: Impact of Green Competencies on Organisational Performance ♦
 80. اثر سیستم های حسابداری دیجیتال بر کیفیت تصمیم گیری در بخش صنعت بانکداری: یک مدل واسطه‌ای – تعدیل شده (نشریه امرالد)
            The effect of digital accounting systems on the decision-making quality in the banking industry sector: a mediated-moderated model ♦
 81. عوامل تعیین کننده کیفیت سود در پیش از بحران کرونا: بینش دیگری از دسته بندی سرمایه اصلی بانک (نشریه امرالد)
            Earnings quality determinants in pre-corona crisis: another insight from bank core capital categories ♦
 82. سازگاری موثر مدل کسب و کار در SME های خانوادگی در پاسخ به بحران COVID-19 (نشریه امرالد)
            Effective business model adaptations in family SMEs in response to the COVID-19 crisis ♦
 83. رقابت در بازار محصول و کنترل تونل سهامداران: مدارکی از چین (نشریه وایلی)
            Product market competition and controlling shareholders’ tunneling: Evidence from China ♦
 84. فرم دهی به وفاداری مشتری به برند در طول همه گیری: نقش اعتبار برند، تطابق ارزش، تجربه، هویت و مشارکت (نشریه وایلی)
           Shaping customer brand loyalty during the pandemic: The role of brand credibility, value congruence, experience, identification, and engagement ♦
 85. رویکرد تئوری اقتضایی جهت درک تداوم کسب و کار خرده فروشی کوچک در طول COVID-19 (نشریه وایلی)
            A Contingency Theory Approach to Understanding Small Retail Business Continuity During COVID-19 ♦
 86. کنترل کیفیت حسی: ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت مواد غذایی (نشریه وایلی)
            Sensory quality control: Assessment of food company employees’ knowledge, attitudes, and practices ♦
 87. اهداف استراتژیک عاملان در سیستم های نوآوری فناورانه در حال ظهور: شواهدی از بخش پالایشگاه زیستی در آلمان (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Actors’ strategic goals in emerging technological innovation systems: evidence from the biorefinery sector in Germany ♦
 88. ویژگی های هیئت مدیره و مدیریت سود. آیا اندازه شرکت مهم است؟ (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Board characteristics and earnings management. Does firm size matter? ♦
 89. اثر فرهنگ پردیس بر سطح رضایت دانشجویان مهندسی: روش فراابتکاری (نشریه هینداوی)
            The Impact of Campus Culture on the Satisfaction Level of Engineering Students: A Metaheuristics Approach ♦️
 90. مدیریت ارائه خدمات و برندسازی در بسترهای دیجیتال: نوآوری از طریق توسعه برند (نشریه هینداوی)
            Service Delivery and Branding Management in Digital Platforms: Innovation through Brand Extension ♦️
 91. توسعه مقیاس برآورد برند کارفرما بر اساس داده کاوی کامپیوتری و رابطه آن با قصد شغلی دانشجویان (نشریه هینداوی)
            Development of Employer Brand Evaluation Scale Based on Computer Data Mining and Its Relationship with College Students’ Job-Hunting Intention ♦
 92. سرمایه هوشمند، یادگیری سازمانی و رابطه تاثیرگذاری بر عملکرد شرکت (نشریه هینداوی)
            Intelligent Capital, Organizational Learning, and Corporate Performance Influence Relationship ♦️
 93. نگهداری و کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی مبتنی بر فناوری ترکیب اطلاعات (نشریه هینداوی)
            Maintenance and Quality Control of Medical Equipment Based on Information Fusion Technology ♦
 94. آنالیز تحول دیجیتال استعدادهای حسابداری سازمانی از منظر بلاک چین (نشریه هینداوی)
            Analysis of Digital Transformation of Enterprise Accounting Talents from the Perspective of Blockchain ♦
 95. بهینه سازی سیستم های مدیریت مالی و تصمیم گیری سازمانی بر اساس داده های بزرگ (نشریه هینداوی)
            Optimization of Enterprise Financial Management and Decision-Making Systems Based on Big Data ♦
 96. طراحی سیستم مدیریت اطلاعات حسابداری با استفاده از کلان داده و تکنولوژی ابر (نشریه هینداوی)
            Designing an Accounting Information Management System Using Big Data and Cloud Technology ♦
 97. تاثیر شیوه های منابع انسانی بر رشد فردی و سازمانی (نشریه IEEE)
            Impact of Human Resource Practices on Individual and Organization Growth ♦
 98. ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در یک بیمارستان دولتی ایران: یک مطالعه مقطعی (نشریه BMC)
            Relationship between human resources strategies and organizational performance based on the balanced scorecard in a public hospital in Iran: a cross-sectional study ♦️
 99. عملکرد کارکنان در محل کار: مدل مفهومی و اعتبارسنجی تجربی (نشریه Sage)
            Employee Performance at Workplace: Conceptual Model and Empirical Validation ♦

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۱ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. آیا پلتفرم های رسانه های اجتماعی در هنگام ترس از بیماری همه گیر Covid-19 خرید عصبی مصرف کننده را افزایش می دهد؟ (نشریه الزویر)
            Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of Covid-19 pandemic ♦

 2. ارزش برند و سقوط بازار سهام کووید-۱۹ : شواهدی از شرکت های فهرست شده در ایالات متحده (نشریه الزویر)
            Brand equity and the Covid-19 stock market crash: Evidence from U.S. listed firms ♦
 3. ناکامی های شدید در خدمات رسانی و رفتار دهان به دهان کینه توزانه آنلاین: تاثیر راهبردهای مقابله ای (نشریه الزویر)
            Severe service failures and online vindictive word of mouth: The effect of coping strategies ♦
 4. استراتژی بازاریابی الکترونیکی در مراقبت های بهداشتی با استفاده از اینترنت اشیا و یادگیری ماشینی (نشریه الزویر)
            E marketing strategy in health care using IoT and Machine Learning ♦
 5. حاکمیت شرکتی، اقدامات هیئت مدیره و عملکرد شرکت های حمل و نقل در بنگلادش (نشریه الزویر)
            Corporate governance, board practices and performance of shipping firms in Bangladesh ♦
 6. یک چارچوب یکپارچه هوش مصنوعی به منظور تولید دانش و تحلیل منطقی بازاریابی B2B برای بهبود عملکرد کسب و کار (نشریه الزویر)
            An integrated artificial intelligence framework for knowledge production and B2B marketing rational analysis for enhancing business performance ♦️
 7. مطالعه ای در زمینه درک نقش یادگیری ماشین، رباتیک و هوش مصنوعی در بازاریابی دیجیتال (نشریه الزویر)
            An analysis to understand the role of machine learning, robotics and artificial intelligence in digital marketing ♦️
 8. من فقط این خرده فروش الکترونیکی را دوست دارم: درک نیت خرید مجدد مصرف کنندگان آنلاین از منظر کیفیت رابطه (نشریه الزویر)
            “I just like this e-Retailer”: Understanding online consumers repurchase intention from relationship quality perspective ♦
 9. ایجاد و قطع روابط در رسانه اجتماعی: تاثیرات خیانت های برند و اینفلوئنسر (نشریه الزویر)
            Making and breaking relationships on social media: the impacts of brand and influencer betrayals ♦
 10. ارزیابی وضعیت، رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان حفاظت گاه طبیعی چین (نشریه الزویر)
            Evaluation of the status, job satisfaction and occupational stress of Chinese nature reserve staff ♦
 11. تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری مدل کسب و کار، نوآوری باز و عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
            Impact of organizational inertia on business model innovation, open innovation and corporate performance ♦
 12. نقش سیستم های حسابداری مدیریت در استراتژی های ارزش جهانی (نشریه الزویر)
            The role of management accounting systems in global value strategies ♦
 13. به من اعتماد کن ، به من اعتماد نکن: یک دیدگاه ظریف از بازاریابی اثرگذار در رسانه های اجتماعی (نشریه الزویر)
            Trust me, trust me not: A nuanced view of influencer marketing on social media ♦
   
 14. آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن موضوعات و جهت های تحقیق برای تحقیقات آینده (نشریه الزویر)
            Human resources analytics: A systematization of research topics and directions for future research ♦
 15. پیشینه های اصلی ارزش ویژه برند در توسعه برند میراث فرهنگی: نقش تعدیل کننده تجربه میراث گردشگری (نشریه الزویر)
            Key antecedents of brand equity in heritage brand extensions: The moderating role of tourist heritage experience ♦
 16. مطالعه مقطعی تفکر انتقادی، هوش هیجانی و شیوه های مدیریت تعارض در دانشجویان پزشکی (نشریه الزویر)
            Critical thinking, emotional intelligence and conflict management styles of medical students: A cross-sectional study ♦
 17. شناسایی شرایط پیشین برای خرید مارک لوکس (نشریه الزویر)
            Identifying antecedent conditions for luxury brand purchase ♦
 18. استفاده از رسانه های اجتماعی مرتبط با کار: نقش واسطه ای خودکارآمدی ارتباطات رسانه های اجتماعی (نشریه الزویر)
            Work-related social media use: The mediating role of social media communication self-efficacy ♦
 19. آیا آموزش مشتری باعث ایجاد تبلیغ کلامی مثبت می شود؟ (نشریه الزویر)
            Does educating customers create positive word of mouth? ♦
 20. مزایا و معایب تدوین یک برنامه ریزی منابع سازمانی برای مدیریت کیفیت در یک نهاد معتبر: مطالعه موردی COSMOB (نشریه الزویر)
            Advantages and disadvantages of developing an enterprise resource planning to manage quality in an accredited reality. COSMOB S.p.A case study ♦
 21. رقابت بازار محصول و هزینه سرمایه سهام (نشریه الزویر)
            Product market competition and the cost of equity capital ♦
 22. مدیریت منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار (نشریه الزویر)
            Green HRM for Sustainable Development ♦
 23. وابستگی به مشتریان عمده و رقابت در بازار محصول (نشریه الزویر)
            Reliance on major customers and product market competition ♦
 24. سیستم مدیریت خدمات مالی زنجیره تامین مبتنی بر به اشتراک گذاری داده های اینترنت اشیا در بلاک چین و محاسبات لبه ای (نشریه الزویر)
            Supply chain financial service management system based on block chain IoT data sharing and edge computing ♦️
 25. اثرات کیفیت اطلاعات بر پذیرش اطلاعات در بسترهای بازبینی رسانه های اجتماعی: نقش تعدیل کننده خطر درک شده (نشریه الزویر)
            Effects of information quality on information adoption on social media review platforms: moderating role of perceived risk ♦
 26. پیش بینی خطر تبدیل دیجیتالی زنجیره تامین تولید بر اساس تجزیه و تحلیل اجزای اصلی و شبکه عصبی مصنوعی پسرو (نشریه الزویر)
            Risk Prediction of Digital Transformation of Manufacturing Supply Chain Based on Principal Component Analysis and Backpropagation Artificial Neural Network ♦
 27. آنالیز رابطه سازگاری فرهنگ سبز، نوآوری، عملکرد سبز برای دستیابی به پایداری: نقش واسطه ای تعهد کارکنان (نشریه الزویر)
            Analysing the relationship of adaption of green culture, innovation, green performance for ac ♦
 28. منابع انسانی سبز، آگاهی زیست محیطی و رفتارهای سبز: نقش تعدیل کننده رهبری خدمتگزار (نشریه الزویر)
            Green HRM, environmental awareness and green behaviors: The moderating role of servant leadership ♦
 29. کارکنان به عنوان طرفداران شهرت: ابعاد رضایت شغلی کارکنان با نیت توضیح توصیه کارکنان (نشریه الزویر)
            Employees as reputation advocates: Dimensions of employee job satisfaction explaining employees’ recommendation intention ♦
 30. استراتژی های یکپارچه سازی کیفیت زنجیره تامین جهانی و مورد توسعه بوئینگ ۷۸۷ دریم لاینر (نشریه الزویر)
            Global supply chain quality integration strategies and the case of the Boeing 787 Dreamliner development ♦
 31. کیفیت خدمات لجستیک الکترونیکی و قصد خرید مجدد در تامین الکترونیکی: نقش کاتالیستی رضایت از خرید، گزینه های پرداخت، جنسیت و تجربه بازگشت (نشریه الزویر)
            Electronic logistics service quality and repurchase intention in e-tailing: Catalytic role of shopping satisfaction, payment options, gender and returning experience ♦
 32. استفاده از داده های شفاهی رسانه های اجتماعی برای شناسایی رقابت نامتقارن در خرده فروشی مواد غذایی (نشریه الزویر)
            Using word of mouth data from social media to identify asymmetric competition in food retailing ♦
 33. نوآوری در مدل کسب و کار و عملکرد شرکت: بررسی مکانیسم های علی در SME ها (نشریه الزویر)
            Business model innovation and firm performance: Exploring causal mechanisms in SMEs ♦
 34. تاثیر شیوع COVID-19 بر عملکرد کارکنان – نقش تعدیل کننده فناوری های پایه ۴٫۰ صنعت (نشریه الزویر)
            Impact of COVID-19 outbreak on employee performance – Moderating role of industry 4.0 base technologies ♦
 35. محرک های داخلی: آیا آینده ارتباطات بازاریابی در هنگام استفاده از برنامه پشتیبان پایدارتر است؟ (نشریه الزویر)
            Inner drives: Is the future of marketing communications more sustainable when using backcasting? ♦
 36. فرسودگی شغلی، خودکارآمدی و رضایت شغلی در بین معلمان مدارس ابتدایی مراکش (نشریه الزویر)
            Burnout, self-efficacy and job satisfaction among primary school teachers in Morocco ♦
 37. ویژگی های شخصی و پاسخ رفتاری سران دانشگاهی موسسات آموزش عالی خصوصی: مبنایی برای مدل توسعه مداخله منابع انسانی (نشریه الزویر)
            Personal attributes and behavioral response of academic heads of private higher education institutions: Basis for human resource intervention development model ♦
 38. هوش مصنوعی در بازاریابی: مرور سیستماتیک و جهت تحقیقات آینده (نشریه الزویر)
            Artificial intelligence in marketing: Systematic review and future research direction ♦
 39. به سوی درک وسیع تری از شوک های شغلی: بررسی ارتباطات بین رشته ای با تحقیقات در زمینه جستجوی شغل، مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی و تنوع (نشریه الزویر)
            Toward a broader understanding of career shocks: Exploring interdisciplinary connections with research on job search, human resource management, entrepreneurship, and diversity ♦
 40. ارزش شیوه های خود مراقبتی آگاهانه: تاثیرات ذهن آگاهی بر بهبود رضایت شغلی ، کار گروهی و محیط های کار (نشریه الزویر)
            The Value of Intentional Self-Care Practices: The Effects of Mindfulness on Improving Job Satisfaction, Teamwork, and Workplace Environments ♦
 41. سیستم شاخص ارزیابی جهت برآورد سرمایه فکری مبتنی بر یادگیری ماشین (نشریه الزویر)
            An evaluation index system for intellectual capital evaluation based on machine learning ♦
 42. رقابت در بازار محصولات و کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی: نقش واسطه ای کیفیت گزارشگری مالی (نشریه الزویر)
            Product market competition and financial analysts’ forecast quality: The mediating role of financial reporting quality ♦
 43. بررسی سیستم عامل ها و بازارهای بنگاه به بنگاه (B2B) برای خرید سیستم های خدمات محصولات صنعتی: یک چارچوب مفهومی (نشریه الزویر)
            A survey of digital B2B platforms and marketplaces for purchasing industrial product service systems: A conceptual framework ♦️
 44. ماهیت گذرای رضایت شغلی کارکنان: مورد صنعت IT در بوسنی و هرزگوین (نشریه الزویر)
            Transient nature of the employees’ job satisfaction: The case of the IT industry in Bosnia and Herzegovina ♦
 45. بررسی مسائل مهم بازاریابی: بازتاب ها (نشریه الزویر)
            The Study of Important Marketing Issues: Reflections ♦
 46. بازاریابی اجتماعی و تغییر رفتار در یک سیستم (نشریه الزویر)
            Social marketing and behavioural change in a systems setting ♦
 47. پایداری و ارتباطات رسانه های اجتماعی: نحوه پاسخگویی مصرف کنندگان به تلاش های بازاریابی برندهای مد لوکس و غیر لوکس (نشریه الزویر)
            Sustainability and social media communication: How consumers respond to marketing efforts of luxury and non-luxury fashion brands ♦
 48. استفاده از شبکه های ذینفع با بازاریابی برون به درون (نشریه الزویر)
            Leveraging stakeholder networks with outside-in marketing ♦
 49. مدل سازی یک زنجیره تأمین سبز در صنعت هتلداری: روش نظریه بازی تکاملی (نشریه الزویر)
            Modeling a green supply chain in the hotel industry: An evolutionary game theory approach ♦
 50. بررسی مسائل مهم بازاریابی: بازتاب ها (نشریه الزویر)
            The Study of Important Marketing Issues: Reflections ♦
 51. بازاریابی اجتماعی و تغییر رفتار در یک سیستم (نشریه الزویر)
            Social marketing and behavioural change in a systems setting ♦
 52. پایداری و ارتباطات رسانه های اجتماعی: نحوه پاسخگویی مصرف کنندگان به تلاش های بازاریابی برندهای مد لوکس و غیر لوکس (نشریه الزویر)
            Sustainability and social media communication: How consumers respond to marketing efforts of luxury and non-luxury fashion brands ♦
 53. مدل سازی یک زنجیره تأمین سبز در صنعت هتلداری: روش نظریه بازی تکاملی (نشریه الزویر)
            Modeling a green supply chain in the hotel industry: An evolutionary game theory approach ♦
 54. استفاده از شبکه های ذینفع با بازاریابی برون به درون (نشریه الزویر)
            Leveraging stakeholder networks with outside-in marketing ♦
 55. مجموعه داده ها درباره تعهد سازمانی معلمان مدارس اسلامی به عنوان عوامل موثر بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی (نشریه الزویر)
            Dataset on Islamic school teachers’ organizational commitment as factors affecting job satisfaction and job performance ♦
 56. بررسی عواقب آینده و الگوهای تصمیم گیری به عنوان تعیین کننده سبک های مدیریت تعارض (نشریه الزویر)
            Consideration of future consequences and decision-making patterns as determinants of conflict management styles ♦
 57. مدل نگهداری و پشتیبانی در چرخه حیات سیستم های ERP : تحقیق عملی در یک شرکت مجری (نشریه الزویر)
            Maintenance and Support Model within the ERP Systems Lifecycle: Action Research in an Implementer Company ♦️
 58. برند سازی در شبکه های اجتماعی. استفاده از LinkedIn در ارتباطات برند شخصی: مطالعه ای در زمینه ارتباطات / بازاریابی و استخدام / درک متخصصان منابع انسانی (نشریه الزویر)
            Branding in social media. Using LinkedIn in personal brand communication: A study on communications/marketing and recruitment/ human resources specialists perception ♦️
 59. یک مطالعه پیمایشی درباره سطح آمادگی صنعت ۴٫۰ در شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیا (نشریه الزویر)
            A survey study on Industry 4.0 readiness level of Italian small and medium enterprises ♦
 60. مدل تصمیم گیری کمی برای آنالیز رفتار مصرف کننده پس از فاجعه (نشریه الزویر)
            Quantitative decision-making model to analyze the post-disaster consumer behavior ♦
 61. چگونگی تاثیر نگرش، کیفیت برند و ارزش برند بر وفاداری به برند پرمصرف کنسرو ماهی تن تایلندی (نشریه الزویر)
            How brand attitude, brand quality, and brand value affect Thai canned tuna consumer brand loyalty ♦
 62. فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در بین روانپزشکان در سرویس بهداشت روان ، شرکت پزشکی حمد ، قطر (نشریه الزویر)
            Burnout and job satisfaction among psychiatrists in the Mental Health Service, Hamad Medical Corporation, Qatar ♦
 63. بررسی روابط بین e-WOM ، قوم گرایی مصرف کننده و ارزش ویژه برند (نشریه الزویر)
            Examining the relationships between e-WOM, consumer ethnocentrism and brand equity ♦
 64. بازسازی شبکه های ارزش موجود برای انتشار نوآوری های پایدار در بسته بندی مواد غذایی (نشریه الزویر)
            Restructuring existing value networks to diffuse sustainable innovations in food packaging ♦
 65. پروژه های استفاده از صلاحیت های فنی از طریق واسطه ها: آیا وسیله ای قابل قبول برای برون رفت از نوآوری باز و ایجاد توانایی با واسطه است؟ (نشریه الزویر)
            Technological competence leveraging projects via intermediaries: Viable means to outbound open innovation and mediated capability building? ♦
 66. یک چارچوب داده کاوی برای پیش بینی مالی (نشریه الزویر)
            A data mining framework for financial prediction ♦
 67. درک خطر و افسردگی COVID-19 کارگران مهمان نوازی: یک مدل احتمالی مبتنی بر تئوری معاملات مدل استرس (نشریه الزویر)
            Hospitality workers’ COVID-19 risk perception and depression: A contingent model based on transactional theory of stress model ♦️
 68. انگیزه های بازدید از رستوران های مجلل در طول بیماری همه گیر:COVID-19 نقش درک خطر و اعتماد به دولت (نشریه الزویر)
            The motivations of visiting upscale restaurants during the COVID-19 pandemic: The role of risk perception and trust in government ♦
 69. حاکمیت شرکتی و چابکی شرکت ها (نشریه الزویر)
            Corporate governance and corporate agility ♦
 70. حل معضل کمک فردی و عملکرد شغلی عینی: اثر تعدیل کننده بازتاب تیم (نشریه الزویر)
            Resolving the individual helping and objective job performance dilemma: The moderating effect of team reflexivity ♦
 71. نقش آگاهی از امنیت اطلاعات کارکنان در زمینه مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی (نشریه الزویر)
            The Role of Employees’ Information Security Awareness on the Intention to Resist Social Engineering ♦️
 72. بازاریابی در دنیای دیجیتال مبتنی بر داده: پیامدهای مربوط به نقش و دامنه بازاریابی (نشریه الزویر)
            Marketing in a data-driven digital world: Implications for the role and scope of marketing ♦
 73. اثر مکان کنترل بر استرس محل کار و رضایت شغلی: یک مطالعه آزمایشی روی کارمندان بخش خصوصی (نشریه الزویر)
            The impact of locus of control on workplace stress and job satisfaction. A pilot study on private-sector employees ♦️
 74. تاثیر عوامل رفتاری بر قصد دارندگان SMES برای اتخاذ مالی خصوصی (نشریه الزویر)
            The influence of behavioral factors on SMES’ owners intention to adopt private finance ♦
 75. مطالعه نسبی هوش هیجانی بر آموزش خودراهبر (نشریه الزویر)
            A relative study of emotional intelligence on self-directed learning ♦
 76. ویژگی های بهداشت ادراک شده در صنعت هتلداری: حفظ مشتری در بحران COVID-19 (نشریه الزویر)
            Perceived hygiene attributes in the hotel industry: customer retention amid the COVID-19 crisis ♦
 77. اثر اشتراک هیئت مدیره بر عملکرد شرکت: در زمینه تنوع جغرافیایی در صنعت رستوران (نشریه الزویر)
            The influence of board interlocks on firm performance: In the context of geographic diversification in the restaurant industry ♦
 78. ظهور تولید افزایشی در مقیاس جهانی در بحران ویروس جدید کرونا (نشریه الزویر)
            Emergence of additive manufacturing in global scale during the crisis of 2019-nCoV (novel corona virus) ♦
 79. مطالعه موردی تحقق فواید توسعه پس از پیاده سازی سیستم هایERP (نشریه الزویر)
            Benefits Realisation in Post-Implementation Development of ERP Systems: A Case Study ♦
 80. نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی (نشریه الزویر)
            Role of Green Data Center in Human Resources Development Model ♦
 81. اهمیت کیفیت خدمات آفلاین در ایجاد وفاداری به برند خدمات OC (نشریه الزویر)
            Importance of offline service quality in building loyalty of OC service brand ♦
 82. افشای اطلاعات حسابداری شرکتی بر اساس FPGA و شبکه عصبی (نشریه الزویر)
            Corporate accounting information disclosure based on FPGA and neural network ♦️
 83. رفتار مصرف کننده و تغییرات جویی: مصرف کنندگان به کمک قابل توجهی نیاز دارند (نشریه الزویر)
            Consumer behavior and climate change: consumers need considerable assistance ♦
 84. داده-آگاهی در مدل سازی فرآیند تجارت به تجارت (B2B) (نشریه الزویر)
            Data-awareness in B2B process modeling ♦
 85. روش نوین برای رفع مسائل درون زایی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت (نشریه الزویر)
            A new approach for addressing endogeneity issues in the relationship between corporate social responsibility and corporate financial performance ♦
 86. دیجیتال شدن؟ تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ترافیک وب سایت، سفارشات و فروش خرده فروشی ها (نشریه الزویر)
            Going digital? The impact of social media marketing on retail website traffic, orders and sales ♦
 87. اقدامات حفاظتی علیه COVID-19 و استراتژی های تجاری شرکت های خرده فروشی: تفاوت در جنسیت، سن ، تحصیلات و درآمد در بین خریداران (نشریه الزویر)
            Protective measures against COVID-19 and the business strategies of the retail enterprises: Differences in gender, age, education, and income among shoppers ♦
 88. تاثیر ویژگی های اتصال هوشمند بر تعامل مشتری با وسایل نقلیه الکتریکی (نشریه الزویر)
            The impact of smart connectivity features on customer engagement in electric vehicles ♦
 89. از اعداد استفاده کنید نه از کلمات! برقراری ارتباط با برنامه های مربوط به نظافت هتل ها برای COVID-19 از دیدگاه برند (نشریه الزویر)
            Use numbers not words! Communicating hotels’ cleaning programs for COVID-19 from the brand perspective ♦
 90. بررسی تاثیر عوامل مختلف بر ارزش ویژه برند و قصد شرکت در دوره های آنلاین سیستم های آموزش الکترونیکی (نشریه الزویر)
            Exploring the impact of different factors on brand equity and intention to take up online courses from e-Learning platforms ♦
 91. بازاریابی به هزاره: بازاریابی ۴٫۰ ، رضایت مشتری و قصد خرید (نشریه الزویر)
            Marketing-to-Millennials: Marketing 4.0, customer satisfaction and purchase intention ♦
 92. اثر مضر آزمون معناداری فرضیه صفر در تحقیقات بازاریابی: یک مثال (نشریه الزویر)
            The harmful effect of null hypothesis significance testing on marketing research: An example ♦️
 93. تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری اسپین آف دانشگاهی (نشریه اسپرینگر)
            The impact of market orientation on university spin-off business performance ♦️
 94. مشارکت دیجیتالی در پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی: نقش مناسب بودن محصول در بخش کشاورزی (نشریه اسپرینگر)
            Digital inclusion in social media marketing adoption: the role of product suitability in the agriculture sector ♦️
 95. شفافیت و متخصصان بیمه: مطالعه نگرش های بیمه سوئدی و توسعه آینده (نشریه اسپرینگر)
            Transparency and insurance professionals: a study of Swedish insurance practice attitudes and future development ♦️
 96. تغييرات فرهنگ سازمانی در راستای رسيدن به پايداری (نشریه اسپرینگر)
            Changing Organizational Culture to Establish Sustainability ♦️
 97. پلتفرم (بستر) رسانه های اجتماعی آنلاین برای مولد بازاریابی (نشریه IEEE)
            Online Social Media Platform for Marketing Generator ♦️
 98. تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی عملکرد تجاری: یک رویکرد ارزیابی عملکرد مرکب با استفاده از تحلیل داده و یادگیری ماشینی (نشریه IEEE)
            Impact of Social Media Marketing on Business Performance: A Hybrid Performance Measurement Approach Using Data Analytics and Machine Learning ♦️
 99. تاثیر کووید ۱۹ (COVID-19) بر خرده فروشی مواد غذایی و خدمات غذایی درکانادا: ارزیابی دوم (نشریه وایلی)
            The impact of COVID-19 on food retail and food service in Canada: A second assessment ♦️
 100. مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی: شواهدی از جنوب صحرای آفریقا (نشریه وایلی)
            Earnings management, capital structure, and the role of corporate governance: Evidence from sub-Saharan Africa ♦️
 101. فعالیت های رسانه های اجتماعی و تأثیر آن بر روابط مشتری با برند: یک مطالعه تجربی از فعالیت خرده فروشان پوشاک در هند (نشریه Mdpi)
            Social Media Activities and Its Influence on Customer-Brand Relationship: An Empirical Study of Apparel Retailers’ Activity in India ♦️
 102. COVID 19 و بحران مدیریت کسب و کار: یک مطالعه تجربی در شرکتهای کوچک و متوسط (نشریه Mdpi)
            COVID 19 and the Business Management Crisis: An Empirical Study in SMEs ♦
 103. مدیریت زیست محیطی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی سبز: بررسی ادبیات (نشریه Mdpi)
            Environmental Management, Human Resource Management and Green Human Resource Management: A Literature Review ♦️
 104. نوآوری محصول در شرکت های کارآفرینی: چگونه طراحی مدل کسب و کار بر نوآوری مخرب و سازگار تأثیر می گذارد (نشریه هینداوی)
            Product innovation in entrepreneurial firms: How business model design influences disruptive and adoptive innovation
 105. تاثیر تعدیل کننده توانش هیجانی (عاطفی) بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی متخصصان سلامت (نشریه BMC)
            The moderating effect of emotional competence on job satisfaction and organisational commitment of healthcare professionals ♦
 106. هوش تجاری و آنالیز و اثر آن بر عملکرد شرکتهای نوپای اندونزی
            Business Intelligence & Analytics and Its Effect on Indonesia’s Startup Performance ♦

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۰ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. رشد پایدار برای خویش فرمایی در صنعت خرده فروشی مبتنی بر ارزش، رضایت و وفاداری مشتری (نشریه الزویر)
            Sustainable growth for the self-employed in the retail industry based on customer equity, customer satisfaction, and loyalty ♦
 2. تخصیص سود در سرمایه گذاری جمعی مبتنی بر سرمایه گذاری با سرمایه گذاران در زمان ورود پویا (نشریه الزویر)
            Profit allocation in investment-based crowdfunding with investors of dynamic entry times ♦
 3. هوش مشارکتی: چگونگی ایجاد ارزش توسط هوش انسانی و مصنوعی در قیف فروش B2B (نشریه الزویر)
            Collaborative intelligence: How human and artificial intelligence create value along the B2B sales funnel ♦️
 4. به دنبال حسن نیت؟ اثرات سطح متقابل رفتارهای مصرف کننده شرکت های اجتماعی (نشریه الزویر)
            In pursuit of goodwill? The cross-level effects of social enterprise consumer behaviours ♦️
 5. خرده فروشی آنلاین در کانال های الکترونیکی و نقاط تماس کانال الکترونیکی: مطالعات تجربی رفتار مصرف کننده در محیط تجارت الکترونیک چند کانالی (نشریه الزویر)
            Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment ♦️
 6. بی اعتنایی رئیس (به خاطر تلفن همراه)، اعتماد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان (نشریه الزویر)
            Boss phubbing, trust, job satisfaction and employee performance ♦️
 7. ارزیابی پردازش زمانی شنوایی در کودکان مبتلا به لکنت رشدی (نشریه الزویر)
            Auditory temporal processing assessment in children with developmental stuttering ♦️
 8. بهینه سازی چندهدفه تکاملی برای هدف قرار دادن شبکه اجتماعی موثر در بازاریابی ویروسی (نشریه الزویر)
            Evolutionary Multiobjective Optimization to Target Social Network Influential in Viral Marketing ♦️
 9. فاصله فرهنگی ملی، فرهنگ سازمانی و انطباق نوآوری های مدیریت در شرکت های تابعه خارجی: آنالیز مجموعه فازی اجرای TQM در عربستان سعودی (نشریه الزویر)
            National cultural distance, organizational culture, and adaptation of management innovations in foreign subsidiaries: A fuzzy set analysis of TQM implementation in Saudi Arabia ♦
 10. بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط (SMEها): نقش نوآوری محصول، هوش بازاری، قیمت گذاری و قابلیت های ارتباطی بازاریابی به عنوان محرک های عملکرد بین المللی SMEs (نشریه الزویر)
            SMEs internationalization: The role of product innovation, market intelligence, pricing and marketing communication capabilities as drivers of SMEs’ international performance ♦
 11. رابطه بین دیجیتالی شدن و سرویس دهی: نقش سرویس دهی در جذب پتانسیل مالی دیجیتالی شدن (نشریه الزویر)
            The relationship between digitalization and servitization: The role of servitization in capturing the financial potential of digitalization ♦
 12. تقویت فروش تجارت به تجارت (B2B) با تجزیه و تحلیل کلان داده مشتری (نشریه الزویر)
            Fostering B2B sales with customer big data analytics ♦
 13. ارزیابی شیوه های بلوغ انعطاف پذیری برای سازمان های محصولات و خدمات نرم افزاری (نشریه الزویر)
            Evaluating The Practices Of Flexibility Maturity For The Software Product And Service Organizations ♦
 14. نحوه تاثیرگذاری خودشیفتگی مدیر عامل بر رفتارهای مدیریت سوددهی (نشریه الزویر)
            How CEO narcissism affects earnings management behaviors ♦
 15. استفاده از مدل تعالی EFQM برای بهبود عملکرد داروسازی بیمارستان (نشریه الزویر)
            Use of the EFQM excellence model to improve hospital pharmacy performance ♦
 16. بیان تجارب پیش از بازدید از طریق تبلیغات مسافرت و تأثیر آنها بر تصمیم گیری در مورد مقصد (نشریه الزویر)
            Conveying pre-visit experiences through travel advertisements and their effects on destination decisions ♦
 17. “شما بیش از حد دوستانه هستید!” تأثیرات منفی بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر درک ارزش برندهای لوکس مد (نشریه الزویر)
            You are too friendly! The negative effects of social media marketing on value perceptions of luxury fashion brands ♦
 18. نقش داده های کلان و آنالیز رسانه های اجتماعی برای پایداری B2B: یک زمینه وب مشارکتی (نشریه الزویر)
            Role of big data and social media analytics for business to business sustainability: A participatory web context ♦
 19. وابستگی منابع و فسخ پروژه: تحلیلی در صنعت داروسازی (نشریه الزویر)
            Resource interdependence and project termination: An analysis in the biopharmaceutical industry ♦
 20. سرمایه گذاری در زمینه توانمندسازی استراتژیک: بررسی تفاوت ها در انتقال دانش فنی و انسانی به شرکای زنجیره تامین (نشریه الزویر)
            Strategic enablement investments: Exploring differences in human and technological knowledge transfers to supply chain partners ♦
 21. آنالیز مصرف منابع سرویس های فرآیند کسب و کار در محاسبات ابری با استفاده از شبکه پتری (نشریه الزویر)
            Resources consumption analysis of business process services in cloud computing using Petri Net ♦️
 22. بازاریابی رسانه اجتماعی: چه کسی بر مراقبان نظارت می کند؟ (نشریه الزویر)
            Social media marketing: Who is watching the watchers? ♦️
 23. ارزش آفرینی از طریق تکامل موضوعات مدل کسب و کار (نشریه الزویر)
            Value creation through the evolution of business model themes ♦️
 24. مکانیزم هایی جهت بهبود بهره وری نیروی کار با انجام دورکاری (نشریه الزویر)
            Mechanisms to improve labor productivity by performing telework ♦️
 25. تاثیر سامانه های اطلاعاتی منابع انسانی در محیط نظامی (نشریه الزویر)
            Impact of human resources information systems in the military environment ♦️
 26. هوش هیجانی و رهبری اصیل در میان سرپرستاران در پادشاهی عربستان سعودی (نشریه الزویر)
            Emotional intelligence and authentic leadership among Saudi nursing leaders in the Kingdom of Saudi Arabia ♦
 27. مدیریت کلان داده ها در صنعت خرده فروشی سنگاپور: بررسی تأثیر رضایت مشتری و عملکرد سازمانی (نشریه الزویر)
            Managing big data in the retail industry of Singapore: Examining the impact on customer satisfaction and organizational performance ♦
 28. شواهد بین المللی: فساد و دارایی های نقدی شرکت ها (نشریه الزویر)
            Corruption and corporate cash holdings: international evidence ♦
 29. تاثیر کیفیت خدمات هواپیمایی بر رضایت و وفاداری مشتری در هند (نشریه الزویر)
            The effect of airline service quality on customer satisfaction and loyalty in India ♦
 30. بازاریابی محتوای دیجیتال به عنوان یک کاتالیزور برای e-WOM در گردشگری غذایی (نشریه الزویر)
            Digital content marketing as a catalyst for e-WOM in food tourism ♦
 31. اثر مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت پورتفولیو پروژه بر عملکرد – اهمیت بلوغ فرآیند (نشریه الزویر)
            Project portfolio management information systems’ positive influence on performance – the importance of process maturity ♦
 32. تحقیقات پایداری در بازارهای تجاری به تجارت: دستور کار تحقیق (نشریه الزویر)
            Sustainability research in business-to-business markets: An agenda for inquiry ♦
 33. دورکاری و سفر روزانه: شواهد جدیدی از سوئد (نشریه الزویر)
            Telework and daily travel: New evidence from Sweden ♦
 34. باز کردن رابطه مشارکت مشتری – وفاداری به نام تجاری در رسانه های اجتماعی گردشگری: نقش های دلبستگی برند و اعتماد مشتری (نشریه الزویر)
            Unlocking the customer engagement-brand loyalty relationship in tourism social media: The roles of brand attachment and customer trust ♦
 35. رشد و اعتبار سنجی معیارهای استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکتی هتل ها از منظر کارمندان (نشریه الزویر)
            Development and validation of standard hotel corporate social responsibility (CSR) scale from the employee perspective ♦
 36. یک تحلیل علی از نقش مهارت های سازمانی و نهادی در قابلیت نوآوری سازمان های کوچک و متوسط چینی (نشریه الزویر)
            A causal analysis of the role of institutions and organizational proficiencies on the innovation capability of Chinese SMEs ♦
 37. ایجاد یک معیار برای بازاریابی کارآفرینی: نشان دادن چارچوب درونی آن و پیش بینی عملکرد (نشریه الزویر)
            Developing a scale for entrepreneurial marketing: Revealing its inner frame and prediction of performance ♦
 38. تحلیلی برای درک رضایت شغلی کارکنان در صنعت بانکداری (نشریه الزویر)
            An analysis to understanding the job satisfaction of employees in banking industry ♦
 39. تأثیر نوآوری در سطح شرکت، صنعت و کشور بر عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
            Effects of firm-, industry-, and country-level innovation on firm performance ♦
 40. بازاریابی کارآفرینی و عملکرد شرکت: ترکیب پژوهشی و توسعه مفهومی (نشریه الزویر)
            Entrepreneurial marketing and firm performance: Synthesis and conceptual development ♦
 41. تصمیم گیری بازاریابی کارآفرینانه درمورد بین المللی سازی سریع شرکت های نوآفرین یا خارج کردن آن ها از بازار بین المللی (نشریه الزویر)
            Entrepreneurial marketing decision-making in rapidly internationalising and de-internationalising start-up firms ♦
 42. روانشناسی بازاریابی دهان به دهان (نشریه الزویر)
            Psychology of word of mouth marketing ♦
 43. تاثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر قابلیت نوآوری فردی در شرکت های تونسی: نقش تعدیل کننده تعهد عاطفی (نشریه الزویر)
            The impact of Human Resources Information Systems on individual innovation capability in Tunisian companies: The moderating role of affective commitment ♦
 44. تقویت مارک های B2B با نشان دهی پایداری زیست محیطی و مدیریت ارتباط با مشتری (نشریه الزویر)
            Strengthening B2B brands by signalling environmental sustainability and managing customer relationships ♦
 45. انتشار کربن، ارتقاء فناوری و ریسک تامین مالی در رقابت زنجیره تامین سبز (نشریه الزویر)
            Carbon emissions, technology upgradation and financing risk of the green supply chain competition ♦
 46. چارچوب مدیریت هوش تجاری در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه دو لا کاستا (نشریه الزویر)
            Business intelligence governance framework in a university: Universidad de la costa case study ♦
 47. مسئولیت اجتماعی شرکت: مشارکت در جامعه (نشریه امرالد)
            Corporate social responsibility: engaging the community ♦
 48. شاخص های نقش حسابرسان داخلی و حمایت آنها از حکمرانی مطلوب (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Internal auditors role indicators and their support of good governance ♦
 49. ارزیابی هوش تجاری بر اساس مشخصات رفتار مشتری با استفاده از ایده مبتنی بر سرگرمی در هند: یک مطالعه موردی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Business intelligence appraisal based on customer behaviour profile by using hobby based opinion mining in India: a case study ♦
 50. مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه شهرت برند را به ارزش ویژه برند تبدیل می کند؟ چشم اندازهای اقتصادی و غیر اقتصادی CSR (نشریه Sage)
            How does corporate social responsibility transform brand reputation into brand equity? Economic and noneconomic perspectives of CSR ♦
 51. چالش های هوش تجاری برای نشر بازی مستقل (نشریه هینداوی)
            Business Intelligence Challenges for Independent Game Publishing ♦

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. بررسی ارزشمند بودن یا نبودن سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند برای یک کسب و کار بندر (نشریه الزویر)
            ?Does it really worth investing in relationship marketing for a port business ♦
 2. طراحی مجدد مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) (نشریه الزویر)
            Enterprise resource planning–driven redesign ♦️
 3. مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین برای هدایت عملکرد شرکت: نقش مکانیسم های کنترلر (نشریه الزویر)
            Managing quality risk in supply chain to drive firm’s performance: The roles of control mechanisms ♦
 4. کسب و کار بین المللی و حقوق بشر: دستور کار تحقیقاتی (نشریه الزویر)
            International business and human rights: A research agenda ♦
 5. مقایسه نوآوری بانکی در کشورهای کم درآمد: روش فرامرزی (نشریه الزویر)
            Comparison of banking innovation in low-income countries: A meta-frontier approach ♦️
 6. از دانش تا انجام دادن: بازتاب، رهبری و روابط عمومی (نشریه الزویر)
            From knowing to doing: Reflexivity, leadership and public relations ♦
 7. بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی: یک دیدگاه اپیدمیولوژیک (نشریه الزویر)
            Viral Marketing on Social Networks: An Epidemiological Perspective ♦
 8. تاثیر نوآوری خرده فروش و سلامت غذا بر اعتبار فروشگاه، اعتماد فروشگاه و وفاداری فروشگاه (نشریه الزویر)
            The impact of retailer innovativeness and food healthiness on store prestige, store trust and store loyalty ♦
 9. تاثیر صادرات بر انتخاب بدهی مالی SMEها (شرکت های کوچک و متوسط) (نشریه الزویر)
            The impact of exporting on financial debt choices of SMEs ♦
 10. نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد دورانی و پایداری: بررسی رویکردها (نشریه الزویر)
            Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches ♦️
 11. معضل ابری در حال ظهور: ایجاد تعادل بین نوآوری با حریم خصوصی فرامرزی و مقررات برون سپاری (نشریه الزویر)
            The emerging Cloud Dilemma: Balancing innovation with cross-border privacy and outsourcing regulations ♦️
 12. دیوید در مقابل جالوت – فاکتورهای کیفیت خدمات برای ارائه دهندگان خاص در خرده فروشی آنلاین (نشریه الزویر)
            David versus Goliath – Service quality factors for niche providers in online retailing ♦
 13. بهبود خدمات از طریق توانمندسازی؟ مدیریت منابع انسانی، عملکرد کارکنان و رضایت شغلی در هتل ها (نشریه الزویر)
            Service recovery through empowerment? HRM, employee performance and job satisfaction in hotels ♦
 14. نحوه رقابت شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین از طریق پلتفرم های دیجیتال: نقش قابلیت های پلتفرم دیجیتال، قابلیت شبکه و دو سو توانی (نشریه الزویر)
            How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles of digital platform capability, network capability and ambidexterity ♦
 15. برآورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت دانشگاهی (نشریه الزویر)
            Evaluating university industry collaborative research centers ♦
 16. نقش مدل کسب و کار در رشد بازار: تفاوت بین صنعت تبدیل شده و صنعت در حال ظهور (نشریه الزویر)
            The role of a business model in market growth: The difference between the converted industry and the emerging industry ♦
 17. تدوین و پیاده سازی سیاست های شرکت های کوچک و کتوسط (SME) در آفریقا: باز کردن مفروضات به عنوان فرصتی برای جهت گیری تحقیق (نشریه الزویر)
            SME policy formulation and implementation in Africa: Unpacking assumptions as opportunity for research direction ♦
 18. حواس جمعی، یا ریسکی برای شکست (نشریه الزویر)
            Mind the tail, or risk to fail ♦
 19. سبک های دلبستگی و پذیرش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (e-WOM) در سایت های شبکه های اجتماعی (نشریه الزویر)
            Attachment styles and electronic word of mouth (e-WOM) adoption on social networking sites ♦
 20. بررسی انگیزه های کاربران برای مشارکت در ارتباط ویروسی در رسانه های اجتماعی (نشریه الزویر)
            Exploring users’ motivations to participate in viral communication on social media ♦
 21. آموزش منابع انسانی: یک تحلیل کتاب سنجی (نشریه الزویر)
            Human resources training: A bibliometric analysis ♦
 22. بین المللی سازی و گرایش کارآفرینانه SMEهای خانوادگی: تاثیر شخصیت خانوادگی (نشریه الزویر)
            Internationalization and entrepreneurial orientation of family SMEs: The influence of the family character ♦
 23. کدامیک باعث به حد اعلی رسیدن اهداء می شود: اهداء خیریه به عنوان یک مشوق یا مشوق هایی برای اهداء خیریه؟ (نشریه الزویر)
            Which maximizes donations: Charitable giving as an incentive or incentives for charitable giving? ♦
 24. تجزیه پارامتری رشد بهره‌وری در بخش هتلتداری (نشریه الزویر)
            A parametric decomposition of hotel-sector productivity growth ♦
 25. قابلیت اعتماد سرمایه‌ سازی تحقیق و توسعه: شواهدی دال بر کاهش ارزش معطوف به گذشته در چین (نشریه الزویر)
            Reliability of R&D capitalization: Evidence from ex post impairment in China ♦️
 26. اثرات ایدئولوژی سیاسی و ساخت پیام روی جعل کردن: نقش واسطه‌گر عواطف (نشریه الزویر)
            The effects of political ideology and message framing on counterfeiting: The mediating role of emotions ♦️
 27. تنوع بخشی پرتفوی وام، ساختار بازار و ثبات بانک (نشریه الزویر)
            Loan portfolio diversification, market structure and bank stability ♦️
 28. مدیریت زنجیره تامین خرده فروشی مد: مرور مدلهای عملیاتی (نشریه الزویر)
            Fashion retail supply chain management: A review of operational models ♦
 29. مقدمه ای بر اقتصاد دایره ای در مناطق در حال توسعه: یک تحلیل مقایسه ای از مزیت ها و فرصت ها برای تعیین ارزش زباله (نشریه الزویر)
            Introduction of the circular economy within developing regions: A comparative analysis of advantages and opportunities for waste valorization ♦
 30. ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر برداشت از عدالت و تعلق به برند (نشریه الزویر)
            Building loyalty through reward programs: The influence of perceptions of fairness and brand attachment ♦
 31. افزایش وفاداری: زمانی که افزایش رضایت و لذت مصرف کننده اهمیت دارد (نشریه الزویر)
            Enhancing loyalty: When improving consumer satisfaction and delight matters ♦
 32. مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا در تکنولوژی های کلیدی توانمندساز (نشریه الزویر)
            Intellectual property for generating value for start-up companies in key enabling technologies ♦
 33. درک مصرف کنندگان از برندهای لوکس: دیدگاه مبتنی بر مالک(نشریه الزویر)
            Consumer Perceptions of Luxury Brands: An Owner-Based Perspective ♦
 34. بررسی توسعه وفاداری به برند در جوامع تجاری از دیدگاه روانشناسی مثبت (نشریه الزویر)
            Investigating the development of brand loyalty in brand communities from a positive psychology perspective ♦
 35. نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند (نشریه الزویر)
            The role of universities in the knowledge management of smart city projects ♦
 36. تازگی محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید: نقش های احتمالی گستردگی و ضمنی بودن دانش (نشریه الزویر)
            Product newness and product performance in new ventures: Contingent roles of market knowledge breadth and tacitness ♦
 37. جداسازی اخلاقی احساس خوبی دارد و خرید تقلبی را آسان می کند (نشریه الزویر)
            Moral decoupling feels good and makes buying counterfeits easy ♦
 38. شرکت Brand USA: یک شبه آزمایش طبیعی ارزیابی موفقیت یک کمپین بازاریابی ملی (نشریه الزویر)
            Brand USA: A natural quasi-experiment evaluating the success of a national marketing campaign ♦
 39. رابطه پایداری و رضایت مشتری در مهمان نوازی: یک تحقیق اکتشافی با استفاده از eWOM به عنوان منبع داده (نشریه الزویر)
            The relationship between sustainability and customer satisfaction in hospitality: An explorative investigation using eWOM as a data source ♦
 40. مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان تعیین کننده اعتبار شرکت در صنعت هواپیمایی (نشریه الزویر)
            Corporate social responsibility as a determinant of corporate reputation in the airline industry ♦
 41. رفتار مصرف کننده و تصمیمات تعویض و انتقال: دلیل و نحوه انتقال و تعویض تلفن همراه هوشمند (نشریه الزویر)
            Consumer behaviour and disposition decisions: The why and how of smartphone disposition ♦
 42. مدیریت دانش استراتژیک در عصر دیجیتالر (نشریه الزویر)
            Strategic Knowledge Management in the Digital Age ♦
 43. افشا ریسک در گزارش های سالانه و کارآیی سرمایه گذاری شرکت های تجاری (نشریه الزویر)
            Risk Disclosure in Annual Reports and Corporate Investment Efficiency ♦️
 44. جستجوی راه اندازی سریعتر مشکل مسیریابی وسیله نقلیه با تقاضاهای احتمالی و راه اندازی مجدد آن (نشریه الزویر)
            Faster rollout search for the vehicle routing problem with stochastic demands and restocking ♦️
 45. نقدینگی سهام و نگهداشت وجه نقدی شرکت ها (نشریه الزویر)
             Stock Liquidity and Corporate Cash Holdings ♦
   
 46. بررسی تأثیرات سیستم کنترل مدیریت در رفتارهای غیر اخلاقی (نشریه الزویر)
            Effects of the management control system in unethical behaviors ♦
 47. مواجهه با روند سادگی لوگوی تجاری: تأثیر طراح لوگوی برند بر مصرف (نشریه الزویر)
            Facing a Trend of Brand Logo Simplicity: The Impact of Brand Logo Design on Consumption ♦
 48. تأثیر توانایی هوش تجاری، یادگیری شبکه و نوآوری در عملکرد راه اندازی (نشریه الزویر)
            The influence of Business Intelligence capacity, network learning and innovativeness on startups performance ♦
 49. بررسی چرایی و چگونگی نیاز ما به ثبت دانش ضمنی در ساخت: مطالعات موردی از بازرسی بصری (نشریه الزویر)
            How and why we need to capture tacit knowledge in manufacturing: Case studies of visual inspection ♦
 50. تأثیر قیمت بر تبلیغات شفاهی :بار اول در مقابل بازدید کنندگان بسیار تکراری (نشریه الزویر)
            The effect of price on word of mouth: First time versus heavy repeat visitors ♦
 51. جهت گیری استراتژیک ، عملکرد نوآوری و تأثیر تعدیل کننده مدیریت بازاریابی (نشریه الزویر)
            Strategic orientation, innovation performance and the moderating influence of marketing management ♦
 52. سازمان یک ” شکل از زندگی” است: شخصیت سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد ایمنی اپراتورهای قطارهای سریع السیر (نشریه الزویر)
            Organization is also a “life form”: Organizational-level personality, job satisfaction, and safety performance of high-speed rail operators ♦
 53. مقایسه بازاریابی رسانه های اجتماعی بین مدل های تجارت به تجارت، تجارت به مشتری و تجاری مخلوط (نشریه الزویر)
            A comparison of social media marketing between B2B, B2C and mixed business models ♦
 54. اخلاق تجاری، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نگرش ها به برند: یک مطالعه اکتشافی (نشریه الزویر)
            Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study ♦
 55. نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری (نشریه الزویر)
            Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction ♦
 56. اهمیت جنسیت بر حقوق مدیرعامل و مدیریت سود (نشریه الزویر)
            CEO compensation and earnings management: Does gender really matters? ♦️
 57. تاثیرگذاری جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی (نشریه الزویر)
            Is there a gender effect on the quality of audit services? ♦
 58. اتخاذ روش های مدیریت پروژه و ابزار آن توسط سازمان های توسعه غیر دولتی : دیدگاه روش ترکیبی (نشریه الزویر)
            The adoption of project management methodologies and tools by NGDOs: A mixed methods perspective ♦
 59. درک سیاست سازمانی، مخفی سازی دانش و ابتکار کارکنان: نقش تعدیل کننده ی تعهد حرفه ای (نشریه الزویر)
            Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment ♦
   
 60. پیشبرد ابداع در بخش دولتی : همسو کردن ارزیابی های نوآورانه با هدف های سیاسی (نشریه الزویر)
            Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals ♦
 61. برند لوکس چیست؟ تعریف جدید و بررسی تاریخچه برند لوکس (نشریه الزویر)
            What is a luxury brand? A new definition and review of the literature ♦
 62. آنالیز ریسک اطلاعات محور در آمایش کسب و کار الکترونیک (نشریه الزویر)
            Data-driven operational risk analysis in E-Commerce Logistics ♦
 63. اثر قابلیت های بازاریابی صادراتی بر کارایی صادرات: نقش تعدیل کننده رقابت ناکارآمد (نشریه الزویر)
            The effect of export marketing capabilities on export performance: Moderating role of dysfunctional competition ♦
 64. کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی: مطالعه نقش واسطه ای توانایی مشخص بازاریابی (نشریه الزویر)
            Social entrepreneurship and organizational performance: A study of the mediating role of distinctive competencies in marketing ♦
 65. استراتژی های موقعیت یابی شرکت های بومی و خارجی در یک محیط فرهنگی در قاره آفریقا (نشریه الزویر)
            Positioning strategies of foreign and indigenous firms in an African cultural milieu ♦
 66. عملکرد عملیاتی: میانجی مابین برنامه های رشد سرمایه انسانی و عملکرد مالی (نشریه الزویر)
            Operational performance: The mediator between human capital developmental programs and financial performance ♦
 67. یک رویکرد ساختاری درمورد بررسی ارائه سیگنال توسط شرکت های فناوری درباره کیفیت عرضه های عمومی اولیه (نشریه الزویر)
            How do technology ventures signal IPO quality? A configurational approach ♦
 68. خطر زدایی مالی برای دستیابی به توان بالقوه انرژی های قابل تجدید در آفریقا (نشریه الزویر)
            Financial de-risking to unlock Africa’s renewable energy potential ♦
 69. مدیریت دانش راهبردی در یک محیط دیجیتال: دانش ضمنی و واضح در آزمایشگاه های فب (نشریه الزویر)
            Strategic knowledge management in a digital environment: Tacit and explicit knowledge in Fab Labs ♦
 70. مدیریت بحران در اداره امور عمومی: مدل سه فازی برای حوادث ایمنی (نشریه الزویر)
            Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents ♦️
 71. اتحاد ذینفعان، گرایش پایداری محیطی و عملکرد مالی (نشریه الزویر)
            Stakeholder integration, environmental sustainability orientation and financial performance ♦
 72. آنالیز تقاضای عسل وارداتی در عربستان سعودی به وسیله سیستم تقاضای مطلوب (ΑIDS) (نشریه الزویر)
            Analysis of Saudi demand for imported honey using an Almost Ideal Demand System (AIDS) ♦
 73. ابعاد بازاریابی کارآفرینی و عملکرد SME ها (نشریه الزویر)
            Entrepreneurial marketing dimensions and SMEs performance ♦
 74. نفوذ خارجی، رقابت، و ریسک اعتباری در بانکداری (نشریه الزویر)
            Foreign penetration, competition, and credit risk in banking ♦
 75. جهت گیری مشتری و عملکرد شرکت: اثرات تعدیل کننده مشترک رهبری اخلاقی و شدت رقابت (نشریه الزویر)
            Customer orientation and firm performance: The joint moderating effects of ethical leadership and competitive intensity ♦
 76. تفاوت در دستیابی و سرمایه گذاری :تاثیرات بر عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
            Attainment discrepancy and investment: Effects on firm performance ♦
 77. اثر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیست سازگار کارکنان هتل و عملکرد محیطی آن‌ها (نشریه الزویر)
            The effect of green human resource management on hotel employees’ ecofriendly behavior and environmental performance ♦
 78. استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی: برخی از اثرات واگرایی (نشریه الزویر)
            Accounting standards and banking regulation: Some effects of divergence ♦
 79. نقش ظرفیت جذب و تعادل فرهنگی برای نوآوری اکتشافی و بهره وری در شرکت های کوچک و متوسط (نشریه الزویر)
            The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs ♦
 80. یک مدل جدید برای تعیین تاثیر ترابری شهری هوشمند، دانش کشاورزان و فرایند های تجارت مربوط به موفقیت سیستم تامین زنجیره تامین سبز برای پخش شهری محصولات کشاورزی (نشریه الزویر)
            A new model for assessing the impact of the urban intelligent transportation system, farmers’ knowledge and business processes on the success of green supply chain management system for urban distribution of agricultural products ♦️
 81. چگونه شایستگی های مدیریت پروژه در مدل شغلی مدیریت پروژه در شرکت های بزرگ ساخت و ساز چینی تغییر می نماید؟ (نشریه الزویر)
            How do project management competencies change within the project management career model in large Chinese construction companies? ♦
 82. تعاملات متقابل و مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR): شواهدی از بخش استخراج مس زامبیا (نشریه امرالد)
            Stakeholder interactions and corporate social responsibility (CSR) practices: Evidence from the Zambian copper mining sector ♦
 83. مدیریت عمومی جدید و افزایش حسابرسی عملکرد بخش عمومی: شواهدی از پرونده استرالیا (نشریه امرالد)
            New Public Management and the rise of public sector performance audit: Evidence from the Australian case ♦
 84. رهبری خدمتگزار: توسعه و اعتبارسنجی یک معیار چند بعدی در صنعت مهمان نوازی چین (نشریه امرالد)
            Servant leadership: Development and validation of a multidimensional measure in the Chinese hospitality industry ♦
 85. رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران : نقش میانجی سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری (نشریه امرالد)
            Transformational leadership and restaurant employees customer-oriented behaviours: The mediating role of organizational social capital and work engagement ♦
 86. نقش سرپرستان در رفتار آوای کارکنان (نشریه امرالد)
            The role of supervisors on employees’ voice behavior ♦
 87. کارآفرینی صنعتگر: سؤالی از ساختار شخصیتی؟ (نشریه امرالد)
            ?Artisan entrepreneurship: a question of personality structure ♦
 88. ” شروع یک بازی جدید”: تجارت الکترونیک در بین المللی کردن SMEs (نشریه امرالد)
            “It’s a new game out there”: e-commerce in internationalising retail SMEs ♦
 89. مشارکت مشتری در جامعه برند تجارت الکترونیک: مقایسه تجربی از مدل های جایگزین (نشریه امرالد)
            Customer engagement in an e-commerce brand community An empirical comparison of alternate models ♦
 90. سوگیری شواهد: نقش خصوصیات سوددهی در سطح شرکت در رابطه بین درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (نشریه اسپرینگر)
            The Role of Firm-level Earnings Attributes in the Relation between Aggregated Earnings and Gross Domestic Product ♦
 91. تحقیقات در رابطه با تصمیم گیری خرید آنلاین و پیشنهادات کالایی مبتنی بر شبکه های اجتماعی (نشریه اسپرینگر)
            Research on consumers online shopping decision-making and recommendation of commodity based on social media network ♦
 92. تأثیر شوک های داخلی و خارجی بر درآمدهای حاصل از تنوع بخشی پورتفولیو (سبد) و ریسک های همراه با آن (نشریه Mdpi)
            The Influence of Domestic and Foreign Shocks on Portfolio Diversification Gains and the Associated Risks ♦
 93. نقض اهداف مربوط به پوشاک: بیانیه ری کاواکوبو درباره مد (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Breaking the Idea of Clothes: Rei Kawakubo’s Fashion Manifesto ♦️
 94. تاثیر رهبری تحول‌گرا روی کارمندان در طول تغییر سازمانی: تجزیه و تحلیلی تجربی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            The Effect of Transformational Leadership on Employees During Organizational Change – An Empirical Analysis ♦️
 95. اینفلوئنسر مارکتینگ: چگونه ارزش و اعتبار پیام بر اعتماد مصرف کننده به محتوای برند در رسانه های اجتماعی تأثیر می گذارد (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Influencer Marketing: How Message Value and Credibility Affect Consumer Trust of Branded Content on Social Media ♦️
 96. مدل یکپارچه حسابدهی مالی اسلامی برای کسب و کارهای اجتماعی اسلامی (ISE) (نشریه SSRN)
            Integrated Islamic Financial Accountability Model For Islamic Social Enterprise (Ise) ♦️
 97. طراحی یکپارچه سازی برنامه سازمانی (EAI) در سیستم های برنامه ریزی الکترونیکی و بودجه بندی الکترونیکی
            Design of Enterprise Application Integration (EAI) in E-Planning and E-Budgeting Systems ♦️
 98. جستجوی یک مورد: انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (نشریه وایلی)
            Searching for the one: Customer relationship management software selection ♦️
 99. ۱۰ روند برتر در بازارهای سرمایه: ۲۰۱۹
            Top-10 Trends in Capital Markets: 2019 ♦️
 100. اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی با ارزش برند به عنوان یک متغیر مداخله گر
            The Influence of Intellectual Capital towards Financial Performance with Brand Value as an Intervening Variable ♦️
 101. برندینگ حاکمیت شرکتی خوب: راهی جهت تقویت ادراک سرمایه گذاران و ارزش ویژه برند
            Branding Good Corporate Governance: A Pathway to Strengthen Investors’ Perception and Brand Equity ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV) (نشریه الزویر)
            How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale ♦️

 2. معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن (نشریه الزویر)
            Distortion measures and homogeneous financial derivatives ♦️
 3. اثرات مثبت تبلیغات مزاحم بر ترجیحات مصرف کننده (نشریه الزویر)
            Positive Effects of Disruptive Advertising on Consumer Preferences ♦️
 4. رابطه همزیستی یا نه؟ درک انعطاف پذیری و مدیریت بحران در جهانگردی (نشریه الزویر)
            Symbiotic relationship or not? Understanding resilience and crisis management in tourism ♦️
 5. مدل خطر متوسط برای انتخاب پورتفولیوی نامشخص با ریسک پس زمینه (نشریه الزویر)
            Mean-risk model for uncertain portfolio selection with background risk ♦️
   
 6. ارزیابی ریسک پروژه های مشارکتی عمومی-خصوصی برای زیرساخت های شارژ وسایل نقلیه برقی در چین با استفاده از TOPSIS فازی (نشریه الزویر)
            Risk evaluation of electric vehicle charging infrastructure public-private partnership projects in China using fuzzy TOPSIS ♦️
   
 7. رابطه بین فعالیتهای مربوط به تامین مالی خارجی و مدیریت درآمد: شواهدی از مدیریت ریسک سازمانی (نشریه الزویر)
            The relationship between external financing activities and earnings management: Evidence from enterprise risk management ♦️
 8. مدل سازی عملکرد کارمندان تولیدی براساس رویکرد پویایی ساختاری (نشریه الزویر)
            Modelling manufacturing employees’ performance based on a system dynamics approach ♦️
 9. تاثیر ادغام و تملک بر رفتار قیمت سهام در بخش بانکی پاکستان (نشریه الزویر)
            The effects of mergers and acquisitions on stock price behavior in banking sector of Pakistan ♦️
 10. نقش واسطه گر وضعیت روابط کارکنان در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد سازمانی در بانک های چینی (نشریه الزویر)
            The mediating role of the employee relations climate in the relationship between strategic HRM and organizational performance in Chinese banks ♦️
   
 11. روشهای مبتنی بر شبکه های پتری برای تحلیل امنیت ساختاری در فرآیندهای تجارت الکترونیکی (نشریه الزویر)
            Petri net-based methods for analyzing structural security in e-commerce business processes ♦️
 12. ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای دولتی چینی (نشریه الزویر)
            Ownership structure and investment decisions of Chinese SOEs ♦️
 13. مدل معادله ساختاری برای ارزیابی تأثیر سازمان یادگیرنده و تعهد بر عملکرد سازمان های تحقیقاتی (نشریه الزویر)
            Structural equation model to assess the impact of learning organization and commitment on the performance of research organizations♦️
   
 14. عوامل تعیین کننده کاربرد مدیریت پروژه در اجرای سیستم های اطلاعاتی (نشریه الزویر)
            Determinants of Using Project Management in the Implementation of Information Systems ♦️
 15. انتقال پولی از طریق کانال تأمین مالی از طریق بدهی بانکهای اسلامی: آیا PSIA نقشی دارد؟ (نشریه الزویر)
            Monetary transmission through the debt financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role? ♦️
 16. روابط عمومی و حوزه های مشارکت: تجربیات زندگی کارکنان و ماهیت بنیادین مشارکت کارمندان (نشریه الزویر)
            Public relations and zones of engagement: Employees’ lived experiences and the fundamental nature of employee engagement ♦️
 17. رهبری استبدادی و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیل کننده سرمایه روانشناختی و نقش میانجی ترس و سکوت دفاعی (نشریه الزویر)
            Authoritarian leadership and employee creativity: The moderating role of psychological capital and the mediating role of fear and defensive silence ♦️
 18. حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی از طریق بدهی: شواهد تجربی از کانادا (نشریه الزویر)
            Corporate governance and cost of debt financing: Empirical evidence from Canada ♦️
 19. مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاه از داده های بزرگ: یک روش جامع (نشریه الزویر)
            Big Data-enabled Customer Relationship Management: A holistic approach ♦️
 20. مدیریت دانش – از آغاز تا پیوند نوآوری (نشریه الزویر)
            Knowledge Management – from its Inception to the Innovation Linkage ♦️
 21. صدور مجوز فناوری استراتژیک در زنجیره تامین (نشریه الزویر)
            Strategic technology licensing in a supply chain ♦️
 22. ارتقاء عملکرد شرکت: نقش جهت گیری برند در بازاریابی بنگاه به بنگاه (نشریه الزویر)
            Enhancing firm performance: The role of brand orientation in business-to-business marketing ♦
 23. دیدگاه مبادله اجتماعی در مورد این که چرا و چه زمانی رهبری اخلاقی موجب پرورش رفتار شهروندی مشتری مدار می شود (نشریه الزویر)
            A social exchange perspective on why and when ethical leadership foster customer-oriented citizenship behavior ♦
 24. روابط مصرف کننده و برند و و وفاداری به برند در خدمات ارائه شده به واسطه ی تکنولوژی های جدید (نشریه الزویر)
            Consumer-brand relationships and brand loyalty in technology-mediated services ♦
 25. آنالیز عوامل اصلی تعیین کننده رفتار اخلاقی کارکنان هتل) (نشریه الزویر)
            An analysis of the key determinants of hotel employees’ ethical behavior ♦
 26. کیفیت روابط به عنوان یک پیشینه از ارتباط با مشتری: مطالعه متقابل فرهنگی بین اسپانیا و مکزیک (نشریه الزویر)
            Relationship quality as an antecedent of customer relationship proneness: A cross-cultural study between Spain and Mexico ♦
 27. اتحاد شرکت های خدماتی تولید کنندگان: روابط و تنظیمات جهت‌گیری کارآفرینی و نوآوری ترکیبی (نشریه الزویر)
            Alliances of service firms and manufacturers: Relations and configurations of entrepreneurial orientation and hybrid innovation ♦
 28. راهبردهایی درباره مشارکت مشتری در بازاریابی: استراتژی تصمیم گیری (نشریه الزویر)
            Strategic customer engagement marketing: A decision making framework ♦
 29. تعامل بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی در سازمان ها (نشریه الزویر)
            The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations ♦
 30. رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری (نشریه الزویر)
            The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance ♦
 31. شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی شرکتهای تولیدی در نیجریه (نشریه الزویر)
            Strategic Management Accounting Practices and Organizational Performance of Manufacturing Firms in Nigeria ♦
 32. بررسی نقش امید مصرف کننده در توضیح تأثیر ارزش برند درک شده بر پیامدهای روابط مشتری و برند در یک محیط خرده فروشی آنلاین (نشریه الزویر)
            Examining the role of consumer hope in explaining the impact of perceived brand value on customer–brand relationship outcomes in an online retailing environment ♦
 33. رابطه بین شهرت، برندسازی کارفرما و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (نشریه الزویر)
            The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility ♦
 34. خرید و مدیریت عرضه از دیدگاه بازاریابی صنعتی (نشریه الزویر)
            Purchasing and supply management in an industrial marketing perspective ♦
 35. فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیکی (نشریه الزویر)
            National culture and consumer trust in e-commerce ♦
 36. محافظه‌ کاری حسابداری، استراتژی تجاری، و ابهام (نشریه الزویر)
            Accounting conservatism, business strategy, and ambiguity ♦
 37. قیمت گذاری بر اساس ارزش و تعصبات شناختی : بررسی کلی بازارهای تجاری (نشریه الزویر)
            Value-based pricing and cognitive biases: An overview for business markets ♦
 38. تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی: ویژگی های شبکه های اجتماعی آنلاین بعد از یک فاجعه (نشریه الزویر)
            Social network analysis: Characteristics of online social networks after a disaster ♦
 39. آنالیز واریانس میانگین قرارداد اختیار معامله در زنجیره تامین دو پلکانی (نشریه الزویر)
            Mean-Variance Analysis of Option Contracts in a Two-Echelon Supply Chain ♦
 40. بکارگیری کلان داده ها در سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری برای تعیین مشخصات مشتری در بخش هتلداری (نشریه الزویر)
            Using big data from Customer Relationship Management information systems to determine the client profile in the hotel sector ♦
 41. تطابق خدمات الکترونیکی : عدم موفقیت سازش پذیری انگیزشی در مزایده های ویکری (نشریه الزویر)
            Electronic service matching: Failure of incentive compatibility in Vickrey auctions ♦
 42. رویکردهای استارت اپ ناب در مورد نوآوری مدل کسب و کار چابک در کارآفرینی دیجیتال (نشریه الزویر)
            Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches ♦️
 43. ارزش گذاری بازارهای سرمایه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی : مدارکی از ارائه سهام فصلی (نشریه الزویر)
            Do Capital Markets Value Corporate Social Responsibility? Evidence from Seasoned Equity Offerings ♦
 44. ارتباط میان هیات مدیره، کمیته رسیدگی، و عملکرد شرکت: شواهدی از یونان (نشریه الزویر)
            Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece ♦️
 45. نقش هیئت مدیره و کمیته‌ حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها (نشریه الزویر)
            The Role of the Board and the Audit Committee in Corporate Risk Management ♦
 46. درک قدرت اثر رهبران عقیده در شبکه های تجارت الکترونیک: یک دیدگاه از تئوری پویایی عقیده (نشریه الزویر)
            Understanding influence power of opinion leaders in e-commerce networks: An opinion dynamics theory perspective ♦
 47. تاثیر سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی و سودمندی بیمارستان (نشریه الزویر)
            Do health information technology investments impact hospital financial performance and productivity? ♦
 48. یک مطالعه مبنی بر پرسش نامه درمورد رضایت ارتباطات و رضایت شغلی پرستاران بخش مراقبت های ویژه و اثر آن بر خستگی مفرط شغلی و قصد ترک شغل (نشریه الزویر)
            Communication satisfaction and job satisfaction among critical care nurses and their impact on burnout and intention to leave: A questionnaire study ♦
 49. مدل های تجارت اداری انتقال فناوری دانشگاه: یک اندازه برای همه مناسب نیست (نشریه الزویر)
            University technology transfer office business models: One size does not fit all ♦
 50. انتقال بین المللی فناوری بین دانشگاه ها : چارچوب مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
            International university-university technology transfer: Strategic management framework ♦
 51. مدیریت بحران جهانی – پژوهش های فعلی و جهت دهی آینده (نشریه الزویر)
            Global Crisis Management – Current Research and Future Directions ♦
 52. تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)
            Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦
 53. ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
            Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk ♦
 54. رویکرد شبیه سازی چند روشی برای برآورد اثر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی بر پایداری اقتصادی بازسازی (نشریه الزویر)
            A multi-method simulation approach for evaluating the effect of the interaction of customer behaviour and enterprise strategy on economic viability of remanufacturing ♦
 55. قبول مفهوم سازی، استفاده و نفوذ بانکداری همراه در افراد سالخورده : برنامه تحقیقی و چارچوب مفهومی (نشریه الزویر)
            Understanding and conceptualising the adoption, use and diffusion of mobile banking in older adults: A research agenda and conceptual framework ♦️
 56. اثر تناسب ارزش های برند بین شرکتی بر کیفیت ارتباط در زمینه تجارت به تجارت (نشریه الزویر)
            Influence of interfirm brand values congruence on relationship qualities in B2B contexts ♦️
 57. گسترش مدیریت ریسک اطلاعات منابع انسانی در دوره داده های بزرگ (نشریه الزویر)
            Developing human resource data risk management in the age of big data ♦
 58. تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)
            Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦
 59. یک تحلیل طولی در مورد پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
            Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis ♦
 60. یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری: یک سابقه یادگیری (نشریه الزویر)
            Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History ♦️
 61. مطالعه تجربی سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی را دارد؟ (نشریه الزویر)
            Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study ♦️
 62. اثر ریسک زنجیره تامین بر عملکرد چالاکی : نقش وساطت از یکپارچگی زنجیره تامین (نشریه الزویر)
            Impact of Supply Chain Risk on Agility Performance: Mediating Role of Supply Chain Integration ♦️
 63. معیارها و آنالیز رسانه های اجتماعی در بازاریابی – S3M: بررسی ادبی نقشه برداری (نشریه الزویر)
            Social media metrics and analytics in marketing – S3M: A mapping literature review ♦️
 64. نقش پیچیده مشارکت خانواده در مدیریت درآمد (نشریه الزویر)
            The complex role of family involvement in earnings management ♦️
 65. خصیصه های وفاداری و هویت به عنوان مولفه های فرهنگ سازمانی دانشگاه مدرن (نشریه الزویر)
            The Peculiarities of the Adherence and Identification as Components of the Organizational Culture of Modern University ♦️
 66. تصمیم گیری مالی اسلامی در بین SMEها در سلطانیه عمان: تطبیقی از نگرش رفتار برنامه ریزی شده (نشریه الزویر)
            Islamic financial decision-making among SMEs in the Sultanate of Oman: An adaption of the theory of planned behaviour ♦️
 67. تجزیه و تحلیل عملکرد عملیاتی پایانه های فرودگاه برزیل: یک رویکرد چند معیاره با ادغام De Borda-AHP (نشریه الزویر)
            Analysis of the operational performance of brazilian airport terminals: A multicriteria approach with De Borda-AHP integration ♦️
 68. مدیریت نام تجاری داخلی: مقدمه ای بر موضوع ویژه و جهت دهی تحقیقات آینده (نشریه اسپرینگر)
            Internal brand management: introduction to the special issue and directions for future research ♦️
 69. دلیل غنی ساختن بازاریابی به واسطه بازاریابی گسترده (نشریه اسپرینگر)
            Why broadened marketing has enriched marketing ♦️
 70. اندازه گیری داده ها در سیستم های اطلاعات تحقیقات: معیارهایی برای ارزیابی کیفیت داده ها (نشریه اسپرینگر)
            Data measurement in research information systems: metrics for the evaluation of data quality ♦️
 71. کار آفرینی زنان : مدلی برای فصل مشترک میان خانواده و کسب و کار و کارایی آن (نشریه اسپرینگر)
            Women’s entrepreneurship: A model of business-family interface and performance ♦
 72. کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی: چشم انداز اکوسیستم (نشریه اسپرینگر)
            Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective♦
 73. تأثیر قدرت مدیر عامل و مدیر ارشد مالی روی مدیریت درآمد واقعی و اقلام تعهدی (نشریه اسپرینگر)
            The influence of CEO and CFO power on accruals and real earnings management ♦
 74. نهادینه کردن ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتهای خانوادگی: ارتباط و تناسب منطق های گوناگون (نشریه اسپرینگر)
            The institutionalization of management accounting tools in family firms: the relevance of multiple logics ♦️
 75. مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی (نشریه امرالد)
            Corporate Portfolio Management in the Public Sector ♦️
 76. تاثیر ساختار مالکیت و سود سهام بر عملکرد شرکت و ریسک شرکت (نشریه امرالد)
            Impact of ownership structure and dividend on firm performance and firm risk ♦️
 77. قطعه بندی بازار از طریق توابع نگرشی: یک رویکرد چند روشی (نشریه امرالد)
            Market segmentation via attitudinal functions: a multi-method approach ♦️
 78. ارتباط بین توانمند سازی رهبری و رفاه ذهنی و عملکرد کاری از طریق حمایت همکاران و حمایت سازمانی درک شده (نشریه امرالد)
            Linkages between empowering leadership and subjective well-being and work performance via perceived organizational and co-worker support ♦️
 79. رهبری تحول گرا و رضایت شغلی: تأثیر تعدیل کننده پاداش احتمالی (نشریه امرالد)
            Transformational leadership and job satisfaction: the moderating effect of contingent reward ♦️
 80. بهبود رفتارهای ارتباطی کارکنان برای ایجاد درک شرایط و تعمیم حس خود با دیگران در موقعیت های بحرانی : رویکرد مدیریت استراتژیک برای ارتباطات بحرانی داخلی مؤثر (نشریه امرالد)
            Enhancing employee communication behaviors for sensemaking and sensegiving in crisis situations: Strategic management approach for effective internal crisis communication ♦️
 81. تحقیق درمورد هوش معنوی در پیشرفت منابع انسانی: بررسی موضوعی (نشریه امرالد)
            Spiritual intelligence research within human resource development: a thematic review ♦️
 82. انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از محیط یک کشور در حال توسعه (نشریه امرالد)
            Supplier Selection and Firm Performance: Empirical Evidence from a Developing Country’s Environment ♦️
 83. اثرات سیستم های اطلاعات استراتژیک بر استراتژی و عملکرد رقابتی (نشریه امرالد)
            Effects of Strategic IS on Competitive Strategy and Performance ♦️
 84. اعلان درآمدها، واکنش قیمت سهام و راندمان بازار – مطالعه مورد عربستان سعودی (نشریه امرالد)
            Earnings announcements, stock price reaction and market efficiency – the case of Saudi Arabia ♦️
 85. مرتبط سازی برنامه آموزشی مدیریت منابع انسانی – یک راهنمای فرضی برای فعالان در این زمینه (نشریه امرالد)
            Making HRM curriculum relevant – a hypothetical practitioners’ guide ♦️
 86. رابطه بین عملکرد استراتژیک و حسابداری مدیریت (نشریه امرالد)
            On The Interplay Between Strategic Performance And Managerial Accounting ♦️
 87. درک تمایلات تحقیقات بازاریابی و مسیرهای آینده آن: آنالیز استنادی (نشریه امرالد)
            Understanding the trends of marketing research and its future directions: a citation analysis ♦️
 88. پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت: نقش تعدیل کننده مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک (نشریه امرالد)
            Performance implication of market orientation and use of management accounting systems: The moderating role of accountants’ participation in strategic decision making ♦️
 89. زمان و چگونگی روابط مدیریتی در استراتژی رقابتی بین المللی، چارچوب عملکرد مالی و استراتژیک صادرات: روش استاندارد یا سفارشی؟ (نشریه امرالد)
  When and how managerial ties matter in international competitive strategy, export financial and strategic performance framework A standardized or customized approach? ♦️
 90. کارآیی هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی شرکت ها: پرونده موسسات مالی FTSE (نشریه امرالد)
            The efficiency of corporate boards and firms’ audit fees: the case of the FTSE financial institutions ♦️
 91. پیوند رهبری استبدادی با ابتکار کارکنان: اثر ارتباط میان رهبری-اعضا، تشخیص گروه و فاصله قدرت (نشریه امرالد)
            Linking authoritarian leadership to employee creativity: The influences of leader–member exchange, team identification and power distance ♦️
 92. یک بررسی تجربی در مورد افشاء درباره بانکداری موبایلی در وب سایت های بانک (نشریه امرالد)
            An empirical investigation on disclosure about mobile banking on bank websites ♦️
 93. استراتژی بازار تحول آفرین: چگونگی ایجاد آشفتگی در بازارهای پایدار و استراتژی ها با دیجیتال سازی (نشریه امرالد)
            Disrupting market strategy: How digitalization is causing upheaval to established markets and strategies ♦️
 94. تنظیم فرهنگ سازمانی و مدیریت راهبردی منابع انسانی (نشریه امرالد)
             Aligning organizational culture and strategic human resource management ♦️
 95. تصمیم گیری در مورد بحران: همپوشانی میان استراتژی های ادراکی و تحلیلی (نشریه امرالد)
            Crisis decision-making: the overlap between intuitive and analytical strategies ♦️
 96. مدیریت تغییر: راهنمای اجرای مؤثر (نشریه امرالد)
            Change Management: A Guide to Effective Implementation ♦️
 97. اثر تعهد و اعتماد سازمانی بر تقویت اشتراک گذاری و به کارگیری دانش (نشریه امرالد)
            Fostering knowledge sharing and knowledge utilization: The impact of organizational commitment and trust ♦️
 98. بررسی و رتبه بندی محدودیت های زنان کارآفرین در کشورهای در حال توسعه (نشریه امرالد)
            Constraints faced by women entrepreneurs in developing countries: review and ranking ♦️
 99. درک احساسات در برندسازی بین شرکتی (نشریه امرالد)
            Understanding Emotions in B2B Branding ♦️
 100. آنالیز ضعف اعتبارسنجی داده ها از نظر CRM اجتماعی (نشریه IEEE)
            Analysis of Weakness of Data Validation from Social CRM ♦️
 101. سیستم اطلاعات مدیریتی زنجیره تامین لجستیک سرویس گرا (نشریه IEEE)
            Service-Oriented Logistics Supply Chain Information Management System ♦️
 102. رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران: ارزیابی و آنالیز تحقیقات انفورماتیک بحران (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Social Media in Crisis Management: An Evaluation and Analysis of Crisis Informatics Research ♦️
 103. درباره نقش فعال حسابرسان داخلی در بررسی های انطباقی از ضد پولشویی : یک دیدگاه مصری (نشریه SSRN)
            Towards a Proactive Role of Internal Auditors in Anti-Money Laundry Compliance Review: An Egyptian Perspective ♦️
 104. به سمت تئوری سیستمهای بازاریابی به عنوان محصول عمومی (نشریه Sage)
            Towards a Theory of Marketing Systems as the Public Good ♦️
 105. کجا می روی؟ دولت محلی در ترکیه پس از اصلاحات در مدیریت دولتی (نشریه Sage)
            Quo vadis? The local government in Turkey after public management reforms ♦️
 106. روند ایمیل مارکتینگ برای ۲۰۱۸ (نشریه Etargetmedia)
            Email Marketing Trends for 2018 ♦️
 107. در راستای اولویت بندی نیازها برای حمایت از تصمیم گیری در فرایندهای تغییر سازمانی (نشریه Epub)
            Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes ♦️
 108. مدل تولید در سطح جهانی و شاخصهای عملکرد عملیاتی: مقایسه بین شرکتهای WCM (نشریه Dergipark)
            World Class Manufacturing (Wcm) Model And Operational Performance Indicators: Comparison Between Wcm Firms ♦️
 109. تأثیر واسطه ای استراتژی رقابتی روی رابطه بین توسعه بازار، توسعه محصول و عملکرد تولید مبتنی بر شرکت های کوچک و متوسط در نیجریه
            The mediating effect of competitive strategy on the relationship between market development, product development and performance of manufacturing based SMEs in Nigeria ♦️
 110. تجزیه دمای بافت سرطانی در سینه در هنگام درمان با افزایش دما
            Analysis of Cancerous Tissue Temperature in the Breast During Hyperthermia ♦️
 111. تحول بانکداری آزاد
            The Open Banking Revolution ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۷ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. جریان مخالف استراتژی بازاریابی اجتماعی: رویکرد یکپارچه بازاریابی رابطه ای (نشریه الزویر)
            Upstream social marketing strategy: An integrated marketing communications approach ♦
 2. ماهیت تحقیقات پیش بینی راهبردی : بررسی نظاموند متون پژوهشی (نشریه الزویر)
            The nature of strategic foresight research: A systematic literature review ♦
 3. ذهنیت نامتعارف کارآفرینان (نشریه الزویر)
            The counter-conventional mindsets of entrepreneurs ♦
 4. جریان پول، قطرات آب: شناخت الگوهای تأمین آب به روش غیرمتمرکز در تانزانیا (نشریه الزویر)
            Money Flows, Water Trickles: Understanding Patterns of Decentralized Water Provision in Tanzania ♦
 5. روند شکل گیری تعامل شبه اجتماعی سالمندان در زمینه وب سایت های مسافرتی: نقش تعدیل کننده نزدیکی جغرافیایی والدین و فرزند (نشریه الزویر)
            Older adults’ parasocial interaction formation process in the context of travel websites: The moderating role of parent-child geographic proximity ♦
 6. چند روش برای استراتژی مدیریت دانش مدیریت سرمایه انسانی دولت (نشریه الزویر)
            Multi Methods for Knowledge Management Strategy Roadmap of Government Human Capital Management ♦
   
 7. رقابت پذیری در مقابل کیفیت خدمات به عنوان دو محرک وفاداری مشتری با واسطه ادراک های مقررات و ثبات در بازارهای پایدار و فرار ایجاد میکنند (نشریه الزویر)
            Competitiveness vis-à-vis service quality as drivers of customer loyalty mediated by perceptions of regulation and stability in steady and volatile markets ♦
 8. ایجاد هویت برند شرکت سرمایه گذاری B2B: رویکرد عملکرد توصیفی (نشریه الزویر)
            Development of new B2B venture corporate brand identity: A narrative performance approach ♦
 9. رفتار خرید کودکان در فروشگاه های تنقلات : آیا برند یا قیمت های پایین می توانند انگیزه بخش انتخاب های سالم تری داشته باشند؟ (نشریه الزویر)
            Children’s purchase behavior in the snack market: Can branding or lower prices motivate healthier choices? ♦
 10. تاثیر خطر نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک: شواهدی از منطقه منا (نشریه الزویر)
            The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region ♦
 11. پیشرفت تجربه مشتری و تاثیر کلان داده ها از طریق همکاری دانشگاهیان – کارشناسان (نشریه الزویر)
            Special section: Advancing customer experience and big data impact via academic practitioner collaboration ♦
 12. چارچوب مدل کسب و کار در زمینه اینترنت اشیا صنعتی (نشریه الزویر)
            The Framework of Business Model in the Context of Industrial Internet of Things ♦️
 13. بررسی عواقب مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در صنعت هواپیمایی: مشغله کاری، رضایت شغلی و رفتار صوتی (نشریه الزویر)
            An examination of the consequences of corporate social responsibility in the airline industry: Work engagement, career satisfaction, and voice behavior ♦
 14. اصلاح مدیریت عمومی: نقش بحران و قدرت بوروکراسی (نشریه الزویر)
            Reforming the public administration: The role of crisis and the power of bureaucracy ♦️
 15. چرا تیم های مجازی کار می کنند – آخرین فناوری روز (نشریه الزویر)
            Why virtual teams work – State of the art ♦
 16. برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان اقتصاد همبستگی و اجتماعی: مرور بر مقالات (نشریه الزویر)
            Project Planning and Control in Social and Solidarity Economy Organizations: A Literature Review ♦
 17. فاکتورهای موفقیت در مدیریت پروژه (نشریه الزویر)
            Project Management Success Factors ♦
 18. ادغام و تغییر سازمانی به سوی پایداری (نشریه الزویر)
            Integration and organizational change towards sustainability ♦
 19. اثرات رشد بلند مدت سیاست تحقیق و توسعه (نشریه الزویر)
            The long-run growth effects of R&D policy ♦️
 20. رقابت و اجتناب از پرداخت مالیاتی شرکت: یک دیدگاه مبتنی بر نهاد (نشریه الزویر)
            Competition and corporate tax evasion: An institution-based view ♦️
 21. قدرت مالی کلی بانک: بانکهای اسلامی در مقابل بانک های متعارف (نشریه الزویر)
            Bank overall financial strength: Islamic versus conventional banks ♦️
 22. تاثیر آماده سازی برند بر روی رفتار ریسک پذیری مالی مصرف کنندگان (نشریه الزویر)
            Brand priming effect on consumers’ financial risk taking behavior ♦
 23. داده های بزرگ و تحلیل پیش بینی کننده برای زنجیره تامین و عملکرد سازمانی (نشریه الزویر)
            Big data and predictive analytics for supply chain and organizational performance ♦
 24. تنظیمات کسب و کار و کانال های بازاریابی در قالب تجارت الکترونیک و خرده فروشی سنتی: تجزیه و تحلیل مقایسه کیفی (QCA) در خرده فروشی کالاهای ورزشی (نشریه الزویر)
            Configurations of business strategy and marketing channels for e-commerce and traditional retail formats: A Qualitative Comparison Analysis (QCA) in sporting goods retailing ♦
 25. تامین مالی از طریق استقراض، پایندگی و رشد شرکت های نوپا (نشریه الزویر)
            Debt financing, survival, and growth of start-up firms ♦
 26. تاثیر سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان بر کارائی سازمان (نشریه الزویر)
            The effect of Customer Relationship Management systems on firm performance ♦
 27. آیا ارزش خدمات درک شده بیشتر از ارزش پول در خدمات حرفه ای تجارت است؟ (نشریه الزویر)
            Is perceived value more than value for money in professional business services? ♦
 28. توسعه مهارت های مدیریت منابع بحران: بررسی ادبیات (نشریه الزویر)
            Development of Crisis Resource Management Skills: A Literature Review ♦
 29. کاربرد شیوه مدیریت دانش توسط شرکت استارتاپ برزیلی (نشریه الزویر)
            The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies ♦
 30. مطالعه تجربی درباره شناخت پیشینه های تعهد سازمانی در زمینه سازمانهای موقت (نشریه الزویر)
            Understanding the antecedents of organizational commitment in the context of temporary organizations: An empirical study ♦
 31. بررسی رابطه بین مدیریت سود و نقدینگی بازار (نشریه الزویر)
            Examining the relationship between Earning management and market liquidity ♦
 32. تصویر یکپارچه خرده فروشی و قالب کاری ارزش نام تجاری : ارزیابی مجدد، گسترش و بازسازی ارزش برند خرده فروشی (نشریه الزویر)
            An integrated retailer image and brand equity framework: Re-examining, extending, and restructuring retailer brand equity ♦
 33. فرهنگ سازمانی و شیوه رهبری: ترکیب گمشده برای گزینش رهبر مناسب برای مدیریت کارامد بحران (نشریه الزویر)
            Organizational culture and leadership style: The missing combination for selecting the right leader for effective crisis management ♦
 34. پیشرفت تفکر چندسطحی در تحقیقات مدیریت منابع انسانی: برنامه ها و دستورالعمل ها (نشریه الزویر)
            Advancing multilevel thinking in human resource management research: Applications and guidelines ♦
 35. هویت جنسی ناسازگار و محل کار مدرن: مرزهای جدید در درک و ترویج بیان هویت جنسیتی در محل کار (نشریه الزویر)
            Gender non-conformity and the modern workplace: New frontiers in understanding and promoting gender identity expression at work ♦
 36. توانایی های فنی و انعطاف‌پذیری زنجیره تامین شرکت‌ها : آنالیز رابطه‌ای به وسیله مدلبندی کلی تفسیری ساختاری (نشریه الزویر)
            Technological capabilities and supply chain resilience of firms: A relational analysis using Total Interpretive Structural Modeling ♦
 37. اثر مدیریت دانش بر کارآیی سازمانی: مطالعه موردی درباره بانک کوثر در ایران (نشریه الزویر)
            The impact of Knowledge Management on Organizational Productivity: A Case Study on Koosar Bank of Iran ♦
 38. اثر رسانه های اجتماعی بر کارکرد شرکت (نشریه الزویر)
            The effect of social media on firm performance ♦
 39. مدیریت دانش، شیوه تصمیم گیری و عملکرد سازمانی (نشریه الزویر)
            Knowledge management, decision-making style and organizational performance ♦
 40. مدیریت خطر در پیاده سازی پروژه انرژی باد (نشریه الزویر)
            Risk Management in Implementing Wind Energy Project ♦
 41. مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی (نشریه الزویر)
            Risk management of extreme events under climate change ♦
 42. نقش مولفه های سازمانی تاثیرگذار بر رفتار امنیت کارمند: رویکرد شبکه بیزی (نشریه الزویر)
            Role of organizational factors affcting worker safety behaviour: a Bayesian Network Approach ♦
 43. نگاشت منابع در فاجعه طبیعی: مطالعه موردی ارزیابی زلزله نپال در سال ۲۰۱۵ (نشریه الزویر)
            Resource mapping during a natural disaster: A case study on the 2015 Nepal earthquake ♦️
 44. روند و مدیریت دانش در سیستم برنامه ریزی نگهداری مشترک برای ابزارهای ماشینی با ارزش (نشریه الزویر)
            Process and knowledge management in a collaborative maintenance planning system for high value machine tools ♦️
 45. اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولید و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت در صنعت مد (نشریه الزویر)
            The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry ♦️
 46. به کارگیری شخصیت برند در راستای بازی های تبلیغاتی: تاثیر ویژگی های شرکت در بازی های تبلیغاتی (نشریه الزویر)
            An application of brand personality to advergames: The effect of company attributes on advergame personality ♦️
 47. اثر برنامه های انگیزشی حقوق صاحبان سهام بر روی پیش بینی درامد تحلیلگران و پیشنهادات سهام برای شرکت های ثبت شده چینی: مطالعه تجربی (نشریه الزویر)
            The impact of equity incentive plans on analysts’ earnings forecasts and stock recommendations for Chinese listed firms: An empirical study ♦️
 48. نرخ بازده و فاکتورهای ریسک شرکت‌های بین‌المللی نفت در قراردادهای خدمات بازپرداخت ایران (نشریه الزویر)
            On the rate of return and risk factors to international oil companies in Iran’s buy-back service contracts ♦️
 49. یک روش جدید برای تلفیق سیستم های اجرایی ساخت با رویکرد تولید ناب (نشریه الزویر)
            A novel methodology to integrate Manufacturing Execution Systems with the lean manufacturing approach ♦️
 50. یک سیستم مدیریت کیفیت مراقبت های بهداشتی با استفاده از مدل ۳-E و کاربرد آن در یک بیمارستان جدید و عالی در استرالیا (نشریه الزویر)
            A healthcare quality management system underpinning the 3-E model and its application in a new tertiary hospital in Australia ♦️
 51. منبع‌یابی استراتژیک و مسئولیت اجتماعی شرکتی: هماهنگ‌ کردن اهداف استراتژیک سازمان بهداشت و درمان (نشریه الزویر)
            Strategic sourcing and corporate social responsibility: Aligning a healthcare organization’s strategic objectives ♦️
 52. بهینه سازی پورتفولیوی میانگین ارزش-در-ریسک: رویکردی غیر پارامتری (نشریه الزویر)
            Mean-VaR Portfolio Optimization: A Nonparametric Approach ♦️
 53. ارتباط قابلیت مدیریتی و مدیریت درآمد واقعی (نشریه الزویر)
            Managerial ability and real earnings management ♦️
 54. ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات (نشریه الزویر)
            Value relevance of banks’ cash flows from operations ♦️
 55. پیوند تجربی بین پراکندگی صادرات و عملکرد صادراتی:رویکرد مبتنی بر احتمالات (نشریه الزویر)
            The empirical link between export dispersion and export performance: A contingency-based approach ♦️
 56. مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمانی: مکمل یا متضاد؟ (نشریه الزویر)
            Knowledge management and ERP: Complementary or contradictory? ♦
 57. یک مدل MCDM یکپارچه برای بهبود عملکرد عملیاتی و مالی شرکت های هواپیمایی (نشریه الزویر)
            An integrated MCDM model for improving airline operational and financial performance
 58. رسانه های اجتماعی ابزاری آینده نگر جهت اثربخشی بازاریابی سیاسی (نشریه الزویر)
            Social media as an upcoming tool for political marketing effectiveness ♦️
 59. بینش و مشکلات مدیریت دانش استراتژیک (نشریه الزویر)
            Strategic knowledge management—Insights and pitfalls ♦️
 60. بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه بازاریابی رسانه های اجتماعی (نشریه الزویر)
            Can Social Media Marketing Improve Customer Relationship Capabilities and Firm Performance? Dynamic Capability Perspective ♦️
 61. همبستگی استراتژیک میان پایداری و سیستم های اطلاعاتی: تجزیه و تحلیل موردی در موسسات آموزش عالی مالزی (نشریه الزویر)
            Strategic alignment between sustainability and information systems: A case analysis in Malaysian Public Higher Education Institutions ♦️
 62. ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان موزیکال جهان غرب (نشریه الزویر)
            The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals ♦️
 63. گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند گزارشگری و مدیریت تغییر سازمانی جهت پایداری (نشریه الزویر)
            Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability ♦️
 64. شیوه های حسابداری مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط: اثر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار و فن آوری های عملیاتی (نشریه الزویر)
            Management accounting practices of SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and operational technology ♦️
 65. فرهنگ سازمانی و توسعه در تست مسیر ساختاری فاکتور اثرگذار بر  کارایی کاری کارکنان در یک سازمان (نشریه الزویر)
            Organizational culture and development: Testing the structural path of factors affecting employees’ work performance in an organization ♦️
 66. تاثیر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی (نشریه الزویر)
            The influence of CEO power on explorative and exploitative organizational innovation ♦️
 67. یک روش برای ساختن دانش مدل سازی رفتاری مشتری برای راهبرد بازاریابی رویداد بنگاه به بنگاه (نشریه الزویر)
            A Method for the Construction of Customer Behavioral Modeling Knowledge for B2B Event Marketing Strategy ♦️
 68. نقش دخالت خانوادگی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت درآمدها (نشریه الزویر)
            Does family involvement explain why corporate social responsibility affects earnings management? ♦️
 69. ارزیابی رضایت شغلی با استفاده از یک روش فازی (نشریه الزویر)
            Job satisfaction: An evaluation using a fuzzy approach ♦️
 70. اختلاف ارزش ERP بین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در ایبری (نشریه الزویر)
            Differences in ERP Value between Iberian Manufacturing and Services SMEs ♦️
 71. در مورد ارتباط بین کیفیت عایدات و مالکیت نهادی استراتژیک: آیا قدرت حمایت از سرمایه گذار مهم است؟ (نشریه الزویر)
            On the association between strategic institutional ownership and earnings quality: Does investor protection strength matter ♦️
 72. اجرای ابزار شبیه سازی مدیریت خطر (نشریه الزویر)
            Implementation of a risk management simulation tool ♦️
 73. مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی (نشریه الزویر)
            Risk management in construction projects ♦️
 74. ایجاد کار گروهی با کارکرد بالا در سازمان ها (نشریه الزویر)
            Creating high performance teamwork in organizations ♦️
 75. مدیریت توجه کارمندان و برندینگ داخلی (نشریه الزویر)
            Managing employee attention and internal branding ♦️
 76. شواهدی از کانادا درمورد اثرات محیط سازمانی بر پروژه های مشارکت دولتی-خصوصی (P3) (نشریه الزویر)
            Effects of the institutional environment on public-private partnership (P3) projects: Evidence from Canada ♦️
 77. اثر رسانه اجتماعی بر برآورد تجارت (نشریه الزویر)
            Social Media Impact on Business Evaluation ♦️
 78. مدل بهینه‌سازی تنظیم پذیر نیرومند برای مشکل زمانبندی پروژه‌ با محدودیت منابع با طول مدت نامعلوم فعالیت (نشریه الزویر)
           An adjustable robust optimization model for the resource-constrained project scheduling problem with uncertain activity durations ♦️
 79. تئوری کارآفرینی و عدم قطعیت نهادی (نشریه الزویر)
            A theory of entrepreneurship and institutional uncertainty ♦️

 80. رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس (نشریه الزویر)
            Job satisfaction among emergency department staff ♦️
 81. ایجاد حس منابع انسانی در شرکت های خانوادگی: پیشگامان، مدیران و نتایج (نشریه الزویر)
            Making sense of HR in family firms: Antecedents, moderators, and outcomes ♦️
 82. اهمیت بازاریابی ایمیلی (ایمیل مارکتینگ) در تجارت الکترونیک (نشریه الزویر)
            The importance of e-mail marketing in e-commerce ♦️
 83. چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست سود ببرند ؟ (نشریه الزویر)
            How entrepreneurs can benefit from failure management ♦️
 84. چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز (نشریه الزویر)
            Integrated QFD-MCDM framework for green supplier selection ♦️
 85. وانمود نکنید که دوست من بودید ! هنگامیکه یک سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه های اجتماعی نتیجه معکوس می دهد (نشریه الزویر)
            “Don’t pretend to be my friend!” When an informal brand communication style backfires on social media ♦️
 86. تاثیر سیستم های مدیریت چرخه محصول بر عملکرد توسعه محصول جدید (نشریه الزویر)
            Effects of product lifecycle management systems on new product development performance ♦️
 87. مطالعه موردی شرکت سایپا در تهران در مورد تاثیر سرمایه و ظرفیت جذب بر توانایی های نوآوری (نشریه الزویر)
            Survey The Effects Of Intellectual Capital And Absorptive Capacity On Innovation Capability (Case Study Of Saipa Company In Tehran) ♦️
 88. قابلیت مدیر، بازده سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام (نشریه الزویر)
            Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk ♦️
 89. مهندسی مدل کسب و کار برای سیستم های تولید غیر متمرکز (نشریه الزویر)
            Business model engineering for distributed manufacturing systems ♦️
 90. عملکرد هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
            Hotel property performance: The role of strategic management accounting ♦️
 91. بازنگری برداشت مشتریان از کیفیت خدمات در رستوران های فست فود (نشریه الزویر)
            Revisiting customers’ perception of service quality in fast food restaurants ♦️
 92. آیا سازمان شما برای ایجاد ارزش اجتماعی مستمر مناسب است ؟ حرکت به سوی مقیاس کارآفرینی یک شرکت اجتماعی (نشریه الزویر)
            Is your organization conducive to the continuous creation of social value? Toward a social corporate entrepreneurship scale ♦️
 93. بررسی تصمیم‌ گیری چند معیاری (MCDM) در جهت توسعه‌ پایدار انرژی تجدیدپذیر (نشریه الزویر)
            A review of multi criteria decision making (MCDM) towards sustainable renewable energy development ♦️
 94. انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در محیط زبانی دوتایی بازه (نشریه الزویر)
            Supplier selection using ANP and ELECTRE II in interval 2-tuple linguistic environment ♦️
 95. تعدیل ریسک، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی: شواهد مربوط به استرالیا (نشریه الزویر)
            Risk regulation, community pressure and the use of management accounting in managing climate change risk: Australian evidence ♦️
 96. سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر: ما کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم (نشریه الزویر)
            Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going ♦️
 97. ” از برند سلف خود پشیمان هستید؟” نقش تعدیل‌کننده شناسایی مشتری به‌وسیله برند بر واکنش مشتری نسبت به پشیمانی از خرید (نشریه الزویر)
            “Regretting your brand-self?” The moderating role of consumer-brand identification on consumer responses to purchase regret ♦️
 98. تاثیر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری و یادگیری کارکنان (نشریه الزویر)
            The impact of leaders’ technical competence on employees’ innovation and learning ♦️
 99. روند پژوهشی مدرن در مدیریت فناوری به سبب انتشارات منتخب (نشریه الزویر)
            Modern Research Trends within Technology Management in the Light of Selected Publications
 100. عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور (نشریه الزویر)
            The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective ♦️
 101. مدل شایستگی های مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز در لهستان (نشریه الزویر)
            Project Managers’ Competencies Model for Construction Industry in Poland ♦️
 102. انگیزه ها، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در بین دانشجویان (نشریه الزویر)
            Motivations, business planning, and risk management: entrepreneurship among university students ♦️
 103. روش نفوذ ذینفعان در مدیریت پروژه ارزیابی چیست؟ طرحی پیشنهادی براساس فرآیند تحلیل شبکه (نشریه الزویر)
            How to assess stakeholders’ influence in project management? A proposal based on the Analytic Network Process ♦️
 104. تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو ۹۰۰۱ (نشریه الزویر)
            The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards ♦️
 105. واقعیت های تجربی و مدیریت پایدار شکست های پروژه های انرژی های تجدید پذیر در جنوب صحرای آفریقا (نشریه الزویر)
            The empirical reality & sustainable management failures of renewable energy projects in Sub-Saharan Africa (part 1 of 2) ♦️
 106. مدل رفتار جبرانی مصرف کننده: چگونه خود ناهمخوانی محرک رفتار مصرف کننده است (نشریه الزویر)
            The Compensatory Consumer Behavior Model: How self-discrepancies drive consumer behavior ♦️
 107. تجزیه و تحلیل مدیریت تکنولوژی با استفاده از مثالی از شرکت تولیدی از بخش بنگاه های کوچک و متوسط (نشریه الزویر)
            Analysis of Technology Management Using the Example of the Production Enterprise from the SME Sector ♦️
 108. نقش منافع و شفافیت در شکل دادن به ارزش درک شده سبز مصرف کنندگان، ارتباط سلف برند و وفاداری به نام تجاری (نشریه الزویر)
            The role of benefits and transparency in shaping consumers’ green perceived value, self-brand connection and brand loyalty ♦️
 109. مطالعه رابطه بین استرس کاری کارکنان دانشگاه و تعهد سازمانی در چین (نشریه الزویر)
            The Study on the Relationship between University Faculties’ Job Stress and Organizational Commitment in China ♦️
 110. آنالیز عوامل نتیجه برنامه های کاربردی دیجیتالی در فعالیت بازاریابی شرکت (نشریه IEEE)
            Factor Analysis of the Results of Digital Technology Applications in the Company’s Marketing Activities ♦️
 111. به کیف پول خود اعتماد کنید: یک معماری جدید برای کیف پول آنلاین برای بیت کوین (نشریه IEEE)
            Trust Your Wallet: a New Online Wallet Architecture for Bitcoin ♦️
 112. تعاملات مردم، تکنولوژی ها، و سازمان ها در دوره ی کسب و کار اجتماعی (نشریه IEEE)
            People, Technologies, and Organizations Interactions in a Social Commerce Era ♦️
 113. استراتژی کنترل توان واکنشی مبتنی بر DFIG در مزارع بادی به منظور کاهش نوسانات زیر سنکرون (نشریه IEEE)
            Reactive power control strategy of DFIG-based wind farm to mitigate SSO ♦️
 114. تحلیل نوآوری های تکنولوژیکی در بخش بانکداری در هند (نشریه IEEE)
            Technological Innovations in the banking sector in India: an Analysis ♦️
 115. توسعه سازمان‌ ها: یک سیستم بررسی، عمل و یادگیری (نشریه امرالد)
            Developing organizations: a system of enquiry, action and learning ♦️
 116. مدیریت استراتژیک در دانشگاه ها به عنوان عاملی برای رقابت پذیری جهانی آن ها (نشریه امرالد)
            Strategic management in universities as a factor of their global competitiveness ♦️
 117. اختصاص دادن منابع انسانی در مدیریت پروسه تجارت و فرایند کاوی: یک مطالعه نگاشتی سیستماتیک (نشریه امرالد)
            Human resource allocation in business process management and process mining: A systematic mapping study ♦️
 118. مدیریت منابع انسانی سبز: قالبی برای پیشرفت پایدار سازمان در اقتصادهای در حال ظهور (نشریه امرالد)
            Green human resource management: A framework for sustainable organizational development in an emerging economy ♦️
 119. شواهدی از مناطق آسیا و اقیانوسیه درباره نقش کیفیت رسیدگی و اثر فرهنگ بر مدیریت درآمد در شرکت‌هایی با جریان نقدی آزاد بیش‌ از حد (نشریه امرالد)
           The role of audit quality and culture influence on earnings management in companies with excessive free cash flow: Evidence from the Asia-Pacific region ♦️
 120. سابقه های قصد خرید مصرف کننده از مارک حلال: یک روش جامع (نشریه امرالد)
            Antecedents of consumers’ Halal brand purchase intention: an integrated approach ♦️
 121. استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی: فیس بوک فرصتی برای دانشگاه ها (نشریه امرالد)
            Effective social media marketing strategy: Facebook as an opportunity for universities ♦️
 122. بدنه هوش کسب و کار برای مدیریت اطلاعات پایداری در آموزش عالی (نشریه امرالد)
            A business intelligence framework for sustainability information management in higher education ♦️
 123. سیاست مالی شرکت و ارزش پول نقد تحت عدم قطعیت (نشریه امرالد)
            Corporate Financial Policy and the Value of Cash under Uncertainty ♦️
 124. یک بررسی در مورد آنالیز احساسات آنلاین در تحقیقات بازاریابی (نشریه امرالد)
            Online sentiment analysis in marketing research: a review ♦️
 125. اثر کیفیت حسابرسی بر مولفه های پاداش نقدی مدیران اجرایی (نشریه امرالد)
            Impact of audit quality on the components of executive cash compensation ♦️
 126. مدیریت شرکتی و مشخصات حسابرسی : شواهد شرکت های کوچک و متوسط (نشریه امرالد)
            Corporate governance and audit features: SMEs evidence ♦️
 127. تاثیرگذاری اخلاقی در مدیریت بر اعتماد : مطالعه ای پیرامون کشور هند (نشریه امرالد)
            Do ethical climates impact trust in management? A study in Indian context ♦️
 128. تعریف و یک مدل تحقیقی درباره توانایی رسانه های اجتماعی در بازاریابی B2B (نشریه امرالد)
            Social media capability in B2B marketing: toward a definition and a research model ♦️
 129. مدیریت منابع انسانی، دیدگاه های تاریخی، تکامل و پیشرفت حرفه ای (نشریه امرالد)
            Human resource management, historical perspectives, evolution and professional development♦️
 130. رهبری خیالی و خلاقیت کارکنان در چین (نشریه امرالد)
             Visionary leadership and employee creativity in China ♦️
 131. گزینه های راهبردی برای شرکت های جهانگردی به منظور غلبه بر دوران های بحران (نشریه اسپرینگر)
            Strategic alternatives for tourism companies to overcome times of crisis ♦️
 132. مولفه های کلیدی موفقیت در فعال سازی سیستم عامل برنامه های تلفن همراه (نشریه اسپرینگر)
            Key success factors for mobile app platform activation ♦️
 133. نقش تعدیل کننده وابستگی کار ادراکی و اندازه تیم در رابطه رهبری تحول گرا با شناسایی تیم: تجزیه و تحلیل ابعادی (نشریه اسپرینگر)
            The Moderating Roles of Perceived Task Interdependence and Team Size in Transformational Leadership’s Relation to Team Identification: A Dimensional Analysis ♦️
 134. تصمیم گیری چند معیاری در مدیریت ریسک مالی با یک الگوریتم ژنتیک چند منظوره (نشریه اسپرینگر)
            Multi Criteria Decision Making in Financial Risk Management with a Multi-objective Genetic Algorithm ♦️
 135. تکامل یک چارچوب هم آفرینی در بازاریابی سیاسی : موردهای انتخاب (نشریه اسپرینگر)
            Evolution of a framework of co-creation in political marketing: select cases ♦️
 136. حرکت همزمان درآمد و دستکاری سود (نشریه اسپرینگر)
            Earnings co-movements and earnings manipulation ♦️
 137. آنالیز بازاریابی از عمل به دانشگاه (نشریه اسپرینگر)
            Marketing analytics: from practice to academia ♦️
 138. ارزش ویژه برند بورس سهام به عنوان یک میانجی در تصمیمات مالی (نشریه اسپرینگر)
            Brand equity of stock exchange as a mediator in financial decisions ♦️
 139. مسئولیت اجتماعی شرکت و فرصت رشد: مطالعه موردی صندوق های امانی سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (نشریه اسپرینگر)
            Corporate Social Responsibility and Growth Opportunity: The Case of Real Estate Investment Trusts ♦️
 140. هوش رقابتی – یک فرآیند استراتژیک برای آگاهی از محیط خارجی (نشریه اسپرینگر)
            Competitive Intelligence—A Strategic Process for External Environment Foreknowledge ♦️
 141. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌ المللی در BIMSTEC: تجزیه و تحلیل علیت پانل (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Foreign direct investment and international trade in BIMSTEC: panel causality analysis ♦️
 142. راهنمای کاربردی برای انجام پژوهش های آزمایشی در حوزه تبلیغات (نشریه تیلور و فرانسیس)
            A Practical Guide to Experimental Advertising Research ♦️
 143. ایجاد یک فرهنگ جدید برای مدیریت کیفیت در عرصه انقلاب صنعتی چهارم (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Building a new culture for quality management in the era of the Fourth Industrial Revolution ♦️
 144. رهبری تحول گرا و ظرفیت جذب: تحلیل از کاتالیزورهای سازمانی برای این سبک رهبر (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Transformational leadership and absorptive capacity: an analysis of the organisational catalysts for this relationship ♦️
 145. مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و نوآوری: یک مطالعه تجربی در واحد های تحقیق و توسعه (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Total quality management, knowledge management, and innovation: an empirical study in R&D units ♦️
 146. محیط زیست و فرهنگ سازمانی: بازتاب تاریخچه ساختارها در JAP (نشریه NCBI)
            Organizational Climate and Culture: Reflections on the History of the Constructs in JAP ♦️
 147. آیا مکانیسم حکومت شرکتی، ارزش سهامدار را بهبود می‌بخشد؟ یک تجزیه و تحلیل پانلی شرکت های فهرست شده‌ مالزیایی (نشریه EBSCO)
            Does Corporate Governance Mechanism Improve Shareholder Value? A Panel Analysis of Malaysian Listed Companies ♦️
 148. داده های بزرگ برای نوآوری باز در SME ها و شرکت های بزرگ (نشریه وایلی)
            Big data for open innovation in SMEs and large corporations: Trends, opportunities, and challenges ♦️
 149. رابطه بین شبکه های SME و عملکرد بین المللی: پرده برداری از اهمیت حالت ورود به بازار خارجی (نشریه وایلی)
            SME Networks and International Performance: Unveiling the Significance of Foreign Market Entry Mode ♦️
 150. مشاهداتی از آسیا و اقیانوسیه درمورد CSR و تنوع جنسیت (نشریه وایلی)
            Corporate Social Responsibility and Gender Diversity: Insights from Asia Pacific ♦️
 151. آیا هنجارهای حرفه ای در صنعت بانکداری ریسک پذیری را مطلوب می داند؟ (نشریه Oxford Journals)
            ?Do Professional Norms in the Banking Industry Favor Risk-taking ♦️
 152. سرمایه گذاران پریشان و مدیریت درآمد (نشریه SSRN)
            Distracted Investors and Earnings Management ♦️
 153. یک ابزار و فرآیند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری (نشریه Mdpi)
           A Systemic Tool and Process for Sustainability Assessment ♦️
 154. تاب آوری شغلی:بررسی یکپارچه بر مقالات تجربی (نشریه Sage)
            Career Resilience: An Integrated Review of the Empirical Literature ♦️
 155. تولید افزایشی امیدوار کننده ترین فناوری جهت تغییر زنجیره تامین و لجستیک (نشریه Scirp)
             Additive Manufacturing: The Most Promising Technology to Alter the Supply Chain and Logistics ♦️
 156. محیط کار ارباب رجوع و حسابرسی شرکت (نشریه AAAJournals)
            Client Workplace Environment and Corporate Audits ♦️
 157. بسامد گزارشگری مالی بانک ها و کیفیت سرمایه ها (نشریه AAAJournals)
            Banks’ Financial Reporting Frequency and Asset Quality ♦️
   
 158. عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی (نشریه Macrothink)
            Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks ♦️
 159. راه حل های هوش هوش تجاری در بانکداری و کاربردهای کلان داده (نشریه Aeuso)
            A Survey on Business Intelligence Solutions in Banking Industry and Big Data Applications ♦️
 160. تاثیرات معیارهای کلیدی مالی در مدیریت سود در صنعت بتن پیش ساخته در کره ی جنوبی (نشریه Clutejournals)
            Effects Of Key Financial Indicators On Earnings Management In Korea’s Ready Mixed Concrete Industry ♦️
 161. درک استراتژی محصولات بین المللی در شرکت های چند ملیتی از طریق رویکردهای توسعه محصول جدید و سیر تکاملی آن ها (نشریه Worldscientific)
            Understanding International Product Strategy In Multinational Corporations Through New Product Development Approaches And Evolution ♦️
 162. مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
            Human Resource Management and Organizational Behavior ♦️
 163. مقایسه مدیریت ریسک در بانکها و موسسات مالی خصوصی با سایر بانکها و موسسات مالی متعارف در ایران
            Comparison of Risk Management in Non-profit Banks and Financial Institutions versus Other Conventional Banks and Financial Institutions in Iran ♦️
 164. فلات حرفه ای کارمندان و دلایل آن
            Career Plateau of Employees and its Causes ♦️
 165. مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و مدیریت منابع انسانی (HRM)
            Corporate Social Responsibility & Human Resource Management ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۶ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

  1.  رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتاری مشتری: نقش ارزش افزوده تجربی توسط نیرو های فروش (نشریه الزویر)
             Relationship between sales force reputation and customer behavior: Role of experiential value added by sales force ♦️
  2. سرمایه گذاری مدیریتی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک: عوامل تعیین کننده و پیامد های عملکرد (نشریه الزویر)
             Managerial investment in mutual funds: Determinants and performance implications ♦️
  3. عوامل اصلی پایداری در زمینه مدیریت پروژه: کنکاشی در دیدگاه مدیران پروژه (نشریه الزویر)
             Key factors of sustainability in project management context: A survey exploring the project managers’ perspective ♦️
  4. رابطه عملکرد- جهت گیری راهبردی در صادرات: بررسی کارایی و عدم کارایی شرایط مرزی (نشریه الزویر)
             Export strategic orientation–performance relationship: Examination of its enabling and disenabling boundary conditions ♦️
  5. محافظه کاری حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری شرکت (نشریه الزویر)
             Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency ♦️
  6. ابزار تحقیقات بازاریابی برای طراحی آرم سازمانهای مدیریت مقصد گردشگری (نشریه الزویر)
             A marketing research tool for destination marketing organizations’ logo design ♦️
  7. بلوغ بازار و قیمت گذاری نادرست (نشریه الزویر)
             Market maturity and mispricing ♦️
  8. ویژگی های پویای اهرم مالی در رابطه با چرخه تجارت (نشریه الزویر)
             Leverage dynamics over the business cycle ♦️
  9. رابطه بین هوش فرهنگی و شخصیت: اثر تعاملی گشودگی و سازگاری (نشریه الزویر)
             Linking personality to cultural intelligence: An interactive effect of openness and agreeableness ♦️
  10. استقلال مدیران، کنترل استراتژیکی، سیاست سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک: یک تحقیق تجربی در مورد روابط غائب در بخش هتلداری (نشریه الزویر)
             Managers’ autonomy, strategic control, organizational politics and strategic planning effectiveness: An empirical investigation into missing links in the hotel sector ♦️
  11. مدیریت عدم اطمینان و مشکوکیت در پروژه های توسعه فرایند مشترک (نشریه الزویر)
             Managing uncertainty and equivocality in joint process development projects ♦️
  12. پیش نیازهای وفاداری مشتری: یک مدل واسطه گری کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تصویر برند (نشریه الزویر)
             The antecedents of customer loyalty: A moderated mediation model of customer relationship management quality and brand image ♦️
  13. چطور میتوان خلاقیت کارمندان را در زمینه تیمی فعال کرد: یک فرایند واسطه گر سطح عرضی رهبری تحول گرا (نشریه الزویر)
             How to enable employee creativity in a team context: A cross-level mediating process of transformational leadership ♦️
  14. تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی برای برندهای لوکس: تأثیر بر ارزش برند و رفتار مصرف کننده (نشریه الزویر)
             Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior ♦️
  15. تصمیمات پذیرش مشتری در مقابل رد پذیرش در نوآوری های خدمات ظاهرا مشابه: مورد بانکداری موبایل و اینترنت (نشریه الزویر)
             Consumer adoption versus rejection decisions in seemingly similar service innovations: The case of the Internet and mobile banking ♦️
  16. طراحی یک مدل بلوغ مدیریت پورتفولیو (النا) (نشریه الزویر)
             (Designing a Portfolio management maturity model (Elena ♦️
  17. همپوشانی در میان برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و ابزارهای مدیریت استراتژیک در سازمان های عمومی (نشریه الزویر)
             Overlaps between Human Resources’ Strategic Planning and Strategic Management Tools in Public Organizations ♦️
  18. موفقیت تبلیغات ویروسی: پیش بینی کننده های اجتماعی و نگرشی رفتار اشتراگ گذاری مصرف کننده در سایت های شبکه های اجتماعی (نشریه الزویر)
             The success of viral ads: Social and attitudinal predictors of consumer pass-on behavior on social network sites ♦️
  19. مدیریت و هدایت یک نیروی کار متنوع: یکی از اصلی ترین چالش های مدیریت (نشریه الزویر)
             Managing and Leading a Diverse Workforce: One of the Main Challenges in Management ♦️
  20. تبیین الگوی توانمندسازی منابع انسانی و تعالی سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای دانشگاه گیلان (نشریه الزویر)
             Explaining Human Resource Empowerment Pattern and Organizational Excellence among Employees of Emergency of Guilan’s University Hospitals ♦️
  21. قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین المللی (نشریه الزویر)
             Internet marketing capabilities and international market growth ♦️
  22. نقش پیش بینی سازمانی و نقشه برداری فناوری در توسعه نوآوری شرکت ها: موسسات اقتصادی متعلق به دولت روسیه (نشریه الزویر)
             The role of corporate foresight and technology roadmapping in companies’ innovation development: The case of Russian state-owned enterprises ♦️
  23. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و رابطه معنادار آن با واکنش مشتریان در شرکت ال جی (نشریه الزویر)
             The effect of customer relationship management and its significant relationship by customers’ reactions in LG Company ♦️
  24. رضایت مشتری در بخش بانکداری: مورد قبرس شمالی (نشریه الزویر)
             Customer Satisfaction in the Banking Sector : The Case of North Cyprus ♦️
  25. شناسایی چگونگی راه اندازی ارزش تجاری در شرکت های تازه تاسیس با استفاده از تلفن های همراه : پیشرفت یک چرخه نوآوری تجاری با نرم افزار های تلفن همراه (نشریه الزویر)
             Unlocking how start-ups create business value with mobile applications: Development of an App-enabled Business Innovation Cycle ♦️
  26. توجه مصرف کننده به قیمت در تجارت اجتماعی: الگوهای ردیابی چشمی در پوشاک خرده فروشی (نشریه الزویر)
             Consumer attention to price in social commerce: Eye tracking patterns in retail clothing ♦️
  27. لوگوهای متحرک در ارتباطات موبایل مارکتینگ: نقش جهت و مسیرهای حرکت لوگو (نشریه الزویر)
             Animated logos in mobile marketing communications: The roles of logo movement directions and trajectories ♦️
  28. سازگاری استراتژیک میان استراتژی های نوآوری و محیط تجاری در ارائه عملکرد تجاری (نشریه الزویر)
             The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance ♦️
  29. پیش بینی فناوری در چین: مطالعات علمی, مبادرات دولتی و کاربردهای سیاسی (نشریه الزویر)
             Technology foresight in China: Academic studies, governmental practices and policy applications ♦️
  30. تصویر نام تجاری و قیمت کالا و تاثیر آن بر تصمیم گیری خرید گوشی های هوشمند سامسونگ (نشریه الزویر)
             Brand Image and Product Price; Its Impact for Samsung Smartphone Purchasing Decision 
   ♦️
  31. ارائه محصولات جدید با تکنولوژی پیشرفته به بازار: شش خطر در انتظار بازاریابان (نشریه الزویر)
             Bringing new high-technology products to market: Six perils awaiting marketers ♦️
  32. رویکرد استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی در زمان بحران (نشریه الزویر)
            Strategic approach to human resources management during crisis ♦️
  33. استفاده از طرح ریزی منابع موسسات سرمایه گذاری و عوامل تعیین کننده ی خرسندی (نشریه الزویر)
             Enterprise resource planning adoption and satisfaction determinants ♦️
  34. تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد (نشریه الزویر)
             Individual stock crowded trades, individual stock investor sentiment and excess returns ♦️
  35. وضعیت روحی سرمایه گذار و توده واری و اثر ماه رمضان (نشریه الزویر)
             Investor mood, herding and the Ramadan effect ♦️
  36. آموزش بازاریابی الکترونیکی در گذار: آنالیز دوره های بین المللی و برنامه ها (نشریه الزویر)
             E-marketing education in transition: An analysis of international courses and programs ♦️
  37. هوش هیجانی مدیر و موفقیت پروژه: نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد (نشریه الزویر)
             Manager emotional intelligence and project success: The mediating role of job satisfaction and trust ♦️
  38. اثر حاکمیت، بهره مندی و توانمندی های سیستم اطلاعات اجتماعی بر ظرفیت جذب و ابتکار: موردی از شرکت های کوچک و متوسط اتریش (نشریه الزویر)
             The impact of social information system governance, utilization, and capabilities on absorptive capacity and innovation: A case of Austrian SMEs ♦️
  39. حکومت، بازده و ریسک پذیری در بانکداری چین (نشریه الزویر)
             Governance, efficiency and risk taking in Chinese banking ♦️
  40. عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار: در نظر گرفتن نقش تعدیل فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: ایران ایر) (نشریه الزویر)
             Factors affecting the implementation of business process reengineering: taking into account the moderating role of organizational culture(Case Study: Iran Air) ♦️
  41. هم افزایی خط مشی برای انتقال پایداری: مفهوم و چارچوب گسترده برای تحلیل (نشریه الزویر)
             Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis ♦️
  42. تاثیرات صدور مجوز بر کارایی نوآورانه در سازمان های مختلف تکنولوژیکی (نشریه الزویر)
             The effects of licensing-in on innovative performance in different technological regimes ♦️
  43. مطالعه استفاده از تجارت الکترونیک توسط وب سایت های گردشگری در چین (نشریه الزویر)
             A study of e-commerce adoption by tourism websites in China ♦️
  44. مقایسه MRPII و MRP بر اساس تقاضا (نشریه الزویر)
             An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP ♦️
  45. آگاهی و اجرای مفاهیم سبز در آمیخته‌ بازاریابی: یک مورد از کشور مالزی (نشریه الزویر)
             The Awareness And Implementation of Green Concepts In Marketing Mix: A Case of Malaysia ♦️
  46. بررسی رفتارهای طرفدار محیط زیست مصرف کنندگان: تجزیه و تحلیل عوامل زمینه، نگرش و رفتارها (نشریه الزویر)
             Exploring pro-environmental behaviors of consumers: An analysis of contextual factors, attitude, and behaviors ♦️
  47. تاثیر سهام داران سازمانی بعنوان صاحبان و مدیران و احتمال مضیقه مالی. شواهدی از یک محتوای مالکیت متمرکزیافته (نشریه الزویر)
             The role of institutional shareholders as owners and directors and the financial distress likelihood. Evidence from a concentrated ownership context ♦️
  48. اختیار مديريتی و هزينه نمایندگی در بازار هند (نشریه الزویر)
             Managerial discretion and agency cost in Indian market ♦️
  49. درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین (نشریه الزویر)
             On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ♦️
  50. تاثیرات حاکمیت شرکتی بر احتمال مشکلات مالی: شواهد از اسپانیا (نشریه الزویر)
             Corporate governance effect on financial distress likelihood: Evidence from Spain ♦️
  51. مسیرهای تحقیقات آینده در مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی (نشریه الزویر)
             Comparative international human resource management: Future research directions ♦️
  52. مدلینگ مالی و برنامه ریزی ارتقا برای بیمه عمر با دانش ناهنجار بر اساس مدل MCDM پیوندی (نشریه الزویر)
             Financial modeling and improvement planning for the life insurance industry by using a rough knowledge based hybrid MCDM model ♦️
  53. مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف: رابطه بین فعالیت اقتصادی و پاسخ حسابرس به ریسک (نشریه الزویر)
             Managing risk in a poor economy: The association between economic activity and auditor response to risk ♦️
  54. آنالیز عوامل موثر بر اعتماد در پذیرش دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان: بررسی سیستماتیک و چارچوب مفهومی (نشریه الزویر)
             Analysing the critical factors influencing trust in e-government adoption from citizens’ perspective: A systematic review and a conceptual framework ♦️
  55. یک مدل تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) ترکیبی تازه برای سنجش عملکرد سازمان های پژوهش و تکنولوژی بر اساس رویکرد BSC (نشریه الزویر)
             A novel hybrid MCDM model for performance evaluation of research and technology organizations based on BSC approach ♦️
  56. استفاده از محاسبات ابری در شرکت های کوچک و متوسط (نشریه الزویر)
             The Use of Cloud Computing in SMEs ♦️
  57. پرداخت بر مبنای عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری R & D: شواهدی از چین (نشریه الزویر)
             Pay for accounting performance and R&D investment: Evidence from China ♦️
  58. اثر رابطه کلامی بر اتخاذ بانکداری تلفن همراه در ایران (نشریه الزویر)
             Word of Mouth impact on the adoption of mobile banking in Iran ♦️
  59. عوامل موثر بر کیفیت تصمیم گیری کلان داده ها (نشریه الزویر)
             Factors influencing big data decision-making quality ♦️
  60. رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاهی در شمال قبرس (نشریه الزویر)
             The Organizational Citizenship Behaviour of Academic Staff in North Cyprus ♦️
  61. شناسایی تغییرات آتی فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدیریت منابع انسانی: مطالعه دلفی (نشریه الزویر)
             Identify Future Changes of ICT in Human Resources Management : A Delphi Study ♦️
  62. زنجیره ای از سازمان های دولتی: یک دیدگاه جدید در مورد مدیریت مشترک سیستم های آبیاری (نشریه الزویر)
             A continuum of governance regimes: A new perspective on co-management in irrigation systems ♦️
  63. وزن دار کردن افزایشی ساده – متا مدل برای روشهای تصمیم گیری چند معیاره (نشریه الزویر)
             Simple additive weighting—A metamodel for multiple criteria decision analysis methods ♦️
  64. بررسی رابطه بین انگیزه های مدیریت درآمد و ضریب پاسخ سود (نشریه الزویر)
             A Study on the Relationship between Earnings Management Incentives and Earnings Response Coefficient ♦️
  65. شکل گیری قصد به مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول گرا، فرهنگ امنیت اطلاعات و آگاهی (نشریه الزویر)
             Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness ♦️
  66. تعهد و دو سو توانی برند در آموزش عالی: یک مطالعه اکتشافی (نشریه الزویر)
             Brand ambidexterity and commitment in higher education: An exploratory study ♦️
  67. یافتن روابط سینرژیک در کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه موردی ساختار سازمان در یک کشور در حال توسعه (نشریه الزویر)
             Finding Synergic Relationships in Teamwork, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Case Study of a Construction Organization in a Developing Country ♦️
  68. تاثیر سرمایه عقلایی/ ذهنی روی عملکرد شرکت ها: مطالعه موردی شرکت های MAKE Award Winners و Non-MAKE Award Winner (نشریه الزویر)
             THE Impact of Intellectual Capital on Companies’ Performances: A Study Based on MAKE Award Winners and Non-MAKE Award Winner Companies ♦️
  69. تحلیل موردی چهارچوب مدیریت اطلاعات چرخه یک محصول برای SEMs (نشریه الزویر)
             A case analysis of a product lifecycle information management framework for SMEs ♦️
  70. مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: مقیاس شخصیت برند در دانشگاه (نشریه الزویر)
             Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale ♦️
  71. تاثیر منفی شخصیت های ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان: نقش واسطه ای ماکیاولیانیسم (نشریه الزویر)
             The negative impact of chameleon-inducing personalities on employees’ ethical work intentions: The mediating role of Machiavellianism ♦️
  72. نسل ششم مدل نوآوری: شرح یک مدل موفقیت (نشریه الزویر)
             Sixth generation innovation model: description of a success model ♦️
  73. رسیدن به مصرف کنندگان: چگونه صنعت دخانیات از مارکتینگ ایمیل استفاده می کند (نشریه الزویر)
             Reaching consumers: How the tobacco industry uses email marketing ♦️
  74. برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در ارتقای بهره وری عملیاتی: مطالعه موردی (نشریه الزویر)
             Enterprise resource planning (ERP) in improving operational efficiency: Case study ♦️
  75. نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری (نشریه الزویر)
             The role of digital and social media marketing in consumer behavior ♦️
  76. تعیین هزینه های واقعی درمان توده های کلیوی کوچک با استفاده از هزینه گذاری مبتنی بر فعالیت دارای زمان (نشریه الزویر)
             Determining the True Costs of Treating Small Renal Masses Using Time Driven, Activity Based Costing ♦️
  77. تاثیر مدیریت درامد ها بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی: سندی از شرکت های فهرست شده در هنگ کنگ (نشریه الزویر)
             The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong ♦️
  78. بهینه سازی هزینه منابع انسانی در پروژه های ERP (نشریه الزویر)
             Balancing the Costs of Human Resources on an ERP Project ♦️
  79. استفاده از طرح اولیه و محک زنی برای تعیین و تشخیص منابع بازاریابی برای کمک به هم آفرینی ارزش مشتری (نشریه الزویر)
             Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value ♦️
  80. مقادیر سفارش برای کنترل موجودی فاسد شدنی با تقاضای متغیر و محدودیت نرخ پر شدن (نشریه الزویر)
             Order quantities for perishable inventory control with nonstationary demand and a fill rate constraint ♦️
  81.  ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد رقابتی در SME های اسپانیایی: شواهد تجربی از دیدگاه سهامداران (نشریه الزویر)
             Relationship between corporate social responsibility and competitive performance in Spanish SMEs: Empirical evidence from a stakeholders’ perspective ♦️
  82.  تاثیر برآوردهای مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری – مورد دارایی ‌های نامشهود و مشهود غیرجاری (نشریه الزویر)
             The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets ♦️
  83. مطالعه تجربی تاثیر جهت‌گیری زنجیره تامین فردی و سازمانی روی مدیریت زنجیره تامین (نشریه الزویر)
             An Empirical study on Impact of Individual and organizational Supply Chain Ortentation on Supply Chain Management ♦️
  84. بررسی اثرات توانمندسازی کارکنان کارتیمی و آموزش کارکنان در رضایت شغلی (نشریه الزویر)
             Examining the Effects of Employee Empowerment, teamwork, and Employee Training on Job Satisfaction ♦️
  85. تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی: مورد بخش عمومی (مرکز ملی اداره دولتی و دولت محلی) (نشریه الزویر)
             The impact of emotional intelligence on improving team-working: the case of Public Sector (National Centre for Public Administration and Local Government – N.C.P.A.L.G.) ♦️
  86. مفهوم سازی مجدد ترس از شکست در کارآفرینی (نشریه الزویر)
             A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship ♦️
  87. استراتژی های بازاریابی، ریسک های ادراک شده و اعتماد مصرف کننده در رفتار خرید آنلاین (نشریه الزویر)
             Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour ♦️
  88. توسعه پایگاه دانش پیش بینی: سهم متن کاوی (نشریه الزویر)
             Extending the knowledge base of foresight: The contribution of text mining ♦️
  89. یک رویکرد تجربی برای رفتار خرید مصرف کننده در بخش خودروی هندی (نشریه الزویر)
             An empirical approach to consumer buying behavior in Indian automobile sector ♦️
  90. مدیریت فناوری / تکنولوژی به عنوان یک حرفه و چالش های پیش رو (نشریه الزویر)
             Technology management as a profession and the challenges ahead ♦️
  91. سرمایه گذاری های مخاطره آمیز، اهرم مالی و عملکرد تشکیلات اقتصادی (نشریه الزویر)
             Venture capital, financial leverage and enterprise performance ♦️
  92. رابطه بین تصویر مرکز خرید و همگنی (تجانس) بر رفتار مشتری: مطالعه موردی اندونزی (نشریه الزویر)
             The relationship between shopping mall image and congruity on customer behaviour: Evidence from Indonesia ♦️
  93. مدل سازی پویای سیستم های نوآوری فناورانه (نشریه الزویر)
             Modelling the dynamics of technological innovation systems ♦️
  94. روش رتبه بندی MADM فازی ترکیبی برای تبعیض جایگزین بهتر (نشریه الزویر)
             Hybrid fuzzy MADM ranking procedure for better alternative discrimination ♦️
  95. اثر تخصص IT حسابرس روی کنترل اطلاعات (نشریه الزویر)
             The effect of auditor IT expertise on internal controls ♦️
  96. ریسک پایین دستی پرتفوی پروژه: اثر پروژه های پایین دستی و ارزش کارایی پروژه و برنامه های مدیریت ریسک پروژه (نشریه الزویر)
             The downside risk of project portfolios: The impact of capital investment projects and the value of project efficiency and project risk management programmes ♦️
  97. فرهنگ اطلاعات و مدیریت سوابق: آیا این دو مفهوم همتای مناسبی هستند؟ مفاهیم فرهنگ اطلاعات و کاربردشان در مدیریت سوابق (نشریه الزویر)
             Information culture and records management: a suitable match? Conceptualizations of information culture and their application on records management ♦️
  98. مدیریت و کنترل سیل برای رودخانه گذار هواهی در چین (نشریه الزویر)
             Flood control and management for the transitional Huaihe River in China ♦️
  99. اجرای مدل ترکیبی SWOT-TOPSIS از طریق رویکرد فازی به منظور ارزیابی و رتبه بندی منابع انسانی و استراتژی های تجاری در سازمان ها (نشریه الزویر)
             The implementation of the hybrid model SWOT-TOPSIS by fuzzy approach to evaluate and rank the human resources and business strategies in organizations (case study: road and urban development organization in Yazd) ♦️
  100. رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی (نشریه الزویر)
             The relationship between financial disputes and financial literacy ♦️
  101. بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی روی برتری برند در بازار مد تهرانبررسی تاثیر ارزش های فرهنگی روی برتری برند در بازار مد تهران (نشریه الزویر)
             An Examination of the Impact of Cultural Values on Brand Preferences in Tehran’s Fashion Market ♦️
  102. آیا خط مشی شرکت های سهامی، سیکل عمر را دنبال می کنند؟ (نشریه الزویر)
             Do Corporate Policies Follow a Life-cycle? ♦️
  103. تاثیر رهبری خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی (OBC) و عملکرد کارکنان در شرکت ‌های تعاونی بانوان (نشریه الزویر)
             The Impact of Servant Leadership on Organization Culture, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Employee Performance in Women Cooperatives ♦️
  104. زمانی که مصرف کنندگان مادی گرا به سیستم های اشتراک گذاری تجاری می پیوندند (نشریه الزویر)
             When do materialistic consumers join commercial sharing systems ♦️
  105. کارایی بانک در کشورهای نوظهور آسیایی (نشریه الزویر)
             Bank efficiency in emerging Asian countries ♦️
  106. درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین (نشریه الزویر)
             On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ♦️
  107. فروپاشی عمودی محصول و ظهور بازار برای برندها (نشریه الزویر)
             Vertical disintegration of production and the rise of market for brands ♦️
  108. از مدیریت برند داخلی تا رفتارهای شهروندی سازمانی: شواهد و قرائن برگرفته از کارمندان اصلی در صنعت هتل (نشریه الزویر)
             From internal brand management to organizational citizenship behaviours: Evidence from frontline employees in the hotel industry ♦️
  109. تاثیر کیفیت هیات مدیره و کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکت ‌های بزرگ (نشریه الزویر)
             The impact of board quality and nomination committee on corporate bankruptcy ♦️
  110. پیش ‌بینی مدیریتی، ریسک ‌های ویژه و محیط اطلاعاتی (نشریه الزویر)
             Management Forecasts, Idiosyncratic Risk, and the Information Environment ♦️
  111. تاثیرات قوانین افشاگری پاداش اجرایی SEC 2006روی فعالیت های مدیریتی (نشریه الزویر)
             The effects of the 2006 SEC executive compensation disclosure rules on managerial incentives ♦️
  112. هزینه های فرصت کارآفرینی در تجارت بین الملل (نشریه الزویر)
             The opportunity costs of entrepreneurs in international trade ♦️
  113.  تاثیر برآوردهای مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری – مورد دارایی ‌های نامشهود و مشهود غیرجاری (نشریه الزویر)
             The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets ♦️
  114. رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده و ارزش ویژه برند: رویکرد سیستم معادلات همزمان (نشریه الزویر)
             The relationship between perceived e-service quality and brand equity: A simultaneous equations system approach ♦️
  115. روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی: کاربرد آن در تحقیقات علمی (نشریه الزویر)
             A collaborative methodology for tacit knowledge management: Application to scientific research ♦️
  116. محدودیت و موانع برای اجرای نوآوری باز در پارک های علم و فناوری (نشریه الزویر)
             Constraints to Open Innovation in Science and Technology Parks ♦️
  117. تاثیر برچسب های خصوصی بر روی وفاداری فروشگاه مصرف کننده: یک دیدگاه یکپارچه (نشریه الزویر)
             The impact of private labels on consumer store loyalty: An integrative perspective ♦️
  118. تعیین ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: یک مورد کاربردی در صنعت پوشاک ترکیه (نشریه الزویر)
             The Determinants of Relationship Between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry ♦️
  119. تحقیقات تجربی عوامل کلیدی کسب و کار در کارایی بازی های دیجیتال (نشریه الزویر)
             Empirical investigation of key business factors for digital game performance ♦️
  120. عملکرد پروژه های نوآوری: تحلیل تاثیر ویژگی های سازمانی (نشریه الزویر)
             Innovation projects performance: Analyzing the impact of organizational characteristics ♦️
  121. کاهش دستمزدهای مفرط مدیر عامل و هزینه های حسابرسی (نشریه الزویر)
             Extreme CEO pay cuts and audit fees ♦️
  122. قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار (نشریه الزویر)
             Financial Statement Comparability and Expected Crash Risk ♦️
  123. تحقیق کیفی اروپایی : دنیایی از تنوع و جریان احتیاط (نشریه الزویر)
             European qualitative research: A celebration of diversity and a cautionary tale ♦️
  124. محل تسهیلات تولید در چارچوب توسعه‌ پایدار (نشریه الزویر)
             Location of Production Facilities in the Framework of Sutainable Development ♦️
  125. مفاهیم مولفه‌ نقدی درآمدها برای تداوم سود و بازده‌ های سهام (نشریه الزویر)
  126. مفاهیم مولفه‌ نقدی درآمدها برای تداوم سود و بازده‌ های سهام (نشریه الزویر)
             Implications of the cash component of earnings for earnings persistence and stock returns ♦️
  127. آنالیزهای آماری جدید در تحقیق بازاربایی با داده فازی (نشریه الزویر)
              New statistical analysis in marketing research with fuzzy data ♦️
  128. یک سیستم خبره برای ارزیابی عملکرد مالی ساختارهای مراقبت های بهداشتی بر اساس مجموعه های فازی و KPI (نشریه الزویر)
             An expert system for financial performance assessment of health care structures based on fuzzy sets and KPIs ♦️
  129. مسئولیت اجتماعی شرکتی و دارایی های نقدی شرکت ها (نشریه الزویر)
             Corporate social responsibility and corporate cash holdings ♦️
  130. حسابداری و قدرت مدیریت: اشغال کمون فرارا توسط ناپلئون (۱۷۹۹-۱۷۹۶) (نشریه الزویر)
             Accounting and the management of power: Napoleon’s occupation of the commune of Ferrara (1796–۱۷۹۹ ♦️
  131. تصویرسازی شبکه: مطالعه‌ پژوهش عملی طراحی استراتژی در شبکه ‌های تجاری (نشریه الزویر)
             Network picturing: An action research study of strategizing in business networks ♦️
  132. نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان یک عامل تعیین توسعه و پیشرفت پایدار (نشریه الزویر)
             The Influence of the Social, Political and Economic Impact on Human Resources, as a Determinant Factor of Sustainable Development ♦️
  133. سالخوردگی، تعصب و انتخاب در مورد مجموعه تجارتی (نشریه الزویر)
             Aging, overconfidence, and portfolio choice ♦️
  134. ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم: مطالعه موردی برای صنعت آلومینیوم (نشریه الزویر)
             A fuzzy multi criteria risk assessment based on decision matrix technique: A case study for aluminum industry ♦️
  135. اضطراب اجتماعی، فاجعه آمیز ساختن درد و خود کارآمدی بازگشت به کار در بیماران دارای درد مزمن (نشریه الزویر)
             Social Anxiety, Pain Catastrophizing and Return-To-Work Self-Efficacy in chronic pain: a cross-sectional study ♦️
  136. حاکمیت رابطه ای مشتری در محیط و بهبود عملکرد اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز (نشریه الزویر)
             The role of customer relational governance in environmental and economic performance improvement through green supply chain management ♦️
  137. یک مدل یکپارچه برای طراحی زنجیره تامین استراتژیک: روش حل بر مبنای ABC و فرمولاسیون (نشریه الزویر)
             An Integrated Model for Strategic Supply Chain Design: Formulation and ABC-based Solution Approach ♦️

  138. تاثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی (SMCM) بر سلامت برند (نشریه الزویر)
             The Impact of Social Media Content Marketing (SMCM) towards Brand Health ♦️
  139. سیستم ارزیابی یکپارچه برای مدیریت استراتژیک ابتکارات نوآوری در صنایع تولیدی (نشریه الزویر)
             Integrated Evaluation System for the Strategic Management of Innovation Initiatives in Manufacturing Industries ♦️
  140. مدل سازی و ارزیابی وفاداری مشتری در شبکه های عصبی: شواهدی از شرکت های بیمه نوظهور (نشریه الزویر)
             Modelling and evaluating customer loyalty using neural networks: Evidence from startup insurance companies ♦️
  141. بهبود جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
             Improving Employees accountability and firm performance through management accounting practices ♦️
  142. ورشکستگی استراتژیک: رویکرد مدیریت ذینفع (نشریه الزویر)
             Strategic bankruptcy: A stakeholder management perspective ♦️
  143. چارچوب تحلیلی برای مدیریت تنوع زمان تولید در ایستگاه های کاری خطوط مونتاژ مدل مختلط (نشریه الزویر)
             An analytical framework for handling production time variety at workstations of mixed-model assembly lines ♦️
  144. استراتژی های نام تجاری لوکس و تجارب مشتری: مشارکت در نظریه و عمل (نشریه الزویر)
             Luxury brand strategies and customer experiences: Contributions to theory and practice ♦️
  145. مسئولیت اجتماعی شرکت ها: ساختار مالکیت، خصوصیات گروه راهبران و نقش واسطه ای در پاداش گروه راهبران (نشریه الزویر)
             Corporate Social Responsibility: Ownership Structures, Board Characteristics & the Mediating Role of Board Compensation ♦️
  146. مکان یابی تسهیلات چند دوره ای با ظرفیت محدود تحت تامین با تاخیر تقاضا (نشریه الزویر)
             Multi-period capacitated facility location under delayed demand satisfaction ♦️
  147. مدیریت فناوری-محور سازمان‌ های زیست محیطی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مدیریت زیست محیطی (EMIS) (نشریه الزویر)
             Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS): Design and development ♦️
  148. اثر حمایت اجتماعی بر رضایت و رفتار شهروندی مصرف کننده در جوامع تجاری درون خطی: نقش تعدیل کننده منبع حمایتی (نشریه الزویر)
            Effect of social support on customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities: The moderating role of support source ♦️
  149. نقش توانایی ها و مهارت ها در توضیح کارآفرینی زنان (نشریه الزویر)
             Abilities and skills as factors explaining the differences in women entrepreneurship ♦️
  150. رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگی و صلاحیت ارتباطات بین فرهنگی (نشریه الزویر)
             Relationships between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence ♦️
  151. نقش تنوع هدفمند و استراتژی شمول (PDIS) و سخت گیری / سهل انگاری فرهنگی در ارتباط بین فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی (نشریه الزویر)
             The role of purposeful diversity and inclusion strategy (PDIS) and cultural tightness/looseness in the relationship between national culture and organizational culture ♦️
  152. بررسی رابطه بین استراتژی های تنوع اعتبار، ریسک های اعتباری بانک و بازده اعتبار بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (TSE) (نشریه الزویر)
             (Study of the Relationship between Credit Diversification Strategy and Banks’ Credit Risk and Return: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE ♦️
  153. بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در شرکت های اسپانیایی (نشریه الزویر)
             Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies ♦️
  154. رابطه دو طرفه اجرای ERP: تاثیر الیناسیون و پشتیبانی سازمانی در موسسات تجاری دولتی (نشریه الزویر)
             Mutual relations in ERP implementation: the impacts of work alienation and organizational support in state-owned enterprise ♦️
  155. فرایندهای دانش ساختار یافته و عملکرد شرکت: نقش چابکی سازمانی (نشریه الزویر)
             Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility ♦️
  156. برآورد موفقیت سیستم های دولت الکترونیک: دیدگاه کارکنان (نشریه الزویر)
             Assessing the success of e-government systems: An employee perspective ♦️
  157. ویژگی های اصلی شخصیت مدیران (نشریه امرالد)
             Core Personality Traits of Managers ♦️
  158. یک کارت امتیاز متعادل زیست محیطی برای سنجش عملکرد زنجیره‌ تامین (Env_BSC_4_SCPM) (نشریه امرالد)
             (An environmental balanced scorecard for supply chain performance measurement (Env_BSC_4_SCPM ♦️

  159. تحقیقات در رابطه با سرمایه فکری: بررسی انتقادی مرحله سوم (نشریه امرالد)
             Intellectual capital research: a critical examination of the third stage ♦️
  160. شخصیت فعال، زمینه سازمانی، خلاقیت کارکنان و توانایی نوآوری، نمونه هایی از شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی (نشریه امرالد)
             Proactive personality, organizational context, employee creativity and innovative capability Evidence from MNCs and domestic corporations ♦️
  161. تاثیر ارزش های فرهنگی ملی بر ساختار خرده فروشی: شواهد و مدارکی از بررسی ارزش های جهانی (نشریه امرالد)
             The Impact of National Cultural Values on Retail Structure: Evidence from the World Values Survey ♦️
  162. تاثیر تعدیل کننده دینداری بر نیت رفتار اخلاقی: کاربرد نظریه گسترده رفتار برنامه ریزی شده بر کارکنان بانک پاكستان (نشریه امرالد)
             The moderating effect of religiosity on ethical behavioural intentions: An application of the extended theory of planned behaviour to Pakistani bank employees ♦️
  163. ایمیل مارکتینگ در دوران مصرف کننده توانمند شده (نشریه امرالد)
             Email marketing in the era of the empowered consumer
    ♦️
  164. انگیزه کارکنان: چشم انداز اسلامی (نشریه امرالد)
             Employee Motivation: an Islamic perspective ♦️
  165. تغییر و تحول سازمانی از طریق بهبود تعلق و مشارکت کارکنان – چگونگی استفاده از روشهای موثر برای بهبود بهره وری کسب و کار و توسعه و افزایش سهم بازار (نشریه امرالد)
             Organizational transformation through improved employee engagement – “How to use effective methodologies to improve business productivity and expand market share ♦️
  166. نقش مهم قابلیت های مسئولیت اجتماعی یکپارچه در بهبود مزایای رقابتی پایدار (نشریه امرالد)
             The important role of corporate social responsibility capabilities in improving sustainable competitive advantage ♦️
  167. تاثیر برنامه ریزی استراتژیک اطلاعات, مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار, و سفارشی سازی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تولیدی کره (نشریه امرالد)
             The impact of ISP, BPR, and customization on ERP performance in manufacturing SMEs of Korea ♦️
  168. خدمات پایداری در فروشگاه: کار خدماتی و ترویج مصرف پایدار (نشریه امرالد)
             Sustainability service in-store: Service work and the promotion of sustainable consumption ♦️
  169. نقشه شناختی فازی برای مدل سازی مشکلات مدیریت پروژه (نشریه IEEE)
             Fuzzy Cognitive Map to Model Project Management Problems ♦️
  170. پرداخت های الکترونیکی عمومی: مطالعه موردی درباره سیستم پول الکترونیکی در اکوادور (نشریه IEEE)
             Public electronic payments: A case study of the electronic cash system in EcuadorD ♦️
 1. به سمت استخراج نیازهای مشتری از تیکت های حادثه در خدمات فناوری اطلاعات (نشریه IEEE)
            Towards Extracting Customer Needs from Incident Tickets in IT Services ♦️
 2. عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیجریه: تحلیل تجربی (۲۰۱۱-۱۹۷۰) (نشریه SSRN)
             (DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN NIGERIA: AN EMPIRICAL ANALYSIS (1970-2011 ♦️
 3. سرمایه گذاری Greenfield، M& A مرزی، و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ظهور(نشریه SSRN)
            Greenfield Investments, Cross-border M&As, and Economic Growth in Emerging Countries ♦️
 4. استراتژی کسب و کار، کنترل داخلی در گزارش مالی و کیفیت گزارشگری حسابرسی (نشریه SSRN)
            Business Strategy, Internal Control Over Financial Reporting, and Audit Reporting Quality ♦️
 5. تاثیرات تقاضای انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات مالی سازمان ها (نشریه SSRN)
            The Effects of Financial Flexibility Demand on Corporate Financial Decisions♦️
 6. افشای اطلاعات، عملکرد بانک و ثبات بانک (نشریه SSRN)
           Information Disclosure, Bank Performance and Bank Stability ♦️
 7. تاثیر بر اثرات سازمانی پیاده سازی ERP و روشهای مدیریت منتخب (نشریه اسپرینگر)
            The Impact on the Organisational Effects of the Implementation of ERP and Selected Management Methods ♦️
 8. رقابت پذیری، کارآفرینی و رشد اقتصادی  (نشریه اسپرینگر)
            Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth ♦️
 9. ظرفیت جذب و مدیریت دانش در موسسه های کوچک و متوسط (SMEs) (نشریه اسپرینگر)
            Absorptive capacity and knowledge management in small and medium enterprises ♦️
 10. بازاریابی ارتباطی در مد سبز – مطالعه موردی hessnatur (نشریه اسپرینگر)
            Relationship Marketing in Green Fashion—A Case Study of hessnatur ♦️
 11. سرمایه کارآفرینی و انتقال فناوری (نشریه اسپرینگر)
            Entrepreneurial finance and technology transfer ♦️
 12. پیشرفت و کارآیی سیستم بهداشت در کره و ژاپن: مطالعه تطبیقی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳  (نشریه NCBI)
            Health System Development and Performance in Korea and Japan: A Comparative Study of 2000-2013 ♦️
 13. عوامل تعیین کننده موقعیت شرکت ها با رشد بالا (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Location determinants of high-growth firms ♦️
 14. زمینه های سیاست گذاری سازمانی – چشم انداز نهادی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Contexts of enterprise policy-making – an institutional perspective ♦️
 15. روابط بین معیارهای عملکرد استراتژیک، تصمیم گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی: شواهد تجربی سازمان های عمومی کانادا (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Relationships between strategic performance measures, strategic decision-making, and organizational performance: empirical evidence from Canadian public organizations ♦️
 16. معرفی مصرف کننده ویژه (نشریه وایلی)
            Introducing the super consumer 
  ♦️
 17. تاثیر خویشتن بر مادیگری در میان نوجوانان (نشریه وایلی)
            The impact of self on materialism among teenagers ♦️
 18. اثر روش های HRM سبز بر رفتار سبز کارمندان در محیط کار: نقش جو سبز روانی و ارزش های سبز کارمندی (نشریه وایلی)
            Effects Of Green Hrm Practices On Employee Workplace Green Behavior: The Role Of Psychological Green Climate And Employee Green Values ♦️
 19. چه چیزی در یک فروشگاه خاص جنسیتی پخش می شود؟ اثر عطرهای مردانه و زنانه بر ارزش و رفتار مشتری (نشریه وایلی)
            What to diffuse in a gender-specific store? The effect of male and female perfumes on customer value and behaviour ♦️
 20. تصمیم گیری برای پیشرفت مدل تجاری: مطالعه‌ پروسه در زمینه‌ علت و معلولی در شرکت سرمایه گذاری‌ جدید بر اساس تکنولوژی (نشریه وایلی)
            Decision making for business model development: a process study of effectuation and causation in new technology-based ventures ♦️
 21. بحران سلامت نودل مگی در هند (نشریه HBR) (نشریه Jstor)
            Health Claims in Food Marketing: Evidence on Knowledge and Behavior in the Cereal Market ♦️
 22. هوش هیجانی و عملکرد پرسنل: نقش تعدیل گر سیاست های سازمانی (نشریه Sage)
            Emotional Intelligence and Employee Outcomes: Moderating Role of Organizational Politics ♦️
 23. تاثیر رنگ های داخلی موجود در جو فروشگاه خرده فروشی بر احساسات و درک لوکس مشتریان از فروشگاه (نشریه Sage)
            Impact of Interior Colors in Retail Store Atmosphere on Consumers’ Perceived Store Luxury, Emotions, and Preference ♦️
 24. طراحی مدل های تجاری برای اقتصاد دورانی – به سمت چارچوبی مفهومی (نشریه Mdpi)
            Designing the Business Models for Circular Economy—Towards the Conceptual Framework ♦️
 25. یک رویکرد مبتنی بر شبکه‌ پتری برای پشتیبانی قابلیت ردیابی در سیستم‌های تولیدی سایبر- فیزیکی (نشریه Mdpi)
            A PetriNet-Based Approach for Supporting Traceability in Cyber-Physical Manufacturing Systems ♦️
 26. تحلیل انتقادی از فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (نشریه Inderscience)
            A critical analysis of information technology and business process reengineering ♦️
 27. کاربرد مدیریت مدت زمان کسب شده با تکنیک های هموارسازی نمایی در پیش بینی طول مدت پروژه (نشریه ASCE)
            Project Duration Forecasting Using Earned Duration Management with Exponential Smoothing Techniques ♦️
 28. بررسی گزارشات مربوط به مدل های کسب و کار الکترونیکی ارائه شده از دیدگاه ایجاد ارزش (نشریه Scirp)
            A Literature Review of Representation Models of E-Business Models from the Perspective of Value Creation ♦️
 29. ریسک، کارایی و عملکرد بانکداری اسلامی: مطالعه تجربی بر روی بانک اسلامی در اندونزی (نشریه Aessweb)
            RISK, EFFICIENCY AND PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING: EMPIRICAL STUDY ON ISLAMIC BANK IN INDONESIA ♦️
 30. محدودیت بین NPV و IRR با توجه به زمان بندی جریان های نقدی: یک مورد تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای از یک شرکت پالایشگاه نفت (نشریه SciencePublishingGroup)
            Contravention Between NPV & IRR Due to Timing of Cash Flows: A Case of Capital Budgeting Decision of an Oil Refinery Company ♦️
 31. کسب و کار در ابرها: سؤالات تحقیق در مورد حكومت، حسابرسی و امنیت (نشریه Allenpress)
            Business in the Cloud: Research Questions on Governance, Audit, and Assurance ♦️
 32. مطالعه اثر شلاق چرمی بر مراحل مختلف زنجیره عرضه (نشریه Medwell Journals)
            A Study on Bullwhip Effect on Various Stages of Supply Chain ♦️
 33. تحلیل شیوه های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند (نشریه  IJAR)
            An Analysis of Human Resource accounting practices in Cement Corporation of India ♦️
 34. هوش کسب و کار برای فرآیندهای کسب و کار: در مورد مدیریت رویداد IT (نشریه Aisnet)
            Business Intelligence For Business Processes: The Case Of It Incident Management ♦️
 35. حسابداری سرمایه انسانی: مروری بر ادبیات پیشینه (نشریه Growing science)
            Human capital accounting: A literature review ♦️
 36. ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های واسطه غیردولتی (نشریه Sage Science)
            Capacity Building Through Partnership: Intermediary Nongovernmental Organizations ♦️
 37. تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری: یک مطالعه موردی از دانشجویان مقطع کارشناسی در یک دانشگاه خصوصی، ایالت اویو، نیجریه (نشریه Ijecm)
            IMPACT OF RELATIONSHIP MARKETING ON CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS IN A PRIVATE UNIVERSITY, OYO STATE, NIGERIA ♦️
 38. تاثیر رضایتمندی شغلی بر تعهد سازمانی (نشریه Ideas)
            EFFECT OF JOB SATISFACTION ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT ♦️
 39. روش پیشرفته‌ EDAS برای تصمیم‌گیری چند معیاری فازی: کاربردی برای انتخاب تامین کننده (نشریه IJCCC)
            Extended EDAS Method for Fuzzy Multi-criteria Decision-making: An Application to Supplier Selection ♦️
 40. واکنش سرمایه گذاران به احتمال چرخش اجباری شرکت‌ های حسابرسی (نشریه AAAJournals)
            Investor Reaction to the Prospect of Mandatory Audit Firm Rotation ♦️
 41. داده های بزرگ: مروری بر چالش ها، ابزارها و تکنیک ها (نشریه IJSRSET)
            Big Data : A Review of Challenges, Tools and Techniques♦️ 
 42. اثرات رسانه های اجتماعی بر رفتار سازمانی در کشورهای غیر دموکراتیک (نشریه Academicstar)
            Effects of Social Media on Organizational Behavior in Non-democratic Countries ♦️
   
 43. حسابداری مدیریت استراتژیک هزینه های شرکت (نشریه Econjournals)
            Strategic Management Accounting of Company Costs ♦️
 44. تحقیق در مورد رابطه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی (نشریه Eujournal)
            A Research On The Relationship Between Organizational Silence And Burnout ♦️
 45. بازبینی و تحلیل انتقادی از تلاش ها برای مدیریت ریسک سیل شهری در منطقه لاگوس، نیجریه (نشریه NHESS)
            Review article: A review and critical analysis of the efforts towards urban flood risk management in the Lagos region of Nigeria ♦️
 46. تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز (نشریه Iiste)
            Portfolio Optimization Analysis with Markowitz Quadratic Mean-Variance Model ♦️
 47. فکر در مورد اقیانوس آبی – راهبردی فراتر از رقابت (نشریه aijsh) ♦️
            Thinking of the blue ocean – strategy beyond the competition
 48. بررسی رابطه بین سرمایه انسانی استراتژیک و بهبود عملکرد مالی از منظر درآمد ها در سازمان تامین اجتماعی استان فارس (نشریه Ijhcs)
            An Investigation into the Relationship between Strategic Human Capital and Financial Performance Improvement from Incomes Perspective in Fars Province Social Security ♦️
 49. تاثیر پراکندگی غیرطبیعی پرداخت روی مدیریت سود (نشریه Cluteinstitute)
            The Effect Of Abnormal Pay Dispersion On Earnings Management ♦️
 50. کارآفرینی شرکتی: بازبینی و دستورالعمل برای تحقیق در آینده (نشریه  Tmreview)
            Corporate Entrepreneurship: A Review and Future Research Agenda ♦️
 51. ارائه چارچوبی برای عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات دولت در امارات متحده عربی است (نشریه Aisnet)
            What Determines The Quality Of Egovernment Services In The Uae? Presenting A Framework ♦️
 52. ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ترجیحات مشتری در انتخاب یک بانک در شهر خرم آباد (نشریه Medwelljournals)
            Evaluation of the Impact of Services Marketing Mix on Customer Preferences in Selecting a Bank in Khorramabad City ♦️
 53. تحقیقات تجربی در زمینه رشد دارایی و بازده سهام آتی بر مبنای بازار سهام چین (نشریه Cscanada)
            Empirical Research of Asset Growth and Future Stock Returns Based on China Stock Market ♦️
 54. بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر و اجرای موفق برنامه ریزی منابع مالی سازمان (ERP): دیدگاه نظری (نشریه Ijbmer)
            The Relationship between Change Management Strategy and Successful Enterprise Resource Planning (ERP) Implementations: A Theoretical Perspective ♦️
 55. راهبردهای کمپین ایمیل مارکتینگ برای بهینه سازی عملکرد بازاریابی شرکت به مصرف کننده (نشریه Returnpath)
            Email Marketing Campaign Strategies For Optimizing B2C Marketing Performance ♦️
 56. مدیریت استراتژیک فرآیند توسعه محصول جدید (نشریه Inderscienceonline)
            Strategic management of the new product development process ♦️
 57. IO-OI: مدل فرآیند رویکرد دوگانه برای بهبود شادی در محیط کار (نشریه IJW) ♦️
            Inside-Out-Outside-In: A dual approach process model to developing work happiness ♦️
 58. رابطه بین استراتژی رهبری هزینه، کاربردهای مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی (نشریه Dogus)
            THE RELATIONSHIP BETWEEN COST LEADERSHIP STRATEGY, TOTAL QUALITY MANAGEMENT APPLICATIONS AND FINANCIAL PERFORMANCE ♦️
 59. تجزیه و تحلیل محتوایی گزارش های هیات مدیره درباره حکومت داری شرکتی، کنترل های داخلی و مدیریت ریسک: شواهدی از فرانسه (نشریه Clutejournals)
            Content Analysis Of Board Reports On Corporate Governance, Internal Controls And Risk Management: Evidence From France ♦️
 60. همبستگی در بهره وری و رفتار اخلاقی (نشریه Iosrjournals)
            Productivity & Ethical Conduct: A Correlation ♦️
 61. مراکز تحقیقاتی چند نهادی: چالش های برنامه ریزی و مدیریت
            Multi-institution Research Centers: Planning and Management Challenges ♦️
 62. تشخیص و ارزیابی چارچوبی برای ظرفیت نوآوری
            ASSESSMENT FRAMEWORK FOR INNOVATION CAPACITY ♦️
 63. مدل هایی برای مدیریت پروژه بازی های المپیک ۲۰۱۶
            Models for Project Management in 2016 Olympic Games ♦️
 64. اثر ریسک پذیری مالی در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در زمینه مشاوره مالی
            The Influence of Financial Risk Tolerance on Investment Decision-Making in a Financial Advice Context ♦️

 


 

لیست کل مقالات ترجمه شده مدیریت

 


 

بازگشت به صفحه جستجوی مقالات مدیریت

بازگشت به صفحه انتخاب رشته

انتقادات و پیشنهادات

دکمه بازگشت به بالا