دانلود ترجمه مقاله مدیریت شرکتی و مشخصات حسابرسی (امرالد ۲۰۱۷) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه امرالد در ۱۸ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۳۳ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

مدیریت شرکتی و مشخصات حسابرسی : شواهد شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate governance and audit features: SMEs evidence

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری، مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی، حسابرسی و حسابداری مالی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله کسب و کار کوچک و توسعه شرکت – Journal of Small Business and Enterprise Development
کلمات کلیدی کیفیت حسابرسی، SME ها، UK، حاکمیت شرکتی، حسابرسی، هزینه های حسابرسی
کلمات کلیدی انگلیسی UK – Audit quality – SMEs – Audit fees – Corporate governance – Audit
ارائه شده از دانشگاه گروه حسابداری ، دارایی و اقتصاد ، دانشکده بازرگانی هادرزفیلد ، دانشگاه هادرزفیلد ، انگلستان
نمایه (index) Scopus – Master journals
نویسندگان Basil Al-Najjar
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۱۴۶۲-۶۰۰۴
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1108/JSBED-08-2017-0243
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۲٫۰۰۹ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۵۵ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۰٫۵۰۴ در سال ۲۰۱۹
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q2 در سال ۲۰۱۸
بیس است 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر دارد  
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۹۸۹۷
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت امرالد
نشریه امرالد

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و PDF  
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۳ صفحه (شامل ۴ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است  
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مروری بر مقالات

قالب کاری نظری

شواهد تجربی

توسعه ی فرضیه

استقلال هیات

استقلال کمیته ی حسابرسی

تلاش حسابرسی

سایز و تلاش هیات مدیره

متغیر های کنترل

نمونه و روش شناسی

مدل هزینه های حسابرسی

نتایج

عوامل تعیین کننده ی کیفیت حسابرسی

جمع بندی کلی

منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

هدف : هدف این مقاله ارزیابی کردن تاثیر عوام حاکمیت شرکتی بر روی ویژگی های حسابرسی با نام های هزینه های حسابرسی و انتخاب شرکت های حسابرسی Big 4 در زمینه ی UK SME ها می باشد.
طراحی/ روش شناسی/ نحوه ی اجرا – نویسنده ی این مقاله از مدل های رگرسیون مختلف برای ارزیابی کردن تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر روی ویژگی های حسابرسی ، مدل های سری های زمانی مشترک و تکنیک حداقل مربعات دو مرحله ای استفاده می کند. به علاوه، نویسنده از تحلیل های لوجیت برای ارزیابی کردن تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر روی انتخاب شرکت های حسابرسی Big 4 استفاده می کند.
یافته ها : نویسنده شواهد جدیدی را ارائه می کند که مکانیزم های حاکمیت در SME ها، بر روی ویژگی های مختلف حسابرسی، تاثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد مکانیزم های حاکمیت شرکتی، در تعیین هزینه های حسابرسی اهمیت زیادی دارند. نویسنده نشان داد که یک تاثیر مثبت از استقلال هیات مدیره، جلسه های حسابرسی و سایز هیات مدیره بر روی هزینه های حسابرسی وجود دارد. همچنین نویسنده شواهدی را گزارش می کند که عوامل حاکمیت، بر روی انتخاب شرکت های حسابرسی Big 4 تاثیر دارد. به صورت ویژه، نویسنده گزارش می کند که مدیران مستقل و کوشش حسابرسی، به صورت موثر بر روی تصمیم گیری نسبت به انتخاب شرکت های حسابرسی Big 4 تاثیر دارد.
اصالت / ارزش : این مقاله، رابطه ی بین ویژگی های حسابرسی و حاکمیت شرکتی را با استفاده از UK SEM ها ارزیابی می کند که این رابطه در دیگر مقالات کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این کار، نویسنده تلاش دارد تا دیدگاه های جدیدی را در رابطه با این رابطه در زمینه ی SME ها فراهم کند.

 

جمع بندی کلی

این مقاله اولین مطالعه ی جدی برای ارزیابی کردن این موضوع است که آیا ابزار حاکمیت شرکتی می تواند بر روی ویژگی های حسابرسی در زمینه ی SME ها تاثیر داشته باشند یا خیر. نمونه ی ما شامل ۳۰۷ SME در دوره ی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ می باشد. ما از تحلیل های سری زمانی مشترک مختلف استفاده می کنیم که شامل سری های زمانی مشترک OLS ، مدل سازی شماره ی ۴ و لوجیت می باشد. به صورت خاص، هدف این مطالعه ارزیابی این موضوع است که آیا مکانیزم های حاکمیت داخلی مانند استقلال هیات مدیره، استقلال حسابرسی، تلاش حسابرسی و همچنین تلاش هیات مدیره و سایز آن ها می تواند بر روی ویژگی های مختلف حسابرسی تاثیر داشته باشد یا نه ( هزینه های حسابرسی، خود حسابرسی و شرکت های Big 4). نتایج ما نشان می دهد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی ، در تعیین هزینه های حسابرسی اهمیت زیادی دارند. ما یک تاثیر مثبت از استقلال هیات مدیره، جلسه های حسابرسی و سایز هیات مدیره بر روی هزینه ی حسابرسی را مشخص کردیم. همچنین ما شواهدی را گزارش می کنیم که نشان دهنده ی یک رابطه ی منفی بین استقلال حسابرسی و هزینه های حسابرسی می باشد که از دیدگاه طرف تامین هزینه های حسابرسی حمایت می کند. به علاوه، ما گزارش می کنیم که عوامل حاکمیت داخلی بر روی کیفیت حسابرسی هم تاثیر دارد. ما نشان می دهیم که مدیران مستقل و تلاش حسابرسی به صورت مثبت بر روی تصمیم گیری برای انتخاب کردن شرکت های حسابرسی Big 4 تاثیر دارد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the effect of corporate governance factors on audit features, namely, audit fees and the selection of Big 4 audit firms within the UK SMEs context.
Design/methodology/approach – The author uses different regression models to investigate the impact of corporate governance characteristics on audit features, and employs cross-sectional time series models as well as two-stage least squares technique. In addition, the author has used logit analysis to examine the effect of corporate governance factors on the selection of Big 4 audit firms.
Findings – The author provides new evidence that governance mechanisms in SMEs affect different audit features. The results show that corporate governance mechanisms are important in determining audit fees. The author detects a positive impact of board independence, audit meeting and board size on audit fees. The author also reports evidence that governance factors determine the selection of Big 4 audit firms. In particular, the author reports that independent directors and audit diligence positively affect the decision to select Big 4 audit firms.
Originality/value – This paper investigates the under-researched relationship between audit features and corporate governance using UK SMEs. In so doing, the author aims to provide new insights into this relationship within the SMEs context.

 

Overall conclusion

This paper is the first major study to investigate if corporate governance tools affect the audit features within the SMEs context. Our sample includes 307 SMEs for the period from 2000 to 2009. We employ different cross-sectional time series analysis, including cross-sectional time series OLS, IV modelling and logit. In particular, this study aims to investigate if internal governance mechanisms, such as board independence, audit independence, audit diligence as well as board diligence and size affect different audit features (audit fees, audit and Big 4 audit firms). Our results show that corporate governance mechanisms are important in determining audit fees. We detect a positive impact of board independence, audit meeting and board size on audit fees. Also, we report some evidence of a negative relationship between audit independence and audit fees, which supports the supply side of audit fees. In addition, we report that governance factors affect audit quality. We detect that independent directors and audit diligence positively affect the decision to select Big 4 audit firms.

 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

مدیریت شرکتی و مشخصات حسابرسی : شواهد شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate governance and audit features: SMEs evidence

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا