دانلود ترجمه مقاله یک مدل MCDM ترکیبی برای سنجش عملکرد سازمان های پژوهش و تکنولوژی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۶) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ساینس دایرکت (الزویر) در ۱۶ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۳۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

یک مدل تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) ترکیبی تازه برای سنجش عملکرد سازمان های پژوهش و تکنولوژی بر اساس رویکرد BSC

عنوان انگلیسی مقاله:

A novel hybrid MCDM model for performance evaluation of research and technology organizations based on BSC approach

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی صنایع و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، مدیریت عملکرد و مدیریت استراتژیک
چاپ شده در مجله (ژورنال) ارزیابی و طرح ریزی برنامه – Evaluation and Program Planning
کلمات کلیدی کارت امتیاز متوازن (BSC)، تصمیم گیری چند معیاری (MCDM)، بازه سودمندی،  ارزیابی عملکرد
کلمات کلیدی انگلیسی Performance evaluation – Balanced Scorecard (BSC) – Multi-criteria decision making (MCDM) – Utility interval
ارائه شده از دانشگاه گروه برنامه ریزی، موسسه تحقیقات صنعت نفت (RIPI)، تهران، ایران
نمایه (index) MedLine – Scopus – Master journals – JCR
نویسندگان Mohsen Varmazyar، Maryam Dehghanbaghi، Mehdi Afkhami
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۱۴۹-۷۱۸۹
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.06.005
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۱٫۴۴۷ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۵۴ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۰٫۴۸۳ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q2 در سال ۲۰۱۸
بیس است 
مدل مفهومی دارد  
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس ندارد 
کد محصول ۹۶۲۳
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و PDF
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۴ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
ترجمه ضمیمه ترجمه شده است ✓ 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه و پیشینه پژوهش

مدل پیشنهادی

مطالعه موردی

شرح مشکل

اطلاعات پس زمینه و کارشناسان

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد

تجزیه و تحلیل علت و معلولی دیدگاه های BSC با DEMATEL

تجزیه و تحلیل ANP برای شناسایی وزن شاخص ها

تعیین ترتیب اولویت گزینه های RTO

ادغام روش MCDM

نتیجه گیری و مطالعات آینده

 

بخشی از ترجمه

چکیده

کارت امتیاز متوازن (BSC) یک ابزار ارزیابی استراتژیک با استفاده از شاخص های مالی و غیر مالی برای تعیین عملکرد کسب و کار سازمان ها یا شرکت ها است. در این مطالعه یک رویکرد یکپارچه جدید مبتنی بر روش های کارت امتیاز متوازن (BSC) و تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) برای ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق سازمان پژوهش و فناوری (RTO) در ایران مطرح شده است. آزمایش تصمیم گیری و آزمایشگاه ارزیابی (DEMATEL) برای نشان دادن وابستگی های متقابل در میان دیدگاه های BSC به کار رفته اند. سپس، فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) برای افزایش وزن شاخص هایی مورد استفاده قرار گرفته است که مشکل مورد نظر را تحت تاثیر قرار می دهند. در مرحله بعد، چهار روش MCDM، شامل ارزیابی نسبت افزایشی (ARAS)، ارزیابی متناسب پیچیده (COPRAS)، بهینه سازی چند هدفی با تجزیه و تحلیل نسبت (MOORA) و تکنیک اولویت سفارش بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) برای رتبه بندی گزینه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در نهایت، تکنیک بازه سودمندی برای ادغام نتایج رتبه بندی روش های MCDM به کار می رود. بازه های سودمندی وزن دار با ایجاد یک ماتریس همبستگی بین روش های رتبه بندی محاسبه می شوند. برای نشان دادن اثربخشی رویکرد مطرح شده، یک مورد واقعی ارائه شده است.

 

۴- نتیجه گیری و مطالعات آینده

محیط رقابتی RTO مبتنی بر پروژه، ارزیابی عملکرد به عنوان فرآیند تصمیم گیری و ارتباط برای بهبود و دستیابی به نقاط ضعف و قوت را ضروری می سازد. برای بررسی این نقاط، BSC که یک سیستم مدیریت استراتژیک است ، می تواند با چهار دیدگاه خود برای نظارت بر عملکرد سازمان مورد استفاده قرار گیرد. این دیدگاه ها به عنوان معیارهای تکنیک های MCDM نقش دارند، زیرا می توانند در هر دو رویکرد کمی و کیفی سنجیده شوند. بنابراین، در این مطالعه یک رویکرد تجمعی جدید مبتنی بر BSC و چهار روش MCDM برای ارزیابی عملکرد RTO مبتنی بر پروژه پیشنهاد شده است. برای بهره مندی از رویکرد یکپارچه و ایجاد قابلیت اطمینان بهتر، RIPI با ۱۲ مرکز به عنوان یک مورد واقعی برای این مطالعه در نظر گرفته می شود. چهار دیدگاه BSC (مالی و غیر مالی) برای تعیین شاخص های تاثیر گذار بر ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شوند. در رویکرد پیشنهادی، DEMATEL برای انعکاس وابستگی متقابل بین چهار دیدگاه BSC مورد استفاده قرار می گیرد. برای تشخیص اهمیت واقعی دیدگاه ها و شاخص ها (وزن ها)، روش ANP به کار می رود.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Balanced Scorecard (BSC) is a strategic evaluation tool using both financial and non-financial indicators to determine the business performance of organizations or companies. In this paper, a new integrated approach based on the Balanced Scorecard (BSC) and multi-criteria decision making (MCDM) methods are proposed to evaluate the performance of research centers of research and technology organization (RTO) in Iran. Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) are employed to reflect the interdependencies among BSC perspectives. Then, Analytic Network Process (ANP) is utilized to weight the indices influencing the considered problem. In the next step, we apply four MCDM methods including Additive Ratio Assessment (ARAS), Complex Proportional Assessment (COPRAS), Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA), and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) for ranking of alternatives. Finally, the utility interval technique is applied to combine the ranking results of MCDM methods. Weighted utility intervals are computed by constructing a correlation matrix between the ranking methods. A real case is presented to show the efficacy of the proposed approach.

 

۴- Conclusion and further work

The competitive environment of project based RTO necessitates the performance evaluation as decision-making and communication process for improvement to seek the strength and weakness points. To explore these points, BSC is a strategic management system can be used to monitor the performance of the organization with its four perspectives. These perspectives can play a role as the criteria in MCDM techniques as they can be measured in both quantitative and qualitative approaches. Therefore, in this paper, a new aggregation approach based on BSC and four MCDM methods is proposed to evaluate the performance of project based RTO. To take the advantages of the integrated approach and provide greater reliability, RIPI with 12 centers is considered as a real case for this study. The four perspectives BSC (financial and non-financial) are taken into account to determine the influencing indices for performance evaluation. In the proposed approach, DEMATEL is employed to reflect the interdependencies among four BSC perspectives. To identify the real importance of perspectives and indices (weights) the ANP method is employed.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

یک مدل تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) ترکیبی تازه برای سنجش عملکرد سازمان های پژوهش و تکنولوژی بر اساس رویکرد BSC

عنوان انگلیسی مقاله:

A novel hybrid MCDM model for performance evaluation of research and technology organizations based on BSC approach

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا