دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مدیریت (گرایشهای مدیریت اجرایی، بازرگانی، بحران، تکنولوژی، مالی، دولتی، صنعتی، کسب و کار، منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی) بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید.

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی کیبورد فشار داده و نگه دارید و همزمان کلید F (دکمه “F” انگلیسی یا دکمه “ب” فارسی) را فشار دهید. بعد از فشار دادن این دو کلید، کادر کوچکی در بالا و یا پایین مرورگر شما باز خواهد شد. کلمه کلیدی خود را آنجا تایپ کنید تا مقاله مربوط را بیابید.

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV) (نشریه الزویر)
            How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale ♦
 2. مدیریت بحران جهانی – پژوهش های فعلی و جهت دهی آینده (نشریه الزویر)
            Global Crisis Management – Current Research and Future Directions ♦
 3. تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)
            Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦
 4. ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
            Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk ♦
 5. رویکرد شبیه سازی چند روشی برای برآورد اثر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی بر پایداری اقتصادی بازسازی (نشریه الزویر)
            A multi-method simulation approach for evaluating the effect of the interaction of customer behaviour and enterprise strategy on economic viability of remanufacturing ♦
 6. تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)
            Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦
 7. یک تحلیل طولی در مورد پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
            Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis ♦
 8. یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری: یک سابقه یادگیری (نشریه الزویر)
            Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History ♦️
 9. مطالعه تجربی سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی را دارد؟ (نشریه الزویر)
            Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study ♦️
 10. معیارها و آنالیز رسانه های اجتماعی در بازاریابی – S3M: بررسی ادبی نقشه برداری (نشریه الزویر)
            Social media metrics and analytics in marketing – S3M: A mapping literature review ♦️
 11. خصیصه های وفاداری و هویت به عنوان مولفه های فرهنگ سازمانی دانشگاه مدرن (نشریه الزویر)
            The Peculiarities of the Adherence and Identification as Components of the Organizational Culture of Modern University ♦️
 12. مدیریت نام تجاری داخلی: مقدمه ای بر موضوع ویژه و جهت دهی تحقیقات آینده (نشریه اسپرینگر)
            Internal brand management: introduction to the special issue and directions for future research ♦️
 13. دلیل غنی ساختن بازاریابی به واسطه بازاریابی گسترده (نشریه اسپرینگر)
            Why broadened marketing has enriched marketing ♦️
 14. مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی (نشریه امرالد)
            Corporate Portfolio Management in the Public Sector ♦️
 15. استراتژی بازار تحول آفرین: چگونگی ایجاد آشفتگی در بازارهای پایدار و استراتژی ها با دیجیتال سازی (نشریه امرالد)
            Disrupting market strategy: How digitalization is causing upheaval to established markets and strategies ♦️
 16. روند ایمیل مارکتینگ برای ۲۰۱۸ (نشریه Etargetmedia)
            Email Marketing Trends for 2018 ♦️
 17. در راستای اولویت بندی نیازها برای حمایت از تصمیم گیری در فرایندهای تغییر سازمانی (نشریه Epub)
            Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۷ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. جریان مخالف استراتژی بازاریابی اجتماعی: رویکرد یکپارچه بازاریابی رابطه ای (نشریه الزویر)
            Upstream social marketing strategy: An integrated marketing communications approach ♦
 2. مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی (نشریه الزویر)
            Risk management of extreme events under climate change ♦
 3. نقش مولفه های سازمانی تاثیرگذار بر رفتار امنیت کارمند: رویکرد شبکه بیزی (نشریه الزویر)
            Role of organizational factors affcting worker safety behaviour: a Bayesian Network Approach ♦
 4. اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولید و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت در صنعت مد (نشریه الزویر)
            The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry ♦️
 5. به کارگیری شخصیت برند در راستای بازی های تبلیغاتی: تاثیر ویژگی های شرکت در بازی های تبلیغاتی (نشریه الزویر)
            An application of brand personality to advergames: The effect of company attributes on advergame personality ♦️
 6. یک سیستم مدیریت کیفیت مراقبت های بهداشتی با استفاده از مدل ۳-E و کاربرد آن در یک بیمارستان جدید و عالی در استرالیا (نشریه الزویر)
            A healthcare quality management system underpinning the 3-E model and its application in a new tertiary hospital in Australia ♦️
 7. رسانه های اجتماعی ابزاری آینده نگر جهت اثربخشی بازاریابی سیاسی (نشریه الزویر)
            Social media as an upcoming tool for political marketing effectiveness ♦️
 8. بینش و مشکلات مدیریت دانش استراتژیک (نشریه الزویر)
            Strategic knowledge management—Insights and pitfalls ♦️
 9. بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه بازاریابی رسانه های اجتماعی (نشریه الزویر)
            Can Social Media Marketing Improve Customer Relationship Capabilities and Firm Performance? Dynamic Capability Perspective ♦️
 10. ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان موزیکال جهان غرب (نشریه الزویر)
            The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals ♦️
 11. گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند گزارشگری و مدیریت تغییر سازمانی جهت پایداری (نشریه الزویر)
            Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability ♦️
 12. شیوه های حسابداری مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط: اثر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار و فن آوری های عملیاتی (نشریه الزویر)
            Management accounting practices of SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and operational technology ♦️
 13. فرهنگ سازمانی و توسعه در تست مسیر ساختاری فاکتور اثرگذار بر  کارایی کاری کارکنان در یک سازمان (نشریه الزویر)
            Organizational culture and development: Testing the structural path of factors affecting employees’ work performance in an organization ♦️
 14. تاثیر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی (نشریه الزویر)
            The influence of CEO power on explorative and exploitative organizational innovation ♦️
 15. یک روش برای ساختن دانش مدل سازی رفتاری مشتری برای راهبرد بازاریابی رویداد بنگاه به بنگاه (نشریه الزویر)
            A Method for the Construction of Customer Behavioral Modeling Knowledge for B2B Event Marketing Strategy ♦️
 16. نقش دخالت خانوادگی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت درآمدها (نشریه الزویر)
            Does family involvement explain why corporate social responsibility affects earnings management? ♦️
 17. ارزیابی رضایت شغلی با استفاده از یک روش فازی (نشریه الزویر)
            Job satisfaction: An evaluation using a fuzzy approach ♦️
 18. اختلاف ارزش ERP بین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در ایبری (نشریه الزویر)
            Differences in ERP Value between Iberian Manufacturing and Services SMEs ♦️
 19. در مورد ارتباط بین کیفیت عایدات و مالکیت نهادی استراتژیک: آیا قدرت حمایت از سرمایه گذار مهم است؟ (نشریه الزویر)
            On the association between strategic institutional ownership and earnings quality: Does investor protection strength matter ♦️
 20. اجرای ابزار شبیه سازی مدیریت خطر (نشریه الزویر)
            Implementation of a risk management simulation tool ♦️
 21. مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی (نشریه الزویر)
            Risk management in construction projects ♦️
 22. ایجاد کار گروهی با کارکرد بالا در سازمان ها (نشریه الزویر)
            Creating high performance teamwork in organizations ♦️
 23. مدیریت توجه کارمندان و برندینگ داخلی (نشریه الزویر)
            Managing employee attention and internal branding ♦️
 24. شواهدی از کانادا درمورد اثرات محیط سازمانی بر پروژه های مشارکت دولتی-خصوصی (P3) (نشریه الزویر)
            Effects of the institutional environment on public-private partnership (P3) projects: Evidence from Canada ♦️
 25. تئوری کارآفرینی و عدم قطعیت نهادی (نشریه الزویر)
            A theory of entrepreneurship and institutional uncertainty ♦️

 26. رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس (نشریه الزویر)
            Job satisfaction among emergency department staff ♦️
 27. ایجاد حس منابع انسانی در شرکت های خانوادگی: پیشگامان، مدیران و نتایج (نشریه الزویر)
            Making sense of HR in family firms: Antecedents, moderators, and outcomes ♦️
 28. اهمیت بازاریابی ایمیلی (ایمیل مارکتینگ) در تجارت الکترونیک (نشریه الزویر)
            The importance of e-mail marketing in e-commerce ♦️
 29. چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست سود ببرند ؟ (نشریه الزویر)
            How entrepreneurs can benefit from failure management ♦️
 30. چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز (نشریه الزویر)
            Integrated QFD-MCDM framework for green supplier selection ♦️
 31. وانمود نکنید که دوست من بودید ! هنگامیکه یک سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه های اجتماعی نتیجه معکوس می دهد (نشریه الزویر)
            “Don’t pretend to be my friend!” When an informal brand communication style backfires on social media ♦️
 32. مطالعه موردی شرکت سایپا در تهران در مورد تاثیر سرمایه و ظرفیت جذب بر توانایی های نوآوری (نشریه الزویر)
            Survey The Effects Of Intellectual Capital And Absorptive Capacity On Innovation Capability (Case Study Of Saipa Company In Tehran) ♦️
 33. عملکرد هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
            Hotel property performance: The role of strategic management accounting ♦️
 34. بازنگری برداشت مشتریان از کیفیت خدمات در رستوران های فست فود (نشریه الزویر)
            Revisiting customers’ perception of service quality in fast food restaurants ♦️
 35. آیا سازمان شما برای ایجاد ارزش اجتماعی مستمر مناسب است ؟ حرکت به سوی مقیاس کارآفرینی یک شرکت اجتماعی (نشریه الزویر)
            Is your organization conducive to the continuous creation of social value? Toward a social corporate entrepreneurship scale ♦️
 36. بررسی تصمیم‌ گیری چند معیاری (MCDM) در جهت توسعه‌ پایدار انرژی تجدیدپذیر (نشریه الزویر)
            A review of multi criteria decision making (MCDM) towards sustainable renewable energy development ♦️
 37. انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در محیط زبانی دوتایی بازه (نشریه الزویر)
            Supplier selection using ANP and ELECTRE II in interval 2-tuple linguistic environment ♦️
 38. تعدیل ریسک، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی: شواهد مربوط به استرالیا (نشریه الزویر)
            Risk regulation, community pressure and the use of management accounting in managing climate change risk: Australian evidence ♦️
 39. سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر: ما کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم (نشریه الزویر)
            Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going ♦️
 40. ” از برند سلف خود پشیمان هستید؟” نقش تعدیل‌کننده شناسایی مشتری به‌وسیله برند بر واکنش مشتری نسبت به پشیمانی از خرید (نشریه الزویر)
            “Regretting your brand-self?” The moderating role of consumer-brand identification on consumer responses to purchase regret ♦️
 41. تاثیر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری و یادگیری کارکنان (نشریه الزویر)
            The impact of leaders’ technical competence on employees’ innovation and learning ♦️
 42. روند پژوهشی مدرن در مدیریت فناوری به سبب انتشارات منتخب (نشریه الزویر)
            Modern Research Trends within Technology Management in the Light of Selected Publications
 43. عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور (نشریه الزویر)
            The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective ♦️
 44. مدل شایستگی های مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز در لهستان (نشریه الزویر)
            Project Managers’ Competencies Model for Construction Industry in Poland ♦️
 45. انگیزه ها، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در بین دانشجویان (نشریه الزویر)
            Motivations, business planning, and risk management: entrepreneurship among university students ♦️
 46. روش نفوذ ذینفعان در مدیریت پروژه ارزیابی چیست؟ طرحی پیشنهادی براساس فرآیند تحلیل شبکه (نشریه الزویر)
            How to assess stakeholders’ influence in project management? A proposal based on the Analytic Network Process ♦️
 47. تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو ۹۰۰۱ (نشریه الزویر)
            The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards ♦️
 48. واقعیت های تجربی و مدیریت پایدار شکست های پروژه های انرژی های تجدید پذیر در جنوب صحرای آفریقا (نشریه الزویر)
            The empirical reality & sustainable management failures of renewable energy projects in Sub-Saharan Africa (part 1 of 2) ♦️
 49. مدل رفتار جبرانی مصرف کننده: چگونه خود ناهمخوانی محرک رفتار مصرف کننده است (نشریه الزویر)
            The Compensatory Consumer Behavior Model: How self-discrepancies drive consumer behavior ♦️
 50. تجزیه و تحلیل مدیریت تکنولوژی با استفاده از مثالی از شرکت تولیدی از بخش بنگاه های کوچک و متوسط (نشریه الزویر)
            Analysis of Technology Management Using the Example of the Production Enterprise from the SME Sector ♦️
 51. نقش منافع و شفافیت در شکل دادن به ارزش درک شده سبز مصرف کنندگان، ارتباط سلف برند و وفاداری به نام تجاری (نشریه الزویر)
            The role of benefits and transparency in shaping consumers’ green perceived value, self-brand connection and brand loyalty ♦️
 52. مطالعه رابطه بین استرس کاری کارکنان دانشگاه و تعهد سازمانی در چین (نشریه الزویر)
            The Study on the Relationship between University Faculties’ Job Stress and Organizational Commitment in China ♦️
 53. آنالیز عوامل نتیجه برنامه های کاربردی دیجیتالی در فعالیت بازاریابی شرکت (نشریه IEEE)
            Factor Analysis of the Results of Digital Technology Applications in the Company’s Marketing Activities ♦️
 54. تحلیل نوآوری های تکنولوژیکی در بخش بانکداری در هند (نشریه IEEE)
            Technological Innovations in the banking sector in India: an Analysis ♦️
 55. توسعه سازمان‌ ها: یک سیستم بررسی، عمل و یادگیری (نشریه امرالد)
            Developing organizations: a system of enquiry, action and learning ♦️
 56. مدیریت استراتژیک در دانشگاه ها به عنوان عاملی برای رقابت پذیری جهانی آن ها (نشریه امرالد)
            Strategic management in universities as a factor of their global competitiveness ♦️
 57. اثر کیفیت حسابرسی بر مولفه های پاداش نقدی مدیران اجرایی (نشریه امرالد)
            Impact of audit quality on the components of executive cash compensation ♦️
 58. رهبری خیالی و خلاقیت کارکنان در چین (نشریه امرالد)
             Visionary leadership and employee creativity in China ♦️
 59. مولفه های کلیدی موفقیت در فعال سازی سیستم عامل برنامه های تلفن همراه (نشریه اسپرینگر)
            Key success factors for mobile app platform activation ♦️
 60. آنالیز بازاریابی از عمل به دانشگاه (نشریه اسپرینگر)
            Marketing analytics: from practice to academia ♦️
 61. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌ المللی در BIMSTEC: تجزیه و تحلیل علیت پانل (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Foreign direct investment and international trade in BIMSTEC: panel causality analysis ♦️
 62. مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و نوآوری: یک مطالعه تجربی در واحد های تحقیق و توسعه (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Total quality management, knowledge management, and innovation: an empirical study in R&D units ♦️
 63. محیط زیست و فرهنگ سازمانی: بازتاب تاریخچه ساختارها در JAP (نشریه NCBI)
            Organizational Climate and Culture: Reflections on the History of the Constructs in JAP ♦️
 64. آیا مکانیسم حکومت شرکتی، ارزش سهامدار را بهبود می‌بخشد؟ یک تجزیه و تحلیل پانلی شرکت های فهرست شده‌ مالزیایی (نشریه EBSCO)
            Does Corporate Governance Mechanism Improve Shareholder Value? A Panel Analysis of Malaysian Listed Companies ♦️
 65. داده های بزرگ برای نوآوری باز در SME ها و شرکت های بزرگ (نشریه وایلی)
            Big data for open innovation in SMEs and large corporations: Trends, opportunities, and challenges ♦️
 66. عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی (نشریه Macrothink)
            Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks ♦️
 67. راه حل های هوش هوش تجاری در بانکداری و کاربردهای کلان داده (نشریه Aeuso)
            A Survey on Business Intelligence Solutions in Banking Industry and Big Data Applications ♦️
 68. مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
            Human Resource Management and Organizational Behavior ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۶ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1.  رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتاری مشتری: نقش ارزش افزوده تجربی توسط نیرو های فروش (نشریه الزویر)
            Relationship between sales force reputation and customer behavior: Role of experiential value added by sales force ♦️
 2. استراتژی‌ های هدایت ‌کننده بازار: فراتر از موضعی سازی (نشریه الزویر)
            Market driving strategies: Beyond localization ♦️
 3. تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد (نشریه الزویر)
            Individual stock crowded trades, individual stock investor sentiment and excess returns ♦️
 4. حکومت، بازده و ریسک پذیری در بانکداری چین (نشریه الزویر)
            Governance, efficiency and risk taking in Chinese banking ♦️
 5. عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار: در نظر گرفتن نقش تعدیل فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: ایران ایر) (نشریه الزویر)
            Factors affecting the implementation of business process reengineering: taking into account the moderating role of organizational culture(Case Study: Iran Air) ♦️
 6. مطالعه استفاده از تجارت الکترونیک توسط وب سایت های گردشگری در چین (نشریه الزویر)
            A study of e-commerce adoption by tourism websites in China ♦️
 7. مقایسه MRPII و MRP بر اساس تقاضا (نشریه الزویر)
            An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP ♦️
 8. آگاهی و اجرای مفاهیم سبز در آمیخته‌ بازاریابی: یک مورد از کشور مالزی (نشریه الزویر)
            The Awareness And Implementation of Green Concepts In Marketing Mix: A Case of Malaysia ♦️
 9. اختیار مديريتی و هزينه نمایندگی در بازار هند (نشریه الزویر)
            Managerial discretion and agency cost in Indian market ♦️
 10. درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین (نشریه الزویر)
            On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ♦️
 11. مسیرهای تحقیقات آینده در مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی (نشریه الزویر)
            Comparative international human resource management: Future research directions ♦️
 12. مدلینگ مالی و برنامه ریزی ارتقا برای بیمه عمر با دانش ناهنجار بر اساس مدل MCDM پیوندی (نشریه الزویر)
            Financial modeling and improvement planning for the life insurance industry by using a rough knowledge based hybrid MCDM model ♦️
 13. مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف: رابطه بین فعالیت اقتصادی و پاسخ حسابرس به ریسک (نشریه الزویر)
            Managing risk in a poor economy: The association between economic activity and auditor response to risk ♦️
 14. آنالیز عوامل موثر بر اعتماد در پذیرش دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان: بررسی سیستماتیک و چارچوب مفهومی (نشریه الزویر)
            Analysing the critical factors influencing trust in e-government adoption from citizens’ perspective: A systematic review and a conceptual framework ♦️
 15. استفاده از محاسبات ابری در شرکت های کوچک و متوسط (نشریه الزویر) ♦️
            The Use of Cloud Computing in SMEs
 16. اثر رابطه کلامی بر اتخاذ بانکداری تلفن همراه در ایران (نشریه الزویر)
            Word of Mouth impact on the adoption of mobile banking in Iran ♦️
 17. عوامل موثر بر کیفیت تصمیم گیری کلان داده ها (نشریه الزویر)
            Factors influencing big data decision-making quality ♦️
 18. رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاهی در شمال قبرس (نشریه الزویر)
            The Organizational Citizenship Behaviour of Academic Staff in North Cyprus ♦️
 19. شناسایی تغییرات آتی فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدیریت منابع انسانی: مطالعه دلفی (نشریه الزویر)
            Identify Future Changes of ICT in Human Resources Management : A Delphi Study ♦️
 20. زنجیره ای از سازمان های دولتی: یک دیدگاه جدید در مورد مدیریت مشترک سیستم های آبیاری (نشریه الزویر)
            A continuum of governance regimes: A new perspective on co-management in irrigation systems ♦️
 21. وزن دار کردن افزایشی ساده – متا مدل برای روشهای تصمیم گیری چند معیاره (نشریه الزویر)
            Simple additive weighting—A metamodel for multiple criteria decision analysis methods ♦️
 22. بررسی رابطه بین انگیزه های مدیریت درآمد و ضریب پاسخ سود (نشریه الزویر)
            A Study on the Relationship between Earnings Management Incentives and Earnings Response Coefficient ♦️
 23. تعهد و دو سو توانی برند در آموزش عالی: یک مطالعه اکتشافی (نشریه الزویر)
            Brand ambidexterity and commitment in higher education: An exploratory study ♦️
 24. یافتن روابط سینرژیک در کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه موردی ساختار سازمان در یک کشور در حال توسعه (نشریه الزویر)
            Finding Synergic Relationships in Teamwork, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Case Study of a Construction Organization in a Developing Country ♦️
 25. تاثیر سرمایه عقلایی/ ذهنی روی عملکرد شرکت ها: مطالعه موردی شرکت های MAKE Award Winners و Non-MAKE Award Winner (نشریه الزویر)
            THE Impact of Intellectual Capital on Companies’ Performances: A Study Based on MAKE Award Winners and Non-MAKE Award Winner Companies ♦️
 26. تحلیل موردی چهارچوب مدیریت اطلاعات چرخه یک محصول برای SEMs (نشریه الزویر)
            A case analysis of a product lifecycle information management framework for SMEs ♦️
 27. مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: مقیاس شخصیت برند در دانشگاه (نشریه الزویر)
            Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale ♦️
 28. تاثیر منفی شخصیت های ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان: نقش واسطه ای ماکیاولیانیسم (نشریه الزویر)
            The negative impact of chameleon-inducing personalities on employees’ ethical work intentions: The mediating role of Machiavellianism ♦️
 29. نسل ششم مدل نوآوری: شرح یک مدل موفقیت (نشریه الزویر)
            Sixth generation innovation model: description of a success model ♦️
 30. رسیدن به مصرف کنندگان: چگونه صنعت دخانیات از مارکتینگ ایمیل استفاده می کند (نشریه الزویر)
            Reaching consumers: How the tobacco industry uses email marketing ♦️
 31. برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در ارتقای بهره وری عملیاتی: مطالعه موردی (نشریه الزویر)
            Enterprise resource planning (ERP) in improving operational efficiency: Case study ♦️
 32. نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری (نشریه الزویر)
            The role of digital and social media marketing in consumer behavior ♦️
 33. تعیین هزینه های واقعی درمان توده های کلیوی کوچک با استفاده از هزینه گذاری مبتنی بر فعالیت دارای زمان (نشریه الزویر)
            Determining the True Costs of Treating Small Renal Masses Using Time Driven, Activity Based Costing ♦️
 34. تاثیر مدیریت درامد ها بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی: سندی از شرکت های فهرست شده در هنگ کنگ (نشریه الزویر)
            The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong ♦️
 35. بهینه سازی هزینه منابع انسانی در پروژه های ERP (نشریه الزویر)
            Balancing the Costs of Human Resources on an ERP Project ♦️
 36. استفاده از طرح اولیه و محک زنی برای تعیین و تشخیص منابع بازاریابی برای کمک به هم آفرینی ارزش مشتری (نشریه الزویر)
            Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value ♦️
 37. مقادیر سفارش برای کنترل موجودی فاسد شدنی با تقاضای متغیر و محدودیت نرخ پر شدن (نشریه الزویر)
            Order quantities for perishable inventory control with nonstationary demand and a fill rate constraint ♦️
 38.  ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد رقابتی در SME های اسپانیایی: شواهد تجربی از دیدگاه سهامداران (نشریه الزویر)
            Relationship between corporate social responsibility and competitive performance in Spanish SMEs: Empirical evidence from a stakeholders’ perspective ♦️
 39.  تاثیر برآوردهای مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری – مورد دارایی ‌های نامشهود و مشهود غیرجاری (نشریه الزویر)
            The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets ♦️
 40. مطالعه تجربی تاثیر جهت‌گیری زنجیره تامین فردی و سازمانی روی مدیریت زنجیره تامین (نشریه الزویر)
            An Empirical study on Impact of Individual and organizational Supply Chain Ortentation on Supply Chain Management ♦️
 41. بررسی اثرات توانمندسازی کارکنان کارتیمی و آموزش کارکنان در رضایت شغلی (نشریه الزویر)
            Examining the Effects of Employee Empowerment, teamwork, and Employee Training on Job Satisfaction ♦️
 42. تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی: مورد بخش عمومی (مرکز ملی اداره دولتی و دولت محلی) (نشریه الزویر)
            The impact of emotional intelligence on improving team-working: the case of Public Sector (National Centre for Public Administration and Local Government – N.C.P.A.L.G.) ♦️
 43. مفهوم سازی مجدد ترس از شکست در کارآفرینی (نشریه الزویر)
            A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship ♦️
 44. استراتژی های بازاریابی، ریسک های ادراک شده و اعتماد مصرف کننده در رفتار خرید آنلاین (نشریه الزویر)
            Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour ♦️
 45. توسعه پایگاه دانش پیش بینی: سهم متن کاوی (نشریه الزویر)
            Extending the knowledge base of foresight: The contribution of text mining ♦️
 46. یک رویکرد تجربی برای رفتار خرید مصرف کننده در بخش خودروی هندی (نشریه الزویر)
            An empirical approach to consumer buying behavior in Indian automobile sector ♦️
 47. مدیریت فناوری / تکنولوژی به عنوان یک حرفه و چالش های پیش رو (نشریه الزویر)
            Technology management as a profession and the challenges ahead ♦️
 48. سرمایه گذاری های مخاطره آمیز، اهرم مالی و عملکرد تشکیلات اقتصادی (نشریه الزویر)
            Venture capital, financial leverage and enterprise performance ♦️
 49. رابطه بین تصویر مرکز خرید و همگنی (تجانس) بر رفتار مشتری: مطالعه موردی اندونزی (نشریه الزویر)
            The relationship between shopping mall image and congruity on customer behaviour: Evidence from Indonesia ♦️
 50. مدل سازی پویای سیستم های نوآوری فناورانه (نشریه الزویر)
            Modelling the dynamics of technological innovation systems ♦️
 51. روش رتبه بندی MADM فازی ترکیبی برای تبعیض جایگزین بهتر (نشریه الزویر)
            Hybrid fuzzy MADM ranking procedure for better alternative discrimination ♦️
 52. اثر تخصص IT حسابرس روی کنترل اطلاعات (نشریه الزویر)
            The effect of auditor IT expertise on internal controls ♦️
 53. ریسک پایین دستی پرتفوی پروژه: اثر پروژه های پایین دستی و ارزش کارایی پروژه و برنامه های مدیریت ریسک پروژه (نشریه الزویر)
            The downside risk of project portfolios: The impact of capital investment projects and the value of project efficiency and project risk management programmes ♦️
 54. فرهنگ اطلاعات و مدیریت سوابق: آیا این دو مفهوم همتای مناسبی هستند؟ مفاهیم فرهنگ اطلاعات و کاربردشان در مدیریت سوابق (نشریه الزویر)
            Information culture and records management: a suitable match? Conceptualizations of information culture and their application on records management ♦️
 55. مدیریت و کنترل سیل برای رودخانه گذار هواهی در چین (نشریه الزویر)
            Flood control and management for the transitional Huaihe River in China ♦️
 56. اجرای مدل ترکیبی SWOT-TOPSIS از طریق رویکرد فازی به منظور ارزیابی و رتبه بندی منابع انسانی و استراتژی های تجاری در سازمان ها (نشریه الزویر)
            The implementation of the hybrid model SWOT-TOPSIS by fuzzy approach to evaluate and rank the human resources and business strategies in organizations (case study: road and urban development organization in Yazd) ♦️
 57. رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی (نشریه الزویر)
            The relationship between financial disputes and financial literacy ♦️
 58. بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی روی برتری برند در بازار مد تهرانبررسی تاثیر ارزش های فرهنگی روی برتری برند در بازار مد تهران (نشریه الزویر)
            An Examination of the Impact of Cultural Values on Brand Preferences in Tehran’s Fashion Market ♦️
 59. آیا خط مشی شرکت های سهامی، سیکل عمر را دنبال می کنند؟ (نشریه الزویر)
            Do Corporate Policies Follow a Life-cycle? ♦️
 60. تاثیر رهبری خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی (OBC) و عملکرد کارکنان در شرکت ‌های تعاونی بانوان (نشریه الزویر)
            The Impact of Servant Leadership on Organization Culture, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Employee Performance in Women Cooperatives ♦️
 61. زمانی که مصرف کنندگان مادی گرا به سیستم های اشتراک گذاری تجاری می پیوندند (نشریه الزویر)
            When do materialistic consumers join commercial sharing systems ♦️
 62. کارایی بانک در کشورهای نوظهور آسیایی (نشریه الزویر)
            Bank efficiency in emerging Asian countries ♦️
 63. درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین (نشریه الزویر)
            On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ♦️
 64. فروپاشی عمودی محصول و ظهور بازار برای برندها (نشریه الزویر)
            Vertical disintegration of production and the rise of market for brands ♦️
 65. از مدیریت برند داخلی تا رفتارهای شهروندی سازمانی: شواهد و قرائن برگرفته از کارمندان اصلی در صنعت هتل (نشریه الزویر)
            From internal brand management to organizational citizenship behaviours: Evidence from frontline employees in the hotel industry ♦️
 66. تاثیر کیفیت هیات مدیره و کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکت ‌های بزرگ (نشریه الزویر)
            The impact of board quality and nomination committee on corporate bankruptcy ♦️
 67. پیش ‌بینی مدیریتی، ریسک ‌های ویژه و محیط اطلاعاتی (نشریه الزویر)
            Management Forecasts, Idiosyncratic Risk, and the Information Environment ♦️
 68. تاثیرات قوانین افشاگری پاداش اجرایی SEC 2006روی فعالیت های مدیریتی (نشریه الزویر)
            The effects of the 2006 SEC executive compensation disclosure rules on managerial incentives ♦️
 69. هزینه های فرصت کارآفرینی در تجارت بین الملل (نشریه الزویر)
            The opportunity costs of entrepreneurs in international trade ♦️
 70.  تاثیر برآوردهای مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری – مورد دارایی ‌های نامشهود و مشهود غیرجاری (نشریه الزویر)
            The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets ♦️
 71. رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده و ارزش ویژه برند: رویکرد سیستم معادلات همزمان (نشریه الزویر)
            The relationship between perceived e-service quality and brand equity: A simultaneous equations system approach ♦️
 72. روش شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی: کاربرد آن در تحقیقات علمی (نشریه الزویر)
            A collaborative methodology for tacit knowledge management: Application to scientific research ♦️
 73. محدودیت و موانع برای اجرای نوآوری باز در پارک های علم و فناوری (نشریه الزویر)
            Constraints to Open Innovation in Science and Technology Parks ♦️
 74. تاثیر برچسب های خصوصی بر روی وفاداری فروشگاه مصرف کننده: یک دیدگاه یکپارچه (نشریه الزویر)
            The impact of private labels on consumer store loyalty: An integrative perspective ♦️
 75. تعیین ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: یک مورد کاربردی در صنعت پوشاک ترکیه (نشریه الزویر)
            The Determinants of Relationship Between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry ♦️
 76. تحقیقات تجربی عوامل کلیدی کسب و کار در کارایی بازی های دیجیتال (نشریه الزویر)
            Empirical investigation of key business factors for digital game performance ♦️
 77. عملکرد پروژه های نوآوری: تحلیل تاثیر ویژگی های سازمانی (نشریه الزویر)
            Innovation projects performance: Analyzing the impact of organizational characteristics ♦️
 78. کاهش دستمزدهای مفرط مدیر عامل و هزینه های حسابرسی (نشریه الزویر)
            Extreme CEO pay cuts and audit fees ♦️
 79. قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار (نشریه الزویر)
            Financial Statement Comparability and Expected Crash Risk ♦️
 80. تحقیق کیفی اروپایی : دنیایی از تنوع و جریان احتیاط (نشریه الزویر)
            European qualitative research: A celebration of diversity and a cautionary tale ♦️
 81. محل تسهیلات تولید در چارچوب توسعه‌ پایدار (نشریه الزویر)
            Location of Production Facilities in the Framework of Sutainable Development ♦️
 82. مفاهیم مولفه‌ نقدی درآمدها برای تداوم سود و بازده‌ های سهام (نشریه الزویر)
            Implications of the cash component of earnings for earnings persistence and stock returns ♦️
 83. آنالیزهای آماری جدید در تحقیق بازاربایی با داده فازی (نشریه الزویر)
             New statistical analysis in marketing research with fuzzy data ♦️
 84. مسئولیت اجتماعی شرکتی و دارایی های نقدی شرکت ها (نشریه الزویر)
            Corporate social responsibility and corporate cash holdings ♦️
 85. حسابداری و قدرت مدیریت: اشغال کمون فرارا توسط ناپلئون (۱۷۹۹-۱۷۹۶) (نشریه الزویر)
            Accounting and the management of power: Napoleon’s occupation of the commune of Ferrara (1796–۱۷۹۹ ♦️
 86. تصویرسازی شبکه: مطالعه‌ پژوهش عملی طراحی استراتژی در شبکه ‌های تجاری (نشریه الزویر)
            Network picturing: An action research study of strategizing in business networks ♦️
 87. نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان یک عامل تعیین توسعه و پیشرفت پایدار (نشریه الزویر)
            The Influence of the Social, Political and Economic Impact on Human Resources, as a Determinant Factor of Sustainable Development ♦️
 88. سالخوردگی، تعصب و انتخاب در مورد مجموعه تجارتی (نشریه الزویر)
            Aging, overconfidence, and portfolio choice ♦️
 89. ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم: مطالعه موردی برای صنعت آلومینیوم (نشریه الزویر)
            A fuzzy multi criteria risk assessment based on decision matrix technique: A case study for aluminum industry ♦️
 90. اضطراب اجتماعی، فاجعه آمیز ساختن درد و خود کارآمدی بازگشت به کار در بیماران دارای درد مزمن (نشریه الزویر)
            Social Anxiety, Pain Catastrophizing and Return-To-Work Self-Efficacy in chronic pain: a cross-sectional study ♦️
 91. حاکمیت رابطه ای مشتری در محیط و بهبود عملکرد اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز (نشریه الزویر)
            The role of customer relational governance in environmental and economic performance improvement through green supply chain management ♦️
 92. یک مدل یکپارچه برای طراحی زنجیره تامین استراتژیک: روش حل بر مبنای ABC و فرمولاسیون (نشریه الزویر)
            An Integrated Model for Strategic Supply Chain Design: Formulation and ABC-based Solution Approach ♦️

 93. تاثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی (SMCM) بر سلامت برند (نشریه الزویر)
            The Impact of Social Media Content Marketing (SMCM) towards Brand Health ♦️
 94. سیستم ارزیابی یکپارچه برای مدیریت استراتژیک ابتکارات نوآوری در صنایع تولیدی (نشریه الزویر)
            Integrated Evaluation System for the Strategic Management of Innovation Initiatives in Manufacturing Industries ♦️
 95. مدل سازی و ارزیابی وفاداری مشتری در شبکه های عصبی: شواهدی از شرکت های بیمه نوظهور (نشریه الزویر)
            Modelling and evaluating customer loyalty using neural networks: Evidence from startup insurance companies ♦️
 96. بهبود جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
            Improving Employees accountability and firm performance through management accounting practices ♦️
 97. ورشکستگی استراتژیک: رویکرد مدیریت ذینفع (نشریه الزویر)
            Strategic bankruptcy: A stakeholder management perspective ♦️
 98. چارچوب تحلیلی برای مدیریت تنوع زمان تولید در ایستگاه های کاری خطوط مونتاژ مدل مختلط (نشریه الزویر)
            An analytical framework for handling production time variety at workstations of mixed-model assembly lines ♦️
 99. مسئولیت اجتماعی شرکت ها: ساختار مالکیت، خصوصیات گروه راهبران و نقش واسطه ای در پاداش گروه راهبران (نشریه الزویر)
            Corporate Social Responsibility: Ownership Structures, Board Characteristics & the Mediating Role of Board Compensation ♦️
 100. مکان یابی تسهیلات چند دوره ای با ظرفیت محدود تحت تامین با تاخیر تقاضا (نشریه الزویر)
            Multi-period capacitated facility location under delayed demand satisfaction ♦️
 101. مدیریت فناوری-محور سازمان‌ های زیست محیطی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مدیریت زیست محیطی (EMIS) (نشریه الزویر)
            Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS): Design and development ♦️
 102. اثر حمایت اجتماعی بر رضایت و رفتار شهروندی مصرف کننده در جوامع تجاری درون خطی: نقش تعدیل کننده منبع حمایتی (نشریه الزویر)
           Effect of social support on customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities: The moderating role of support source ♦️
 103. نقش توانایی ها و مهارت ها در توضیح کارآفرینی زنان (نشریه الزویر)
            Abilities and skills as factors explaining the differences in women entrepreneurship ♦️
 104. رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگی و صلاحیت ارتباطات بین فرهنگی (نشریه الزویر)
            Relationships between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence ♦️
 105. نقش تنوع هدفمند و استراتژی شمول (PDIS) و سخت گیری / سهل انگاری فرهنگی در ارتباط بین فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی (نشریه الزویر)
            The role of purposeful diversity and inclusion strategy (PDIS) and cultural tightness/looseness in the relationship between national culture and organizational culture ♦️
 106. بررسی رابطه بین استراتژی های تنوع اعتبار، ریسک های اعتباری بانک و بازده اعتبار بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (TSE) (نشریه الزویر)
            (Study of the Relationship between Credit Diversification Strategy and Banks’ Credit Risk and Return: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE ♦️
 107. بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در شرکت های اسپانیایی (نشریه الزویر)
            Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies ♦️
 108. رابطه دو طرفه اجرای ERP: تاثیر الیناسیون و پشتیبانی سازمانی در موسسات تجاری دولتی (نشریه الزویر)
            Mutual relations in ERP implementation: the impacts of work alienation and organizational support in state-owned enterprise ♦️
 109. فرایندهای دانش ساختار یافته و عملکرد شرکت: نقش چابکی سازمانی (نشریه الزویر)
            Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility ♦️
 110. ویژگی های اصلی شخصیت مدیران (نشریه امرالد)
            Core Personality Traits of Managers ♦️
 111. یک کارت امتیاز متعادل زیست محیطی برای سنجش عملکرد زنجیره‌ تامین (Env_BSC_4_SCPM) (نشریه امرالد)
            (An environmental balanced scorecard for supply chain performance measurement (Env_BSC_4_SCPM ♦️
 112. شخصیت فعال، زمینه سازمانی، خلاقیت کارکنان و توانایی نوآوری، نمونه هایی از شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی (نشریه امرالد)
            Proactive personality, organizational context, employee creativity and innovative capability Evidence from MNCs and domestic corporations ♦️
 113. تاثیر ارزش های فرهنگی ملی بر ساختار خرده فروشی: شواهد و مدارکی از بررسی ارزش های جهانی (نشریه امرالد)
            The Impact of National Cultural Values on Retail Structure: Evidence from the World Values Survey ♦️
 114. تاثیر تعدیل کننده دینداری بر نیت رفتار اخلاقی: کاربرد نظریه گسترده رفتار برنامه ریزی شده بر کارکنان بانک پاكستان (نشریه امرالد)
            The moderating effect of religiosity on ethical behavioural intentions: An application of the extended theory of planned behaviour to Pakistani bank employees ♦️
 115. ایمیل مارکتینگ در دوران مصرف کننده توانمند شده (نشریه امرالد)
            Email marketing in the era of the empowered consumer
   ♦️
 116. انگیزه کارکنان: چشم انداز اسلامی (نشریه امرالد)
            Employee Motivation: an Islamic perspective ♦️
 117. تغییر و تحول سازمانی از طریق بهبود تعلق و مشارکت کارکنان – چگونگی استفاده از روشهای موثر برای بهبود بهره وری کسب و کار و توسعه و افزایش سهم بازار (نشریه امرالد)
            Organizational transformation through improved employee engagement – “How to use effective methodologies to improve business productivity and expand market share ♦️
 118. نقش مهم قابلیت های مسئولیت اجتماعی یکپارچه در بهبود مزایای رقابتی پایدار (نشریه امرالد)
            The important role of corporate social responsibility capabilities in improving sustainable competitive advantage ♦️
 119. خدمات پایداری در فروشگاه: کار خدماتی و ترویج مصرف پایدار (نشریه امرالد)
            Sustainability service in-store: Service work and the promotion of sustainable consumption ♦️
 120. به سمت استخراج نیازهای مشتری از تیکت های حادثه در خدمات فناوری اطلاعات (نشریه IEEE)
            Towards Extracting Customer Needs from Incident Tickets in IT Services ♦️
 121. عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیجریه: تحلیل تجربی (۲۰۱۱-۱۹۷۰) (نشریه SSRN)
             (DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN NIGERIA: AN EMPIRICAL ANALYSIS (1970-2011 ♦️
 122. سرمایه گذاری Greenfield، M& A مرزی، و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ظهور(نشریه SSRN)
            Greenfield Investments, Cross-border M&As, and Economic Growth in Emerging Countries ♦️
 123. تاثیر بر اثرات سازمانی پیاده سازی ERP و روشهای مدیریت منتخب (نشریه اسپرینگر)
            The Impact on the Organisational Effects of the Implementation of ERP and Selected Management Methods ♦️
 124. رقابت پذیری، کارآفرینی و رشد اقتصادی  (نشریه اسپرینگر)
            Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth ♦️
 125. ظرفیت جذب و مدیریت دانش در موسسه های کوچک و متوسط (SMEs) (نشریه اسپرینگر)
            Absorptive capacity and knowledge management in small and medium enterprises ♦️
 126. بازاریابی ارتباطی در مد سبز – مطالعه موردی hessnatur (نشریه اسپرینگر)
            Relationship Marketing in Green Fashion—A Case Study of hessnatur ♦️
 127. سرمایه کارآفرینی و انتقال فناوری (نشریه اسپرینگر)
            Entrepreneurial finance and technology transfer ♦️
 128. پیشرفت و کارآیی سیستم بهداشت در کره و ژاپن: مطالعه تطبیقی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳  (نشریه NCBI)
            Health System Development and Performance in Korea and Japan: A Comparative Study of 2000-2013 ♦️
 129. عوامل تعیین کننده موقعیت شرکت ها با رشد بالا (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Location determinants of high-growth firms ♦️
 130. معرفی مصرف کننده ویژه (نشریه وایلی)
            Introducing the super consumer 
  ♦️
 131. تاثیر خویشتن بر مادیگری در میان نوجوانان (نشریه وایلی)
            The impact of self on materialism among teenagers ♦️
 132. چه چیزی در یک فروشگاه خاص جنسیتی پخش می شود؟ اثر عطرهای مردانه و زنانه بر ارزش و رفتار مشتری (نشریه وایلی)
            What to diffuse in a gender-specific store? The effect of male and female perfumes on customer value and behaviour ♦️
 133. بحران سلامت نودل مگی در هند (نشریه HBR) (نشریه Jstor)
            Health Claims in Food Marketing: Evidence on Knowledge and Behavior in the Cereal Market ♦️
 134. هوش هیجانی و عملکرد پرسنل: نقش تعدیل گر سیاست های سازمانی (نشریه Sage)
            Emotional Intelligence and Employee Outcomes: Moderating Role of Organizational Politics ♦️
 135. تاثیر رنگ های داخلی موجود در جو فروشگاه خرده فروشی بر احساسات و درک لوکس مشتریان از فروشگاه (نشریه Sage)
            Impact of Interior Colors in Retail Store Atmosphere on Consumers’ Perceived Store Luxury, Emotions, and Preference ♦️
 136. کاربرد مدیریت مدت زمان کسب شده با تکنیک های هموارسازی نمایی در پیش بینی طول مدت پروژه (نشریه ASCE)
            Project Duration Forecasting Using Earned Duration Management with Exponential Smoothing Techniques ♦️
 137. بررسی گزارشات مربوط به مدل های کسب و کار الکترونیکی ارائه شده از دیدگاه ایجاد ارزش (نشریه Scirp)
            A Literature Review of Representation Models of E-Business Models from the Perspective of Value Creation ♦️
 138. ریسک، کارایی و عملکرد بانکداری اسلامی: مطالعه تجربی بر روی بانک اسلامی در اندونزی (نشریه Aessweb)
            RISK, EFFICIENCY AND PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING: EMPIRICAL STUDY ON ISLAMIC BANK IN INDONESIA ♦️
 139. محدودیت بین NPV و IRR با توجه به زمان بندی جریان های نقدی: یک مورد تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای از یک شرکت پالایشگاه نفت (نشریه SciencePublishingGroup)
            Contravention Between NPV & IRR Due to Timing of Cash Flows: A Case of Capital Budgeting Decision of an Oil Refinery Company ♦️
 140. مطالعه اثر شلاق چرمی بر مراحل مختلف زنجیره عرضه (نشریه Medwell Journals)
            A Study on Bullwhip Effect on Various Stages of Supply Chain ♦️
 141. تحلیل شیوه های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند (نشریه  IJAR)
            An Analysis of Human Resource accounting practices in Cement Corporation of India ♦️
 142. هوش کسب و کار برای فرآیندهای کسب و کار: در مورد مدیریت رویداد IT (نشریه Aisnet)
            Business Intelligence For Business Processes: The Case Of It Incident Management ♦️
 143. حسابداری سرمایه انسانی: مروری بر ادبیات پیشینه (نشریه Growing science)
            Human capital accounting: A literature review ♦️
 144. ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های واسطه غیردولتی (نشریه Sage Science)
            Capacity Building Through Partnership: Intermediary Nongovernmental Organizations ♦️
 145. تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری: یک مطالعه موردی از دانشجویان مقطع کارشناسی در یک دانشگاه خصوصی، ایالت اویو، نیجریه (نشریه Ijecm)
            IMPACT OF RELATIONSHIP MARKETING ON CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS IN A PRIVATE UNIVERSITY, OYO STATE, NIGERIA ♦️
 146. تاثیر رضایتمندی شغلی بر تعهد سازمانی (نشریه Ideas)
            EFFECT OF JOB SATISFACTION ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT ♦️
 147. روش پیشرفته‌ EDAS برای تصمیم‌گیری چند معیاری فازی: کاربردی برای انتخاب تامین کننده (نشریه IJCCC)
            Extended EDAS Method for Fuzzy Multi-criteria Decision-making: An Application to Supplier Selection ♦️
 148. واکنش سرمایه گذاران به احتمال چرخش اجباری شرکت‌ های حسابرسی (نشریه AAAJournals)
            Investor Reaction to the Prospect of Mandatory Audit Firm Rotation ♦️
 149. داده های بزرگ: مروری بر چالش ها، ابزارها و تکنیک ها (نشریه IJSRSET)
            Big Data : A Review of Challenges, Tools and Techniques♦️ 
 150. اثرات رسانه های اجتماعی بر رفتار سازمانی در کشورهای غیر دموکراتیک (نشریه Academicstar)
            Effects of Social Media on Organizational Behavior in Non-democratic Countries ♦️
   
 151. یک رویکرد مبتنی بر شبکه‌ پتری برای پشتیبانی قابلیت ردیابی در سیستم‌های تولیدی سایبر- فیزیکی (نشریه Mdpi)
            A PetriNet-Based Approach for Supporting Traceability in Cyber-Physical Manufacturing Systems ♦️
 152. حسابداری مدیریت استراتژیک هزینه های شرکت (نشریه Econjournals)
            Strategic Management Accounting of Company Costs ♦️
 153. تحقیق در مورد رابطه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی (نشریه Eujournal)
            A Research On The Relationship Between Organizational Silence And Burnout ♦️
 154. بازبینی و تحلیل انتقادی از تلاش ها برای مدیریت ریسک سیل شهری در منطقه لاگوس، نیجریه (نشریه NHESS)
            Review article: A review and critical analysis of the efforts towards urban flood risk management in the Lagos region of Nigeria ♦️
 155. تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز (نشریه Iiste)
            Portfolio Optimization Analysis with Markowitz Quadratic Mean-Variance Model ♦️
 156. فکر در مورد اقیانوس آبی – راهبردی فراتر از رقابت (نشریه aijsh) ♦️
            Thinking of the blue ocean – strategy beyond the competition
 157. بررسی رابطه بین سرمایه انسانی استراتژیک و بهبود عملکرد مالی از منظر درآمد ها در سازمان تامین اجتماعی استان فارس (نشریه Ijhcs)
            An Investigation into the Relationship between Strategic Human Capital and Financial Performance Improvement from Incomes Perspective in Fars Province Social Security ♦️
 158. تاثیر پراکندگی غیرطبیعی پرداخت روی مدیریت سود (نشریه Cluteinstitute)
            The Effect Of Abnormal Pay Dispersion On Earnings Management ♦️
 159. کارآفرینی شرکتی: بازبینی و دستورالعمل برای تحقیق در آینده (نشریه  Tmreview)
            Corporate Entrepreneurship: A Review and Future Research Agenda ♦️
 160. ارائه چارچوبی برای عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات دولت در امارات متحده عربی است (نشریه Aisnet)
            What Determines The Quality Of Egovernment Services In The Uae? Presenting A Framework ♦️
 161. ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ترجیحات مشتری در انتخاب یک بانک در شهر خرم آباد (نشریه Medwelljournals)
            Evaluation of the Impact of Services Marketing Mix on Customer Preferences in Selecting a Bank in Khorramabad City ♦️
 162. تحقیقات تجربی در زمینه رشد دارایی و بازده سهام آتی بر مبنای بازار سهام چین (نشریه Cscanada)
            Empirical Research of Asset Growth and Future Stock Returns Based on China Stock Market ♦️
 163. بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر و اجرای موفق برنامه ریزی منابع مالی سازمان (ERP): دیدگاه نظری (نشریه Ijbmer)
            The Relationship between Change Management Strategy and Successful Enterprise Resource Planning (ERP) Implementations: A Theoretical Perspective ♦️
 164. راهبردهای کمپین ایمیل مارکتینگ برای بهینه سازی عملکرد بازاریابی شرکت به مصرف کننده (نشریه Returnpath)
            Email Marketing Campaign Strategies For Optimizing B2C Marketing Performance ♦️
 165. مدیریت استراتژیک فرآیند توسعه محصول جدید (نشریه Inderscienceonline)
            Strategic management of the new product development process ♦️
 166. IO-OI: مدل فرآیند رویکرد دوگانه برای بهبود شادی در محیط کار (نشریه IJW) ♦️
            Inside-Out-Outside-In: A dual approach process model to developing work happiness
 167. رابطه بین استراتژی رهبری هزینه، کاربردهای مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی (نشریه Dogus)
            THE RELATIONSHIP BETWEEN COST LEADERSHIP STRATEGY, TOTAL QUALITY MANAGEMENT APPLICATIONS AND FINANCIAL PERFORMANCE ♦️
 168. همبستگی در بهره وری و رفتار اخلاقی (نشریه Iosrjournals)
            Productivity & Ethical Conduct: A Correlation ♦️
 169. تشخیص و ارزیابی چارچوبی برای ظرفیت نوآوری
            ASSESSMENT FRAMEWORK FOR INNOVATION CAPACITY ♦️
 170. مدل هایی برای مدیریت پروژه بازی های المپیک ۲۰۱۶
            Models for Project Management in 2016 Olympic Games ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۵ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. AHP و تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری (نشریه الزویر)
 2. مدیریت استراتژیک فروشندگان هنگام ترویج محصولات جدید – تلفیق جهت گیری بازار در یک چارچوب کنترل مدیریت فروش (نشریه الزویر)
 3. مدیریت پروژه و تاثیر آن بر موفقیت پروژه: مقایسه بین کشورها و صنایع مختلف (نشریه الزویر)
 4. یک مدل مرتبه بالاتر درگیری نام تجاری مصرف کننده و تاثیر آن بر نیت وفاداری (نشریه الزویر)
 5. اثر تنوع در HRM و عملکرد سازمانی (نشریه الزویر)
 6. یک شکاف پژوهشی در مدیریت مالی پروژه های بزرگ (نشریه الزویر)
 7. بررسی درباره عوامل کلیدی موفقیت حفظ بهره وری کلی در شرکت ها (نشریه الزویر)
 8. تاثیر هماهنگی بر مشارکت در بازار عمده فروشی: مورد صنعت برق ایالات متحده (نشریه الزویر)
 9. یک رویکرد تسلط تصادفی برای استراتژی های مدیریت ریسک مالی (نشریه الزویر)
 10. تجارت الکترونیک، یک روند جدید در اقتصاد (نشریه الزویر)
 11. تنظیم (صف بندی) بین مدل تجارتی و استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد: شواهد تجربی از سرمایه گذاری ICT تونس (نشریه الزویر)
 12. فرهنگ اطلاعاتی و تاثیرات آن در ایجاد دانش: شواهدی از تیم های دانشگاهی که در پروژه های نوآوری مشترک شرکت می کنند (نشریه الزویر)
 13. فرضیه رشد وابسته به صادرات چگونه پایدار است؟ شواهدی از چهار اژدهای کوچک آسیا (نشریه الزویر)
 14. سنجش هواپیماهای آموزشی نظامی از طریق ترکیبی از فرایندهای تصمیم گیری چند معیاره با منطق فازی (نشریه الزویر)
 15. ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی: سندی از استرالیا (نشریه الزویر)
 16. مارکتینگ و ارتباطات رسانه ای هدف دار برای کودکان به عنوان مصرف کننده (نشریه الزویر)
 17. اثر هوش کسب و کار بر کیفیت تصمیم گیری – یک مدل واسطه ای (نشریه الزویر)
 18. انفورماتیک شرکتی و مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
 19. اسرار تجاری: راهنمایی مدیریتی برای مزیت رقابت (نشریه الزویر)
 20. تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر تمایل برای خرید آنلاین مسافرتی: یکپارچه سازی تاثیرات تضمین بر سوابق اعتماد (نشریه الزویر)
 21. توسعه، تست و مقایسه دو مدل تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA): مطالعه موردی موقعیت زیرساخت های خدمات درمانی (نشریه الزویر)
 22. رئیس بد آن را تمام می کند: چگونگی تاثیر متقابل سرپرستی سو استفاده گرانه و مبادله رهبر-عضو بر سکوت کارکنان (نشریه الزویر)
 23. سازمان ارتباطی اکوسیستم های کارآفرینی (نشریه الزویر)
 24. محل تسهیلات اضطراری تحت آسیب های تصادفی شبکه: اطلاعات مربوط به پرونده استانبول (نشریه الزویر)
 25. اثربخشی حاکمیت رابطه ‌ای و قراردادی در توسعه مشارکتی محصول جدید: کشور کره (نشریه الزویر)
 26. برنامه ریزی پویا بر اساس طرح ریزی موقعیت تحقیق: تحلیل تجربی آکادمی علوم چین (نشریه الزویر)
 27. کاربرد ترکیب AHP فازی و DEMATEL فازی نوع-۲ بازه ‌ای در HRM (نشریه الزویر)
 28. بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش: نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک (SHRP) (نشریه الزویر)
 29. نقش فرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان به عنوان متغیر واسطه سبک رهبری مربوط به عملکرد کارکنان (مطالعات در پروم Perhutani) (نشریه الزویر)
 30. جنبه های سنجش عملکرد در سازمان بخش عمومی (نشریه الزویر)
 31. مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی (نشریه الزویر)
 32. کاربرد روشAHP در تجزیه و تحلیل استراتژیک بیرونی در سازمان منتخب (نشریه الزویر)
 33. استفاده استراتژیکی از رسانه اجتماعی در تجارت های جزئی بر پایه مدل AIDA (نشریه الزویر)
 34. یک رویکرد جدید و تشخیص مالی روشنگرانه برای صنعت IT مبتنی بر یک مدل MADM هیبریدی (نشریه الزویر)
 35. تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری های بیمارستان های دولتی در لهستان (نشریه الزویر)
 36. عوامل تعیین کننده رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B  (نشریه الزویر)
 37. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حداکثرسازی بهره وری فنی در تحلیل پوششی داده ها (نشریه الزویر)
 38. تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی (نشریه الزویر)
 39. تاثیر گرایش کارآفرینانه بر برندسازی B2B و رشد تجارت در بازارهای در حال ظهور (نشریه الزویر)
 40. مدیریت نیروی کار سالخورده: ارزش شیوه‌های مدیریت منابع انسانی برای گروه‌های مختلف سنی کارگران چیست؟ (نشریه الزویر)
 41. رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتری (نشریه الزویر)
 42. استراتژی بازاریابی پنهان و تکنیک ها (نشریه الزویر)
 43. شناسایی مصرف کننده با استفاه از برندهای فروشگاه: تفاوت بین مصرف‌ کنندگان بر اساس وفاداری آنها به برند (نشریه الزویر)
 44. اصلاحات خرید راهبردی در استونی: کاهش نابرابری در دسترسی همزمان با افزایش تمرکز و کیفیت مراقبت (نشریه الزویر)
 45. سنجش عملکرد دولت الکترونیک در وب سایت استانداری چین با اندازه گیری کارایی مبتنی بر اسلک ها (متغیرهای کمکی) (نشریه الزویر)
 46. یک روش ترکیبی با استفاده از DEA دو سطحی برای پیش بینی شکست مالی و یکپارچه سازی SE-DEA و GCA برای انتخاب شاخص ها(نشریه الزویر)
 47. توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت: سندی از چین (نشریه الزویر)
 48. مشوق های شخصیت و کارآفرینی، حرفه ای و رهبری (نشریه الزویر)
 49. مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی (نشریه الزویر)
 50. مدیریت بازاریابی استراتژیک: دستیابی به عملکرد تجاری برتر از طریق استراتژی بازاریابی هوشمند (نشریه الزویر)
 51. تحلیلی بر رویکردهای دیمتل برای رسیدگی به تعامل معیارها درون ANP (نشریه الزویر)
 52. تقویت مدل نوآوری باز با استفاده از پارک ‌های علم و فناوری (نشریه الزویر)
 53. رابط بازاریابی – حسابداری، مشکلات و فرصت ها (نشریه الزویر)
 54. پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM (نشریه الزویر)
 55. نقش ارتباطات داخلی افسر اجرایی ارشد: کانال های ارتباطی، سبک و اثربخشی (نشریه الزویر)
 56. ارتقای شایستگی های یک مدیر پروژه: ارائه یک دیدگاه جمعی از شایستگی های مهم تر (نشریه الزویر)
 57. اهمیت نظریه های انگیزه از نظر سیستم های آموزشی (نشریه الزویر)
 58. تحلیل اثر اتخاذ IFSR توسط شرکت های فهرست شده در BVB (نشریه الزویر)
 59. غلبه بر مقاومت در برابر تغییر در مهندسی و ساخت و ساز: تغییر فاکتورهای مدیریت برای سازمانهای مالک ( نشریه الزویر)
 60. رهبری تحول گرا، شرایط نوآوری، اثر بخشی مستقل و خلاقیت کارمندان: یک بررسی چند سطحی ( نشریه الزویر)
 61. بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ( نشریه الزویر)
 62. مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی ( نشریه الزویر)
 63. تاثیر غیرمستیم و واسطه ای عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت ( نشریه الزویر)
 64. مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی شیوه های ساخت پایدار در صنایع پنل الکتریکی هند (نشریه الزویر)
 65. ریسک اعتباری و مدلسازی LGD (نشریه الزویر)
 66. سازماندهی اطلاعات حسابداری مدیریت در زمینه استراتژی شرکت (نشریه الزویر)
 67. ساختار شبکه، فرهنگ آموزش سازمانی و خلاقیت کارمندان در شرکت های تلفیق سیستمی: اثرات غیرمستقیم بهره برداری و شناسایی (نشریه الزویر)
 68. اثرات تبادل رهبر – عضو و حمایت سازمانی درک شده در نوآوری سازمانی: مورد مطالعاتی تکنوپارک دنیزلی (نشریه الزویر)
 69. ترکیب هیات مدیره و ساختار سرمایه (نشریه الزویر)
 70. نقش رضایتمندی شغلی در رابطه بین برتری تجاری و OCB: صنعت هتلداری ایران (نشریه الزویر)
 71. همکاری در جهت نوآوری: اثرات بر مدیریت و عملکرد دانش مشتری (نشریه الزویر)
 72. مدل تصمیم گیری چند معیار جدید برای بهینه سازی مشکلات تجارت، کیفیت زمان و هزینه در پروژه های ساختمانی (نشریه الزویر)
 73. توصیه هایی در ارتباط با سهام و شکل گیری شاخص سرمایه گذاری: مطالعه ای در بازار برزیل (نشریه الزویر)
 74. راه‌ حل‌ های هوش تجاری چگونه می توانند شبکه های حمل و نقل را کارآمدتر کرده و بر آنها موثر واقع شوند؟ (نشریه الزویر)
 75. آیا ارزیابی عملکرد EVA، ارزش دارایی نقدی را بهبود می بخشد؟ شواهدی از چین (نشریه الزویر)
 76. سنجش تاثیر سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی در حوزه تبلیغات یونان (نشریه الزویر)
 77. کاربرد مدل ISM در ارزیابی معیارهای انتخاب تولیدکنندگان هوشمند و رتبه بندی تولیدکنندگان با بهره گیری از روش های TOPSIS-AHP (نشریه الزویر)
 78. کاربرد روش AHP-TOPSIS فازی برای تصمیم گیری در فرآیند انتخاب مدیر منابع انسانی (نشریه الزویر)
 79. اثر تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی روی رضایت شغلی و تعامل افراد تازه وارد: هسته خود ارزیابی به عنوان عامل تعدیل کننده (نشریه الزویر)
 80. واژه کارآفرینی استراتژیک و تئوری تخریب خلاق شومپیتر (نشریه الزویر)
 81.  توسعه، تحلیل و کاربردهای یک روش شناسی کمی برای ارزیابی رضایت مندی مشتری با استفاده از بهینه سازی تکاملی (نشریه الزویر)
 82. اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از فرانسه (نشریه الزویر)
 83. بازبینی نظام مند آینده نگری در مبانی نظری مدیریت پروژه (نشریه الزویر)
 84. پیش بینی نتیجه اختلاف نظر در ساخت با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه‌ ای (نشریه الزویر)
 85. نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت کیفیت دانشگاه (نشریه الزویر)
 86. رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
 87. اثر واسطه ای عملیات منابع انسانی راهبردی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
 88. هزینه ها، بازدهی، سود و کارایی: مطالعه تجربی انجام شده از طریق حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
 89. تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی (نشریه الزویر)
 90. اهمیت خودکارآمدی مالی در توجیه رفتار مالی شخصی زنان (نشریه الزویر)
 91. مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی: شواهدی از انگلستان (نشریه الزویر)
 92. بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد دیماتل –خاکستری سلسله مراتبی جدید (نشریه الزویر)
 93. مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای مدیریت آموزش در دانشگاه پژوهشی (نشریه الزویر)
 94. افزایش انگیزه مصرف محصولات سبز در یک کشور در حال ظهور: بررسی نگرش مصرف کنندگان کشور برزیل (نشریه الزویر)
 95. یکپارچگی QFD در توسعه محصول جدید- مطالعه موردی سیستم های شناسایی بیومتریک (نشریه الزویر)
 96. استفاده از زنجیره ارزشها برای توسعه استراتژی برون سپاری (نشریه الزویر)
 97. انعطاف پذیری بازار کار و نرخ واقعی ارز (نشریه الزویر)
 98. مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی: بررسی تجربی (نشریه الزویر)
 99. زمان بندی شغل های موازی با اجراهای آزمایشی و ادغام در ابر (نشریه الزویر)
 100. روندهای جدید بازاریابی الکترونیکی هوشمند بر مبنای وب کاوی برای فروشگاههای الکترونیکی (نشریه الزویر)
 101. رابطه بین قدرت CEO، ساختار مالکیت و عملکرد پرداخت حقوق در بانکداری چینی (نشریه الزویر)
 102. موفقیت در دوران بحران و رکود اقتصادی از طریق نوآوری مدل کسب و کار (نشریه الزویر)
 103. بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی (نشریه الزویر)
 104. کیفیت حسابداری، ریسک اطلاعات و نوسان ضمنی در آستانه اعلام سود (نشریه الزویر)
 105. تاثیر تفاوت مهارت بر کیفیت شغل: یک تحلیل فرا ملی در میان ۲۸ کشور (نشریه الزویر)
 106. مطالب حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: مورد یک کمپانی توزیع (نشریه الزویر)
 107. اثر حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی بر عملکرد شرکت و مدیریت ریسک به عنوان متغیر مداخله گر (نشریه الزویر)
 108. مدیریت منابع انسانی (HRM) در سیستم مدیریت دانش سازمانی (نشریه الزویر)
 109. تجارت تکانه ای در بازار بورس ژوهانسبورگ پس از بحران مالی جهانی (نشریه الزویر)
 110. طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و کارت امتیازی متوازن (BSC) (نشریه الزویر)
 111. ارزیابی و اعتباریابی استراتژیهای بازاریابی ویروسی در تویتر از طریق شبیه سازی اجتماعی مبتنی بر عامل (نشریه الزویر)
 112. تصمیم گیری مصرف کننده در بانک های قراردادی و بانک اسلامی مبتنی بر کیفیت ادراک خدمات (نشریه الزویر)
 113. ارتباطات استراتژیک بازاریابی در صنعت گردشگری زیارتی (نشریه الزویر)
 114. تاثیر فناوری های اطلاعات بر دسترس پذیری میراث فرهنگی (نشریه الزویر)
 115. اثرات رهبری اخلاقی بر فرسودگی هیجانی در موقعیتهای با شدت اخلاقی بالا (نشریه الزویر)
 116. استفاده از سیستم مدیریتی دانشی پیش شرط بهبود عملکرد (کارکنان) (نشریه الزویر)
 117. مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه به عملکرد مالی شرکت کمک می‌کند؟ نقش میانجی مزیت رقابتی، شهرت و رضایت مشتری (نشریه الزویر)
 118. تدارکات معکوس و زنجیره‌ تامین حلقه – بسته: بررسی جامع برای کشف آینده (نشریه الزویر)
 119. تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر رفتار خرید مصرف کننده (نشریه الزویر)
 120. آیا حاکمیت شرکتی بر ریسک پذیری شرکت تاثیرگذار است؟ شواهد از خدمات سهامداران نهادی (ISS) (نشریه الزویر)
 121. رابطه نسبی بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام: مورد کشورهای OECD (نشیه الزویر)
 122. سوابق همکاری پروژه‌ در صنعت ساخت و ساز-تاثیر تاریخ رابطه (نشریه الزویر)
 123. ابتکار محبوب سوئیس برای یک شرکت بیمه‌ بهداشت و درمان منفرد … یک بار دیگر! (نشریه الزویر)
 124. تاثیر دولت و مالکیت خارجی بر ریسک بانکداری: شواهد حاصل از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (نشریه الزویر)
 125. برداشت متصدیان وام بانکی از استقلال، عینیت و اطمینان (نشریه الزویر)
 126. سنجش تاثیر سرمایه انسانی نوآورانه بر گرایش شرکت های کوچک به نوآوری (نشریه الزویر)
 127. از بخش جهانی تا محلی: عنوان قطعنامه شورای امنیت ۱۳۲۵ در زمینه زنان، صلح و امنیت در جایگاه برخورد با تعارضات (نشریه الزویر)
 128. مدل زمان ‌بندی یکپارچه‌ سه مرحله‌ ای برای ماشین ‌آلات موازی نامرتبط با تاثیر کهنگی و فعالیت‌های چندگانه‌ تعمیر و نگهداری (نشریه الزویر)
 129. همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار (نشریه الزویر)
 130. تخصیص منابع زیاد برای برنامه ریزی پروژه موثق: رویکرد تئوری بازی (نشریه الزویر)
 131. استفاده از آرایش تابع کیفیت در ارزیابی فروشنده و پیشنهاد تامین‌کننده در سیستم‌های هوش تجاری (نشریه الزویر)
 132. اندیشه‌ ای بر تحول الگوی کسب و کار و اجتماعی ناشی از دیجیتالی‌ شدن و تحلیل ابر داده (نشریه الزویر)
 133. ابهام ‌زدایی تحلیل ابر داده‌ها در هوش تجاری از طریق لنزهای آمیخته بازاریابی (نشریه الزویر)
 134. استقلال و دانش مالی در کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی: با صدور توبیخ عمومی در مالزی (نشریه الزویر)
 135. ارزیابی عملکرد مرحله به مرحله و شیوه بهبود اجرای ERP: مطالعات موردی فعال در شرکت‌های چینی (نشریه الزویر)
 136. سیاستهای پولی، محافظه کاری در حسابداری و اعتبار تجاری (نشریه الزویر)
 137. مدیریت نوآورانه بحران در ساخت و ساز: شیوه ها و فرایند (نشریه الزویر)
 138. مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس کارکنان و فرهنگ سازمانی (نشریه الزویر)
 139. سیستم شناسایی خدمات وب سایت معنایی در سرویس اطلاعات حمل و نقل جاده (نشریه الزویر)
 140. رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه گر تناسب فرد – محیط (نشریه الزویر)
 141. هویت اجتماعی و تصمیمات سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
 142. مدیریت تکنولوژی به عنوان ابزاری برای استراتژی های نوآورانه آموزش و مدیریت شناختی (نشریه الزویر)
 143. رابطه بین انعطاف پذیری استراتژیک، مدیریت سبز و رقابت پذیری شرکت در یک اقتصاد در حال ظهور (نشریه الزویر)
 144. چارچوب ساخت و ارزیابی یک پایگاه داده پروژه در زندگی واقعی (نشریه الزویر)
 145. استفاده از مدیریت دانش در ارتباطات بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط (نشریه الزویر)
 146. افزایش کنترل شرکتهای وابسته به دولت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و ارزش آفرینی (نشریه الزویر)
 147. خصوصیات، طرز برخورد و قصد: در تطبیق اولیه رفتار امنیت اطلاعات (نشریه الزویر)
 148. خصوصیات طرح تولید مارکتینگ و مصرف در کشت تیلاپیا در دلتای نیل کشور مصر (نشریه الزویر)
 149. کارایی روش نظارت بر پروژه های مختلف با استفاده از سیستم های مدیریتی ارزش کسب شده (نشریه الزویر)
 150. روش ها و کاربردهای تصمیم گیری فازی چندمعیاره (MCDM) – بررسی دو دهه از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴ (نشریه الزویر)
 151. تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد (نشریه الزویر)
 152. سابقه رفتار به اشتراک گذاری دانش در میان پرستاران: گامی به سوی طرح های پژوهشی (نشریه الزویر)
 153. ارزیابی برنامه و بررسی تکنیک، روش مسیر بحرانی و مدیریت پروژه با تکنیک منطق فازی و پیاده سازی در یک کسب و کار (نشریه الزویر)
 154. عوامل تعیین کننده صلاحیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان هسته ای (نشریه الزویر)
 155. استفاده از هدایای ناپسندیده از دیدگاه رفتار مشتری (نشریه الزویر)
 156. قابلیت بازاریابی، سازگاری سازمانی و کارایی ساخت محصول جدید (نشریه الزویر)
 157. یک چارچوب CRM-داده کاوی کارآمد برای پیش بینی رفتار مشتری (نشریه الزویر)
 158. مدلهای میانگین ریسک چند هدفه برای بهینه سازی در بخش امور مالی و بیمه (نشریه الزویر)
 159. درک تاثیر رنگ برند (علامت تجاری) بر تصویر برند: یک رویکرد تفکیک ترجیح (نشریه الزویر)
 160. یک پژوهش تجربی در رابطه با حسابداری مدیریت استراتژیک در هتل ها (نشریه امرالد)
 161. ارزیابی نوآوری اینترنت اشیا شواهد تجربی از ارزیابی سرمایه‌‌ فکری (نشریه امرالد)
 162. اثر تعارض والد-زیرساخت در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی (نشریه امرالد)
 163. اثرات قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش – محور و عملکرد صادرات (نشریه امرالد)
 164. کلاسیک های استناد منتشر شده در مجلات مدیریت دانش بخش ۱: مقالات و ویژگی های آن ها (نشریه امرالد)
 165. ارتباط اخلاقیات مارکتینگ اسلامی و اعتبار برند: یک نمونه از صنعت داروسازی در یمن (نشریه امرالد)
 166. افشای مدیریت ریسک مطالعه ای پیرامون اثر افشای اختیاری مدیریت ریسک بر ارزش شرکت (نشریه امرالد)
 167. توسعه و آزمایش روش ارزیابی بولی منسوخ شدگی سیستم های دارایی محیط ساخت شده (نشریه امرالد)
 168. اثر فرهنگی بر انتظارات و بررسی کیفیت خدمات در بازارهای نوین (نشریه امرالد)
 169. محدودیت های فیتوسنیتری آمریکا: مانع غیر تعرفه ای فراموش شده (نشریه امرالد)
 170. تاثیر جهت گیری بازار داخلی بر نتایج خارجی: نقش واسطه ای نگرش کارکنان (نشریه امرالد)
 171. یک روش ISM برای مدلسازی توانا کننده در پیاده سازی نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) (نشریه اسپرینگر)
 172. بررسی ادبیات سیستماتیک بر ارزش های اسلامی کاربردی در زمینه مدیریت کیفیت (نشریه اسپرینگر)
 173. القای تجربه کاربر در DNA سازمانی یک فروشگاه IT سازمانی (نشریه اسپرینگر)
 174. یک معماری سیستم مدیریت گردش کار علمی و زمانبندی آن بر اساس پایگاه سرویس ابری برای تولید هندسه تحلیلی داده های بزرگ (نشریه اسپرینگر)
 175. فلات شغلی، رضایتمندی شغلی و تعهد محققین در دانشگاههای فرانسوی زبان (نشریه اسپرینگر)
 176. یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های داروسازی در دست عامه (نشریه اسپزینگر)
 177. اعتبار سنجی متقابل ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) با برچسب خصوصی در کشور اسپانیا (نشریه اسپزینگر)
 178. بسط برند خرده فروشی در محصولات غیر سنتی/ قراردادی (نشریه اسپزینگر)
 179. بررسی تاثیرات منابع نامشهود بر ارزش بازار شرکتهای آمریکایی (نشریه SSRN)
 180. حق الزحمه های حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه (نشریه SSRN)
 181. شرکت‌های استارت آپ: چرخه عمر و چالش‌ها (نشریه SSRN)
 182. چارچوب تصمیم گیری گروهی با اطلاعات ترجیحی فازی شهودی (نشریه IEEE)
 183. استراتژی های سازمانی برای توسعه پایدار: تدوین یک دستور کار پژوهشی برای هزاره جدید (نشریه Sage)
 184. تغییر پارادایم یا در کل بدون تغییر واقعی؟ مطالعه انتقاد ی U.N برای مسئول مدیریت آموزش (نشریه Sage)
 185. بازاریابی رسانه های دیجیتال و اجتماعی در آموزش تجارت: مفاهیمی برای برنامه درسی بازاریابی (نشریه Sage)
 186. پایداری به عنوان یک مساله بسیار بد؛ فرصت ها و محدودیتها برای روش مهندسی (نشریه تیلور و فرانسیس)
 187. مقدمه ای بر پرداخت های با موبایل: محرک های بازار ، درخواست ها و بازدارنده ها (نشریه ACM)
 188. بررسی اصولی اعتباربخشی بیمارستان: چالش های اندازه گیری اثرات مداخله پیچیده (نشریه BMC)
 189. تاثیر نسبت های سودآوری و اندازه شرکت بر سوددهی و ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه (نشریه Degruyter)
 190. موجودیت هدف مدیریت کیفیت بر اساس TQM جدید و مدل‌های مقدار یكی‌ سازی سه بعدی (نشریه Scirp)
 191. تاثیر کیفیت سود دهی بر هزینه سهام: شواهدی از شرکت های خصوصی سازی شده (نشریه Sciedu)
 192. تعیین فرسودگی شغلی کارمندان مدیریت سلامت و ارزیابی مدارک پزشکی دفتر گلستان واحد استان سازمان تامین اجتماعی (نشریه Textroad)
 193. نقش اقلام تعهدی سرمایه‌ کاری روی کیفیت درامدها و بازده سهام (نشریه Ccsenet)
 194. اثر خط مشی های پولی کمی و مالی بر سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی در اردن (نشریه HRmars)
 195. کاربرد شیوه فرایند تحلیل سلسله مراتبی در فیلد هوش ریسک نسبی (نشریه Journalsih)
 196. اطلاعات نامتقارن و سود با توجه به بیمه محصولات (نشریه Oxford Journals)
 197. رفتار حامی سازمانی غیراخلاقی: مفهوم، سنجش و تحقیقات تجربی (نشریه Scientific Research)
 198. تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا: شواهدی از سهام انتخاب شده در بخش تولید (نشریه Science Publishing Group)
 199. جاده ابریشم جدید – ایده و مفهوم (نشریه Ispsw)
 200. هزینه بازنشستگی پیش از موعد به دلیل بیماری: کشورهای فازII (نشریه Brazilcouncil)
 201. استفاده از روش مجموعه فازی شهودی TOPSIS در ارزيابی عملکرد کارکنان (نشریه IJUNESST)
 202. شخصیت و رفتار مصرف کننده: یک مرور (نشریه IISTE)
 203. نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی: شواهدی از نیجریه (نشریه IISTE)
 204. استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار و نسبت های مالی (نشریه IISTE)
 205. ایده های مدیریت عمومی برای شهرهای بزرگ (نشریه Jstor)
 206. استفاده از تحقیق کیفی در مطالعات حسابداری و مدیریت: چیزی غیر از دستور کار جدید (نشریه Globalilluminators)
 207. بازاریابی به روش مرسدس (نشریه Mckinsey)
 208. مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز: مطالعه اکتشافی از شرکت های چند ملیتی مالزی (نشریه IJBMER)
 209. رابطه میان سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت های بزر (نشریه ASEPUC)
 210. ساختار نگهداشت وجه نقد، استفاده از بدهی و تقسیم سود در بنگاه های خانوادگی (نشریه Thescipub)
 211. روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلاد (نشریه Science PG)
 212. هزینه یابی مبتنی بر فعالیت به عنوان اقدامی برای بهبودی ساختار هزینه در Pune ،JCI-ETCL (نشریه Ictbm)
 213. اثر ارزش مالی بر خرید برند های لوکس با توجه به متغیر های جمعیت شناختی (نشریه IOSR-JBM)
 214. عوامل موثر بر شرکت های ثبت نشده تحت مالیات ارزش افزوده : تحلیلی با داده های نظر سنجی شرکتی (نشریه Ideas)
 215. ارتباط بین فرایندهای بازاریابی B2B و راه‌ حل‌های IT: دو مطالعه موردی در کاربرد CRM در شرکت‌ های صنعتی (نشریه IMPgroup)
 216. رابطه رفتار منحرف در محل کار با عدالت سازمانی و پیشرفت کارکنان در دانشگاه های تهران (نشریه Macrothink)
 217. اثر کیفیت رابطه بر درک فردی از مسئولیت اجتماعی در ایالات متحده (نشریه Frontiersin)
 218. تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (نشریه Airccj)
 219. استفاده از نگاشت شناختی فازی به عنوان رویکرد مشارکتی برای تجزیه و تحلیل تغییر، وضعیت های مرجح و جهندگی درک شده اجتماعی – بوم شناختی (نشریه Ecologyandsociety)
 220. امنیت ATM با استفاده از GSM و اثر انگشت با مجوز قانونی برای انتقالات و معاملات (نشریه Ijeert)
 221. مولفه های رفتاری موثر بر عملکرد و تصمیم گیری های سرمایه گذاری های اشخاص سرمایه‌گذار، مطالعه موردی در تبادلات سهام پاکستان (نشریه IJRFM)
 222. ابداع در توپولوژی مدیریت دانش سازمان، متدولوژی و پیشنهاد ها (نشریه Scitepress)
 223. تعدیل اثر عدم قطعیت فناوری در ارتباط میان سرعت نوآوری و موفقیت محصول: مطالعه ای بر صنعت زیست فناوری در مالزی (نشریه Rassweb)
 224. رشد مارک های برچسب خصوصی: آیا پدیده ای جهانی است؟ (نشریه AMA)
 225. دستور العمل های گزارش دهی برای اجرا و تحقیق عملیاتی (نشریه Who)
 226. پارادوکس اصالت (نشریه HBR)
 227. مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۴ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI

 

 1. یک سیستم رویکرد پویا به منظور بررسی تاثیر خطرات تغییر آب و هوایی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها (نشریه الزویر)
 2. سرمایه انسانی مبتنی بر کارمندان اصلی و بهره وری در شرکت های کوچک: بررسی تجربی (نشریه الزویر)
 3. عملکرد شرکت و صنعت کم سود: سهم نموی مدیریت کم سود (lean) برحسب شیوه های حسابداری (نشریه الزویر)
 4. تقویت روابط مصرف کننده – برند در صفحه هواداران رستوران در فیس بوک: بیشینه سازی منافع مصرف کننده و افزایش مشارکت فعال (نشریه الزویر)
 5. مطالعه بر روی نقش و چشم انداز‌های آتی ساختار سرمایه و بدهی خالص شرکت مسئولیت محدود تاتا موتورز (نشریه الزویر)
 6. ساختار مالکیت و ریسک پذیری: شواهد تطبیقی از بانک های خصوصی و دولتی تحت کنترل در چین (نشریه الزویر)
 7. عوامل تعیین کننده شدت صادرات در بازارهای در حال ظهور (نشریه الزویر)
 8. آیا مدل EFQM قابلیت های اطلاعاتی را شناسایی و تقویت می کند؟ (نشریه الزویر)
 9. بودجه دولتی تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر ترکیب هزینه تحقیق و توسعه کسب و کار (نشریه الزویر)
 10.  کاربرد روش حل تفاهمی فازی برای گزینش مفهوم متناسب (نشریه الزویر)
 11. انتقال فناوری و رقابت جهانی (نشریه الزویر)
 12. تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین المللی: مطالعه موردی بخش برق شرکت زیمنس در کشور عمان (نشریه الزویر)
 13. آنالیز اثرات رفتار حرکتی مشتریان در مناطق داخلی طبقه فروش در یک فروشگاه خرده فروشی بر روی خرید آنها (نشریه الزویر)
 14. اهمیت استراتژیک فعالیت های منابع انسانی بر رضایت شغلی در بیمارستان های خصوصی (نشریه الزویر)
 15. مدل تئوریک وام دهی بانک: آیا موضوع مالکیت در زمان های بحران مهم می باشد؟ (نشریه الزویر)
 16. رابطه بین برند سازی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه ای تناسب فرد- سازمان (نشریه الزویر)
 17. کارآفرینی، رشد اقتصادی و نوآوری: آثار بازخورد در کار است؟ (نشریه الزویر)
 18. انتخاب طبقه بندی پنهان بر اساس سیستم مدل برای تخصیص جایگاه و قیمت گذاری بهینه راه آه (نشریه الزویر)
 19. ترکیب برنامه ریزی خطی امکانی و AHP فازی برای حل مسئله مکان یابی چند تسهیلاتی ظرفیت دار چند هدفه (نشریه الزویر)
 20. تاثیر قیمت های انرژی در توسعه و صادرات بخش صنعتی: لیتوانی در راستای کشورهای بالتیک (نشریه الزویر)
 21. آنالیز ارزش در خطر در بازار سهام MENA: عدم تقارن شرطی و دنباله پهن در توزیع های بازگشتی (نشریه الزویر)
 22. فشار کار میان فردی در کار: یک منظر خستگی جدید مرتبط برای سلامت پرسنل بیمارستان (نشریه الزویر)
 23. رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی: دیدگاه هویت اجتماعی (نشریه الزویر)
 24. سهم CRM ها در توانایی تقسیم بازار: مطالعه موردی گروه VIPs (نشریه الزویر)
 25. ثبت دفتری شفاف، تصدیق و عرضه عمومی اولیه (نشریه الزویر)
 26. نقش رهبری استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محیط علمی (نشریه الزویر)
 27. مدیریت برنامه برای بودجه عمومی و سیاست مالیاتی (نشریه الزویر)
 28. چگونه کارمندان با تغییر سازمانی ناشی از M&A بین مرزی سازگاری حاصل می کنند؟ یک مورد در چین (نشریه الزویر)
 29. رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و ویژگی های شخصیتی کارمندان (نشریه الزویر)
 30. حالت های ورود بازار در یک جهان چند قطبی: گره گشایی کردن (حل کردن) اثر تعدیل فضای سیاسی (نشریه الزویر)
 31. عوامل موثر بر ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی: شواهدی از یک مدل ضریب کارکرد (نشریه الزویر)
 32. افشای مدیریت و شیوه های مدیریت سود دهی در کاهش ریسک ضمنی (نشریه الزویر)
 33. اثر تعدیل کننده ظرفیت سازمانی بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ‌های بزرگ (نشریه الزویر)
 34. اثرات منحصر به فرد و مکمل فناوری های تولید و اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی (نشریه الزویر)
 35. سوابق رفتارهای فراپیرامونی در کار: تاثیر تعدیل شکاف قرارداد روانی (نشریه الزویر)
 36. شیوه ‌های مدیریت منابع انسانی و موفقیت پروژه، نقش میانجی اخلاق حرفه ‌ای اسلامی (نشریه الزویر)
 37. مدل دسته بندی مشتریان براساس ارزش سازی جهت تدوین استراتژی های بازاریابی (نشریه الزویر)
 38. استاندارد سازی و تطبیق فعالیتهای ترکیب بازاریابی بین‌ المللی: مطالعه موردی (نشریه الزویر)
 39. بیست و پنج سال سنجش در مورد کیفیت خدمات خطوط هوایی و اینکه دلیل خوب بودن کیفیت این خدمات چیست و چه زمان کیفیت آن پایین  است؟ (نشریه الزویر)
 40. درس های اجرا (پیاده سازی): اهمیت ارزیابی تطبیق سازمانی و عوامل خارجی در هنگام اجرای برنامه های مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از بارداری نوجوانان (نشریه الزویر)
 41. مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی: رویکردی مبتنی بر دانش (نشریه الزویر)
 42. نقش تعدیل کننده‌ اعمال قدرت در تصمیم اتخاذ تجارت الکترونیک B2B (نشریه الزویر)
 43. پتانسیل تجارت الکترونیک شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط کسب و کار در حال جهانی شدن (نشریه الزویر)
 44. دلبستگی شغلی، تعهد، رضایت و جایگزینی کارکنان: شواهد به دست آمده از کارکنان هتل در قبرس (نشریه الزویر)
 45. انتخاب تولید کنندگان سبز براساس شیوه های GSCM: استفاده از روش TOPSIS فازی بکار گرفته شده در شرکت الکترونیکی برزیلی (نشریه الزویر)
 46. اندازه گیری و مقایسه توسعه پایدار محلی از طریق شاخص های مشترک: محدودیت ها و دستاوردهای عملی (نشریه الزویر)
 47. مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن شرکتهای کوچک و متوسط (SME): یک مطالعه اکتشافی بر اساس یک دیدگاه استراتژیک همراستا (نشریه الزویر)
 48. یک بررسی از عوامل کلیدی موفقیت برای پیاده سازی مدیریت دانش استراتژیک: ارائه برنامه های کاربردی برای بخش خدمات (نشریه الزویر)
 49. طرح آزمایشات برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده (نشریه الزویر)
 50. استراتژی و طراحی مدل بازرگانی در صنایع مخابرات دینامیک: مطالعه ای بر روی اپراتورهای شبکه موبایل ایتالیا (نشریه الزویر)
 51. حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت های مالی (نشریه الزویر)
 52. مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
 53. ارزیابی فرایند های نوآوری در کارخانه های فرانسه: پیشنهاد یک روش شناسی برای ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت (نشریه الزویر)
 54. راه حل داده‌کاوی دانشجویان – سیستم مدیریت دانش مرتبط با موسسات آموزش عالی (نشریه الزویر)
 55. استراتژی های در حال توسعه برای آینده مراقبت های بهداشتی در ترکیه با محک زنی و تحلیل SWOT (نشریه الزویر)
 56. مدل تصمیم برای انتخاب فناوری اطلاعات با استفاده ازAHP یکی شده باTOPSIS-Grey: مورد سیستم های مدیریت محتوی (نشریه الزویر)
 57. استفاده از ارزیابی بازده ترکیبی DEA در انتخاب سهام: یک برنامه کاربردی در بازار سهام کره ‌ای (نشریه الزویر)
 58. اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود: شواهدی از یونان (نشریه الزویر)
 59. چهارچوب MCDM فازی برای مکان یابی یک نیروگاه هسته ای در ترکیه (نشریه الزویر)
 60. داخل جعبه سیاه با فناوری بالا: انتقاد از سیاست کارآفرینی فناوری (نشریه الزویر)
 61. رویکرد ارزش فعلی خالص: روشی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های نوآورنه (نشریه الزویر)
 62. کاربرد الگوی مرحله ورودی درحمایت از مدیریت تولید با کیفیت (نشریه الزویر)
 63. محیط بیرونی و متعادل سازی نقش جهت گیری بازار صادرات (نشریه الزویر)
 64. مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های عادی در بازه زمانی ٢٠٠۴ الی ٢٠٠٩ (نشریه الزویر)
 65. قطع کامل درختان با باقی گذاشتن درختان تخم در جنگل های کاج قرمز همراه با افزایش سکنی مرغ شبانه پشه خوار مشرق آمریکا (نشریه الزویر)
 66. کارایی و تمایز مدیریت تغییر در سازمان دولتی: رهبر خلاق و ساختار سازمانی بوروکراتیک (دیوان‌سالاری) (نشریه الزویر)
 67. پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی در یک کشور در حال توسعه غیرمستعمره: کشور نپال (نشریه الزویر)
 68. تاثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر سودمندی سیستم و نتایج عملکرد (نشریه الزویر)
 69. تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل-کننده تجربه مشتری (نشریه الزویر)
 70. ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول (نشریه الزویر)
 71. رابطه بین دستیابی به بازار اوراق قرضه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
 72. تاثیر مدلینگ مالی جهانی سازی نوع بی ۲ بر عکس العمل آن در اقتصاد حقیقی (نشریه الزویر)
 73. حسابداری و خوشبختی (نشریه الزویر)
 74. کتابخانه های عمومی – تسهیلات جامعه اطلاعاتی و میزان دسترسی به IT (نشریه الزویر)
 75. پرسشنامه استرس نوجوانان : اعتبار و قابلیت اطمینان و توضیحات آن در دانش آموزان دبیرستانی (نشریه الزویر)
 76. جهت گیری سهامدار و وضوح مالی در افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه دارایی خالص (نشریه الزویر)
 77. بازیابی کارآمد اطلاعات در وب معنایی از طریق طراحی معماری (نشریه الزویر)
 78. روندهای موجود بر اساس مدل های پیش بینی جریان نقدی آماری سه ماهه (نشریه الزویر)
 79. تاثیر حسابرسی: شواهدی بر گرفته از نوسانات نرخ بازده سهام و حجم مبادله (نشریه الزویر)
 80. استفاده از سیستم های اطلاعاتی به عنوان یک استراتژی: چشم انداز چند بعدی اجرا و کاربرد سیستم اطلاعات راهبردی (نشریه الزویر)
 81. بررسی نقش سیستم های مدیریت رابطه با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری (نشریه الزویر)
 82. اندازه گیری سرمایه اجتماعی از طریق تحلیل شبکه و تاثیر آن بر روی عملکرد فردی (نشریه الزویر)
 83. پیشرفت موفقیت بازاریابی: نقش تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی (نشریه الزویر)
 84. قیمت گذاری برای مدیریت روابط کانال صادرات (نشریه الزویر)
 85. پیاده سازی شیوه استراتژیک منابع انسانی: نقش بحرانی و حساس مدیریت خط (نشریه الزویر)
 86. طالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و درگیری شغلی: نقش تعدیل کنندگی شرایط روانی معناداری و ایمنی (نشریه الزویر)
 87. پیاده سازی استراتژیک به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
 88. جهت بندی کارآفرینی و شدت صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی (نشریه الزویر)
 89. تحلیل رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و سیستم تضمین طراحی (نشریه الزویر)
 90. بررسی تاثیر عدم قطعیت بر المان های استراتژی ترکیبی بازاریابی در تجارت های نو ظهور برای بازارهای تجاری صادرات (نشریه الزویر)
 91. ارزیابی ترکیب پانل دلفی به منظور پیش بینی استراتژیک – یک مقایسه از پانل های مبتنی بر شرکت کنندگان درون – شرکتی و خارجی (نشریه الزویر)
 92. سهم اقتصاد رفتاری در توضیح فرایند تصمیم گیری (نشریه الزویر)
 93. روابط بین مسئولیت اجتماعی شرکت، توسعه‌ منبع زیست محیطی‌ و عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
 94. احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین (نشریه الزویر)
 95. بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی (نشریه الزویر)
 96. ارزیابی امنیت درک شده در استفاده از وب ‌سایت تجارت الکترونیک B2C: مشخصات و اعتباریابی (نشریه الزویر)
 97. عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه‌ حلهای CRM (نشریه الزویر)
 98. پتانسیل نقش سرمایه گذاری اجتماعی در پیوند سازمانی شبکه حکومتی (نشریه الزویر)
 99. رابطه بین قدرت ذینفعان، ویژگیهای شرکتی و افشای اجتماعی و محیطی: مدارکی از چین (نشریه الزویر)
 100. روش جدید MCDM مرکب از QFD با TOPSIS برای انتخاب سیستم مدیریت دانش در محیط فازی شهودی (نشریه الزویر)
 101. تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر ترک کار کارمندان (نشریه الزویر)
 102. رابطه بین رهبری استراتژیک و اثربخشی مدرسه (نشریه الزویر)
 103. اهمیت تیم واحد پرستاری (نشریه الزویر)
 104. رابطه بین فرهنگ سازمانی و کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه (نشریه الزویر)
 105. ارزیابی خارجی خونریزی زیر عنکبوتیه قاعده تصمیم گیری بالینی در بیماران با سردرد شدید (نشریه الزویر)
 106. شخصیت، رضایت، ذهنیت، تزئینات داخلی، و وفاداری (نشریه الزویر)
 107. نوآوری، تیم مذاکره و آماده سازی در مذاکرات بین المللی کسب و کار (نشریه الزویر)
 108. کاربرد سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی در برنامه ریزی و توسعه HR (نشریه الزویر)
 109. مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد در صنعت هتلداری (نشریه الزویر)
 110. بررسی ارتباط میان حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی با توجه به بحران کنونی (نشریه الزویر)
 111. بررسی نقش قابلیت های پویا در کارایی موسسه تجاری تحت چارچوب دیدگاه مبتنی بر منبع (نشریه الزویر)
 112.  نقش فناوری در حسابداری و حسابداری الکترونیکی (نشریه الزویر)
 113. گامی به سوی مفهوم مدل کسب و کار شبکه محور و نمونه قطعات اصلی کامیون با در نظر گرفتن مدل کسب و کار آن در هند (نشریه امرالد)
 114. تجزیه و تحلیل استقبال آنلاین: کلان داده در تحقیقات بازاریابی کیفی (نشریه امرالد)
 115. فونیکس در شبکه: پایه گذاری شرکت صنعتی مجارستانی (نشریه امرالد)
 116. سبک های مدیریت تعارض تیم در ورزش های حرفه ای: مطالعه موردی یونان (نشریه امرالد)
 117. انطباق فرایند بازاریابی: عوامل پیشین و پیامدهای عملکرد محصول جدید در بازارهای صادراتی (نشریه امرالد)
 118. برند شرکت ‌ها و محصولات: آیا آن ‌ها عملکرد SMEs را بهبود می‌بخشند؟ (نشریه امرالد)
 119. بررسی عوامل پیش‌بینی بین فردی مربوط به کیفیت ارتباطی مشاوره (نشریه امرالد)
 120. کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور (نشریه امرالد)
 121. آموزش بین المللی بازاریابی و چشم انداز عالی برای ذهن زیبا (نشریه امرالد)
 122.  سیر تکامل خدمات عمومی از تولید مشترک تا خلق مشترک و فراتر از آن مسیر ناتمام مدیریت عمومی نوین؟ (نشریه امرالد)
 123. توانمندسازها و فرآیندهای مدیریت دانش موثر (نشریه امرالد)
 124. توسعه روابط واسطه بیمه- بیمه گر عمر (نشریه امرالد)
 125. رابطه میان رفتار صوتی رهبری اخلاقی و تعامل کاری (نشریه امرالد)
 126. بهبود بهره وری با تیم خود سازمان یافته و رهبری چابک (نشریه امرالد)
 127. آیا مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تعلق خاطر کاری کارکنان تاثیر می گذارد؟ (نشریه امرالد)
 128. فاکتورهای موثر بر پیاده سازی موفقیت آمیز تجارت الکترونیک (نشریه امرالد)
 129. تبدیل پروژه تجارت: چگونگی بازیابی مجدد شرکت های چند ملیتی (نشریه امرالد)
 130. مدیریت کیفیت از طریق جنبه های نرم وسخت برنامه های TQM (نشریه امرالد
 131. توانمندسازها و فرآیندهای مدیریت دانش موثر (نشریه امرالد)
 132. توسعه مدل مدیریت اندازه گیری با استفاده از فنون AHP وsem (نشریه امرالد)
 133. بازاریابی محصولات بهداشتی بهتر برای شما در مسئله جدید چاقی مردان (نشریه تیلور و فرانسیس)
 134. نقش انعطاف پذیری روانی در رابطه تقاضا-خستگی- عملکرد (نشریه تیلور و فرانسیس)
 135. رفتار مصرف کننده در گردشگری: مفاهیم، اثرات و فرصت ها (نشریه تیلور و فرانسیس)
 136. نحوه تاثیر گذاری استرس روانی در محیط کار بر تمایل حضور گرایی: تست مدل تقاضا-کنترل- پشتیبانی (نشریه تیلور و فرانسیس)
 137. بررسی های پیشرفته کلیاتی پیرامون روشهای MCDM و MADM (نشریه تیلور و فرانسیس)
 138. خارج از بازار Buybacks در استرالیا : مدارک و شواهد تجارت غیر طبیعی در تاریخهای مهم (نشریه SSRN)
 139. تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود بنگاه های پذیرفته شده در بورس چین (نشریه SSRN)
 140. ارتباط بین سرمایه در گردش با نقدینگی، سودآوری و توان مالی: مطالعه موردی ACC (نشریه SSRN)
 141. بررسی تعهد کارکنان با (شرکت) مسئولیت پذیری اجتماعی: تبادل دیدگاه اجتماعی در مشارکت سازمانی (نشریه اسپرینگر)
 142. بهینه سازی در روش ارزش تولید شده همراه با مسیر بحرانی (نشریه اسپرینگر)
 143. یکپارچه سازی روش های بکارگیری تابع کیفیت، فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی و برنامه ریزی فیزیکی خطی در مشکلات توسعه تامین کنندگان تحت عدم قطعیت (نشریه اسپرینگر)
 144. رسانه های اجتماعی درارتباط با کاهش خطر سانحه و مدیریت بحران (نشریه اسپرینگر)
 145. دیدگاه سازمانی مشارکت عمومی: یک تجزیه و تحلیل روایتی (نشریه اسپرینگر)
 146. بررسی مربوط بودن مولفه های سود در ارزش‌ گذاری و پیش‌ بینی (نشریه اسپرینگر)
 147. روش DEAHP برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی (نشریه اسپرینگر)
 148. گزینش و رتبه بندی کامل تولید کنندگان با داده های تقریبی: روش DEA جدید (نشریه اسپرینگر)
 149. تفکر ارزشی متمرکز برای سازمان های مبتنی بر اجتماع: اهداف و پذیرش در توسعه محلی (نشریه اسپرینگر)
 150. گسترش نوآوری: چگونه آموزش های شرکت اسپین آف با دانش های دریافتی با شکاف دانش در منابع حیاتی تطابق دارد (نشریه IEEE)
 151. مدیریت شایستگی اطمینان در اینترنت اجتماعی چیزها (نشریه IEEE)
 152. عوامل اساسی موفقیت برای پروژه‌ های ERP در شرکت های کوچک و متوسط – چشم‌انداز انتخاب شرکت‌های کوچک و متوسط المانی (نشریه IEEE)
 153. رتبه بندی های ریسک کشور و جنبش های بازار سهام: مدارکی از اقتصاد در حال رشد (نشریه Ccsenet)
 154. حکومت ارزش دولتی: حرکت ماورای مدیریت دولتی سنتی و مدیریت دولتی جدید (نشریه وایلی)
 155. پیش بینی های موجود در آگهی های پذیره نویسی IPO: تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود (نشریه وایلی)
 156. یک یادداشت در رابطه با ارزیابی ارتباط مشخصات مدیر عامل و کارایی سهام: جایگذاری بالاتر آلفا (نشریه وایلی)
 157. تاثیر احساسات بر بخاطر آوردن: مطالعه تجربی بر تبلیغات اجتماعی (نشریه وایلی)
 158. یک مدل برای استخراج دانش کارشناسی در سیستم‌‌ های مدیریت دانش که خاص ورزش می‌ باشند (نشریه EBSCO)
 159. رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و سود (نشریه EBSCO)
 160. رهبری تحول گرا در گروه کاری سرویس مشتری: مدل های رقابتی رضایتمندی شغلی، تعهد تغییر و حل اختلاف در همکاری (نشریه NCBI)
 161. بازده و بهره وری نسبی: بررسی اولیه بیمارستان های عمومی در پکن، چین (نشریه BMC)
 162. رویکرد فرا ابتکاری متوالی برای حل مشکلات توزیع بتون آماده مقیاس بزرگ (نشریه ASCE)
 163. تحقیقات بر روی ویژگی های مشترک شرکت ها در بحران مالی به سمت ورشکستگی یا بازیابی (نشریه Business Perspectives)
 164. عدالت سازمانی و رفتار شهروندی، نقش واسطه ای اعتماد (نشریه Macrothink)
 165. ارزیابی بهره وری و کارایی سیستم های اطلاعات حسابداری (نشرریه GDEB)
 166. پیاده سازی سیستم ERP بر اساس SOA تحت مدل SaaS (نشریه Scientific)
 167. انجام تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع (نشریه Academia)
 168. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری در بخش بانک (نشریه Newscienceseries)
 169. تحلیل شواهد پانلی کنیا درباره نسبت بدهی به دارایی و عملکرد اقتصادی شرکت های بازار مرزی (نشریه Eujournal)
 170. کارت امتیازی متوازن: سیستم اندازه گیری عملکرد نوآوری و کنترل مدیریت (نشریه Jotmi)
 171. تحقیق پیشرفته در ابزار شبیه سازی شبکه (نشریه IJOERT)
 172. ایجاد یک نشان تجاری تجربی مشتری محور (نشریه Forrester)
 173. اندازه گیری رزونانس نام تجاری با حیطه نام تجاری واقعی (نشریه Forrester)
 174. تورم، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در پاکستان: تحلیل هم انباشتگی (نشریه Ijept)
 175. نقش انواع و اقسام سیستم های اطلاعاتی در سازمان های کسب و کار (نشریه Edupedia Publications)
 176. مشارکت سیاسی زنان در چین: پیشرفت کرده است یا نه؟ (نشریه Bridgew)
 177. بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد (نشریه Academic Journals)
 178. ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب: مرور ادبیات (نشریه Pdxscholar)
 179. به اشتراک گذاری دانش وب و تأثیر آن بر روی نوآوری (نشریه Palgrave)
 180. بیمه عمر و معکوس قانون ۷۲ – چگونه تورم بر پوشش بیمه عمر اثر می گذارد (نشریه Voya)
 181. مشارکت در برابر توافق: آیا شرکت ها باید بر طبق اصول دموکراتیک اداره شوند؟ (نشریه Cambridge)
 182. قابلیت ناتوان: اثر حوزه نهادی و وسعت جستجو بر رابطه ظرفیت جذب کارآفرینی سازمانی (نشریه Eprints)
 183. قدرت اکتشاف (نشریه Ideas42)
 184. ابعاد فرهنگی در مورد رفتار خرید مصرف کننده و نگرش های مربوط به مد در اجناس و محصولات مختلف در ایران
 185. تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی بانک مرکزی ایران
 186. تاثیر فرهنگ نوآوری و سازوکارها در توسعه کسب و کار الکترونیکی

 


 

مشاهده لیست ترجمه مقالات مدیریت سال ۲۰۱۳، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۱

مشاهده لیست ترجمه مقالات مدیریت سال ۲۰۱۰ و ماقبل آن 


 

بازگشت به صفحه جستجوی مقالات مدیریت

بازگشت به صفحه انتخاب رشته

انتقادات و پیشنهادات