دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته حسابداری و علوم اقتصادی (گرایش های حسابداری مالی، صنعتی، دولتی، خدمات عمومی، مالیاتی، حسابداری مدیریت، سیستمهای اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، پول و بانکداری، اقتصاد پولی و اقتصاد مالی) بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید.

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی کیبورد فشار داده و نگه دارید و همزمان کلید F (دکمه “F” انگلیسی یا دکمه “ب” فارسی) را فشار دهید. بعد از فشار دادن این دو کلید، کادر کوچکی در بالا و یا پایین مرورگر شما باز خواهد شد. کلمه کلیدی خود را آنجا تایپ کنید تا مقاله مربوط را بیابید.

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۳ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. کمبود نقدینگی در شرکت های عرضه اولیه عمومی سهام (نشریه الزویر)
            Cash shortfalls in IPO firms ♦
 2. اثر واسطه و آستانه نوآوری سبز در اثر مقررات زیست محیطی بر رشد اقتصادی: شواهدی از چین (نشریه الزویر)
            The intermediary and threshold effect of green innovation in the impact of environmental regulation on economic Growth: Evidence from China ♦️
 3. حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات و سرمایه گذاری – حساسیت جریان نقدی (نشریه الزویر)
            Corporate governance, information disclosure and investment – Cash flow sensitivity ♦
 4. بازاریابی رسانه های اجتماعی جهت تامین مالی جمعی سهام: کدام پست ها باعث تصمیم گیری سرمایه گذاری می شوند؟ (نشریه الزویر)
            Social media marketing for equity crowdfunding: Which posts trigger investment decisions? ♦
 5. تفاوت های جنسیتی در تفکر قالبی حسابرسی و اثر آنها بر قصد ورود به حرفه (نشریه الزویر)
            Gender differences in the auditing stereotype and their influence on the intention to enter the profession ♦
 6. تفاوت های جنسیتی در تفکر قالبی حسابرسی و اثر آنها بر قصد ورود به حرفه (نشریه الزویر)
            Gender differences in the auditing stereotype and their influence on the intention to enter the profession ♦
 7. پیوست مکان، قیمت گذاری حسابرسی و کیفیت حسابرسی (نشریه الزویر)
            Place attachment, audit pricing and audit quality ♦
 8. تاثیر مدیریت سود بر کارایی بانک: شواهدی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا (نشریه الزویر)
            The effect of earnings management on bank efficiency: Evidence from ECB-supervised banks ♦
 9. یک روش مفهومی برای غربالگری و اتخاذ مدل های کسب و کار دورانی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs): مطالعه موردی روی صندلی های ایمنی کودک به عنوان یک سیستم خدمات محصول (نشریه الزویر)
            A conceptual methodology to screen and adopt circular business models in small and medium scale enterprises (SMEs): A case study on child safety seats as a product service system ♦
 10. ترجیحات اقتصادی و سازگاری در تست استرس اجتماعی بحران COVID-19 (نشریه الزویر)
            Economic preferences and compliance in the social stress test of the COVID-19 crisis ♦
 11. هنجارهای اجتماعی و کار کودکان (نشریه وایلی)
            Social norms and child labor ♦
 12. اثر خصوصیات مالکیت و جنسیت بر مدیریت سود: شرکت های اندونزیایی (نشریه Mdpi)
            The Impact of Ownership Characteristics and Gender on Earnings Management: Indonesian Companies ♦

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۲ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. ریسک دم و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) (نشریه الزویر)
            Tail risk and systemic risk of finance and technology (FinTech) firms ♦

 2. پیامدهای نظریه تحرک دیجیتالی سازی در حسابداری: شواهدی از Ash Cloud (نشریه الزویر)
            Implications of the ‘‘momentum” theory of digitalization in accounting: Evidence from Ash Cloud ♦
 3. سیاست اعتبار سبز و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی: شواهدی از یک آزمایش شبه طبیعی (نشریه الزویر)
            Green credit policy and investment-cash flow sensitivity: Evidence from a quasi-natural experiment ♦
 4. نقش کیفیت حسابرسی در رابطه عملکرد مالی شرکت ESG: شواهد تجربی از شرکتهای اروپای غربی (نشریه الزویر)
            The role of audit quality in the ESG-corporate financial performance nexus: Empirical evidence from Western European companies ♦
 5. آیا IFRS، قیمت کمتر از حد IPO را کاهش می دهد؟ شواهدی از چین (نشریه الزویر)
            Does IFRS reduce IPO underpricing? Evidence from China ♦
 6. نوآوری شرکت و سیاست های منابع انسانی: تاثیرات تعدیل کننده بافت اقتصادی و نهادی (نشریه الزویر)
            Human resource policies and firm innovation: The moderating effects of economic and institutional context ♦
 7. شرکت های چندملیتی فناوری از بازارهای در حال ظهور: تعامل رقابتی تصمیم های زمان بندی ورود بین المللی (نشریه الزویر)
            Technology multinational enterprises from emerging markets: Competitive interplay of international entry timing decisions ♦
 8. پیوستگی پایداری در استراتژی سازمانی، مدیریت سبد پروژه و مدیریت پروژه. چارچوبی مفهومی (نشریه الزویر)
            Interlinking Sustainability in Organizational Strategy, Project Portfolio Management and Project Management; A Conceptual Framework ♦
 9. اثرات احساسات سرمایه گذار بر بازده، جریان های نقدی، نرخ تنزیل و عملکرد (نشریه الزویر)
            The impact of investor sentiment on returns, cash flows, discount rates, and performance ♦
 10. اجرای یک راه حل حسابداری هزینه هوش تجاری در یک محیط مراقبت های بهداشتی (نشریه الزویر)
            Implementing a business intelligence cost accounting solution in a healthcare setting ♦️
 11. سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت: نقش تعدیل کننده کیفیت اطلاعات حسابداری (نشریه الزویر)
            Government R&D subsidies and firm innovation performance: The moderating role of accounting information quality ♦
 12. تاثیر بحران مالی جهانی بر دارایی های نقد شرکت ها: شواهد از کشورهای اروپای شرقی (نشریه الزویر)
            The impact of the global financial crisis on corporate cash holdings: Evidence from Eastern European countries ♦
 13. تحقیقات حسابداری کل و مخارج توسعه پیش بینی تولید ناخالص داخلی واقعی (نشریه الزویر)
            Aggregate accounting research and development expenditures and the prediction of real gross domestic product ♦
 14. آنالیز داده های حسابرسی، یادگیری ماشین و آزمایش جمعیت کامل (نشریه الزویر)
            Audit data analytics, machine learning, and full population testing ♦
 15. استفاده از تاثیر حرکت در تجارت ارزهای دیجیتال مبتنی بر یادگیری ماشین (نشریه الزویر)
            Leveraging the momentum effect in machine learning-based cryptocurrency trading ♦
 16. تحلیلگران حواس پرت و مدیریت سود (نشریه الزویر)
            Distracted analysts and earnings management ♦
 17. راه اندازی مجدد اقتصاد به روشی تاب آور: ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای شرکت ها در COVID-19 (نشریه الزویر)
            Restart economy in a resilient way: The value of corporate social responsibility to firms in COVID-19 ♦
 18. کاربرد انفورماتیک در متن کاوی شبکه مالی بر اساس رایانش عاطفی (نشریه الزویر)
            Application of Informetrics on Financial Network Text Mining Based on Affective Computing ♦
 19. پیش بینی درماندگی مالی از طریق تلفیق کردن ویژگی های لحن عاطفی (نشریه الزویر)
            Financial distress prediction by combining sentiment tone features ♦
 20. مدیریت سود، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود در بازارهای نوظهور (نشریه Mdpi)
            Earnings Management, Board Composition and Earnings Persistence in Emerging Market ♦
 21. مدیریت سود واقعی، ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی: شواهدی از بازار کره (نشریه Mdpi)
            Real Earnings Management, Firm Value, and Corporate Governance: Evidence from the Korean Market ♦
 22. رقابت در بازار محصول و کنترل تونل سهامداران: مدارکی از چین (نشریه وایلی)
            Product market competition and controlling shareholders’ tunneling: Evidence from China ♦
 23. حجم کار و کیفیت حسابرسی حسابرسان تحت فشار بودجه ساعت حسابرسی: مدارکی از بازار حسابرسی کره (نشریه وایلی)
            Auditors’ workload and audit quality under audit hour budget pressure: Evidence from the Korean audit market ♦
 24. اثر سیستم های حسابداری دیجیتال بر کیفیت تصمیم گیری در بخش صنعت بانکداری: یک مدل واسطه‌ای – تعدیل شده (نشریه امرالد)
            The effect of digital accounting systems on the decision-making quality in the banking industry sector: a mediated-moderated model ♦
 25. کیفیت ممیزی داخلی و مقاومت در برابر فشار (نشریه امرالد)
            Internal audit quality and resistance to pressure ♦
 26. عوامل تعیین کننده کیفیت سود در پیش از بحران کرونا: بینش دیگری از دسته بندی سرمایه اصلی بانک (نشریه امرالد)
            Earnings quality determinants in pre-corona crisis: another insight from bank core capital categories ♦
 27. ویژگی های هیئت مدیره و مدیریت سود. آیا اندازه شرکت مهم است؟ (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Board characteristics and earnings management. Does firm size matter? ♦
 28. آمار و آنالیز تلفیقی اطلاعات هدفمند فقرزدایی با الگوریتم کلان داده کاوی (نشریه هینداوی)
            Statistics and Analysis of Targeted Poverty Alleviation Information Integrated with Big Data Mining Algorithm ♦
 29. تحلیل منبع داده حسابداری مدیریت کامپیوتری بر اساس انبار داده و رایانش لبه موبایل (نشریه هینداوی)
            Data Source Analysis of Computerized Management Accounting Based on Data Warehouse and Mobile Edge Computing ♦
 30. آنالیز تحول دیجیتال استعدادهای حسابداری سازمانی از منظر بلاک چین (نشریه هینداوی)
            Analysis of Digital Transformation of Enterprise Accounting Talents from the Perspective of Blockchain ♦
 31. طراحی سیستم مدیریت اطلاعات حسابداری با استفاده از کلان داده و تکنولوژی ابر (نشریه هینداوی)
            Designing an Accounting Information Management System Using Big Data and Cloud Technology ♦
 32. تأثیر COVID-19 بر بانک‌های دیجیتالی: آیا آنها برنده هستند یا بازنده؟ (نشریه اسپرینگر)
            The impact of COVID‑۱۹ on digital‑only banks: are they winners or losers? ♦
 33. مدیریت زنجیره تامین و اقتصاد دایره ای: مروری بر تحقیقات فعلی و روندهای آینده (نشریه IEEE)
            Supply Chain Management and the Circular Economy: A Review of Current Research and Future Trends ♦

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۱ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. حسابداری منابع طبیعی شهری بر اساس سیستم حسابداری اقتصادی محیطی در شمال غربی چین: مطالعه موردی شیان (نشریه الزویر)
            Urban natural resource accounting based on the system of environmental economic accounting in Northwest China: A case study of Xi’an ♦️
 2. ارزش برند و سقوط بازار سهام کووید-۱۹ : شواهدی از شرکت های فهرست شده در ایالات متحده (نشریه الزویر)
            Brand equity and the Covid-19 stock market crash: Evidence from U.S. listed firms ♦
 3. نقش سیستم های حسابداری مدیریت در استراتژی های ارزش جهانی (نشریه الزویر)
            The role of management accounting systems in global value strategies ♦
 4. کاربرد کلان داده ها در بستر پیش بینی مالی نرخ ارز بر اساس FPGA و تعامل انسان و کامپیوتر (نشریه الزویر)
            Big data application in exchange rate financial prediction platform based on FPGA and human-computer interaction ♦
 5. رقابت در بازار محصولات و کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی: نقش واسطه ای کیفیت گزارشگری مالی (نشریه الزویر)
            Product market competition and financial analysts’ forecast quality: The mediating role of financial reporting quality ♦
 6. یک چارچوب داده کاوی برای پیش بینی مالی (نشریه الزویر)
            A data mining framework for financial prediction ♦
 7. افشای اطلاعات حسابداری شرکتی بر اساس FPGA و شبکه عصبی (نشریه الزویر)
            Corporate accounting information disclosure based on FPGA and neural network ♦️
 8. حسابداری عدم قطعیت ناشی از حوادث تاثیرگذار نامحتمل در توسعه سیستم قدرت (نشریه الزویر)
            Accounting for uncertainties due to high-impact low-probability events in power system development ♦️
 9. ارتباط تنوع زیستی با حسابداری اقتصادی ملی (نشریه الزویر)
            Linking biodiversity into national economic accounting ♦️
 10. جریان سرمایه تحت عدم قطعیت های جهانی: شواهدی از ترکیه (نشریه الزویر)
            Capital flows under global uncertainties: Evidence from Turkey ♦️
 11. تاثیر COVID-19 بر وابستگی بازار سهام چین (نشریه هینداوی)
            The Impact of COVID-19 on the Dependence of Chinese Stock Market ♦️
 12. مدل های پیش بینی مالی مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق (نشریه هینداوی)
            Deep Learning Algorithm-Based Financial Prediction Models ♦️
 13. مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی: شواهدی از جنوب صحرای آفریقا (نشریه وایلی)
            Earnings management, capital structure, and the role of corporate governance: Evidence from sub-Saharan Africa ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۰ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. تحلیل پویا از فرار مالیاتی زیست محیطی شرکت های رشوه گیر در بازار تجارت تولید آلودگی (نشریه الزویر)
            Dynamic analysis of bribery firms’ environmental tax evasion in an emissions trading market ♦️
 2. تخصیص سود در سرمایه گذاری جمعی مبتنی بر سرمایه گذاری با سرمایه گذاران در زمان ورود پویا (نشریه الزویر)
            Profit allocation in investment-based crowdfunding with investors of dynamic entry times ♦
 3. اثرات کووید-۱۹: یک برنامه تحقیقاتی برای حمایت از مردم در مبارزه آن ها (نشریه الزویر)
            Impacts of COVID-19: A research agenda to support people in their fight ♦️
 4. شواهد بین المللی: فساد و دارایی های نقدی شرکت ها (نشریه الزویر)
            Corruption and corporate cash holdings: international evidence ♦
 5. ارز رمزنگاری شده و ناهنجاری نوسان پذیری پایین (نشریه الزویر)
            Cryptocurrencies and the low volatility anomaly ♦️
 6. نقدینگی و توزیع بازده سهام: مدارکی از بازار بورس لندن (نشریه الزویر)
            Stock liquidity and return distribution: Evidence from the London Stock Exchange ♦️
 7. پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از یادگیری ماشین: رویکردی برای مهندسی ابعاد نمونه (نشریه الزویر)
            Bitcoin price prediction using machine learning: An approach to sample dimension engineering ♦️
 8. تاثیرات حمل و نقل هوایی ، انرژی ،تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در عصرصنعت ۴٫۰: شواهد ایالات (نشریه الزویر)
            The effects of air transportation, energy, ICT and FDI on economic growth in the industry 4.0 era: Evidence from the United States ♦️
 9. چارچوب حسابداری برای پارک های صنعتی در چین (نشریه الزویر)
            An emissions accounting framework for industrial parks in China ♦️
 10. شاخص های نقش حسابرسان داخلی و حمایت آنها از حکمرانی مطلوب (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Internal auditors role indicators and their support of good governance ♦
 11. اثر بکارگیری کارت امتیازی بر اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری نسبت به عملکرد پایدار در بخش دولتی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            The impact of public sector scorecard adoption on the effectiveness of accounting information systems towards the sustainable performance in public sector ♦

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. متدولوژی نمونه برداری و قابلیت اطمینان حسابرسی پیاده مداری (نشریه الزویر)
            Sampling methodology and reliability of a representative walkability audit ♦️
 2. حساب های دریافتنی: شبیه سازی حسابرسی (نشریه الزویر)
            Accounts receivable: An audit simulation ♦️
 3. اثر خصوصیات حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی نسبت به عملیات و انطباق (نشریه الزویر)
            The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance ♦️
 4. مقایسه نوآوری بانکی در کشورهای کم درآمد: روش فرامرزی (نشریه الزویر)
            Comparison of banking innovation in low-income countries: A meta-frontier approach ♦️
 5. نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد دورانی و پایداری: بررسی رویکردها (نشریه الزویر)
            Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches ♦️
 6. اثر مشخصات فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران و غیرکاربران سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبنی بر ابر (نشریه الزویر)
            Impact of accounting process characteristics on accounting outsourcing – Comparison of users and non-users of cloud-based accounting information systems ♦
 7. حواس جمعی، یا ریسکی برای شکست (نشریه الزویر)
            Mind the tail, or risk to fail ♦
 8. قابلیت اعتماد سرمایه‌ سازی تحقیق و توسعه: شواهدی دال بر کاهش ارزش معطوف به گذشته در چین (نشریه الزویر)
            Reliability of R&D capitalization: Evidence from ex post impairment in China ♦️
 9. تنوع بخشی پرتفوی وام، ساختار بازار و ثبات بانک (نشریه الزویر)
            Loan portfolio diversification, market structure and bank stability ♦️
 10. افشا ریسک در گزارش های سالانه و کارآیی سرمایه گذاری شرکت های تجاری (نشریه الزویر)
            Risk Disclosure in Annual Reports and Corporate Investment Efficiency ♦️
 11. نقدینگی سهام و نگهداشت وجه نقدی شرکت ها (نشریه الزویر)
             Stock Liquidity and Corporate Cash Holdings ♦
   
 12. عدم قطعیت در خط مشی و دارایی های نقدی شرکت (نشریه الزویر)
            Policy uncertainty and firm cash holdings ♦️
 13. نقش حسابرسی در مبارزه با فساد (نشریه الزویر)
            The role of auditing in the fight against corruption ♦️
 14. اهمیت جنسیت بر حقوق مدیرعامل و مدیریت سود (نشریه الزویر)
            CEO compensation and earnings management: Does gender really matters? ♦️
 15. استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی: برخی از اثرات واگرایی (نشریه الزویر)
            Accounting standards and banking regulation: Some effects of divergence ♦
 16. خطر زدایی مالی برای دستیابی به توان بالقوه انرژی های قابل تجدید در آفریقا (نشریه الزویر)
            Financial de-risking to unlock Africa’s renewable energy potential ♦
 17. تفاوت در دستیابی و سرمایه گذاری :تاثیرات بر عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
            Attainment discrepancy and investment: Effects on firm performance ♦
 18. یک رویکرد ساختاری درمورد بررسی ارائه سیگنال توسط شرکت های فناوری درباره کیفیت عرضه های عمومی اولیه (نشریه الزویر)
            How do technology ventures signal IPO quality? A configurational approach ♦
 19. تاثیرگذاری جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی (نشریه الزویر)
            Is there a gender effect on the quality of audit services? ♦
 20. مدیریت عمومی جدید و افزایش حسابرسی عملکرد بخش عمومی: شواهدی از پرونده استرالیا (نشریه امرالد)
            New Public Management and the rise of public sector performance audit: Evidence from the Australian case ♦
 21. سوگیری شواهد: نقش خصوصیات سوددهی در سطح شرکت در رابطه بین درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (نشریه اسپرینگر)
            The Role of Firm-level Earnings Attributes in the Relation between Aggregated Earnings and Gross Domestic Product ♦
 22. نوآوری های حسابداری مدیریت برای منطقی کردن هزینه خدمات: ارزیابی مجدد حسابداری نقدی و تعهدی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Management accounting innovations for rationalizing the cost of services: The reassessment of cash and accrual accounting ♦
 23. تأثیر شوک های داخلی و خارجی بر درآمدهای حاصل از تنوع بخشی پورتفولیو (سبد) و ریسک های همراه با آن (نشریه Mdpi)
            The Influence of Domestic and Foreign Shocks on Portfolio Diversification Gains and the Associated Risks ♦
 24. متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از رمزارزها: یک مدل پذیرش فناوری در اسپانیا (نشریه Frontiersin)
            Variables Influencing Cryptocurrency Use: A Technology Acceptance Model in Spain ♦️
 25. مدل یکپارچه حسابدهی مالی اسلامی برای کسب و کارهای اجتماعی اسلامی (ISE) (نشریه SSRN)
            Integrated Islamic Financial Accountability Model For Islamic Social Enterprise (Ise) ♦️
 26. ۱۰ روند برتر در بازارهای سرمایه: ۲۰۱۹
            Top-10 Trends in Capital Markets: 2019 ♦️
 27. اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی با ارزش برند به عنوان یک متغیر مداخله گر
            The Influence of Intellectual Capital towards Financial Performance with Brand Value as an Intervening Variable ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. حسابداری و دارایی های نامشهود (نشریه الزویر)
            Accounting and intangibles ♦️
 2. مدل خطر متوسط برای انتخاب پورتفولیوی نامشخص با ریسک پس زمینه (نشریه الزویر)
            Mean-risk model for uncertain portfolio selection with background risk ♦️
   
 3. معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن (نشریه الزویر)
            Distortion measures and homogeneous financial derivatives ♦️
 4. آیا شوک های نفت عدم قطعیت سیاست اقتصادی را پیش بینی می کنند؟ (نشریه الزویر)
            Do oil shocks predict economic policy uncertainty? ♦️
 5. رابطه بین فعالیتهای مربوط به تامین مالی خارجی و مدیریت درآمد: شواهدی از مدیریت ریسک سازمانی (نشریه الزویر)
            The relationship between external financing activities and earnings management: Evidence from enterprise risk management ♦️
 6. چارچوب مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
            A conceptual framework for teaching management accounting ♦️
 7. تاثیر ادغام و تملک بر رفتار قیمت سهام در بخش بانکی پاکستان (نشریه الزویر)
            The effects of mergers and acquisitions on stock price behavior in banking sector of Pakistan ♦️
 8. نظریه بازیها و شیلات ها (نشریه الزویر)
            Game theory and fisheries ♦️
 9. ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای دولتی چینی (نشریه الزویر)
            Ownership structure and investment decisions of Chinese SOEs ♦️
 10. تاثیر یک رابطه خوب بین حسابرسی داخلی و عملکرد امنیت اطلاعات بر پیامدهای امنیت اطلاعات (نشریه الزویر)
            The influence of a good relationship between the internal audit and information security functions on information security outcomes♦
   
 11. انتقال پولی از طریق کانال تأمین مالی از طریق بدهی بانکهای اسلامی: آیا PSIA نقشی دارد؟ (نشریه الزویر)
            Monetary transmission through the debt financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role? ♦️
 12. حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی از طریق بدهی: شواهد تجربی از کانادا (نشریه الزویر)
            Corporate governance and cost of debt financing: Empirical evidence from Canada ♦️
 13. عواقب غیرمنتظره افشای عدم قطعیت توسط حسابرسان و مدیران در قضاوت های سرمایه گذار غیرحرفه ای (نشریه الزویر)
            The unintended consequences of uncertainty disclosures made by auditors and managers on nonprofessional investor judgments ♦️
 14. حسابداری پیشرو: بررسی شیوه های معنابخشی حسابداری مالی (نشریه الزویر)
            Makeover accounting: Investigating the meaning-making practices of financial accounts ♦️
 15. فساد محلی و نگهداشت دارایی های نقدی شرکت های بزرگ : دارایی های مخفی یا درگیری سازمان؟ (نشریه الزویر)
            Local corruption and corporate cash holdings: Sheltering assets or agency conflict? ♦️
 16. انحرافات مالیات و قیمت گذاری صدور اوراق قرضه (نشریه الزویر)
            Tax distortions and bond issue pricing ♦
 17. ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
            Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk ♦
 18. تأثیر پیچیدگی اطلاعات در عدم موفقیت حسابرسی ناشی از تقلب شرکت ها (نشریه الزویر)
            The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud: Individual auditor level analysis ♦
 19. دارایی های نقدی و کیفیت درآمد: شواهدی از بازار اصلی و جایگزین بریتانیا (نشریه الزویر)
            Cash holdings and earnings quality: evidence from the Main and Alternative UK markets ♦
 20. انتخاب حسابرس برای Bradco با استفاده از شاخص های کیفیت ممیزی (نشریه الزویر)
            Selecting an auditor for Bradco using indicators of audit quality ♦
 21. نقش پیچیده مشارکت خانواده در مدیریت درآمد (نشریه الزویر)
            The complex role of family involvement in earnings management ♦️
 22. برق رسانی : پیوند بین رفتار مصرف کننده و سیاست عمومی (نشریه الزویر)
            Electrification: The nexus between consumer behavior and public policy ♦
 23. انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری (نشریه الزویر)
            Stock Return Expectations in the Credit Market ♦
 24. شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی شرکتهای تولیدی در نیجریه (نشریه الزویر)
            Strategic Management Accounting Practices and Organizational Performance of Manufacturing Firms in Nigeria ♦
 25. چگونه سیستم حسابداری محیط زیست اقتصادی می تواند سیستمهای اطلاعات زیست محیطی و کیفیت داده ها را برای تصمیم گیری بهبود بخشد (نشریه الزویر)
            How the System of Environmental-Economic Accounting can improve environmental information systems and data quality for decision making ♦
 26. تخصص مالی و کیفیت درآمد کمیته حسابرسی: یک فراتحلیل (نشریه الزویر)
            Audit committee financial expertise and earnings quality: A metaanalysis ♦
 27. کیفیت حسابرسی، تأمین اعتبار بدهی و مدیریت درآمد: شواهدی از اردن (نشریه الزویر)
            Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan ♦
 28. محافظه‌ کاری حسابداری، استراتژی تجاری، و ابهام (نشریه الزویر)
            Accounting conservatism, business strategy, and ambiguity ♦
 29. خدمات غیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی – تاثیر قانون ساربینز-اکسلی (نشریه الزویر)
            Non-audit services and audit quality — the effect of Sarbanes-Oxley Act ♦
 30. اعضای هیات مدیره با سبک: تاثیر اعضای کمیته حسابرسی و شیوه های شخصی آن‌ها روی گزینه های گزارشگری مالی (نشریه الزویر)
            Board Members With Style: The Effect of Audit Committee Members and Their Personal Styles on Financial Reporting Choices ♦
 31. قیمت گذاری بر اساس ارزش و تعصبات شناختی : بررسی کلی بازارهای تجاری (نشریه الزویر)
            Value-based pricing and cognitive biases: An overview for business markets ♦
 32. حسابداری مدیریت و تناقض آژانس تعبیه شده: چارچوبی برای تجزیه و تحلیل منابع در تغییر سازه ای (نشریه الزویر)
            Management accounting and the paradox of embedded agency: A framework for analyzing sources of structural change ♦
 33. تطابق خدمات الکترونیکی : عدم موفقیت سازش پذیری انگیزشی در مزایده های ویکری (نشریه الزویر)
            Electronic service matching: Failure of incentive compatibility in Vickrey auctions ♦
 34. تخصص و کاردانی مالی کمیته بازرسی، جنسیت و مدیریت درآمد: آیا جنسیت کارشناس امور مالی اهمیت دارد؟ (نشریه الزویر)
            Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: Does gender of the financial expert matter? ♦
 35. ارزش گذاری بازارهای سرمایه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی : مدارکی از ارائه سهام فصلی (نشریه الزویر)
            Do Capital Markets Value Corporate Social Responsibility? Evidence from Seasoned Equity Offerings ♦
 36. تحقیق تجربی درمورد درک سرمایه گذاران آماتور از اصلاحات جزئی نقاط ضعف کنترل IT و غیر IT (نشریه الزویر)
            Nonprofessional investor perceptions of the partial remediation of IT and non-IT control weaknesses: An experimental investigation ♦
 37. تاثیر سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی و سودمندی بیمارستان (نشریه الزویر)
            Do health information technology investments impact hospital financial performance and productivity? ♦
 38. ادغام، سرمایه گذاری و گسترش تقاضا (نشریه الزویر)
            Mergers, investments and demand expansion ♦
 39. بی ثباتی نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی: شواهدی از ۱۲ کشور آفریقایی (نشریه الزویر)
            Exchange-rate volatility and international trade performance: Evidence from 12 African countries ♦
 40. تصمیم گیری مالی اسلامی در بین SMEها در سلطانیه عمان: تطبیقی از نگرش رفتار برنامه ریزی شده (نشریه الزویر)
            Islamic financial decision-making among SMEs in the Sultanate of Oman: An adaption of the theory of planned behaviour ♦️
 41. نقش هیئت مدیره و کمیته‌ حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها (نشریه الزویر)
            The Role of the Board and the Audit Committee in Corporate Risk Management ♦
 42. کاربرد مدل‌های GARCH در مدل سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام شاخص کامپوزیت SSE (نشریه الزویر)
            Modelling and forecasting the stock market volatility of SSE Composite Index using GARCH models ♦
 43. آنالیز سیستماتیک ریسک در بازارهای سهام اسلامی با بکارگیری واین کاپیولا و مدلسازی دلتا ارزش در معرض ریسک مشروط (نشریه الزویر)
            A Systemic Risk Analysis of Islamic Equity Markets using Vine Copula and Delta CoVaR Modeling ♦
 44. مدل های تجارت اداری انتقال فناوری دانشگاه: یک اندازه برای همه مناسب نیست (نشریه الزویر)
            University technology transfer office business models: One size does not fit all ♦
 45. یادداشتی در مورد اثرات حباب عقلانی بر روی اوراق بهادار (نشریه الزویر)
             A note on effects of rational bubble on portfolios ♦️
 46. مجاورت جغرافیایی حسابرس و مشتری و به موقع بودن گزارش حسابرسی (نشریه الزویر)
            Auditor-client geographic proximity and audit report timeliness ♦️
 47. تاثیر اکتساب بنیادی و تغییر استراتژی روی پویایی های قیمت سهام (نشریه الزویر)
            Effects of fundamentals acquisition and strategy switch on stock price dynamics ♦️

 48. ارتباط میان هیات مدیره، کمیته رسیدگی، و عملکرد شرکت: شواهدی از یونان (نشریه الزویر)
            Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece ♦️
 49. ASC 606: چالش هایی برای درک و کاربرد شناخت درآمد (نشریه الزویر)
            ASC 606: Challenges in understanding and applying revenue recognition ♦️
 50. اصطکاک های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه (نشریه الزویر)
            Labor market frictions, investment and capital flows ♦️
 51. مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی (نشریه امرالد)
            Corporate Portfolio Management in the Public Sector ♦️
 52. نوع حسابرس خارجی، اقلام تعهدی اختیاری و واکنش سرمایه گذاران (نشریه امرالد)
            External auditor type, discretionary accruals and investors’ reactions♦️
   
 53. عملکرد حسابرسی داخلی، اثربخشی حسابرسی و مسئولیت پذیری در شرکت های قانونی اوگاندا (نشریه امرالد)
            Internal Audit Function, Audit Committees’ Effectiveness and Accountability in the Ugandan Statutory Corporations ♦️
 54. انطباق افشا با استانداردهای حسابداری مالی AAOIFI مقایسه ای بین بانک های اسلامی بحرین و قطر (نشریه امرالد)
            compliance disclosure aaoifi financial accounting standards bahrain qatar islamic banks ♦️
 55. استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری: محدودیت های ناشی از ساختار فرآیند و عوامل مربوطه (نشریه امرالد)
            Utilizing management accounting information for decision-making: Limitations stemming from the process structure and the actors involved ♦️
 56. پیش بینی ورشکستگی شخصی با مدل درخت تصمیم گیری (نشریه امرالد)
            Personal bankruptcy prediction using decision tree model ♦️
 57. پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت: نقش تعدیل کننده مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک (نشریه امرالد)
            Performance implication of market orientation and use of management accounting systems: The moderating role of accountants’ participation in strategic decision making ♦️
 58. اثبات کاربردی بودن سیستم های حسابداری مدیریت در محیط تولید منسجم (نشریه امرالد)
            Evidence On The Usefulness Of Management Accounting Systems In Integrated Manufacturing Environment ♦
 59. کارآیی هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی شرکت ها: پرونده موسسات مالی FTSE (نشریه امرالد)
            The efficiency of corporate boards and firms’ audit fees: the case of the FTSE financial institutions ♦️
 60. پیش بینی نوسانات ارزش سهام مبنی بر چشم انداز داده های آماری در بورس و بازار مبادلاتی (نشریه امرالد)
            Forecast of stock price fluctuation based on the perspective of volume information in stock and exchange market ♦
 61. رابطه بین عملکرد استراتژیک و حسابداری مدیریت (نشریه امرالد)
            On The Interplay Between Strategic Performance And Managerial Accounting ♦️
 62. یک بررسی تجربی در مورد افشاء درباره بانکداری موبایلی در وب سایت های بانک (نشریه امرالد)
            An empirical investigation on disclosure about mobile banking on bank websites ♦️
 63. اعلان درآمدها، واکنش قیمت سهام و راندمان بازار – مطالعه مورد عربستان سعودی (نشریه امرالد)
            Earnings announcements, stock price reaction and market efficiency – the case of Saudi Arabia ♦️
 64. تأثیر حسابرسی خارجی بر نحوه پاسخگویی صندوق مشترک مؤسسه ملی آمار موزامبیک (نشریه امرالد)
            The impact of external audit on the accountability of the common fund of the Mozambique National Institute of Statistics ♦️
 65. رفع ابهام از بیت کوین: پرده برداری از اسطوره ارز دیجیتال (نشریه تیلور و فرانسیس)
            The disenchantment of Bitcoin: unveiling the myth of a digital currency ♦️
 66. چرخه یک دوره تحقیقی در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری (نشریه تیلور و فرانسیس)
            The life of an accounting information systems research course ♦️
 67. بازی بررسی حسابرسی داخلی و اثر افشاگری (نشریه اسپرینگر)
            An inspection game of internal audit and the infuence of whistle‑blowing ♦️
 68. نهادینه کردن ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتهای خانوادگی: ارتباط و تناسب منطق های گوناگون (نشریه اسپرینگر)
            The institutionalization of management accounting tools in family firms: the relevance of multiple logics ♦️
 69. کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی: چشم انداز اکوسیستم (نشریه اسپرینگر)
            Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective♦
 70. تأثیر قدرت مدیر عامل و مدیر ارشد مالی روی مدیریت درآمد واقعی و اقلام تعهدی (نشریه اسپرینگر)
            The influence of CEO and CFO power on accruals and real earnings management ♦
 71. کیفیت اطلاعات حسابداری و خطر سیستماتیک (نشریه اسپرینگر)
            Accounting information quality and systematic risk ♦️
 72. یک متا آنالیز درباره عوامل تعیین کننده گزارش حسابرسی تاخیر (نشریه وایلی)
            Determinants of audit report lag: A meta‐analysis ♦️
 73. خلق و پذیرش معیارهای حسابداری بخش عمومی در کانادا (نشریه Sage)
            The creation and acceptance of public sector accounting standards in Canada ♦️
 74. درباره نقش فعال حسابرسان داخلی در بررسی های انطباقی از ضد پولشویی : یک دیدگاه مصری (نشریه SSRN)
            Towards a Proactive Role of Internal Auditors in Anti-Money Laundry Compliance Review: An Egyptian Perspective ♦️
 75. پیوند اقتصادی، حمایت از حسابرس و کیفیت حسابرسی: شواهد بررسی همتراز توسط حسابرسان مستقل
            Economic bonding, auditor safeguard and audit quality: Peer review evidence from individual auditors ♦
 76. تحول بانکداری آزاد
            The Open Banking Revolution ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۷ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. ارزشیابی خدمات اکوسیستم برای بهبود حسابداری ملی: یک مطالعه آزمایشی از ماداگاسکار (نشریه الزویر)
            Valuing ecosystem services for improved national accounting: A pilot study from Madagascar ♦️
 2. واکنش سرمایه‌گذار نسبت به استاندارد IFRS (استاندارد بین‌المللی گزارش‌‌ مالی) اسناد مالی در اروپا: نقش فاکتورهای متخص شرکت (نشریه الزویر)
            Investor Reaction to IFRS for Financial Instruments in Europe: The Role of Firm-Specific Factors ♦️
 3. تاثیر خطر نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک: شواهدی از منطقه منا (نشریه الزویر)
            The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region ♦
 4. بهینه سازی پویای پرتفو با ابهام گریزی (نشریه الزویر)
            Dynamic portfolio optimization with ambiguity aversion ♦️
 5. اصلاح مدیریت عمومی: نقش بحران و قدرت بوروکراسی (نشریه الزویر)
            Reforming the public administration: The role of crisis and the power of bureaucracy ♦️
 6. بازده سهام و نرخ بهره در سراسر جهان: یک رویکرد داده پانل (نشریه الزویر)
            Stock returns and interest rates around the World: A panel data approach ♦️
 7. تقاضای انرژی و توسعه بازار سهام در کشورهای:OECD تجزیه داده های پنل (نشریه الزویر)
            Energy demand and stock market development in OECD countries: A panel data analysis ♦️
 8. ارزیابی حسابرسان خارجی از واحد حسابرسی داخلی: یک تحقیق تجربی (نشریه الزویر)
            External auditors’ evaluation of the internal audit function: An empirical investigation ♦️
 9. اثرات رشد بلند مدت سیاست تحقیق و توسعه (نشریه الزویر)
            The long-run growth effects of R&D policy ♦️
 10. رقابت و اجتناب از پرداخت مالیاتی شرکت: یک دیدگاه مبتنی بر نهاد (نشریه الزویر)
            Competition and corporate tax evasion: An institution-based view ♦️
 11. قدرت مالی کلی بانک: بانکهای اسلامی در مقابل بانک های متعارف (نشریه الزویر)
            Bank overall financial strength: Islamic versus conventional banks ♦️
 12. تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو ۹۰۰۱ (نشریه الزویر)
            The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards ♦️
 13. فشار زمان حسابرسی و کیفیت درآمد: بررسی پرونده های شتابی (نشریه الزویر)
            Audit time pressure and earnings quality: An examination of accelerated filings ♦️
 14. تامین مالی از طریق استقراض، پایندگی و رشد شرکت های نوپا (نشریه الزویر)
            Debt financing, survival, and growth of start-up firms ♦
 15. نرخ بازده و فاکتورهای ریسک شرکت‌های بین‌المللی نفت در قراردادهای خدمات بازپرداخت ایران (نشریه الزویر)
            On the rate of return and risk factors to international oil companies in Iran’s buy-back service contracts ♦️
 16. تأثیرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی: مورد صنعت حسابرسی چین (نشریه الزویر)
            The joint effects of social identity and institutional pressures on audit quality: The case of the Chinese Audit Industry ♦️
 17. ارزش ذاتی طلا: شاخص قیمت آزاد-نرخ ارز (نشریه الزویر)
            The Intrinsic Value of Gold: An Exchange Rate-Free Price Index ♦️
 18. چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی (نشریه الزویر)
            A framework for social and environmental accounting research ♦️
 19. قابلیت مدیر، بازده سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام (نشریه الزویر)
            Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk ♦️
 20. اثر برنامه های انگیزشی حقوق صاحبان سهام بر روی پیش بینی درامد تحلیلگران و پیشنهادات سهام برای شرکت های ثبت شده چینی: مطالعه تجربی (نشریه الزویر)
            The impact of equity incentive plans on analysts’ earnings forecasts and stock recommendations for Chinese listed firms: An empirical study ♦️
 21. بهینه سازی پورتفولیوی میانگین ارزش-در-ریسک: رویکردی غیر پارامتری (نشریه الزویر)
            Mean-VaR Portfolio Optimization: A Nonparametric Approach ♦️
 22. اثر گنگی در استاندارد بر استقلال حسابرس: شواهدی از هزینه‌های غیر حسابرسی و نظرات SOX 404 (نشریه الزویر)
            The Effect of Ambiguity in an Auditing Standard on Auditor Independence: Evidence from Nonaudit Fees and SOX 404 Opinions ♦️
 23. تحلیل راهکارها و مشوق‌ های سیاستی درباره سرمایه گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا (نشریه الزویر)
            Chinese energy investments in Europe: An analysis of policy drivers and approaches ♦️
 24. بررسی رابطه بین مدیریت سود و نقدینگی بازار (نشریه الزویر)
            Examining the relationship between Earning management and market liquidity ♦
 25. ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات (نشریه الزویر)
            Value relevance of banks’ cash flows from operations ♦️
 26. تاثیر مشخصه های حسابرس بر کیفیت حسابرسی (نشریه الزویر)
            The effect of auditor features on audit quality ♦️
 27. رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال تکنولوژی در بخش منابع (نشریه الزویر)
            Relationship between FDI, foreign ownership restrictions, and technology transfer in the resources sector: A derivation approach ♦️
 28. انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات حسابرس: آیا انتخاب های همتایان اهمیتی دارد؟ (نشریه الزویر)
            Auditor selection following auditor turnover: Do peers’ choices matter? ♦️
 29. تعدیل ریسک، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی: شواهد مربوط به استرالیا (نشریه الزویر)
            Risk regulation, community pressure and the use of management accounting in managing climate change risk: Australian evidence ♦️
 30. شواهدی از کانادا درمورد اثرات محیط سازمانی بر پروژه های مشارکت دولتی-خصوصی (P3) (نشریه الزویر)
            Effects of the institutional environment on public-private partnership (P3) projects: Evidence from Canada ♦️
 31. شیوه های حسابداری مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط: اثر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار و فن آوری های عملیاتی (نشریه الزویر)
           Management accounting practices of SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and operational technology ♦️
 32. پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: همسازی فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده (نشریه الزویر)
            Adoption of management accounting innovations: Organizational culture compatibility and perceived outcomes ♦️
 33. نقش حسابداری در ایجاد یکپارچگی بعد از اکتساب (نشریه الزویر)
            The role of accounting in making sense of post-acquisition integration ♦️
 34. در مورد ارتباط بین کیفیت عایدات و مالکیت نهادی استراتژیک: آیا قدرت حمایت از سرمایه گذار مهم است؟ (نشریه الزویر)
            On the association between strategic institutional ownership and earnings quality: Does investor protection strength matter ♦️
 35. تاثیرات آستانه ای تنش مالی بر قوانین سیاست پولی: آنالیز اطلاعات پانل (نشریه الزویر)
            Threshold effects of financial stress on monetary policy rules: A panel data analysis ♦️
 36. سیاست محیطی، تصمیم گیری و اثرات برگشت در بخش حمل و نقل ایالات متحده (نشریه الزویر)
            Environmental policy, decision making, and rebound effects in the U.S. trucking sector ♦️
 37. ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان موزیکال جهان غرب (نشریه الزویر)
            The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals ♦️
 38. عملکرد هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
            Hotel property performance: The role of strategic management accounting ♦️
 39. اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی: مرور و دستور کار پژوهش(نشریه الزویر)
            Public sector reforms and public private partnerships: Overview and research agenda ♦️
 40. ارتباط قابلیت مدیریتی و مدیریت درآمد واقعی (نشریه الزویر)
            Managerial ability and real earnings management ♦️
 41. بررسی مطالعات آموزش حسابداری (۲۰۱۶) (نشریه الزویر)
            Accounting education literature review (2016) ♦️
 42. چشم ‌اندازهای مرتبط: تست ارتباط در رویکرد پژوهشی سازنده (نشریه الزویر)
            Perspectives on relevance: The relevance test in the constructive research approach ♦️
 43. عدم قطعیت توزیع و بازده سهام مورد انتظار (نشریه الزویر)
            Distribution Uncertainty and Expected Stock Returns
  ♦️
 44. اثر متغیر زمانی سیاست پولی بر بازده سهام (نشریه الزویر)
            The time varying effect of monetary policy on stock returns
  ♦️
 45. ابقا مدیریتی و مدیریت درآمد (نشریه الزویر)
            Managerial entrenchment and earnings management ♦️
 46. ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه (نشریه امرالد)
            Auditors’ perceptions of the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in a developing country ♦️
 47. سیاست مالی شرکت و ارزش پول نقد تحت عدم قطعیت (نشریه امرالد)
            Corporate Financial Policy and the Value of Cash under Uncertainty ♦️
 48. افشای هزینه ‌های حفاظت از محیط زیست و ارتباط آن با بازدهی اکولوژیکی – اقتصادی (نشریه امرالد)
            The disclosure of environmental conservation costs and its relation to eco-efficiency Evidence from Japan ♦️
 49. شواهدی از مناطق آسیا و اقیانوسیه درباره نقش کیفیت رسیدگی و اثر فرهنگ بر مدیریت درآمد در شرکت‌هایی با جریان نقدی آزاد بیش‌ از حد (نشریه امرالد)
           The role of audit quality and culture influence on earnings management in companies with excessive free cash flow: Evidence from the Asia-Pacific region ♦️
 50. وضعیت های بازار و تغییر ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک (نشریه امرالد)
            Market states and mutual fund risk shifting ♦️
 51. مدیریت شرکتی و مشخصات حسابرسی : شواهد شرکت های کوچک و متوسط (نشریه امرالد)
            Corporate governance and audit features: SMEs evidence ♦️
 52. اثر کیفیت حسابرسی بر مولفه های پاداش نقدی مدیران اجرایی (نشریه امرالد)
            Impact of audit quality on the components of executive cash compensation ♦️
 53. مدیریت منابع انسانی سبز: قالبی برای پیشرفت پایدار سازمان در اقتصادهای در حال ظهور (نشریه امرالد)
            Green human resource management: A framework for sustainable organizational development in an emerging economy ♦️
 54. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌ المللی در BIMSTEC: تجزیه و تحلیل علیت پانل (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Foreign direct investment and international trade in BIMSTEC: panel causality analysis ♦️
 55. حرکت همزمان درآمد و دستکاری سود (نشریه اسپرینگر)
            Earnings co-movements and earnings manipulation ♦️
 56. ارزش ویژه برند بورس سهام به عنوان یک میانجی در تصمیمات مالی (نشریه اسپرینگر)
            Brand equity of stock exchange as a mediator in financial decisions ♦️
 57. مسئولیت اجتماعی شرکت و فرصت رشد: مطالعه موردی صندوق های امانی سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (نشریه اسپرینگر)
            Corporate Social Responsibility and Growth Opportunity: The Case of Real Estate Investment Trusts ♦️
 58. هوش رقابتی – یک فرآیند استراتژیک برای آگاهی از محیط خارجی (نشریه اسپرینگر)
            Competitive Intelligence—A Strategic Process for External Environment Foreknowledge ♦️
 59. تأثیر استانداردهای حسابداری بر خصوصیات گزارشگری شرکت های خصوصی: شواهدی از قانون نوسازی قوانین و مقررات حسابداری آلمان (نشریه اسپرینگر)
            The effects of accounting standards on the financial reporting properties of private firms: evidence from the German Accounting Law Modernization Act ♦️
 60. به کیف پول خود اعتماد کنید: یک معماری جدید برای کیف پول آنلاین برای بیت کوین (نشریه IEEE)
            Trust Your Wallet: a New Online Wallet Architecture for Bitcoin ♦️
 61. آیا مکانیسم حکومت شرکتی، ارزش سهامدار را بهبود می‌بخشد؟ یک تجزیه و تحلیل پانلی شرکت های فهرست شده‌ مالزیایی (نشریه EBSCO)
            Does Corporate Governance Mechanism Improve Shareholder Value? A Panel Analysis of Malaysian Listed Companies ♦️
 62. اثر متقابل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده فلسطین (نشریه SSRN)
            The Impact Of Interaction Between Audit Committee And Internal Audit Of Enhance The Corporate Governance At Listed Palestinian Companies ♦️
 63. نگاهی دیگر به محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان در مورد درآمد کل: شواهدی از بازار کار (نشریه SSRN)
            Another Look at the Macroeconomic Information Content of Aggregate Earnings: Evidence from the Labor Market ♦️
 64. سرمایه گذاران پریشان و مدیریت درآمد (نشریه SSRN)
            Distracted Investors and Earnings Management ♦️
 65. تجدید ارائه های حسابداری و سیاست پولی شرکت (نشریه Sage)
            Accounting Restatements and Corporate Cash Policy ♦️
 66. تاثیرات کوتاه مدت کاهش مالیات بر درآمد در ایالت کانزاس بر توسعه اشتغال (نشریه Sage)
            The Short-term Effects of the Kansas Income Tax Cuts on Employment Growth ♦️
 67. ارزش در اطلاعات حسابداری بنیادی (نشریه وایلی)
            The Value In Fundamental Accounting Information ♦️
 68. تحقیقات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات جهت توسعه (ICT4D): بازتاب الگوی گذشته و آینده (نشریه تیلور و فرانسیس)
            ICT4D research: reflections on history and future agenda ♦️
 69. محیط کار ارباب رجوع و حسابرسی شرکت (نشریه AAAJournals)
            Client Workplace Environment and Corporate Audits ♦️
 70. بسامد گزارشگری مالی بانک ها و کیفیت سرمایه ها (نشریه AAAJournals)
            Banks’ Financial Reporting Frequency and Asset Quality ♦️
   
 71. مقایسه و هزینه سرمایه سهام (نشریه AAAJournals)
            Comparability and Cost of Equity Capital ♦️
 72. یک ابزار و فرآیند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری (نشریه Mdpi)
           A Systemic Tool and Process for Sustainability Assessment ♦️
 73. عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی (نشریه Macrothink)
            Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks ♦️
 74. بررسی تاثیرات و عوامل تعیین کننده اجتناب واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط از پرداخت مالیات (نشریه Clutejournals)
            The Study On The Effect And Determinants Of Small – And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance ♦️
 75. مدیریت درآمدها از طریق ذخایر مالیاتی و خدمات مالیاتی ارائه شده توسط حسابرسان (نشریه Sciedupress)
            Earnings Management through Tax Reserves and Auditor-Provided Tax Services ♦️
 76. هزینه یابی مبتنی بر هدف، ارتباط بین هزینه های هدف و مهندسی ارزش و سود و Kaizen مورد انتظار (نشریه SciencePublishingGroup)
            Target Costing, the Linkages Between Target Costing and Value Engineering and Expected Profit and Kaizen ♦️
 77. تاثیر حسابرسی محیطی و ثبات اقتصادی بر معیار سود شرکت های سیمان ذکر شده در نیجریه (نشریه Eajournals)
            EFFECTS OF ENVIRONMENTAL AUDIT AND ECONOMIC SUSTAINABILITY ON PROFIT MEASURES OF QUOTED CEMENT COMPANIES IN NIGERIA ♦️
 78. تاثیرات معیارهای کلیدی مالی در مدیریت سود در صنعت بتن پیش ساخته در کره ی جنوبی (نشریه Clutejournals)
            Effects Of Key Financial Indicators On Earnings Management In Korea’s Ready Mixed Concrete Industry ♦️
 79. تأثیر کیفیت اقلام تعهدی روی رابطه مابین افشای اختیاری و نامتقارنی اطلاعات در کره (نشریه Clutejournals)
            The Effect Of Accruals Quality On The Association Between Voluntary Disclosure And Information Asymmetry In Korea ♦️
 80. SOX 404 ، تلاش حسابرس و جلوگیری از اشتباهات گزارش مالی (نشریه allenpress)
            SOX 404, Auditor Effort, and the Prevention of Financial Report Misstatements ♦️
 81. مقایسه مدیریت ریسک در بانکها و موسسات مالی خصوصی با سایر بانکها و موسسات مالی متعارف در ایران
            Comparison of Risk Management in Non-profit Banks and Financial Institutions versus Other Conventional Banks and Financial Institutions in Iran ♦️
 82. حقیقتی درباره بلاک چین
            The truth about blockchain ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۶ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. حسابداری هزینه در تجزیه و تحلیل بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده: یک روش پیشنهادی (نشریه الزویر)
            Full cost accounting in the analysis of separated waste collection efficiency: A methodological proposal ♦️
 2. سرمایه گذاری مدیریتی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک: عوامل تعیین کننده و پیامد های عملکرد (نشریه الزویر)
            Managerial investment in mutual funds: Determinants and performance implications ♦️
 3. محافظه کاری حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری شرکت (نشریه الزویر)
            Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency ♦️
 4. درک کارفرمایان و مربیان در آموزش حسابداری (نشریه الزویر)
            Perception of Employers and Educators in Accounting Education ♦️
 5. تاثیر مکانیسم مناسب مدیریت شرکت ها بر روی مدیریت درآمد قبل و بعد از همگرایی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (نشریه الزویر)
            The Effect of Good Corporate Governance Mechanism to Earnings Management before and after IFRS Convergence ♦️
 6. بلوغ بازار و قیمت گذاری نادرست (نشریه الزویر)
            Market maturity and mispricing ♦️
 7. ویژگی های پویای اهرم مالی در رابطه با چرخه تجارت (نشریه الزویر)
            Leverage dynamics over the business cycle ♦️
 8. سقوط دوره ای حباب قیمت سهام در بازار سهام آفریقای جنوبی (نشریه الزویر)
            Periodically collapsing bubbles in the South African stock market ♦️
 9. یافته های ریسک پذیری اعتباری برای وام های تجاری املاک با استفاده از روش فرم کاهش یافته (نشریه الزویر)
            Credit risk findings for commercial real estate loans using the reduced form ♦️
 10. نقش پیش بینی سازمانی و نقشه برداری فناوری در توسعه نوآوری شرکت ها: موسسات اقتصادی متعلق به دولت روسیه (نشریه الزویر)
            The role of corporate foresight and technology roadmapping in companies’ innovation development: The case of Russian state-owned enterprises ♦️
 11. کنترل اسناد و مدارک پروژه چند میلیاردی – مایلستون به عنوان شاخص عملکردی برای مدیریت پرتفلیو پروژه (نشریه الزویر)
            Controlling a Multibillion Project Portfolio – Milestones as Key Performance Indicator for Project Portfolio Management ♦️
 12. معانی و ابزارهای گزارشگری مالی بهتر (نشریه الزویر)
            Better financial reporting: Meanings and mean ♦️
 13. ریسک پایین دستی پرتفوی پروژه: اثر پروژه های پایین دستی و ارزش کارایی پروژه و برنامه های مدیریت ریسک پروژه (نشریه الزویر)
            The downside risk of project portfolios: The impact of capital investment projects and the value of project efficiency and project risk management programmes ♦️
 14. ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد رقابتی در SME های اسپانیایی: شواهد تجربی از دیدگاه سهامداران (نشریه الزویر)
            Relationship between corporate social responsibility and competitive performance in Spanish SMEs: Empirical evidence from a stakeholders’ perspective ♦️
 15. کیفیت گزارش دهی مالی و برون سپاری امور حسابداری: مدارکی از شرکت های کوچک خصوصی (نشریه الزویر)
            Financial reporting quality and outsourcing of accounting tasks: Evidence from small private firms ♦️
 16. تاثیر سهام داران سازمانی بعنوان صاحبان و مدیران و احتمال مضیقه مالی. شواهدی از یک محتوای مالکیت متمرکزیافته (نشریه الزویر)
            The role of institutional shareholders as owners and directors and the financial distress likelihood. Evidence from a concentrated ownership context ♦️
 17. تجزیه و تحلیل مبتنی بر هدف و جبهه پارتو: بهینه سازی زمان، هزینه و جابجایی های کارگاه ساختمانی (نشریه الزویر)
            Objective-driven and Pareto Front analysis: Optimizing time, cost, and job-site movements ♦️
 18. برنامه های تثبیت صندوق بین المللی پول و اثر آنها بر بحران های اقتصاد جهان (نشریه الزویر)
            IMF Stabilization Programs and their Effects on the World Economic Crises ♦️
 19. یک قرارداد اختیار معامله اشتراک گذاری درآمد به منظور هماهنگی زنجیره های تامین (نشریه الزویر)
            A Revenue-Sharing Option Contract toward Coordination of Supply Chains ♦️
 20. بررسی علل موثر بر مقاومت کاربران در مقابل پیاده سازی حسابداری تعهدی (نشریه الزویر)
            Investigating the Factors Influencing Users’ Resistance towards Accrual Accounting ♦️
 21. آیا حسابداری مدیریت به عنوان میانجی رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد آن می باشد؟ (نشریه الزویر)
            Does management accounting mediate the relationship between cost system design and performance? ♦️
 22. استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر می گذارد؟ بر اساس شواهد تجربی بازار بورس چین (نشریه الزویر)
  How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market ♦️
 23. فاش کردن محیطی و اجتماعی شرکت های تعاونی و کارکرد مالی پس انداز و تعاونی های اعتباری در کنیا (نشریه الزویر)
            Cooperative social and environmental disclosure and financial performance of savings and credit cooperatives in Kenya ♦️
 24. مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف: رابطه بین فعالیت اقتصادی و پاسخ حسابرس به ریسک (نشریه الزویر)
            Managing risk in a poor economy: The association between economic activity and auditor response to risk ♦️
 25. تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد (نشریه الزویر)
            Individual stock crowded trades, individual stock investor sentiment and excess returns ♦️
 26. ممیزی داخلی خطرات روانی اجتماعی در محل کار با سیستم های مدیریت مورد تایید ایمنی و سلامت حرفه ای (OHS) (نشریه الزویر)
            Internal audits of psychosocial risks at workplaces with certified OHS management systems ♦️
 27. اثر عدم قطعیت بازار مالی و فاکتورهای اقتصاد کلان بر همبستگی سهام اوراق قرضه در بازارهای نوظهور (نشریه الزویر)
            Impact of financial market uncertainty and macroeconomic factors on stock–bond correlation in emerging markets ♦️
 28. بررسی رابطه بین ریسک آشفتگی اصولی با بی هنجاری پیشرفت سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
            Does systematic distress risk drive the investment growth anomaly? ♦️
 29. مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه (نشریه الزویر)
            Earnings management, corporate governance and expense stickiness ♦️
 30. پرداخت بر مبنای عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری R & D: شواهدی از چین (نشریه الزویر)
            Pay for accounting performance and R&D investment: Evidence from China ♦️
 31. اختیار مديريتی و هزينه نمایندگی در بازار هند (نشریه الزویر)
            Managerial discretion and agency cost in Indian market ♦️
 32. تعیین هزینه های واقعی درمان توده های کلیوی کوچک با استفاده از هزینه گذاری مبتنی بر فعالیت دارای زمان (نشریه الزویر)
            Determining the True Costs of Treating Small Renal Masses Using Time Driven, Activity Based Costing ♦️
 33. بررسی رابطه بین انگیزه های مدیریت درآمد و ضریب پاسخ سود (نشریه الزویر)
            A Study on the Relationship between Earnings Management Incentives and Earnings Response Coefficient ♦️
 34. اثر معاملات الگوریتمی در نقدینگی بازار: شواهدی پیرامون اطلاعیه درآمد در بورس اوراق بهادار ایتالیا (نشریه الزویر)
            The effect of algorithmic trading on market liquidity: Evidence around earnings announcements on Borsa Italiana ♦️
 35. گزارشات درگذشت من بی نهایت اغراق آمیز هستند – تحقیق هوش مصنوعی در حسابداری (نشریه الزویر)
            The reports of my death are greatly exaggerated—Artificial intelligence research in accounting ♦️
 36. یک نمونه موردی مقاله انتقادی: چشم اندازهای انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی (نشریه الزویر)
            A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting ♦️
 37. اثرات اقتصادی یک سیاست ضد شورش در هند: یک تجزیه و تحلیل کنترل سنتتیک (نشریه الزویر)
           The economic effects of a counterinsurgency policy in India: A synthetic control analysis ♦️
 38. یادداشتی پژوهشی درباره تفسیر آژانس ارتباطی سیستم های اطلاعاتی (نشریه الزویر)
            A further interpretation of the relational agency of information systems: A research note ♦️
 39. مقاله ‌ای تحقیقاتی: ماشین آلات، آزادسازی و طرح های اقتصادی (نشریه الزویر)
             Research note: Machinery, manumission, and economic machinations ♦️
 40. رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی (نشریه الزویر)
            The relationship between financial disputes and financial literacy ♦️
 41. حکومت، بازده و ریسک پذیری در بانکداری چین (نشریه الزویر)
         Governance, efficiency and risk taking in Chinese banking ♦️
 42. تاثیر تجارت سرمایه گذار فردی در عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام کره ای (نشریه الزویر)
            The impact of individual investor trading on information asymmetry in the Korean stock market ♦️
 43. جریان نقدی آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکتی در چین (نشریه الزویر)
            Free Cash Flow, Over-Investment and Corporate Governance in China ♦️
 44. پوشش ریسک نرخ ارز خارجی: تنوع چند ارزی (نشریه الزویر)
             Hedging foreign exchange rate risk: Multi-currency diversification ♦️
 45. درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین (نشریه الزویر)
            On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ♦️
 46. آیا خط مشی شرکت های سهامی، سیکل عمر را دنبال می کنند؟ (نشریه الزویر)
             Do Corporate Policies Follow a Life-cycle? ♦️
 47. هزینه های فرصت کارآفرینی در تجارت بین الملل (نشریه الزویر)
            The opportunity costs of entrepreneurs in international trade ♦️
 48. پیش ‌بینی مدیریتی، ریسک ‌های ویژه و محیط اطلاعاتی (نشریه الزویر)
            Management Forecasts, Idiosyncratic Risk, and the Information Environment ♦️
 49. قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار (نشریه الزویر)
            Financial Statement Comparability and Expected Crash Risk ♦️
 50. اثر تخصص IT حسابرس روی کنترل اطلاعات (نشریه الزویر)
            The effect of auditor IT expertise on internal controls ♦️
 51. مسئولیت اجتماعی شرکتی و دارایی های نقدی شرکت ها (نشریه الزویر)
            Corporate social responsibility and corporate cash holdings ♦️
 52. رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده و ارزش ویژه برند: رویکرد سیستم معادلات همزمان (نشریه الزویر)
            The relationship between perceived e-service quality and brand equity: A simultaneous equations system approach ♦️
 53. تاثیر برآوردهای مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری – مورد دارایی ‌های نامشهود و مشهود غیرجاری (نشریه الزویر)
            The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets ♦️
 54. مفاهیم مولفه‌ نقدی درآمدها برای تداوم سود و بازده‌ های سهام (نشریه الزویر)
            Implications of the cash component of earnings for earnings persistence and stock returns ♦️
 55. یک مدل یکپارچه برای طراحی زنجیره تامین استراتژیک: روش حل بر مبنای ABC و فرمولاسیون (نشریه الزویر)
            An Integrated Model for Strategic Supply Chain Design: Formulation and ABC-based Solution Approach ♦️
 56. آیا متخصصان امور مالی آمادگی IFRS را دارند؟: یک مطالعه توضیحی (نشریه الزویر)
            Are financial professionals ready for IFRS?: An exploratory study ♦️
 57. همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات: سندی از یک بازار در حال ظهور (نشریه الزویر)
            Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market ♦️
 58. سرمایه گذاری های مخاطره آمیز، اهرم مالی و عملکرد تشکیلات اقتصادی (نشریه الزویر)
            Venture capital, financial leverage and enterprise performance ♦️
 59. سالخوردگی، تعصب و انتخاب در مورد مجموعه تجارتی (نشریه الزویر)
             Aging, overconfidence, and portfolio choice ♦️
 60. تاثیرات قوانین افشاگری پاداش اجرایی SEC 2006روی فعالیت های مدیریتی (نشریه الزویر)
            The effects of the 2006 SEC executive compensation disclosure rules on managerial incentives ♦️
 61. حسابداری و قدرت مدیریت: اشغال کمون فرارا توسط ناپلئون (۱۷۹۹-۱۷۹۶) (نشریه الزویر)
            Accounting and the management of power: Napoleon’s occupation of the commune of Ferrara (1796–۱۷۹۹ ♦️
 62. بررسی رابطه بین استراتژی های تنوع اعتبار، ریسک های اعتباری بانک و بازده اعتبار بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (TSE) (نشریه الزویر)
             (Study of the Relationship between Credit Diversification Strategy and Banks’ Credit Risk and Return: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE ♦️
 63. بهبود جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
            Improving Employees accountability and firm performance through management accounting practices ♦️
 64. ایجاد سیاست های حسابرسی: روش های سیاسی برای دستور جلسه توسعه پایداری (نشریه الزویر)
             Accounting Policy Making:A Political Avenue for Sustainability Agenda ♦️
 65. حسابرسی منابع آبی برای حوزه های رودخانه ای دچار تنش شده بر روی مدل های مدیریت منابع آبی (نشریه الزویر)
            Water accounting for stressed river basins based on water resources management models ♦️
 66. تاثیر مدیریت درامد ها بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی: سندی از شرکت های فهرست شده در هنگ کنگ (نشریه الزویر)
            The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong ♦️
 67. کارایی بانک در کشورهای نوظهور آسیایی (نشریه الزویر)
            Bank efficiency in emerging Asian countries ♦️
 68. کاهش دستمزدهای مفرط مدیر عامل و هزینه های حسابرسی (نشریه الزویر)
            Extreme CEO pay cuts and audit fees ♦️
 69. کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حکومتی و انتخاب سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
            Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice ♦️
 70. سرمایه گذاری Greenfield، M& A مرزی، و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ظهور (نشریه SSRN)
            Greenfield Investments, Cross-border M&As, and Economic Growth in Emerging Countries ♦️
 71. خوانایی افشاسازی و میزان حساسیت تصمیم گیری های سنجش سرمایه گذاران در رابطه با اطلاعات بیرون (نشریه SSRN)
            Disclosure Readability and the Sensitivity of Investors’ Valuation Judgments to Outside Information ♦️
 72. تاثیرات تقاضای انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات مالی سازمان ها (نشریه SSRN)
            The Effects of Financial Flexibility Demand on Corporate Financial Decisions♦️
 73. استراتژی کسب و کار، کنترل داخلی در گزارش مالی و کیفیت گزارشگری حسابرسی (نشریه SSRN)
            Business Strategy, Internal Control Over Financial Reporting, and Audit Reporting Quality ♦️
 74. افشای اطلاعات، عملکرد بانک و ثبات بانک (نشریه SSRN)
           Information Disclosure, Bank Performance and Bank Stability ♦️
 75. ارتباطات سیاسی شرکت، هزینه های عاملیت و کیفیت حسابرسی (ممیزی) (نشریه امرالد)
            Corporate Political Connections, Agency Costs and Audit Quality ♦️
 76. تحقیقات در رابطه با سرمایه فکری: بررسی انتقادی مرحله سوم (نشریه امرالد)
            Intellectual capital research: a critical examination of the third stage ♦️
 77. حسابرسان مشغول به کار، رفتار اخلاقی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در مالزی (نشریه اسپرینگر)
            Busy Auditors, Ethical Behavior, and Discretionary Accruals Quality in Malaysia ♦️
 78. آلمان. حسابداری آلمانی و استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی: محدودیت های پتانسیل همگرایی استانداردهای ملی حسابداری آلمان به سمت استانداردهای بین المللی حسابداری (نشریه اسپرینگر)
            Germany. German Accounting and IFRS: Limitations in the Convergence Potential of German National Accounting Standards Towards International Accounting Standards ♦️
 79. رقابت پذیری، کارآفرینی و رشد اقتصادی (نشریه اسپرینگر)
            Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth ♦️
 80. زمینه های سیاست گذاری سازمانی – چشم انداز نهادی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Contexts of enterprise policy-making – an institutional perspective ♦️
 81. عوامل تعیین کننده موقعیت شرکت ها با رشد بالا (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Location determinants of high-growth firms ♦️
 82. واکنش سرمایه گذاران به احتمال چرخش اجباری شرکت‌ های حسابرسی (نشریه AAAJournals)
            Investor Reaction to the Prospect of Mandatory Audit Firm Rotation ♦️
 83. بازدهی غیر عادی، واکنش بازار حول اعلام رتبه در بازار سهام تونس (نشریه Ccsenet)
            Abnormal Return, Market Reaction around Rating Announcement in Tunisian Stock Market ♦️
 84. طراحی مدل های تجاری برای اقتصاد دورانی – به سمت چارچوبی مفهومی (نشریه Mdpi)
            Designing the Business Models for Circular Economy—Towards the Conceptual Framework ♦️
 85. ریسک، کارایی و عملکرد بانکداری اسلامی: مطالعه تجربی بر روی بانک اسلامی در اندونزی (نشریه Aessweb)
            RISK, EFFICIENCY AND PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING: EMPIRICAL STUDY ON ISLAMIC BANK IN INDONESIA ♦️
 86. کسب و کار در ابرها: سؤالات تحقیق در مورد حكومت، حسابرسی و امنیت (نشریه Allenpress)
            Business in the Cloud: Research Questions on Governance, Audit, and Assurance ♦️
 87. تاثیر پراکندگی غیرطبیعی پرداخت روی مدیریت سود (نشریه Cluteinstitute)
            The Effect Of Abnormal Pay Dispersion On Earnings Management ♦️
 88. حسابداری مدیریت استراتژیک هزینه های شرکت (نشریه Econjournals)
            Strategic Management Accounting of Company Costs ♦️
 89. تحلیل شیوه های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند (نشریه IJAR)
            An Analysis of Human Resource accounting practices in Cement Corporation of India ♦️
 90. محدودیت بین NPV و IRR با توجه به زمان بندی جریان های نقدی: یک مورد تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای از یک شرکت پالایشگاه نفت (نشریه SciencePublishingGroup)
            Contravention Between NPV & IRR Due to Timing of Cash Flows: A Case of Capital Budgeting Decision of an Oil Refinery Company ♦️
 91. حسابداری سرمایه انسانی: مروری بر ادبیات پیشینه (نشریه Growing science)
            Human capital accounting: A literature review ♦️
 92. تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز (نشریه Iiste)
            Portfolio Optimization Analysis with Markowitz Quadratic Mean-Variance Model ♦️
 93. بهبود بهره وری با استفاده از روش شناسی هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور (نشریه Jacr)
            Improving Efficiency Using Time-Driven Activity-Based Costing Methodology ♦️
 94. تحقیقات تجربی در زمینه رشد دارایی و بازده سهام آتی بر مبنای بازار سهام چین (نشریه Cscanada)
            Empirical Research of Asset Growth and Future Stock Returns Based on China Stock Market ♦️
 95. عدم قطعیت و شیفت های بخشی: تاثیر متقابل شوک های سطح شرکت و سطح تراکمی و فعالیت کلان اقتصادی (نشریه Informs)
            Uncertainty and Sectoral Shifts: The Interaction Between Firm-Level and Aggregate-Level Shocks, and Macroeconomic Activity ♦️
 96. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مولفه های تجارت در پاکستان (نشریه Eujournal)
            Foreign Direct Investment and Trade Components in Context of Pakistan ♦️
 97. آنالیز حقوق مالکیت معنوی موثر برروی سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا – چین
            Analyses of Intellectual Property Rights Affecting Sino‐America Foreign Direct Investment ♦️
 98. ICONOMI (اقتصاد)
            ICONOMI ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۵ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. تاثیر فشار بازار سهام بر مبادله بین مزایای مالیاتی شرکت ها و سهامداران (نشریه الزویر)
            The effect of stock market pressure on the tradeoff between corporate and shareholders’ tax benefits ♦️
 2. قیمت گذاری مبتنی بر مدل برای مشتقات مالی (نشریه الزویر)
            Model-based pricing for financial derivatives ♦️
 3. نقدینگی بازارهای سهام اروپا تحت تأثیر HFT (نشریه الزویر)
            Liquidity of the European stock markets under the influence of HFT ♦️
 4. انتخاب پروژه در مدیریت پرتفولیو پروژه: یک مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر عوامل مهم موفقیت (نشریه الزویر)
            Project selection in project portfolio management: An artificial neural network model based on critical success factors ♦️
 5. ایجاد چسب کامپوزیت نقره/نیکل برای اتصال دهی سرد YSZ به فولاد ضد زنگ(نشریه الزویر)
            Development of composite silver/nickel nanopastes for low temperature joining of yttria-stabilized zirconia to stainless steels ♦️
 6. رابطه ریز ساختار با خواص مکانیکی در یک فولاد میکرو آلیاژ شده Nb-Cu با اعمال سه مرحله عملیات حرارتی: اثر فرآیند معتدل سازی (نشریه الزویر)
            Structure–mechanical property relationship in a low carbon Nb–Cu microalloyed steel processed through a three-step heat treatment: The effect of tempering process ♦️
 7. تشخیص فعالیت های تجاری ناهنجار در بازارهای اختیاری (نشریه الزویر)
            Detecting abnormal trading activities in option markets ♦️
 8. ارزیابی بهره وری هزینه ها با استفاده از هزینه یابی طول عمر به عنوان روش استراتژیک (نشریه الزویر)
            Costs Efficiency Evaluation using Life Cycle Costing as Strategic method ♦️
 9. مؤسسات مالی مشارکتی و توسعه محلی در چین (نشریه الزویر)
            Co-operative financial institutions and local development in China ♦️
 10. اثر تغییر زمانی شوک های بازار نفت در بورس سهام (نشریه الزویر)
            Time-varying effect of oil market shocks on the stock market ♦️
 11. تحلیل اثر اتخاذ IFSR توسط شرکت های فهرست شده در BVB (نشریه الزویر)
 12. تاثیر سوددهی بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل: بررسی تجربی شرکت های انتخاب شده در بورس اوراق بهادار نیجریه (نشریه الزویر)
 13. شبکه جهانی کسب و کار و محیط زیست (نشریه الزویر)
 14. تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد (نشریه الزویر)
 15. رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
 16. هزینه ها، بازدهی، سود و کارایی: مطالعه تجربی انجام شده از طریق حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
 17. تاثیر گزارش حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری گزارش ‌شده توسط فهرست شرکت های رومانی (نشریه الزویر)
 18. اثر تعارض نقش، خودکارآمدی، حساسیت اخلاقی حرفه ای بر عملکرد حسابرسی با هوش عاطفی به عنوان متغیر تعدیل کننده (نشریه الزویر)
 19. موضوعات مربوط به بانکداری اسلامی و مالی: بانک های اسلامی، سرمایه گذاری شرعی و اوراق قرضه ی اسلامی (نشریه الزویر)
 20. عوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود: شواهدی از شرکت های لیست شده لهستان (نشریه الزویر)
 21. اهمیت خودکارآمدی مالی در توجیه رفتار مالی شخصی زنان (نشریه الزویر)
 22. مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی: شواهدی از انگلستان (نشریه الزویر)
 23. حسابداری مدیریت و نظریه نمایندگی (نشریه الزویر)
 24. نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر، پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری و روش آموزش (نشریه الزویر)
 25. توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت: سندی از چین (نشریه الزویر)
 26. ایجاد ارتباط بهتر بین حسابداران در سطح ورودی: یک مطالعه در کشور سنگاپور بر روی وظایف، مهارت ها و ویژگی های ارتباطات (نشریه الزویر)
 27. متدولوژی در راستای ایجاد دانش و آگاهی در حسابداری (نشریه الزویر)
 28. تنظیم (صف بندی) بین مدل تجارتی و استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد: شواهد تجربی از سرمایه گذاری ICT تونس (نشریه الزویر)
 29. تاثیر هماهنگی بر مشارکت در بازار عمده فروشی: مورد صنعت برق ایالات متحده (نشریه الزویر)
 30. اصلاحات خرید راهبردی در استونی: کاهش نابرابری در دسترسی همزمان با افزایش تمرکز و کیفیت مراقبت (نشریه الزویر)
 31. مطالعه سیستم های شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام: مطالعه موردی در قیمت سهام DAX (نشریه الزویر)
 32. تحریک عملکرد اقتصادی و مالی – پایه افزایش رقابت بین شرکت ها (نشریه الزویر)
 33. انفورماتیک شرکتی و مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
 34. مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی: بررسی تجربی (نشریه الزویر)
 35. آنالیز NPV و ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی (نشریه الزویر)
 36. اثر محدودیت قیمتی در واکنش بیش از حد در بازارهای نوظهور: شواهدی از بازار سهام مصر (نشریه الزویر)
 37. روش های استهلاک و روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر (نشریه الزویر)
 38. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حداکثرسازی بهره وری فنی در تحلیل پوششی داده ها (نشریه الزویر)
 39. عدم تقارن اطلاعات و ساختار سرمایه: شواهد از مقررات FD (نشریه الزویر)
 40. مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی (نشریه الزویر)
 41. اقلام تعهدی درصدی و ناهنجاری اقلام تعهدی: شواهدی از کره (نشریه الزویر)
 42. شیوه های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت های تولیدی متوسط کوچک (نشریه الزویر)
 43. تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با مشتریان حسابرسی روی دریافت ‌های استقلال حسابرس (نشریه الزویر)
 44. نقش ساز و کارهای تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام فصلی (نشریه الزویر)
 45. توصیه هایی در ارتباط با سهام و شکل گیری شاخص سرمایه گذاری: مطالعه ای در بازار برزیل (نشریه الزویر)
 46. آیا عدم تقارن مشترک یا خاص در سهام فردی، ریسک مجموعه اوراق بهادار را بازتاب می کنند؟ (نشریه الزویر)
 47. عوامل تعیین کننده گریزگاه های مالیاتی (نشریه الزویر)
 48. یک روش ترکیبی با استفاده از DEA دو سطحی برای پیش بینی شکست مالی و یکپارچه سازی SE-DEA و GCA برای انتخاب شاخص ها(نشریه الزویر)
 49. تاثیر تحریم های اقتصادی و قیمت نفت بر روبل روسیه (نشریه الزویر)
 50. تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی (نشریه الزویر)
 51. انعطاف پذیری بازار کار و نرخ واقعی ارز (نشریه الزویر)
 52. رابطه بین قدرت CEO، ساختار مالکیت و عملکرد پرداخت حقوق در بانکداری چینی (نشریه الزویر)
 53. کاربرد سیستم های اطلاعات حسابداری در مدیریت هزینه های کسب و کار (نشریه الزویر)
 54. موفقیت در دوران بحران و رکود اقتصادی از طریق نوآوری مدل کسب و کار (نشریه الزویر)
 55. بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی (نشریه الزویر)
 56. ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی: کاربرد روش VFB-DEA (نشریه الزویر)
 57. کیفیت حسابداری، ریسک اطلاعات و نوسان ضمنی در آستانه اعلام سود (نشریه الزویر)
 58. مطالب حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: مورد یک کمپانی توزیع (نشریه الزویر)
 59. تجارت الکترونیک، یک روند جدید در اقتصاد (نشریه الزویر)
 60. بحران های مالی و خط مشی نرخ ارز (نشریه الزویر)
 61. اثر حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی بر عملکرد شرکت و مدیریت ریسک به عنوان متغیر مداخله گر (نشریه الزویر)
 62. مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی ( نشریه الزویر)
 63. آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز آینده و اولویت های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار (نشریه الزویر)
 64. هویت اجتماعی و تصمیمات سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
 65. درآمد جامع، یک بعد جدید در سنجش و گزارش عملکرد (نشریه الزویر)
 66. اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از فرانسه (نشریه الزویر)
 67. تجارت تکانه ای در بازار بورس ژوهانسبورگ پس از بحران مالی جهانی (نشریه الزویر)
 68. تاثیر اینترنت بر استراتژی های قیمت گذاری خطوط هوایی کم هزینه اروپایی (نشریه الزویر)
 69. بررسی کاربرد شبکه عصبی در مدیریت سود (نشریه الزویر)
 70. ریسک اعتباری و مدلسازی LGD (نشریه الزویر)
 71. آیا ارزیابی عملکرد EVA، ارزش دارایی نقدی را بهبود می بخشد؟ شواهدی از چین (نشریه الزویر)
 72. سازماندهی اطلاعات حسابداری مدیریت در زمینه استراتژی شرکت (نشریه الزویر)
 73. رابطه نسبی بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام: مورد کشورهای OECD (نشریه الزویر)
 74. ارتباطات استراتژیک بازاریابی در صنعت گردشگری زیارتی (نشریه الزویر)
 75. نقش حسابداری در علم مالی رفتاری (نشریه الزویر)
 76. ابتکار محبوب سوئیس برای یک شرکت بیمه‌ بهداشت و درمان منفرد … یک بار دیگر! (نشریه الزویر)
 77. تصمیم گیری مصرف کننده در بانک های قراردادی و بانک اسلامی مبتنی بر کیفیت ادراک خدمات (نشریه الزویر)
 78. برداشت متصدیان وام بانکی از استقلال، عینیت و اطمینان (نشریه الزویر)
 79. آیا حسابرسی تحت تاثیر روابط بین حسابرسان قرار می گیرد؟ (نشریه الزویر)
 80. آب مجازی برای اقتصاد شهری: آنالیز ورودی- خروجی سه مقیاسی برای شهر پکن ۲۰۱۰ (نشریه الزویر)
 81. یک رویکرد تسلط تصادفی برای استراتژی های مدیریت ریسک مالی (نشریه الزویر)
 82. تخصیص منابع زیاد برای برنامه ریزی پروژه موثق: رویکرد تئوری بازی (نشریه الزویر)
 83. خطرات محاسبات ابری و مسائل حسابرسی (نشریه الزویر)
 84. استقلال و دانش مالی در کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی: با صدور توبیخ عمومی در مالزی (نشریه الزویر)
 85. افزایش کنترل شرکتهای وابسته به دولت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و ارزش آفرینی (نشریه الزویر)
 86. فرضیه رشد وابسته به صادرات چگونه پایدار است؟ شواهدی از چهار اژدهای کوچک آسیا (نشریه الزویر)
 87. سیاستهای پولی، محافظه کاری در حسابداری و اعتبار تجاری (نشریه الزویر)
 88. کارایی روش نظارت بر پروژه های مختلف با استفاده از سیستم های مدیریتی ارزش کسب شده (نشریه الزویر)
 89. ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی: سندی از استرالیا (نشریه الزویر)
 90. مدلهای میانگین ریسک چند هدفه برای بهینه سازی در بخش امور مالی و بیمه (نشریه الزویر)
 91. توسعه و آزمایش روش ارزیابی بولی منسوخ شدگی سیستم های دارایی محیط ساخت شده (نشریه امرالد)
 92. افشای مدیریت ریسک مطالعه ای پیرامون اثر افشای اختیاری مدیریت ریسک بر ارزش شرکت (نشریه امرالد)
 93. یک پژوهش تجربی در رابطه با حسابداری مدیریت استراتژیک در هتل ها (نشریه امرالد)
 94. اثرات قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش – محور و عملکرد صادرات (نشریه امرالد)
 95. یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های داروسازی در دست عامه (نشریه اسپرینگر)
 96. جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری و حسابداری محافظه کارانه (نشریه اسپزینگر)
 97. بررسی تاثیرات منابع نامشهود بر ارزش بازار شرکتهای آمریکایی (نشریه SSRN)
 98. تاثیر ساختار سهامداری بر تصمیم گیری های سود سهام شرکت: شواهدی از شرکت های ثبت شده چین (نشریه SSRN)
 99. تاثیر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران مورد بورس سهام کراچی (نشریه SSRN)
 100. حق الزحمه های حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه (نشریه SSRN)
 101. تأثیر مدیریت دارایی فیزیکی بر عملکرد مالی (نشریه IEEE)
            Impact on financial performance by physical asset management ♦️
 102. مقاومت مشروط اجزای سود و ناهنجاری های حسابداری (نشریه وایلی)
 103. اطلاعات نامتقارن و سود با توجه به بیمه محصولات (نشریه Oxford Journals)
 104. روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلادش (نشریه Science Publishing Group)
 105. تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا: شواهدی از سهام انتخاب شده در بخش تولید (نشریه Science Publishing Group)
 106. نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی: شواهدی از نیجریه (نشریه IISTE)
 107. استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار و نسبت های مالی (نشریه IISTE)
 108. هزینه یابی مبتنی بر فعالیت به عنوان اقدامی برای بهبودی ساختار هزینه در Pune ،JCI-ETCL (نشریه Ictbm)
 109. اثر ارزش مالی بر خرید برند های لوکس با توجه به متغیر های جمعیت شناخت (نشریه IOSR-JBM)
 110. اثر خط مشی های پولی کمی و مالی بر سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی در اردن (نشریه HRmars)
 111. تاثیر نسبت های سودآوری و اندازه شرکت بر سوددهی و ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه (نشریه Degruyter)
 112. ساختار نگهداشت وجه نقد، استفاده از بدهی و تقسیم سود در بنگاه های خانوادگی (نشریه Thescipub)
 113. نقش اقلام تعهدی سرمایه‌ کاری روی کیفیت درامدها و بازده سهام (نشریه Ccsenet)
 114. جاده ابریشم جدید – ایده و مفهوم (نشریه Ispsw)
 115. گزارش فقر و نابرابری در سال ۲۰۱۴ (نشریه Stanford)
 116. عوامل موثر بر شرکت های ثبت نشده تحت مالیات ارزش افزوده : تحلیلی با داده های نظر سنجی شرکتی (نشریه Ideas)
 117. تاثیر کیفیت سود دهی بر هزینه سهام: شواهدی از شرکت های خصوصی سازی شده (نشریه Sciedu)
 118. تاثیر تعیین کننده های اقتصاد کلان بر روی وام های انجام ناپذیر در Namibia (نشریه Globalbizresearch)
 119. اثر مدیریت سرمایه در گردش، ساختار مالکیت و اندازه هیئت مدیره بر سودبخشی واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در نیجریه (نشریه Econjournals)
 120. مولفه های رفتاری موثر بر عملکرد و تصمیم گیری های سرمایه گذاری های اشخاص سرمایه‌گذار، مطالعه موردی در تبادلات سهام پاکستان (نشریه IJRFM)
 121. ارزش ذاتی آب: یک پیشنهاد (نشریه Witpress)
 122. اخلاقیات و نشست اقتصادی (اقتصاد تراوشی): یک مطالعه‌ موردی کارنزاس (نشریه Sevenpillarsinstitute)
 123. رشد مارک های برچسب خصوصی: آیا پدیده ای جهانی است؟ (نشریه AMA)
 124. کاربرد ANN در مدل سازی قیمت طلا (نشریه JOEBM)
 125. هزینه بازنشستگی پیش از موعد به دلیل بیماری: کشورهای فاز II

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۴ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. یک مدل اقتصادی برای ارزیابی کردن صرف ریسک سهام (نشریه الزویر)
            An econometric model for estimating the equity risk premium ♦
 2. حسابداری تعهدی در دولت: آیا حسابداری دولتی هنوز هم موضوعیت دارد؟ (نشریه الزویر)
            Accrual accounting in government: Is fund accounting still relevant? ♦
 3. شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی و انطباق مسئولیت اجتماعی اسلامی شرکت ها: مطالعه موردی از شرکت های ISO 14001 (نشریه الزویر)
            Environmental management accounting practices and Islamic corporate social responsibility compliance: evidence from ISO 14001 companies ♦
 4. آنالیز چند سطحی شاخص: رویکردها و کاربردها (نشریه الزویر)
            Multilevel index decomposition analysis: Approaches and application ♦
 5. مدیریت برنامه برای بودجه عمومی و سیاست مالیاتی (نشریه الزویر)
 6. آمادگی کارمندان بخش دولتی مالزی در حرکت به سمت حسابداری اقلام تعهدی برای بهبود پاسخگویی (نشریه الزویر)
 7. تکنولوژی اطلاعات و نقش های متغیر آن در رشد اقتصادی و بهره وری در استرالیا (نشریه الزویر)
 8. حالت های ورود بازار در یک جهان چند قطبی: گره گشایی کردن (حل کردن) اثر تعدیل فضای سیاسی (نشریه الزویر)
 9. روابط بین محافظه کاری حسابداری، سرمایه گذاران نهادی و دستکاری درآمدها (نشریه الزویر)
 10. بررسی بهبود انظباط مالی با هدف گذاری تورمی (نشریه الزویر)
 11. اندازه گیری و مقایسه توسعه پایدار محلی از طریق شاخص های مشترک: محدودیت ها و دستاوردهای عملی (نشریه الزویر)
 12. تاثیر چارچوب نظارتی و فاکتورهای زیست محیطی بر شیوه های حسابداری توسط شرکت ها در نیجریه (نشریه الزویر)
 13. تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین المللی: مطالعه موردی بخش برق شرکت زیمنس در کشور عمان (نشریه الزویر)
 14. مدل تئوریک وام دهی بانک: آیا موضوع مالکیت در زمان های بحران مهم می باشد؟ (نشریه الزویر)
 15. مدل سازی تقاضای بنزین در ایالات متحده: روشی نیمه پارامتری و انعطاف پذیر (نشریه الزویر)
 16. طرح آزمایشات برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده (نشریه الزویر)
 17. ثبت دفتری شفاف، تصدیق و عرضه عمومی اولیه (نشریه الزویر)
 18. حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت های مالی (نشریه الزویر)
 19. اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود: شواهدی از یونان (نشریه الزویر)
 20. یک سیستم رویکرد پویا به منظور بررسی تاثیر خطرات تغییر آب و هوایی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها (نشریه الزویر)
 21. تاثیرات شوک های انرژی بر رشد بهره وری کشاورزی ایالات متحده و قیمت کالاها – تحلیل VAR ساختاری (نشریه الزویر)
 22. آنالیز ارزش در خطر در بازار سهام MENA: عدم تقارن شرطی و دنباله پهن در توزیع های بازگشتی (نشریه الزویر)
 23. اثر تعدیل کننده ظرفیت سازمانی بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ‌های بزرگ (نشریه الزویر)
 24. تاثیر مدلینگ مالی جهانی سازی نوع بی ۲ بر عکس العمل آن در اقتصاد حقیقی (نشریه الزویر)
 25. داوری حرفه ای و احتیاط در به کارگیری شیوه های نمونه گیری (نشریه الزویر)
 26. کتابخانه های عمومی – تسهیلات جامعه اطلاعاتی و میزان دسترسی به IT (نشریه الزویر)
 27. رابطه بین دستیابی به بازار اوراق قرضه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
 28. رویکرد ارزش فعلی خالص: روشی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های نوآورنه (نشریه الزویر)
 29. جهت گیری سهامدار و وضوح مالی در افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه دارایی خالص (نشریه الزویر)
 30. در مورد حساب های جدید چه چیزی بدیع است؟ ارزیابی پیشنهادات تغییر برای حسابداری اجتماعی و محیطی (نشریه الزویر)
 31. عوامل تعیین کننده شدت صادرات در بازارهای در حال ظهور (نشریه الزویر)
 32. تاثیر حسابرسی: شواهدی بر گرفته از نوسانات نرخ بازده سهام و حجم مبادله (نشریه الزویر)
 33. روندهای موجود بر اساس مدل های پیش بینی جریان نقدی آماری سه ماهه (نشریه الزویر)
 34. مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های عادی در بازه زمانی ٢٠٠۴ الی ٢٠٠٩ (نشریه الزویر)
 35. طرح ریزی حسابداری – مرکز داده ها برای مدیریت(نشریه الزویر)
 36. پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی در یک کشور در حال توسعه غیرمستعمره: کشور نپال (نشریه الزویر)
 37. افشای مدیریت و شیوه های مدیریت سود دهی در کاهش ریسک ضمنی (نشریه الزویر)
 38. نقش فناوری در حسابداری و حسابداری الکترونیکی (نشریه الزویر)
 39. تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل-کننده تجربه مشتری (نشریه الزویر)
 40. ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول (نشریه الزویر)
 41. مدلسازی افراد پولشو: استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی (نشریه الزویر)
 42. کارآفرینی، رشد اقتصادی و نوآوری: آثار بازخورد در کار است؟ (نشریه الزویر)
 43. انتخاب طبقه بندی پنهان بر اساس سیستم مدل برای تخصیص جایگاه و قیمت گذاری بهینه راه آهن (نشریه الزویر)
 44. عوامل موثر بر ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی: شواهدی از یک مدل ضریب کارکرد (نشریه الزویر)
 45. اثرات منحصر به فرد و مکمل فناوری های تولید و اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی (نشریه الزویر)
 46. مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
 47. تاثیر قیمت های انرژی در توسعه و صادرات بخش صنعتی: لیتوانی در راستای کشورهای بالتیک (نشریه الزویر)
 48. بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی (نشریه الزویر)
 49. سهم اقتصاد رفتاری در توضیح فرایند تصمیم گیری (نشریه الزویر)
 50. احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین (نشریه الزویر)
 51. رابطه بین قدرت ذینفعان، ویژگیهای شرکتی و افشای اجتماعی و محیطی: مدارکی از چین (نشریه الزویر)
 52. استفاده از ارزیابی بازده ترکیبی DEA در انتخاب سهام: یک برنامه کاربردی در بازار سهام کره ‌ای (نشریه الزویر)
 53. نوآوری، تیم مذاکره و آماده سازی در مذاکرات بین المللی کسب و کار (نشریه الزویر)
 54. پتانسیل نقش سرمایه گذاری اجتماعی در پیوند سازمانی شبکه حکومتی (نشریه الزویر)
 55. بررسی ارتباط میان حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی با توجه به بحران کنونی (نشریه الزویر)
 56. تاثیر حسابرسی داخلی بر تشخیص و جلوگیری از تخلف (نشریه الزویر)
 57. خارج از بازار Buybacks در استرالیا : مدارک و شواهد تجارت غیر طبیعی در تاریخهای مهم (نشریه SSRN)
 58. فرهنگ بهینه سازی (نشریه SSRN)
 59. ارتباط بین سرمایه در گردش با نقدینگی، سودآوری و توان مالی: مطالعه موردی ACC (نشریه SSRN)
 60. مالیات و کیفیت حسابرسی (نشریه SSRN)
 61. تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود بنگاه های پذیرفته شده در بورس چین (نشریه SSRN)
 62. اصلاحات حسابداری دولتی برزیلی: IPSAS و پذیرش حسابداری تعهدی (نشریه SSRN)
 63. کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور (نشریه امرالد)
 64. حسابداری منابع انسانی: چشم انداز تاریخی و مفاهیم آینده (نشریه امرالد)
 65. نیل به مزایای مدیریت کیفیت از طریق جنبه های نرم وسخت برنامه های TQM در شرکت های مواد غذایی (نشریه امرالد)
 66. آیا مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تعلق خاطر کاری کارکنان تاثیر می گذارد؟ (نشریه امرالد)
 67. انعکاس هایی در پژوهش های حسابداری بین رشته ای: به روز ترین پیشرفت های سرمایه‌ فکری (نشریه امرالد)
 68. سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسی (نشریه امرالد)
 69. فناوری ابر و بهبود عملکرد با روش INTSERVE و DIFFSERV در روش محاسبه ابر (نشریه IEEE)
 70. بررسی مربوط بودن مولفه های سود در ارزش‌ گذاری و پیش‌ بینی (نشریه اسپرینگر)
 71. پیش بینی های موجود در آگهی های پذیره نویسی IPO: تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود (نشریه وایلی)
 72. زمانی که استفاده از زبان مثبت نتیجه عکس می دهد: تاثیر مشترک لحن، خوانایی و پختگی سرمایه گذار روی قضاوت های درآمد (نشریه وایلی)
 73. یک یادداشت در رابطه با ارزیابی ارتباط مشخصات مدیر عامل و کارایی سهام: جایگذاری بالاتر آلفا (نشریه وایلی)
 74. بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد (نشریه Academic Journals)
 75. بررسی های پیشرفته کلیاتی پیرامون روشهای MCDM و MADM (نشریه تیلور و فرانسیس)
 76. رویکردی بر حسابداری عملی در دارایی های موروثی : مدل گزارش جایگزین برای شیوه مدیریت نوین (نشریه Sage)
 77. عوامل تعیین کننده خوانایی گزارش های مالی شرکت های آسیایی ثبت شده در امریکا (نشریه Macrothink)
            Determinants of Readability of Financial Reports of U.S.-Listed Asian Companies ♦️
 78. نظریه های حسابداری: تکامل و تحولات، تعیین درآمد و تنوع در استفاده (نشریه IISTE)
 79. مشارکت سیاسی زنان در چین: پیشرفت کرده است یا نه؟ (نشریه Bridgew)
 80. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری در بخش بانکی (نشریه Newscienceseries)
 81. ارزیابی بهره وری و کارایی سیستم های اطلاعات حسابداری: مطالعه ای در خصوص شرکت های مخابراتی تلفن همراه (نشریه GDEB)
 82. تورم، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در پاکستان: تحلیل هم انباشتگی (نشریه Ijept)
 83. رتبه بندی های ریسک کشور و جنبش های بازار سهام: مدارکی از اقتصاد در حال رشد (نشریه Ccsenet)
 84. تحقیقات بر روی ویژگی های مشترک شرکت ها در بحران مالی به سمت ورشکستگی یا بازیابی (نشریه Business Perspectives)
 85. به کار گیری روش محاسبه هزینه مبتنی بر فعالیت ها: مورد بانک مرکزی در یک کشور جنوب آسیا (نشریه JITBM)
 86. مدل سازی اقتصادی منطقه ای پویا: رویکرد سیستمی
 87. تحلیل شواهد پانلی کنیا درباره نسبت بدهی به دارایی و عملکرد اقتصادی شرکت های بازار مرزی
 88. انتقال سیاست های غیر متعارف پولی به بازارهای نوظهور
 89. کیفیت حسابداری در پذیرش قبل و بعد از پذیرش استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی(IFRS) و تاثیر سند فنی کمیته حسابرسی استرالیا
 90. داده کاوی داده های تراکنشی برای فروش محصولات لبنی

 


 

لیست کل مقالات ترجمه شده اقتصاد

لیست کل مقالات ترجمه شده حسابداری

 


 

بازگشت به صفحه انتخاب رشته  

انتقادات و پیشنهادات

دکمه بازگشت به بالا