دانلود ترجمه مقاله مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۶) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ساینس دایرکت (الزویر) در ۱۸ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۳۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

عنوان انگلیسی مقاله:

Earnings management, corporate governance and expense stickiness

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله تحقیقات حسابداری چین – China Journal of Accounting Research
کلمات کلیدی مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، چسبندگی هزینه، اثر متقابل
ارائه شده از دانشگاه موسسه حسابداری و مالی، دانشکده حسابداری، دانشگاه مالی و اقتصاد شانگهای چین
نویسندگان Shuang Xue, Yun Hong
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۱۷۵۵-۳۰۹۱
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.cjar.2015.02.001
   
کد محصول ۹۵۸۵
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
ترجمه ضمیمه ترجمه شده است ✓ 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  

 

فهرست مطالب

چکیده

۱-مقدمه

۲ تحقیقات و طرح فرضیه های مربوطه

۳ طرح پژوهش

۳-۱ اندازه گیری چسبندگی هزینه

۳-۲ مدیریت سودو چسبندگی هزینه

۳-۳ کارایی کاهش چسبندگی هزینه

۳-۴ حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

۳-۵ محرک های مدیریت و حاکمیت شرکتی

۴- نمونه و داده ها

۴-۱ منبع داده و انتخاب نمونه

۴-۲ آمار توصیفی

۵ نتایج تجربی اصلی

۵-۱ وجود چسبندگی هزینه

۵-۲ مدیریت سود و چسبندگی هزینه (H1)

۵-۳ کارآمدی کاهش در چسبندگی هزینه (H2)

۵-۴ حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه (H3)

۵-۵ اثر تعاملی میان مدیریت سودها و حاکمیت شرکتی (H4)

۵-۶ اثر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر هزینه های مختلف ( H5 )

۶ آزمون های پایداری

۷ نتیجه گیری

ضمیمه A-انتخاب متغیرهای حاکمیت شرکتی

 

بخشی از ترجمه

چکیده

چسبندگی هزینه موضوع مهمی در تحقیقات حسابداری و اقتصادی می باشد ، پیشینه پژوهش نشان می دهد که چسبندگی هزینه نمی تواند از انگیزه های مدیریتی جدا باشد. در این پژوهش ما تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه را مورد آزمون قرار می دهیم. با تعریف مدیریت سود با عنوان تغییر مثبت و اندکی در سود، یا افزایش اندکی در درآمد؛ ما تغییر با اهمیتی را در چسبندگی هزینه های مربوط به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال نشده است نسبت به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال شده است مشاهده می کنیم. زمانی که ما هزینه ها را به تحقیق و توسعه، تبلیغ و بازاریابی، و هزینه های عمومی تقسیم بندی نمودیم، دریافتیم که هزینه های کنترل مدیریتی عمدتأ با کاهش هزینه های عمومی همراه می باشد. علاوه بر آن ما تأثیر حاکمیت شرکتی را نیز بر چسبندگی هزینه آزمون کردیم. با استفاده از تحلیل عاملی، ما هشت عامل اصلی را استخراج نمودیم و دریافتیم که حاکمیت شرکتی مناسب چسبندگی هزینه ها را کاهش می دهد. سرانجام ما تأثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی را بر چسبندگی هزینه آزمون کردیم. نتایج تجربی نشان می دهد که حاکمیت شرکتی مناسب می تواند چسبندگی هزینه را بیشتر کاهش دهد، اگرچه تأثیر آن نمی تواند به اندازه تأثیر مدیریت سود ، قوی باشد.

 

۷ نتیجه گیری
هزینه و چسبندگی هزینه مسائل مهمی در پژوهش های حسابداری و اقتصادی هستندو تحققات نشان داده است که نمی توان چسبندگی هزینه را از انگیزه مدیران جدا کرد. بر اساس تحقیقات ابتدا تاثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه را بررسی کردیم.با تعریف سود مثبت جزئی یا افزایش درآمد جزئی به عنوان مدیریت سود، در می یابیم که در زیر نمونه مدیریت غیر درآمدی نسبت به زیر نمونه مدیریت درآمدی چسبندگی هزینه به طور معنی داری بیشتر است که نشان می دهد که مدیران تحت فشار گزارش صحیح درآمد ترجیح می دهند هزینه ها را بیشتر کاهش دهند. برای بررسی اینکه آیا کاهش هزینه نشان دهنده کارآمدتر بودن است و یا نشانه رفتار کوته بینانه و ناکارآمد مدیران هزینه ها را نیز به هزینه های R&D، تبلیغات و سایر هزینه های عمومی تقسیم کرده ایم. نتایج نشان می دهد که تفاوت در کاهش چسبندگی در زیرنمونه های مدیریت سود و زیرنمونه های مدیریت سوددر سایر هزینه های عمومی نسبت به R&D یا هزینه های تبلیغات بسیار معنا دارتر است. ما همچنین تاثیر حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه را بررسی کردیم. بر اساس تحقیق لارکر و همکاران (۲۰۰۷) هشت عامل اصلی از شاخص های حاکمیت شرکتی خلاصه شده را استخراج کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حاکمیت شرکتی صحیح بر چسبندگی هزینه تاثیر منفی دارد. در نهایت به بررسی اثر متقابل مدیریت سود و حاکمیت شرکتی پرداختیم و دریافتیم که این اثر متقابل نیز چسبندگی هزینه را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است که محرک های مدیریت سود در مقایسه با حاکمیت شرکتی بر کاهش چسبندگی تاثیر معناداری دارد و اینکه شرکت ها از حاکمیت شرکتی بهره مند می شوند چراکه فرصت طلبی مدیریت را به خصوص اگر تحت فشار درآمدی باشد محدود می کند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Cost and expense stickiness is an important issue in accounting and economics research, and the literature has shown that cost stickiness cannot be separated from managers’ motivations. In this paper, we examine the effects that earnings management has on expense stickiness. Defining small positive profits or small earnings increases as earnings management, we observe significant expense stickiness in the non-earnings-management sub-sample, compared with the earnings-management sub-sample. When we divide expenses into R&D, advertising and other general expenses, we find that managers control expenses mainly by decreasing general expenses. We further examine corporate governance’s effect on expense stickiness. Using factor analysis, we extract eight main factors and find that good corporate governance reduces expense stickiness. Finally, we investigate the interaction effects of earnings management and corporate governance on expense stickiness. The empirical results show that good corporate governance can further reduce cost stickiness, although its effect is not as strong as that of earnings management.

 

۷- Conclusion

Cost and expense stickiness is an important issue in accounting and economics research. The literature has shown that cost stickiness cannot be separated from managers’ motivations. Based on the literature, we first study the influence of earnings management on expense stickiness. Defining small positive profits or small earnings increases as earnings management, we find that there is significantly more expense stickiness in our non-earnings-management sub-sample than in our earnings-management sub-sample, which indicates that managers prefer to reduce more expenses under the pressure of reporting sound earnings. To check whether the expense reduction indicates better operating efficiency or managers’ dysfunctional short-sighted behavior, we further divide expenses into R&D, advertising, and other general expenses. The results show that the difference in the reduction in stickiness between the earnings-management and non-earnings-management sub-samples is much more significant in other general expenses than in R&D or advertising expenses. We also analyze the influence of corporate governance on the stickiness of expenses. Based on Larcker et al. (2007), we extract eight main factors from the summarized corporate governance indices and find that good corporate governance has a negative effect on expense stickiness. We finally check the interaction effect between earnings management and corporate governance and find that the interaction further reduces expense stickiness. Our results imply that earnings management incentives have a more significant effect on reducing the stickiness than corporate governance, and that firms benefit from good corporate governance, as it restricts management opportunism, especially under earnings pressure.

 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

عنوان انگلیسی مقاله:

Earnings management, corporate governance and expense stickiness

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا