دانلود ترجمه مقاله اثبات کاربردی بودن سیستم های حسابداری مدیریت (امرالد ۲۰۱۸) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه امرالد در ۴۱ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۲۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثبات کاربردی بودن سیستم های حسابداری مدیریت در محیط تولید منسجم

عنوان انگلیسی مقاله:

Evidence On The Usefulness Of Management Accounting Systems In Integrated Manufacturing Environment

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مدیریت
چاپ شده در مجله (ژورنال) بررسی حسابداری حوزه اقیانوس آرام – Pacific Accounting Review
کلمات کلیدی مدیریت کیفیت جامع، شیوه تولید یکپارچه، در هنگام لزوم، فناوری تولید پیشرفته، سیستم حسابداری مدیریت، عملکرد
کلمات کلیدی انگلیسی  Integrated Manufacturing Practices – Just in Time – Total Quality Management – Advanced Manufacturing Technologies – management accounting systems – performance
ارائه شده از دانشگاه گروه حسابداری ، دانشکده تجارت و حسابداری ، دانشگاه مالایا ، کوالالامپور ، مالزی
نمایه (index) Scopus – Master journals
نویسندگان Kamisah Ismail، Che Ruhana Isa، Lokman Mia
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۱۱۴-۰۵۸۲
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1108/PAR-04-2015-0010
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۰٫۷۰۶ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۱۷ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۰٫۴۵۳ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q2 در سال ۲۰۱۸
بیس است  
مدل مفهومی دارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر دارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۹۹۲۰
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت امرالد
نشریه امرالد

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و PDF  
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۷ صفحه (شامل ۹ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است 

 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- چارچوب نظری و طرح فرضیات
۲-۱- شیوه های تولید یکپارچه و عملکرد
۲-۲- شیوه های تولید یکپارچه و اطلاعات MAS
۲-۳- اطلاعات MAS و عملکرد
۲-۴- شیوه های تولید یکپارچه، اطلاعات MAS و عملکرد
۳- روش شناسی
۳-۱- چارچوب نمونه و روش گردآوری داده ها
۳-۲- اندازه گیری متغیرها
شیوه های تولید یکپارچه
اطلاعات MAS
عملکرد سازمانی
۴- نتایج و بحث
۴-۱- مقادیر از دست رفته، آزمون تورش عدم پاسخ، و تورش روش رایج
۴-۲- مشخصات شرکت ها و پاسخ دهندگان
۴-۳- بارها و بارهای متقابل
۴-۴- مدل اندازه گیری
۴-۵- آزمون فرضیات
۵- محدودیت ها و نتیجه گیری ها
منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

هدف – مقاله حاضر نتایج مطالعه ای را گزارش می نماید که به بررسی نقش واسطه ای کاربرد مدیریتی اطلاعات سیستم حسابداری مدیریت (MAS) در رابطه بین شیوه های تولید یکپارچه (IMP) و عملکرد سازمانی (OP) می پردازد. شیوه های تولید یکپارچه مشتمل بر سه شیوه تولید می باشد: در هنگام لزوم (JIT)، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و فناوری های پیشرفته تولید (AMT).
طرح / روش شناسی / رویکرد – با استفاده از پرسشنامه پست شده، داده ها از مدیران ارشد شاغل در ۱۱۰ شرکت تولیدی ثبت شده در راهنمای فدراسیون تولید کنندگان مالزی (FMM) گردآوری شدند. از حداقل مربعات جزئی (PLS) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها – نتایج نشان می دهد که رابطه بین IMP و عملکرد سازمانی از طریق کاربرد مدیریتی اطلاعات MAS وجود دارد: اتخاذ IMP ارتباط مثبتی با کاربرد مدیریتی اطلاعات MAS دارد که خود ارتباط مثبتی با عملکرد دارد. به بیان دیگر، کاربرد مدیریتی اطلاعات MAS نقش مهمی در ارتباط اتخاذ IMP با OP ایفاء می کند.
اصالت / ارزش – کاربرد اطلاعات MAS در محیط تولید یکپارچه به شرکت ها در زمینه بهبود عملکرد کمک می کند. تحقیقات صورت گرفته پیشین درباره روابط IMP – OP نتایج (غیرقطعی) مختلفی را گزارش نمودند. ما ادعا نمودیم یک دلیل محتمل برای چنین نتایجی در مطالعات پیشین آن است که مطالعات مزبور، رابطه بین IMP مشتمل بر هر سه شیوه تولید و عملکرد را مطابق پیشنهاد دین و اسنل (۱۹۹۱) بررسی ننمودند.

 

۵- محدودیت ها و نتیجه گیری ها

همان طور که در آغاز پژوهش بیان گردید، مطالعه حاضر بر روی بررسی نقش واسطه ای اطلاعات MAS در رابطه بین IMP و OP متمرکز است. نتایج آشکار نمودند که اتخاذ IMP در یک شرکت تولیدی تنها از طریق کاربرد اطلاعات MAS توسط مدیران ارتباط مثبتی با عملکرد دارد. این امر سهم قابل توجهی در درک ادبیات موجود دارد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که نقش اطلاعات MAS در افزایش عملکرد در یک محیط تولید پیشرفته، حیاتی است. شرکت های تولیدی که از IMP استفاده می کنند متقاضی اطلاعات MAS بیشتری هستند. آن ها از هر چهار نوع اطلاعات به کار رفته برای کمک به عملیات روزانه خود و تصمیم گیری به نفع سازمان خود استفاده می نمایند. نکته مهم تر آنکه، نتایج نشان دادند کاربرد اطلاعات MAS توسط مدیران به شرکت ها در دستیابی به نتیجه نهایی هر سازمان یعنی بهبود عملکرد کمک می نماید. همراستا با یافته های هوکو (۲۰۱۱)، فولرتون و ومپ (۲۰۰۹)، میا (۲۰۰۰)، میا و کلارک (۱۹۹۹)، سیم و کیلاو (۱۹۹۸)، و چنهال و موریس (۱۹۹۵) و غیره، نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اطلاعات قابل استفاده ارائه شده توسط MAS به مدیران در اتخاذ تصمیمات مقتضی کمک نموده و در نتیجه دستیابی به نتایج و یا اهداف مد نظر شرکت را تسهیل می کند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Purpose – This paper reports the results of a study investigating the mediating role of managerial use of management accounting system (MAS) information in the relationship between integrated manufacturing practices (IMP) and organisational performance (OP). IMP comprises three manufacturing practices: Just in Time (JIT), Total Quality Management (TQM) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT).
Design/methodology/approach – Using a mailed questionnaire, the data were gathered from senior managers working in 110 manufacturing firms listed in the Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) Directory. Partial Least Square (PLS) was used to analyse the data.
Findings – The results reveal that the relationship between IMP and organisational performance exists via managerial use of MAS information: that is adoption of IMP is positively associated with managerial use of MAS information, which in turn, is positively associated with the performance. In other words, managerial use of MAS information plays a significant role in linking adoption of IMP with OP.
Originality/value – The use of MAS information in integrated manufacturing environment is found to assist firms in improving performance. Prior research on the IMP – OP relationship reports mixed (inconclusive) results. We contend that a possible reason for such results reported in prior studies is that the studies did not investigate the relationship between IMP comprising each of the three manufacturing practices and performance as proposed by Dean and Snell (1991).

 

۵-۰- Limitations and Conclusions

As highlighted at the beginning of the paper, this study focused on examining the mediating role of MAS information in the relationship between IMP and OP. The results reveal that adoption of IMP in a manufacturing firm is positively associated with performance only through managers’ use of the MAS information. This is a significant contribution to the existing understanding contained in the literature. The results of the study suggest that the role of MAS information in enhancing performance is crucial in an advanced manufacturing environment. Manufacturing firms that use IMP would demand a greater amount of MAS information. They used all four types of information to assist them in their daily operations as well as in making decisions for the benefit of their organisations. More importantly, the results show that the use of MAS information by managers could help firms to achieve the ultimate outcome of every organisation, i.e., improved performance. Consistent with the findings by Hoque (2011), Fullerton and Wempe (2009), Mia (2000), Mia and Clarke (1999), Sim and Killough (1998), and Chenhall and Morris (1995), among others, the results of this study suggest that suitable information provided by MAS can assist managers to make appropriate decisions, thereby facilitate achievement of desired company outcomes or goals.

 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثبات کاربردی بودن سیستم های حسابداری مدیریت در محیط تولید منسجم

عنوان انگلیسی مقاله:

Evidence On The Usefulness Of Management Accounting Systems In Integrated Manufacturing Environment

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا