دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته حسابداری و علوم اقتصادی (گرایش های حسابداری مالی، صنعتی، دولتی، خدمات عمومی، مالیاتی، حسابداری مدیریت، سیستمهای اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، پول و بانکداری، اقتصاد پولی و اقتصاد مالی) بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید.

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی کیبورد فشار داده و نگه دارید و همزمان کلید F (دکمه “F” انگلیسی یا دکمه “ب” فارسی) را فشار دهید. بعد از فشار دادن این دو کلید، کادر کوچکی در بالا و یا پایین مرورگر شما باز خواهد شد. کلمه کلیدی خود را آنجا تایپ کنید تا مقاله مربوط را بیابید.

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۰ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. متدولوژی نمونه برداری و قابلیت اطمینان حسابرسی پیاده مداری (نشریه الزویر)
            Sampling methodology and reliability of a representative walkability audit ♦️
 2. عدم قطعیت در خط مشی و دارایی های نقدی شرکت (نشریه الزویر)
            Policy uncertainty and firm cash holdings ♦️
 3. نقش حسابرسی در مبارزه با فساد (نشریه الزویر)
            The role of auditing in the fight against corruption ♦️
 4. اهمیت جنسیت بر حقوق مدیرعامل و مدیریت سود (نشریه الزویر)
            CEO compensation and earnings management: Does gender really matters? ♦️
 5. استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی: برخی از اثرات واگرایی (نشریه الزویر)
            Accounting standards and banking regulation: Some effects of divergence ♦
 6. خطر زدایی مالی برای دستیابی به توان بالقوه انرژی های قابل تجدید در آفریقا (نشریه الزویر)
            Financial de-risking to unlock Africa’s renewable energy potential ♦
 7. تفاوت در دستیابی و سرمایه گذاری :تاثیرات بر عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
            Attainment discrepancy and investment: Effects on firm performance ♦
 8. یک رویکرد ساختاری درمورد بررسی ارائه سیگنال توسط شرکت های فناوری درباره کیفیت عرضه های عمومی اولیه (نشریه الزویر)
            How do technology ventures signal IPO quality? A configurational approach ♦
 9. تاثیرگذاری جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی (نشریه الزویر)
            Is there a gender effect on the quality of audit services? ♦
 10. مدیریت عمومی جدید و افزایش حسابرسی عملکرد بخش عمومی: شواهدی از پرونده استرالیا (نشریه امرالد)
            New Public Management and the rise of public sector performance audit: Evidence from the Australian case ♦

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. حسابداری و دارایی های نامشهود (نشریه الزویر)
            Accounting and intangibles ♦️
 2. ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
            Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk ♦
 3. تأثیر پیچیدگی اطلاعات در عدم موفقیت حسابرسی ناشی از تقلب شرکت ها (نشریه الزویر)
            The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud: Individual auditor level analysis ♦
 4. دارایی های نقدی و کیفیت درآمد: شواهدی از بازار اصلی و جایگزین بریتانیا (نشریه الزویر)
            Cash holdings and earnings quality: evidence from the Main and Alternative UK markets ♦
 5. انتخاب حسابرس برای Bradco با استفاده از شاخص های کیفیت ممیزی (نشریه الزویر)
            Selecting an auditor for Bradco using indicators of audit quality ♦
 6. نقش پیچیده مشارکت خانواده در مدیریت درآمد (نشریه الزویر)
            The complex role of family involvement in earnings management ♦️
 7. برق رسانی : پیوند بین رفتار مصرف کننده و سیاست عمومی (نشریه الزویر)
            Electrification: The nexus between consumer behavior and public policy ♦
 8. انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری (نشریه الزویر)
            Stock Return Expectations in the Credit Market ♦
 9. شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی شرکتهای تولیدی در نیجریه (نشریه الزویر)
            Strategic Management Accounting Practices and Organizational Performance of Manufacturing Firms in Nigeria ♦
 10. چگونه سیستم حسابداری محیط زیست اقتصادی می تواند سیستمهای اطلاعات زیست محیطی و کیفیت داده ها را برای تصمیم گیری بهبود بخشد (نشریه الزویر)
            How the System of Environmental-Economic Accounting can improve environmental information systems and data quality for decision making ♦
 11. تخصص مالی و کیفیت درآمد کمیته حسابرسی: یک فراتحلیل (نشریه الزویر)
            Audit committee financial expertise and earnings quality: A metaanalysis ♦
 12. کیفیت حسابرسی، تأمین اعتبار بدهی و مدیریت درآمد: شواهدی از اردن (نشریه الزویر)
            Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan ♦
 13. محافظه‌ کاری حسابداری، استراتژی تجاری، و ابهام (نشریه الزویر)
            Accounting conservatism, business strategy, and ambiguity ♦
 14. خدمات غیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی – تاثیر قانون ساربینز-اکسلی (نشریه الزویر)
            Non-audit services and audit quality — the effect of Sarbanes-Oxley Act ♦
 15. اعضای هیات مدیره با سبک: تاثیر اعضای کمیته حسابرسی و شیوه های شخصی آن‌ها روی گزینه های گزارشگری مالی (نشریه الزویر)
            Board Members With Style: The Effect of Audit Committee Members and Their Personal Styles on Financial Reporting Choices ♦
 16. قیمت گذاری بر اساس ارزش و تعصبات شناختی : بررسی کلی بازارهای تجاری (نشریه الزویر)
            Value-based pricing and cognitive biases: An overview for business markets ♦
 17. حسابداری مدیریت و تناقض آژانس تعبیه شده: چارچوبی برای تجزیه و تحلیل منابع در تغییر سازه ای (نشریه الزویر)
            Management accounting and the paradox of embedded agency: A framework for analyzing sources of structural change ♦
 18. تطابق خدمات الکترونیکی : عدم موفقیت سازش پذیری انگیزشی در مزایده های ویکری (نشریه الزویر)
            Electronic service matching: Failure of incentive compatibility in Vickrey auctions ♦
 19. تخصص و کاردانی مالی کمیته بازرسی، جنسیت و مدیریت درآمد: آیا جنسیت کارشناس امور مالی اهمیت دارد؟ (نشریه الزویر)
            Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: Does gender of the financial expert matter? ♦
 20. ارزش گذاری بازارهای سرمایه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی : مدارکی از ارائه سهام فصلی (نشریه الزویر)
            Do Capital Markets Value Corporate Social Responsibility? Evidence from Seasoned Equity Offerings ♦
 21. تحقیق تجربی درمورد درک سرمایه گذاران آماتور از اصلاحات جزئی نقاط ضعف کنترل IT و غیر IT (نشریه الزویر)
            Nonprofessional investor perceptions of the partial remediation of IT and non-IT control weaknesses: An experimental investigation ♦
 22. تاثیر سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی و سودمندی بیمارستان (نشریه الزویر)
            Do health information technology investments impact hospital financial performance and productivity? ♦
 23. ادغام، سرمایه گذاری و گسترش تقاضا (نشریه الزویر)
            Mergers, investments and demand expansion ♦
 24. بی ثباتی نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی: شواهدی از ۱۲ کشور آفریقایی (نشریه الزویر)
            Exchange-rate volatility and international trade performance: Evidence from 12 African countries ♦
 25. تصمیم گیری مالی اسلامی در بین SMEها در سلطانیه عمان: تطبیقی از نگرش رفتار برنامه ریزی شده (نشریه الزویر)
            Islamic financial decision-making among SMEs in the Sultanate of Oman: An adaption of the theory of planned behaviour ♦️
 26. نقش هیئت مدیره و کمیته‌ حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها (نشریه الزویر)
            The Role of the Board and the Audit Committee in Corporate Risk Management ♦
 27. کاربرد مدل‌های GARCH در مدل سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام شاخص کامپوزیت SSE (نشریه الزویر)
            Modelling and forecasting the stock market volatility of SSE Composite Index using GARCH models ♦
 28. آنالیز سیستماتیک ریسک در بازارهای سهام اسلامی با بکارگیری واین کاپیولا و مدلسازی دلتا ارزش در معرض ریسک مشروط (نشریه الزویر)
            A Systemic Risk Analysis of Islamic Equity Markets using Vine Copula and Delta CoVaR Modeling ♦
 29. مدل های تجارت اداری انتقال فناوری دانشگاه: یک اندازه برای همه مناسب نیست (نشریه الزویر)
            University technology transfer office business models: One size does not fit all ♦
 30. یادداشتی در مورد اثرات حباب عقلانی بر روی اوراق بهادار (نشریه الزویر)
             A note on effects of rational bubble on portfolios ♦️
 31. مجاورت جغرافیایی حسابرس و مشتری و به موقع بودن گزارش حسابرسی (نشریه الزویر)
            Auditor-client geographic proximity and audit report timeliness ♦️
 32. تاثیر اکتساب بنیادی و تغییر استراتژی روی پویایی های قیمت سهام (نشریه الزویر)
            Effects of fundamentals acquisition and strategy switch on stock price dynamics ♦️

 33. ارتباط میان هیات مدیره، کمیته رسیدگی، و عملکرد شرکت: شواهدی از یونان (نشریه الزویر)
            Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece ♦️
 34. ASC 606: چالش هایی برای درک و کاربرد شناخت درآمد (نشریه الزویر)
            ASC 606: Challenges in understanding and applying revenue recognition ♦️
 35. اصطکاک های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه (نشریه الزویر)
            Labor market frictions, investment and capital flows ♦️
 36. مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی (نشریه امرالد)
            Corporate Portfolio Management in the Public Sector ♦️
 37. پیش بینی ورشکستگی شخصی با مدل درخت تصمیم گیری (نشریه امرالد)
            Personal bankruptcy prediction using decision tree model ♦️
 38. اثبات کاربردی بودن سیستم های حسابداری مدیریت در محیط تولید منسجم (نشریه امرالد)
            Evidence On The Usefulness Of Management Accounting Systems In Integrated Manufacturing Environment ♦
 39. کارآیی هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی شرکت ها: پرونده موسسات مالی FTSE (نشریه امرالد)
            The efficiency of corporate boards and firms’ audit fees: the case of the FTSE financial institutions ♦️
 40. پیش بینی نوسانات ارزش سهام مبنی بر چشم انداز داده های آماری در بورس و بازار مبادلاتی (نشریه امرالد)
            Forecast of stock price fluctuation based on the perspective of volume information in stock and exchange market ♦
 41. رابطه بین عملکرد استراتژیک و حسابداری مدیریت (نشریه امرالد)
            On The Interplay Between Strategic Performance And Managerial Accounting ♦️
 42. یک بررسی تجربی در مورد افشاء درباره بانکداری موبایلی در وب سایت های بانک (نشریه امرالد)
            An empirical investigation on disclosure about mobile banking on bank websites ♦️
 43. رفع ابهام از بیت کوین: پرده برداری از اسطوره ارز دیجیتال (نشریه تیلور و فرانسیس)
            The disenchantment of Bitcoin: unveiling the myth of a digital currency ♦️
 44. چرخه یک دوره تحقیقی در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری (نشریه تیلور و فرانسیس)
            The life of an accounting information systems research course ♦️
 45. بازی بررسی حسابرسی داخلی و اثر افشاگری (نشریه اسپرینگر)
            An inspection game of internal audit and the infuence of whistle‑blowing ♦️
 46. کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی: چشم انداز اکوسیستم (نشریه اسپرینگر)
            Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective♦
 47. تأثیر قدرت مدیر عامل و مدیر ارشد مالی روی مدیریت درآمد واقعی و اقلام تعهدی (نشریه اسپرینگر)
            The influence of CEO and CFO power on accruals and real earnings management ♦
 48. کیفیت اطلاعات حسابداری و خطر سیستماتیک (نشریه اسپرینگر)
            Accounting information quality and systematic risk ♦️
 49. خلق و پذیرش معیارهای حسابداری بخش عمومی در کانادا (نشریه Sage)
            The creation and acceptance of public sector accounting standards in Canada ♦️
 50. تحول بانکداری آزاد
            The Open Banking Revolution ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۷ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. ارزشیابی خدمات اکوسیستم برای بهبود حسابداری ملی: یک مطالعه آزمایشی از ماداگاسکار (نشریه الزویر)
            Valuing ecosystem services for improved national accounting: A pilot study from Madagascar ♦️
 2. تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو ۹۰۰۱ (نشریه الزویر)
            The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards ♦️
 3. فشار زمان حسابرسی و کیفیت درآمد: بررسی پرونده های شتابی (نشریه الزویر)
            Audit time pressure and earnings quality: An examination of accelerated filings ♦️
 4. تامین مالی از طریق استقراض، پایندگی و رشد شرکت های نوپا (نشریه الزویر)
            Debt financing, survival, and growth of start-up firms ♦
 5. نرخ بازده و فاکتورهای ریسک شرکت‌های بین‌المللی نفت در قراردادهای خدمات بازپرداخت ایران (نشریه الزویر)
            On the rate of return and risk factors to international oil companies in Iran’s buy-back service contracts ♦️
 6. تأثیرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی: مورد صنعت حسابرسی چین (نشریه الزویر)
            The joint effects of social identity and institutional pressures on audit quality: The case of the Chinese Audit Industry ♦️
 7. ارزش ذاتی طلا: شاخص قیمت آزاد-نرخ ارز (نشریه الزویر)
            The Intrinsic Value of Gold: An Exchange Rate-Free Price Index ♦️
 8. چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی (نشریه الزویر)
            A framework for social and environmental accounting research ♦️
 9. قابلیت مدیر، بازده سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام (نشریه الزویر)
            Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk ♦️
 10. اثر برنامه های انگیزشی حقوق صاحبان سهام بر روی پیش بینی درامد تحلیلگران و پیشنهادات سهام برای شرکت های ثبت شده چینی: مطالعه تجربی (نشریه الزویر)
            The impact of equity incentive plans on analysts’ earnings forecasts and stock recommendations for Chinese listed firms: An empirical study ♦️
 11. بهینه سازی پورتفولیوی میانگین ارزش-در-ریسک: رویکردی غیر پارامتری (نشریه الزویر)
            Mean-VaR Portfolio Optimization: A Nonparametric Approach ♦️
 12. اثر گنگی در استاندارد بر استقلال حسابرس: شواهدی از هزینه‌های غیر حسابرسی و نظرات SOX 404 (نشریه الزویر)
            The Effect of Ambiguity in an Auditing Standard on Auditor Independence: Evidence from Nonaudit Fees and SOX 404 Opinions ♦️
 13. تحلیل راهکارها و مشوق‌ های سیاستی درباره سرمایه گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا (نشریه الزویر)
            Chinese energy investments in Europe: An analysis of policy drivers and approaches ♦️
 14. بررسی رابطه بین مدیریت سود و نقدینگی بازار (نشریه الزویر)
            Examining the relationship between Earning management and market liquidity ♦
 15. ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات (نشریه الزویر)
            Value relevance of banks’ cash flows from operations ♦️
 16. تاثیر مشخصه های حسابرس بر کیفیت حسابرسی (نشریه الزویر)
            The effect of auditor features on audit quality ♦️
 17. رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال تکنولوژی در بخش منابع (نشریه الزویر)
            Relationship between FDI, foreign ownership restrictions, and technology transfer in the resources sector: A derivation approach ♦️
 18. انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات حسابرس: آیا انتخاب های همتایان اهمیتی دارد؟ (نشریه الزویر)
            Auditor selection following auditor turnover: Do peers’ choices matter? ♦️
 19. تعدیل ریسک، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی: شواهد مربوط به استرالیا (نشریه الزویر)
            Risk regulation, community pressure and the use of management accounting in managing climate change risk: Australian evidence ♦️
 20. شواهدی از کانادا درمورد اثرات محیط سازمانی بر پروژه های مشارکت دولتی-خصوصی (P3) (نشریه الزویر)
            Effects of the institutional environment on public-private partnership (P3) projects: Evidence from Canada ♦️
 21. شیوه های حسابداری مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط: اثر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار و فن آوری های عملیاتی (نشریه الزویر)
           Management accounting practices of SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and operational technology ♦️
 22. پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: همسازی فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده (نشریه الزویر)
            Adoption of management accounting innovations: Organizational culture compatibility and perceived outcomes ♦️
 23. نقش حسابداری در ایجاد یکپارچگی بعد از اکتساب (نشریه الزویر)
            The role of accounting in making sense of post-acquisition integration ♦️
 24. در مورد ارتباط بین کیفیت عایدات و مالکیت نهادی استراتژیک: آیا قدرت حمایت از سرمایه گذار مهم است؟ (نشریه الزویر)
            On the association between strategic institutional ownership and earnings quality: Does investor protection strength matter ♦️
 25. تاثیرات آستانه ای تنش مالی بر قوانین سیاست پولی: آنالیز اطلاعات پانل (نشریه الزویر)
            Threshold effects of financial stress on monetary policy rules: A panel data analysis ♦️
 26. سیاست محیطی، تصمیم گیری و اثرات برگشت در بخش حمل و نقل ایالات متحده (نشریه الزویر)
            Environmental policy, decision making, and rebound effects in the U.S. trucking sector ♦️
 27. ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان موزیکال جهان غرب (نشریه الزویر)
            The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals ♦️
 28. عملکرد هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
            Hotel property performance: The role of strategic management accounting ♦️
 29. اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی: مرور و دستور کار پژوهش(نشریه الزویر)
            Public sector reforms and public private partnerships: Overview and research agenda ♦️
 30. ارتباط قابلیت مدیریتی و مدیریت درآمد واقعی (نشریه الزویر)
            Managerial ability and real earnings management ♦️
 31. بررسی مطالعات آموزش حسابداری (۲۰۱۶) (نشریه الزویر)
            Accounting education literature review (2016) ♦️
 32. چشم ‌اندازهای مرتبط: تست ارتباط در رویکرد پژوهشی سازنده (نشریه الزویر)
            Perspectives on relevance: The relevance test in the constructive research approach ♦️
 33. عدم قطعیت توزیع و بازده سهام مورد انتظار (نشریه الزویر)
            Distribution Uncertainty and Expected Stock Returns
  ♦️
 34. اثر متغیر زمانی سیاست پولی بر بازده سهام (نشریه الزویر)
            The time varying effect of monetary policy on stock returns
  ♦️
 35. ابقا مدیریتی و مدیریت درآمد (نشریه الزویر)
            Managerial entrenchment and earnings management ♦️
 36. ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه (نشریه امرالد)
            Auditors’ perceptions of the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in a developing country ♦️
 37. سیاست مالی شرکت و ارزش پول نقد تحت عدم قطعیت (نشریه امرالد)
            Corporate Financial Policy and the Value of Cash under Uncertainty ♦️
 38. افشای هزینه ‌های حفاظت از محیط زیست و ارتباط آن با بازدهی اکولوژیکی – اقتصادی (نشریه امرالد)
            The disclosure of environmental conservation costs and its relation to eco-efficiency Evidence from Japan ♦️
 39. شواهدی از مناطق آسیا و اقیانوسیه درباره نقش کیفیت رسیدگی و اثر فرهنگ بر مدیریت درآمد در شرکت‌هایی با جریان نقدی آزاد بیش‌ از حد (نشریه امرالد)
           The role of audit quality and culture influence on earnings management in companies with excessive free cash flow: Evidence from the Asia-Pacific region ♦️
 40. وضعیت های بازار و تغییر ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک (نشریه امرالد)
            Market states and mutual fund risk shifting ♦️
 41. مدیریت شرکتی و مشخصات حسابرسی : شواهد شرکت های کوچک و متوسط (نشریه امرالد)
            Corporate governance and audit features: SMEs evidence ♦️
 42. اثر کیفیت حسابرسی بر مولفه های پاداش نقدی مدیران اجرایی (نشریه امرالد)
            Impact of audit quality on the components of executive cash compensation ♦️
 43. مدیریت منابع انسانی سبز: قالبی برای پیشرفت پایدار سازمان در اقتصادهای در حال ظهور (نشریه امرالد)
            Green human resource management: A framework for sustainable organizational development in an emerging economy ♦️
 44. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌ المللی در BIMSTEC: تجزیه و تحلیل علیت پانل (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Foreign direct investment and international trade in BIMSTEC: panel causality analysis ♦️
 45. حرکت همزمان درآمد و دستکاری سود (نشریه اسپرینگر)
            Earnings co-movements and earnings manipulation ♦️
 46. ارزش ویژه برند بورس سهام به عنوان یک میانجی در تصمیمات مالی (نشریه اسپرینگر)
            Brand equity of stock exchange as a mediator in financial decisions ♦️
 47. هوش رقابتی – یک فرآیند استراتژیک برای آگاهی از محیط خارجی (نشریه اسپرینگر)
            Competitive Intelligence—A Strategic Process for External Environment Foreknowledge ♦️
 48. آیا مکانیسم حکومت شرکتی، ارزش سهامدار را بهبود می‌بخشد؟ یک تجزیه و تحلیل پانلی شرکت های فهرست شده‌ مالزیایی (نشریه EBSCO)
            Does Corporate Governance Mechanism Improve Shareholder Value? A Panel Analysis of Malaysian Listed Companies ♦️
 49. اثر متقابل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده فلسطین (نشریه SSRN)
            The Impact Of Interaction Between Audit Committee And Internal Audit Of Enhance The Corporate Governance At Listed Palestinian Companies ♦️
 50. نگاهی دیگر به محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان در مورد درآمد کل: شواهدی از بازار کار (نشریه SSRN)
            Another Look at the Macroeconomic Information Content of Aggregate Earnings: Evidence from the Labor Market ♦️
 51. سرمایه گذاران پریشان و مدیریت درآمد (نشریه SSRN)
            Distracted Investors and Earnings Management ♦️
 52. تجدید ارائه های حسابداری و سیاست پولی شرکت (نشریه Sage)
            Accounting Restatements and Corporate Cash Policy ♦️
 53. تاثیرات کوتاه مدت کاهش مالیات بر درآمد در ایالت کانزاس بر توسعه اشتغال (نشریه Sage)
            The Short-term Effects of the Kansas Income Tax Cuts on Employment Growth ♦️
 54. محیط کار ارباب رجوع و حسابرسی شرکت (نشریه AAAJournals)
            Client Workplace Environment and Corporate Audits ♦️
 55. بسامد گزارشگری مالی بانک ها و کیفیت سرمایه ها (نشریه AAAJournals)
            Banks’ Financial Reporting Frequency and Asset Quality ♦️
   
 56. عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی (نشریه Macrothink)
            Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks ♦️
 57. بررسی تاثیرات و عوامل تعیین کننده اجتناب واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط از پرداخت مالیات (نشریه Clutejournals)
            The Study On The Effect And Determinants Of Small – And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance ♦️
 58. مدیریت درآمدها از طریق ذخایر مالیاتی و خدمات مالیاتی ارائه شده توسط حسابرسان (نشریه Sciedupress)
            Earnings Management through Tax Reserves and Auditor-Provided Tax Services ♦️
 59. هزینه یابی مبتنی بر هدف، ارتباط بین هزینه های هدف و مهندسی ارزش و سود و Kaizen مورد انتظار (نشریه SciencePublishingGroup)
            Target Costing, the Linkages Between Target Costing and Value Engineering and Expected Profit and Kaizen ♦️
 60. تاثیر حسابرسی محیطی و ثبات اقتصادی بر معیار سود شرکت های سیمان ذکر شده در نیجریه (نشریه Eajournals)
            EFFECTS OF ENVIRONMENTAL AUDIT AND ECONOMIC SUSTAINABILITY ON PROFIT MEASURES OF QUOTED CEMENT COMPANIES IN NIGERIA ♦️
 61. تاثیرات معیارهای کلیدی مالی در مدیریت سود در صنعت بتن پیش ساخته در کره ی جنوبی (نشریه Clutejournals)
            Effects Of Key Financial Indicators On Earnings Management In Korea’s Ready Mixed Concrete Industry ♦️
 62. تأثیر کیفیت اقلام تعهدی روی رابطه مابین افشای اختیاری و نامتقارنی اطلاعات در کره (نشریه Clutejournals)
            The Effect Of Accruals Quality On The Association Between Voluntary Disclosure And Information Asymmetry In Korea ♦️
 63. حقیقتی درباره بلاک چین
            The truth about blockchain ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۶ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. حسابداری هزینه در تجزیه و تحلیل بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده: یک روش پیشنهادی (نشریه الزویر)
            Full cost accounting in the analysis of separated waste collection efficiency: A methodological proposal ♦️
 2. ریسک پایین دستی پرتفوی پروژه: اثر پروژه های پایین دستی و ارزش کارایی پروژه و برنامه های مدیریت ریسک پروژه (نشریه الزویر)
            The downside risk of project portfolios: The impact of capital investment projects and the value of project efficiency and project risk management programmes ♦️
 3. ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد رقابتی در SME های اسپانیایی: شواهد تجربی از دیدگاه سهامداران (نشریه الزویر)
            Relationship between corporate social responsibility and competitive performance in Spanish SMEs: Empirical evidence from a stakeholders’ perspective ♦️
 4. کیفیت گزارش دهی مالی و برون سپاری امور حسابداری: مدارکی از شرکت های کوچک خصوصی (نشریه الزویر)
            Financial reporting quality and outsourcing of accounting tasks: Evidence from small private firms ♦️
 5. تاثیر سهام داران سازمانی بعنوان صاحبان و مدیران و احتمال مضیقه مالی. شواهدی از یک محتوای مالکیت متمرکزیافته (نشریه الزویر)
            The role of institutional shareholders as owners and directors and the financial distress likelihood. Evidence from a concentrated ownership context ♦️
 6. تجزیه و تحلیل مبتنی بر هدف و جبهه پارتو: بهینه سازی زمان، هزینه و جابجایی های کارگاه ساختمانی (نشریه الزویر)
            Objective-driven and Pareto Front analysis: Optimizing time, cost, and job-site movements ♦️
 7. برنامه های تثبیت صندوق بین المللی پول و اثر آنها بر بحران های اقتصاد جهان (نشریه الزویر)
            IMF Stabilization Programs and their Effects on the World Economic Crises ♦️
 8. یک قرارداد اختیار معامله اشتراک گذاری درآمد به منظور هماهنگی زنجیره های تامین (نشریه الزویر)
            A Revenue-Sharing Option Contract toward Coordination of Supply Chains ♦️
 9. بررسی علل موثر بر مقاومت کاربران در مقابل پیاده سازی حسابداری تعهدی (نشریه الزویر)
            Investigating the Factors Influencing Users’ Resistance towards Accrual Accounting ♦️
 10. آیا حسابداری مدیریت به عنوان میانجی رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد آن می باشد؟ (نشریه الزویر)
            Does management accounting mediate the relationship between cost system design and performance? ♦️
 11. استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر می گذارد؟ بر اساس شواهد تجربی بازار بورس چین (نشریه الزویر)
  How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market ♦️
 12. فاش کردن محیطی و اجتماعی شرکت های تعاونی و کارکرد مالی پس انداز و تعاونی های اعتباری در کنیا (نشریه الزویر)
            Cooperative social and environmental disclosure and financial performance of savings and credit cooperatives in Kenya ♦️
 13. مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف: رابطه بین فعالیت اقتصادی و پاسخ حسابرس به ریسک (نشریه الزویر)
            Managing risk in a poor economy: The association between economic activity and auditor response to risk ♦️
 14. تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد (نشریه الزویر)
            Individual stock crowded trades, individual stock investor sentiment and excess returns ♦️
 15. ممیزی داخلی خطرات روانی اجتماعی در محل کار با سیستم های مدیریت مورد تایید ایمنی و سلامت حرفه ای (OHS) (نشریه الزویر)
            Internal audits of psychosocial risks at workplaces with certified OHS management systems ♦️
 16. اثر عدم قطعیت بازار مالی و فاکتورهای اقتصاد کلان بر همبستگی سهام اوراق قرضه در بازارهای نوظهور (نشریه الزویر)
            Impact of financial market uncertainty and macroeconomic factors on stock–bond correlation in emerging markets ♦️
 17. بررسی رابطه بین ریسک آشفتگی اصولی با بی هنجاری پیشرفت سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
            Does systematic distress risk drive the investment growth anomaly? ♦️
 18. مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه (نشریه الزویر)
            Earnings management, corporate governance and expense stickiness ♦️
 19. پرداخت بر مبنای عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری R & D: شواهدی از چین (نشریه الزویر)
            Pay for accounting performance and R&D investment: Evidence from China ♦️
 20. اختیار مديريتی و هزينه نمایندگی در بازار هند (نشریه الزویر)
            Managerial discretion and agency cost in Indian market ♦️
 21. تعیین هزینه های واقعی درمان توده های کلیوی کوچک با استفاده از هزینه گذاری مبتنی بر فعالیت دارای زمان (نشریه الزویر)
            Determining the True Costs of Treating Small Renal Masses Using Time Driven, Activity Based Costing ♦️
 22. بررسی رابطه بین انگیزه های مدیریت درآمد و ضریب پاسخ سود (نشریه الزویر)
            A Study on the Relationship between Earnings Management Incentives and Earnings Response Coefficient ♦️
 23. اثر معاملات الگوریتمی در نقدینگی بازار: شواهدی پیرامون اطلاعیه درآمد در بورس اوراق بهادار ایتالیا (نشریه الزویر)
            The effect of algorithmic trading on market liquidity: Evidence around earnings announcements on Borsa Italiana ♦️
 24. گزارشات درگذشت من بی نهایت اغراق آمیز هستند – تحقیق هوش مصنوعی در حسابداری (نشریه الزویر)
            The reports of my death are greatly exaggerated—Artificial intelligence research in accounting ♦️
 25. یک نمونه موردی مقاله انتقادی: چشم اندازهای انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی (نشریه الزویر)
            A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting ♦️
 26. اثرات اقتصادی یک سیاست ضد شورش در هند: یک تجزیه و تحلیل کنترل سنتتیک (نشریه الزویر)
           The economic effects of a counterinsurgency policy in India: A synthetic control analysis ♦️
 27. یادداشتی پژوهشی درباره تفسیر آژانس ارتباطی سیستم های اطلاعاتی (نشریه الزویر)
            A further interpretation of the relational agency of information systems: A research note ♦️
 28. مقاله ‌ای تحقیقاتی: ماشین آلات، آزادسازی و طرح های اقتصادی (نشریه الزویر)
             Research note: Machinery, manumission, and economic machinations ♦️
 29. رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی (نشریه الزویر)
            The relationship between financial disputes and financial literacy ♦️
 30. حکومت، بازده و ریسک پذیری در بانکداری چین (نشریه الزویر)
         Governance, efficiency and risk taking in Chinese banking ♦️
 31. تاثیر تجارت سرمایه گذار فردی در عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام کره ای (نشریه الزویر)
            The impact of individual investor trading on information asymmetry in the Korean stock market ♦️
 32. جریان نقدی آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکتی در چین (نشریه الزویر)
            Free Cash Flow, Over-Investment and Corporate Governance in China ♦️
 33. پوشش ریسک نرخ ارز خارجی: تنوع چند ارزی (نشریه الزویر)
             Hedging foreign exchange rate risk: Multi-currency diversification ♦️
 34. درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین (نشریه الزویر)
            On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ♦️
 35. آیا خط مشی شرکت های سهامی، سیکل عمر را دنبال می کنند؟ (نشریه الزویر)
             Do Corporate Policies Follow a Life-cycle? ♦️
 36. هزینه های فرصت کارآفرینی در تجارت بین الملل (نشریه الزویر)
            The opportunity costs of entrepreneurs in international trade ♦️
 37. پیش ‌بینی مدیریتی، ریسک ‌های ویژه و محیط اطلاعاتی (نشریه الزویر)
            Management Forecasts, Idiosyncratic Risk, and the Information Environment ♦️
 38. قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار (نشریه الزویر)
            Financial Statement Comparability and Expected Crash Risk ♦️
 39. اثر تخصص IT حسابرس روی کنترل اطلاعات (نشریه الزویر)
            The effect of auditor IT expertise on internal controls ♦️
 40. مسئولیت اجتماعی شرکتی و دارایی های نقدی شرکت ها (نشریه الزویر)
            Corporate social responsibility and corporate cash holdings ♦️
 41. رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده و ارزش ویژه برند: رویکرد سیستم معادلات همزمان (نشریه الزویر)
            The relationship between perceived e-service quality and brand equity: A simultaneous equations system approach ♦️
 42. تاثیر برآوردهای مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری – مورد دارایی ‌های نامشهود و مشهود غیرجاری (نشریه الزویر)
            The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets ♦️
 43. مفاهیم مولفه‌ نقدی درآمدها برای تداوم سود و بازده‌ های سهام (نشریه الزویر)
            Implications of the cash component of earnings for earnings persistence and stock returns ♦️
 44. یک مدل یکپارچه برای طراحی زنجیره تامین استراتژیک: روش حل بر مبنای ABC و فرمولاسیون (نشریه الزویر)
            An Integrated Model for Strategic Supply Chain Design: Formulation and ABC-based Solution Approach ♦️
 45. آیا متخصصان امور مالی آمادگی IFRS را دارند؟: یک مطالعه توضیحی (نشریه الزویر)
            Are financial professionals ready for IFRS?: An exploratory study ♦️
 46. همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات: سندی از یک بازار در حال ظهور (نشریه الزویر)
            Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market ♦️
 47. سرمایه گذاری های مخاطره آمیز، اهرم مالی و عملکرد تشکیلات اقتصادی (نشریه الزویر)
            Venture capital, financial leverage and enterprise performance ♦️
 48. سالخوردگی، تعصب و انتخاب در مورد مجموعه تجارتی (نشریه الزویر)
             Aging, overconfidence, and portfolio choice ♦️
 49. تاثیرات قوانین افشاگری پاداش اجرایی SEC 2006روی فعالیت های مدیریتی (نشریه الزویر)
            The effects of the 2006 SEC executive compensation disclosure rules on managerial incentives ♦️
 50. حسابداری و قدرت مدیریت: اشغال کمون فرارا توسط ناپلئون (۱۷۹۹-۱۷۹۶) (نشریه الزویر)
            Accounting and the management of power: Napoleon’s occupation of the commune of Ferrara (1796–۱۷۹۹ ♦️
 51. بررسی رابطه بین استراتژی های تنوع اعتبار، ریسک های اعتباری بانک و بازده اعتبار بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (TSE) (نشریه الزویر)
             (Study of the Relationship between Credit Diversification Strategy and Banks’ Credit Risk and Return: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE ♦️
 52. بهبود جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
            Improving Employees accountability and firm performance through management accounting practices ♦️
 53. ایجاد سیاست های حسابرسی: روش های سیاسی برای دستور جلسه توسعه پایداری (نشریه الزویر)
             Accounting Policy Making:A Political Avenue for Sustainability Agenda ♦️
 54. حسابرسی منابع آبی برای حوزه های رودخانه ای دچار تنش شده بر روی مدل های مدیریت منابع آبی (نشریه الزویر)
            Water accounting for stressed river basins based on water resources management models ♦️
 55. تاثیر مدیریت درامد ها بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی: سندی از شرکت های فهرست شده در هنگ کنگ (نشریه الزویر)
            The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong ♦️
 56. کارایی بانک در کشورهای نوظهور آسیایی (نشریه الزویر)
            Bank efficiency in emerging Asian countries ♦️
 57. کاهش دستمزدهای مفرط مدیر عامل و هزینه های حسابرسی (نشریه الزویر)
            Extreme CEO pay cuts and audit fees ♦️
 58. کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حکومتی و انتخاب سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
            Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice ♦️
 59. سرمایه گذاری Greenfield، M& A مرزی، و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ظهور (نشریه SSRN)
            Greenfield Investments, Cross-border M&As, and Economic Growth in Emerging Countries ♦️
 60. خوانایی افشاسازی و میزان حساسیت تصمیم گیری های سنجش سرمایه گذاران در رابطه با اطلاعات بیرون (نشریه SSRN)
            Disclosure Readability and the Sensitivity of Investors’ Valuation Judgments to Outside Information ♦️
 61. تاثیرات تقاضای انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات مالی سازمان ها (نشریه SSRN)
            The Effects of Financial Flexibility Demand on Corporate Financial Decisions♦️
 62. استراتژی کسب و کار، کنترل داخلی در گزارش مالی و کیفیت گزارشگری حسابرسی (نشریه SSRN)
            Business Strategy, Internal Control Over Financial Reporting, and Audit Reporting Quality ♦️
 63. افشای اطلاعات، عملکرد بانک و ثبات بانک (نشریه SSRN)
           Information Disclosure, Bank Performance and Bank Stability ♦️
 64. ارتباطات سیاسی شرکت، هزینه های عاملیت و کیفیت حسابرسی (ممیزی) (نشریه امرالد)
            Corporate Political Connections, Agency Costs and Audit Quality ♦️
 65. تحقیقات در رابطه با سرمایه فکری: بررسی انتقادی مرحله سوم (نشریه امرالد)
            Intellectual capital research: a critical examination of the third stage ♦️
 66. حسابرسان مشغول به کار، رفتار اخلاقی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در مالزی (نشریه اسپرینگر)
            Busy Auditors, Ethical Behavior, and Discretionary Accruals Quality in Malaysia ♦️
 67. رقابت پذیری، کارآفرینی و رشد اقتصادی (نشریه اسپرینگر)
            Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth ♦️
 68. عوامل تعیین کننده موقعیت شرکت ها با رشد بالا (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Location determinants of high-growth firms ♦️
 69. واکنش سرمایه گذاران به احتمال چرخش اجباری شرکت‌ های حسابرسی (نشریه AAAJournals)
            Investor Reaction to the Prospect of Mandatory Audit Firm Rotation ♦️
 70. بازدهی غیر عادی، واکنش بازار حول اعلام رتبه در بازار سهام تونس (نشریه Ccsenet)
            Abnormal Return, Market Reaction around Rating Announcement in Tunisian Stock Market ♦️
 71. ریسک، کارایی و عملکرد بانکداری اسلامی: مطالعه تجربی بر روی بانک اسلامی در اندونزی (نشریه Aessweb)
            RISK, EFFICIENCY AND PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING: EMPIRICAL STUDY ON ISLAMIC BANK IN INDONESIA ♦️
 72. تاثیر پراکندگی غیرطبیعی پرداخت روی مدیریت سود (نشریه Cluteinstitute)
            The Effect Of Abnormal Pay Dispersion On Earnings Management ♦️
 73. حسابداری مدیریت استراتژیک هزینه های شرکت (نشریه Econjournals)
            Strategic Management Accounting of Company Costs ♦️
 74. تحلیل شیوه های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند (نشریه IJAR)
            An Analysis of Human Resource accounting practices in Cement Corporation of India ♦️
 75. محدودیت بین NPV و IRR با توجه به زمان بندی جریان های نقدی: یک مورد تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای از یک شرکت پالایشگاه نفت (نشریه SciencePublishingGroup)
            Contravention Between NPV & IRR Due to Timing of Cash Flows: A Case of Capital Budgeting Decision of an Oil Refinery Company ♦️
 76. حسابداری سرمایه انسانی: مروری بر ادبیات پیشینه (نشریه Growing science)
            Human capital accounting: A literature review ♦️
 77. تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز (نشریه Iiste)
            Portfolio Optimization Analysis with Markowitz Quadratic Mean-Variance Model ♦️
 78. بهبود بهره وری با استفاده از روش شناسی هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور (نشریه Jacr)
            Improving Efficiency Using Time-Driven Activity-Based Costing Methodology ♦️
 79. تحقیقات تجربی در زمینه رشد دارایی و بازده سهام آتی بر مبنای بازار سهام چین (نشریه Cscanada)
            Empirical Research of Asset Growth and Future Stock Returns Based on China Stock Market ♦️
 80. عدم قطعیت و شیفت های بخشی: تاثیر متقابل شوک های سطح شرکت و سطح تراکمی و فعالیت کلان اقتصادی (نشریه Informs)
            Uncertainty and Sectoral Shifts: The Interaction Between Firm-Level and Aggregate-Level Shocks, and Macroeconomic Activity ♦️
 81. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مولفه های تجارت در پاکستان (نشریه Eujournal)
            Foreign Direct Investment and Trade Components in Context of Pakistan ♦️
 82. آنالیز حقوق مالکیت معنوی موثر برروی سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا – چین
            Analyses of Intellectual Property Rights Affecting Sino‐America Foreign Direct Investment ♦️
 83. ICONOMI (اقتصاد)
            ICONOMI ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۵ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. تحلیل اثر اتخاذ IFSR توسط شرکت های فهرست شده در BVB (نشریه الزویر)
 2. تاثیر سوددهی بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل: بررسی تجربی شرکت های انتخاب شده در بورس اوراق بهادار نیجریه (نشریه الزویر)
 3. شبکه جهانی کسب و کار و محیط زیست (نشریه الزویر)
 4. تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد (نشریه الزویر)
 5. رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
 6. هزینه ها، بازدهی، سود و کارایی: مطالعه تجربی انجام شده از طریق حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
 7. تاثیر گزارش حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری گزارش ‌شده توسط فهرست شرکت های رومانی (نشریه الزویر)
 8. اثر تعارض نقش، خودکارآمدی، حساسیت اخلاقی حرفه ای بر عملکرد حسابرسی با هوش عاطفی به عنوان متغیر تعدیل کننده (نشریه الزویر)
 9. موضوعات مربوط به بانکداری اسلامی و مالی: بانک های اسلامی، سرمایه گذاری شرعی و اوراق قرضه ی اسلامی (نشریه الزویر)
 10. عوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود: شواهدی از شرکت های لیست شده لهستان (نشریه الزویر)
 11. اهمیت خودکارآمدی مالی در توجیه رفتار مالی شخصی زنان (نشریه الزویر)
 12. مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی: شواهدی از انگلستان (نشریه الزویر)
 13. حسابداری مدیریت و نظریه نمایندگی (نشریه الزویر)
 14. نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر، پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری و روش آموزش (نشریه الزویر)
 15. توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت: سندی از چین (نشریه الزویر)
 16. ایجاد ارتباط بهتر بین حسابداران در سطح ورودی: یک مطالعه در کشور سنگاپور بر روی وظایف، مهارت ها و ویژگی های ارتباطات (نشریه الزویر)
 17. متدولوژی در راستای ایجاد دانش و آگاهی در حسابداری (نشریه الزویر)
 18. تنظیم (صف بندی) بین مدل تجارتی و استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد: شواهد تجربی از سرمایه گذاری ICT تونس (نشریه الزویر)
 19. تاثیر هماهنگی بر مشارکت در بازار عمده فروشی: مورد صنعت برق ایالات متحده (نشریه الزویر)
 20. اصلاحات خرید راهبردی در استونی: کاهش نابرابری در دسترسی همزمان با افزایش تمرکز و کیفیت مراقبت (نشریه الزویر)
 21. مطالعه سیستم های شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام: مطالعه موردی در قیمت سهام DAX (نشریه الزویر)
 22. تحریک عملکرد اقتصادی و مالی – پایه افزایش رقابت بین شرکت ها (نشریه الزویر)
 23. انفورماتیک شرکتی و مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
 24. مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی: بررسی تجربی (نشریه الزویر)
 25. آنالیز NPV و ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی (نشریه الزویر)
 26. اثر محدودیت قیمتی در واکنش بیش از حد در بازارهای نوظهور: شواهدی از بازار سهام مصر (نشریه الزویر)
 27. روش های استهلاک و روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر (نشریه الزویر)
 28. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حداکثرسازی بهره وری فنی در تحلیل پوششی داده ها (نشریه الزویر)
 29. عدم تقارن اطلاعات و ساختار سرمایه: شواهد از مقررات FD (نشریه الزویر)
 30. مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی (نشریه الزویر)
 31. اقلام تعهدی درصدی و ناهنجاری اقلام تعهدی: شواهدی از کره (نشریه الزویر)
 32. شیوه های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت های تولیدی متوسط کوچک (نشریه الزویر)
 33. تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با مشتریان حسابرسی روی دریافت ‌های استقلال حسابرس (نشریه الزویر)
 34. نقش ساز و کارهای تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام فصلی (نشریه الزویر)
 35. توصیه هایی در ارتباط با سهام و شکل گیری شاخص سرمایه گذاری: مطالعه ای در بازار برزیل (نشریه الزویر)
 36. آیا عدم تقارن مشترک یا خاص در سهام فردی، ریسک مجموعه اوراق بهادار را بازتاب می کنند؟ (نشریه الزویر)
 37. عوامل تعیین کننده گریزگاه های مالیاتی (نشریه الزویر)
 38. یک روش ترکیبی با استفاده از DEA دو سطحی برای پیش بینی شکست مالی و یکپارچه سازی SE-DEA و GCA برای انتخاب شاخص ها(نشریه الزویر)
 39. تاثیر تحریم های اقتصادی و قیمت نفت بر روبل روسیه (نشریه الزویر)
 40. تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی (نشریه الزویر)
 41. انعطاف پذیری بازار کار و نرخ واقعی ارز (نشریه الزویر)
 42. رابطه بین قدرت CEO، ساختار مالکیت و عملکرد پرداخت حقوق در بانکداری چینی (نشریه الزویر)
 43. کاربرد سیستم های اطلاعات حسابداری در مدیریت هزینه های کسب و کار (نشریه الزویر)
 44. موفقیت در دوران بحران و رکود اقتصادی از طریق نوآوری مدل کسب و کار (نشریه الزویر)
 45. بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی (نشریه الزویر)
 46. ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی: کاربرد روش VFB-DEA (نشریه الزویر)
 47. کیفیت حسابداری، ریسک اطلاعات و نوسان ضمنی در آستانه اعلام سود (نشریه الزویر)
 48. مطالب حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: مورد یک کمپانی توزیع (نشریه الزویر)
 49. تجارت الکترونیک، یک روند جدید در اقتصاد (نشریه الزویر)
 50. بحران های مالی و خط مشی نرخ ارز (نشریه الزویر)
 51. اثر حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی بر عملکرد شرکت و مدیریت ریسک به عنوان متغیر مداخله گر (نشریه الزویر)
 52. مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی ( نشریه الزویر)
 53. آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز آینده و اولویت های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار (نشریه الزویر)
 54. هویت اجتماعی و تصمیمات سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
 55. درآمد جامع، یک بعد جدید در سنجش و گزارش عملکرد (نشریه الزویر)
 56. اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از فرانسه (نشریه الزویر)
 57. تجارت تکانه ای در بازار بورس ژوهانسبورگ پس از بحران مالی جهانی (نشریه الزویر)
 58. تاثیر اینترنت بر استراتژی های قیمت گذاری خطوط هوایی کم هزینه اروپایی (نشریه الزویر)
 59. بررسی کاربرد شبکه عصبی در مدیریت سود (نشریه الزویر)
 60. ریسک اعتباری و مدلسازی LGD (نشریه الزویر)
 61. آیا ارزیابی عملکرد EVA، ارزش دارایی نقدی را بهبود می بخشد؟ شواهدی از چین (نشریه الزویر)
 62. سازماندهی اطلاعات حسابداری مدیریت در زمینه استراتژی شرکت (نشریه الزویر)
 63. رابطه نسبی بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام: مورد کشورهای OECD (نشریه الزویر)
 64. ارتباطات استراتژیک بازاریابی در صنعت گردشگری زیارتی (نشریه الزویر)
 65. نقش حسابداری در علم مالی رفتاری (نشریه الزویر)
 66. ابتکار محبوب سوئیس برای یک شرکت بیمه‌ بهداشت و درمان منفرد … یک بار دیگر! (نشریه الزویر)
 67. تصمیم گیری مصرف کننده در بانک های قراردادی و بانک اسلامی مبتنی بر کیفیت ادراک خدمات (نشریه الزویر)
 68. برداشت متصدیان وام بانکی از استقلال، عینیت و اطمینان (نشریه الزویر)
 69. آیا حسابرسی تحت تاثیر روابط بین حسابرسان قرار می گیرد؟ (نشریه الزویر)
 70. آب مجازی برای اقتصاد شهری: آنالیز ورودی- خروجی سه مقیاسی برای شهر پکن ۲۰۱۰ (نشریه الزویر)
 71. یک رویکرد تسلط تصادفی برای استراتژی های مدیریت ریسک مالی (نشریه الزویر)
 72. تخصیص منابع زیاد برای برنامه ریزی پروژه موثق: رویکرد تئوری بازی (نشریه الزویر)
 73. خطرات محاسبات ابری و مسائل حسابرسی (نشریه الزویر)
 74. استقلال و دانش مالی در کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی: با صدور توبیخ عمومی در مالزی (نشریه الزویر)
 75. افزایش کنترل شرکتهای وابسته به دولت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و ارزش آفرینی (نشریه الزویر)
 76. فرضیه رشد وابسته به صادرات چگونه پایدار است؟ شواهدی از چهار اژدهای کوچک آسیا (نشریه الزویر)
 77. سیاستهای پولی، محافظه کاری در حسابداری و اعتبار تجاری (نشریه الزویر)
 78. کارایی روش نظارت بر پروژه های مختلف با استفاده از سیستم های مدیریتی ارزش کسب شده (نشریه الزویر)
 79. ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی: سندی از استرالیا (نشریه الزویر)
 80. مدلهای میانگین ریسک چند هدفه برای بهینه سازی در بخش امور مالی و بیمه (نشریه الزویر)
 81. توسعه و آزمایش روش ارزیابی بولی منسوخ شدگی سیستم های دارایی محیط ساخت شده (نشریه امرالد)
 82. افشای مدیریت ریسک مطالعه ای پیرامون اثر افشای اختیاری مدیریت ریسک بر ارزش شرکت (نشریه امرالد)
 83. یک پژوهش تجربی در رابطه با حسابداری مدیریت استراتژیک در هتل ها (نشریه امرالد)
 84. اثرات قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش – محور و عملکرد صادرات (نشریه امرالد)
 85. یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های داروسازی در دست عامه (نشریه اسپرینگر)
 86. جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری و حسابداری محافظه کارانه (نشریه اسپزینگر)
 87. بررسی تاثیرات منابع نامشهود بر ارزش بازار شرکتهای آمریکایی (نشریه SSRN)
 88. تاثیر ساختار سهامداری بر تصمیم گیری های سود سهام شرکت: شواهدی از شرکت های ثبت شده چین (نشریه SSRN)
 89. تاثیر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران مورد بورس سهام کراچی (نشریه SSRN)
 90. حق الزحمه های حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه (نشریه SSRN)
 91. مقاومت مشروط اجزای سود و ناهنجاری های حسابداری (نشریه وایلی)
 92. اطلاعات نامتقارن و سود با توجه به بیمه محصولات (نشریه Oxford Journals)
 93. روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلادش (نشریه Science Publishing Group)
 94. تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا: شواهدی از سهام انتخاب شده در بخش تولید (نشریه Science Publishing Group)
 95. نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی: شواهدی از نیجریه (نشریه IISTE)
 96. استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار و نسبت های مالی (نشریه IISTE)
 97. هزینه یابی مبتنی بر فعالیت به عنوان اقدامی برای بهبودی ساختار هزینه در Pune ،JCI-ETCL (نشریه Ictbm)
 98. اثر ارزش مالی بر خرید برند های لوکس با توجه به متغیر های جمعیت شناخت (نشریه IOSR-JBM)
 99. اثر خط مشی های پولی کمی و مالی بر سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی در اردن (نشریه HRmars)
 100. تاثیر نسبت های سودآوری و اندازه شرکت بر سوددهی و ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه (نشریه Degruyter)
 101. ساختار نگهداشت وجه نقد، استفاده از بدهی و تقسیم سود در بنگاه های خانوادگی (نشریه Thescipub)
 102. نقش اقلام تعهدی سرمایه‌ کاری روی کیفیت درامدها و بازده سهام (نشریه Ccsenet)
 103. جاده ابریشم جدید – ایده و مفهوم (نشریه Ispsw)
 104. گزارش فقر و نابرابری در سال ۲۰۱۴ (نشریه Stanford)
 105. عوامل موثر بر شرکت های ثبت نشده تحت مالیات ارزش افزوده : تحلیلی با داده های نظر سنجی شرکتی (نشریه Ideas)
 106. تاثیر کیفیت سود دهی بر هزینه سهام: شواهدی از شرکت های خصوصی سازی شده (نشریه Sciedu)
 107. تاثیر تعیین کننده های اقتصاد کلان بر روی وام های انجام ناپذیر در Namibia (نشریه Globalbizresearch)
 108. اثر مدیریت سرمایه در گردش، ساختار مالکیت و اندازه هیئت مدیره بر سودبخشی واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در نیجریه (نشریه Econjournals)
 109. مولفه های رفتاری موثر بر عملکرد و تصمیم گیری های سرمایه گذاری های اشخاص سرمایه‌گذار، مطالعه موردی در تبادلات سهام پاکستان (نشریه IJRFM)
 110. ارزش ذاتی آب: یک پیشنهاد (نشریه Witpress)
 111. اخلاقیات و نشست اقتصادی (اقتصاد تراوشی): یک مطالعه‌ موردی کارنزاس (نشریه Sevenpillarsinstitute)
 112. رشد مارک های برچسب خصوصی: آیا پدیده ای جهانی است؟ (نشریه AMA)
 113. کاربرد ANN در مدل سازی قیمت طلا (نشریه JOEBM)
 114. هزینه بازنشستگی پیش از موعد به دلیل بیماری: کشورهای فاز II

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۴ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. مدیریت برنامه برای بودجه عمومی و سیاست مالیاتی (نشریه الزویر)
 2. آمادگی کارمندان بخش دولتی مالزی در حرکت به سمت حسابداری اقلام تعهدی برای بهبود پاسخگویی (نشریه الزویر)
 3. تکنولوژی اطلاعات و نقش های متغیر آن در رشد اقتصادی و بهره وری در استرالیا (نشریه الزویر)
 4. حالت های ورود بازار در یک جهان چند قطبی: گره گشایی کردن (حل کردن) اثر تعدیل فضای سیاسی (نشریه الزویر)
 5. روابط بین محافظه کاری حسابداری، سرمایه گذاران نهادی و دستکاری درآمدها (نشریه الزویر)
 6. بررسی بهبود انظباط مالی با هدف گذاری تورمی (نشریه الزویر)
 7. اندازه گیری و مقایسه توسعه پایدار محلی از طریق شاخص های مشترک: محدودیت ها و دستاوردهای عملی (نشریه الزویر)
 8. تاثیر چارچوب نظارتی و فاکتورهای زیست محیطی بر شیوه های حسابداری توسط شرکت ها در نیجریه (نشریه الزویر)
 9. تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین المللی: مطالعه موردی بخش برق شرکت زیمنس در کشور عمان (نشریه الزویر)
 10. مدل تئوریک وام دهی بانک: آیا موضوع مالکیت در زمان های بحران مهم می باشد؟ (نشریه الزویر)
 11. مدل سازی تقاضای بنزین در ایالات متحده: روشی نیمه پارامتری و انعطاف پذیر (نشریه الزویر)
 12. طرح آزمایشات برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده (نشریه الزویر)
 13. ثبت دفتری شفاف، تصدیق و عرضه عمومی اولیه (نشریه الزویر)
 14. حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت های مالی (نشریه الزویر)
 15. اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود: شواهدی از یونان (نشریه الزویر)
 16. یک سیستم رویکرد پویا به منظور بررسی تاثیر خطرات تغییر آب و هوایی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها (نشریه الزویر)
 17. تاثیرات شوک های انرژی بر رشد بهره وری کشاورزی ایالات متحده و قیمت کالاها – تحلیل VAR ساختاری (نشریه الزویر)
 18. آنالیز ارزش در خطر در بازار سهام MENA: عدم تقارن شرطی و دنباله پهن در توزیع های بازگشتی (نشریه الزویر)
 19. اثر تعدیل کننده ظرفیت سازمانی بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ‌های بزرگ (نشریه الزویر)
 20. تاثیر مدلینگ مالی جهانی سازی نوع بی ۲ بر عکس العمل آن در اقتصاد حقیقی (نشریه الزویر)
 21. داوری حرفه ای و احتیاط در به کارگیری شیوه های نمونه گیری (نشریه الزویر)
 22. کتابخانه های عمومی – تسهیلات جامعه اطلاعاتی و میزان دسترسی به IT (نشریه الزویر)
 23. رابطه بین دستیابی به بازار اوراق قرضه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
 24. رویکرد ارزش فعلی خالص: روشی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های نوآورنه (نشریه الزویر)
 25. جهت گیری سهامدار و وضوح مالی در افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه دارایی خالص (نشریه الزویر)
 26. در مورد حساب های جدید چه چیزی بدیع است؟ ارزیابی پیشنهادات تغییر برای حسابداری اجتماعی و محیطی (نشریه الزویر)
 27. عوامل تعیین کننده شدت صادرات در بازارهای در حال ظهور (نشریه الزویر)
 28. تاثیر حسابرسی: شواهدی بر گرفته از نوسانات نرخ بازده سهام و حجم مبادله (نشریه الزویر)
 29. روندهای موجود بر اساس مدل های پیش بینی جریان نقدی آماری سه ماهه (نشریه الزویر)
 30. مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های عادی در بازه زمانی ٢٠٠۴ الی ٢٠٠٩ (نشریه الزویر)
 31. طرح ریزی حسابداری – مرکز داده ها برای مدیریت(نشریه الزویر)
 32. پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی در یک کشور در حال توسعه غیرمستعمره: کشور نپال (نشریه الزویر)
 33. افشای مدیریت و شیوه های مدیریت سود دهی در کاهش ریسک ضمنی (نشریه الزویر)
 34. نقش فناوری در حسابداری و حسابداری الکترونیکی (نشریه الزویر)
 35. تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل-کننده تجربه مشتری (نشریه الزویر)
 36. ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول (نشریه الزویر)
 37. مدلسازی افراد پولشو: استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی (نشریه الزویر)
 38. کارآفرینی، رشد اقتصادی و نوآوری: آثار بازخورد در کار است؟ (نشریه الزویر)
 39. انتخاب طبقه بندی پنهان بر اساس سیستم مدل برای تخصیص جایگاه و قیمت گذاری بهینه راه آهن (نشریه الزویر)
 40. عوامل موثر بر ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی: شواهدی از یک مدل ضریب کارکرد (نشریه الزویر)
 41. اثرات منحصر به فرد و مکمل فناوری های تولید و اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی (نشریه الزویر)
 42. مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
 43. تاثیر قیمت های انرژی در توسعه و صادرات بخش صنعتی: لیتوانی در راستای کشورهای بالتیک (نشریه الزویر)
 44. بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی (نشریه الزویر)
 45. سهم اقتصاد رفتاری در توضیح فرایند تصمیم گیری (نشریه الزویر)
 46. احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین (نشریه الزویر)
 47. رابطه بین قدرت ذینفعان، ویژگیهای شرکتی و افشای اجتماعی و محیطی: مدارکی از چین (نشریه الزویر)
 48. استفاده از ارزیابی بازده ترکیبی DEA در انتخاب سهام: یک برنامه کاربردی در بازار سهام کره ‌ای (نشریه الزویر)
 49. نوآوری، تیم مذاکره و آماده سازی در مذاکرات بین المللی کسب و کار (نشریه الزویر)
 50. پتانسیل نقش سرمایه گذاری اجتماعی در پیوند سازمانی شبکه حکومتی (نشریه الزویر)
 51. بررسی ارتباط میان حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی با توجه به بحران کنونی (نشریه الزویر)
 52. تاثیر حسابرسی داخلی بر تشخیص و جلوگیری از تخلف (نشریه الزویر)
 53. خارج از بازار Buybacks در استرالیا : مدارک و شواهد تجارت غیر طبیعی در تاریخهای مهم (نشریه SSRN)
 54. فرهنگ بهینه سازی (نشریه SSRN)
 55. ارتباط بین سرمایه در گردش با نقدینگی، سودآوری و توان مالی: مطالعه موردی ACC (نشریه SSRN)
 56. مالیات و کیفیت حسابرسی (نشریه SSRN)
 57. تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود بنگاه های پذیرفته شده در بورس چین (نشریه SSRN)
 58. اصلاحات حسابداری دولتی برزیلی: IPSAS و پذیرش حسابداری تعهدی (نشریه SSRN)
 59. کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور (نشریه امرالد)
 60. حسابداری منابع انسانی: چشم انداز تاریخی و مفاهیم آینده (نشریه امرالد)
 61. نیل به مزایای مدیریت کیفیت از طریق جنبه های نرم وسخت برنامه های TQM در شرکت های مواد غذایی (نشریه امرالد)
 62. آیا مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تعلق خاطر کاری کارکنان تاثیر می گذارد؟ (نشریه امرالد)
 63. انعکاس هایی در پژوهش های حسابداری بین رشته ای: به روز ترین پیشرفت های سرمایه‌ فکری (نشریه امرالد)
 64. سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسی (نشریه امرالد)
 65. فناوری ابر و بهبود عملکرد با روش INTSERVE و DIFFSERV در روش محاسبه ابر (نشریه IEEE)
 66. بررسی مربوط بودن مولفه های سود در ارزش‌ گذاری و پیش‌ بینی (نشریه اسپرینگر)
 67. پیش بینی های موجود در آگهی های پذیره نویسی IPO: تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود (نشریه وایلی)
 68. زمانی که استفاده از زبان مثبت نتیجه عکس می دهد: تاثیر مشترک لحن، خوانایی و پختگی سرمایه گذار روی قضاوت های درآمد (نشریه وایلی)
 69. یک یادداشت در رابطه با ارزیابی ارتباط مشخصات مدیر عامل و کارایی سهام: جایگذاری بالاتر آلفا (نشریه وایلی)
 70. بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد (نشریه Academic Journals)
 71. بررسی های پیشرفته کلیاتی پیرامون روشهای MCDM و MADM (نشریه تیلور و فرانسیس)
 72. رویکردی بر حسابداری عملی در دارایی های موروثی : مدل گزارش جایگزین برای شیوه مدیریت نوین (نشریه Sage)
 73. نظریه های حسابداری: تکامل و تحولات، تعیین درآمد و تنوع در استفاده (نشریه IISTE)
 74. مشارکت سیاسی زنان در چین: پیشرفت کرده است یا نه؟ (نشریه Bridgew)
 75. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری در بخش بانکی (نشریه Newscienceseries)
 76. ارزیابی بهره وری و کارایی سیستم های اطلاعات حسابداری: مطالعه ای در خصوص شرکت های مخابراتی تلفن همراه (نشریه GDEB)
 77. تورم، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در پاکستان: تحلیل هم انباشتگی (نشریه Ijept)
 78. رتبه بندی های ریسک کشور و جنبش های بازار سهام: مدارکی از اقتصاد در حال رشد (نشریه Ccsenet)
 79. تحقیقات بر روی ویژگی های مشترک شرکت ها در بحران مالی به سمت ورشکستگی یا بازیابی (نشریه Business Perspectives)
 80. به کار گیری روش محاسبه هزینه مبتنی بر فعالیت ها: مورد بانک مرکزی در یک کشور جنوب آسیا (نشریه JITBM)
 81. مدل سازی اقتصادی منطقه ای پویا: رویکرد سیستمی
 82. تحلیل شواهد پانلی کنیا درباره نسبت بدهی به دارایی و عملکرد اقتصادی شرکت های بازار مرزی
 83. انتقال سیاست های غیر متعارف پولی به بازارهای نوظهور
 84. کیفیت حسابداری در پذیرش قبل و بعد از پذیرش استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی(IFRS) و تاثیر سند فنی کمیته حسابرسی استرالیا
 85. داده کاوی داده های تراکنشی برای فروش محصولات لبنی

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۳ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. آیا زمان کاهش سود سهام سیگنال ارزیابی می شود ؟ (نشریه الزویر)
  حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه (نشریه الزویر)
 2. کاوش رابطه برق مصرفی، رشد اقتصادی، قیمت انرژی و نوآوری تکنولوژی در مالزی (نشریه الزویر)
 3. پایداری درآمد، شرایط اقتصادی و ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری (نشریه الزویر)
 4. آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط (نشریه الزویر)
 5. تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: موردی از بنگاه های فرانسوی (نشریه الزویر)
 6. ساختار بازار و هزینه و ارزش سرمایه (نشریه الزویر)
 7. تست محدودیت های نظریه ساختار در تحقیقات حسابداری (نشریه الزویر)
 8. تحول در سازمان های دولتی در زمینه بحران اقتصادی و مالی: یک مورد مطالعه در رومانی (نشریه الزویر)
 9. بررسی مجدد رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت انوانتوری(ارزیابی): یک رویکرد نظارت تعاونی (نشریه الزویر)
 10. روش قیمت گذاری بهینه برمبنای تقسیم بندی بازار برای محصولات خدماتی با بهره گیری از سامانه های رزرو اینترنتی: کاربردی برای هتل ها (نشریه الزویر)
 11. دروغ گفتن و انگیزه تیمی (نشریه الزویر)
 12. آزاد کردن مالی و راندمان بازار های سهام: سند جدید از اقتصاد های در حال ظهور (نشریه الزویر)
 13. آیا آزادسازی تجارت ورودی، افزایش صادرات شرکت های پایین دست را افزایش می‌دهد؟ تئوری و شواهدی در سطح شرکت (نشریه الزویر)
 14. تشکیل خوشه های صنعتی با استفاده از روش های مجازی (نشریه الزویر)
 15. تفکر نقادانه در خصوص سهم مسائل روش شناسی در حسابداری (نشریه الزویر)
 16. مصون سازی ریسک تورم در یک اقتصاد در حال توسعه: مطالعه موردی برزیل (نشریه الزویر)
 17. نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی: مطالعه موردی قبرس و کرواسی (نشریه الزویر)
 18. سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی (نشریه الزویر)
 19. مدیریت ریسک و ریسک در حسابداری مدیریت و کنترل (نشریه الزویر)
 20. شدت مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: بررسی یک شهر چین (نشریه الزویر)
 21. بدهی عمومی، سیاست اختیاری و تداوم تورم (نشریه الزویر)
 22. انتخاب مجموعه ای از صندوق های سرمایه گذاری مشترک بین المللی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی با فاکتور های تعمیم یافته (نشریه الزویر)
 23. یک مدل جدید برای فرآیندهای کسب و کار و دولت الکترونیکی در رسانه های اجتماعی (نشریه الزویر)
 24. بهبود بانکداری الکترونیک با ایمنی شخصی سازی شده معماری Flask در فضای ابری (نشریه الزویر)
 25. ارتباط بین فعالیت های بیمه عمر و رشد اقتصادی: برخی از شواهد جدید (نشریه الزویر)
 26. واکنش بورس سهام به شوک های سیاست های مالی و پولی: شواهدی از چند کشور (نشریه الزویر)
 27. زمان‌ بندی بازار، سرمایه‌ گذاری و مدیریت ریسک (نشریه الزویر)
 28. کشش تقاضای بنزین در سوئیس (نشریه الزویر)
 29. اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی غیر نفتی: شواهدی از آذربایجان (نشریه الزویر)
 30. بررسي انگيزه هاي خريداران وفادار به فروشگاه از طریق معيارهاي جايگزين وفاداري رفتاري (نشریه الزویر)
 31. کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی (بررسی موردی خانواده اندونزیایی که مالک یک دانشگاه می باشند) (نشریه الزویر)
 32. بیش از تصور : واقعی سازی حسابداری اجتماعی و بحرانی (نشریه الزویر)
 33. حسابداری سبز: انعکاسی ازمسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و دیدگاه افشای زیست محیطی (نشریه الزویر)
 34. تجزیه و تحلیل اعتماد کاربر در بانکداری الکترونیکی با استفاده از روش های داده کاوی (نشریه الزویر)
 35. پیشنیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت (نشریه الزویر)
 36. تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی: مرور منابع و چارچوب مفهومی جدید (نشریه الزویر)
 37. تست عملکرد مالی بانک های دولتی در ترکیه: کاربرد روش پرومته
 38. ریسک ورشکستگی، هزینه ها و تنوع شرکتی (نشریه الزویر)
 39. صول و حسابداری اختیار خرید سهام (نشریه الزویر)
 40. ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی (نشریه الزویر)
 41. حسابداری سبز و چشم انداز ۲۰ ساله آن (نشریه الزویر)
 42. آیا شرایط اقتصادی روی سیاست گذاری محیط زیست تاثیر می گذارد؟ (نشریه الزویر)
 43. الگوهای وام دهی در محله های فقیرنشین (نشریه الزویر)
 44. آموزشکده‌ حسابداری و تهدید (خطر) ذهنیت پرداخت کردن (نشریه الزویر)
 45. گردانندگان ارزش بهره وری اقتصادی سازگار با محیط زیست: بهره وری شرکتی – اطلاعات حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
 46. بررسی انتقادی و انتخابی تحقیقات حسابداری مالی (نشریه الزویر)
 47. نگاهی بر تاثیر متقابل میان گزارش‌ های زیست محیطی و تغییرات حسابداری مدیریت (نشریه الزویر)
 48. اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیریت استراتژیک: مطالعه بر ارزیابی عملکرد شرکت Seafood (نشریه الزویر)
 49. تبعیض و نابرابری در بازار کار (نشریه الزویر)
 50. آموزش مسئولیت های مدیریتی برای کنترل های داخلی: شکافهای ادراکی بین اساتید حسابداری و مدیریت (نشریه الزویر)
 51. مطالعه موردی بررسی برنامه ارزیابی مالی در پروژه ساخت و ساز در مرحله قبل سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه (نشریه الزویر)
 52. رابطه بین تجربه مالی مدیرعامل و مدیریت سود (نشریه الزویر)
 53. برون سپاری و اختلاف دستمزد ماهر-غیر ماهر (نشریه الزویر)
 54. مدل کمیت تولید اقتصادی با ظرفیت محدود و عدم ترمیم (نشریه الزویر)
 55. بررسی سرعت تبدیل اطلاعات به قیمت (نشریه الزویر)
 56. نقش اعتماد و تعهد عاطفی در بهبود کارایی صادرات (نشریه الزویر)
 57. تحلیل مدیریت ارتباط مشتری با استفاده از کارت امتیاز متوازن (نشریه IEEE)
 58. مدیریت پاسخ به تقاضا از طریق کنترل قیمت برق زمان واقعی در شبکه های هوشمند (نشریه IEEE)
 59. پیش بینی قیمت های کوتاه مدت برق (نشریه IEEE)
 60. سیستم عامل ابری و بازگشت سرمایه گذاری های امنیتی (نشریه IEEE)
 61. آیا چهار شرکت بزرگ حسابرسی، رابطه مهم بین درآمد و حقوق صاحبان سهام را بهبود می بخشند؟ (نشریه امرالد)
 62. تأثیر متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری اختصاصی (نشریه امرالد)
 63. آیا حسابداری خدمات بخش عمومی منوط به دوره ‌های آموزشی است؟ (نشریه امرالد)
 64. نوآوری در کسب و کار و مدل تجاری : موفقیت قهوه نسپرسو (نشریه امرالد)
 65. به کار گیری پیش بینی فناوری در توسعه محصول جدید با هدف تنظیم پنل های LCD (نشریه امرالد)
 66. تخصص حسابرسی در صنعت، حاکمیت هیئت مدیره و مدیریت سود (نشریه امرالد)
 67. تاثیر حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها: دو باور نادرست (نشریه SSRN)
 68. بررسی بازار بورس چین از لحاظ کیفیت سود و سطوح اتکای مالی شرکت ها (نشریه SSRN)
 69. کیفیت اطلاعات حسابداری (نشریه SSRN)
 70. سر رسید بدهیهای بلندمدت و محدودیت های تامین مالی شرکتهای متوسط درطول بحران مالی جهانی (نشریه اسپرینگر)
 71. فرار مالیاتی شرکت و به موقع بودن اعلان های درآمد های سالانه (نشریه اسپرینگر)
 72. مدلهای خطی تعمیم یافته، مدلهای تطبیقی تعمیم یافته، و شبکه های عصبی: مطالعه مقایسه ای در کاربردهای پزشکی (نشریه اسپرینگر)
 73. برملاسازی محیطی و ویژگی های مالی شرکت: مطالعه موردی دانمارک (نشریه وایلی)
 74. آب v-m : بازار مجازی سه بعدی برای حقوق آب ( تشریح) (نشریه Citeseerx)
 75. مسئولیت اجتماعی شرکت و ضرایب واکنش به درآمدها (نشریه Ebsco host)
 76. اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی (نشریه Sage)
 77. بهبود عدم تقارن اطلاعات مدیریتی و سرمایه گذاری با سیاستهای تقسیم سود (نشریه Maxwell)
 78. تجزیه و تحلیل ارزش های اخلاقی حسابداری حرفه ای و شیوه های گزارش غیراخلاقی در حسابداری (نشریه MPRA)
 79. سهم حسابداری خلاق در توسعه اقتصادی (نشریه Ijser)
 80. تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی شرکت های تجاری سریلانکا (نشریه Ijsrp)
 81. مسئله حسابداری منابع انسانی و یک راه حل ممکن (نشریه Iiste)
 82. اثر مدارک حسابرسی برروی گزارش حسابرس (نشریه IISTE)
 83. بودجه بندی سرمایه ای در شرکت پتروشیمی ایران با استفاده از مدل مارکوویتز (نشریه Ijmess)
 84. اولویت بندی عوامل موثر بر مشتریان بانک با استفاده از مدل کانو و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (نشریه IJAFM)
 85. نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل در میان جوانان کشور نیجریه (نشریه SciPress)
 86. تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی (نشریه Cjournal)
 87. تقلب حسابداری شرکت ها: مطالعه موردی شرکت کامپیوتری با مسئولیت محدود ساتیام (نشریه Scirp)
 88. مرور اولویت دهی فاکتورهای محیطی خارجی سازمان بر روی عملکرد رقابتی در صنعت بانکداری با رویکرد پیش بینی: بررسی موردی بانک سپه ١٣٩١ (نشریه Docplayer)
 89. بررسی فرارکنندگان مالیاتی شرکت: شواهدی از موارد حسابرسی نهایی (نشریه Waset)
 90. نقش تخمین در سیستم های اطلاعات حسابداری در ارائه اطلاعات لازم به مدیران (نشریه Ijcrb)
 91. عوامل تعیین کننده موفقیت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP): چارچوب پیشنهادی برای سازمان های کوچک و متوسط (SMEها) (نشریه Ibimapublishing)
 92. تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار رقابتی یک شرکت خانوادگی حسابرسی برزیل (نشریه Inderscience)
 93. عوامل تاثیرگذار بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی در استان آذربایجان غربی (نشریه IDOSI)
 94. تغییر ساختاری، زیرساخت ها و رشد: یک بازنگری (نشریه Drodrik)
 95. سنجش ویژگی های کمیته حسابرسی و جریان نقدی رایگان
 96. تاثیر اختصاصی سازی شغل حسابرس بر کیفیت حسابرسی

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۲ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. توسعه اقتصادی و تقاضا برای انرژی: یک چشم انداز تاریخی به ۲۰ سال آینده (نشریه الزویر)
 2. کیفیت اقلام تعهدی در برابر کیفیت افشا: جایگزین یا مکمل؟ (نشریه الزویر)
 3. آرایش حواله های مالی از طریق خط مشی حسابداری هوشمند (نشریه الزویر)
 4. بررسی عدم قطعیت ادراک شده محیطی، استراتژی کسب و کار، سیستم های اندازه گیری عملکرد و عملکرد سازمانی (نشریه الزویر)
 5. کیفیت سود گزارش شده بنگاه های چینی: تاثیر ساختار مالکیت (نشریه الزویر)
 6. یک روش جدید مدیریت مالی هزینه مبتنی بر فعالیت (نشریه الزویر)
 7. مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازار و اساس (نشریه الزویر)
 8. الکترونیک: مطالعه موردی ارزش افزوده اقتصادی در هزینه یابی هدف (نشریه الزویر)
 9. توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی (نشریه الزویر)
 10. عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعات (نشریه الزویر)
 11. مدیریت هزینه در سریلانکا : مطالعه موردی در مورد حجم ، فعالیت و زمان به عنوان محرک های هزینه (نشریه الزویر)
 12. مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل (نشریه الزویر)
 13. رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی: نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری (نشریه الزویر)
 14. تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری (نشریه الزویر)
 15. شواهدی از کشورهای منتخب آسيا در مورد قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد (نشریه الزویر)
 16. مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها (نشریه الزویر)
 17. بهبود کیفیت سود: تاثیر مشوق های گزارش دهی و استانداردهای حسابداری (نشریه الزویر)
 18. قابلیت سرمایه گذاری ،حاکمیت شرکتی وارزش شرکت (نشریه الزویر)
 19. حرکت به سوی موفقیت با سیستم های هوشمند کسب و کار: اثر بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی (نشریه الزویر)
 20. شواهدي تجربي از ارتباط حاكميت شركتي، مديريت سود و IFRS در شركت هاي چينی عضو بورس (نشریه الزویر)
 21. اریبی در حسابداری و ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری (نشریه الزویر)
 22. شواهد جدید در خصوص مفاد اطلاعات جدید درآمد های گزارش شده با استفاده از روش ارزیابی LIFO (نشریه الزویر)
 23. تخمین تقاضای بنزین در کشورهای در حال توسعه: سنگال (نشریه الزویر)
 24. رابطه میان میزان دستمزد و حقوق دریافتی و تحرک شغلی خارجی در تمامی مراحل شغلی (نشریه الزویر)
 25. کاربرد منطق مبهم در تعیین هزینه سرمایه برای فرآیند بودجه ریزی سرمایه (نشریه الزویر)
 26. بحران مالی در بازارهای کارامد: نقش بنیادگرایان در ایجاد نوسانات (نشریه الزویر)
 27. رابطه بین مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، و عملکرد بانک در بحران مالی (نشریه الزویر)
 28. پاسخگویی به عنوان یک تناقض، شهادت و هدیه (نشریه الزویر)
 29. مدیریت ریسک و مشتقات مالی: مرور کلی (نشریه الزویر)
 30. اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا (نشریه الزویر)
 31. قدرت بازار، تنوع درآمد و پایداری بانک: شواهدی از کشورهای منتخب جنوب آسیا (نشریه الزویر)
 32. ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود (نشریه الزویر)
 33. ابعاد مهم در نظریه مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
 34. روش جدید تدریس اصول اخلاقی در حسابداری (نشریه الزویر)
 35. وضعیت رقابت صنعت بیمه ترکیه غیر از بیمه عمر (نشریه الزویر)
 36. اشاعه فناوری بین‌المللی و رشد اقتصادی: تبیین مزایای سرریز در کشورهای در حال توسعه (نشریه الزویر)
 37. ارزیابی ریسک اعتبار: کاربرد داده کاوی در یک بانک روستایی (نشریه الزویر)
 38. مطالعه پژوهشی پیرامون رابطه بین مدیریت رشد حرفه ای شخصی و تمایل به جابجایی (نشریه الزویر)
 39. استفاده یکپارچه از تکنیکهای مدلسازی سرمایه گذاری و سیستم های دینامیکی در مؤسسات تولیدی (نشریه الزویر)
 40. مدلسازی اثرات انباشته مازاد های مواد مغذی در کشاورزی : شیوه ای دینامیکی برای حسابداری تراز مواد (نشریه الزویر)
 41. رابطه بین هزینه های هدف و قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و ارائه یک مدل کلی بر اساس انتظارات مشتریان (نشریه الزویر)
 42. آزمون تجربی رقابت فضایی در بازار ممیزی (نشریه الزویر)
 43. معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی: اثر بازگشتی انرژی در چین (نشریه الزویر)
 44. تشخیص اثرات ناشی از هزینه عامل عدم اطمینان در طرحهای استخراج معدن (نشریه الزویر)
 45. مروری بر استانداردهای حسابداری جهانی: بحث ها و شواهد (نشریه SSRN)
 46. مروری بر چارچوب حسابداری مدیریت محیطی (نشریه SSRN)
 47. حسابرسی دیجیتالی (نشریه SSRN)
 48. حسابداری دولتی: ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها (نشریه SSRN)
 49. آیا مقادیر حسابداری براساس استاندارد های بین المللی حسابداری(IAS) و اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا با یکدیگر قابل مقایسه می باشند؟ (نشریه SSRN)
 50. تأثیر بدهی بر سودآوری شرکت: شواهدی از بخش خدمات فرانسه (نشریه SSRN)
 51. سلسله مراتب ارزش منصفانه در افشای ابزار مالی: آیا برای سرمایه گذاران شفافیت وجود دارد؟ شواهدی از صنعت بانکداری (نشریه SSRN)
 52. کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی (نشریه SSRN)
 53. بررسی روش های حسابداری هزینه های جاری برای افزایش تصمیم های مدیریتی در مدیریت شرکت (نشریه SSRN)
 54. اثر تجدید ارائه های حسابداری بر رشد شرکت (نشریه SSRN)
 55. رسانه و اطلاعات جدید حسابرسی: یک بررسی حیاتی (نشریه SSRN)
 56. آینده رشته های اقتصاد عصبی در کاربرد مالی و رفتارشناسی مالی در کلاس درسی (نشریه Ebsco host)
 57. آنالیز مالی و رشد اقتصادی بانک اسلامی: مطالعه موردی ایران و اندونزی (نشریه Ebsco host)
 58. عوامل تعیین کننده حاکمیت موثر فناوری اطلاعات (نشریه وایلی)
 59. اجرای تحقیق بازاریابی بین المللی در قرن بیست و یکم (نشریه امرالد)
 60. مدل های کسب و کار، مبنایی برای تنظیم گزارشگری مالی (نشریه اسپرینگر)
 61. استراتژی کارآفرینی در مقابل دقت حسابداری در محاسبه سرمایه و درآمد (نشریه اسپرینگر)
 62. بررسی اثر متغیرهای اساسی حسابداری در تغییرات قیمت سهام (نشریه Ccsene)
 63. ساختار مالی و رشد اقتصادی در نیجریه: نظریه و شواهد (نشریه Ccsenet)
 64. رویکردهای کینزی کلاسیک، نو و کینز در مورد سیاست مالیاتی: مقایسه و نقد (نشریه Ideas)
 65. ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات مدارکی از داده های سطح شرکتی اتریش (نشریه WIFO)
 66. آنالیز های عدم قطعیت و حساسیت براورد های صدمات ناشی از سیلاب ساحلی در غرب هلند (نشریه Doaj)
 67. بررسی کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعات بین معامله گران (نشریه Afaanz)
 68. راه حل های اصلی بانکداری برای بانک های بزرگ: چشم انداز جهانی (نشریه Celent)
 69. اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها (نشریه TPC)
 70. تولید بهنگام و مدیریت کیفیت جامع برای دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی (نشریه FACTA)
 71. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM) بر روی وفاداری مشتریان (نشریه Universalrg)
 72. عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی در زمینه سودآوری بانک ها: شواهدی از پاکستان (نشریه Ijcrb)
 73. افشای MD&A و توانایی شرکت جهت تداوم در فعالیت های تجاری بازرگانی (نشریه Aaajournals)
 74. تحقیق ارزیابی ریسک پرداختSME مبتنی بر تئوری خاکستری (نشریه Sciedu)
 75. اطلاع رساني از کميسيون به پارلمان اروپا، شورا، کميسيون اقتصادی و اجتماعی و کميته منطقه (نشریه Ec.europa)
 76. مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
 77. مقایسه گزارشگری مالی و حسابداری حکومت مرکزی بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا
 78. نقش معماری در روند ایجاد کردن قدرت اقتصادی مکان
 79. مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده آمریکا
 80. پیش بینی تقاضای گردشگری سلامت در کشورهای آسیایی با استفاده از الگوی GM(1,1)-ALPHA
 81. آیا محیط زیست گرایی سازمانی بر روش های حسابداری مدیریت تاثیر می گذارد؟

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۱ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. طبقه بندی و مدیریت استراتژیک خدمات در تجارت الکترونیک: توسعه طبقه بندی خدمات بر اساس ادراک مشتری (نشریه الزویر)
 2. هزینه گذاری مبتنی بر فعالیت، رضایت کاربر و نوع سیستم: یک یادداشت تحقیقاتی (نشریه الزویر)
 3. توزیع آنلاین بلیت های خط هوایی: آیا خطوط هوایی باید یک رویکرد تک مسیره را بپذیرند یا یک رویکرد چند مسیره ؟ (نشریه الزویر)
 4. شواهدی از تأثیر نوسان نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک های ترکیه (نشریه الزویر)
 5. ارزش برنامه ریزی کسب و کار پیش از راه اندازی- جنبه نظری تصمیم (نشریه الزویر)
 6. اثر پیش بینی جریان وجه نقد بر کیفیت تعهدی و معیار غلبه (نشریه الزویر)
 7. رابطه بین تنوع محصول، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (نشریه الزویر)
 8. آیا تخصص بر اثر اطمینان بیش از حد به قضاوت، ارزیابی و تصمیم سرمایه گذاری تاثیر می گذارد؟ (نشریه الزویر)
 9. تهیه گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها: تصویری جامع؟ (نشریه الزویر)
 10. کاربرد آنالیز پوشش داده ها (DEA) و فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) تلفیقی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتهای محلی در چین (نشریه الزویر)
 11. تخمین تقاضای بنزین ایالات متحده: روش هم انباشتگی هموار کننده متغیر با زمان (نشریه الزویر)
 12. تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی بر سیستم های کنترل مدیریت و عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
 13. پیش ‌بینی تغییرات قیمت افزایش‌ یافته سهام از طریق طراحی آزمایش ها DOE و اپتیمایز بر اساس روش BPNN (نشریه الزویر)
 14. ارتباط بین رقابت محصول در بازار و ساختار سرمایه در شرکتهای چینی (نشریه الزویر)
 15. ارزیابی دو مرحله ای کارایی شعب بانک با استفاده از آنالیز پوشش اطلاعات (نشریه الزویر)
 16. توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای MENA: تحلیل علیت گرنجر پانل بوت‌استراپ (نشریه الزویر)
 17. تحلیل رقابت تجاری با استفاده از شیوه TOPSIS فازی : نمونه‌ای از صنعت شرکت هواپیمایی داخلی ترکیه (نشریه الزویر)
 18. سیستم استنتاج فازی مبتی بر یک شبکه تطبیقی برای پیش بینی بازده بازار سهام: مورد بورس اوراق بهادار استانبول (نشریه الزویر)
 19. سرمایه گذاران نهادی، فعالیت صاحبان سهم و مدیریت درآمد (نشریه الزویر)
 20. تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل: استفاده از مدل جهانی فرآورده جنگل (نشریه الزویر)
 21. انرژی خالص حاصل از تولید نفت معمولی (نشریه الزویر)
 22. رابطه بین مدیریت درآمدها و تقلب صورت های مالی (نشریه الزویر)
 23. اثر اخلاق در موفقیت در بازار کار: شواهدی از MBAS (نشریه الزویر)
 24. رابطه بین رقابت بازار محصول و حاکمیت شرکتی (نشریه الزویر)
 25. تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر سیستم های حسابداری مدرن (نشریه الزویر)
 26. تحلیل Q: یک مورد اخلاقی در مورد کاربرد غیر مجاز نرم افزار (نشریه الزویر)
 27. ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره یافته هایی از یک کشور در حال توسعه (نشریه امرالد)
 28. بنیان سرمایه: راهنمای مدیریت حرفه ای (نشریه امرالد)
 29. سیستم های اطلاعات جامع و اجرای بین سازمان: نقش طراحی سیستم های حسابداری مدیریت (نشریه امرالد)
 30. پیشگوهای عملکرد دریک برنامه حسابداری تحصیلات تکمیلی (نشریه امرالد)
 31. ارزیابی آموزش مدیریت و توسعه در زمینه‌ میان فرهنگی (یک رویکرد سهامدار) (نشریه امرالد)
 32. رابطه بین تحقیق حسابداری دانشگاهی و شیوه حرفه ای (نشریه امرالد)
 33. مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت (نشریه امرالد)
 34. سرمایه گذاری املاک و مستغلات شرکت های بیمه در لهستان (نشریه امرالد)
 35. حداکثر سازی مطلوبیت و نیازهای انسان (نشریه امرالد)
 36. تاثیر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی روی یادداشت های حسابرسان (نشریه امرالد)
 37. اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان (نشریه امرالد)
 38. علوم و تئوری حسابداری اثباتی (نشریه SSRN)
 39. گسترش روش هزینه یابی براساس عملکرد (نشریه SSRN)
 40. واکنش تحلیل گران مالی به طرح های اجرایی و برنامه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP (نشریه SSRN)
 41. مدیریت مبتنی بر فعالیت در فرانسه: تمرکزی بر سازمان سیستم اطلاعات بانک ها (نشریه SSRN)
 42. کیفیت پذیرش IFRS (نشریه SSRN)
 43. صندوق های سرمایه گذاری حکومتی : شکل و عملکرد در قرن ۲۱ (نشریه SSRN)
 44. بررسی ارتباط میان ساختار مالکیت و سرمایه در داده های پانلی در اردن (نشریه SSRN)
 45. مالیات بر مصرف در کشورهای در حال توسعه- مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در کشور بنگلادش (نشریه SSRN)
 46. به سوی دیدگاه مبتنی بر سرمایه فکری شرکت: ماهیت و منابع (نشریه اسپرینگرر)
 47. نقش فعالیت های تامین مالی خارجی در اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام (نشریه اسپرینگر)
 48. آیا حسابرسی زیست محیطی، ممیزی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ (نشریه اسپرینگر)
 49. پیش بینی حرکت قیمت سهام با مدل سه بعدی و شبکه های عصبی مصنوعی (نشریه اسپرینگر)
 50. ارزیابی تاثیر حسابداری ارزش متعارف بر آنالیز صورت مالی: شیوه آنالیز پوشش داده ها (نشریه وایلی)
 51. سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد (نشریه Citeseerx)
 52. مدل فازی عصبی با شاخص های بازاری هیبریدی( ترکیبی) برای پیش بینی سهام (نشریه ACM)
 53. رابطه میان واردات و صادرات در رشد اقتصادی آزادی تجاری (نشریه تیلور و فرانسیس)
 54. تعیین پارامترها در یک تابع رفاهی با استفاده از داده های اولویت بیان شده: کاربردی برای سلامت (نشریه تیلور و فرانسیس)
 55. اثر خبرگی مذاکره حسابرسان و سبک مذاکره مشتری در قضاوت حسابرسان در زمینه مذاکره حسابرسان و مشتری (نشریه AAAJournals)
 56. رابطه توسعه پایدار با جمعیت و فقر، مطالعه ی شواهد (نشریه Worldbank)
 57. کمبود آب و تاثیر بهبود مدیریت آبیاری: تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه (نشریه IAAE)
 58. رویکرد مدل اصلاح خطای برداری (VECM) در توضیح رابطه بین نرخ سود و تورم نسبت به فراریت نرخ در مالزی (نشریه IDOSI)
 59. محرک های آتی قیمت نفت چیست؟ عوامل بنیادی در مقابل سوداگری (نشریه Ecb)
 60. مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهایی برای رشد پایدارت (نشریه Thinkinglean)
 61. حسابداری توان عملکردی و تئوری محدودیت ها (نشریه Acca)
 62. ساختار و رای حرفه‌ای در طرح ریزی حسابرسی
 63. نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک
 64. عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۰ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. تجربه شرکت های نرم افزاری فنلاندی از نوآوری باز در استراتژی های تجارت (نشریه الزویر)
 2. قیمت گذاری بازده سهام در بازارهای نوظهور (نشریه الزویر)
 3. منابع قدرت و شرایط زیرساختاری در حسابداری دولتی قرون وسطایی (نشریه الزویر)
 4. نقش ها و اثرات الگوها در تحقیقات حسابداری (نشریه الزویر)
 5. اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی (نشریه الزویر)
 6. آیا حق تصدی حسابرس سیاست محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد؟ (نشریه الزویر)
 7. تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در مورد استفاده از سرمایه مخاطره آمیز شرکتی (نشریه الزویر)
 8. مروری بر تئوری نمایندگی اقلیت (نشریه الزویر)
 9. پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی، مقایسه بین المللی بین مقالات نشریات (نشریه الزویر)
 10. تخصص شرکت حسابرسی در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی (نشریه الزویر)
 11. یک رویکرد ارزش گذاری مبتنی بر حسابداری برای ارزش نهادن به حاکمیت شرکتی در تایوان (نشریه الزویر)
 12. سازگاری و یادگیری زدایی در انتقال دانش در ادغام و تملک ها (نشریه الزویر)
 13. خطوط گزارش دهی حسابرسی داخلی، تجزیه خطر تقلب، و ارزیابی خطر تقلب (نشریه الزویر)
 14. اندازه دولت، ترکیب، بی ثباتی و رشد اقتصادی (نشریه الزویر)
 15. استخراج دانش مشتری برای توسعه محصول جدید گردشگری و مدیریت ارتباط با مشتری (نشریه الزویر)
 16. یک مدل جهانی برای بکارگیری انرژی در مناطق مسکونی: تردید در درجه بندی اطلاعات ناحیه ای (نشریه الزویر)
 17. بررسی تغییرات رفتاری حاصل از رشد مشترک سیستم اطلاعاتی حسابداری (نشریه الزویر)
 18. الگوریتم ترکیبی SOA-SQP برای پخش بار (دیسپاچینگ) دینامیکی به صورت اقتصادی و با در نظرگیری تاثیر نقطه سوپاپ (نشریه الزویر)
 19. سابقه حسابرس و مدیریت عایدات: شواهد بین المللی از صنعت بانکی (نشریه الزویر)
 20. تحلیل کشش‌ تقاضای بنزین در سطوح ملی و داخلی کشور مکزیک (نشریه الزویر)
 21. روند همگرایی IASB و FASB و نیاز به آموزش حسابداری (نشریه الزویر)
 22. مروری بر پاسخ تقاضا در شبکه های هوشمند و الگوهای بازار (نشریه IEEE)
 23. تولید نیروی بادی با استفاده از واحد تعهد در قالب محاسبه بهینه سازی مسئله عدم قطعیت (نشریه IEEE)
 24. نقش اعتماد به خدمات تراکنشی در دولت الکترونیکی : مطالعه ادراکات شهروندان در کشورهای مکزیک و آمریکا (نشریه IEEE)
 25. بررسی تکنیک های پیش بینی قیمت کوتاه مدت برق در بازارهای آزاد برق (نشریه IEEE)
 26. نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضد اعتبار (نشریه اسپرینگر)
 27. مطالعه ای بر رفتار معاملات بازار سهام و تعاملات اجتماعی از طریق شبیه سازی چند عامل بنیان (نشریه اسپرینگر)
 28. توانایی مدیریت و کیفیت سود (نشریه SSRN)
 29. بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه: شواهد مربوط به کشور کانادا (نشریه امرالد)
 30. رابطه میان سبک مدیریت اشتراکی، موفقیت اجرای استراتژی و عملکرد مالی در صنایع غذایی (نشریه امرالد)
 31. بررسی روابط میان قصد به خرید ؛ خدمات آنلاین و اعتماد (نشریه امرالد)
 32. ارتباط اطلاعات حسابداری در حباب بازار سهام: شواهدی از IPO (نشریه وایلی)
 33. تحلیل اثرات شخصیت نام تجاری بر اعتماد و تمایل به نام تجاری (نشریه وایلی)
 34. عوامل تعیین کننده تخصیص پیچیدگی در سیستم های هزینه یابی محصول(نشریه وایلی)
 35. تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در کشور پاکستان (نشریه Ebsco host)
 36. سودمندی تصمیم گیری مفاهیم ارزیابی حسابداری مالی: نظرسنجی آنلاین سرمایه گذاران حرفه ای و مشاورین (نشریه تیلور و فرانسیس)
 37. اثر رشد اقتصادی تحلیل FDI صنایع لجستیک (نشریه Scirp)
 38. هزینه تجارت، تخصیص مجدد منابع و بهره وری در کشورهای در حال توسعه (نشریه MPRA)
 39. آیا بانک های عربستان صعودی کارآمد هستند؟شواهد از تحلیل پوششی داده ها (DEA) (نشریه CCSE)
 40. نگاهی جدید به حسابداری مدیریت (نشریه Clute Institute)
 41. اهداف مناسب در شرکت غلات گود گرین (نشریه Aaajournals)
 42. اثر نقدینگی بر سودآوری بانک (نشریه Bankofcanada)
 43. تأثیر اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی: شواهدی از بنگاه های تولیدی در بنگلادش
 44. حاکمیت شرکتی و حسابداری خلاقانه: برخی بینش های جالب توجه روشن شده با ساخت تاریخچه درونی ادبیات

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۰۹ رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. پذیرش فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی داخلی: تأثیر ویژگی های تکنولوژی و پیچیدگی آن ها (نشریه الزویر)
 2. چگونه کیفیت گزارشگری مالی مرتبط با کارایی سرمایه گذاری است؟ (نشریه الزویر)
 3. اهمیت چارچوب مفهومی استانداردهای حسابداری دولتی چیست؟ (نشریه الزویر)
 4. مشاهدات مربوط به رستوران های چینی در آمریکا (نشریه الزویر)
 5. بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه (نشریه الزویر)
 6. بازده وجه نقد،سرمایه گذاری ها و دارایی :مجله بانکداری و امور مالی (نشریه الزویر)
 7. افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت (نشریه الزویر)
 8. رضایت از بهبود خدمات :عدالت محوری و واکنش های احساسی (نشریه الزویر)
 9. سرمایه فکری انتقادی (نشریه الزویر)
 10. تغییر ساختاری در عملکرد تقاضا در صادرات در کشور اندونزی: مبانی برآورد، آنالیز و سیاست (نشریه الزویر)
 11. مرور سیستماتیک ادبیات در رشته مهندسی نرم افزار- مرور سیستماتیک ادبیات (نشریه الزویر)
 12. کاربرد الگوریتم کلونی مورچه ها در ارزیابی هزینه توان راکتیو در بازار آزاد برق (نشریه الزویر)
 13. فناوری های اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی، سازمان دهی محل کار و بهره وری نیروی کار (نشریه الزویر)
 14. کارآفرینی شرکتی : تحقیقات فعلی و راهبردهای آتی (نشریه الزویر)
 15. انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت مرتون (نشریه الزویر)
 16. حسابداری فرضی و حساب پذیر بودن (نشریه امرالد)
 17. برندسازی داخلی: یکی از عوامل توانمندساز رفتارهای پشتیبانی از برند در کارکنان (نشریه امرالد)
 18. جو اخلاقی، تضاد سازمانی – حرفه ای و تعهد سازمانی مطالعه ای درمورد حسابرسان چین (نشریه امرالد)
 19. ساختار سيستم های حسابداری صنعتی و ويژگی های كيفی اطلاعات: يك تحليل تجربی (نشریه امرالد)
 20. ABC / ABM – هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت مبتنی بر فعالیت: مدل سودآوری برای SMEs تولید پوشاک و منسوجات در انگلستان (نشریه امرالد)
 21. رتبه بندی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی کشور کانادا (نشریه امرالد)
 22. نقش های سازمانی بازاریابی و مدیران بازاریابی (نشریه امرالد)
 23. تاثیر فرهنگ سازمانی و تعارض سازمانی بر سوگیری بازار (نشریه امرالد)
 24. نقش حسابرسین در حاکمیت شرکتی (نشریه SSRN)
 25. تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشاء سیاستها و خط مشی حسابداری : مبانی سیاست شناسایی سود (نشریه SSRN)
 26. بکار بردن کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور بهبودی کیفیت و عملکرد بانک عسکری : یک مطالعه ی موردی در پاکستان (نشریه SSRN)
 27. پیشرفت ها در زمینه گزارش دهی عملکرد دولت شهر (نشریه SSRN)
 28. حسابداری برای مارک های تجاری: مسائل معاصر و گزینه‌ های پیشنهادی (جایگزین) (نشریه SSRN)
 29. تاثیر کیفیت حسابرسی در تصمیمات مالی (نشریه Aaajournals)
 30. مدارک و شواهد مقدماتی برای پژوهش در مورد اصلاحات حسابداری دولتی نظام پزشکی و سیستم بهداشتی یونان (نشریه MPRA)
 31. مدیریت تغییر حسابداری : در اجرای کارت امتیازدهی متوازن در شرکت خدماتی در پرتغال (نشریه Otoc)
 32. بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طی بحران بدهی (نشریه Digital Commons)
 33. نگاهی ٢۵ ساله به تنظیم استانداردهای حسابداری دولتی با کیفیت بالا (نشریه Econbiz)
 34. موقعیت استراتژیکی حسابداری مدیریت – مطالعه موردی
 35. اثر پیشرفت پول الکترونیک بر نقش بانک مرکزی و سیاست پولی

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۰۸ و ماقبل آن – رشته حسابداری و اقتصاد از نشریات معتبر ISI

 

 1. به حداکثر رساندن ارزش مشتری از طریق خدمات مصرف کننده الکترونیکی سفارشی سازی انبوه (نشریه الزویر)
 2. برون سپاری، عملکرد و نقش تجارت الکترونیک اینترنتی: یک چشم انداز پویا (نشریه الزویر)
 3. استفاده از UHP در ارزشیابی حق امتیاز (نشریه الزویر)
 4. رهبری تحول گرا و جهت گیری بازار: پیامدها ی پیاده سازی استراتژی های رقابتی و عملکرد واحد کسب و کار (نشریه الزویر)
 5. تبلیغ و آگهی تجاری، وفاداری به علامت تجاری و قیمت گذاری (نشریه الزویر)
 6. تکمیل گری ها و تناسب استراتژی، ساختار و تغییر سازمانی در تولید (نشریه الزویر)
 7. اثرات منافع سیاسی دولت و خروجی دانشگاهی بر درآمد دانشگاه های دولتی (نشریه الزویر)
 8. تاثیر زمان عرضه محصول به بازار و هزینه یابی هدف در موفقیت توسعه محصول جدید (نشریه الزویر)
 9. عوامل اصلی تعیین کننده چند برابری نسبت قیمت به درآمد در استرالیا (نشریه الزویر)
 10. اقتصاد انرژی چین: تغییر فنی، تقاضای فاکتور و جایگزینی درون فاکتور یا درون سوخت (نشریه الزویر)
 11. حساسیت بازده سهام بانکی نسبت به بازار، ریسک های مربوط به نرخ بهره و نرخ ارز (نشریه الزویر)
 12. آب یک کالای اقتصادی است: چگونگی استفاده از قیمت ها برای ترویج عدالت، بهره وری و پایداری (نشریه الزویر)
 13. ادغام افقی در صنعت سنگ آهن: رویکرد رویداد پژوهی (نشریه الزویر)
 14. ایده های آموزشی برای شروع دوره حسابداری دولتی (نشریه الزویر)
 15. مدیریت هزینه یابی بر اساس فعالیت و تاثیراتش برای مدیریت عملیات (نشریه الزویر)
 16. تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت (نشریه الزویر)
 17. رسوایی های حسابداری، مشکلات اخلاقی و چالش های آموزشی (نشریه الزویر)
 18. یک مطالعه تجربی پیرامون ارتباط ارزش کاربرد حسابداری تلفیق نسبی برای سرمایه گذاری های مشترک (نشریه الزویر)
 19. نظریه ساختاربندی و میان برد – یک مطالعه موردی درباره حسابداری در خلال تغییر سازمانی بر اساس دیدگاه های مختلف نظری (نشریه الزویر)
 20. بهره وری مورد انتظار ذهنی وابسته به مرجع (نشریه الزویر)
 21. تصمیمات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری (نشریه الزویر)
 22. نقش اعتبار برند بر وفاداری مشتری (نشریه الزویر)
 23. ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ (نشریه الزویر)
 24. هزینه های سرمایه گذاری در کارخانه های فرآوری ماهی (نشریه الزویر)
 25. بررسی تاثیر اعتماد بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتری (نشریه الزویر)
 26. توسعه محصولات جدید با روشهای مدیریت دانش و مدیریت توسعه فرایند در شبکه (نشریه الزویر)
 27. انتظارات منطقی و تئوری سیاست اقتصادی (نشریه الزویر)
 28. برآورد شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و بررسی تاثیرات آن بر عوامل تولیدی و اقتصادی مطالعه موردی هند (نشریه الزویر)
 29. یکپارچگی هزینه یابی مبنی بر فعالیت و مدلینگ سرمایه گذاری جهت مهندسی مجدد (نشریه الزویر)
 30. سوابق اطلاعاتی سود اعلامی در کشور دانمارک (نشریه امرالد)
 31. پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری در بنگلادش (نشریه امرالد)
 32. سوابق اطلاعاتی سود اعلامی در کشور دانمارک (نشریه امرالد)
 33. حسابرسان داخلی و متد ارزش افزوده: رژیم تجارتی جدید (نشریه امرالد)
 34. افشای سرمایه فکری و ارزش کلی سهام بازاری شرکت (نشریه امرالد)
 35. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی (نشریه امرالد)
 36. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای مالی و فساد سیاسی (نشریه امرالد)
 37. آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟ (نشریه امرالد)
 38. بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها (نشریه امرالد)
 39. ابعاد رضایت از قیمت: مطالعه‌ ای در صنعت بانکداری خرده فروشی (نشریه امرالد)
 40. ارزیابی سرمایه معنوی (فکری) در صنعت هتل (نشریه امرالد)
 41. تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری (نشریه امرالد)
 42. نقش و تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان های امروزی: مورد جزیره قبرس در مقایسه با اتحادیه اروپا (نشریه امرالد)
 43. بررسی عملی (تجربی) رابطه بین سرمایه معنوی و ارزش بازاری شرکت و عملکرد مالی (نشریه امرالد)
 44. گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی (نشریه امرالد)
 45. تحقیق حسابداری و منفعت عمومی (نشریه امرالد)
 46. استراتژی های قیمت گذاری در بازارهای صنعتی (نشریه امرالد)
 47. مدل سازی ادغام بازار رقابتی تولید پراکنده (نشریه IEEE)
 48. برنامه انتقال قدرت توسط قابلیت اطمینان و کارایی مالی در محیط مقررات زدایی شده (نشریه IEEE)
 49. استفاده از MCDM مبهم برای ارزیابی شاخص و اولویت سود در جوامع مورد بررسی (نشریه IEEE)
 50. نظام های جامع حسابرسی واقعیت های رومانی (نشریه SSRN)
 51. تاثیرات اقتصادی دموکراسی مستقیم – اولین ارزیابی جهانی (نشریه SSRN)
 52. حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات (نشریه SSRN)
 53. استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS): جوانب مثبت و منفی برای سرمایه گذاران (نشریه SSRN)
 54. سرمایه گذاری درآمد، محافظه کاری حسابداری و ارزش گذاری شرکت های زیان ده (نشریه SSRN)
 55. بودجه بندی سرمایه ای و سرمایه گذاری نقدی اولیه درشرایط عدم اطمینان (نشریه SSRN)
 56. کاربرد بیمه XBRL در گزارشات مالی (نشریه SSRN)
 57. استانداردهای حسابداری بین المللی و کیفیت حسابداری (نشریه SSRN)
 58. محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت (نشریه SSRN)
 59. نقش مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ در فهم ریسک و بازده (نشریه SSRN)
 60. سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی (نشریه SSRN)
 61. ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت های سهام (نشریه SSRN)
 62. تصویب داوطلبانه استانداردهای حسابداری بین المللی و بررسی کارایی داخلی شرکت (نشریه SSRN)
 63. نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی (نشریه SSRN)
 64. ترکیبی از روش سیستم های نرم (SSM) و دینامیک سیستم ها (SD) (نشریه اسپرینگر)
 65. روش مطمئن برای رده بندی یادداشتهای بانکی توسط شبکه های عصبی مصنوعی (نشریه اسپرینگر)
 66. رقابت و معافیت از مالیات زیست محیطی در اروپا (نشریه اسپرینگر)
 67. مفاهیم و مدل سازی در محافظه کاری مشروط و بی قید و شرط (نشریه اسپرینگر)
 68. اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی (نشریه وایلی)
 69. رابطه بین کیفیت حسابداری تعهدی، ریسک اطلاعاتی و بهای سرمایه : مدارک و شواهدی از استرالیا (نشریه وایلی)
 70. درآمدها، ارزش دفتری و سود سهام در ارزیابی سهام (نشریه وایلی)
 71. بحث کسر بدهی به عنوان روش های حسابداری برای مدیریت ادراکات (نشریه وایلی)
 72. مالیات سبز، مالیات آبی: مطالعه تطبیقی استفاده از سیاست مالی برای ارتقای کیفیت محیط زیست (نشریه وایلی)
 73. دیدگاه رفاه اجتماعی سنجش برابری درآمد (نشریه وایلی)
 74. چارچوب دستورالعمل آب اتحادیه اروپا در برابر مدیریت یکپارچه منابع آب: هفت اختلاف (نشریه تیلور و فرانسیس)
 75. روابط بازرگانی متقابل و تجارت تخصصی میان آمریکا و کانادا از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ (نشریه تیلور و فرانسیس)
 76. رابطه بین رضایت مشتری و ارزش سهامدار (نشریه تیلور و فرانسیس)
 77. سرمایه فکری: تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت (نشریه Citeseerx)
 78. آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با مدیریت های کم سود انطباق دارند؟ (نشریه Ebsco host)
 79. سیستم تقاضای نسبتا ایده آل (نشریه Jstor)
 80. تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات (نشریه Jstor)
 81. چشم اندازها در مورد تحقیقات جدید بازار سرمایه (نشریه Jstor)
 82. پیاده سازی معیارهای کیفیت در مناقصه و تنظیم قراردادهای مدیریت زیرساخت (نشریه ASCE)
 83. حسابداری محیط: کلا در چه رابطه می باشد؟ (نشریه IUCN)
 84. تاثیرات افشای سودهای پیش بینی شده بر تحلیل گران و سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ ای و قضاوت ارزشیابی حقوق صاحبان سهام (نشریه Aaajournals)
 85. تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت های حسابداری (نشریه Aaajournals)
 86. رابطه میان کسری تراز تجاری و کسری بودجه: نتایج از UECM و مرزهای آزمون (نشریه IIUM)
 87. کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در بانک های نقل شده‌ نیجریه (نشریه Jafas)
 88. بحران مالی جهانی : نقش صندوق بین المللی پول (IMF) (نشریه CRS)
 89. مدلی برای ارزیابی تاثیر انواع تدارکات الکترونیک (نشریه IPSERA)
 90. اندازه گیری سرمایه و فناوری: یک چارچوب توسعه یافته (نشریه Federalreserve)
 91. تاثیرات عوامل اقتصادی بر مشارکت دموکراتیک (نشریه CESifo)
 92. مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه سرخ در ویتنام (نشریه Utwente)
 93. آسیب پذیری و ارتجاع اقتصادی (نشریه Wider)
 94. خواص چشمگیر دانش به عنوان یک کالای اقتصادی: یادداشت (نشریه HEC)
 95. حقایق در مورد گسب (نشریه Gasb)
 96. عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی (نشریه Dluteinstitute)
 97. آزمون حسابداری جهانی (نشریه Bruegel)
 98. رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویس گرا (نشریه Ofuturescholar)
 99. طراحی ابزاری برای سرمایه گذاری دولت در یک اقتصاد اسلامی (نشریه Imf)
 100. ده فایده سازمان تجارت جهانی (نشریه Wto)
 101. مدل‌ های واقعی چرخه‌ تجاری: گذشته، حال و آینده (نشریه NBER)
 102. احترام گزاردن (نشریه Aeaweb)
 103. مروری بر نقاط قوت و ضعف روش های تحقیق آرشیوی، رفتاری و کیفی: شناخت مزایای بالقوه تقسیم سه بخشی
 104. حالت های مقررات زدایی در بخش پایین دستی صنعت نفت نیجریه
 105. دارایی
 106. چرخه های تجاری
 107. صورتهای مالی مبنا
 108. نمونه های عددی در رشد اقتصادی
 109. مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی
 110. تئوری محدودیت ها در حسابداری ( ارزیابی مقایسه ای)
 111. باز بودن تجارت و نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه
 112. در حال تکامل به یک منطق نافذ جدید برای بازاریابی
 113. آیا حمایت از گردشگری روستایی تفاوتی ایجاد می‌کند؟
 114. وام دهی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و سوددهی بانکی: دیدگاهی ایرانی
 115. نظریه‌ پیش روی سنجش چرخه‌ تجاری
 116. قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار
 117. حسابرسی مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید
 118. مشخصه های دارایی و طبقه بندی دارایی ها
 119. نمونه برداری و روش جمع آوری داده
 120. سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی
 121. عوارض بازسازی ساختار و پرداخت غرامت نقدی مدیر عامل شرکت (CEO) : بررسی مجدد
 122. اهداف گزارشات مالی و مشکلات آن در حسابداری دولتی
 123. شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری
 124. بررسی تصمیم گیری مدیریت مخارج و تعیین قیمت
 125. رابطه بین رقابت ، توسعه و کارایی در صنعت بانکداری
 126. اقتصاد، علوم اجتماعی و توسعه
 127. تاثیر اقتصاد نئوکلاسیک بر آموزش حسابداری مدیریت آفریقای جنوبی
 128. نظریه قیمت در اقتصاد
 129. طرح پونزی Bernie Madoff: بازده (سود) معتبر از یک مشاور مالی قابل اطمینان
 130. ارزش کمیته حسابرسی برای شرکت های خصوصی و شرکت های تحت کنترل دولت
 131. مطالعه میان فرهنگی تجارت الکترونیکی – کشف عوامل تاثیر گذار بر خرید افراد
 132. بکارگیری مدل یادگیری دینامیک مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM) برای افزایش رضایتمندی مشتریان بانک
 133. تأمین مالی کسب و کارهای نوپا: یکی ازموضوعات بسیار مهم برای عملکرد، رشد و بقای بنگاه
 134. پژوهش راجع به تاثیرات تولید توزیع شده بر هزینه توسعه انتقال برق: مطالعه موردی استرالیا
 135. هشت روش برای تجزیه کردن شدت انرژی متراکم ساختار اقتصادی
 136. رابطه بین محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام
 137. نظارت صنف کالا، مشخصه شرکت و مطالعه تجربی مسولیت اجتماعی شرکت تولیدی ثبت شده در بازار بورس اندونزی
 138. تمایل پرداخت و تقاضا برای سرویس پهنای باند
 139. مسائل اصلی در بودجه بندی: روش تخصیص منابع در بخش عمومی و پیامدهای آن برای بودجه بندی به نفع قشر کم درآمد
 140. انطعاف پذیری برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بنگاه: نقش تعدیل کننده پویایی محیطی
 141. پلتفرم تصمیم گیری مشترک برای ساختارهای مشارکتی و مراجع و مقامات تصمیم گیری گروهی
 142. مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها: زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازار و اساس
 143. پاسخ های مصرف کنندگان به ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR)
 144. حسابداری تعهدی و بودجه بندی توسط دولت
 145. تئوری، شیوه، تجزیه و تحلیل و تفسیر نردبانی
 146. هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در تولید (ABC)
 147. بودجه سنتی در مقابل بودجه ریزی عملیاتی پایدار
 148. دستورالعملهای حسابرسی برای مشاور
 149. رابطه مالی بین واقعیت حسابداری، حسابداری خلاق و مدیریت نتیجه
 150. حسابداری منابع انسانی و تحولات بین المللی: پیامدهای اندازه گیری سرمایه انسانی
 151. بررسی ویژگیهای مالی شرکت های درگیر در شیوه حسابداری خلاق: مدارکی از کشورهای در حال توسعه
 152. چگونه شوک به شاخص های داخلی بر نرخ واقعی ارز کشورهای در حال توسعه آسیا تاثیر می گذارد؟
 153. حسابداری صنعتی
 154. ریسک و بازده
 155. پولشویی

 


 

بازگشت به صفحه انتخاب رشته  

انتقادات و پیشنهادات