دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع – ۲۰۱۸

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مهندسی صنایع و گرایش های مدیریت پروژه، ایمنی صنعتی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی و داده کاوی بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید.

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی کیبورد فشار داده و نگه دارید و همزمان کلید F (دکمه “F” انگلیسی یا دکمه “ب” فارسی) را فشار دهید. بعد از فشار دادن این دو کلید، کادر کوچکی در بالا و یا پایین مرورگر شما باز خواهد شد. کلمه کلیدی خود را آنجا تایپ کنید تا مقاله مربوط را بیابید.

 

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته مهندسی صنایع

 

 1. بررسی اجمالی روش های مختلف برای حل مشکلات داده کاوی (نشریه الزویر)
            Overview of different approaches to solving problems of Data Mining ♦️
 2. رویکرد شبیه سازی چند روشی برای برآورد اثر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی بر پایداری اقتصادی بازسازی (نشریه الزویر)
            A multi-method simulation approach for evaluating the effect of the interaction of customer behaviour and enterprise strategy on economic viability of remanufacturing ♦

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۷ رشته مهندسی صنایع

 

 1. نقش مولفه های سازمانی تاثیرگذار بر رفتار امنیت کارمند: رویکرد شبکه بیزی (نشریه الزویر)
            Role of organizational factors affcting worker safety behaviour: a Bayesian Network Approach ♦️
 2. مدیریت زنجیره تامین سبز مربوط به شاخص های عملکرد در صنعت کشاورزی: یک بازنگری جدید (نشریه الزویر)
            Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review ♦️
 3. سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر: ما کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم (نشریه الزویر)
            Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going ♦️
 4. انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در محیط زبانی دوتایی بازه (نشریه الزویر)
            Supplier selection using ANP and ELECTRE II in interval 2-tuple linguistic environment ♦️
 5. اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولید و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت در صنعت مد (نشریه الزویر)
            The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry ♦️
 6. مطالعه موردی شرکت سایپا در تهران در مورد تاثیر سرمایه و ظرفیت جذب بر توانایی های نوآوری (نشریه الزویر)
            Survey The Effects Of Intellectual Capital And Absorptive Capacity On Innovation Capability (Case Study Of Saipa Company In Tehran) ♦️
 7. اثر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و استرس روانی کارگران ساختمانی: مطالعه موردی صنعت ساختمانی انتاریو (نشریه الزویر)
           Impact of individual resilience and safety climate on safety performance and psychological stress of construction workers: A case study of the Ontario construction industry ♦️
 8. چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز (نشریه الزویر)
            Integrated QFD-MCDM framework for green supplier selection ♦️
 9. یادگیری ساختاری در شبکه های عصبی مصنوعی با بهینه سازی پراکنده (نشریه الزویر)
            Structural learning in artificial neural networks using sparse optimization ♦️
 10. تخمین پایداری زنجیره های عرضه توسط شبکه دو طرف مرزی DEA: رویکرد داده ای بزرگ (نشریه الزویر)
            Assessing sustainability of supply chains by double frontier network DEA: A big data approach
   ♦️
 11. روش تعمیم یافته VIKOR بر اساس اندازه گیری آنتروپی برای برآورد خطر حالت های شکست – مطالعه موردی نیروگاه ژئوترمال (GPP) (نشریه الزویر)
            (An extended VIKOR method based on entropy measure for the failure modes risk assessment – A case study of the geothermal power plant (GPP ♦️
 12. هزینه یابی مبتنی بر هدف، ارتباط بین هزینه های هدف و مهندسی ارزش و سود و Kaizen مورد انتظار (نشریه SciencePublishingGroup)
            Target Costing, the Linkages Between Target Costing and Value Engineering and Expected Profit and Kaizen ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۶ رشته مهندسی صنایع

 

 1. تکامل طراحی سیستم مهندسی کنترل اتوماتیک با نظارت بر وضعیت از طریق اینترنت و محاسبه اطلاعاتی کنترل از راه دور (نشریه الزویر)
            Closed-loop design evolution of engineering system using condition monitoring through internet of things and cloud computing ♦️
 2. ممیزی داخلی خطرات روانی اجتماعی در محل کار با سیستم های مدیریت مورد تایید ایمنی و سلامت حرفه ای (OHS) (نشریه الزویر)
            Internal audits of psychosocial risks at workplaces with certified OHS management systems ♦️
 3. مدل واقعی موجودی زمان واقعی برای مدیریت اختلاف تقاضا برای کاهش هزینه نگهداری موجودی (نشریه الزویر)
            A real-time inventory model to manage variance of demand for decreasing inventory holding cost ♦️
 4. معایب وزن تجزیه در مدل DEA چند مرحله ای افزایشی (نشریه الزویر)
            Pitfalls of decomposition weights in the additive multi-stage DEA model ♦️
 5. مقادیر سفارش برای کنترل موجودی فاسد شدنی با تقاضای متغیر و محدودیت نرخ پر شدن (نشریه الزویر)
            Order quantities for perishable inventory control with nonstationary demand and a fill rate constraint ♦️
 6. محل تسهیلات تولید در چارچوب توسعه‌ پایدار (نشریه الزویر)
            Location of Production Facilities in the Framework of Sutainable Development ♦️
 7. ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم: مطالعه موردی برای صنعت آلومینیوم (نشریه الزویر)
            A fuzzy multi criteria risk assessment based on decision matrix technique: A case study for aluminum industry ♦️
 8. اثر اعلام فروش در مورد سیاست مطلوب یک سیستم موجودی با اقلام فاسد شدنی (نشریه الزویر)
            The influence of sale announcement on the optimal policy of an inventory system with perishable items ♦️
 9. نسل ششم مدل نوآوری: شرح یک مدل موفقیت (نشریه الزویر)
            Sixth generation innovation model: description of a success model ♦️
 10. وزن دار کردن افزایشی ساده – متا مدل برای روشهای تصمیم گیری چند معیاره (نشریه الزویر)
            Simple additive weighting—A metamodel for multiple criteria decision analysis methods ♦️
 11. عملیات و مدیریت ریزشبکه با استفاده از پیکر بندی مجدد احتمالاتی و تعهد واحد (نشریه الزویر)
            Microgrid operation and management using probabilistic reconfiguration and unit commitment ♦️
 12. مدل ترتیبی فازی جهت تحقق برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های تولیدی (نشریه الزویر)
            A fuzzy sequential model for realization of strategic planning in manufacturing firms ♦️
 13. پایش آنلاین عیب در ماشین ابزارها براساس آنالیز مصرف انرژی و اکتساب داده های غیر هجومی برای بهبود کارایی منابع (نشریه الزویر)
            Online fault-monitoring in machine tools based on energy consumption analysis and non-invasive data acquisition for improved resource-efficiency ♦️
 14. مطالعه تجربی تاثیر جهت‌گیری زنجیره تامین فردی و سازمانی روی مدیریت زنجیره تامین (نشریه الزویر)
           An Empirical study on Impact of Individual and organizational Supply Chain Ortentation on Supply Chain Management ♦️
 15. حاکمیت رابطه ای مشتری در محیط و بهبود عملکرد اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز (نشریه الزویر)
            The role of customer relational governance in environmental and economic performance improvement through green supply chain management ♦️
 16. رابطه دو طرفه اجرای ERP: تاثیر الیناسیون و پشتیبانی سازمانی در موسسات تجاری دولتی (نشریه الزویر)
            Mutual relations in ERP implementation: the impacts of work alienation and organizational support in state-owned enterprise ♦️
 17. مقایسه MRPII و MRP بر اساس تقاضا (نشریه الزویر)
            An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP ♦️
 18. مدل روند پوسته حلزون برای کشف دانش با آنالیز داده ها (نشریه الزویر)
            A snail shell process model for knowledge discovery via data analytics ♦️
 19. چارچوب تحلیلی برای مدیریت تنوع زمان تولید در ایستگاه های کاری خطوط مونتاژ مدل مختلط (نشریه الزویر)
            An analytical framework for handling production time variety at workstations of mixed-model assembly lines ♦️
 20. تحلیل مدل فهرست احتمالی فروش از دست رفته با تقاضاهای تعدیل شده با مارکوف: مطالعه بهینه سازی شبیه سازی محور (نشریه الزویر)
            Analyzing a lost-sale stochastic inventory model with Markov-modulated demands: A simulation-based optimization study ♦️
 21. حمایت از تغییرات مهندسی در سیستم های تولید از طریق روش های کنترل و برنامه ریزی تولید (نشریه الزویر)
            Support of engineering changes in manufacturing systems by production planning and control methods ♦️
 22. استفاده از طرح اولیه و محک زنی برای تعیین و تشخیص منابع بازاریابی برای کمک به هم آفرینی ارزش مشتری (نشریه الزویر)
            Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value ♦️
 23. یک آنالیز شبیه سازی راه اندازی بخش و تصمیمات جمع آوری سفارش برای یک سیستم تولید انعطاف پذیر (نشریه الزویر)
            A simulation analysis of part launching and order collection decisions for a flexible manufacturing system ♦️
 24. متدهای نسل محدودیت جهت بهینه سازی قوی در رادیوتراپی (نشریه الزویر)
            Constraint generation methods for robust optimization in radiation therapy ♦️
 25. بهینه سازی مدیریت زمان واقعی ترافیک راه آهن و اطلاعات ناقص: مطالعات اولیه (نشریه IEEE)
            Real-time railway traffic management optimization and imperfect information: preliminary studies ♦️
 26. الگوی کلی طراحی شبکه لجستیک معکوس برای استفاده مجدد محصول و بازیافت با ملاحظات زیست محیطی (نشریه اسپرینگر)
            A general reverse logistics network design model for product reuse and recycling with environmental considerations ♦️
 27. یک کارت امتیاز متعادل زیست محیطی برای سنجش عملکرد زنجیره‌ تامین (Env_BSC_4_SCPM) (نشریه امرالد)
            (An environmental balanced scorecard for supply chain performance measurement (Env_BSC_4_SCPM ♦️
 28. مطالعه اثر شلاق چرمی بر مراحل مختلف زنجیره عرضه (نشریه Medwell Journals)
            A Study on Bullwhip Effect on Various Stages of Supply Chain ♦️
 29. روش پیشرفته‌ EDAS برای تصمیم‌گیری چند معیاری فازی: کاربردی برای انتخاب تامین کننده (نشریه IJCCC)
            Extended EDAS Method for Fuzzy Multi-criteria Decision-making: An Application to Supplier Selection ♦️
 30. یک رویکرد مبتنی بر شبکه‌ پتری برای پشتیبانی قابلیت ردیابی در سیستم‌های تولیدی سایبر- فیزیکی (نشریه Mdpi)
            A PetriNet-Based Approach for Supporting Traceability in Cyber-Physical Manufacturing Systems ♦️
 31. مدیریت استراتژیک فرآیند توسعه محصول جدید (نشریه Inderscienceonline)
            Strategic management of the new product development process ♦️
 32. بررسی انعطاف ‌پذیری زنجیره تامین: رویکرد نظری سیستم های خاکستری (نشریه Ieomsociety)
            Supply Chain Resilience Assessment: A Grey Systems Theory Approach ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۵ رشته مهندسی صنایع

 

 1. بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد دیماتل –خاکستری سلسله مراتبی جدید (نشریه الزویر)
 2. الگوریتم ترکیبی ارتقایافته‌ ای برای مسئله پوشش مجموعه (نشریه الزویر)
 3. کپارچگی QFD در توسعه محصول جدید- مطالعه موردی سیستم های شناسایی بیومتریک (نشریه الزویر)
 4. زنجیره تامین با تکنولوژی بالا در بخش مراقبت بهداشت و درمان: مسائل مربوط به همکاری (نشریه الزویر)
 5. طراحی سیستم تولید سلولی با توجه به طرح S شکل (نشریه الزویر)
 6. استفاده از زنجیره ارزشها برای توسعه استراتژی برون سپاری (نشریه الزویر)
 7. زمان بندی شغل های موازی با اجراهای آزمایشی و ادغام در ابر (نشریه الزویر)
 8. موفقیت در دوران بحران و رکود اقتصادی از طریق نوآوری مدل کسب و کار (نشریه الزویر)
 9. کیفیت حسابداری، ریسک اطلاعات و نوسان ضمنی در آستانه اعلام سود (نشریه الزویر)
 10. برنامه نویسی آرمانی برای سازمان مراقبت سلامت (بهداشت و درمان) (نشریه الزویر)
 11. مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی شیوه های ساخت پایدار در صنایع پنل الکتریکی هند (نشریه الزویر)
 12. یک مدل DEA فازی جدید برای ارزیابی بهره‌ وری و اثربخشی تامین‌ کنندگان در زمینه مدیریت زنجیره تامین پایدار (نشریه الزویر)
 13.  بهینه سازی سیستم تولید از طریق تولید در کلاس جهانی (نشریه الزویر)
 14. تدارکات معکوس و زنجیره‌ تامین حلقه – بسته: بررسی جامع برای کشف آینده (نشریه الزویر)
 15. یک مدل زمان ‌بندی یکپارچه‌ سه مرحله‌ ای برای ماشین ‌آلات موازی نامرتبط با تاثیر کهنگی و فعالیت‌های چندگانه‌ تعمیر و نگهداری (نشریه الزویر)
 16. یک رویکرد داده کاوی برای ارزیابی آموزش در آموزش مبتنی بر شبیه سازی (نشریه الزویر)
 17. حفظ و بهبود ایمنی و سلامت در کار: مطالعه موردی کارخانه سیمان هاما بوزیان (الجزایر) (نشریه الزویر)
 18. پروسه ها و مزایای استفاده از تکنولوژی اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین: مروری بر تحقیقات قبلی (نشریه الزویر)
 19. چشم انداز ساختارهای زنجیره تامین واکسن کشور GAVI و بررسی تاثیرات طراحی مجدد رادیکالی (نشریه الزویر)
 20. تحلیلی بر رویکردهای دیمتل برای رسیدگی به تعامل معیارها درون ANP (نشریه الزویر)
 21. مکان یابی محور و تعیین مسیر پهباد برای نظارت مرزهای جغرافیایی (نشریه الزویر)
 22. بهینه ‌سازی کلونی مورچگان مبتنی بر شاخص برای مسئله کوله‌ پشتی چندهدفه (نشریه الزویر)
 23. علل حوادث محل کار و رابطه آنها با طراحی تجهیزات ساخت و ساز (نشریه الزویر)
 24. تخصیص منابع زیاد برای برنامه ریزی پروژه موثق: رویکرد تئوری بازی (نشریه الزویر)
 25. تخریب حرارتی روغن‌ های گیاهی: تحلیل و اندازه‌گیری طیف ‌سنجی (نشریه الزویر)
 26. مدلسازی پیش بینانه مصرف توان در ماشینکاری با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی (نشریه الزویر)
 27. خودکارسازی و اتوماسیون ناب از طریق فناوری های صنعت ۴٫۰ (نشریه الزویر)
 28. یک برنامه نرم افزاری برای ارزیابی سریع ریسک در زنجیره تامین یکپارچه (نشریه الزویر)
 29. کاربرد ترکیب AHP فازی و DEMATEL فازی نوع-۲ بازه ‌ای در HRM (نشریه الزویر)
 30. چهار دهه داده‌ کاوی در مدیریت سیستمها و شبکه (نشریه IEEE)
 31. روش های توزیع بار در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی در ترانسفورماتورهای موازی (نشریه IEEE)
 32. یک روش ISM برای مدلسازی توانا کننده در پیاده سازی نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) (نشریه اسپرینگر)
 33. مدیریت فهرست بندی قطعات یدکی در شرکت انرژی (نشریه اسپرینگر)
 34. ساختار نگهداشت وجه نقد، استفاده از بدهی و تقسیم سود در بنگاه های خانوادگی (نشریه Thescipub)
 35. روش جدید ترکیبی CLAM برای حل مسائل چند منظوره (نشریه Ijfcst)
 36. بهینه سازی عملکرد خودرو متصل به شبکه خودروهای الکتریکی با باتری از طریق مدل زمان بندی شارژ هوشمند (نشریه ksae)
 37. الگوریتم زمان بندی مبتنی بر QoS در وانت (نشریه Jatit)

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۴ رشته مهندسی صنایع

 

 1. روشی ترکیبی برای مسئله احتمالاتی تخصیص – مکان یابی حداکثر پوشش (نشریه الزویر)
 2. اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود: شواهدی از یونان (نشریه الزویر)
 3. کاربرد الگوی مرحله ورودی درحمایت از مدیریت تولید با کیفیت (نشریه الزویر)
 4. روش موازی اثربخش برای داده کاوی ژنتیکی – فازی (نشریه الزویر)
 5. تدارکات شهر هوشمند روی مدل محاسبه‌ ابری (نشریه الزویر)
 6. انتخاب تولید کنندگان سبز براساس شیوه های GSCM: استفاده از روش TOPSIS فازی بکار گرفته شده در شرکت الکترونیکی برزیلی (نشریه الزویر)
 7. برنامه ریزی سیاست های ساختاری بازرسی و نگهداشت از طریق برنامه نویسی پویا و فرآیندهای مارکوف. بخش ۲: پیاده سازی POMDP (نشریه الزویر)
 8. یک برنامه غير خطی مختلط عدد صحیح برای مدلسازی مساله انتخاب تامین کننده پویا (نشریه الزویر)
 9.  کاربرد روش حل تفاهمی فازی برای گزینش مفهوم متناسب (نشریه الزویر)
 10. ترکیب برنامه ریزی خطی امکانی و AHP فازی برای حل مسئله مکان یابی چند تسهیلاتی ظرفیت دار چند هدفه (نشریه الزویر)
 11. روش چند منظوره سربرنامه تولید (MPS) برای ماشین آلات مخصوص (نشریه الزویر)
 12. الگوریتم جستجو پراکنده برای مشکل زمان بندی جایگشت توزیع شده (نشریه الزویر)
 13. تخمین هیبریدی الگوریتم توزیع برای حل مسئله چیدمان تک ردیفی تسهیلات (نشریه الزویر)
 14. سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیکی (نشریه IEEE)
 15. ترکیب مقاوم کنترل جدایی (نشریه IEEE)
 16. مقایسه ای بین الگوریتم های مختلف برای کنترل موقعیت موتور های DC (نشریه IEEE)
 17. اندازه و مکان بهینه‌ منبع انرژی تجدیدپذیر در سیستم توان بزرگ مقیاس با استفاده از تکنیک ABC در حضور UPFC (نشریه IEEE)
 18. کنترل شبکه عصبی انطباقی در شناورهای سطحی همراه با محدودیت های چندگانه خروجی (نشریه IEEE)
 19. بررسی جریان کنترل نرم افزار محور در برابر خطاهای گذرا در محیط های صنعتی (نشریه IEEE)
 20. گزینش و رتبه بندی کامل تولید کنندگان با داده های تقریبی: روش DEA جدید (نشریه اسپرینگر)
 21. یکپارچه سازی روش های بکارگیری تابع کیفیت، فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی و برنامه ریزی فیزیکی خطی در مشکلات توسعه تامین کنندگان تحت عدم قطعیت (نشریه اسپرینگر)
 22. یکپارچه سازی روش های بکارگیری تابع کیفیت، فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی و برنامه ریزی فیزیکی خطی در مشکلات توسعه تامین کننده تحت عدم قطعیت (نشریه اسپرینگر)
 23. بهینه سازی مدیریت موجودی توسط فروشنده مدل چند محصولی EPQ با محدودیت های مختلف با استفاده از الگوریتم ژنتیک (نشریه اسپرینگر)
 24. بهینه سازی در روش ارزش تولید شده همراه با مسیر بحرانی (نشریه اسپرینگر)
 25. بررسی های پیشرفته کلیاتی پیرامون روشهای MCDM و MADM (نشریه تیلور و فرانسیس)
 26. بهبود بهره وری با تیم خود سازمان یافته و رهبری چابک (نشریه امرالد)
 27. بازده و بهره وری نسبی: بررسی اولیه بیمارستان های عمومی در پکن، چین (نشریه BMC)
 28. انجام تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع (نشریه Academia)

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۳ رشته مهندسی صنایع

 

 1. کاربرد الگوی فازی عصبی در برنامه ریزی روند یکپارچه ترکیبی و سیستم زمان بندی (نشریه الزویر)
 2. انتخاب ویژگی برای نظارت بر فرآیند ساخت با کمک وارسی اعتبار (نشریه الزویر)
 3. ارزیابی عملکرد ساختار شبکه موازی پردازش گر تولید کننده-توزیع کننده-مصرف کننده (نشریه الزویر)
 4. ارزیابی مجدد گرایش برای ثبت اختراع: شواهدی از مجموعه داده های مربوط به جوائز تحقیق و توسعه ۲۰۰۴ – ۱۹۷۷ (نشریه الزویر)
 5. متد تصمیم گیری چند معیاری یکپارچه فازی و روش برنامه نویسی چند معیاره جهت انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در GSC (نشریه الزویر)
 6.   مدیریت دانش در برابر داده کاوی: رویکرد روند، پیش بینی و استناد به تحقیق (نشریه الزویر)
 7. تاثیر معیارهای پیمانکاران بر موفقیت پروژه ساخت و ساز: ارزیابی پس از ساخت (نشریه الزویر)
 8. بخش دوم: اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی بر اساس یافته های ممیزی (نشریه الزویر)
 9. پیشنیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت (نشریه الزویر)
 10. تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی: مرور منابع و چارچوب مفهومی جدید (نشریه الزویر)
 11. یک رویکرد حل فازی برای انتخاب تامین کننده چند هدفه (نشریه الزویر)
 12. استراتژی های مکان یابی و تخصیص کارامد برای تسهیلات نامطلوب با توجه به خواص اساسی آنها (نشریه الزویر)
 13. کنترل موجودی زنجیره های عرضه: کاهش اثرات شلاق چرمی با استفاده از روش های کنترل داخلی مدل متمرکز و غیر متمرکز (نشریه الزویر)
 14. مدل های پویا برای طراحی شبکه های لجستیک سبز (نشریه الزویر)
 15. سیاست موجودی بهینه برای سیستم های توانمند با دو منبع تامین (نشریه الزویر)
 16. اکنش بورس سهام به شوک های سیاست های مالی و پولی: شواهدی از چند کشور (نشریه الزویر)
 17. مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم (نشریه الزویر)
 18. مدل کمیت تولید اقتصادی با ظرفیت محدود و عدم ترمیم (نشریه الزویر)
 19. استخراج قوانین وابستگی برای بهبود کیفیت فرایند تولید (نشریه الزویر)
 20. چارچوب یکپارچه برای آنالیز زنجیره ی تامین کننده برق با استفاده از روش تاپسیس فازی اسوات ترکیب شده با برنامه ریزی سلسله مراتبی: در مورد کشور ترکیه (نشریه الزویر)
 21. اجرای FMEA فازی به منظور بهبود پروسه خرید در یک بیمارستان دولتی (نشریه الزویر)
 22. اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیریت استراتژیک: مطالعه بر ارزیابی عملکرد شرکت Seafood (نشریه الزویر)
 23. رتبه بندی الگوریتم ژنتیک چند هدفه و روش ELECTRE برای مسائل طرح تسهیلات منطقه نابرابر (نشریه الزویر)
 24. تحلیل اثر پسخورد برای توسعه فناوری‌های نوین با تمرکز بر روی خودروی سبز (نشریه الزویر)
 25. انتشار ابتکار نسل‌های متوالی با دینامیک سیستم – مطالعه تجربی شرکت Nike Golf (نشریه الزویر)
 26. مدیریت زنجیره تامین با تولید ناب و کاربرد RFID: مطالعه موردی (نشریه الزویر)
 27. بهبود تصمیم گیری فرایند کسب و کار بر اساس تجربیات گذشته (نشریه الزویڱ)
 28. تاثیر ازدیاد محصول در زنجیره تامین معکوس (نشریه الزویر)
 29. نوآوری در کسب و کار و مدل تجاری : موفقیت قهوه نسپرسو (نشریه امرالد)
 30. پارادایم های اخلاقی به عنوان مبانی بالقوه ابتکارات مدیریت تنوع در سازمان های تجاری (نشریه امرالد)
 31. به کار گیری پیش بینی فناوری در توسعه محصول جدید با هدف تنظیم پنل های LCD (نشریه امرالد)
 32. درختان تصمیم گیری برای جریان های داده کاوی مبتنی بر کران McDiarmid (نشریه IEEE)
 33. ادغام تصمیمات مکان یابی، مسیریابی و دارائی ها جهت رفع مشکل طراحی زنجیره تأمین دو هدفه با توجه به ریسک (نشریه اسپرینگر)
 34. تقسیم بندی واحد حرکت با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان : تقسیم بندی حرکت از حالت استراحت (نشریه ACM)
 35. بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی) (نشریه NCBI)
 36. آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی (نشریه BMC)
 37. مکان یابی همزمان پست های فوق انتقال و توزیع پراکنده با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار (نشریه Irjabs)
 38. صنایع بهداشتی سنگاپور (نشریه INSEDA)
 39. آنالیز ایمنی و مدیریت ریسک توربین گازی و قابلیت کارکرد آن

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۲ رشته مهندسی صنایع

 

 1. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک: دیدگاه چند مرحله ای (نشریه الزویر)
 2. قابلیت سرمایه گذاری ،حاکمیت شرکتی وارزش شرکت (نشریه الزویر)
 3. پژوهشی بر روی طراحی سیستم مدیریت اطلاعات برای کالاهای چرمی (نشریه الزویر)
 4. تلفیق برنامه زمان بندی نگهداری پیشگیرانه غیر دوره ای و برنامه تولید برای یک تک ماشین (نشریه الزویر)
 5. طبقه بندی شاخص ها جهت تولید پایدار (نشریه الزویر)
 6. بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها (نشریه الزویر)
 7. تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها (نشریه الزویر)
 8. یادگیری بدون نظارت و تحت نظارت برای ارزیابی وابستگی رویداد بر مبنای محتوی کاوی از جریان های رسانه های اجتماعی (نشریه الزویر)
 9. تحقیقات عملیاتی برای لجستیک سبز – خلاصه ای از جنبه ها، مسائل، مشارکت ها و چالش ها (نشریه الزویر)
 10. شبیه سازی یكپارچه مدیریت جامع كیفیت (TQM) در فرآیند تولید با استفاده از تكنیك های ناب (LM) و نرم افزار Delmia Quest (نشریه الزویر)
 11. مقدار ترکیبی یکپارچه قضاوت های فازی و روش شناسی برنامه ریزی غیر خطی برای رتبه بندی الگو های طرح تسهیلات (نشریه الزویر)
 12. تاثیر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا: تحقیقی حول مقایسه شرکت های (make to order) و شرکت های (make to stock) (نشریه الزویر)
 13. یک مدل یکپارچه برای پیکربندی زنجیره تامین حلقه بسته و انتخاب تامین کننده: رویکرد چند هدفه (نشریه الزویر)
 14. توسعه سیستم پشتیبان تصمیم برای ارزیابی تامین کننده و تخصیص سفارش (نشریه الزویر)
 15. کیفیت سود گزارش شده بنگاه های چینی: تاثیر ساختار مالکیت (نشریه الزویر)
 16. بازاریابی سبز و تاثیر آن بر مدیریت زنجیره تامین در بازارهای صنعتی (نشریه الزویر)
 17. بهبود دقیق و موثر اختصاص افزونگی چند منظوره در سیستم های سری و موازی (نشریه الزویر)
 18. تخصیص مطلوب منابع تجدیدناپذیر محدود در شبکه های PERT با زمان های فعالیت گسسته (نشریه الزویر)
 19. توسعه الگوی تجزیه و تحلیل اختلال در زنجیره تامین: کاربرد الگوی شبکه های پتری رنگی (نشریه الزویر)
 20. بهبود بازیافت آلومینیوم: بررسی‌ فناوری طبقه‌ بندی و حذف ناخالصی (نشریه الزویر)
 21. یک رویکرد ترکیبی MCDM مبتنی بر آزمایشگاه سنجش تصمیم گیری و ارزیابی فازی ،ANP فازی و TOPSIS فازی برای ارزیابی عرضه کننده های سبز (نشریه الزویر)
 22. مدل های DEA برای ساختارهای شبکه دو مرحله ای توسعه یافته (نشریه الزویر)
 23. نمایش معلومات داده کاوی توسعه داده کاوی توسعه (نشریه الزویر)
 24. ارزیابی ریسک اعتبار: کاربرد داده کاوی در یک بانک روستایی (نشریه الزویر)
 25. یک مدل یکپارچه برای اندازه گیری عملکرد پایدار در زنجیره تامین (نشریه الزویر)
 26. مدیریت نیرو بر فمتوسلهای هم کانال در سیستم های LTE-A (نشریه IEEE)
 27. بررسی سیستماتیک طراحی سیستم های نرم افزاری خود تطبیقی با استفاده از شیوه های مهندسی کنترل (نشریه IEEE)
 28. تحقیقی در مورد پیش بینی قیمت در زنجیره تامین بر اساس تکنولوژی داده کاوی (نشریه IEEE)
 29. تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری (نشریه امرالد)
 30. مقایسه ای بر روی مدل های کسب و کار الکترونیک از دیدگاه زنجیره ارزش (نشریه امرالد)
 31. کارکردهای مدیریت زنجیره تامین سبز: تاثیر روی عملکرد (نشریه امرالد)
 32. ادغام مدیریت زنجیره تامین : یک تحلیل انتقادی (نشریه امرالد)
 33. استخراج قوانین انجمن فازی از اطلاعات با کیفیت پایین (نشریه اسپرینگر)
 34. تاثیر مولفه های مختلف پشتیبانی سازمانی برای مدیریت پروژه در زمینه موفقیت اجرای پروژه در مؤسسات بهداشت عمومی (نشریه Academic Journals)
 35. سیستم تولید سلولی مجازی مبتنی بر روش اجزای منبع و آنالیز عملکرد آن روی طرح های پایه مختلف (نشریه Growing Science)
 36. یک مطالعه موردی در سیستم اطلاعات سبز (نشریه Asbbs)
 37. داده کاوی آموزشی و نقش آن در عرصه آموزشی (نشریه Ijcsit)

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۱ رشته مهندسی صنایع

 

 1. نقش ادغام داخلی و تعهد روابط بر روی ادغام خارجی (نشریه الزویر)
 2. مدلسازی زنجیره تامین با استفاده از یک شبکه صفی (نشریه الزویر)
 3. روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده (نشریه الزویر)
 4. مروری بر مدیریت زنجیره تامین سبز (نشریه Aisnet)
 5. بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی: استفاده از داده کاوی برای شناسایی آن دسته از ویژگی های IS که زمینه ساز بالاترین سطح عملکرد کاربر می شود (نشریه الزویر)
 6. روش مدل های تصمیم گیری چند معیاره دمپستر فازی جدید و کاربرد آن در انتخاب تامین کننده (نشریه الزویر)
 7. ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه (نشریه الزویر)
 8. چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری (نشریه امرالد)
 9. مدیریت زنجیره تامین پایدار: تکامل و رهنمودهای آینده (نشریه امرالد)
 10. مرور کلی بر مدیریت زنجیره تامین در خدمات بهداشت و سلامت (نشریه امرالد)
 11. نوآوری زنجیره تامین و عملکرد سازمانی در صنعت مراقبت های بهداشتی (نشریه امرالد)
 12. ارزش اقتصادی زنجیره تامین باثبات (نشریه وایلی)
 13. خوشه بندی داده های مشتری با استفاده از تکنیک داده کاوی (نشریه Citeseerx)
 14. مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهایی برای رشد پایدارتر (نشریه Thinkinglea)
 15. ارتباط میان استفاده از فناوری تشخیص فرکانس رادیویی و چابکی سازمانی

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۰ رشته مهندسی صنایع

 

 1. ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی (نشریه الزویر)
 2. رویکرد مبتنی بر منطق فازی برای شناسایی اهمیت ریسک خطای انسانی (نشریه الزویر)
 3. شناسایی پارامتر مودال یک مهار با استفاده از اندازه گیری های ارتعاش محیطی (نشریه الزویر)
 4. طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا با شناسایی فرکانس رادیویی (نشریه الزویر)
 5. کاهش آلودگی محیط از طریق بهینه ‌سازی مصرف انرژی در صنایع سیمان (نشریه اسپرینگر)
 6. شبکه ‌های ناحیه‌ بدن: یک مرور (نشریه اسپرینگر)
 7. سيستم مانيتورينگ سلامت بر پايه تجمع داده توزيع شده برای WSN استفاده شده در تشخيص و عيب شناسی پل (نشریه IEEE)
 8. چانه زنی گروهی و اختلاف  (نشریه SSRN)
 9. شایستگی مدیریت زنجیره تامین کارآفرینانه (SCM) و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME) (نشریه تیلور و فرانسیس)
 10. تاثیر فناوری بارکد بر مدیریت ایمنی تجویز دارو (نشریه NEJM)
 11. سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب (نشریه GLOBAL INFORMATION)

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۰۹ رشته مهندسی صنایع

 

 1. کنترل پیش بینانه بر پایه ی مدل شبکه ی عصبی برای فرایند پیکلینگ فولاد (نشریه الزویر)
 2. زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت در موتور کوچک با اشتعال توسط جرقه (نشریه الزویر)
 3. تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی (نشریه الزویر)
 4. هماهنگی نقل و انتقالات و برنامه ریزی بچینگ (نشریه الزویر)
 5. تحقیقی پیرامون استفاده از فرایند شبکه تحلیلی (ANP)، جهت استقرار یک مدل ارزیابی عملکرد برای سیستم هوش کسب و کار (نشریه الزویر)
 6. چگونه کیفیت گزارشگری مالی مرتبط با کارایی سرمایه گذاری است؟ (نشریه الزویر)
 7. کشف داده های نامعلوم با سیستم های فازی ژنتیکی چند هدفه درجهت مدلسازی رفتار مصرف کننده (نشریه الزویر)
 8.  طراحی پیمانه ای در برابر برنامه پذیری در طراحی محصولات بین المللی: رابطه جانشینی استانداردسازی و انطباق (نشریه الزویر)
 9. بررسی اثرات پیش تشکیل در طول چند مرحله از هیدروفرمینگ لوله آلیاژ لوله آلومینیوم با چین و چروک مفید (نشریه الزویر)
 10. برآورد ریسک جامع و مدیریت خطوط انتقال محصولات و خوراک پتروشیمی (نشریه الزویر)
 11. ارزیابی ریسک پایانه واردات LNG با استفاده از روش بیزی LOPA (نشریه الزویر)
 12. مطالعه ای تجربی بر روی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در میان تولیدکنندگان بریتانیایی (نشریه امرالد)
 13. پویایی زنجیره تامین در خدمات بهداشتی و درمانی (نشریه امرالد)
 14. سنجش ها و متریک های عملکرد برای زنجیره های تامین الکترونیکی (نشریه امرالد)
 15. نظارت درون سازمانی، یادگیری و عملکرد در زنجیره های تامین (نشریه امرالد)
 16. بررسی حالت نظرکاوی هنری و دامنه کاربرد آن (نشریه IEEE)
 17. سیستم کنترل ضخامت مبتنی بر منطق فازی و شبیه سازی آن (نشریه IEEE)
 18. چارچوبی برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری: مطالعه موردی صنعت ریخته گری نیمه رسانای تایوان (نشریه IEEE)
 19. جستجوهای تجمعی (انبوه) توزیع ‌شده top-k در سطح کلان (بزرگ) (نشریه اسپرینگر)

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۰۸ و ماقبل آن – رشته مهندسی صنایع

 

 1. مدل ثبت اختراع نانو مرتبط با چرخه عمر محصول (نشریه الزویر)
 2. سیستم اطلاعات بیمارستانی: عوامل موفقیت، عدم موفقیت و بهبود (نشریه الزویر)
 3. مراحل پیشرفته در زبان های استانداردسازی شده در فرایند مهندسی مجدد (نشریه الزویر)
 4. بررسی سیستم تولید فولاد و آهن از نظر برنامه تولید و زمانبندی (نشریه الزویر)
 5. مروری بر ادبيات پيشين مهندسی مجدد فرآيندهای کسب و کار (نشریه الزویر)
 6. نمایش دو گانه برای هدف یابی بازسازی فرایند، کاربرد فرایند خمیر و کاغذ (نشریه الزویر)
 7. استفاده از داده‌کاوی برای کارمند گزینی و بهبود سرمایه‌ی انسانی: بررسی موردی در صنعت مدرن (نشریه الزویر)
 8. دریل کاری مواد مرکب و کامپوزیت کربن با مته وان شات (نشریه الزویر)
 9. توسعه و اجرای یک فرایند تصمیم گیری dispersed یک نمونه از زمان‌بندی سیستم های تولید انعطاف پذیر (نشریه الزویر)
 10. یک دستاورد تجزیه برای طراحی بهسازی سیستم های انرژی در صنعت شکر (نشریه الزویر)
 11. پیاده ‌سازی تغییر سازمانی در تامین در راستای تمرکززدایی (نشریه الزویر)
 12. توسعه محصول جدید در آسیا: معرفی موضوع خاص (نشریه الزویر)
 13. تاثیر عملیات مدیریت زنجیره عرضه بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی (نشریه الزویر)
 14. تکمیل گری ها و تناسب استراتژی، ساختار و تغییر سازمانی در تولید (نشریه الزویر)
 15. تاثیر زمان عرضه محصول به بازار و هزینه یابی هدف در موفقیت توسعه محصول جدید (نشریه الزویر)
 16. های تاچ، طرحی ابتکاری برای توسعه محصول جدید در صنایع (نشریه الزویر)
 17. نوآوری های فناوری جدید به همراه پتانسیل هایی برای کاربردهای فضایی (نشریه الزویر)
 18. شناسایی آسیب لرزه ای در ساختمان ها با استفاده از شبکه های عصبی و داده های مودال (نشریه الزویر)
 19. یک سیستم ERP مبتنی بر وب برای خدمات کسب‌ و کار و مدیریت زنجیره تامین: استفاده در زمان بندی فرایند دنیای واقعی (نشریه الزویر)
 20. وزن های مشترک داخل گروه در DEA: آنالیز کارایی نیروگاه برق (نشریه الزویر)
 21. محاسبه شاخص آتش سوزی و انفجار (F و EI) برای اعتبار راهنمای Dow جهت میزان کنترل هدررفت (نشریه الزویر)
 22. الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده (نشریه IEEE)
 23. مطالعه ای بر روی مکانیزم اعتماد تیم مجازی و استراتژی های ایجاد آن (نشریه IEEE)
 24. مدلسازی رقابت نرم افزاری با استفاده از شبکه های پتری رنگی (نشریه IEEE)
 25. کنترل بازخورد آماری یک فرایند اچ پلاسما (نشریه IEEE)
 26. توسعه مانيتورينگ توزيع شده سلامت بردگاه (ياطاقان) و سيستم ارزياب (نشریه IEEE)
 27. ابعاد یکپارچه CAD / CAM برای ساخت و تولید پیشرفته (نشریه IEEE)
 28. تحلیل سیستم هوایی و زمینی با روش SCIM (نشریه IEEE)
 29. تعمیمات اخیر توزیع وایبول (نشریه IEEE)
 30. طراحی یکپارچه تاسیسات با رویکرد تکاملی توسط الگوریتم شبکه تابع (نشریه اسپرینگر)
 31. بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده: یک مطالعه موردی صنعتی (نشریه اسپرینگر)
 32. چارچوبی برای ارزیابی پروژه های ERP (نشریه تیلور و فرانسیس)
 33. معیارها و متریک‌های عملکرد در تدارکات و مدیریت زنجیره‌ تامین: مروری از نوشتجات جاری (۲۰۰۴-۱۹۹۵) (نشریه تیلور و فرانسیسر)
 34. یک الگوریتم سریع مرکب ازFP-Tree و TID-list برای کاوش الگوی متناوب (نشریه Citeseerx)
 35. آشنایی با توسعه خط محصول نرم افزار (نشریه Citeseerx)
 36. مدیریت زنجیره عرضه : مرور ادبیات و مبانی تحقیقات آتی (نشریه امرالد)
 37.  بررسی سندی رابطه بین اصل ناب و محیط کار (نشریه امرالد)
 38. طبقه ‌بندی چند معیاره برای موجودی قطعات یدکی (نشریه SSRN)
 39. بکارگیری داده کاوی در تقسیم بندی کشور بر اساس مدل RFM (نشریه ACM)
 40. پروتکل ارتباطی کارآمد برای WLAN و WWAN مجتمع (نشریه هینداوی)
 41. حفظ مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در زنجیره های تامین عمومی (نشریه وایلی)
 42. بهینه سازی بیوراکتورها با استفاده از پیدا کردن اکسترموم (نشریه وایلی)
 43. روش جدیدی برای طراحی قوی همزمان تلرانس و پارامترهای محصولات با استفاده از مفاهیم فقدان کیفیت و ANOVA چند متغیره (نشریه وایلی)
 44. روش پیشنهادی برای پیش بینی همگرایی فناوری: تحلیل تاثیر متقابل مبتنی بر ثبت اختراع (نشریه IJAST)
 45. همسو سازی راهبرد های زنجیره عرضه با عدم قطعیت های محصول (نشریه Mba.teipir)
 46. طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی (نشریه Do-cu-cu)
 47. مديريت دانش، مدلسازی زنجيره ارزش و شبيه سازی به عنوان ابزارهای اصلی سفارشی سازی انبوه (نشریه HA)
 48. ممیزی فرایند (نشریه HBR)
 49. ممیزی تولید برای بهبود عملکرد کیفی- یک چارچوب مفهومی (نشریه Efrmanagemen)
 50. سیستم های اقتصادی و اجتماعی در مدیریت زنجیره تامین: تحلیلی بر مطالعه تصمیم گیری محل تسهیلات با روش GIS
 51. اهمیت ایمنی و سلامت :کاربرد و پاک کردن روکش (روکشهای صنعتی)
 52. رشد بهره وری، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در بخش تولید سازماندهی نشده هندی: آیا اصلاحات اجرا می شوند؟
 53. فرهنگ و تجارت الکترونیک :  اولویتهای فرهنگی برای طراحی اطلاعات رابط
 54. تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت (ODAM) (ماکروارگونومی) بر مهندسی انعطاف پذیری: مورد پالایشگاه بزرگ گاز
 55. سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه
 56. طرح پونزی Bernie Madoff: بازده (سود) معتبر از یک مشاور مالی قابل اطمینان
 57. یکپارچه سازی داده های استخراجی به منظور ایجاد پایگاه داده منسجم و پایدار
 58. موانع بتنی با کارایی بالا برای مناطق کار الزامات بین المللی و راه حل های پیشرفته
 59. اداره کردن سازمان های پیچیده : یک روش ساده
 60. تغییرات سازمانی کلید ساخت ظرفیت و ارتقاء موثر سلامت
 61. پایه های خرد برخورد با پارادوکس های ابداعی در فرایندهای NPD شبکه بندی شده: نمونه های طولی آتی
 62. پتانسیل دستگاه های پوکا یوکه برای کاهش تغییرپذیری در ساخت
 63. محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

 


 

بازگشت به صفحه جستجوی مقالات مهندسی صنایع

بازگشت به صفحه انتخاب رشته  

انتقادات و پیشنهادات