دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده زیست شناسی

 در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته زیست شناسی و گرایش های علوم گیاهی، علوم جانوری، بیوانفورماتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی و ژنتیک بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید.

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی کیبورد فشار داده و نگه دارید و همزمان کلید F (دکمه “F” انگلیسی یا دکمه “ب” فارسی) را فشار دهید. بعد از فشار دادن این دو کلید، کادر کوچکی در بالا و یا پایین مرورگر شما باز خواهد شد. کلمه کلیدی خود را آنجا تایپ کنید تا مقاله مربوط را بیابید.

 


لیست مقالات سال ۲۰۲۳ رشته زیست شناسی

 

 1. نقش گلوتاتیون پراکسیدازها در هموستاز ردوکس کلروپلاست در آرابیدوپسیس (نشریه الزویر)
            The contribution of glutathione peroxidases to chloroplast redox homeostasis in Arabidopsis ♦️
 2. تعیین بار باکتریایی میکروبیوتای روده و شناسایی اسپیروپلاسما و ولباچیا در آنوفل گامبیا (نشریه هینداوی)
            Bacteria Load Determination of the Intestinal Microbiota and Identification of Spiroplasma and Wolbachia in Anopheles gambiae ♦️


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۲ رشته زیست شناسی

 

 1. ارزیابی فواصل زمانی مناسب گونه ها برای ادغام داده های تله متری GPS در مدل های محدوده اکولوژیکی (نشریه الزویر)
            Assessment of appropriate species-specific time intervals to integrate GPS telemetry data in ecological niche models ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۱ رشته زیست شناسی

 

 1. آنکولوژی ریاضی کسری: امکان استفاده از حساب دیفرانسیل مرتبه غیرصحیح در مدل های میان رشته ای (نشریه الزویر)
            Fractional Mathematical Oncology: On the potential of non-integer order calculus applied to interdisciplinary models ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۰ رشته زیست شناسی

 

 1. ترکیب ژنوم و واگرایی ویروس جدید کرونا (۲۰۱۹-nCoV) با منشا چین (نشریه الزویر)
            Genome Composition and Divergence of the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Originating in China ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته زیست شناسی

 

 1. واکنش های ژنی تنش میان نسلی و چند نسلی به حشره‌کش اتوفن‌پراکس در فولسومیا کاندیدا (نشریه الزویر)
            Transgenerational and multigenerational stress gene responses to the insecticide etofenprox in Folsomia candida (Collembola) ♦️
 2. اخبار و فراتحلیل در مورد آنتی بادی های آنتی بتا ۲ آنتی گلیکوپروتئین I و تعیین آنها (نشریه الزویر)
            News and meta-analysis regarding anti-Beta 2 glycoprotein I antibodies and their determination ♦️
 3. بیوسنسور DNA بسیار حساس بر اساس پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم الکتروشیمیایی (نشریه الزویر)
            Ultrasensitive DNA biosensor based on electrochemical atom transfer radical polymerization ♦️
 4. بالا بردن تحمل گیاهان سیب زمینی ترانس ژنیک بیان کننده سوپراکسید دیسموتاز مس/روی به دمای پایین (نشریه الزویر)
            Enhanced tolerance of the transgenic potato plants overexpressing Cu/Zn superoxide dismutase to low temperature ♦️
 5. اثر آنتی لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو: شواهد درون تنی (نشریه BMC)
            Antilisterial efficacy of Lactobacillus brevis MF179529 from cow: an in vivo evidence ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته زیست شناسی

 

 1. پیشرفت های جدید در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی مبتنی بر نانولوله کربنی (نشریه الزویر)
            Recent advances in carbon nanotube based electrochemical biosensors ♦️
 2. رشد یک ساختار ثابت و پایدار: هماهنگ کردن رفتار سلولی و الگوسازی در مریستم راسی ساقه (نشریه الزویر)
            The growth of a stable stationary structure: coordinating cell behavior and patterning at the shoot apical meristem ♦️
 3. موضوعی اسرار امیز از جوانه مریستم ذرت (نشریه الزویر)
            All together now, a magical mystery tour of the maize shoot meristem ♦️
 4. بیان ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز در برگ های ذرت با کریپتوچروم (نشریه الزویر)
            Expression of succinate dehydrogenase and fumarase genes in maize leaves is mediated by cryptochrome ♦️
 5. تجمع چربی ها و کاهش کلسترول خون در ماکروفاژهای انسانی THP-1 به دلیل میکرو RNA-212 با هدف گیری STR1 (نشریه الزویر)
            microRNA-212 promotes lipid accumulation and attenuates cholesterol efflux in THP-1 human macrophages by targeting SIRT1 ♦️
 6. محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور (نشریه الزویر)
            Root cell wall solutions for crop plants in saline soils ♦️
 7. برآورد عملکرد تشخيصی چهار رویکرد جهت تشخيص ژيارديا دئوسناليس در نمونه های مدفوع انسان، سگ و گربه ناقل (نشریه الزویر)
            Assessment of the diagnostic performance of four methods for the detection of Giardia duodenalis in fecal samples from human, canine and feline carriers ♦️
 8. نشانگرهای زیستی پروتئومیکس در نارسایی قلبی (نشریه الزویر)
            Proteomic Biomarkers of Heart Failure ♦️
 9. کاهش کلونیزاسیون میکوریزا به واسطه گلیفوسات و تاثیر آن در بازخورد گیاه – خاک (نشریه الزویر)
            Glyphosate decreases mycorrhizal colonization and affects plant-soil feedback ♦️
 10. ژنومیک تک سلولی: پله ای برای اکتشافات ایمونولوژی آینده (نشریه الزویر)
            Single-Cell Genomics: A Stepping Stone for Future Immunology Discoveries ♦️
 11. طبقه بندی مجدد زیرگونه های کلاویباکتر میشیگانانسیس (نشریه NCBI)
            Re-classification of Clavibacter michiganensis subspecies on the basis of whole-genome and multi-locus sequence analyses ♦️
 12. ویژگی دارویی و بخش های فعال بادرنجبویه دنایی و اهمیت ان در ایران : یک مطالعه اصولی (نشریه هینداوی)
            Medicinal Properties and Active Constituents of Dracocephalum kotschyi and Its Significance in Iran: A Systematic Review ♦️
 13. جنبه های فیزیولوژیکی و ژنتیکی پروسه رویان زایی سوماتیکی در گونه های مخروطی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Plant physiological and genetical aspects of the somatic embryogenesis process in conifers ♦️
 14. کیت ابزار CRISPR جهت ویرایش ژنوم و فراتر از آن (نشریه Nature)
            The CRISPR tool kit for genome editing and beyond ♦️
 15. تنظیم کننده های کلیدی بیماری های قلبی عروقی با RNA های غیر کد کننده طولانی (نشریه J-Stage)
            Long Non-Coding RNAs as Key Regulators of Cardiovascular Diseases ♦️
 16. سازگاری رنگ پوست انسان در جمعیت های مختلف (نشریه BMC)
            Adaptation of human skin color in various populations ♦️
 17. بهبود عملکرد رشد، مورفولوژی روده و شاخص های بیوشیمی سرم جوجه های گوشتی در طی مبارزه با آنتریت نکروتیک با مکمل رژیم غذایی L-گلوتامین (نشریه Oxford Journals)
            Dietary L-glutamine supplementation improves growth performance, gut morphology, and serum biochemical indices of broiler chickens during necrotic enteritis challenge ♦️
 18. چگونگی تاثیر رژیم غذایی با چربی بالا و بازه تمرینی با فشار بالا، متابولیسم چربی در کبد و بافت چربی احشایی موش ها (نشریه Wageningenacademic)
            How high-fat diet and high-intensity interval training affect lipid metabolism in the liver and visceral adipose tissue of rats ♦️
 19. مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی مولکولی
            Genetic diversity studies using molecular genetic markers ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۷ رشته زیست شناسی

 

 1. زمان بندی همه چیز است: تنظیم صلاحیت تکوینی در طول اندام زایی اندودرم با علامت دهی مجدد Wnt، BMP و RA (نشریه الزویر)
            Timing is everything: Reiterative Wnt, BMP and RA signaling regulate developmental competence during endoderm organogenesis ♦️
 2. رشد و فراساختار بخش پشتی سخت کوتیکول ها و پوشش شکمی منعطف در بال آرد سوسک قرمز، Tribonium castaneum (نشریه الزویر)
            Development and ultrastructure of the rigid dorsal and flexible ventral cuticles of the elytron of the red flour beetle, Tribolium castaneum ♦️
 3. تکه تکه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه؛ همبستگی خزان یاخته ای وابسته به میتوکندری و شکست در هموستاز مرتبط با PCNA (نشریه الزویر)
            Nanomicelle curcumin-induced DNA fragmentation in testicular tissue; Correlation between mitochondria dependent apoptosis and failed PCNArelated hemostasis ♦️
 4. کانال های یونی فعال شونده با نیروی مکانیکی گیاه: اقیانوسی از امکانات (نشریه الزویر)
            Plant mechanosensitive ion channels: an ocean of possibilities ♦️
 5. ارتباط متابولیسم سلولی کوئرستین و متابولیت گلوکورونید و استرس اکسیداتیو در آدیپوسیت های ۳T3-L1 هیپرتروفی شده (نشریه الزویر)
            Correlation between the cellular metabolism of quercetin and its glucuronide metabolite and oxidative stress in hypertrophied 3T3-L1 adipocytes ♦️
 6. تنظیم ژن در سطح رونویسی و پسارونویسی به وسیله ی RNA غیر کدکننده طولانی (نشریه الزویر)
            Transcriptional and Post-transcriptional Gene Regulation by Long Non-coding RNA ♦️
 7. بررسی گیاهان دارویی ضد فلج (نشریه الزویر)
            Anti-paralytic medicinal plants – Review ♦️
 8. مدارهای ژنتیکی مصنوعی در گیاهان زراعی (نشریه الزویر)
            Synthetic genetic circuits in crop plants ♦️
 9. مدل تکامل زیستی با نرخ جهش مشروط (نشریه الزویر)
            Biological evolution model with conditional mutation rates ♦️
 10. تکنیک های تولید میکرو آرایه های زیستی- یک مرور (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Bio-Microarray Fabrication Techniques—A Review ♦️
 11. ملاتونین و بیماری میتوکندریایی انسان (نشریه NCBI)
            Melatonin and human mitochondrial diseases ♦️
 12. بررسی XOR جدایه های Mycobacterium tuberculosis رشد کرده در دوزهای بالای افلوکساسین با میکروسکوپ الکترونی عبوری (نشریه MDPI)
            Transmission Electron Microscopy of XDR Mycobacterium tuberculosis Isolates Grown on High Dose of Ofloxacin ♦️
 13. سیلیبن، یکی از مولفه های مهم بیواکتیو شیر خردل – شیمی، زیست فراهمی و متابولیسم (نشریه MDPI)
            Silybin, a Major Bioactive Component of Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaernt.)—Chemistry, Bioavailability, and Metabolism ♦️
 14. تنظیم بیان دی ان ای در تقسیم جنین اولیه (نشریه MDPI)
            Regulation of DNA Replication in Early Embryonic Cleavages ♦️
 15. بهینه سازی ، تمایل و استفاده از کدون در ترجمه و تجزیه mRNA (نشریه Nature)
            Codon optimality, bias and usage in translation and mRNA decay ♦️
 16. وراثت مادری تک یاخته ای سوماتیک جانوری که به صورت باکتریوسیت در گونه ای مگس سفید عسلک پنبه تظاهر می یابد (نشریه CellPress)
            Maternal Inheritance of a Single Somatic Animal Cell Displayed by the Bacteriocyte in the Whitefly Bemisia tabaci ♦️
 17. کنفرانس بین المللی زیست شناسی و پزشکی هوشمند (ICIBM) 2016: از داده های بزرگ تا ابزار های تحلیلی بزرگ (نشریه BMC)
            The International Conference on Intelligent Biology and Medicine (ICIBM) 2016: from big data to big analytical tools ♦️
 18. مکانیسم طول عمر گلبول های قرمز خون انسان: نقش کلسیم، پمپ سدیم ، PIEZO1 و کانال های Gardos (نشریه Frontiersin)
            On the Mechanism of Human Red Blood Cell Longevity: Roles of Calcium, the Sodium Pump, PIEZO1, and Gardos Channels ♦️
 19. تاثیر روابط سینک-منبع میان ارگان های فتوسنتزی و ارگان ‌های مصرف کننده‌-جذب در تنظیم کردن فتوسنتز گیاه (نشریه Iuniperpublishers)
            The Role of Source-Sink Relations between Photosynthetic and Assimilate-Consuming Organs in Regulation of Plant Photosynthesis ♦️
 20. کرچک، یک محصول بالقوه چند منظوره زیست محیطی برای گیاه پالایی بهبود یافته و یکپارچه
            Ricinus communis L. (Castor bean), a potential multi-purpose environmental crop for improved and integrated phytoremediation ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۶ رشته زیست شناسی

 

 1. تعامل ژن ها و هورمون های جنسی در اختلالات قابل رشد اعصاب (نشریه الزویر)
            Genes and sex hormones interaction in neurodevelopmental disorders ♦️
 2. پلتفرم کشت سلولی مبتنی بر کاغذ و برنامه های کاربردی زیست پزشکی در حال ظهور (نشریه الزویر)
            Paper-based cell culture platform and its emerging biomedical applications ♦️
 3. تنظیم پمپ H+-ATP آز غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی (نشریه الزویر)
            Plasma Membrane H+ -ATPase Regulation in the Center of Plant Physiology ♦️
 4. دیدگاه های جدید در مورد بیولوژی استئوکلسین (نشریه الزویر)
            New insights into the biology of osteocalcin ♦️
 5. اثرات سایه ساختمان ها بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل گیاه Euonymus fortune (نشریه الزویر)
            Effects of building shade on photosynthesis and chlorophyll fluorescence of Euonymus fortunei ♦️
 6. استخراج فاز جامد پروتئین با استفاده از اکسید گرافنFe@ پوشش داده شده با مایعات یونی (نشریه الزویر)
            Magnetic solid-phase extraction of protein by ionic liquid-coated Fe@graphene oxide ♦️
 7. علائم و نقش مراقبت های پرستاری در مراقبت از کودک مبتلا به اسهال روتاویروس (نشریه الزویر)
            Symptoms And The Role Of Nursing Care In Caring For A Child With Rotavirus Diarrhea ♦️
 8. بهینه سازی گردش کار عملکرد و کیفیت سرویس برای کاربرد بیوانفورماتیک در محاسبات با عملکرد بالا (نشریه الزویر)
            Workflow optimization of performance and quality of service for bioinformatics application in high performance computing ♦️
 9. ساخت سریع مواد معدنی بیومیتیک از رشته های کلاژن و ترکیب با سلول های بنیادین مزانشیمی بند ناف انسان برای التیام شکستگی های استخوان (نشریه الزویر)
            Rapid biomimetic mineralization of collagen fibrils and combining with human umbilical cord mesenchymal stem cells for bone defects healing ♦️
 10. انتخاب ژنومی در حیوانات اهلی: اصول، برنامه های کاربردی و چشم اندازها (نشریه الزویر)
            Genomic selection in domestic animals: Principles, applications and perspectives ♦️
 11. بازبینی تحمل انجماد – اثرات متغیر دما بر تنظیم ژن در علف ها و حبوبات معتدل (نشریه الزویر)
            Freezing tolerance revisited — effects of variable temperatures on gene regulation in temperate grasses and legumes ♦️
 12. مهار تکثیر و متاستاز سرطان با مشتقات سولفونامید کومارین به عنوان مهارکننده های قوی و گزینشی COX-2 (نشریه الزویر)
            Coumarin sulfonamides derivatives as potent and selective COX-2 inhibitors with efficacy in suppressing cancer proliferation and metastasis ♦️
 13. فعالیت های تقویت کننده ضدباکتریایی و آنتی بیوتیکی برگ و پریکارپ میوه رسیده ماداگاسکارینیس در مقابل جدایه های باکتریایی بالینی بیماری زای انسان (نشریه الزویر)
            Antibacterial and antibiotic potentiating activity of Vangueria madagascariensis leaves and ripe fruit pericarp against human pathogenic clinical bacterial isolates ♦️
 14. ارتباط بین مکانیسم های گوناگون درک UV-B و مسیرهای اصلاح DNA در گیاهان (نشریه الزویر)
            The relationship between multiple UV-B perception mechanisms and DNA repair pathways in plants ♦️
 15. متابولیزم ثانویه در تریکودرما – تلاقی شیمی با ژنومیک (نشریه الزویر)
            Secondary metabolism in Trichoderma e Chemistry meets genomics ♦️
 16. واکنش سلول های بنیادین مزانشیمی در محیط آزمایشگاه نسبت به یک ماده پلیمری که با لیزر CO2 اصلاح شده است (نشریه الزویر)
            In vitro mesenchymal stem cell response to a CO2 laser modified polymeric material ♦️
 17. مقاومت در برابر لاکتام در جدا شده های هموفیلوس آنفلوانزا در لهستان (نشریه الزویر)
            b-Lactam resistance among Haemophilus influenzae isolates in Poland ♦️
 18. تاثیر کشت مشترک بر روی استئوژنی و آنژیوژنی سلول های بنیادین مغز استخوان و سلول های اندوتلیال آئورتی (نشریه الزویر)
           Influence of co-culture on osteogenesis and angiogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells and aortic endothelial cells ♦️
 19. سموم جلبکی و تولید کننده ها در آب های دریایی قطر، خلیج فارس (نشریه الزویر)
            Algal toxins and producers in the marine waters of Qatar, Arabian Gulf ♦️
 20. اثرات عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه ‌های زیرگونه خربزه کوچک وحشی اگرستیس و رشد جوانه در آن ‌ها (نشریه الزویر)
            Effects of environmental factors on Cucumis melo L. subsp. agrestis var. agrestis (Naudin) Pangalo seed germination and seedling emergence ♦️
 21. PCR دیجیتال قطره ای برای تجزیه و تحلیل روزمره غذاهای اصلاح شده ژنتیکی (GMO) و مقایسه با PCR کمی زمان واقعی (نشریه الزویر)
            Droplet digital PCR for routine analysis of genetically modified foods (GMO) – A comparison with real-time quantitative PCR ♦️
 22. برنامه ریزی مجدد مستقیم و طبیعی القایی: مکانیزم، مفاهیم و اصول کلی از کرم ها تا مهره داران (نشریه الزویر)
            Natural and induced direct reprogramming: mechanisms, concepts and general principles — from the worm to vertebrates ♦️
 23. واکنش گیاه به تنش سیل (نشریه الزویر)
            Plant responses to flooding stress ♦️
 24. جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی مزانشیمی از ماتریس بافت بند ناف بز (نشریه الزویر)
            Isolation and characterization of mesenchymal stem cells from caprine umbilical cord tissue matrix ♦️
 25. مقاومت بالا در برابر مروپنم در جدا سازهای بالينی Pseudomonas aeruginosa در غياب کرباپنم ها: نقش تغييرات فعال و تغييرات پورين (نشریه الزویر)
            High-level resistance to meropenem in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in the absence of carbapenemases: role of active efflux and porin alterations
   ♦️
 26. برش، اصلاح و بهینه سازی پپتید MIG6segment 2 برای هدف گیری EGFR مرتبط با سرطان ریه (نشریه الزویر)
            Truncation, modification, and optimization of MIG6segment 2 peptide to target lung cancer-related EGFR ♦️
 27. تکامل انهیدراز کربنیک در گیاهان C4 (نشریه الزویر)
            Evolution of carbonic anhydrase in C4 plants ♦️
 28. تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار (نشریه IEEE)
            Channel Estimation Techniques for Diffusion-Based Molecular Communications ♦️
 29. اپی ژنتیک و فرایندهای مولکولی مشترک در احیا ساختارهای پیچیده (نشریه هینداوی)
            Epigenetics and Shared Molecular Processes in the Regeneration of Complex Structures ♦️
 30. سلول های دندریتیک و عفونت لیشمانیا: افزودن لایه های پیچیده ای به این بیماری پیچیده (نشریه هینداوی)
            Dendritic Cells and Leishmania Infection: Adding Layers of Complexity to a Complex Disease ♦️
 31. میکرو RNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتیجه بالینی (نشریه هینداوی)
            MicroRNA Regulation of Endothelial Junction Proteins and Clinical Consequence ♦️
 32. کلون و بیان آنتی بادی های منولکلونال انسانی: کاربرد آن در ایمونوتراپی آلرژن ها (نشریه اسپرینگر)
            The Cloning and Expression of Human Monoclonal Antibodies: Implications for Allergen Immunotherapy ♦️
 33. نقش های تنظیمی اتیلن و گونه های اکسیژن واکنش گر (ROS) در پاسخ های گیاهان به تنش شوری (نشریه اسپرینگر)
            The regulatory roles of ethylene and reactive oxygen species (ROS) in plant salt stress responses ♦️
 34. تاثیرات اتیلن بر شروع ساقه زنی، زردی برگ و نکروز نوک ساقه در گل رز (نشریه اسپرینگر)
            Effects of ethylene on shoot initiation, leaf yellowing, and shoot tip necrosis in roses ♦️
 35. بیومارکرها و ابزارهای تشخیصی جهت تشخیص Helicobacter pylori (نشریه اسپرینگر)
            Biomarkers and diagnostic tools for detection of Helicobacter pylori ♦️
 36. نقش ماکروفاژهای توموری در بدخیمی های انسان: دوست یا دشمن؟ (نشریه وایلی)
             ?Role of tumor-associated macrophages in human malignancies: friend or foe ♦️
 37. ساخت ظرف کشت سلولی ترموریسپانسیو: یک فناوری کلیدی برای مهندسی بافت صفحه سلولی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Fabrication of a thermoresponsive cell culture dish: a key technology for cell sheet tissue engineering ♦️
 38. گوناگونی ساعت های شبانه روزی گیاهی: مقدمه ای از مطالعات کلامیدوموناس ریناردتیای و Physcomitrella Patens (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Diversity of plant circadian clocks: Insights from studies of Chlamydomonas reinhardtii and Physcomitrella patens ♦️
 39. مبانی کشت سلول های حیوانی اساسی برای علم مدرن (نشریه Academic Journals)
            Basics of animal cell culture: Foundation for modern science ♦️
 40. پايگاه داده پروموتور يوکاريوتی (EPD): پيشرفت های اخير (نشریه Oxford Journals)
            The Eukaryotic Promoter Database (EPD): recent developments ♦️
 41. ASDB: پايگاه داده ژن های پيرايش ژنتیکی به صورت متناوب (نشریه Oxford Journals)
            ASDB: database of alternatively spliced genes ♦️
 42. سیستم های بارانداز: یک سرور وب برای پیش بینی و آنالیز بر اساس داروشناسی شبکه (نشریه Oxford Journals)
            systemsDock: a web server for network pharmacology-based prediction and analysis ♦️
 43. تعاملات بین پرولاکتین و کیس پپتین برای کنترل تولید مثل (نشریه Scielo)
            Interactions between prolactin and kisspeptin to control reproduction ♦️
 44. ریخت شناسی ریشه و سینتیک مصرف مواد مغذی توسط کلون های استرالیایی (نشریه Scielo)
            Root Morphology And Nutrient Uptake Kinetics By Australian Cedar Clones ♦️
 45. نقش باکتری های روده در سندرم روده تحریک پذیر: راهکارهای جدید درمانی ( Wjg net)
            Gut microbiota role in irritable bowel syndrome: New therapeutic strategies ♦️
 46. ماست سل های فعال شده سبب تمایز سلولهای B به سلولهای اجرایی می شود (نشریه Nature)
            Activated mast cells promote differentiation of B cells into effector cells ♦️
 47. مغایرت رونویسی-تکثیر: چگونه رخ می دهد و چگونه حل می شوند؟ (نشریه Nature)
            Transcription–replication conflicts: how they occur and how they are resolved ♦️
 48. محکم کردن دیواره یاخته آنتی ژن های کمپیلوباکتر در برابر لاکتوکوکوس لاکتیس (نشریه Frontiersin)
            Cell Wall Anchoring of the Campylobacter Antigens to Lactococcus lactis ♦️
 49. نقش آنتی اکسیدانی و ضد التهابی پاراکسوناز ۱: کاربرد در بیماری تصلب شرایین (نشریه Najms)
            Antioxidant and Anti‑Inflammatory Role of Paraoxonase 1: Implication in Arteriosclerosis Diseases ♦️
 50. مروری بر بیولوژی سم یا توکسین هلیکوباکتر پیلوری ویروس سیتوتوکسین (نشریه MDPI)
            An Overview of Helicobacter pylori VacA Toxin Biology ♦️
 51. تاثيرخویشاوندی و صفات مورفولوژيکي بر برتری جفت گیری نرها در Phytoseiulus persimilis و Neoseiulus californicus (نشریه Biotaxa)
            (Effect of familiarity and morphological traits on male mating precedence in Phytoseiulus persimilis and Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae ♦️
 52. BIM واسطه انکوژن آپوپتوز غیر فعال القا شده در مدل های متعدد موش ترنس ژنیک مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد (نشریه Impactjournals)
           
  BIM mediates oncogene inactivation-induced apoptosis in multiple transgenic mouse models of acute lymphoblastic leukemia ♦️
 53. پتانسیل اندوفیت های باکتریایی به عنوان عوامل موثر بر رشد گیاهان (نشریه Omicsonline)
            Potential of Bacterial Endophytes as Plant Growth Promoting Factors ♦️
 54. تاثیر نوع غلات و آنزیم های اضافی بر عملکرد، فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده، میکروفلورای روده ای و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی (نشریه PSJ)
            Effect of Cereal Type and Enzyme Addition on Performance, Pancreatic Enzyme Activity, Intestinal Microflora and Gut Morphology of Broilers ♦️
 55. Urtica dioica در حوزه پزشکی (نشریه Ibbj)
            Urtica Dioica, An Emerauld in the Medical Kingdom ♦️
 56. ارتباط فلوریزین آزاد شده توسط باقیمانده ریشه سیب با بیماری کشت مجدد سیب (نشریه Fupress)
            Phlorizin released by apple root debris is related to apple replant disease ♦️
 57. تکامل اولیه زیست ساخت پلی ایزو پرنول و منشا دیواره های سلولی (نشریه Peerj)
            Early evolution of polyisoprenol biosynthesis and the origin of cell walls ♦️
 58. چهار نوع جدید بگونیا از پیوندزنی بین گونه ای Begonia natunaensis C.W.Lin & C.I.Peng × Begonia puspitae Ardi (نشریه BIODIVERSITAS)
            Four new varieties of Begonia from interspecific hybridization Begonia natunaensis C.W.Lin & C.I.Peng × Begonia puspitae Ardi ♦️
 59. تاثیر بهاره سازی و اندازه پیاز بر تولید گل شاخه بریده زنبق و پیازهای زنبق
            Influence of vernalization and bulb size on the production of lily cut flowers and lily bulbs ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۵ رشته زیست شناسی

 

 1. دینامیک(پویایی) جمیعت و توزیع مکانی نماتد نیزه ای کلمبیا در پنبه (نشریه الزویر)
 2. تنظیم دمایی رشد مورفولوژیکی (پدیده شناسی گیاه) (نشریه الزویر)
 3. نقش پروکسیدازهای دیواره سلولی در رشد و نمو گیاهی (نشریه الزویر)
 4. از بین بردن رکود دانه علف ها (ارزن): بازبینی (نشریه الزویر)
 5. نتایج عملکرد ریوی برای ارزیابی مراقبت فیبروز کیستیک (نشریه الزویر)
 6. خوردگی بتن ناشی از میکروبیولوژی: مطالعه موردی شبکه فاضلاب ترکیبی (نشریه الزویر)
 7. سیلیمارین (silymarin) از طریق فسفرسیلاسیون ترئونین-۲۸۶ سبب تخریب پروتئوزومی سیکلین D-1 در سلول های سرطانی کلورکتال می شود (نشریه الزویر)
 8. سلول های استرومای مزانشیمی مشتق شده از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ عصبی و کاربرد فعلی در تحقیقات عصب زدایی (نشریه الزویر)
 9. ترمیم و احیای آسیب های عصب لامبوساکرال در موش هایی با مجرای کیتوزان دارای سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (نشریه الزویر)
 10. روش شناسی برای مطالعه برهم کنش پلیمرها از طریق تصویربرداری رزونانس پلاسمون سطحی (نشریه الزویر)
 11. اثرات عصاره گیاه Silybummarianum (L) Gaertn یا سیلیمارین بر وضعیت اکسیداسیون وhs-CRP در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو (نشریه الزویر)
 12. افزایش تولید زیست سوخت با مهندسی دیواره های سلولی گیاه (نشریه الزویر)
 13. مکانیزم های مولکولی و مدل های حیوانی وردینگ هافمن SMA (نشریه الزویر)
 14. پوشش سلولی باکتری گرم مثبت و تاثیر آن بر فعالیت پپتیدهای ضد میکروبی (نشریه الزویر)
 15. نقد و بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی: مطالعه مروری (نشریه الزویر)
 16. ترقی های اخیر در زمینه شبیه سازی اتمی در توالی یابی DNA با جریان الکتریکی (نشریه الزویر)
 17. تنوع در ساختمان ریشه می تواند راندمان مصرف آب گیاه را توضیح دهد؟ مطالعه مدلسازی (نشریه الزویر)
 18. حذف گزینشی لپتوموناز در هم کشتی آزمایشگاهی با لشمانیا (نشریه الزویر)
 19. SIRT6 با ترمیم برش پایه به روش وابسته به PARP1؛ از بروز زوال هنگام پیری جلوگیری میکند (نشریه تیلور و فرانسیس)
 20. آرکی آنزیم ها و کاربردهای آن در بیوکاتالیزورهای صنعتی (نشریه هینداوی)
 21. تعدیل کانال های سدیم ولتاژی توسط فعالیت گیرنده ۱ و ۲ فاکتور نکروز تومور در نورون های DRG کوچک موش ها (نشریه هینداوی)
 22. افزایش تولید فلاوونوئیدها از طریق الیسیتور متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم (نشریه اسپرینگر)
 23. MicroRNA ها در سرطان پستان: آنکوژن و سرکوبگرهای تومور با پتانسیل بالینی (نشریه اسپرینگر)
 24. برآورد نشانگر مولکولی ژن مهاری جوانه (tin) جهت استفاده در اصلاح نژاد گندم به کمک نشانگر (نشریه اسپرینگر)
 25. پیدایش، تشخیص و سم زدایی از مایکوتوکسین ها (نشریه اسپرینگر)
 26. اپیدمی شناسی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت چند دارویی در نژادهای باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده از بزرگسالان در ایران (نشریه NCBI)
 27. نوکاردیوز ریوی نوکاردیا thailandica در یک بیمار پس از پیوند ارگان توپر (نشریه NCBI)
 28. وزیکول های خارج سلولی در سرطان: اگزوزوم‌ها، میکرووزیکول ها و نقش نوظهور انکوزوم های بزرگ (نشریه NCBI)
 29. پوسته تخم مرغ به عنوان منبع غنی کلسیم کربنات طبیعی در ترکیب با هیالورونان و مواد افزودنی مفید برای مواد پیوند استخوان (نشریه BMC)
 30. مسیر ترشحی جدید برای پروتئین های نوترکیب در باسیلوس سوبتیلیس (نشریه BMC)
 31. لقاح مصنوعی (IVF) در پستانداران: تغییرات اپی ژنتیک و رشدی مفاهیم علمی و اخلاق زیستی برای IVF در انسان ها (نشریه BMC)
 32. مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR (نشریه وایلی)
            ANFIS modeling for bacteria detection based on GNR biosensor ♦️
 33. بیولوژی مولکولی سرطان کبد (نشریه وایلی)
 34. مدل های دیابتی ناشی از استرپتوزوتوسین در موش و موش صحرایی (نشریه وایلی)
 35. وراثت پدری و محدودیت رشد IGF2 از پدر (نشریه NEJM)
 36. نقش اگزوپلی ساکاریدهای سیانوباکتریایی در کمپلکس میکروبی Mat و بیوفیلم های فتوتروفیک (نشریه MDPI)
 37. تاثیرات محیطی و ژنتیک بر خلاقیت کاربردی: مطالعه ای بر روی دوقلوهای جدا از هم پرورش یافته (نشریه NIH)
 38. تنظیم رو به پایین pu.1 در لوسمی حاد میلوئیدی (مغز استخوان) (AML) القا شده از اشعه در موش: از مکانیسم ملکولی تا AML انسانی (نشریه Oxford Journals)
 39. کنترل الگو، رشد و تمایز ژن های شناسایی اندام گل (نشریه Oxford Journals)
 40. زمان گل دادن: تعامل بین فتو پریود و ساعت شبانه روزی (نشریه Oxford Journals)
 41. پپتید های ضد میکروبی طبیعی علیه باسیل کخ (نشریه Academic Journals)
 42. یک سیستم ژن محور CRISPR-Cas9 در تولید مثل افراد ماده در پشه ناقل مالاریا Anopheles gambiae (نشریه Nature)
  تنوع ژنتيکی Pyricularia grisea، عامل موثر ایجاد بلاست برنج توسط SRR (نشریه SemanticScholar)
 43. بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهابی: وضعیت فعلی و چشم انداز آینده (نشریه Phytopharmajournal)
            Systematic review of plant steroids as potential antiinflammatory agents: Current status and future perspectives ♦️
 44. اثرات غیرطبیعی مستقیم و غیرمستقیم هتروزیگوسیتی بر صفات مربوط به سازگاری در Alpine ibex (نشریه Rspb)
 45. تولید یک جز کاربردی برای تولید خمیر ترش با تخمیر سبوس با سویه های لاکتوباسیلوس (نشریه SciencePublishingGroup)
 46. استرس اکسیداتیو و آسیب قلبی عروقی قسمت اول: مکانیزم های عمومی و نظارت بر ROS در داخل بدن (نشریه Ahajournals)
 47. ساختار موزاییک آبگونه غشای سلولی و متاستاز سرطان (نشریه Aacrjournals)
 48. نقش میکروگلیا و ماکروفاژهای فعال شده ساکن در واحد عصبی – عروقی طی کم‌خونی موضعی مغزی: آیا این موضوع همچنان نامعلوم است؟ (نشریه Karger)
 49. پلی پلوئیدی در دوزیستان (نشریه Karger)
 50. اثر نانونقره روی جوانه زنی بذر و رشد دانهال بذر شنبلیله (نشریه Ijfe)
 51. سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی (نشریه Annualreviews)
 52. سلول های بنیادی به عنوان ناقل سلولی جهت ژن درمانی علیه گلیوبلاستوما (نشریه Ijcem)
 53. کیفیت اصلاح شده گیاهان ریحان توسط سلنیوم و یا اسید اسکوربیک (نشریه Tubitak)
 54. برآورد شدت بیماری و جداسازی ویژگی های بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV) از جنوب غربی اتیوپی (نشریه Ijlsci)
 55. سیستم های انتقال عامل رشد ملهم از ماتریکس برون یاخته ای به منظور بهبودی زخم پوست (نشریه Liebertpub)
 56. استرس و ژنوم دینامیک: استروئیدها، فراوراثت و ترنسپوزوم (نشریه Pnas)
 57. بررسی گیاه OROBANCHE FOETIDA POIR (گل جالیز)
 58. آلکالوئیدها متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی
 59. جداسازی و شناسایی گونه های باسیلوس از خاک و بررسی خواص ضد باکتریایی آن ها

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۴ رشته زیست شناسی

 

 1. تغییرات در تکثیر سلولهای تک هسته ای خون محیطی گوسفندان و آزادسازی سیتوکین توسط مکمل اسیدهای چرب چند غیر اشباعی در رژیم غذایی تحت دمای محیط بالا (نشریه الزویر)
            Alterations in sheep peripheral blood mononuclear cell proliferation and cytokine release by polyunsaturated fatty acid supplementation in the diet under high ambient temperature ♦️
 2. بیان بیش از حد پذیرنده‌ ویتامین D در سلول استخوان‌ ساز (osteoblast) و استئوسیت‌ ها (نشریه الزویر)
 3. قارچ کش اکسی کلرید مس و تاثیر آن بر رشد و تنش اکسیدشونده گیاهان سیب زمینی (نشریه الزویر)
 4. بارکدینگ DNA ماده گیاهی دارویی برای شناسایی(نشریه الزویر)
 5. مسیرهای سیگنالینگ در سرطان پستان: هدف قرار دادن درمانی ریزمحیطی (نشریه الزویر)
 6. رمزگشایی فرکانس نوسانات کلسیم (نشریه الزویر)
 7. الگویابی الکتروشیمیایی به عنوان یک ابزار برای ساخت میکرو آرایه های بیومولکول (نشریه الزویر)
 8. آمینواسیدها – زندگی میان متابولیسم و سیگنالینگ (نشریه الزویر)
 9. ارتباط بین پلی مورفیسم در ژن CD36، اکسیداسیون چربی و ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی (نشریه الزویر)
 10. باز شدن گلهای قلمه های جنس زنبق رقم x hollandica ، تحت تاثیر دما، خشک داری (انبارسازی خشک) و نور است (نشریه الزویر)
 11. نیکوتین باعث کاهش فعالیت انتقال گلوتامات ۳ می شود (نشریه الزویر)
 12. کنترل هورمونی رشد سلول های ژرمینه و اسپرماتوژنز (نشریه الزویر)
 13. ماتریس خارج سلولی: یک میکرومحیط دینامیک برای جایگاه سلول های بنیادین (نشریه الزویر)
 14. مقايسه انتقال RNA کوتاه تداخلی (siRNA) با ماکروفاژهای حاصل از مونوسيت گاوی با استفاده از ترا آلودگی و الکتروپوریشن (نشریه الزویر)
 15. رده بندی و تنوع بیان ژن های دی هیدرین گندم (نشریه الزویر)
 16. سیستم نورون آینه ای و مهارت حرکتی: چه اتفاقی می‌افتد؟ (نشریه الزویر)
 17. تابش گاما به گرده و ریشه کن کردن ویروس فلج حاد اسرائیلی (نشریه الزویر)
 18. پیشرفت در اثر امواج صوتی بر روی گیاهان (نشریه الزویر)
 19. شیره آوند چوبی حاوی پروتئین در پنبه که در پاسخ به تنش محیطی و توسعه دیواره سلولی نقش دارند (نشریه اسپرینگر)
            Xylem sap in cotton contains proteins that contribute to environmental stress response and cell wall development ♦️
 20. فعالیت چند جانبه Listeriolysin O ، سیتولایزین وابسته به کلسترول در لیستریا مونوسیتوژنز (نشریه اسپرینگر)
            Multifaceted Activity of Listeriolysin O, the CholesterolDependent Cytolysin of Listeria monocytogenes ♦️
 21. بابونه ماتریکاریا (Matricaria chamomilla) (نشریه اسپرینگر)
 22. ROR1، یک پروتئین جنینی با یک نقش نوظهور در زیست شناسی سرطان (نشریه اسپرینگر)
 23. آلبینیسم در آندروژنز جو (نشریه اسپرینگر)
 24. تجربه ارزشمند در تعیین کمیت موجودات اصلاح شده ژنتیکی (نشریه اسپرینگر)
 25. ترتیب گذاری نسل جدید:تغییر الگو در تصدیق تشخیص مولکولی (نشریه وایلی)
 26. مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها (نشریه NCBI)
 27. بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) کروموزوم های متافاز انسانی (نشریه NCBI)
 28. تکامل مستقل موازی توانایی بیماریزایی در جنس یرسینیا (نشریه NCBI)
 29. تحلیل ژنتیکی تنوع ماده اصلی وراثت نیشکر محلی چینی مبتنی بر چند ریختی آماج استارت کدون (نشریه هینداوی)
 30. مکانیزم تحمل شوری در گیاهان: مشخصات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی (نشریه هینداوی)
 31. مقاله جامع درباره تحلیل موتاسیون آلبینیسم چشمی پوستی (نشریه هینداوی)
 32. نقش لنفوسیت های بی در سرطان (نشریه هینداوی)
 33. بررسی تغییرات آینده در روش های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی (نشریه تیلور و فرانسیس)
 34. عملکرد نسبی گونه های جو دوسر (Avena sativa) از نظر رشد و عملکرد دانه (نشریه Academic Journals)
 35. واکوئل مربوط به پژمرده شدن یک بخش lytic مشخص شده برای تجزیه پروتئین های کلروپلاست؟ (نشریه MDPI)
 36. ارزیابی سمیت مهارکننده های بیوفیلم مبتنی بر ۵- آریل-۲-آمینو ایمیدازول در برابر خطوط سلول یوکاریوتی، سلول های استخوانی و Caenorhabditis elegans نماتد (نشریه MDPI)
 37. جهش‌ها در پذیراگر ویتامین D و راشی تیسم ‌های ارثی مقاوم در برابر ویتامین D (نشریه Nature)
 38. خاصیت آنتی باکتریال عالی کامپوزیت های اکسید روی/اکسید گرافن ناشی از غلظت موضعی بالای روی اطراف باکتری (نشریه ACS)
 39. پیوند PCL/پوسته تخم مرغ برای ترمیم و بازسازی استخوان (نشریه ASME)
 40. اجتماع کپسیدهای ویروسی فلج حاد اسراییل باز ترکیب شده (نشریه PLOS)
 41. تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی دروسوفیلا (نشریه Frontiersin)
            Hox gene regulation in the central nervous system of Drosophila ♦️
 42. اسکیزوفرنی: نتیجه ای از تعاملات ژن-محیط است؟ (نشریه Frontiersin)
 43. استراتژی ترکیبی واریته در یک آزمایش G × G با برنج و قارچ بلاست Magnaporthe oryzae (نشریه Frontiersin)
 44. ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO – یک روش شیمیایی سبز (نشریه Ajabs)
 45. خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی (نشریه Omics)
 46. زردچوبه باعث القای آپوپتوز در محیط های in vitro و in vivo سلول های سرطانی پستانی و مهار رشد تومور می گردد (نشریه Ijcep)
 47. بررسی راهکارهای خالص سازی آنزيم ماناز ميکروبی (نشریه Ijpbs)
 48. درمان هایپر ترمیای بافت های تومور با گرمادهی مستقیم لیزر و نانوذرات طلا (نشریه Scirp)
 49. مطالعه ای بر روی روابط تنوع ژنتیکی و بعضی از گیاه های دارویی با استفاده از نشانه گر های مولکولی RAPD (نشریه Ijcmas)
 50. پیشرفت های حاصله در تجزیه و تحلیل پروتئوم غشای پلاسمایی خردل (Arabidopsis) (نشریه Frontiersin)
 51. نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم اسپرماتوژنز (نشریه Frontiersin)
 52. گلوکوزینولات: منبع جدید و پتانسیل بیولوژیکی (نشریه Austinpublishinggroup)
 53. بررسی مقایسه ای کارایی القای کشت ریشه مویی در چهار گیاه دارویی مهم با استفاده از Agrobacterium rhizogenes (نشریه Ijcmas)
 54. اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه دو پایه در تست موش صحرایی بالغ (نشریه Lifesciencesite)
 55. کروم سنسینگ در زمینه میکروبیولوژی مواد غذایی (نشریه Aem)
 56. بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری از طریق افزایش رشد ریشه، تولید اسمولیت و حذف سدیم از طریق ترشحات ریشه با سویه های تریکودرما (نشریه Apsnet)
 57. دینامیک بودن پروتئین های غشای پلاسمایی گیاه: PIN ها و غیره (نشریه Biologists)
 58. اثر ضد تکثیری silibinin روی سلول های HT-29 سرطان آدنوماتوز کلون
 59. طبقه بندی و برآورد شیوه های یادگیری ماشین در روابط کمی با فعالیت نانوساختار-فعالیت (QSAR)
 60. کشت بافت و تکثیر یک گیاه ضد مالاریا, گیاه درمنه دشتی
 61. بررسی اثر متقابل حرارت و اسانس آویشن بر طول عمر گل نرگس برش خورده
 62. القای سمیت سلولی گزنه در سلول های LNCaP کارسینوم پروستات انسان: درگیری استرس اکسیداتیو، دپلاریزه شدن میتوکندریایی و آپوپتوز

 


 

لیست کل مقالات ترجمه شده زیست شناسی

 


 

بازگشت به صفحه جستجوی مقالات زیست شناسی

بازگشت به صفحه انتخاب رشته  

انتقادات و پیشنهادات

دکمه بازگشت به بالا