دانلود ترجمه مقاله برآورد شدت بیماری و جداسازی ویژگی های بیماری بلاست – Ijlsci 2015

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

برآورد شدت بیماری و جداسازی ویژگی های بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV) از جنوب غربی اتیوپی

عنوان انگلیسی مقاله:

Assessment of disease intensity and isolates characterization of blast disease (Pyricularia oryzae CAV.) from South West of Ethiopia

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی علوم زیستی – International Journal of Life Sciences
کلمات کلیدی برنج، بلاست، Pyricularia oryzae، ارزيابی، شدت بيماری، جدايه های Po، توصیف
ارائه شده از دانشگاه گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، دانشگاه امبو، اتیوپی، شرق آفریقا
نویسندگان Mebratu Gebremariam Asfaha, Thangavel Selvaraj , Getaneh Woldeab
رفرنس دارد 
کد محصول ۹۳۸۶
نشریه Ijlsci

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه طلایی⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۲ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

توصیف مناطق مورد مطالعه

ارزیابی شدت بیماری بلاست

جمع آوری نمونه های گیاهی بیمار

جداسازی، خالص سازی و شناسایی جدایه های بلاست برنج

توصیف جدایه های بلاست برنج

ارزیابی محیط های کشت مختلف برای رشد جدایه های P. oryzae

اثر دما بر رشد جدايه هاي بلاست

تاثير pH بر رشد ميسليومی جدايه هاي بلاست

آزمایش بیماری زایی برای جدایه های P. oryzae

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج و بحث

ارزیابی شدت بیماری بلاست

شيوع، بروز و شدت بيماری بلاست در ارقام برنج

توصیف جدایه های بلاست برنج

ارزيابي محيط های کشت مختلف بر اسپورزایی جدایه های بلاست

قطر رشد کلنی جدایه های بلاست برنج روی محيط های مختلف کشت

توصیف کلنی جدایه های Po روی محیط های کشت مختلف

توصیف کنیدی جدایه های Po برنج

اثر دما بر رشد جدايه هاي Po

تاثير pH بر رشد ميسليومی جدايه هاي Po روي محيط PD Broth

آزمایش بیماری زایی جدایه های Po

نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

بیماری بلاست (Pyricularia oryzae Cav.) یکی از مهم ترین محدودیت های زنده برای تولید برنج در جنوب غربی اتیوپی است. مطالعه حاضر به منظور تعيين شدت بيماری بلاست و توصیف جدايه های آن در مزارع کوهستانی کشت برنج جنوب غربی SNNPRS اتیوپی انجام شد. ارزیابی بلاست برنج در ۹۰ مزرعه در سه منطقه طی دوره کشت اصلی از ماه می تا اکتبر ۲۰۱۳ در مناطق بزرگ کوهستانی کشت برنج در منطقه Kaffa، Benchi-Maji و Sheka در جنوب غربی اتیوپی انجام شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که بروز و شدت بیماری در مزارع برنج از کم تا زیاد است که به تفاوت های اگرواکولوژیکی و ارقام بستگی دارد. بلاست برنج در تمامی مکان های ارزیابی شده در سطوح متفاوت مشاهده شد. شیوع بلاست برنج در شش منطقه مختلف از ۰۱/۴۲ تا ۶۹/۸۵ درصد متغیر بود. بيشترين ميزان بروز بلاست برنج در منطقه Otuwa (69/85 درصد) و کمترين ميزان آن در منطقه Argoba (01/42 %) ثبت شده است. میانگین شیوع کلی شش محل در سه ناحیه جنوب غربی اتیوپی (SNNPRS) به ۶۸/۶۵ % رسید. به همین ترتیب، شدت بلاست روند مشابهی را نسبت به شیوع آن در تمام شش محل نشان داد. بیشترین شدت بلاست در منطقه Otuwa با محدوده ۸۸/۸ تا ۸/۸۸% و میانگین شدت ۷/۵۵ درصد و کمترین شدت در منطقه Argoba (62/33 درصد) ثبت شد. میانگین شدت کلی در شش محل در سه ناحیه از جنوب غرب SNNPRS به ۱۵/۴۷ % رسید. در تمام سه ناحیه مورد ارزیابی، شیوع بیماری انفلوانزا ۱۰۰٪ بود. بلاست برنج، جدایه های Po بر اساس پارامترهای رشدشان روی شش جدایه از جمله Po12، Po28، Po41، Po55، Po72 و Po85 شناسایی و توصیف شدند. از چهار محیط کشت (آگار آرد جو، آگار آرد برنج، آگار عصاره مالت و آگار دکستروز سیب زمینی)، رشد مطلوب و اسپور زایی خوب جدایه های Po در آگار آرد جو و بعد از آن در آگار آرد برنج به دست آمد. دمای و pH مطلوب رشد جدایه های Po به ترتیب در حدود ۳۰ درجه سلسیوس و pH 5/6 بود. می توان نتیجه گرفت که بلاست برنج مهم ترین بیماری ارقام برنج در جنوب غربی (SNNPRS) اتیوپی بود. مطالعات بیشتر برای ارزیابی مقاومت ارقام برنج کوهستانی در مقابل پاتوژن های بلاست (جدایه های Po) در شرایط گلخانه و شرایط طبیعی مورد نیاز است.

 

نتیجه گیری
هدف اصلی این مطالعه، بررسی میزان شيوع، بروز و شدت بيماری بلاست برنج در ارقام برنج در جنوب غربی اتیوپی و شناسایی جدايه های پاتوژن بلاست برنج جمع آوری شده از مناطق مختلف جنوب غربی اتیوپی بود که در تمام مناطق ارزیابی شده مقدار آن متفاوت بود. نتايج ارزيابي نشان داد که بروز و شدت بيماري بلاست از شدت کم تا زیاد از مزرعه تا مزرعه و از مکان تا مکان بسته به شرايط اگرواکولوژی و محيطي هر منطقه متفاوت بود. محیط های کشت مختلف بر اساس قطر کلنی مورد بررسی قرار گرفتند تا محیط مناسب برای رشد جدایه های Po مشخص شود. محیط های مختلف بر اساس توانایی خود در اسپورزایی جدایه های Po مورد ارزیابی قرار گرفتند و اسپورزایی خوب در محیط کشت آگار میل اوت برای تمام شش جدایه (Po12، Po28، Po41، Po55، Po 72 و Po 85) مشاهده شد. دمای مطلوب برای رشد حداکثری شش ایزوله Po از ۲۵ تا ۳۰ درجه سلسیوس متغیر بود. وزن خشک میسلیومی جدایه های Po به طور معنی داری از pH 3 تا ۵/۶ افزایش یافته و بعد از آن کاهش یافت. می توان نتیجه گرفت که بلاست برنج مهم ترین بیماری ارقام برنج در جنوب غربی (SNNPRS) اتیوپی است. محيط مناسب، دماي مطلوب و pH مورد نظر برای رشد ميسليومي و اسپورزایی جدايه هاي P. oryzae و حداکثر رشد ميسليومی و اسپورزایی در محيط کشت آگار میل اوت و بعد از آن در محیط آگار آرد برنج مشاهده شد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Blast (Pyricularia oryzae Cav.) disease is one of the most important biotic constraints to rice production in South West of Ethiopia. The present study was conducted to determine the intensity of the blast disease and their isolates characterization in upland rice cultivated fields of South West of SNNPRS of Ethiopia. The assessment of rice blast was carried out in 90 farmers’ fields in three districts during the main cropping season from May to October 2013, in the major upland rice growing areas of Kaffa, Benchi-Maji and Sheka zones in South West of Ethiopia. The results of the assessment revealed that the incidence and severity of the disease vary from low to high on the rice fields depending on the agro-ecological and cultivars differences. Rice blast was observed in all assessed locations at variable levels. The incidence of rice blast in six different localities varied from 42.01 to 85.69%. The highest mean incidence of rice blast was recorded in Otuwa locality (85.69%) and the lowest incidence recorded in Argoba locality (42.01%). The overall mean incidence of six localities in three districts of the South west of Ethiopia (SNNPRS) reached 65.68%. Likewise, blast severity showed similar trend as that of incidence in all six localities. The highest severity was recorded in Otuwa locality with range of 8.88 – 88.8 % and the mean severity values of 55.7% while the lowest severity was recorded in Argoba locality (33.62%). The overall mean severity of the six localities in three districts of the South west SNNPRS reached 47.15%. The entire assessed three districts showed 100 % blast disease prevalence. Rice blast, Po isolates were characterized and identified based on their growth parameters into six isolates such as Po12, Po28, Po41, Po55, Po72 and Po85. Among the four culture media (oat meal agar, rice flour agar, malt extract agar and potato dextrose agar), the Po isolates were grown on optimum growth and good sporulation in oat meal agar followed by rice flour agar. The optimum temperature and pH of the growth of the Po isolates were at 30oC and 6.5, in almost all isolates, respectively. It could be concluded that the rice blast was the most important disease of rice cultivars in South West (SNNPRS) of Ethiopia. Further studies could be conducted to evaluate the upland rice cultivars resistance against the isolated blast (Po isolates) pathogens under greenhouse and natural environmental conditions.

 

CONCLUSIONS

The primary aim of this study was to assess the rice blast disease prevalence, incidence and severity on upland rice cultivars in the South west of Ethiopia and to characterize the rice blast pathogen isolates collected from various South West areas of Ethiopia. It was observed in all assessed localities at variable levels. The results of the assessment revealed that the incidence and severity of the blast disease varied from slight to high intensity from field to field and localities to localities depending on the agro-ecological and environmental conditions prevailing in each locality. The different culture media was evaluated based on colony diameter to get suitable media for the growth of the Po isolates. The different media was evaluated on their potential of sporulation of Po isolates and good sporulation was observed on the medium of oat meal agar for all the six isolates (Po12. Po28, Po41, Po55, Po 72 and Po 85). The ideal temperatures for the maximum growth of six Po isolates were ranged from 25°C to 30°C temperature levels. The dry mycelial weight of Po isolates was significantly increased from pH 3.0 to pH 6.5 and which further start too deteriorated. It could be concluded that rice blast was the most important disease of rice cultivars in South West (SNNPRS) of Ethiopia. Suitable media, optimum temperature and pH level preferred to the mycelial growth and sporulation of the P. oryzae isolates and maximum mycelial growth and sporulation was found in oat meal agar medium followed by rice flour agar medium.

 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

برآورد شدت بیماری و جداسازی ویژگی های بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV) از جنوب غربی اتیوپی

عنوان انگلیسی مقاله:

Assessment of disease intensity and isolates characterization of blast disease (Pyricularia oryzae CAV.) from South West of Ethiopia

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا