دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده زیست شناسی – ۲۰۱۹

 در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته زیست شناسی و گرایش های علوم گیاهی، علوم جانوری، بیوانفورماتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی و ژنتیک بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید.

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی کیبورد فشار داده و نگه دارید و همزمان کلید F (دکمه “F” انگلیسی یا دکمه “ب” فارسی) را فشار دهید. بعد از فشار دادن این دو کلید، کادر کوچکی در بالا و یا پایین مرورگر شما باز خواهد شد. کلمه کلیدی خود را آنجا تایپ کنید تا مقاله مربوط را بیابید.

 


 

 

لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته زیست شناسی

 

 1. واکنش های ژنی تنش میان نسلی و چند نسلی به حشره‌کش اتوفن‌پراکس در فولسومیا کاندیدا (نشریه الزویر)
            Transgenerational and multigenerational stress gene responses to the insecticide etofenprox in Folsomia candida (Collembola) ♦️
 2. بالا بردن تحمل گیاهان سیب زمینی ترانس ژنیک بیان کننده سوپراکسید دیسموتاز مس/روی به دمای پایین (نشریه الزویر)
            Enhanced tolerance of the transgenic potato plants overexpressing Cu/Zn superoxide dismutase to low temperature ♦️
 3. اثر آنتی لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو: شواهد درون تنی (نشریه BMC)
            Antilisterial efficacy of Lactobacillus brevis MF179529 from cow: an in vivo evidence ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته زیست شناسی

 

 1. پیشرفت های جدید در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی مبتنی بر نانولوله کربنی (نشریه الزویر)
            Recent advances in carbon nanotube based electrochemical biosensors ♦️
 2. رشد یک ساختار ثابت و پایدار: هماهنگ کردن رفتار سلولی و الگوسازی در مریستم راسی ساقه (نشریه الزویر)
            The growth of a stable stationary structure: coordinating cell behavior and patterning at the shoot apical meristem ♦️
 3. موضوعی اسرار امیز از جوانه مریستم ذرت (نشریه الزویر)
            All together now, a magical mystery tour of the maize shoot meristem ♦️
 4. بیان ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز در برگ های ذرت با کریپتوچروم (نشریه الزویر)
            Expression of succinate dehydrogenase and fumarase genes in maize leaves is mediated by cryptochrome ♦️
 5. تجمع چربی ها و کاهش کلسترول خون در ماکروفاژهای انسانی THP-1 به دلیل میکرو RNA-212 با هدف گیری STR1 (نشریه الزویر)
            microRNA-212 promotes lipid accumulation and attenuates cholesterol efflux in THP-1 human macrophages by targeting SIRT1 ♦️
 6. محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور (نشریه الزویر)
            Root cell wall solutions for crop plants in saline soils ♦️
 7. برآورد عملکرد تشخيصی چهار رویکرد جهت تشخيص ژيارديا دئوسناليس در نمونه های مدفوع انسان، سگ و گربه ناقل (نشریه الزویر)
            Assessment of the diagnostic performance of four methods for the detection of Giardia duodenalis in fecal samples from human, canine and feline carriers ♦️
 8. نشانگرهای زیستی پروتئومیکس در نارسایی قلبی (نشریه الزویر)
            Proteomic Biomarkers of Heart Failure ♦️
 9. کاهش کلونیزاسیون میکوریزا به واسطه گلیفوسات و تاثیر آن در بازخورد گیاه – خاک (نشریه الزویر)
            Glyphosate decreases mycorrhizal colonization and affects plant-soil feedback ♦️
 10. ژنومیک تک سلولی: پله ای برای اکتشافات ایمونولوژی آینده (نشریه الزویر)
            Single-Cell Genomics: A Stepping Stone for Future Immunology Discoveries ♦️
 11. طبقه بندی مجدد زیرگونه های کلاویباکتر میشیگانانسیس (نشریه NCBI)
            Re-classification of Clavibacter michiganensis subspecies on the basis of whole-genome and multi-locus sequence analyses ♦️
 12. ویژگی دارویی و بخش های فعال بادرنجبویه دنایی و اهمیت ان در ایران : یک مطالعه اصولی (نشریه هینداوی)
            Medicinal Properties and Active Constituents of Dracocephalum kotschyi and Its Significance in Iran: A Systematic Review ♦️
 13. جنبه های فیزیولوژیکی و ژنتیکی پروسه رویان زایی سوماتیکی در گونه های مخروطی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Plant physiological and genetical aspects of the somatic embryogenesis process in conifers ♦️
 14. کیت ابزار CRISPR جهت ویرایش ژنوم و فراتر از آن (نشریه Nature)
            The CRISPR tool kit for genome editing and beyond ♦️
 15. تنظیم کننده های کلیدی بیماری های قلبی عروقی با RNA های غیر کد کننده طولانی (نشریه J-Stage)
            Long Non-Coding RNAs as Key Regulators of Cardiovascular Diseases ♦️
 16. سازگاری رنگ پوست انسان در جمعیت های مختلف (نشریه BMC)
            Adaptation of human skin color in various populations ♦️
 17. بهبود عملکرد رشد، مورفولوژی روده و شاخص های بیوشیمی سرم جوجه های گوشتی در طی مبارزه با آنتریت نکروتیک با مکمل رژیم غذایی L-گلوتامین (نشریه Oxford Journals)
            Dietary L-glutamine supplementation improves growth performance, gut morphology, and serum biochemical indices of broiler chickens during necrotic enteritis challenge ♦️
 18. چگونگی تاثیر رژیم غذایی با چربی بالا و بازه تمرینی با فشار بالا، متابولیسم چربی در کبد و بافت چربی احشایی موش ها (نشریه Wageningenacademic)
            How high-fat diet and high-intensity interval training affect lipid metabolism in the liver and visceral adipose tissue of rats ♦️
 19. مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی مولکولی
            Genetic diversity studies using molecular genetic markers ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۷ رشته زیست شناسی

 

 1. زمان بندی همه چیز است: تنظیم صلاحیت تکوینی در طول اندام زایی اندودرم با علامت دهی مجدد Wnt، BMP و RA (نشریه الزویر)
            Timing is everything: Reiterative Wnt, BMP and RA signaling regulate developmental competence during endoderm organogenesis ♦️
 2. رشد و فراساختار بخش پشتی سخت کوتیکول ها و پوشش شکمی منعطف در بال آرد سوسک قرمز، Tribonium castaneum (نشریه الزویر)
            Development and ultrastructure of the rigid dorsal and flexible ventral cuticles of the elytron of the red flour beetle, Tribolium castaneum ♦️
 3. تکه تکه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه؛ همبستگی خزان یاخته ای وابسته به میتوکندری و شکست در هموستاز مرتبط با PCNA (نشریه الزویر)
            Nanomicelle curcumin-induced DNA fragmentation in testicular tissue; Correlation between mitochondria dependent apoptosis and failed PCNArelated hemostasis ♦️
 4. کانال های یونی فعال شونده با نیروی مکانیکی گیاه: اقیانوسی از امکانات (نشریه الزویر)
            Plant mechanosensitive ion channels: an ocean of possibilities ♦️
 5. ارتباط متابولیسم سلولی کوئرستین و متابولیت گلوکورونید و استرس اکسیداتیو در آدیپوسیت های ۳T3-L1 هیپرتروفی شده (نشریه الزویر)
            Correlation between the cellular metabolism of quercetin and its glucuronide metabolite and oxidative stress in hypertrophied 3T3-L1 adipocytes ♦️
 6. تنظیم ژن در سطح رونویسی و پسارونویسی به وسیله ی RNA غیر کدکننده طولانی (نشریه الزویر)
            Transcriptional and Post-transcriptional Gene Regulation by Long Non-coding RNA ♦️
 7. بررسی گیاهان دارویی ضد فلج (نشریه الزویر)
            Anti-paralytic medicinal plants – Review ♦️
 8. مدارهای ژنتیکی مصنوعی در گیاهان زراعی (نشریه الزویر)
            Synthetic genetic circuits in crop plants ♦️
 9. مدل تکامل زیستی با نرخ جهش مشروط (نشریه الزویر)
            Biological evolution model with conditional mutation rates ♦️
 10. تکنیک های تولید میکرو آرایه های زیستی- یک مرور (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Bio-Microarray Fabrication Techniques—A Review ♦️
 11. ملاتونین و بیماری میتوکندریایی انسان (نشریه NCBI)
            Melatonin and human mitochondrial diseases ♦️
 12. بررسی XOR جدایه های Mycobacterium tuberculosis رشد کرده در دوزهای بالای افلوکساسین با میکروسکوپ الکترونی عبوری (نشریه MDPI)
            Transmission Electron Microscopy of XDR Mycobacterium tuberculosis Isolates Grown on High Dose of Ofloxacin ♦️
 13. سیلیبن، یکی از مولفه های مهم بیواکتیو شیر خردل – شیمی، زیست فراهمی و متابولیسم (نشریه MDPI)
            Silybin, a Major Bioactive Component of Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaernt.)—Chemistry, Bioavailability, and Metabolism ♦️
 14. تنظیم بیان دی ان ای در تقسیم جنین اولیه (نشریه MDPI)
            Regulation of DNA Replication in Early Embryonic Cleavages ♦️
 15. بهینه سازی ، تمایل و استفاده از کدون در ترجمه و تجزیه mRNA (نشریه Nature)
            Codon optimality, bias and usage in translation and mRNA decay ♦️
 16. وراثت مادری تک یاخته ای سوماتیک جانوری که به صورت باکتریوسیت در گونه ای مگس سفید عسلک پنبه تظاهر می یابد (نشریه CellPress)
            Maternal Inheritance of a Single Somatic Animal Cell Displayed by the Bacteriocyte in the Whitefly Bemisia tabaci ♦️
 17. کنفرانس بین المللی زیست شناسی و پزشکی هوشمند (ICIBM) 2016: از داده های بزرگ تا ابزار های تحلیلی بزرگ (نشریه BMC)
            The International Conference on Intelligent Biology and Medicine (ICIBM) 2016: from big data to big analytical tools ♦️
 18. مکانیسم طول عمر گلبول های قرمز خون انسان: نقش کلسیم، پمپ سدیم ، PIEZO1 و کانال های Gardos (نشریه Frontiersin)
            On the Mechanism of Human Red Blood Cell Longevity: Roles of Calcium, the Sodium Pump, PIEZO1, and Gardos Channels ♦️
 19. تاثیر روابط سینک-منبع میان ارگان های فتوسنتزی و ارگان ‌های مصرف کننده‌-جذب در تنظیم کردن فتوسنتز گیاه (نشریه Iuniperpublishers)
            The Role of Source-Sink Relations between Photosynthetic and Assimilate-Consuming Organs in Regulation of Plant Photosynthesis ♦️
 20. کرچک، یک محصول بالقوه چند منظوره زیست محیطی برای گیاه پالایی بهبود یافته و یکپارچه
            Ricinus communis L. (Castor bean), a potential multi-purpose environmental crop for improved and integrated phytoremediation ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۶ رشته زیست شناسی

 

 1. تعامل ژن ها و هورمون های جنسی در اختلالات قابل رشد اعصاب (نشریه الزویر)
            Genes and sex hormones interaction in neurodevelopmental disorders ♦️
 2. پلتفرم کشت سلولی مبتنی بر کاغذ و برنامه های کاربردی زیست پزشکی در حال ظهور (نشریه الزویر)
            Paper-based cell culture platform and its emerging biomedical applications ♦️
 3. تنظیم پمپ H+-ATP آز غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی (نشریه الزویر)
            Plasma Membrane H+ -ATPase Regulation in the Center of Plant Physiology ♦️
 4. دیدگاه های جدید در مورد بیولوژی استئوکلسین (نشریه الزویر)
            New insights into the biology of osteocalcin ♦️
 5. اثرات سایه ساختمان ها بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل گیاه Euonymus fortune (نشریه الزویر)
            Effects of building shade on photosynthesis and chlorophyll fluorescence of Euonymus fortunei ♦️
 6. استخراج فاز جامد پروتئین با استفاده از اکسید گرافنFe@ پوشش داده شده با مایعات یونی (نشریه الزویر)
            Magnetic solid-phase extraction of protein by ionic liquid-coated Fe@graphene oxide ♦️
 7. علائم و نقش مراقبت های پرستاری در مراقبت از کودک مبتلا به اسهال روتاویروس (نشریه الزویر)
            Symptoms And The Role Of Nursing Care In Caring For A Child With Rotavirus Diarrhea ♦️
 8. بهینه سازی گردش کار عملکرد و کیفیت سرویس برای کاربرد بیوانفورماتیک در محاسبات با عملکرد بالا (نشریه الزویر)
            Workflow optimization of performance and quality of service for bioinformatics application in high performance computing ♦️
 9. ساخت سریع مواد معدنی بیومیتیک از رشته های کلاژن و ترکیب با سلول های بنیادین مزانشیمی بند ناف انسان برای التیام شکستگی های استخوان (نشریه الزویر)
            Rapid biomimetic mineralization of collagen fibrils and combining with human umbilical cord mesenchymal stem cells for bone defects healing ♦️
 10. انتخاب ژنومی در حیوانات اهلی: اصول، برنامه های کاربردی و چشم اندازها (نشریه الزویر)
            Genomic selection in domestic animals: Principles, applications and perspectives ♦️
 11. بازبینی تحمل انجماد – اثرات متغیر دما بر تنظیم ژن در علف ها و حبوبات معتدل (نشریه الزویر)
            Freezing tolerance revisited — effects of variable temperatures on gene regulation in temperate grasses and legumes ♦️
 12. مهار تکثیر و متاستاز سرطان با مشتقات سولفونامید کومارین به عنوان مهارکننده های قوی و گزینشی COX-2 (نشریه الزویر)
            Coumarin sulfonamides derivatives as potent and selective COX-2 inhibitors with efficacy in suppressing cancer proliferation and metastasis ♦️
 13. فعالیت های تقویت کننده ضدباکتریایی و آنتی بیوتیکی برگ و پریکارپ میوه رسیده ماداگاسکارینیس در مقابل جدایه های باکتریایی بالینی بیماری زای انسان (نشریه الزویر)
            Antibacterial and antibiotic potentiating activity of Vangueria madagascariensis leaves and ripe fruit pericarp against human pathogenic clinical bacterial isolates ♦️
 14. ارتباط بین مکانیسم های گوناگون درک UV-B و مسیرهای اصلاح DNA در گیاهان (نشریه الزویر)
            The relationship between multiple UV-B perception mechanisms and DNA repair pathways in plants ♦️
 15. متابولیزم ثانویه در تریکودرما – تلاقی شیمی با ژنومیک (نشریه الزویر)
            Secondary metabolism in Trichoderma e Chemistry meets genomics ♦️
 16. واکنش سلول های بنیادین مزانشیمی در محیط آزمایشگاه نسبت به یک ماده پلیمری که با لیزر CO2 اصلاح شده است (نشریه الزویر)
            In vitro mesenchymal stem cell response to a CO2 laser modified polymeric material ♦️
 17. مقاومت در برابر لاکتام در جدا شده های هموفیلوس آنفلوانزا در لهستان (نشریه الزویر)
            b-Lactam resistance among Haemophilus influenzae isolates in Poland ♦️
 18. تاثیر کشت مشترک بر روی استئوژنی و آنژیوژنی سلول های بنیادین مغز استخوان و سلول های اندوتلیال آئورتی (نشریه الزویر)
           Influence of co-culture on osteogenesis and angiogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells and aortic endothelial cells ♦️
 19. سموم جلبکی و تولید کننده ها در آب های دریایی قطر، خلیج فارس (نشریه الزویر)
            Algal toxins and producers in the marine waters of Qatar, Arabian Gulf ♦️
 20. اثرات عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه ‌های زیرگونه خربزه کوچک وحشی اگرستیس و رشد جوانه در آن ‌ها (نشریه الزویر)
            Effects of environmental factors on Cucumis melo L. subsp. agrestis var. agrestis (Naudin) Pangalo seed germination and seedling emergence ♦️
 21. PCR دیجیتال قطره ای برای تجزیه و تحلیل روزمره غذاهای اصلاح شده ژنتیکی (GMO) و مقایسه با PCR کمی زمان واقعی (نشریه الزویر)
            Droplet digital PCR for routine analysis of genetically modified foods (GMO) – A comparison with real-time quantitative PCR ♦️
 22. برنامه ریزی مجدد مستقیم و طبیعی القایی: مکانیزم، مفاهیم و اصول کلی از کرم ها تا مهره داران (نشریه الزویر)
            Natural and induced direct reprogramming: mechanisms, concepts and general principles — from the worm to vertebrates ♦️
 23. واکنش گیاه به تنش سیل (نشریه الزویر)
            Plant responses to flooding stress ♦️
 24. جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی مزانشیمی از ماتریس بافت بند ناف بز (نشریه الزویر)
            Isolation and characterization of mesenchymal stem cells from caprine umbilical cord tissue matrix ♦️
 25. مقاومت بالا در برابر مروپنم در جدا سازهای بالينی Pseudomonas aeruginosa در غياب کرباپنم ها: نقش تغييرات فعال و تغييرات پورين (نشریه الزویر)
            High-level resistance to meropenem in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in the absence of carbapenemases: role of active efflux and porin alterations
   ♦️
 26. برش، اصلاح و بهینه سازی پپتید MIG6segment 2 برای هدف گیری EGFR مرتبط با سرطان ریه (نشریه الزویر)
            Truncation, modification, and optimization of MIG6segment 2 peptide to target lung cancer-related EGFR ♦️
 27. تکامل انهیدراز کربنیک در گیاهان C4 (نشریه الزویر)
            Evolution of carbonic anhydrase in C4 plants ♦️
 28. تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار (نشریه IEEE)
            Channel Estimation Techniques for Diffusion-Based Molecular Communications ♦️
 29. اپی ژنتیک و فرایندهای مولکولی مشترک در احیا ساختارهای پیچیده (نشریه هینداوی)
            Epigenetics and Shared Molecular Processes in the Regeneration of Complex Structures ♦️
 30. سلول های دندریتیک و عفونت لیشمانیا: افزودن لایه های پیچیده ای به این بیماری پیچیده (نشریه هینداوی)
            Dendritic Cells and Leishmania Infection: Adding Layers of Complexity to a Complex Disease ♦️
 31. میکرو RNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتیجه بالینی (نشریه هینداوی)
            MicroRNA Regulation of Endothelial Junction Proteins and Clinical Consequence ♦️
 32. کلون و بیان آنتی بادی های منولکلونال انسانی: کاربرد آن در ایمونوتراپی آلرژن ها (نشریه اسپرینگر)
            The Cloning and Expression of Human Monoclonal Antibodies: Implications for Allergen Immunotherapy ♦️
 33. نقش های تنظیمی اتیلن و گونه های اکسیژن واکنش گر (ROS) در پاسخ های گیاهان به تنش شوری (نشریه اسپرینگر)
            The regulatory roles of ethylene and reactive oxygen species (ROS) in plant salt stress responses ♦️
 34. تاثیرات اتیلن بر شروع ساقه زنی، زردی برگ و نکروز نوک ساقه در گل رز (نشریه اسپرینگر)
            Effects of ethylene on shoot initiation, leaf yellowing, and shoot tip necrosis in roses ♦️
 35. بیومارکرها و ابزارهای تشخیصی جهت تشخیص Helicobacter pylori (نشریه اسپرینگر)
            Biomarkers and diagnostic tools for detection of Helicobacter pylori ♦️
 36. نقش ماکروفاژهای توموری در بدخیمی های انسان: دوست یا دشمن؟ (نشریه وایلی)
             ?Role of tumor-associated macrophages in human malignancies: friend or foe ♦️
 37. ساخت ظرف کشت سلولی ترموریسپانسیو: یک فناوری کلیدی برای مهندسی بافت صفحه سلولی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Fabrication of a thermoresponsive cell culture dish: a key technology for cell sheet tissue engineering ♦️
 38. گوناگونی ساعت های شبانه روزی گیاهی: مقدمه ای از مطالعات کلامیدوموناس ریناردتیای و Physcomitrella Patens (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Diversity of plant circadian clocks: Insights from studies of Chlamydomonas reinhardtii and Physcomitrella patens ♦️
 39. مبانی کشت سلول های حیوانی اساسی برای علم مدرن (نشریه Academic Journals)
            Basics of animal cell culture: Foundation for modern science ♦️
 40. پايگاه داده پروموتور يوکاريوتی (EPD): پيشرفت های اخير (نشریه Oxford Journals)
            The Eukaryotic Promoter Database (EPD): recent developments ♦️
 41. ASDB: پايگاه داده ژن های پيرايش ژنتیکی به صورت متناوب (نشریه Oxford Journals)
            ASDB: database of alternatively spliced genes ♦️
 42. سیستم های بارانداز: یک سرور وب برای پیش بینی و آنالیز بر اساس داروشناسی شبکه (نشریه Oxford Journals)
            systemsDock: a web server for network pharmacology-based prediction and analysis ♦️
 43. تعاملات بین پرولاکتین و کیس پپتین برای کنترل تولید مثل (نشریه Scielo)
            Interactions between prolactin and kisspeptin to control reproduction ♦️
 44. ریخت شناسی ریشه و سینتیک مصرف مواد مغذی توسط کلون های استرالیایی (نشریه Scielo)
            Root Morphology And Nutrient Uptake Kinetics By Australian Cedar Clones ♦️
 45. نقش باکتری های روده در سندرم روده تحریک پذیر: راهکارهای جدید درمانی ( Wjg net)
            Gut microbiota role in irritable bowel syndrome: New therapeutic strategies ♦️
 46. ماست سل های فعال شده سبب تمایز سلولهای B به سلولهای اجرایی می شود (نشریه Nature)
            Activated mast cells promote differentiation of B cells into effector cells ♦️
 47. مغایرت رونویسی-تکثیر: چگونه رخ می دهد و چگونه حل می شوند؟ (نشریه Nature)
            Transcription–replication conflicts: how they occur and how they are resolved ♦️
 48. محکم کردن دیواره یاخته آنتی ژن های کمپیلوباکتر در برابر لاکتوکوکوس لاکتیس (نشریه Frontiersin)
            Cell Wall Anchoring of the Campylobacter Antigens to Lactococcus lactis ♦️
 49. نقش آنتی اکسیدانی و ضد التهابی پاراکسوناز ۱: کاربرد در بیماری تصلب شرایین (نشریه Najms)
            Antioxidant and Anti‑Inflammatory Role of Paraoxonase 1: Implication in Arteriosclerosis Diseases ♦️
 50. مروری بر بیولوژی سم یا توکسین هلیکوباکتر پیلوری ویروس سیتوتوکسین (نشریه MDPI)
            An Overview of Helicobacter pylori VacA Toxin Biology ♦️
 51. تاثيرخویشاوندی و صفات مورفولوژيکي بر برتری جفت گیری نرها در Phytoseiulus persimilis و Neoseiulus californicus (نشریه Biotaxa)
            (Effect of familiarity and morphological traits on male mating precedence in Phytoseiulus persimilis and Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae ♦️
 52. BIM واسطه انکوژن آپوپتوز غیر فعال القا شده در مدل های متعدد موش ترنس ژنیک مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد (نشریه Impactjournals)
           
  BIM mediates oncogene inactivation-induced apoptosis in multiple transgenic mouse models of acute lymphoblastic leukemia ♦️
 53. پتانسیل اندوفیت های باکتریایی به عنوان عوامل موثر بر رشد گیاهان (نشریه Omicsonline)
            Potential of Bacterial Endophytes as Plant Growth Promoting Factors ♦️
 54. تاثیر نوع غلات و آنزیم های اضافی بر عملکرد، فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده، میکروفلورای روده ای و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی (نشریه PSJ)
            Effect of Cereal Type and Enzyme Addition on Performance, Pancreatic Enzyme Activity, Intestinal Microflora and Gut Morphology of Broilers ♦️
 55. Urtica dioica در حوزه پزشکی (نشریه Ibbj)
            Urtica Dioica, An Emerauld in the Medical Kingdom ♦️
 56. ارتباط فلوریزین آزاد شده توسط باقیمانده ریشه سیب با بیماری کشت مجدد سیب (نشریه Fupress)
            Phlorizin released by apple root debris is related to apple replant disease ♦️
 57. تکامل اولیه زیست ساخت پلی ایزو پرنول و منشا دیواره های سلولی (نشریه Peerj)
            Early evolution of polyisoprenol biosynthesis and the origin of cell walls ♦️
 58. چهار نوع جدید بگونیا از پیوندزنی بین گونه ای Begonia natunaensis C.W.Lin & C.I.Peng × Begonia puspitae Ardi (نشریه BIODIVERSITAS)
            Four new varieties of Begonia from interspecific hybridization Begonia natunaensis C.W.Lin & C.I.Peng × Begonia puspitae Ardi ♦️
 59. تاثیر بهاره سازی و اندازه پیاز بر تولید گل شاخه بریده زنبق و پیازهای زنبق
            Influence of vernalization and bulb size on the production of lily cut flowers and lily bulbs ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۵ رشته زیست شناسی

 

 1. دینامیک(پویایی) جمیعت و توزیع مکانی نماتد نیزه ای کلمبیا در پنبه (نشریه الزویر)
 2. تنظیم دمایی رشد مورفولوژیکی (پدیده شناسی گیاه) (نشریه الزویر)
 3. نقش پروکسیدازهای دیواره سلولی در رشد و نمو گیاهی (نشریه الزویر)
 4. از بین بردن رکود دانه علف ها (ارزن): بازبینی (نشریه الزویر)
 5. نتایج عملکرد ریوی برای ارزیابی مراقبت فیبروز کیستیک (نشریه الزویر)
 6. خوردگی بتن ناشی از میکروبیولوژی: مطالعه موردی شبکه فاضلاب ترکیبی (نشریه الزویر)
 7. سیلیمارین (silymarin) از طریق فسفرسیلاسیون ترئونین-۲۸۶ سبب تخریب پروتئوزومی سیکلین D-1 در سلول های سرطانی کلورکتال می شود (نشریه الزویر)
 8. سلول های استرومای مزانشیمی مشتق شده از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ عصبی و کاربرد فعلی در تحقیقات عصب زدایی (نشریه الزویر)
 9. ترمیم و احیای آسیب های عصب لامبوساکرال در موش هایی با مجرای کیتوزان دارای سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (نشریه الزویر)
 10. روش شناسی برای مطالعه برهم کنش پلیمرها از طریق تصویربرداری رزونانس پلاسمون سطحی (نشریه الزویر)
 11. اثرات عصاره گیاه Silybummarianum (L) Gaertn یا سیلیمارین بر وضعیت اکسیداسیون وhs-CRP در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو (نشریه الزویر)
 12. افزایش تولید زیست سوخت با مهندسی دیواره های سلولی گیاه (نشریه الزویر)
 13. مکانیزم های مولکولی و مدل های حیوانی وردینگ هافمن SMA (نشریه الزویر)
 14. پوشش سلولی باکتری گرم مثبت و تاثیر آن بر فعالیت پپتیدهای ضد میکروبی (نشریه الزویر)
 15. نقد و بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی: مطالعه مروری (نشریه الزویر)
 16. ترقی های اخیر در زمینه شبیه سازی اتمی در توالی یابی DNA با جریان الکتریکی (نشریه الزویر)
 17. تنوع در ساختمان ریشه می تواند راندمان مصرف آب گیاه را توضیح دهد؟ مطالعه مدلسازی (نشریه الزویر)
 18. حذف گزینشی لپتوموناز در هم کشتی آزمایشگاهی با لشمانیا (نشریه الزویر)
 19. SIRT6 با ترمیم برش پایه به روش وابسته به PARP1؛ از بروز زوال هنگام پیری جلوگیری میکند (نشریه تیلور و فرانسیس)
 20. آرکی آنزیم ها و کاربردهای آن در بیوکاتالیزورهای صنعتی (نشریه هینداوی)
 21. تعدیل کانال های سدیم ولتاژی توسط فعالیت گیرنده ۱ و ۲ فاکتور نکروز تومور در نورون های DRG کوچک موش ها (نشریه هینداوی)
 22. افزایش تولید فلاوونوئیدها از طریق الیسیتور متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم (نشریه اسپرینگر)
 23. MicroRNA ها در سرطان پستان: آنکوژن و سرکوبگرهای تومور با پتانسیل بالینی (نشریه اسپرینگر)
 24. برآورد نشانگر مولکولی ژن مهاری جوانه (tin) جهت استفاده در اصلاح نژاد گندم به کمک نشانگر (نشریه اسپرینگر)
 25. پیدایش، تشخیص و سم زدایی از مایکوتوکسین ها (نشریه اسپرینگر)
 26. اپیدمی شناسی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت چند دارویی در نژادهای باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده از بزرگسالان در ایران (نشریه NCBI)
 27. نوکاردیوز ریوی نوکاردیا thailandica در یک بیمار پس از پیوند ارگان توپر (نشریه NCBI)
 28. وزیکول های خارج سلولی در سرطان: اگزوزوم‌ها، میکرووزیکول ها و نقش نوظهور انکوزوم های بزرگ (نشریه NCBI)
 29. پوسته تخم مرغ به عنوان منبع غنی کلسیم کربنات طبیعی در ترکیب با هیالورونان و مواد افزودنی مفید برای مواد پیوند استخوان (نشریه BMC)
 30. مسیر ترشحی جدید برای پروتئین های نوترکیب در باسیلوس سوبتیلیس (نشریه BMC)
 31. لقاح مصنوعی (IVF) در پستانداران: تغییرات اپی ژنتیک و رشدی مفاهیم علمی و اخلاق زیستی برای IVF در انسان ها (نشریه BMC)
 32. مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR (نشریه وایلی)
            ANFIS modeling for bacteria detection based on GNR biosensor ♦️
 33. بیولوژی مولکولی سرطان کبد (نشریه وایلی)
 34. مدل های دیابتی ناشی از استرپتوزوتوسین در موش و موش صحرایی (نشریه وایلی)
 35. وراثت پدری و محدودیت رشد IGF2 از پدر (نشریه NEJM)
 36. نقش اگزوپلی ساکاریدهای سیانوباکتریایی در کمپلکس میکروبی Mat و بیوفیلم های فتوتروفیک (نشریه MDPI)
 37. تاثیرات محیطی و ژنتیک بر خلاقیت کاربردی: مطالعه ای بر روی دوقلوهای جدا از هم پرورش یافته (نشریه NIH)
 38. تنظیم رو به پایین pu.1 در لوسمی حاد میلوئیدی (مغز استخوان) (AML) القا شده از اشعه در موش: از مکانیسم ملکولی تا AML انسانی (نشریه Oxford Journals)
 39. کنترل الگو، رشد و تمایز ژن های شناسایی اندام گل (نشریه Oxford Journals)
 40. زمان گل دادن: تعامل بین فتو پریود و ساعت شبانه روزی (نشریه Oxford Journals)
 41. پپتید های ضد میکروبی طبیعی علیه باسیل کخ (نشریه Academic Journals)
 42. یک سیستم ژن محور CRISPR-Cas9 در تولید مثل افراد ماده در پشه ناقل مالاریا Anopheles gambiae (نشریه Nature)
  تنوع ژنتيکی Pyricularia grisea، عامل موثر ایجاد بلاست برنج توسط SRR (نشریه SemanticScholar)
 43. بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهابی: وضعیت فعلی و چشم انداز آینده (نشریه Phytopharmajournal)
            Systematic review of plant steroids as potential antiinflammatory agents: Current status and future perspectives ♦️
 44. اثرات غیرطبیعی مستقیم و غیرمستقیم هتروزیگوسیتی بر صفات مربوط به سازگاری در Alpine ibex (نشریه Rspb)
 45. تولید یک جز کاربردی برای تولید خمیر ترش با تخمیر سبوس با سویه های لاکتوباسیلوس (نشریه SciencePublishingGroup)
 46. استرس اکسیداتیو و آسیب قلبی عروقی قسمت اول: مکانیزم های عمومی و نظارت بر ROS در داخل بدن (نشریه Ahajournals)
 47. ساختار موزاییک آبگونه غشای سلولی و متاستاز سرطان (نشریه Aacrjournals)
 48. نقش میکروگلیا و ماکروفاژهای فعال شده ساکن در واحد عصبی – عروقی طی کم‌خونی موضعی مغزی: آیا این موضوع همچنان نامعلوم است؟ (نشریه Karger)
 49. پلی پلوئیدی در دوزیستان (نشریه Karger)
 50. اثر نانونقره روی جوانه زنی بذر و رشد دانهال بذر شنبلیله (نشریه Ijfe)
 51. سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی (نشریه Annualreviews)
 52. سلول های بنیادی به عنوان ناقل سلولی جهت ژن درمانی علیه گلیوبلاستوما (نشریه Ijcem)
 53. کیفیت اصلاح شده گیاهان ریحان توسط سلنیوم و یا اسید اسکوربیک (نشریه Tubitak)
 54. برآورد شدت بیماری و جداسازی ویژگی های بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV) از جنوب غربی اتیوپی (نشریه Ijlsci)
 55. سیستم های انتقال عامل رشد ملهم از ماتریکس برون یاخته ای به منظور بهبودی زخم پوست (نشریه Liebertpub)
 56. استرس و ژنوم دینامیک: استروئیدها، فراوراثت و ترنسپوزوم (نشریه Pnas)
 57. بررسی گیاه OROBANCHE FOETIDA POIR (گل جالیز)
 58. آلکالوئیدها متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی
 59. جداسازی و شناسایی گونه های باسیلوس از خاک و بررسی خواص ضد باکتریایی آن ها

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۴ رشته زیست شناسی

 

 1. تغییرات در تکثیر سلولهای تک هسته ای خون محیطی گوسفندان و آزادسازی سیتوکین توسط مکمل اسیدهای چرب چند غیر اشباعی در رژیم غذایی تحت دمای محیط بالا (نشریه الزویر)
            Alterations in sheep peripheral blood mononuclear cell proliferation and cytokine release by polyunsaturated fatty acid supplementation in the diet under high ambient temperature ♦️
 2. بیان بیش از حد پذیرنده‌ ویتامین D در سلول استخوان‌ ساز (osteoblast) و استئوسیت‌ ها (نشریه الزویر)
 3. قارچ کش اکسی کلرید مس و تاثیر آن بر رشد و تنش اکسیدشونده گیاهان سیب زمینی (نشریه الزویر)
 4. بارکدینگ DNA ماده گیاهی دارویی برای شناسایی(نشریه الزویر)
 5. مسیرهای سیگنالینگ در سرطان پستان: هدف قرار دادن درمانی ریزمحیطی (نشریه الزویر)
 6. رمزگشایی فرکانس نوسانات کلسیم (نشریه الزویر)
 7. الگویابی الکتروشیمیایی به عنوان یک ابزار برای ساخت میکرو آرایه های بیومولکول (نشریه الزویر)
 8. آمینواسیدها – زندگی میان متابولیسم و سیگنالینگ (نشریه الزویر)
 9. ارتباط بین پلی مورفیسم در ژن CD36، اکسیداسیون چربی و ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی (نشریه الزویر)
 10. باز شدن گلهای قلمه های جنس زنبق رقم x hollandica ، تحت تاثیر دما، خشک داری (انبارسازی خشک) و نور است (نشریه الزویر)
 11. نیکوتین باعث کاهش فعالیت انتقال گلوتامات ۳ می شود (نشریه الزویر)
 12. کنترل هورمونی رشد سلول های ژرمینه و اسپرماتوژنز (نشریه الزویر)
 13. ماتریس خارج سلولی: یک میکرومحیط دینامیک برای جایگاه سلول های بنیادین (نشریه الزویر)
 14. مقايسه انتقال RNA کوتاه تداخلی (siRNA) با ماکروفاژهای حاصل از مونوسيت گاوی با استفاده از ترا آلودگی و الکتروپوریشن (نشریه الزویر)
 15. رده بندی و تنوع بیان ژن های دی هیدرین گندم (نشریه الزویر)
 16. سیستم نورون آینه ای و مهارت حرکتی: چه اتفاقی می‌افتد؟ (نشریه الزویر)
 17. تابش گاما به گرده و ریشه کن کردن ویروس فلج حاد اسرائیلی (نشریه الزویر)
 18. پیشرفت در اثر امواج صوتی بر روی گیاهان (نشریه الزویر)
 19. شیره آوند چوبی حاوی پروتئین در پنبه که در پاسخ به تنش محیطی و توسعه دیواره سلولی نقش دارند (نشریه اسپرینگر)
            Xylem sap in cotton contains proteins that contribute to environmental stress response and cell wall development ♦️
 20. فعالیت چند جانبه Listeriolysin O ، سیتولایزین وابسته به کلسترول در لیستریا مونوسیتوژنز (نشریه اسپرینگر)
            Multifaceted Activity of Listeriolysin O, the CholesterolDependent Cytolysin of Listeria monocytogenes ♦️
 21. بابونه ماتریکاریا (Matricaria chamomilla) (نشریه اسپرینگر)
 22. ROR1، یک پروتئین جنینی با یک نقش نوظهور در زیست شناسی سرطان (نشریه اسپرینگر)
 23. آلبینیسم در آندروژنز جو (نشریه اسپرینگر)
 24. تجربه ارزشمند در تعیین کمیت موجودات اصلاح شده ژنتیکی (نشریه اسپرینگر)
 25. ترتیب گذاری نسل جدید:تغییر الگو در تصدیق تشخیص مولکولی (نشریه وایلی)
 26. مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها (نشریه NCBI)
 27. بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) کروموزوم های متافاز انسانی (نشریه NCBI)
 28. تکامل مستقل موازی توانایی بیماریزایی در جنس یرسینیا (نشریه NCBI)
 29. تحلیل ژنتیکی تنوع ماده اصلی وراثت نیشکر محلی چینی مبتنی بر چند ریختی آماج استارت کدون (نشریه هینداوی)
 30. مکانیزم تحمل شوری در گیاهان: مشخصات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی (نشریه هینداوی)
 31. مقاله جامع درباره تحلیل موتاسیون آلبینیسم چشمی پوستی (نشریه هینداوی)
 32. نقش لنفوسیت های بی در سرطان (نشریه هینداوی)
 33. بررسی تغییرات آینده در روش های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی (نشریه تیلور و فرانسیس)
 34. عملکرد نسبی گونه های جو دوسر (Avena sativa) از نظر رشد و عملکرد دانه (نشریه Academic Journals)
 35. واکوئل مربوط به پژمرده شدن یک بخش lytic مشخص شده برای تجزیه پروتئین های کلروپلاست؟ (نشریه MDPI)
 36. ارزیابی سمیت مهارکننده های بیوفیلم مبتنی بر ۵- آریل-۲-آمینو ایمیدازول در برابر خطوط سلول یوکاریوتی، سلول های استخوانی و Caenorhabditis elegans نماتد (نشریه MDPI)
 37. جهش‌ها در پذیراگر ویتامین D و راشی تیسم ‌های ارثی مقاوم در برابر ویتامین D (نشریه Nature)
 38. خاصیت آنتی باکتریال عالی کامپوزیت های اکسید روی/اکسید گرافن ناشی از غلظت موضعی بالای روی اطراف باکتری (نشریه ACS)
 39. پیوند PCL/پوسته تخم مرغ برای ترمیم و بازسازی استخوان (نشریه ASME)
 40. اجتماع کپسیدهای ویروسی فلج حاد اسراییل باز ترکیب شده (نشریه PLOS)
 41. تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی دروسوفیلا (نشریه Frontiersin)
            Hox gene regulation in the central nervous system of Drosophila ♦️
 42. اسکیزوفرنی: نتیجه ای از تعاملات ژن-محیط است؟ (نشریه Frontiersin)
 43. استراتژی ترکیبی واریته در یک آزمایش G × G با برنج و قارچ بلاست Magnaporthe oryzae (نشریه Frontiersin)
 44. ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO – یک روش شیمیایی سبز (نشریه Ajabs)
 45. خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی (نشریه Omics)
 46. زردچوبه باعث القای آپوپتوز در محیط های in vitro و in vivo سلول های سرطانی پستانی و مهار رشد تومور می گردد (نشریه Ijcep)
 47. بررسی راهکارهای خالص سازی آنزيم ماناز ميکروبی (نشریه Ijpbs)
 48. درمان هایپر ترمیای بافت های تومور با گرمادهی مستقیم لیزر و نانوذرات طلا (نشریه Scirp)
 49. مطالعه ای بر روی روابط تنوع ژنتیکی و بعضی از گیاه های دارویی با استفاده از نشانه گر های مولکولی RAPD (نشریه Ijcmas)
 50. پیشرفت های حاصله در تجزیه و تحلیل پروتئوم غشای پلاسمایی خردل (Arabidopsis) (نشریه Frontiersin)
 51. نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم اسپرماتوژنز (نشریه Frontiersin)
 52. گلوکوزینولات: منبع جدید و پتانسیل بیولوژیکی (نشریه Austinpublishinggroup)
 53. بررسی مقایسه ای کارایی القای کشت ریشه مویی در چهار گیاه دارویی مهم با استفاده از Agrobacterium rhizogenes (نشریه Ijcmas)
 54. اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه دو پایه در تست موش صحرایی بالغ (نشریه Lifesciencesite)
 55. کروم سنسینگ در زمینه میکروبیولوژی مواد غذایی (نشریه Aem)
 56. بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری از طریق افزایش رشد ریشه، تولید اسمولیت و حذف سدیم از طریق ترشحات ریشه با سویه های تریکودرما (نشریه Apsnet)
 57. دینامیک بودن پروتئین های غشای پلاسمایی گیاه: PIN ها و غیره (نشریه Biologists)
 58. اثر ضد تکثیری silibinin روی سلول های HT-29 سرطان آدنوماتوز کلون
 59. طبقه بندی و برآورد شیوه های یادگیری ماشین در روابط کمی با فعالیت نانوساختار-فعالیت (QSAR)
 60. کشت بافت و تکثیر یک گیاه ضد مالاریا, گیاه درمنه دشتی
 61. بررسی اثر متقابل حرارت و اسانس آویشن بر طول عمر گل نرگس برش خورده
 62. القای سمیت سلولی گزنه در سلول های LNCaP کارسینوم پروستات انسان: درگیری استرس اکسیداتیو، دپلاریزه شدن میتوکندریایی و آپوپتوز

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۳ رشته زیست شناسی از نشریات معتبر ISI

 

 1. متابولیزم (سوخت وساز) چربی خارج سلولی تحت تاثیر بقای سلول‌ های سرطان تخمدان (نشریه الزویر)
 2. افت مخصوص هتروزایگوسیتی (ناخالصی) سرطان خون MHC در بیمار CLL: زمان بندی اثرات وضعیت بیماری از تیپ بندی تاییدی (نشریه الزویر)
 3. تنفس جایگزین به عنوان دفاع اولیه‌ طی مشکل اکسید شوندگی میتوکندری (Arabidopsis thaliana) که کادمیوم باعت القای آن بوده است (نشریه الزویر)
 4. اثرات عناصر خاکی کمیاب بر رشد و سوخت و ساز گیاهان دارویی (نشریه الزویر)
 5. اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد، تغذیه رفتار و قابلیت هضم گوساله هلشتاین (نشریه الزویر)
 6. بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی (نشریه الزویر)
 7. انتخاب ژن های مهم با استفاده از تست تصادفی برای رده بندی سرطان با داده های بیان ژن (نشریه الزویر)
 8. کاربرد سنسور نوری و هدایت الکتریکی در بررسی ظرفیت تبادل کاتیون و ماده آلی خاک (نشریه الزویر)
 9. ایجاد منابع سنتتیک همولوگ و هترولوگ با واحدهای متابولیزه کننده از سوکروز و کاربرد آن در تولید کاروتنوئیدها در اشریشیا کلی نوترکیب (نشریه الزویر)
 10. ایجاد حفاظت و بهبود پایداری درهم پوشش دار کردن لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس درون اینولین یا پلی دکستروز در ریزذرات لیپید جامد (نشریه الزویر)
 11. متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب اصلاح شده حرارتی به عنوان شاخصی برای مقاومت در برابر پوسیدگی با بازیدیومیست ها (نشریه الزویر)
 12. مسیرهای بیوشیمیایی در ترکیب روغن دانه (نشریه الزویر)
 13. دی ان ای شناخته شده Dientamoeba fragilis روی سطح تخم های نابارور انتروبیوس ورمیکولاریس (نشریه الزویر)
 14. بیماری وردینگ هافمن (SMA): به روز رسانی در مورد پیشرفت درمانی (نشریه الزویر)
 15. ارزیابی اجزای اسانس به عنوان نگهدارنده های گیاهی در برابر قارچ های فاسد کننده مواد خام گیاهی (نشریه الزویر)
 16. تشکیل ارنکیما در گونه های محصول: یک نقد و بررسی (نشریه الزویر)
 17. نورون های آینه ای: کارآیی ها، ساز و کارها و الگوها (نشریه الزویر)
 18. ابعاد فراکتال ستون اصلی و اوربیتال هیبریدی فراکتال ساختار پروتئین (نشریه الزویر)
 19. کاربرد سیستم اتوماتیک برای تعیین گروههای خونی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر (نشریه IEEE)
 20. جلوگیری مهار کننده مسیر نانوذرات پلیمری کپسوله شده HPI-1 از متاستاز سیستمی در مدل ارتوتوپیک کارسینومای هپاتوسلولی (نشریه NCBI)
 21. بررسی نشانگرهای زیستی تصویربرداری عصبی بیماری آلزایمر (نشریه NCBI)
 22. RNA های هسته ای کوچک و mRNA ها: ارتباط پردازش RNA و انتقال به آتروفی عضلانی ستون فقرات (نشریه NCBI)
 23. رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر در سروتیپ های آگرگاتی باکتر اکتینیومیست کومیتان (نشریه NCBI)
 24. Lophomonas blattarum ( لوفوموناس بلتاروم) و بیماری ریوی تنفسی (نشریه NCBI)
 25. رسوب گيری كربنات كلسيم با ليكنيفرميس AKo1 گرفته شده از خاک رسوبی: گزينه مناسب برای آب بندی مواد سيمانی (نشریه وایلی)
 26. چگونه استرس مکانیکی رفتار میکروتوبول و مورفوژنز در گیاهان را کنترل می کند: سابقه، آزمایش و نظریه بازبینی (نشریه وایلی)
 27. زالی در اروپا (نشریه وایلی)
 28. حل پازل وردینگ هافمن (SMA): قطعه گمشده چیست؟ (نشریه وایلی)
 29. هرم بندی مکان های ژنی صفات کمی برای صفات کیفیت میوه در گوجه فرنگی (نشریه اسپرینگر)
 30. تنظیمات اپی ژنتیک mRNAs و miRNAs به وسیله غذاداروها (نشریه اسپرینگر)
 31. فنوتیپ های جایگزین رفتار جفت گیری نر در کنه عنکبوتی دولکه (نشریه اسپرینگر)
 32. گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) (نشریه اسپرینگر)
 33. اثر نانوذرات آناتاز (TiO) بر جوانه زنی بذر جعفری (Petroselinum crispum) در شرایط درون شیشه ای (نشریه اسپرینگر)
 34. ژنومیکس کروکوس ساتیووس L. و کاربردهای مختلف بارکد DNA (نشریه اسپرینگر)
 35. چه چیز خاصیت اسیدی میوه گوشتی را کنترل می کند؟ مروری بر تجمع مالات و سیترات در سلول های میوه ها (نشریه Academic Journals)
 36. حس کردن محیط: نقش کلیدی کینازهای غشایی موضعی در ادراک گیاه و پاسخ به استرس غیرزیستی (نشریه Academic Journals)
 37. فعال شدن MIFT با روغن آرگان موجب مهار بیان تیروزیناز و دوپاکروم توتومراز در سلولهای ملانومای مورین B16 می شود. (نشریه هینداوی)
            Activation of MITF by Argan Oil Leads to the Inhibition of the Tyrosinase and Dopachrome Tautomerase Expressions in B16 Murine Melanoma Cells ♦️
 38. پپتیدهای ضد میکروبی: خواص بیولوژیکی چند منظوره (نشریه هینداوی)
 39. تاریخچه پیشرفت واکسنهای بروسلا (نشریه هینداوی)
 40. بررسی فواید سلامتی پروبیوتیک ها (نشریه هینداوی)
 41. یک آزمون تشخیصی سریع برای شیستوزومیازیس mansoni (نشریه SciELO)
 42. تحویل موضعی پایدار آدنوویروس آنکولیتیک با ژل تزریقی آلژینات به منظور درمان سرطان با ویروس (نشریه Nature)
 43. ویژگی های سلول های بنیادی پرتوان (نشریه Nature)
 44. انتقال DNA به وسیله نانو حفره آبدوستی در نیترید بور شش ضلعی (نشریه Nature)
 45. مولکول های آنزیم به عنوان نانوموتورها (نشریه ACS)
 46. تجزیه و تحلیل توالی ژنتیکی بیماری های خونریزی دهنده ارثی (نشریه Ashpublications)
            Genetic sequence analysis of inherited bleeding diseases ♦️
 47. بررسی اثر میرتازاپین بر سمی بودن کبد موش ناشی از متوترکسات (نشریه Scienceasia)
 48. شناسایی آلل های HLA ریشه ای تائیدی بر فرضیه منشا ترکیبی جمعیت ژاپنی (نشریه PLOS)
 49. عدم تحرک آنزیم سلولاز در آلژینات کلسیم و پایداری بی حرکت (نشریه Usa)
 50. فرآورده های طبیعی ضدمیکروبی (نشریه FORMATEX)
 51. کانیسازی زیستی کربنات کلسیم و کاربردهای مهندسی: بررسی و مرور (نشریه Frontiersin)
 52. دارورسانی هدفمند بر اساس نانو نقره برای درمان سرطان (نشریه Scholarsresearchlibrary)
 53. مقاومت به سیپرودینیل و عدم مقاومت فلودیکسونیل در ایزوله های Botrytis cinerea از توت فرنگی در کارولینای شمالی و جنوبی (نشریه APS)
 54. فرآیند توسعه داروی جدید-امروز: یک مقاله مروری (نشریه Pharmacology online)
 55. تعیین ویژگی های بیومکانیکی پوست گاو در شرایط کشش تک محوری (نشریه Jomb)
 56. بیماری زایی و عوامل ویرولانس (قدرت بیماریزایی) فیتوباکتری (نشریه Saspublisher)
 57. بیان دیفرانسیلی همودامین انسانی TGIFLX در خطوط سلول های تومور مغزی (نشریه Tums)
 58. اثر و خصوصیات نانوذرات اکسید مس دوپ شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO) بر منحنی کشتن پاتوژن های باکتریایی (نشریه Tums)
 59. کشت های ریشه مویین و نوزایش گیاه در Solidago nemoralis تغییر شکل داده شده با Agrobacterium rhizogenes (نشریه Scirp)
 60. نقش ظرفیت آنتی اکسیدانی و پراکسیددار شدن لیپید در مردان بارور و نابارور (نشریه Biomedres)
 61. اگزوپلی فسفاتاز سودوموناس آئروژینوزا برای تولید عوامل ویرولانسی ضروری است و بیان آن توسط NtrC و PhoB کنترل می شود که که هر دو در پروموتورهای جداگانه فعالیت می‌کنند (نشریه MicrobiologyResearch)
 62. سموم باکتری ها (نشریه NIH)
 63. تحلیل تبارزایش مولکولی ارقام زیتون Olea europaea L. subsp. europaea در منطقه مرمره ترکیه
 64. تاثیر انتقال بخش دولتی به حاکمیت در بحران کم آبی ایران

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۲ رشته زیست شناسی

 

 1. اثرات فیتواستروژن بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با ۱۷α-Methyltestosterone (نشریه الزویر)
 2. پاکسازی ایروبیکی فضولات حیوانی در تصفیه خانه سه رآکتوری صنعتی: تاثیرات دوره هوادهی بر روی عملکردهای جوامع باکتریایی و تک یاخته ای (نشریه الزویر)
 3. افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی – آر – ٣- هیدروکسی بوتیرات توسط PHB نوترکیب، با بیان بیش از حد هیدروژناز ٣ و سنتز استیل – CoA (نشریه الزویر)
 4. تاثیر ذخیره سازی و پلی ساکارید ها در طی عمل آوری در خواص عصاره مغز هسته انبه (ریز کپسولی کردن) (نشریه الزویر)
 5. جلبک به عنوان دارویی برای آینده (نشریه الزویر)
 6. آنالیز  D آمینو اسیدهای آزاد طبیعی در پستانداران به وسیله HPLC (نشریه الزویر)
 7. یک روش تحلیلی PCR مالتی پلکس دژنره که برای ۸ ژن هدف برای غربالگری GMO انجام شده است (نشریه الزویر)
 8. روش های فیزیکی برای تراریخت کردن ژنتیکی گیاهان (نشریه الزویر)
 9. توسعه نشانه های DART در زیتون و فواید آن در مطالعات متنوع و مسیر دهی ژنتیکی (نشریه الزویر)
 10. دگرگونی های ژن های متابولیک و متابولیت ها در سرطان (نشریه الزویر)
 11. گیاهان به عنوان منبع انواع بوتریل کولین استراز طراحی شده برای افزایش فعالیت هیدرولاز کوکائین (نشریه الزویر)
 12. اثر تجویز گنادوتروپین جفتی اسب (ECG) و گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) پس از تلقیح مصنوعی بر باروری گاو های شیری (نشریه الزویر)
 13. بررسی اثرات اسید فولیک غذایی بر تعداد اسپرم، آسیب DNA و جهش در موش Balb / c (نشریه الزویر)
 14. اثرات تجویز پس لقاحی آلکالویید ها از برگ های Senna alata بر روی برخی اثرات مادری و جنینی موش های آبستن (نشریه NCBI)
 15. سمفونی های سبز: یک صدا برای مطالعه ارتباطات صوتی در گیاهان (نشریه NCBI)
 16. تغذیه و بهداشت ماهی های پرورشی (نشریه NCBI)
 17. هماهنگی هورمون ها در زمان رشد و پیشرفت ریشه (نشریه وایلی)
 18. ریخت ‌زایی و مکانیسم های مولکولی درگیر در تکامل کلیه انسان (نشریه وایلی)
 19. عناصر متحرک Alu: از دی ان ای غیر مفید تا ژنومی های با ارزش (نشریه هینداوی)
 20. اثر کادمیوم بر ترکیب فنلی و فعالیت های آنتی اکسیدانی (اریکا اندوالنسیس، Erica andevalensis) (نشریه هینداوی)
 21. روش بهینه سازی ازدحام ذرات برای پیش بینی ساختار پروتئین در مدل سه بعدی HP (نشریه اسپرینگر)
 22. پارتیشن بندی زیست توده و تجزیه و تحلیل ژنتیکی تحمل به شوری در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (نشریه اسپرینگر)
 23. کاربرد میکروفلوئیدیک در زیست شناسی سلول های بنیادی (نشریه اسپرینگر)
 24. رابطه جایگزینی سورگوم در جیره جوجه های گوشتی و عملکرد و یکپارچگی مخاط روده (نشریه Academic Journals)
 25. تاثیر آنتی ‌بادی منوکلونال PCSK9 بر کلسترول LDL (نشریه NEJM)
 26. بهینه سازی شرایط تدارک و خواص nattokinase کپسول سازی لیپوزوم فیتوسترول (نشریه تیلور و فرانسیس)
 27. آناتومی مقايسه ای برگ های pinnata Kalanchoe و K. crenata در شرايط آفتاب و سايه، به عنوان حمايت از شناسایی آنها (نشریه Scielo)
 28. مکانیسم های رشد روزنه: یک دیدگاه تکاملی (نشریه BMC)
            Mechanisms of stomatal development: an evolutionary view ♦️
 29. اثر بازدارندگی عصاره های Allium sativum و Zingiber officinale بر روی باکتری های بیماری زای مهم مقاوم به داروهای بالینی (نشریه BMC)
 30. فناوری ریزآرایه برای تحلیل آلاینده های شیمیایی در مواد غذایی: وضعیت فعلی و احتمالات آینده (نشریه MDPI)
            Microarray Technology for Major Chemical Contaminants Analysis in Food: Current Status and Prospects ♦️
 31. RORα، یک سرکوب کننده تومور و هدف درمانی بالقوه برای سرطان پستان (نشریه MDPI)
 32. عوامل پشت صحنه موثر در ایجاد junk DNA در باکتری ها (نشریه MDPI)
 33. فعالیت ROR ها و لیگاندهای آن ها در (پاتو) فیزیولوژی (نشریه CellPress)
 34. ارزیابی اثرات زیست محیطی فرسودگی شبکه خط لوله تامین آب (نشریه وایلی)
 35. کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم (نشریه IOP)
 36. کائولرپین یک بیس ـ ایندول آلکالوئید حاصل از جلبک دریایی کائولرپا راسموسا به عنوان یک بازدارنده سبز برای خوردگی فولاد نرم در محلول هیدروکلریک اسید یک مولار (نشریه ACS)
 37. سنتز آسان دندریمر های پلی استر به عنوان حامل های دارو رسانی (نشریه ACS)
 38. فعالیت ضد باکتری اسانس طبیعی آویشن باغی و در ترکیب با سایر اسانس ها (نشریه Smujo)
            Antibacterial activity of Thymus vulgaris essential oil alone and in combination with other essential oils ♦️
 39. تا انجایکه مسطح می شود: سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب (نشریه RSC)
 40. ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های آبی و آبی الکلی زردچوبه در مقابل پاتوژنهای ریشه (نشریه IOSR)
 41. تاثیراتی که طراحی معماری بر تنوع و ساختار میکروبیوم محیط های ساخته شده مصنوعی می گذارد (نشریه NPG)
 42. ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی با مدل جدید PSO-RBF (بهینه سازی ازدحام ذرات و عملکرد پایه ای شعاعی) (نشریه TTP)
 43. پویایی تغییر پوشش و کاربری اراضی ناحیه ای با بیشترین نرخ رشد جمعیت در هند: یک رویکرد زمین-مکانی (نشریه Indianjournals)
 44. بررسی فعالیت ضد باکتری عصاره های گیاهی علیه پاتوژن های باکتریایی (نشریه Jddtonline)
 45. تولید اریتروپویتین انسانی در کلزای تراریخته (ترنسژنیک) با استفاده از فناوری همجوشی اولئوسین (نشریه Juros)
 46. تاثیر استعمال گلیفوزات بر روی بیماری های برگی در یونجه متحمل به گلیفوزات (نشریه  Apsjournals)
 47. تفسیر ساده پرتوافکنی هسته ای در نوتروفیل ها (نشریه Bloodjournal)
 48. کندر صمغی چیوس: یک نقد و بررسی از فعالیت های زیستی (نشریه Eurekaselect)
 49. تنظیم شروع بیان ۵xbT در اندام حرکتی توسط ژن های xoH (نشریه Biologists)
 50. عناصر متحرک: دی ان ای غیر مفید دیگر بس است (نشریه GenomInfo)
 51. ساختار آوند آبکشی در گیاهان – سوالات بیشتر از پاسخ ها (نشریه Sebiology)
 52. نمای تظاهر ژنی سلول های بنیادی سرطان کبد توسط توالی RNA (نشریه Plos)
 53. عفونتهای آستروویروس و روتاویروس در کودکان مبتلا به گاستروانتریت مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر اهواز در جنوب ایران
 54. فعالیت ضد باکتری موجود در اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر استافیلوکوکوس اورئوس و Escherichia coli در محیط کشت و پنیر سفید ایرانی
 55. تاثیر ضد التهابی عصاره الکلی گزنه در موش صحرایی نر NMRI

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۱ رشته زیست شناسی از نشریات معتبر ISI

 

 1. تشخیص هویت آنتی ژن محافظ جدید از Bordetella pertussis (نشریه الزویر)
 2. افزایش رشد غلاف در تاج پوشش سویا با خارج کردن برگچه (کاسبرگ) پس از گل دهی (نشریه الزویر)
 3. سیستم ناقل غشا برای ساکاروز در ارتباط با تقسیم بندی کربن در کل گیاه (نشریه الزویر)
 4. سوخت های زیستی حاصل از جلبک ها برای توسعه پایدار (نشریه الزویر)
 5. تولید کارامد اسید پلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن بوسیله متابولیسم مهندسی شده اشریشیا کولی (نشریه الزویر)
 6. تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی تاریکی رو به سرما که به تعیین ماهیت و میزان توقف فتوسنتز می پردازد (نشریه الزویر)
 7. بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی گونه های گیاه دارویی(نشریه الزویر)
 8. اریتروپویتین در حفاظت مغزی نئوناتال: گذشته، حال و آینده (نشریه الزویر)
 9. رفتار پارامترهای کینتیکی در تولید پکتیناز و زایلاناز توسط تخمیر حالت جامد (نشریه الزویر)
 10. جذب کم +K که با تحریک +NH4 ایجاد شده است مربوط به القای خروج +H با H+ -ATPase غشای پلاسما در ریشه های ذرت خوشه ای تحت شرایط کمبود +K می باشد (نشریه الزویر)
 11. ایجاد پوشش ریز در باکتری های پروبیوتیک با استفاده از ژله شدگی ناشی از pH سدیم کاسینات و صمغ ژلان (نشریه الزویر)
 12. پروتئوم هیدروژنوزوم تریکوموناس واژینالیس نسبت به میتوکندری به شدت کاهش می یابد و در عین حال با میتوزوم پیچیده مقایسه می شود (نشریه الزویر)
 13. مطالعه جامع در مورد پیامدهای ناشی از تراکم جمعیتی گیاه، بر دینامیک جذب نیتروژن توسط گیاه ذرت از مرحله رویشی تا زایشی (نشریه الزویر)
 14. بیولوژی دیواره سلولی و چشم اندازی از تصویربرداری دیواره سلول (نشریه الزویر)
 15. مراقبت والدین در ماهی ها (نشریه الزویر)
 16. تنظیم غدد درون ریز تولید مثل ماهی (نشریه الزویر)
 17. کشت خطوط سلولی ماهی (نشریه الزویر)
 18. کنترل تغییر جنسیت در ماهی ها به صورت اجتماعی (نشریه الزویر)
 19. عوامل رشد فیبروبلاستی شبه هورمونی و تنظیم متابولیک (نشریه الزویر)
 20. شبیه سازی انتشار پتانسیل عمل در گیاهان (نشریه الزویر)
 21. اثرات بابونه بر درمان زخم دهان در موش های صحرایی (نشریه NCBI)
 22. Dermatitis herpetiformis قسمت ۱ : اپیدمیولوژی، پاتوژنسیس و معاینه بالینی (نشریه NCBI)
 23. Dermatitis herpetiformis قسمت ۲ : تشخیص، مدیریت، پیش شناخت(نشریه NCBI)
 24. گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها (نشریه NCBI)
 25. توسعه مجموعه ای از هسته زیتون براساس نشانگرهای مولکولی (DArT,SSR,SNP) و ویژگی های زراعی (نشریه اسپرینگر)
 26. بیان دو پروتئین ضد یخ خود افزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana (نشریه اسپرینگر)
 27. کابرد بستر متحرک در تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل در بیوراکتور بیوفیلمی (نشریه Ebsco host)
 28. یک الگوریتم مبتنی بر SAT برای یافتن جاذب هایی در شبکه های بولی سنکرون(همزمان) (نشریه IEEE)
 29. پارارزیتیسم مراقبت والدینی: چگونگی پذیرش فرزندان غیر مرتبط توسط والدین خوانده (نشریه Academic Journals)
 30. راهبردهای جلوگیری از اسکار: آنچه می توان از پوست جنین آموخت؟ (نشریه وایلی)
 31. ظرفیت جریان کلسترول به بیرون، عملکرد لیپوپروتئین پر چگالی و اتروسکلروز (نشریه NEJM)
 32. ثر انرژی دانه و هورمون برجسته بر روی فعالیت آنزیم چرخه glyoxylate در درخت ابریشم ایرانی (نشریه Citeseerx)
 33. از ساختار لکتین تا گلیکومیک های کاربردی: اصول رمزنگاری شکر (نشریه CellPress)
 34. مکانیسم آنزیم و ویژگی های کاتالیزی آنزیم بتا فیتاز Propeller Phytase (نشریه CellPress)
 35. نقش آنزیم های میکروبی در اصلاح زیستی آلاینده: یک مرور(نشریه هینداوی)
 36. سیستم ژنوتایپینگ چندگانه برای استنتاج کارآمد تبار ژنتیک مادری با تفکیک قاره ای (نشریه BMC)
 37. انتقال سيليكون از ريشه ها به كلاپرک در گياهان (نشریه J-Stage)
 38. کریستالوگرافی الکترونی برای مطالعات ساختاری و عملکردی پروتئین های غشایی (نشریه JEM)
 39. ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک: كاربرد اسپروسينا پاستوری برای كنترل گرد و خاك ناپايدار (نشریه ASCE)
 40. واروآ دستراکتور حامل موثر ویروس فلج حاد اسرائیلی در زنبور عسل Apis Mellifera می باشد (نشریه Microbiology Research)
 41. سیتوکنین یک هورمون چند عاملی کلاسیک در سیستم گیاهی (نشریه Cyberleninka)
 42. برآورد ضریب تبخیر تشتکی با استفاده از رویکرد عصبی – ژنتیکی (نشریه Thescipub)
 43. دیواره های سلولی: ساختار، سیر تکامل و گسترش (نشریه Tankonyvtar)
 44.  ترکیبات فنلی (اسید کاربولیک) به دست آمده از بومادران هزاربرگ و بیوفیزیک آنها (نشریه Actabp)
 45. ترکیب و شناسایی نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن در برابر باسیلوس سابتیلیس و Escherichia coli (نشریه Rasayanjournal)
 46. اثرات ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی کرومولانا ادوروتا آر.او. آنیاسی
 47. فعالیت ضدمیکروبی سه ساقه زیرزمینی متفاوت از زردچوبه و کورکوما آروماتیکا روی پاتوژنهای ادراری
 48. مرور ادبیات، ترکیب و دستورالعمل های پیشنهادی مربوط به ارزیابی بیولوژیکی تکنولوژی توربین بسیار سر پایین دوستدار ماهی در کانادا
 49. کاربردهای بالقوه از محصولات زردچوبه به عنوان جایگزین در مدیریت آفت جهت تولید محصول
 50. رشد و بقای باكتری اسيدلاكتيک تجزيه شده از فرآورده‌های فرعی روغن نارگيل خالص به عنوان پروبيوتيک برگزيده برای ماكيان

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۰ رشته زیست شناسی

 

 1. اثرات کوتاه مدت مدیریت شخم و بقایای گیاهی با آیش پنبه بر روی عملکرد دانه و کیفیت گندم (نشریه الزویر)
 2. بازدارنده های بالقوه دارویی شکل نورامینیداز آنفلونزا گروه ۱ شناسایی شده به روش طراحی دارو به کمک کامپیوتر (مجله الزویر)
 3. نوع ژن لیوین در مقاومت در برابر دارو در سلول های سرطانی روده بزرگ (نشریه الزویر)
 4. اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز پلی هیدروکسی بوتیرات باکتریایی (نشریه الزویر)
 5. احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها (نشریه الزویر)
 6. یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی (نشریه الزویر)
 7. تنظیم H+ -ATPase غشای پلاسمای گیاهی با محدوده C- انتهایی آن : ما چه چیزی را با اطمینان می دانیم؟ (نشریه الزویر)
 8. پروکسیداز خام از ضایعات جامد پیاز همانند ابزاری برای سنتز ارگانیک. بخش اول: حلقه ای شدن پنتاهیدروکسی – چالکون ۲,۳,۴,۴,۶ درون آئوروسیدین (نشریه الزویر)
 9. ساختار و عملکرد حامل میتوکندری – نقش مارپیچ گذرنده از غشا P و باقیمانده G در مکانیسم دریچه و انتقال (نشریه الزویر)
 10. تجمع ترکیبات فنلی ناشی از اسید سالیسیلیک و فعالیت های حاصل از سوخت و ساز ثانویه و آنزیم های آنتی اکسیدانی در کشت سلولی مریم گلی قرمز (Salvia miltiorrhiza) (نشریه الزویر)
 11. ترکیب اندازه کنترل شده ذرات نانو α -آلومینا به وسیله روش سل ژل (نشریه الزویر)
 12. اختلالات (بیماری ‌های) متابولیسم لیپید ماهیچه: مشکلات درمانی و تشخیص (نشریه الزویر)
 13. کاربردهای درمانی ریبوزیم ها و ریبوسوییچ ها (نشریه الزویر)
 14. محل های ترکیب، زیست شیمی و نقش کارکردی مواد فرار گیاهی (نشریه الزویر)
 15. خصوصیات عصاره ذرت خوشه اى شيرين و عملکرد آن در تخمیر اتانول (نشریه الزویر)
 16. آنالیز سیتوژنتیکی Hieracium transylvanicum (از تیره کاسنی) (نشریه الزویر)
 17. مدیریت یکپارچه آفات در باقلا (نشریه الزویر)
 18. اثر رنگ فلس پیاز روی ظرفیت های آنتی اکسیدانی پیازها (نشریه الزویر)
 19. شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمی (نشریه NCBI)
 20. اریتروپویتین (Epo) برای نوزادانی با هیپوکسیک ایسکمیک انسفالوپاتی (HIE) (نشریه NCBI)
 21. تغییرات در سطح ملاتونین پلاسما و سنتز ملاتونین اندام های صنوبری بعد از سازگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان به غلظت های مختلف شوری (نشریه NCBI)
 22. نقش هورمون ها در دفاع علیه حشرات و بیماری ها (نشریه اسپرینگر)
 23. کاربرد سیستم ادغام یافته برای افراد نابینای با بیماری دیابت (نشریه اسپرینگر)
 24. تنظیم سلول های بنیادی گیاه در مریستم های راسی شاخه (نشریه اسپرینگر)
 25. مکانیسم های تحمل فشار سرما در گیاهان (نشریه اسپرینگر)
 26. تغذیه و ایمنی (نشریه وایلی)
 27. پلاریزه شدن ماکروفاژهای M2 و بهبود زخم پوستی با سلول های بنیادی مزانشیمی استخراج شده از لثه انسان (نشریه وایلی)
 28. دریافت ABA و علامت دهی (نشریه CellPress)
 29. تنظیم رونوشتی ROS، کنترل های گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه (نشریه CellPress)
 30. یک مدل چند مقیاسی برای تشکیل ترومبوزهای وریـدی با کنترل وابسته به سطح آبشاری انعقـادی خون (نشریه CellPress)
 31. کارآیی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی Maesa lanceolata (نشریه Academic Journals)
 32. محتویان فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های گیاه شقایق جنوب شرقی صربستان (نشریه Academic Journals)
 33. استفاده از پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت: تمرکز بر روی ماتریکس آنالوگ خارج از سلول الکتروریسی شده (نشریه MDPI)
 34. شیمی، توکسیکولوژی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی، میکروسیستین، نودولارین، ساکسی توکسین و سلیندروسپرمپسین (نشریه MDPI)
 35. تخمیر حالت جامد و خصوصیات ماناناز حرارت نیمه خالص از باسیلوس اس پی ۳۳ (نشریه BioResources)
 36. الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها (نشریه BMC)
 37. miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف ، عملکرد و چشم اندازهای آینده (نشریه Nature)
            miR-15a and miR-16-1 in cancer: discovery, function and future perspectives ♦️
 38. بتا تالاسمی  (نشریه Nature)
 39. خصوصیات مولکولی و جداسازی باسیلوس مگاتریوم جدا شده از مناطق زراعی مختلف کارناتاکا و تأثیر آن بر جوانه زنی بذر و رشد گیاه Sesamum indicum (نشریه Rjpbcs)
 40. پیشرفت های جدید در فرمول بندی های مبتنی بر کیتوزان و کاربرد دارویی آن (نشریه Imedpub)
 41. سوخت و ساز مرکزی کربن در انگل های لیشمانیا (نشریه Cambridge)
 42. تشکیل دانه گرده Cytomixis و unreduced در شش گونه جو (Hordeum)
 43. ردچوبه و کورکومین: مروری بر مقالات
 44. فعالیت ضدباکتری گونه های زردچوبه در مقابل سویه های مختلف باکتری
 45. اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش توسط دستگاه بیوفوتون بر طبق روش جی. بزوینکل
 46. زیست تنوع گیاهی جنگل های باقی مانده هیرکانیان در ایران: مروری بر فلورا، گیاهان، پوشش گیاهی، اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت
 47. فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه (Piper nigtum Linn) با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۰۹ رشته زیست شناسی از نشریات معتبر ISI

 

 1. نگاهی تازه به سلول های iPS (نشریه الزویر)
            A Fresh Look at iPS Cells ♦️
 2. آنزیم های بیوسنتز جاسمونات- ساختار، عملکرد، تنظیم (نشریه الزویر)
 3. تاثیرات تغییر اسیدهای چرب کاربردی و ضروری مصرف شده در گوساله های گاوهای شیری (نشریه الزویر)
 4. موفقیت های بزرگ اخیر درباره JAZ: آخرین مطالب درباره علامت دهی ژاسمونات (نشریه الزویر)
 5. اثرات اسید جیبرلیک در تولید دانه های ریز و بد شکل و کیفیت و عملکرد میوه توت فرنگی (نشریه الزویر)
 6. همبسته های طیف سنجی پاسخ داروهای ضدافسردگی به محرومیت از خواب و نوردرمانی: مطالعه ۳٫۰ Tesla افسردگی دو قطبی (نشریه الزویر)
 7. گیاهان ترانس ژنیک برای گیاه پالایی و تجزیه بیولوژیکی ارتقا یافته و زنوبیوتیک های آلی (نشریه الزویر)
 8. تاثیر روش های مختلف خشک شدن بر خواص آنتی اکسیدانی برگ و چای گونه های زنجبیل (نشریه الزویر)
 9. اثر پلی ساکاریدهای آلوئه ورا بر مصونیت و فعالیت های آنتی اکسیدانی در زخم های دهانی جانوری (نشریه الزویر)
 10. همه جزئیات انتقال فلاونوئید (نشریه الزویر)
 11. طبقه بندی باکتری ها و آرکیا ها: برطبق گذشته، حال و آینده (نشریه الزویر)
 12. کاروتینوئیدها در بوم شناسی تکاملی : بررسی مجدد نقش آنتی اکسیدان ها (نشریه وایلی)
 13. miR-21: یک RNA چند وجهی کوچک (نشریه NCBI)
 14. مکانیسم های بیماری: وراثت دیابت نوع A1 (نشریه Nejm)
 15. ویژگیهای ضدمیکروبی سه گونه به کار رفته در تهیه چاشنی سویا در مقابل ارگانیسمهای جدا شده از نمونه های فرموله شده (نشریه Academic Journals)
 16. روش های مهندسی ژنتیک برای ارتقای گیاه پالایی فلزات سنگین (نشریه Academic Journals)
 17. تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل (نشریه Oxford Journals)
 18. بررسی آلودگی ناشی از نوزما سرنا و اختلال فروپاشی کلنی در زنبورهای عسل (Apis mellifera) (نشریه تیلور و فرانسیس)
 19. تراکم مواد معدنی استخوان ران با رژیم هایی با تراکم مواد مغذی بالا در جوجه های گوشتی مبتلا به دژنرسانس (نشریه Scielo)
 20. تعیین پروتئین های شیر به وسیله RP-HPLC (نشریه Gidadernegi)
 21. ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس (نشریه Agris)
 22. اثر غلظت و منابع کربوهیدراتی بر جنین زایی بدنی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch) (نشریه Idosi)
 23. سموم تولید شده در شکوفایی آبی سیانوباکتر ها – سمیت و خطرات (نشریه Sciendo)
 24. فعالیتهای ضدباکتری عسل، روغن صندل و فلفل سیاه
 25. تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی کروم در زباله ها
 26. تغییر مورفولوژیکی و ژنتیکی در میان جدایه های مختلف Magnaporthe grisea از Chhattisgarh جمع آوری شده

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۰۸ و ماقبل آن – رشته زیست شناسی

 

 1. دنباله گیرنده هورمون آزادکننده گنادوتروپین: حساسیت زدایی در گیرنده های انتهایی جفت شونده همراه پروتئین G (نشریه الزویر)
            The tail of the gonadotrophin-releasing hormone receptor: desensitization at, and distal to, G protein-coupled receptors ♦️
 2. نقش سلول های بنیادی درعلت شناسی و معالجه سرطان (نشریه الزویر)
            Stem cells in the etiology and treatment of cancer ♦️
 3. جابجایی و انتقال گلوکز در پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا Mexicana (نشریه الزویر)
 4. انتقال مولیبدیت از طریق انتقال دهنده سولفات SHST1 گیاهان (نشریه الزویر)
 5. علائم تنظیم کننده خواب جوانه در گیاهان (نشریه الزویر)
 6. تجدید نظر در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (ببرهای پانترا) (نشریه الزویر)
 7. تحقیق پیرامون میکروساختار کوتیکول حشره و مقاومت کامپوزیت سوراخ تشکیل شده بیومیمتیک (نشریه الزویر)
 8. اساس ساختاری ویژگی دارویی آلبومین سرم انسانی (نشریه الزویر)
 9. بهینه سازی محیط کشت حاوی سیلاژ ماهی برای تولید ال – لیزین توسط Corynebacterium glutamicum (نشریه الزویر)
 10. ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین (نشریه الزویر)
 11. شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی، جز اصلی و رگرسیون خطی چند گانه (نشریه الزویر)
 12. انتقال دهنده ABC درگیر در انتقال متابولیت های ثانویه گیاهان (نشریه الزویر)
 13. نقشه برداری دامنه های DNA و اتصال روی در ASR1 (پروتئین رسیدن به استرس ابسیزیک اسید)، یک پروتئین خاص گیاهی تنظیم شده تنش غیرزیستی (نشریه الزویر)
 14. مدل سازی مکانیسم عفونت حاد ویروس هپاتیت ب (نشریه الزویر)
 15. پیشینه تحولی خانواده ژنی Asr (نشریه الزویر)
 16. حساسیت مختلف گیاهان C٣ و C۴ به تنش کم آبی: رابطه تنش اکسیداتیو و آنتی اکسیدانت (نشریه الزویر)
 17. مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد CAF-١ p١۵٠ را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است (نشریه الزویر)
 18. هورمون جوانی و حملات زنبور عسل (نشریه الزویر)
 19. نیروهای جاذبه هیدروفوبیک در پوشش های مایع غیر متقارن بین سطوح هیدروفیل و هیدروفوب میکا (نشریه الزویر)
 20. ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات (نشریه الزویر)
 21. تاثیر کود ورمی کمپوست تولید شده به وسیله ضایعات مواد غذایی بر روی رشد و بازدهی فلفل گلخانه ای (نشریه الزویر)
 22. آزمایش رنگ سنجی سریع برای ارزیابی رشد و بقای سلولی: استفاده از آن در سنجش تکثیر و سمیت سلولی (نشریه الزویر)
 23. Metaproteomics: بررسی بیان ژن عملکردی در اکوسیستم های میکروبی (نشریه الزویر)
 24. آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس (نشریه الزویر)
 25. کشف کوآنزیم Q و بازنگری عملکرد آن (نشریه الزویر)
 26. نوزما سرنا یک آلودگی میکروسپوریدی طولانی مدت و گسترده در زنبورعسل اروپایی (Apis mellifera) در ایالات متحده آمریکا (نشریه الزویر)
 27. ژاسمونات، هورمون زخم (نشریه الزویر)
 28. جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان (نشریه الزویر)
 29. بهینه سازی محیط کشت برای تولید باکتروسین توسط لاکتوکوکوس لاکتیس با استفاده از روش سطح پاسخ (نشریه الزویر)
 30. به طور طبیعی، هیدروژن سنگین برای رشد طبیعی سلول ها ضروری است (نشریه الزویر)
 31. استفاده از داده‌های سری زمانی در ارزیابی تغییر کلان جامعه دریايی پس از توقف دفع لجن فاضلاب در خلیج لیورپول (نشریه الزویر)
 32. بیان متفاوت mRNA های کانال سدیمی در بافت های عصب دار و سیستم عصبی محیطی موش (rat) (نشریه الزویر)
 33. بررسی روش استخراج پروتئین در شبکه آندوپلاسمی گیاهان (نشریه الزویر)
 34. پرورش لوبیا چشم بلبلی به منظور سازگاری با خشکی و گرما (نشریه الزویر)
 35. اساس مولکولی در کنترل زیستی و ارتقا رشد گیاه توسط ریزوباکتری (نشریه الزویر)
 36. کپسائیسین به عنوان بازدارنده رشد بیماری قارچی هلیکوباکتر پیلوری (نشریه الزویر)
 37. همبستگی انتخاب پذیری لیگاندهای اسید چرب برای PPARα با اتصال به عنصر cis و فعالیت مستقل از اتصال دی ان ای در سلول های COCO-2 (نشریه الزویر)
 38. تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها (نشریه الزویر)
 39. کاوش آهن: جذب و انتقال آهن در گياهان (نشریه الزویر)
 40. گروه خونی و شخصیت (نشریه الزویر)
 41. انتخاب جهش برای افزایش ثبات پروتئین (نشریه الزویر)
 42. فعالیت اوره در رسوبات کلسیت میکروبیولوژیکی (نشریه الزویر)
 43. تا چه حد SBF، در پیش بینی فعالیت زیستی استخوان در داخل بدن (در داخل محیط طبیعی) مفید است؟ (نشریه الزویر)
 44. ابعاد مکانیکی فعالیت آنزیمی نیتریل هیدراتاس شبیه سازی های دینامیکی مولکولی هدایت شده Pseudonocardia thermophila JCM 3095 (نشریه الزویر)
 45. لانتی بیوتیک ها: ساختار، بیوسنتز و نحوه عمل (نشریه الزویر)
 46. پاسخ های جامعه پلانکتون در حوضچه های پرورش گربه ماهی آبراهه خاکی تحت رژیم های کوددهی مختلف (نشریه الزویر)
 47. شناسایی ژن های عامل بیماری با استفاده از ارائه مبتنی بر وب معنایی تلفیق دانش ژنومیکی و فنومیکی (نشریه الزویر)
 48. یک روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چند هدفه شبکه های زنجیره تامین (نشریه الزویر)
 49. ژن های ترمیم دی ان ای انسانی، ۲۰۰۵ (نشریه الزویر)
 50. تاثیر HC5 bovicin، باکتریوسینی که از استرپتوکوکوس بوویسHC5 گرفته شده است، روی تولید متان شکمبه ای در محیط آزمایشگاهی (نشریه الزویر)
 51. نانو موتور بیولوژیکی، ATP سنتاز FoF1: از کاتالیز به چرخش زیرواحد مونتاژ γεc10-12 (نشریه الزویر)
 52. مطالعه تفضیلی همی سلولز از شلتوک برنج توسط تیمار های قلیایی و پروکسید هیدروژن (نشریه الزویر)
 53. بهینه سازی مدیریت پایه های Pinus sylvestris L همسال در گالیسیا،شمال غرب اسپانیا (نشریه اسپرینگر)
 54. بهینه سازی چندمنظوره با الگوریتم سریع و نخبه گرای طبقه بندی ژنتیکی غیر مغلوب: NSGA-II (نشریه اسپرینگر)
 55. عادات غذایی گرازهای وحشی (Sus scrofa) در یک تالاب ساحلی مدیترانه (نشریه اسپرینگر)
 56. تولید تخمیری اسید استیک از مواد سلولزی خالص و طبیعی مختلف توسط Clostridium lentocellumSG6 (نشریه اسپرینگر)
 57. وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L) (نشریه اسپرینگر)
 58. شناسایی منابع جدیدی از مقاومت به پوسیدگی ریشه ناشی از Fusarium avenaceum و Pythium irregulare ، در رده ها و کولتیوارهای حامل Trifolium subterraneum (نشریه اسپرینگر)
 59. تجمع عناصر کمیاب در بافت های خوراکی ۵ گونه سگ ماهی (ماهی خاویار) دریای خزر (نشریه اسپرینگر)
 60. اپرون ها (نشریه اسپرینگر)
 61. تکنیک چندشکلی ISSR و کاربرد آن در اصلاح نباتات (نشریه اسپرینگر)
 62. ویرایش RNA در اندام های گیاهی: مکانیسم، کارکرد فیزیولوژیک و تکامل (نشریه اسپرینگر)
 63. اکسیداسیون بی هوازی آمونیاک با نیتروژن دی اکسید توسط نیتروزوموناس اتروفا (نشریه اسپرینگر)
 64. سیستم تشخیص مبنی بر ریزآرایه جهت مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی (GM) (نشریه اسپرینگر)
 65. تزریق دیابت توسط استروپتووزوتوسین در موش صحرایی (نشریه اسپرینگر)
 66. دیابت های آزمایشی (تجربی) درمان شده با عصاره ficus carica (فیکوس خربزه درختی): اثراتش بر پارامترهای استرس اکسیداتیو (نشریه اسپرینگر)
 67. بررسی میزان Fsh، LH و تستوسترون در زیرگروه های مختلف مردان نابارور (نشریه اسپرینگر)
 68. عیار سنجی مولکولی مراتع جدید، علوفه – نیشکر ۴۲-۹۴، با استفاده از نشانه های RAPD (نشریه اسپرینگر)
 69. عملکرد میدانی و تحلیل RAPD جهت ارزیابی و بررسی هماندهی ژنتیکی کشت بافت گیاهان بالا آمده در مقایسه با گیاهان فرعی قلمه و نهال مرسوم نیشکر (نشریه اسپرینگر)
 70. پایدار پذیری و استفاده بالقوه از نشانگر های RAPD در شجره و دودمان شناسی نیشکر (نشریه اسپرینگر)
 71. اثر تنش NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ های برنج (نشریه اسپرینگر)
 72. مروری بر تنوع کانال های -Cl (نشریه اسپرینگر)
 73. مهندسی متابولیک فلاونوئید در گوجه (سولانوم لیکوپرسیکوم): توان متابولیک (نشریه اسپرینگر)
 74. سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی (نشریه اسپرینگر)
 75. دستگاه لامی و حلق در شیر (Panthera leo) جگوار (Panthera onca) ببر (Panthera tigris)، یوزپلنگ (Acinonyx jubatus) و گربه خانگی (Felis silvestris f.catus) (نشریه وایلی)
            Hyoid apparatus and pharynx in the lion (Panthera leo), jaguar (Panthera onca), tiger (Panthera tigris), cheetah (Acinonyx jubatus) and domestic cat (Felis silvestris f. catus) ♦️
 76. مهندسی بافت غضروف با استفاده از سلول های غضروفی گوش انسان جاسازی شده در مواد مختلف هیدروژل (نشریه وایلی)
 77. تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد (نشریه وایلی)
 78. گزارش جزئی ISSR به عنوان نشانگرهای ژنتیکی در شب پره (نشریه وایلی)
 79. نقش کاروتنوئیدها در حفظ کلروفیل عکس های تخریبی – بررسی تاثیر چهار اصلاح کننده cl1 های بدون رنگ دانه حاصل از جهش ذرت (نشریه وایلی)
 80. آنالیز مولکولی شکار: بررسی بهترین شیوه برای رویکردهای مبتنی بر DNA (نشریه وایلی)
 81. استفاده کدون دیفرانسیل: محافظت در برابر بیان نامناسب ژن های تخصصی؟ (نشریه وایلی)
 82. مقایسه فعالیت های آلفاآمیلاز در روش های ارزیابی مختلف (نشریه وایلی)
 83. بهینه سازی بیوراکتورها با استفاده از پیدا کردن اکسترموم (نشریه وایلی)
 84. یک نانوموتور DNA مستقل انجام شده توسط آنزیم DNA (نشریه وایلی)
 85. بهینه سازی پریبیوتیک های بهم پیوسته به عنوان مواد پوشش دهنده برای ایجاد پوشش ریز در پروبیوتیک (نشریه وایلی)
 86. زیست ساخت دیواره سلول گیاهی: رویکردهای ژنومیک ژنتیکی، بیوشیمیایی و عملکردی برای شناسایی ژنهای کلیدی (نشریه وایلی)
 87. انتخاب طبیعی برای مقاومت در برابر اثرات دگرآسیبی گیاهان مهاجم (نشریه وایلی)
 88. ترکیب لایه ها و سازه های منسجم در جریان های آبی گیاهی (نشریه وایلی)
 89. حوزه سلول های بنیادی جنینی: یک روش کنترل شده برای تولید انبوه سلول های بنیادین جنینی موش برای تمایزیابی (نشریه NCBI)
 90. بیوسنتز آلکالوئید در گیاهان: بیوشیمی، زیست شناسی سلولی، مقررات مولکولی و مهندسی متابولیک (نشریه NCBI)
 91. واکسن برعلیه هلیکوباکتر پیلوری: حقیقت یا افسانه؟ (نشریه NCBI)
 92. شیوع ژن انتقال آهن روی جزایر بیماری زایی اشرشیاکلی اوروپاتوژنیک در Ecoli O157:H7 دارای ژن سم شیگا (نشریه NCBI)
 93. بیان ژن پروتئین غیر زوجی میتوکوندری پروموتور ژن aP2 از چاقی ژنتیکی جلوگیری می کند (نشریه NCBI)
 94. متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی (نشریه NCBI)
 95. اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-۶ در واکنش به مواد محیطی (نشریه NCBI)
 96. زالی، تشخیص مولکولی مدرن (نشریه NCBI)
 97. ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی نمو و رشد گیاه (نشریه NCBI)
 98. عملکرد و تکامل تار کشنده و جذب املاح در گیاه (نشریه NCBI)
 99.  بررسی حساسیت اتصال ملکولی با استفاده از ساختار بلور فوتونی در بازتاب کلی داخلی (نشریه NCBI)
 100. مولفه موثر عامل امولسیون کننده زیستی حاصل از مقاومتهای رادیویی آسینتوباکتر KA53 یک پروتئین شبه OmpA است (نشریه NCBI)
 101. سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهوی کشت شده در خاک های معدنی اصلاح شده با کیتین و ارگانیسم های کنترل بیولوژیک (نشریه NCBI)
 102. بررسی متیلاسیون DNA در حیوانات (نشریه NCBI)
 103. Arlequin (ورژن ۳): يك بسته نرم افزاري مجتمع براي آناليز داده هاي علم ژنتيك جمعيت (نشریه NCBI)
 104. آرایش ژنتیکی (نشریه IEEE)
 105. بیوفوتون ها و ارتباط زیستی (نشریه Citeseerx)
 106. شواهدی برای انتقا ل از راه دور آوند چوبی برای فعالیت پپتید سیگنالی از ریشه های گوجه فرنگی (نشریه Oxford Journals)
 107. تشخیص شکار با استفاده از qPCR: اثر میزان شکار، زمان سپری شده، رژیم غذایی دنبال کننده و حفظ نمونه در مقدار قابل تشخیص از DNA شکار (نشریه Oxford Journals)
 108. مدل سازی پتری نت شبکه های زیستی (نشریه Oxford Journals)
 109. منافذ آبی و جنبشهای برگ گیاه (نشریه Oxford Journals)
 110. اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند (نشریه Oxford Journals)
 111. آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گرده برنج (Oryza sativa ssp.japonica) (نشریه CellPress)
 112. القای دودمانی چند قوه زا از جنین و فیبروبلاست موش بالغ توسط عوامل تعریف شده (نشریه CellPress)
 113. ژن های FASCIATA به دلیل عامل ١ اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس، سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند (نشریه CellPress)
 114. نگرشی به آموزش های زیست محیطی در لهستان (نشریه Academic Journals)
 115. تاثیر تغذیه متناوب بر رابطه گلوکز-انسولین در جوجه (نشریه Academic Journals)
 116. دگرگونی نوکلئوتیدها در منطقه ATHK1 آرابیدوپسیس تالیانا و ارتباط آن با تحمل خشکی (نشریه Academic Journals)
 117. آماده سازی مواد زیستی هیبریدی برای مهندسی بافت استخوان (نشریه SciELO)
 118. بررسی تراکم معدنی استخوان (نشریه SciELO)
 119. مکانیزم های سلول های بنیادی سرطان بیماری (نشریه NEJM)
 120. معماری کروماتین و تجلی ژن در اشریشیا کلی (نشریه BMC)
 121. آیا تکامل داروینی است یا لامارکی، یا هر دو؟ (نشریه BMC)
 122. بلاکینگ پرایمرها برای افزایش تکثیر توالی های نادر PCR در نمونه های مخلوط – مطالعه موردی در مورد دی ان ای شکار در معده کریل قطب جنوب (نشریه BMC)
 123. تولید اسید آرتمیزینیک، پیش ساز داروی آنتی مالاریا در مخمر مهندسی شده (نشریه Nature)
 124. نقش گیرنده یتیم در توسعه و عملکرد سیستم ایمنی (نشریه Nature)
 125. تحول تنوع جنسی گیاهان (نشریه Nature)
 126. تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی (نشریه Nature)
 127. بردارهای محلی و سراسری درمسیریابی مورچه ها بیابانی (نشریه Nature)
 128. اکسیداسیون آمونیاک و باکتری های اکسید کننده آمونیاک و آراکیا از ورودی آبراهه با تاریخچه های مختلفی از هیپوکسی (کمبود اکسیژن)  (نشریه Nature)
 129. وجود سلول های بنیادی سرطانی در بسیاری از رده های سلول سرطانی (نشریه تیلور و فرانسیس)
            Cancer Stem Cells Persist in Many Cancer Cell Lines ♦️
 130. ۲- اتیل هیدراکریلیک اسیدورا در نارسایی دهیدروژناز Acyl-CoA با زنجیره کوتاه: تشخیص و کاربردهای مسیر R در اکسیداسیون Isoleucine (نشریه Aaccjnls)
 131. ساخت سلول های آغازگر گلیوما (نشریه J-Stage)
            Making of glioma-initiating cells ♦️
 132. تحقیق دی ان ای های باقی مانده در شکر چغندر قند (Beta vulgaris L.) (نشریه J-Stage)
 133. چگونه میتوکندری گیاه مانع ورود پروتئین های کلروپلاست می شود؟ اجزای سازنده ابزار ورود Tom 20، Tom 22 در Arabidopsis متفاوت از همتایان قارچی آنها می باشد (نشریه Plantphysiol)
 134. غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد (نشریه Jeb)
 135. استفاده از تولید اندازه محور و آنالیز ایزوتوپ پایدار برای پیش بینی کارایی های انتقال غذایی و نسبت وزن بدن شکارچی به شکار در شبکه های غذایی (نشریه Ueaeprint)
 136. استئاتوز و استئاتوهپاتیت غیر الکلی II. آنزیم های سیتوکروم P-450 و استرس اکسیداتیو (نشریه Ajpgi)
 137. شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان: روابط و پیش بینی ها (نشریه Nrcresearchpress)
 138. اسید گلوکونیک: خواص، کاربرد ها و تولید میکروبی (نشریه Ftb)
 139. بهینه سازی شرایط کشت برای تخمیر L-Lysine توسط Corynebacterium glutamicum (نشریه Scialert)
 140. متد جداسازی سريع باسیل خاک و غربال کردن فعالیت رفع حد نصاب آن ها (نشریه Msmbb)
 141. مفاهیم گونه ها (نشریه Ucl)
 142. اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه (نشریه Apsjournals)
 143. فعالیت پروتئاز گرده آلرژنیک سدر، سرو، سرو کوهی، توس و کهنه‌ واش (نشریه Allergologyinternational)
 144. ريزتكثير و گلدهی آزمايشگاهی در Pentanema indicum Ling (نشریه CiNii)
 145. نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه (نشریه Aob)
 146. تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی (نشریه Ibwap)
 147. مقاومت انگلی به نام (تترانیچوس سینابارینوس) در برابر آفت کش ها (نشریه Biotaxa)
 148. رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور (نشریه Nzpps)
 149. آناتومی حشرات (نشریه Earthlife)
 150. نظارت و مقایسه عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی (نشریه Tubitak)
 151. مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان (نشریه Annual Reviews)
 152. میکروسکوپ فلورسانت (نشریه NPG)
 153. باکتریوسینهای باکتری اسید لاکتیک: تولید، پاکسازی و کاربردهای غذایی (نشریه Karger)
 154. مرحله رشد کرمی/لاروی Himri، باربوس لوتئوس (کپورماهیان: کپورماهیسانان) پرورش یافته در آزمایشگاه (نشریه Tübi̇tak)
 155. استفاده از آگروباكتریوم برای ترانسفورماسيون سيب زمينی و آناليز بی ثباتی با تكنیک RAPD (نشریه EurekaMag)
 156. بازداری مقاومت به علف كش از طريق مهندسی ژنتيك ژنوم كلروپلاست (نشریه Nature)
 157. تعیین فعالیت آلفا آمیلاز: مقایسه روش ها و مطالعه Commutability و بررسی چندین مواد کنترلی (نشریه CLIN CHEM)
 158. هدف قرار دادن آسيب های موضعی القا شده در ژنوم ها برای ژنوميکس عملکردی گياه (نشریه Plantphysiol)
 159. بیوفیلم ها: زندگی میکروبی بر روی سطوح (نشریه Cdc)
 160. الگویی (چهارچوبی) جدید در زیست ‌شناسی یوکاریوتی : HIV Tat و کنترل کشیدگی رونویسی (نشریه Plos)
 161. فعالیت بیولوژی کورکومینوئید برگرفته از زردچوبه (نشریه ACG)
 162. اصول و روش های ایجاد پوشش ریز از میکروارگانیزم های پروبیوتیک (نشریه Ijbiotech)
 163. ترکیب هیدروکسی آپاتیت کلاژن برای ترمیم بافت های محکم (نشریه Ecmjournal)
 164. ریشه مویی و استفاده آن در مهندسی ژنتیک گیاهی (نشریه Blackwell)
 165. بررسی روش های رایج همتراز سازی توالی ها: نشانه های افزایش پایایی (نشریه Eurekaselect)
 166. متابولیت های ثانویه از Streptomyces aureofaciens CMUAc130 اندوفیت (درون رست) و فعالیت ضد قارچی آن‌ها (نشریه MicrobiologyResearch)
 167. مرور کلی از خواص سمی مولکول های زیست فعال سیانوباکتر (نشریه NRCresearchpress)
 168. رشد و فیزیولوژی زیر حد نرمال سالیکورنیا بیگلوی تور در شوری (نشریه Uchicago)
 169. تعیین جنسیت در گیاهان گلدار (نشریه ASPB)
 170. مدلی برای مسیر فاکتور بافتی به ترومبین (نشریه Jbc)
 171. تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با استفاده از جهش زایی شیمیایی و اضافه (نشریه Apsnet)
 172. کاهش بیان ژن میکرو RNA در سرطان پستان انسان (نشریه Aacrjournals)
 173. تنظیم رونویسی ژنهای زیر واحد گنادوتروپین هیپوفیز (نشریه europepmc)
            Transcriptional regulation of pituitary gonadotrophin subunit genes ♦️
 174. سیگنالینگ، چرخه و حساس سازی گیرنده های هورمون آزاد کننده گنادوتروفین
            Signalling, cycling and desensitisation of gonadotrophin-releasing hormone receptors ♦️
 175. پیشرفت در درک ساختار گیرنده هورمون آزاد کننده گنادوتروپین و تعامل لیگاند
            Advances in understanding gonadotrophin-releasing hormone receptor structure and ligand interactions ♦️
 176. یک شروع تازه برای NAD(P)H دی هیدروژناز میتوکندریایی گیاه
 177. ارزیابی گیاهان مختلف دارویی به عنوان تقویت کننده رشد جوجه های گوشتی
 178. تاثیر ادجوانت بر تعاملات ستوکسیدیم با علف کش های پهن برگ انتخاب شده در مورد ذرت (Zea mays)
 179. تاثیر سورفکتانت ها بر علف کش های به کار رفته در دو گونه ی گیاهی کوخیا (Kochia scoparia) و بوته خار روسی (Salsola iberica)
 180. تاثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و گیاه شیر تیغک‌ رطوبت‌ پسند (خار مریم)
 181. ﺑﺮرسی اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻴک زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺮ عنصر آهن سرم خون و رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﻣﻮش ﻣﺎده BALB/C
 182. همبستگی بین خون و لپتین سرم شیر در بزها و رشد فرزندانشان
 183. تعیین فعالیت ضدباکتری زردچوبه در مقابل مسمومیت غذایی انتخابی در اثر باکتری
 184. اثربخشی ضدمیکروبی ادویه جات: یک رویکرد برای استفاده در سیستمهای نگهداری غذا
 185. تاثیر باکتری اسید لاکتیک (LAB) در حفظ مواد غذایی و سلامت انسان
 186. نقش سیگنال دهی JAK-STAT در بازیابی عملکرد موتور پس از آسیب دیدگی نخاعی
 187. تاثیر آنتی اکسیدان ها بر استرس اکسیداتیو جوجه های گوشتی و پایداری اکسیداتیو گوشت آن
 188. فعالیت ضدمیکروبی برخی ادویه جات مورد استفاده در صنعت گوشت
 189. باکتری خوار (ویروس حمله کننده به باکتری)
 190. بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار
 191. مطالعه غدد درون ریز (علم شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی)
 192. تغییرات OprD در کرباپنم متوسط و سویه های حساس سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران مبتلا به باکتری در یک مطالعه چند مرکزی اسپانیایی
 193. تاثیر کیتوزان به عنوان یک ضدعفونی کننده زیستی برای سالمونلا تیفی موریوم و باکتری های فاسد کننده هوازی گرم منفی موجود در پوست جوجه
 194.  بررسی در مورد پکتین ها
 195. کنترل آدرنالین در سوخت و ساز لیپید در بررسی های آزمایشگاهی
 196. استراتژی‌هایی برای استتار فعال جنبش
 197. رونوشت کاذب- قسمت ١
 198. ژن های هاکس و نقش آنها در تکامل حیوان
 199. پروتکل گردآوری نمونه برای آنالیز ایزوتوپ پایدار
 200. طبقه بندی باکتری ها، ساختار و عملکرد آنها
 201. DNA و ژنوم
 202. اپرون ها

 


 

بازگشت به صفحه جستجوی مقالات زیست شناسی

بازگشت به صفحه انتخاب رشته  

انتقادات و پیشنهادات