دانلود رایگان ترجمه مقاله انبار داده ها و سیستم پردازش تحلیلی بر خط داده های خیلی بزرگ – ACM 2013

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: انبار داده ها و OLAP داده های بزرگ: چالشهای موجود و سمت و سوی مطالعات آتی عنوان انگلیسی مقاله: Data Warehousing and OLAP over Big Data: Current Challenges and Future Research Directions                 مشخصات مقاله انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله اتوماسیون مدیریت زنجیره تامین با شبکه های سنسور بیسیم – IEEE 2007

دانلود رایگان مقاله انگلیسی SensorScheme: اتوماسیون مدیریت زنجیره تامین با استفاده از شبکه های سنسور بی سیم به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله SensorScheme: اتوماسیون مدیریت زنجیره تامین با استفاده از شبکه های سنسور بی سیم عنوان انگلیسی مقاله SensorScheme: Supply Chain Management Automation using Wireless Sensor Networks رشته های مرتبط مهندسی صنایع و فناوری […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله راه اندازی شبکه های سنسور بی سیم در لجستیک

دانلود رایگان مقاله انگلیسی توسعه شبکه های سنسور بی سیم در تدارکات – بالقوه، الزامات، و یک بستر آزمایش به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله توسعه شبکه های سنسور بی سیم در تدارکات – بالقوه، الزامات، و یک بستر آزمایش عنوان انگلیسی مقاله Deployment of Wireless Sensor Networks in Logistics – Potential, Requirements, […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله زمانبندی زمان واقعی برای فروشگاه های جریان ترکیبی چند ورودی – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی زمانبندی زمان واقعی برای فروشگاه های دارای چند ورودی با جریان ترکیبی: یک مکانیزم مبتنی بر درخت تصمیم گیری و کاربرد آن در یک خط TFT-LCD به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله زمانبندی زمان واقعی برای فروشگاه های دارای چند ورودی با جریان ترکیبی: یک مکانیزم مبتنی بر درخت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله کمینه کردن هزینه وزنی دیرکرد منبع در برنامه ریزی پروژه – هینداوی ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی به حداقل رساندن هزینه وزنی دیرکرد در منبع در برنامه ریزی پروژه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله به حداقل رساندن هزینه وزنی دیرکرد در منبع در برنامه ریزی پروژه عنوان انگلیسی مقاله Resource Tardiness Weighted Cost Minimization in Project Scheduling رشته های مرتبط مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله استفاده از تصمیم گیری خوشه ای خاکستری در تعیین معیار باز معدن کاوی – IEEE 2007

دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده از تصمیم گیری خوشه بندی خاکستری در تعیین حد روباز معدن کاوی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله استفاده از تصمیم گیری خوشه بندی خاکستری در تعیین حد روباز معدن کاوی عنوان انگلیسی مقاله The Application of Grey Clustering Decision in Determining the Rational Open-pit Limit of Mining […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی خرابی خطوط لوله، رایزرها و کابل های مرکزی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Pipelines, risers and umbilicals failures: A literature review رشته های مرتبط مهندسی صنایع و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله دستیابی به عرضه ناب از طریق تولید سریع – امرالد ۲۰۰۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی دستیابی به عرضه ناب از طریق تولید چابک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله دستیابی به عرضه ناب از طریق تولید چابک عنوان انگلیسی مقاله Achieving lean supply through agile manufacturing رشته های مرتبط مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تامین، تولید صنعتی کلمات کلیدی نرخ پاسخ، زنجیره عرضه، ادغام، جهانی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بازده به مقیاس در تکنولوژی های تولید محدب – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بازده نسبت به مقیاس در فناوری های تولید محدب به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله بازده نسبت به مقیاس در فناوری های تولید محدب عنوان انگلیسی مقاله Returns to scale in convex production technologies رشته های مرتبط مدیریت، مهندسی صنایع، تحقیق در عملیات، تولید و عملیات، مدیریت صنعتی و بهینه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله چارچوب مفهومی جهت طراحی مبتنی بر ارزش و مهندسی سیستم ها – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی چارچوب مفهومی برای طراحی ارزش-محور و مهندسی سیستم ها به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله چارچوب مفهومی برای طراحی ارزش-محور و مهندسی سیستم ها عنوان انگلیسی مقاله A Conceptual Framework for Value-Driven Design and Systems Engineering رشته های مرتبط طراحی صنعتی، مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و […]

مشاهده ادامه و دانلود