دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده ریاضی و آمار

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته ریاضی و گرایش های ریاضی کاربردی، ریاضی محض، تحقیق در عملیات، آنالیز عددی و محاسبات نرم بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید.

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی کیبورد فشار داده و نگه دارید و همزمان کلید F (دکمه “F” انگلیسی یا دکمه “ب” فارسی) را فشار دهید. بعد از فشار دادن این دو کلید، کادر کوچکی در بالا و یا پایین مرورگر شما باز خواهد شد. کلمه کلیدی خود را آنجا تایپ کنید تا مقاله مربوط را بیابید.

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۳ رشته ریاضی و آمار

 

 1. راه حل های سولیتون فراکتال برای معادله موج آب کم عمق فراکتال-کسری که در مهندسی اقیانوس به وجود می آید (نشریه الزویر)
             Fractal soliton solutions for the fractal-fractional shallow water wave equation arising in ocean engineering ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۱ رشته ریاضی و آمار

 

 1. آنکولوژی ریاضی کسری: امکان استفاده از حساب دیفرانسیل مرتبه غیرصحیح در مدل های میان رشته ای (نشریه الزویر)
            Fractional Mathematical Oncology: On the potential of non-integer order calculus applied to interdisciplinary models ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۰ رشته ریاضی و آمار

 

 1. یک مدل ریاضی برای آماده سازی روت کانال با استفاده از مته اندودنتیکس (نشریه الزویر)
            A mathematical model for root canal preparation using Endodontic file ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته ریاضی و آمار

 

 1. استنتاج آماری همزمان در مدل‌های عامل حرکتی : تقریب کای دو و بوت استرپ مبتنی بر مدل (نشریه الزویر)
            Simultaneous statistical inference in dynamic factor models: Chi-square approximation and model-based bootstrap ♦️
 2. کنترل پیش بینانه مدل فازی مبنی براختلال-مشاهده کننده برای فرایندهای غیرخطی با اختلالات و محدودیت های ورودی (نشریه الزویر)
            Disturbance-observer-based fuzzy model predictive control for nonlinear processes with disturbances and input constraints ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته ریاضی و آمار

 

 1. سیری در آمار کلان داده ها (نشریه الزویر)
            Journeys in big data statistics ♦️

 2. معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن (نشریه الزویر)
            Distortion measures and homogeneous financial derivatives ♦️
 3. نظریه بازیها و شیلات ها (نشریه الزویر)
            Game theory and fisheries ♦️
 4. بازی بررسی حسابرسی داخلی و اثر افشاگری (نشریه اسپرینگر)
            An inspection game of internal audit and the infuence of whistle‑blowing ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۷ رشته ریاضی و آمار

 

 1. درباره طرح المان محدود بهینه برای معادله فرارفت (نشریه الزویر)
            On an optimal finite element scheme for the advection equation ♦️
 2. توابع لیاپانوف برای مدل سازی غیرخطی انفجار اشعه X از ریزاختروش GRS 1915+105 (نشریه الزویر)
            Lyapunov functions for a non-linear model of the X-ray bursting of the microquasar GRS 1915+105 ♦️
 3. آنتروپی زبانی فازی نامطمئن و معیارهای کراس آنتروپی و روش جایگزین برای تصمیم گیری چند معیار (نشریه الزویر)
            Hesitant Fuzzy Linguistic Entropy and Cross-Entropy Measures and Alternative Queuing Method for Multiple Criteria Decision Making ♦️
 4. تسلط در ۳-تورنمنت ها (نشریه الزویر)
            Domination in 3-tournaments ♦️
 5. یادداشتی در مورد قضیه هلی کسری رنگین (نشریه الزویر)
            A note on the colorful fractional Helly theorem ♦️
 6. توضیحی در ارتباط بین نگاشت های شبه متقارن و دامنه های φ – یکنواخت (نشریه الزویر)
            A note on the relationship between quasi-symmetric mappings and ϕ-uniform domains ♦️
 7. مدل تکامل زیستی با نرخ جهش مشروط (نشریه الزویر)
            Biological evolution model with conditional mutation rates ♦️
 8. ایزومتری های کروی از * C – جبرهای متناهی بعد (نشریه الزویر)
            Spherical isometries of finite dimensional C∗-algebras ♦️
 9. روش های جداسازی بالا مثلثی و پایین مثلثی پارامتری برای حل مشکلات نقطه زین (نشریه اسپرینگر)
            The parameterized upper and lower triangular splitting methods for saddle point problems ♦️
 10. کنترل تطبیقی سامانه های مرتبه کسری با استفاده از روش فازی T-S (نشریه اسپرینگر)
            Adaptive control of nonlinear fractional-order systems using T–S fuzzy method ♦️
 11. روش الگوریتم موازی کروسکال با استفاده از کمک کننده بیان موضوعات (نشریه IEEE)
            An approach to parallelize Kruskal’s algorithm using Helper Threads ♦️
 12. آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر (نشریه Plos)
            A modified belief entropy in Dempster-Shafer framework ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۶ رشته ریاضی و آمار

 

 1. آنالیزهای آماری جدید در تحقیق بازاربایی با داده فازی (نشریه الزویر)
            New statistical analysis in marketing research with fuzzy data ♦️
 2. پاسخ به تقاضا در سیستم های گرمایشی ساختمان: یک رویکرد کنترل پیش بینی کننده‌ مدل (نشریه الزویر)
            Demand-response in building heating systems: A Model Predictive Control approach ♦️
 3. حل گذرای یک صف تعطیلات M/M/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب (نشریه الزویر)
            Transient solution of an M/M/1 vacation queue with a waiting server and impatient customers ♦️
 4. مدل شبکه‌ عصبی رگرسیون خودکار چندک با کاربردهایی در ارزیابی ارزش در ریسک (نشریه الزویر)
            Quantile autoregression neural network model with applications to evaluating value at risk ♦️
 5. حل تحلیلی برای موج ناپایدار نامتقارن در یک نیم فضای ایزوتوپی عرضی حاصل از ضربات سطحی و عمقی (نشریه الزویر)
            Analytical solution of the asymmetric transient wave in a transversely isotropic half-space due to both buried and surface impulses ♦️
 6. نقاط تکین قابل حذف در *C – جبرها از رتبه حقیقی صفر (نشریه الزویر)
            Removable singularities in C*-algebras of real rank zero ♦️
 7. یک چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد (نشریه الزویر)
            A branch-and-cut framework for the consistent traveling salesman problem ♦️
 8. کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا (نشریه الزویر)
            Optimal control application to an Ebola model ♦️
 9. اثربخشی معقول شبیه سازی های مبتنی بر عامل در نظریه بازی تکاملی: پاسخ به نظرات در مورد «نظریه تکاملی بازی با استفاده از روش های مبتنی بر عامل» (نشریه الزویر)
            The reasonable effectiveness of agent-based simulations in evolutionary game theory: Reply to comments on “Evolutionary game theory using agent-based methods ♦️
 10. مدل سازی ریاضی رسوب ذرات در ته نشین کننده هیدرولیک (نشریه الزویر)
            Mathematical Modeling of Particle Deposition in Hydraulic Settler ♦️
 11. اپراتورهای تصویر متعامد به قرینه هایشان (نشریه الزویر)
            Projection operators nearly orthogonal to their symmetries ♦️
 12. نقشه شناختی فازی برای مدل سازی مشکلات مدیریت پروژه (نشریه IEEE)
            Fuzzy Cognitive Map to Model Project Management Problems ♦️
 13. ماتریس های مشتق گیری در پایه های چند جمله ای (نشریه اسپرینگر)
            Differentiation matrices in polynomial bases ♦️
 14. مدلسازی قابلیت اطمینان سنسور در تشخیص خطا بر اساس نظریه شواهد (نشریه Mdpi)
            Modeling Sensor Reliability in Fault Diagnosis Based on Evidence Theory 
  ♦️
 15. ثبت تصویر خودکار با استفاده از تبدیل موجک گسسته دو بعدی (نشریه Indjst)
            Automatic Image Registration using 2D-Discrete Wavelet Transform ♦️
 16. در مورد دوگانگی و كدهاي چند چرخه ای (نشریه Aimsciences)
            On the duality and the direction of polycyclic codes ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۵ رشته ریاضی و آمار

 

 1. کاهش طول تهویه مکانیکی همراه با توجه به اهمیت آن : مطالعه طراحی آزمایشی و برآورد حجم نمونه با شبیه سازی مونت کارلو (نشریه الزویر)
 2. قیمت‌گذاری گزینه ‌های اروپایی و آمریکایی توسط الحاق نقطه‌ پایه‌ شعاعی (نشریه الزویر)
 3. سیستم صف M/G/2 که در آنجا مشتریان تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS سرویس دهی می شوند (نشریه الزویر)
 4. کران پایین برای پراکندگی در چنبره (نشریه الزویر)
 5. رابطه مرگ و میر و آلودگی هوا در کره جنوبی (نشریه الزویر)
 6. روش حجم محدود تصویری برای جریان آب کم عمق (نشریه الزویر)
 7. روش های کرنل بدون شبکه مستقیم برای معادلات وابسته به زمان (نشریه الزویر)
 8. یادداشتی در مورد تعداد درختان پوشای گراف های خطی (نشریه الزویر)
 9. الگوریتم های داده جریانی برای آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (نشریه IEEE)
 10. بهینه سازی چند منظوره تکاملی بر اساس الگوریتم کان – مانکز (نشریه اسپرینگر)
 11. رفتار دینامیکی و هماهنگ سازی مدل نامنظم راکتورهای شیمیایی (نشریه IJMC)
 12. ارتباط نگرش ها و دستاوردهای علمی دانش آموزان مقطع متوسطه با تکرار سخنرانی معلم و یادگیری دانش آموز – محور (نشریه  Ijese
 13. سیستم بانکداری موبایل مبتنی بر تابع هش فاقد گواهینامه Chameleon (نشریه  Ijca)
 14. قضایای نقطه ثابت مشترک جفت برای انقباض ϕ در فضاهای متریک احتمالی و کاربردهای آن (نشریه Ijfs)
 15. مفهوم سازی روش های مطالعه مقطعی ترکیبی در علوم سلامت: بررسی متدولوژی (نشریه Eajournals)
 16. تغییر جدیدی از روش تکراری نقطه ثابت برای حل معادلات غیر خطی (نشریه Scirp)
 17. استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان (نشریه Engmech)
 18. محاسبه معادلات استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال: آنالیز همگرایی و جزئیات اجرای آن برای بازی های زنجیره ای مارکوف (نشریه Sciendo)
 19. شاخص بالابان نمودارهای مکعبی

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۴ رشته ریاضی و آمار

 

 1. SVM چندخطی چند مرتبه ای برای دسته بندی ماتریس داده (نشریه الزویر)
 2. تابع زبان C برای دسته بندی الگوها (نشریه الزویر)
 3. ویژگی جریان ترافیک در یک تقاطع بدون علامت در چارچوب تئوری بازی (نشریه الزویر)
 4. نمودارهای همسایه مشترک (نشریه الزویر)
 5. ساختار سرویس های وب: پیچیدگی و مدل ها (نشریه الزویر)
 6.  راه حل های عددی مسائل مقدار مرزی معادلات KdV تعمیم یافته با ضرایب متغیر با استفاده از تقارن لی (نشریه الزویر)
 7. برنامه ریزی سیاست های ساختاری بازرسی و نگهداشت از طریق برنامه نویسی پویا و فرآیندهای مارکوف. بخش ۲: پیاده سازی POMDP (نشریه الزویر)
 8. چهارچوب MCDM فازی برای مکان یابی یک نیروگاه هسته ای در ترکیه (نشریه الزویر)
 9. Oyster چگونه کار میکند؟ تفسیر ساده‌ ریاضی Oyster (نشریه الزویر)
 10. انتخاب طبقه بندی پنهان بر اساس سیستم مدل برای تخصیص جایگاه و قیمت گذاری بهینه راه آهن (نشریه الزویر)
 11. احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین (نشریه الزویر)
 12. تجزیه و تحلیل دو شاخگی با استفاده از روش های دقیق انشعاب و تحدید (نشریه IEEE)
 13. کنترل شبکه عصبی انطباقی در شناورهای سطحی همراه با محدودیت های چندگانه خروجی (نشریه IEEE)
 14. RRE: یک موتور پاسخ و ترمیم نفوذ مبتنی بر نظریه بازی (نشریه IEEE)
 15. روش‌ های تکراری دوری و همزمان برای حل معادلات ماتریسی Ai X Bi=Fi (نشریه اسپرینگر)
 16. پیش‌بینی انقراض یا انفجار در فرایند انشعاب گالتون-واتسون با سری توانی توزیع فرزندان (نشریه Citeseerx)
 17. کنترل مد لغزشی ترمینال با کنترل فیدبک تطبیقی در یک کلاس از سیستم های آشوبناک (نشریه هینداوی)
 18. خطا های اندازه گیری برای سن شروع در مطالعات کوهورت (همگروهی) مرسوم (نشریه Scientific)
 19. حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

 


 

لیست کل مقالات ترجمه شده ریاضی

 


 

بازگشت به صفحه جستجوی مقالات ریاضی

بازگشت به صفحه انتخاب رشته  

انتقادات و پیشنهادات

دکمه بازگشت به بالا