دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده ریاضی و آمار

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته ریاضی و گرایش های ریاضی کاربردی، ریاضی محض، تحقیق در عملیات، آنالیز عددی و محاسبات نرم بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک نمائید.

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی کیبورد فشار داده و نگه دارید و همزمان کلید F (دکمه “F” انگلیسی یا دکمه “ب” فارسی) را فشار دهید. بعد از فشار دادن این دو کلید، کادر کوچکی در بالا و یا پایین مرورگر شما باز خواهد شد. کلمه کلیدی خود را آنجا تایپ کنید تا مقاله مربوط را بیابید.

 

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۲۰ رشته ریاضی و آمار

 

 1. یک مدل ریاضی برای آماده سازی روت کانال با استفاده از مته اندودنتیکس (نشریه الزویر)
            A mathematical model for root canal preparation using Endodontic file ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته ریاضی و آمار

 

 1. استنتاج آماری همزمان در مدل‌های عامل حرکتی : تقریب کای دو و بوت استرپ مبتنی بر مدل (نشریه الزویر)
            Simultaneous statistical inference in dynamic factor models: Chi-square approximation and model-based bootstrap ♦️
 2. کنترل پیش بینانه مدل فازی مبنی براختلال-مشاهده کننده برای فرایندهای غیرخطی با اختلالات و محدودیت های ورودی (نشریه الزویر)
            Disturbance-observer-based fuzzy model predictive control for nonlinear processes with disturbances and input constraints ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته ریاضی و آمار

 

 1. سیری در آمار کلان داده ها (نشریه الزویر)
            Journeys in big data statistics ♦️

 2. معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن (نشریه الزویر)
            Distortion measures and homogeneous financial derivatives ♦️
 3. نظریه بازیها و شیلات ها (نشریه الزویر)
            Game theory and fisheries ♦️
 4. بازی بررسی حسابرسی داخلی و اثر افشاگری (نشریه اسپرینگر)
            An inspection game of internal audit and the infuence of whistle‑blowing ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۷ رشته ریاضی و آمار

 

 1. درباره طرح المان محدود بهینه برای معادله فرارفت (نشریه الزویر)
            On an optimal finite element scheme for the advection equation ♦️
 2. توابع لیاپانوف برای مدل سازی غیرخطی انفجار اشعه X از ریزاختروش GRS 1915+105 (نشریه الزویر)
            Lyapunov functions for a non-linear model of the X-ray bursting of the microquasar GRS 1915+105 ♦️
 3. آنتروپی زبانی فازی نامطمئن و معیارهای کراس آنتروپی و روش جایگزین برای تصمیم گیری چند معیار (نشریه الزویر)
            Hesitant Fuzzy Linguistic Entropy and Cross-Entropy Measures and Alternative Queuing Method for Multiple Criteria Decision Making ♦️
 4. تسلط در ۳-تورنمنت ها (نشریه الزویر)
            Domination in 3-tournaments ♦️
 5. یادداشتی در مورد قضیه هلی کسری رنگین (نشریه الزویر)
            A note on the colorful fractional Helly theorem ♦️
 6. توضیحی در ارتباط بین نگاشت های شبه متقارن و دامنه های φ – یکنواخت (نشریه الزویر)
            A note on the relationship between quasi-symmetric mappings and ϕ-uniform domains ♦️
 7. مدل تکامل زیستی با نرخ جهش مشروط (نشریه الزویر)
            Biological evolution model with conditional mutation rates ♦️
 8. ایزومتری های کروی از * C – جبرهای متناهی بعد (نشریه الزویر)
            Spherical isometries of finite dimensional C∗-algebras ♦️
 9. روش های جداسازی بالا مثلثی و پایین مثلثی پارامتری برای حل مشکلات نقطه زین (نشریه اسپرینگر)
            The parameterized upper and lower triangular splitting methods for saddle point problems ♦️
 10. کنترل تطبیقی سامانه های مرتبه کسری با استفاده از روش فازی T-S (نشریه اسپرینگر)
            Adaptive control of nonlinear fractional-order systems using T–S fuzzy method ♦️
 11. روش الگوریتم موازی کروسکال با استفاده از کمک کننده بیان موضوعات (نشریه IEEE)
            An approach to parallelize Kruskal’s algorithm using Helper Threads ♦️
 12. آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر (نشریه Plos)
            A modified belief entropy in Dempster-Shafer framework ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۶ رشته ریاضی و آمار

 

 1. آنالیزهای آماری جدید در تحقیق بازاربایی با داده فازی (نشریه الزویر)
            New statistical analysis in marketing research with fuzzy data ♦️
 2. پاسخ به تقاضا در سیستم های گرمایشی ساختمان: یک رویکرد کنترل پیش بینی کننده‌ مدل (نشریه الزویر)
            Demand-response in building heating systems: A Model Predictive Control approach ♦️
 3. حل گذرای یک صف تعطیلات M/M/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب (نشریه الزویر)
            Transient solution of an M/M/1 vacation queue with a waiting server and impatient customers ♦️
 4. مدل شبکه‌ عصبی رگرسیون خودکار چندک با کاربردهایی در ارزیابی ارزش در ریسک (نشریه الزویر)
            Quantile autoregression neural network model with applications to evaluating value at risk ♦️
 5. حل تحلیلی برای موج ناپایدار نامتقارن در یک نیم فضای ایزوتوپی عرضی حاصل از ضربات سطحی و عمقی (نشریه الزویر)
            Analytical solution of the asymmetric transient wave in a transversely isotropic half-space due to both buried and surface impulses ♦️
 6. نقاط تکین قابل حذف در *C – جبرها از رتبه حقیقی صفر (نشریه الزویر)
            Removable singularities in C*-algebras of real rank zero ♦️
 7. یک چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد (نشریه الزویر)
            A branch-and-cut framework for the consistent traveling salesman problem ♦️
 8. کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا (نشریه الزویر)
            Optimal control application to an Ebola model ♦️
 9. اثربخشی معقول شبیه سازی های مبتنی بر عامل در نظریه بازی تکاملی: پاسخ به نظرات در مورد «نظریه تکاملی بازی با استفاده از روش های مبتنی بر عامل» (نشریه الزویر)
            The reasonable effectiveness of agent-based simulations in evolutionary game theory: Reply to comments on “Evolutionary game theory using agent-based methods ♦️
 10. مدل سازی ریاضی رسوب ذرات در ته نشین کننده هیدرولیک (نشریه الزویر)
            Mathematical Modeling of Particle Deposition in Hydraulic Settler ♦️
 11. اپراتورهای تصویر متعامد به قرینه هایشان (نشریه الزویر)
            Projection operators nearly orthogonal to their symmetries ♦️
 12. نقشه شناختی فازی برای مدل سازی مشکلات مدیریت پروژه (نشریه IEEE)
            Fuzzy Cognitive Map to Model Project Management Problems ♦️
 13. ماتریس های مشتق گیری در پایه های چند جمله ای (نشریه اسپرینگر)
            Differentiation matrices in polynomial bases ♦️
 14. مدلسازی قابلیت اطمینان سنسور در تشخیص خطا بر اساس نظریه شواهد (نشریه Mdpi)
            Modeling Sensor Reliability in Fault Diagnosis Based on Evidence Theory 
  ♦️
 15. ثبت تصویر خودکار با استفاده از تبدیل موجک گسسته دو بعدی (نشریه Indjst)
            Automatic Image Registration using 2D-Discrete Wavelet Transform ♦️
 16. در مورد دوگانگی و كدهاي چند چرخه ای (نشریه Aimsciences)
            On the duality and the direction of polycyclic codes ♦️

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۵ رشته ریاضی و آمار

 

 1. کاهش طول تهویه مکانیکی همراه با توجه به اهمیت آن : مطالعه طراحی آزمایشی و برآورد حجم نمونه با شبیه سازی مونت کارلو (نشریه الزویر)
 2. قیمت‌گذاری گزینه ‌های اروپایی و آمریکایی توسط الحاق نقطه‌ پایه‌ شعاعی (نشریه الزویر)
 3. سیستم صف M/G/2 که در آنجا مشتریان تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS سرویس دهی می شوند (نشریه الزویر)
 4. کران پایین برای پراکندگی در چنبره (نشریه الزویر)
 5. رابطه مرگ و میر و آلودگی هوا در کره جنوبی (نشریه الزویر)
 6. روش حجم محدود تصویری برای جریان آب کم عمق (نشریه الزویر)
 7. روش های کرنل بدون شبکه مستقیم برای معادلات وابسته به زمان (نشریه الزویر)
 8. یادداشتی در مورد تعداد درختان پوشای گراف های خطی (نشریه الزویر)
 9. الگوریتم های داده جریانی برای آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (نشریه IEEE)
 10. بهینه سازی چند منظوره تکاملی بر اساس الگوریتم کان – مانکز (نشریه اسپرینگر)
 11. رفتار دینامیکی و هماهنگ سازی مدل نامنظم راکتورهای شیمیایی (نشریه IJMC)
 12. ارتباط نگرش ها و دستاوردهای علمی دانش آموزان مقطع متوسطه با تکرار سخنرانی معلم و یادگیری دانش آموز – محور (نشریه  Ijese
 13. سیستم بانکداری موبایل مبتنی بر تابع هش فاقد گواهینامه Chameleon (نشریه  Ijca)
 14. قضایای نقطه ثابت مشترک جفت برای انقباض ϕ در فضاهای متریک احتمالی و کاربردهای آن (نشریه Ijfs)
 15. مفهوم سازی روش های مطالعه مقطعی ترکیبی در علوم سلامت: بررسی متدولوژی (نشریه Eajournals)
 16. تغییر جدیدی از روش تکراری نقطه ثابت برای حل معادلات غیر خطی (نشریه Scirp)
 17. استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان (نشریه Engmech)
 18. محاسبه معادلات استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال: آنالیز همگرایی و جزئیات اجرای آن برای بازی های زنجیره ای مارکوف (نشریه Sciendo)
 19. شاخص بالابان نمودارهای مکعبی

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۴ رشته ریاضی و آمار

 

 1. SVM چندخطی چند مرتبه ای برای دسته بندی ماتریس داده (نشریه الزویر)
 2. تابع زبان C برای دسته بندی الگوها (نشریه الزویر)
 3. ویژگی جریان ترافیک در یک تقاطع بدون علامت در چارچوب تئوری بازی (نشریه الزویر)
 4. نمودارهای همسایه مشترک (نشریه الزویر)
 5. ساختار سرویس های وب: پیچیدگی و مدل ها (نشریه الزویر)
 6.  راه حل های عددی مسائل مقدار مرزی معادلات KdV تعمیم یافته با ضرایب متغیر با استفاده از تقارن لی (نشریه الزویر)
 7. برنامه ریزی سیاست های ساختاری بازرسی و نگهداشت از طریق برنامه نویسی پویا و فرآیندهای مارکوف. بخش ۲: پیاده سازی POMDP (نشریه الزویر)
 8. چهارچوب MCDM فازی برای مکان یابی یک نیروگاه هسته ای در ترکیه (نشریه الزویر)
 9. Oyster چگونه کار میکند؟ تفسیر ساده‌ ریاضی Oyster (نشریه الزویر)
 10. انتخاب طبقه بندی پنهان بر اساس سیستم مدل برای تخصیص جایگاه و قیمت گذاری بهینه راه آهن (نشریه الزویر)
 11. احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین (نشریه الزویر)
 12. تجزیه و تحلیل دو شاخگی با استفاده از روش های دقیق انشعاب و تحدید (نشریه IEEE)
 13. کنترل شبکه عصبی انطباقی در شناورهای سطحی همراه با محدودیت های چندگانه خروجی (نشریه IEEE)
 14. RRE: یک موتور پاسخ و ترمیم نفوذ مبتنی بر نظریه بازی (نشریه IEEE)
 15. روش‌ های تکراری دوری و همزمان برای حل معادلات ماتریسی Ai X Bi=Fi (نشریه اسپرینگر)
 16. پیش‌بینی انقراض یا انفجار در فرایند انشعاب گالتون-واتسون با سری توانی توزیع فرزندان (نشریه Citeseerx)
 17. کنترل مد لغزشی ترمینال با کنترل فیدبک تطبیقی در یک کلاس از سیستم های آشوبناک (نشریه هینداوی)
 18. خطا های اندازه گیری برای سن شروع در مطالعات کوهورت (همگروهی) مرسوم (نشریه Scientific)
 19. حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۳ رشته ریاضی و آمار

 

 1. بخش دوم: اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی بر اساس یافته های ممیزی (نشریه الزویر)
 2. مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم (نشریه الزویر)
 3. تجزیه و تحلیل ریسک در سایت های ساخت و ساز با استفاده از استدلال فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (نشریه الزویر)
 4. استراتژی های مکان یابی و تخصیص کارامد برای تسهیلات نامطلوب با توجه به خواص اساسی آنها (نشریه الزویر)
 5. مدل کمیت تولید اقتصادی با ظرفیت محدود و عدم ترمیم (نشریه الزویر)
 6. تأثیر متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری اختصاصی (نشریه امرالد)
 7. روش فاکتورگیری نامنفی ماتریس (NMF) مبتنی بر نمونه در شناسایی رویداد صوتی (نشریه IEEE)
 8. حداکثر برآورد احتمال انتظارات مرتب از متغیرهای دودویی همبسته (نشریه اسپرینگر)
 9. زیرمجموعه ابرجبر فازی تعمیم یافته شهودی در ابرجبر بولی (نشریه اسپرینگر)
 10. راه حل های تقریبی برای مشکلات کنترل بهینه غیرخطی دینامیک نجومی (نشریه هینداوی)
 11. محاسبه‌ روی منیفلند شکل برای تولید اطلس: کاربرد در تفکیک کامل قلب MRI قلبی (نشریه SPIE)
 12. فرمول بندی ریاضی شبکه های چند لایه ای (نشریه Aps)
 13. تابع هش یک طرفه بر مبنای کدهای OHFGC) Goppa) (نشریه Hikari)
 14. زندگی با مقادیر پی احیای دیدگاه بیزی در آمار های فراوانی گرا (نشریه LWW)

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۲ رشته ریاضی و آمار

 

 1. راه اندازی آنلاین بهینه سیستم های ترکیبی تولید برق و حرارت میکرو μCHP مسکونی با استفاده از برنامه ریزی خطی (نشریه الزویر)
 2. یک مدل یکپارچه برای اندازه گیری عملکرد پایدار در زنجیره تامین (نشریه الزویر)
 3. مدل رقابتی از فرد در طول ایمن سازی منفعل، با کاربرد گسترده برای آنتی بادی های خنثی کننده برای HIV (نشریه الزویر)
 4. نقش مرکزیت در اعزام آمبولانس (نشریه الزویر)
 5. روش های جمعی جهت رگرسیون: یک بررسی (نشریه ACM)
 6. سیستم تولید سلولی مجازی مبتنی بر روش اجزای منبع و آنالیز عملکرد آن روی طرح های پایه مختلف (نشریه Growing Science)
 7. الگوریتم های موازی سریع برای شباهت و تطبیق گراف (نشریه  Purdue e-Pubs)
 8. هماهنگ سازی سیستم های نامنظم (آشوب ناک) سه بعدی مختلف توسط روش کنترل فعال تعمیم یافته (نشریه Academic)
 9. طرح فضای حالت
 10. استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم
 11.  حل موضوع NP Complet و الگوریتم جدید کوآنتومی
 12. حل مسئله برنامه ریزی غیر خطی در محیط فازی

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۱ رشته ریاضی و آمار

 

 1. بررسی و راهنمای عملی آمار استنباطی (نشریه الزویر)
 2. گسترش ظرفیت تولید در بازارهای آزاد برق:روش تصادفی MPEC (نشریه IEEE)
 3. الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی گاوس بر مبنای شناسایی گوینده (نشریه IEEE)
 4. روش المان طیفی/XFEM برای انتشار ترک دینامیک (نشریه اسپرینگر)
 5.  همزمان سازی (سنکرونیزاسیون) سیستم های نامنظم با تاخیر های کوپلینگ متغیر با زمان (نشریه Citeseerx)
 6. یک مدل چند مقیاسی برای تشکیل ترومبوزهای وریـدی با کنترل وابسته به سطح آبشاری انعقـادی خون (نشریه CellPress)

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۱۰ رشته ریاضی و آمار

 1. بررسی و راهنمای عملی آمار توصیفی (نشریه الزویر)
 2. تابع هدف جدید محدب برای آموزش نظارت شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌ (نشریه الزویر)
 3. مدلسازی زنجیره تامین با استفاده از یک شبکه صفی (نشریه الزویر)
 4. یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی (نشریه الزویر)
 5. تابع تکین و لایه مرزی در سطوح قطاعی مدرج با ضخامت عملیاتی متوسط (نشریه الزویر)
 6. مدل ارزیابی عملکرد از طریق ادغام روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس (نشریه الزویر)
 7. مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام (نشریه الزویر)
 8. جواب های تکراری معادلات ماتریسی به فرم Ai XBi=Fi (نشریه الزویر)
 9. رویکرد مبتنی بر منطق فازی برای شناسایی اهمیت ریسک خطای انسانی (نشریه الزویر)
 10. اصلاح توابع بلاک پالس و کاربرد آنها برای حل عددی معادله انتگرالی Volterra از نوع اول (نشریه الزویر)
 11. تئوری بازی ها و منابع آبی (نشریه الزویر)
 12. بررسی دانش آموزش الکترونیک از طریق عوامل ممتیک انتولوژی (هستی شناسی) (نشریه IEEE)
 13. نظریه کدگذاری جبری (نشریه Creativecommons)
 14. تخصیص منابع بر پایه مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) در آنالیز کشش

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۰۹ رشته ریاضی و آمار

 

 1. تلفیق هر دو خروجی های نامطلوب و متغیر های غیر قابل کنترل در DEA: عملکرد نیروگاه های برق زغال سوز چینی (نشریه الزویر)
 2. حل گذرای صف M/M/c با امتناع و انصراف (نشریه الزویر)
 3. کاربرد خانواده های بتا و استنباط مرتبط در توزیع و عمومیت دادن گامای ایجاد شده (نشریه الزویر)
 4. تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی (نشریه الزویر)
 5. آنالیز کارایی سیستم آسانسور در طول اوج (نشریه الزویر)
 6. ارتباط نقشه بلوک های کامل تحت مدل تداخل (نشریه اسپرینگر)
 7. طرح ناظر جبری برای گروه سیستم های غیر خطی قابل مشاهده : ٢ لینک کاربردی برای کنترل رباتیک (نشریه IEEE)
 8. یک الگوریتم بهینه سازی جدید برای ازدحام ذرات مبتنی بر تغییرهای سریع بی نظم (نشریه IEEE)
 9. سیستم کنترل ضخامت مبتنی بر منطق فازی و شبیه سازی آن (نشریه IEEE)
 10. تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریب سادلپوینت (نشریه تیلور و فرانسیس)
 11. تجزیه و تحلیل معنایی و نهان متدهای تجزیه مقدار منفرد و فاکتورگیری نامنفی ماتریس (SVD و NMF) (نشریه ACEEE)
 12. ترسیم رفتار حرارتی بر روی مواد لاستیکی با در نظر گرفتن شبیه سازی تغییر فاز (نشریه Upm)
 13. دو راه حل غیر بدیهی برای مسئله نیومن ناهمگن: تنظیمات فضای سوبولوف – اورلیکز
 14. فرایندهای پواسون با نرخ فازی

 


 

لیست مقالات سال ۲۰۰۸ و ماقبل آن – رشته ریاضی و آمار

 

 1. اندازه نمونه کارآمد در برنامه ریزی تصادفی غیرخطی (نشریه الزویر)
            Efficient sample sizes in stochastic nonlinear programming ♦️
 2. بررسی فرایند شناورسازی ستونی با الگوی ریاضی – یک مرور (نشریه الزویر)
 3. منطق فازی ریاضی چیست؟ (نشریه الزویر)
 4. دستیابی به اولویت ها از طریق قضاوت مقایسه ای جفتی فازی (نشریه الزویر)
 5. سیستم استنتاج فازی تطبیقی (SAFIS) برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی (نشریه الزویر)
 6. همگرایی محلی روش تکراری برای مشکلات ارزش تکین معکوس (نشریه الزویر)
 7. جواب های کمترین مربعات تکراری زوج معادلات ماتریسی سیلوستر (نشریه الزویر)
 8. کنترل فازی تطبیقی مبتنی بر مشاهده گر برای سیستم های غیر خطی SISO (نشریه الزویر)
 9. تعیین مرز فضای کاری بازوهای مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه (نشریه الزویر)
 10. حفاظت ناتمام دیفرانسیلی ژنراتور جدید براساس تبدیل موجک (نشریه الزویر)
 11. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی فید فروارد برای بهبود کنترل فرایند الگوریتم های کنترلی بر پایه ی تناسبی، انتگرالی و مشتقی (PID) (نشریه الزویر)
 12. بررسی سیستم تولید فولاد و آهن از نظر برنامه تولید و زمانبندی (نشریه الزویر)
 13. مروری مختصر بر تجزیه و تحلیل خزش پایداری ویسکوالاستیک پوسته های استوانه ای (نشریه الزویر)
 14. مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام (نشریه الزویر)
 15. کمانش و فراکمانش حرارتی تیرهای اویلر برنولی تثبیت شده مفصلی روی فونداسیون الاستیک (نشریه الزویر)
 16. روش تکراری برای جواب متقارن مورب و جواب تقریبی بهینه از معادله ماتریسی AXB = C (نشریه الزویر)
 17. عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده (نشریه الزویر)
 18. آنالیز همگرایی روش گوس-سایدل با پیش شرط برای ماتریس های H (نشریه الزویر)
 19. بررسی شبکه ‌های عصبی فازی (نشریه الزویر)
 20. بهبود روش گوس – سایدل اصلاح شده برای ماتریس های Z (نشریه الزویر)
 21. بهبود تکرارهای ژاکوبی و گاوس – سایدل (نشریه الزویر)
 22. برنامه ‌ریزی خطی با پارامترهای فازی: در تجزیه‌ روش تعاملی (نشریه الزویر)
 23. مقادیر ویژه ماتریس های آپدیت شده با برخی از برنامه های کاربردی (نشریه الزویر)
 24. یک سیستم طبقه بندی تازه تحليل پوششي داده ها بر اساس تغییر مجموعه مرجع (نشریه الزویر)
 25. متد تکراری وردشی – یک روش تحلیلی غیر خطی: برخی از نمونه ها (نشریه الزویر)
 26. بیان قیود نابرابر با ضریب های بازه ای و راه حل برای برنامه ریزی خطی بازه ای (نشریه الزویر)
 27. اپراتورهای جدید الگوریتم های ژنتیکی برای مسئله فروشنده دوره گرد (TSP) (نشریه IEEE)
 28. بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم (کامپایلر) برای اصولی که منجر به ساده سازی و بهبود کامپایلر میشود (نشریه IEEE)
 29. طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل ترکیب گاوس از فضای مراحل بازسازی شده (نشریه IEEE)
 30. نظریه و کاربردهای ماشین های خودکار سلولی در پنهان نگاری (نشریه IEEE)
 31. مدل سازی ریاضی شکل گیری لخته خون در انسان (نشریه IEEE)
 32. طبقه بندی و پس پردازشی اسناد با استفاده از تجزیه کننده تصحیح خطا (نشریه IEEE)
 33. سیستم زمان بندی Visopt Shop Floor: حرکت ماورای برنامه‌ریزی سنتی (نشریه اسپرینگر)
 34. روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان برای مساله فروشنده دوره گرد احتمالی (نشریه اسپرینگر)
 35. محاسبه مشخصه ماتریس متقارن واقعی از طریق بهینه سازی (نشریه اسپرینگر)
 36. الگوریتم کارآمد برای جواب متقارن نسبت به مرکز معادله ماتریسی AXB = C (نشریه اسپرینگر)
 37. رویکرد بالقوه برای بازی های ترتیبی (نشریه اسپرینگر)
 38. روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن (TSP) (نشریه اسپرینگر)
 39. صف M/M/C با شاخص شغل بحرانی (نشریه اسپرینگر)
 40. موضوعاتی در جبر خطی عددی ماتریس های توپلیتس و هنکل (نشریه وایلی)
 41. راه حل های دقیق کاملا سه بعدی ناویر – استوکس جهت ارزیابی مقایسه ‌ای (نشریه وایلی)
 42. مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی (نشریه SSRN)
 43. تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) (نشریه ACM)
 44. مقدمه ای درارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها (نشریه ACM)
 45. کنترل معادله ریکاتی وابسته به حالت (SDRE) : تحقیقاتی در این زمینه (نشریه IFAC)
 46. روش و مدل عددی جدید برای ضربه آبی (قوچ) (نشریه ASCE)
 47. کاربرد مدل ‌سازی ریاضی در نورد گرم و خنک ‌سازی کنترل شده‌ نوارها و میله‌ های سیمی (نشریه ISIJ)
 48. نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع (نشریه AMS)
 49. مدلی برای مسیر فاکتور بافتی به ترومبین (نشریه Jbc)
 50. خمش نامتقارن ورق ساندویچی دایروی تحت برش عرضی در رویه ‌ها
 51. روابط جبری
 52. کاربرد تحلیل رگرسیون در ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه
 53. بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق مقدارP و فاصله اطمینان
 54. نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان
 55. نمودار ایده آل صفر ساز یک حلقه
 56. مسئله بسته بندی با جعبه (Bin Packing) توسط صف ها
 57. ابزارهای تجسم سازی برای استفاده مجدد اجزاء
 58. سیستمهای ترکیبی Soft Computing :ما به کجا می رویم؟
 59. قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی
 60. رمزنگاری با ماشین های سلولی
 61. مدل آماری ضریب تکثیر میازاوا در گروه های درآمدی خانوارهای مجزا
 62. استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم
 63. بررسی عملکردی پیش بینی مدل با شاخص جدید آماری
 64. اقتصاد، علوم اجتماعی و توسعه
 65. پردازش تصاویر کامپیوتری
 66. الگوریتم آشکارسازی بن بست موازی
 67. کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن
 68. مقادیر تکی و مقادیر مشخصه تانسورها: رویکرد تغییر
 69. همگرایی متدهای هم محلی بدون شبکه بر اساس هسته نامتقارن
 70. آمار توصیفی
 71. محاسبه میدانی

 


 

بازگشت به صفحه جستجوی مقالات ریاضی

بازگشت به صفحه انتخاب رشته  

انتقادات و پیشنهادات