دانلود ترجمه مقاله تاثیر درمان دستی شامل روش های نورودینامیک برای درمان نشانگان مجرای مچ دستی – Ncbi 2017

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تاثیر درمان دستی شامل روش های نورودینامیک برای درمان نشانگان مجرای مچ دستی: یک آزمایش تصادفی کنترل شده عنوان انگلیسی مقاله: Efficacy of Manual Therapy Including Neurodynamic Techniques for the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial     مشخصات مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله کاربرد ویژگی غیر خطی در دسته بندی نوار مغزی کودکان سالم و بیش فعال – اسپرینگر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کاربرد ویژگی غیر خطی و شبکه عصبی در دسته بندی نوار مغزی کودکان سالم و بیش فعال عنوان انگلیسی مقاله: EEG Classification of ADHD and Normal Children Using Non-linear Features and Neural Network     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار مقاله ۲۰۱۶ […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تشخیص کامپیوتری تومور مغز انسان به وسیله ام ار آی – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص کامپیوتری تومور مغز انسان به وسیله MRI: نظرسنجی و الگوریتم جدید عنوان انگلیسی مقاله: Computer-aided diagnosis of human brain tumor through MRI: A survey and a new algorithm برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تشنج ابسنس میوکلونیک در سندرم دراوه – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشنج ابسنس میوکلونیک در سندرم دراوه عنوان انگلیسی مقاله: Myoclonic Absence Seizures in Dravet Syndrome برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله افزایش آنژیوژنز در غشای کوریوآلانتوئیک جوجه با مهارکننده های استیل کولین استراز – هینداوی ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش آنژیوژنز در غشای کوریوآلانتوئیک جوجه و مهار آپوپتوز سلول های اندوتلیال با مهارکننده های استیل کولین استراز عنوان انگلیسی مقاله: Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial Cell برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله فاکتورهای نوروتروفیک حاصل از مغز در سندرم خستگی مزمن و ام اس – ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فاکتورهای نوروتروفیک (NTFs ) حاصل از مغز در سندرم خستگی مزمن و ام اس عنوان انگلیسی مقاله: Brain Derived Neurotrophic Factor is Decreased in Chronic Fatigue Syndrome and Multiple Sclerosis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله انسفالیت استرتیال پارانئوپلاستیک و میلیت مرتبط با آنتی بادی ها – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انسفالیت استرتیال پارانئوپلاستیک و میلیت مرتبط با آنتی بادی های ضد CV2/CRMP-5، در بیمار مبتلا به سرطان سلول کوچک ریه عنوان انگلیسی مقاله: Paraneoplastic striatal encephalitis and myelitis associated with anti-CV2/ CRMP-5 antibodies in a patient with small cell lung cancer برای […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله سیستم کولینرژیک در رشد مغز و اختلال های سموم عصبی – الزویر ۲۰۰۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سیستم کولینرژیک در رشد مغز و اختلال های سموم عصبی: نیکوتین، دود دخانیات محیطی، ارگانوفسفرات عنوان انگلیسی مقاله: Cholinergic systems in brain development and disruption by neurotoxicants: nicotine, environmental tobacco smoke, organophosphates برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله سردرد میگرن قاعدگی – وایلی ۱۹۸۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سردرد میگرن قاعدگی: نتایج مطالعه کنترل شده، تجربی، درمان غیر دارویی عنوان انگلیسی مقاله: Menstrual Migraine Headache: Results of a Controlled, Experimental, Outcome Study of Non-drug Treatments برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله راهنمای کاربردی برای رفتار درمانی شناختی – ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: راهنمای کاربردی برای رفتار درمانی شناختی (CBT) علوم اعصاب با ABC عنوان انگلیسی مقاله: The New ABCs: A Practitioner’s Guide to Neuroscience-Informed Cognitive-Behavior Therapy برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

مشاهده ادامه و دانلود