دانلود رایگان ترجمه مقاله شواهدی برای کمبود درک ریتم در کودکان با لکنت زبان – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مدارک و شواهد برای کمبود درک ریتم در کودکان دارای لکنت عنوان انگلیسی مقاله: Evidence for a rhythm perception deficit in children who stutter               مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله وزن هنگام تولد و لکنت زبان – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: وزن هنگام تولد و لکنت زبان: شواهدی از سه گروه تولد عنوان انگلیسی مقاله: Birth weight and stuttering: Evidence from three birth cohorts                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل های ریاضی رشد تومور

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مدل های ریاضی رشد تومور عنوان انگلیسی مقاله: Mathematical models of tumor growth                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه با فرمت pdf رشته های مرتبط با این مقاله ریاضی و پزشکی گرایش […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله ویژگی های کلیدی شیر مادر و شیر خشک – MDPI 2016

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مروری بر تغذیه نوزاد: ویژگی های کلیدی شیر مادر و شیر خشک عنوان انگلیسی مقاله: Review of Infant Feeding: Key Features of Breast Milk and Infant Formula                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۶ تعداد […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله کاهش شنوایی سوهش عصبی ناگهانی – Sage 2011

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کاهش شنوایی حسبی عصبی ناگهانی: مروری بر تشخیص، درمان و پیش آگهی عنوان انگلیسی مقاله: Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Review of Diagnosis, Treatment, and Prognosis                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۱ تعداد صفحات […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله ارزیابی و احیا در مدیریت تروما – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: ارزیابی و احیا در مدیریت تروما عنوان انگلیسی مقاله: Assessment and Resuscitation in Trauma Management                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه با فرمت pdf رشته های مرتبط با این […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله کانال های کلسیم غشای پلاسما در سرطان – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کانال های کلسیم غشای پلاسما در سرطان: تغییرات و اثرات تکثیر و مهاجرت سلول عنوان انگلیسی مقاله: Plasma membrane calcium channels in cancer: Alterations and consequences for cell proliferation and migration                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله تمرین تعادل Biodex در مقابل تمرین تعادل سنتی – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تمرین تعادل بیودکس در برابر تمرین تعادل سنتی برای کودکان مبتلا به دی پلژی اسپاستیک عنوان انگلیسی مقاله: Biodex balance training versus conventional balance training for children with spastic diplegia                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی های متداول و متاآنالیز مطالعات تشخیصی – اسپرینگر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مرور سیستماتیک و فراتحلیل مطالعات تشخیصی: یک دستورالعمل کاربردی عنوان انگلیسی مقاله: Systematic reviews and meta-analyses of diagnostic studies: a practical guideline                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر گرسنگی متناوب بر روی ریتم شبانه روزی در موش نسبت به زمان تغذیه – الزویر ۲۰۰۹

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: اثرات گرسنگی متناوب بر ریتم های شبانه روزی در موش به زمان غذادهی وابسته است عنوان انگلیسی مقاله: Effect of intermittent fasting on circadian rhythms in mice depends on feeding time                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) […]

مشاهده ادامه و دانلود