دانلود رایگان ترجمه مقاله پیش بینی نارسایی پروتکل متوترکسات تک دوز برای درمان حاملگی های خارج رحمی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عوامل پیش بینی کننده شکست پروتکل تک دوز متوتروکسات در درمان حاملگی خارج رحمی  به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله عوامل پیش بینی کننده شکست پروتکل تک دوز متوتروکسات در درمان حاملگی خارج رحمی عنوان انگلیسی مقاله Predictors of failure of the commonly used single-dose methotrexate protocol for treating […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر استفاده از داروهای ضد افسردگی در پردازش اطلاعات احساسی – Psychiatryonline 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر استفاده از داروهای ضدافسردگی بر پردازش اطلاعات عاطفی در افسردگی عمده  به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تاثیر استفاده از داروهای ضدافسردگی بر پردازش اطلاعات عاطفی در افسردگی عمده عنوان انگلیسی مقاله Effect of Antidepressant Medication Use on Emotional Information Processing in Major Depression رشته های مرتبط پزشکی، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله کاربردهای خانه بهداشت و مراقبت های اولیه اطفال – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کاربردهای خانه بهداشت و مراقبت های اولیه کودکان میان کودکان با نیازهای مراقبت سلامت خاص به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله کاربردهای خانه بهداشت و مراقبت های اولیه کودکان میان کودکان با نیازهای مراقبت سلامت خاص عنوان انگلیسی مقاله Medical Home and Pediatric Primary Care Utilization Among Children With […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله ارتباط بین ایستادن بدون حفاظت، پیاده روی و بهبود زخم در افراد مبتلا به دیابت – Sage 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نمیتوان فشار را تحمل کرد: ارتباط بین ایستادن بدون حفاظ، راه رفتن و بهبود زخم در افراد دیابتی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله نمیتوان فشار را تحمل کرد: ارتباط بین ایستادن بدون حفاظ، راه رفتن و بهبود زخم در افراد دیابتی عنوان انگلیسی مقاله Can’t Stand the Pressure: […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله آزمایش کنترل تصادفی طب سوزنی زبان در اختلال طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کارآزمایی کنترل تصادفی استفاده از طب سوزنی زبان در اختلال طیف درخودماندگی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله کارآزمایی کنترل تصادفی استفاده از طب سوزنی زبان در اختلال طیف درخودماندگی عنوان انگلیسی مقاله Randomized control trial of using tongue acupuncture in autism spectrum disorder رشته های مرتبط پزشکی، طب […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بیوسنسور DNA الکتروشیمیایی برای تشخیص ژن E6 ویروس پاپیلوم انسانی – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بیوسنسور DNA الکتروشیمیایی برای شناسایی ژن E6 ویروس پاپیلوم انسانی داخل پلاسمید نوترکیب به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله بیوسنسور DNA الکتروشیمیایی برای شناسایی ژن E6 ویروس پاپیلوم انسانی داخل پلاسمید نوترکیب عنوان انگلیسی مقاله Electrochemical DNA biosensor for the detection of human papillomavirus E6 gene inserted in recombinant […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مواجهه سرب در حاملگی و استدلالی برای غربال گری معمولی – NCBI 2001

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مواجهه سرب در زمان بارداری: مرور منابع و استدلالی برای غربال گری معمولی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مواجهه سرب در زمان بارداری: مرور منابع و استدلالی برای غربال گری معمولی عنوان انگلیسی مقاله Lead Exposure in Pregnancy: A Review of the Literature and Argument for Routine Prenatal […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله پيش بينی پاسخ درمان به درمان رفتار شناختی گروهی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شاخص های پیش بینی پاسخ درمانی به رفتار درمانی شناختی گروهی برای اختلال وسواس فکری عملی کودکان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله شاخص های پیش بینی پاسخ درمانی به رفتار درمانی شناختی گروهی برای اختلال وسواس فکری عملی کودکان عنوان انگلیسی مقاله Predictors of treatment response to group […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر روان درمانی اختلال استرس پس از ضربه روحی بر اختلالات خواب – الزویر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیرات روان درمانی های مربوط به اختلال استرس پس از ضربه روحی بر اختلال های خواب: نتایج برگرفته از آزمایش بالینی تصادفی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تاثیرات روان درمانی های مربوط به اختلال استرس پس از ضربه روحی بر اختلال های خواب: نتایج برگرفته از آزمایش بالینی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت – NCBI 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده های سلامت الکترونیک: امکان استفاده مجدد از تحقیقات بالینی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده های سلامت الکترونیک: امکان استفاده مجدد از تحقیقات بالینی عنوان انگلیسی مقاله Methods and dimensions of […]

مشاهده ادامه و دانلود