دانلود رایگان ترجمه مقاله تغییرات بیومکانیکی ارزیابی شده پس از جایگزینی کامل زانو (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۹)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۶ صفحه در سال ۲۰۱۹ منتشر شده و ترجمه آن ۱۶ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word)
عنوان فارسی مقاله:

ارتباط بین نتایج درک شده بیمار و تغییرات بیومکانیکی بطورمعقول-ارزیابی شده پس از جایگزینی کامل زانو

عنوان انگلیسی مقاله:

Correlations between patient-perceived outcome and objectively-measured biomechanical change following Total Knee Replacement

دانلود رایگان مقاله انگلیسی: مقاله انگلیسی
دانلود رایگان ترجمه با فرمت pdf: ترجمه pdf
دانلود رایگان ترجمه با فرمت ورد: ترجمه ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله تربیت بدنی – مهندسی پزشکی – پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله بیومکانیک – جراحی ارتوپدی یا استخوان پزشکی – بیومکانیک ورزشی – آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
چاپ شده در مجله (ژورنال) راه رفتن و وضعیت بدن
کلمات کلیدی تجزیه و تحلیل گام – بیومکانیک – جایگزین کل زانو – ورم مفاصل و استخوان های زانو – تجزیه و تحلیل عناصر اصلی – ارزیابی نتایج گزارش شده بیمار
کلمات کلیدی انگلیسی
Gait analysis – Biomechanics – Total Knee Replacement – Knee osteoarthritis – Principal Component Analysis – Patient reported outcome measures
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مهندسی کاردیف، کالج علوم فیزیکی
نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR – Medline
شناسه شاپا یا ISSN
۰۹۶۶-۶۳۶۲
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2019.02.028
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر – Elsevier
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۶ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود رایگان
کیفیت ترجمه

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

کد محصول

F1817

 

بخشی از ترجمه

۳ نتایج بیمار گزارش شده
دو ارزیابی نتایج معتبر که درد درک شده و وظایف را ارزیابی می کند، بررسی نتایج زانو و OKS (KOS) در ویزیت قبل از و بعد از عمل جراحی جمع آوری شد. در مدت مطالعه، سیستم جمع آوری حسابرسی درد (PACS) به عنوان ارزیابی نتایج اضافی متمرکز-درد بعد از تایید اصلاحیه اخلاقی مناسب اضافه شد. اطلاعات در PACS بنابراین تنها مکمل برای بیماران ۱۶/۲۲ در خط مبنا و ۲۰ بعد از عمل جراحی می باشد. امتیاز PACS در خطا برای یک فرد، منجر به n=15 برای مقایسه PACS قبل و بعد از عمل جراحی می باشد.

۲٫۴ کاهش داده
PCA در شکل موج OA و NP منوط به تعریف ویژگی شاخص بیومکانیکی تناوب بین و درگروه ها انجام شد. سه عنصر اصلی اول در ابتدا برای هر متغیر ورودی انتخاب شد، منجر به ۷۲ متغیرگسسته در هر فردی شد. دسته کننده کاردیف سپس برای رتبه بندی اهمیت متغیر ورودی استفاده شد. این رتبه بندی از روش گزارش شده قبلی ناشی می شود[۱۷] و برای کاهش ریسک تناسب زیاد داده آموزش به دو نصف شکافته و دسته کننده کاردیف برای رتبه بندی متغیر ورودی در هر دو مجموعه داده استفاده می شود. ۱۸ متغیر بیومکانیکی شناسایی شده وجود دارد که در هر گروهی رتبه بندی و برای تجزیه و تحلیل بیشترحفظ شدند.
۲٫۵ دسته بندی داده
۱۸ ویژگی بیومکانیکی مجزا ۳۱ NP و ۴۱ نفر OA برای آموزش دسته کننده کاردیف در ویژگی گام OA استفاده شد. این فرایند روابط بین هر ویژگی ورودی و ارزش اعتقاد به OA، NP و عدم قطعیت را تعریف می کند. سه ارزش اعتقادی مذکور B(OA)، B(NP)، و U نامیده می شود سپس به ترتیب برای دسته بندی بین بیومکانیک گام NP و OA استفاده می شود[۱۵]. اگر، مثلا، B(OA) بیشتر از B(NP) باشد و افراد متعلق به گروه OA ، تکنیک دسته بندی به نظر می رسد بطورموفقیت آمیزی این افراد را دسته بندی کنند. توانمندی این دسته با استفاده از الگوریتم اعتبارسنجی متقابل یکی را کنار بگذار (LOO) ارزیابی شد[۱۹]. با استفاده از LOO، پارامترهای کنترل دسته بندی با استفاده از افراد n-1 تعریف و ارزش اعتقادی سپس برای افراد باقی مانده محاسبه شدند. این تکنیک تکرار تا زمانیکه هر فردی دسته بندی شوند.
سپس فرایند مشابه ای برای بیومکانیک اعضای پایین جمع آوری شده در ویزیت بیمار پس از تشخیص یا درمان اجرا شدند. قبلا اجزای تعریف شده اصلی برای محاسبه امتیازات برای ۲۲ نفر در جراحی بعدی استفاده شدند. ۱۸ ویژگی بیومکانیکی مشابه سپس در دسته کننده آموزشی برای محاسبه سه ارزش اعتقادی B(OA)، B(NP)، B(U) در ویزیت بیمار بعد از تشخیص یا درمان استفاده شد. اهداف تغیر بیومکانیکی گام به عنوان تفاوت بین B بعد و قبل از عمل جراحی (OA) تعریف شد.
۲٫۶ تجزیه و تحلیل آماری
کلیه استنتاج های آماری با استفاده از SPSS (IBM, USA) محاسبه شد. همبستگی خطی بین B(OA) و PROMs با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون (داده پارامتری) یا ضریب همبستگی رتبه بندی اسپیرمن (داده غیرپارامتری) ارزیابی شد. اندازه اثر به عنوان تفاوت میانگین تقسیم شده انحراف استاندارد آمیخته محاسبه شد.
۳٫ نتایج
جمعیت شناختی شرکت کنندگان برای آموزش دسته کننده کاردیف نشان داده شده در جدول ۱ استفاده شد. گروه OA بطور قابل توجهی BMI بیشتر و وزن بدن و بطور قابل توجهی قدیمی تر از یا پیرتر از گروه NP می باشد. دسته کننده کاردیف قادر به دسته بندی درست بین بیومکانیک گام NP و OA در کلیه ۷۲ مورد، با استفاده از تکنیک اعتبارسنجی متقابل LOO ارزیابی شد. سه ارزش اعتقادی در طرحی ساده در شکل ۱ نشان داده شده است.
جدول ۱: میانگین جمعیت شناختی ۳۱ (NP) غیر آسیب شناسی و ۴۱ نفر مبتلا به ورم مفاصل و استخوان ها (OA) در مرحله اخیر که برای آموزش دسته کننده کاردیف استفاده شد. انحراف استاندارد در براکت نشان داده شده است. تفاوت مهمی بین گروه OA و NP وجود دارد.
تغییرات قبل-بعد از عمل جراحی در ارزیابی نتایج ذهنی و عینی برای ۲۲ نفر که بصورت بعد از عمل جراحی برگشت خوردند در جدول ۲ نشان داده شده است. از نظر آماری افزایش قابل توجهی (بهبود) د ر کلیه PROM ها، همراه با افزایش مورد انتظار در B(NP) و کاهش در B(OA) وجود دارد. اندازه اثر کلیه تغییرات مذکور بسیار بزرگ بود(> 0.8) [20]، به هرحال، امتیاز نتایج ذهنی اشکار شد تا ارزیابی واکنشی تغییرات بعد از TKR داشته باشد. همچنین افزایش متوسط قابل توجهی با تردید در طبقه بندی بعد از جراحی وجود دارد.
جدول ۲: تغییرات در ارزیابی های عینی و ذهنی وظایف بین ویزیت خط مبنا (قبل از عمل) و بعد از عمل(۹ ماه بعد از عمل) وجود دارد. ارزش های اعتقادی عینی: اعتقاد وظایف OA، B(OA)، عقاید در وظایف غیر-آسیب شناسی، B(NP) و بی تردید Uبا استفاده از دسته کننده کاردیف محاسبه شد. PROM های عینی به عنوان درصدی از امتیاز کلی محاسبه شد که ۱۰۰% نشان دهنده عملکرد سالم است.
ارتباط بین بطور عینی ارزیابی شده تابع گام، B(OA) و PROM های مختلف در جدول ۳ نشان داده شده است. همبستگی متوسط تا قوی بین B(OA) و دو PROM، OKS و KOS، هردو قبل و بعد از جراحی وجود دارد. این رابطه حتی قوی تر اگر بررسی دامنه تغییرات در ارزیابی های مذکور بعد از عمل جراحی آشکار شد. بنابراین، سطح خوبی از توافق بین ارزیابی های مذکور براساس افرادی که حداکثر و حداقل بعد از عمل جراحی بهبود دادند.
ارتباط بین PACSو B(OA) تنها حضور بعد از عمل جراحی TKR بود. تغییرات در وظایف بیومکانیکی بعد از عمل جراحی بنابراین بطورخطی مربوط به کاهش درد ارزیابی شده با استفاده از ارزیابی نتایج PACS بود.
شکل ۲ طرح پیکان تغییرات در B(OA) برای هر ۲۲ نفر بعد از TKR نشان می دهد. افراد به منظور بهبود چنین روابطی بین وضعیت قبل از عمل جراحی و بهبودی بعد از عمل جراحی رتبه بندی شدند که می تواند بطور بصری ارزیابی شود. قبل از و بعد از عمل جراحی هیچ رابطه آشکاری بین قبل از عمل جراحی B(OA) و کاهش در B(OA) بعد از عمل جراحی وجود ندارد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا