دانلود ترجمه مقاله درک رابطه اختلال شخصیت و پرخاشگری- Ncbi 2015

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: درک رابطه اختلال شخصیت و پرخاشگری: تحقیقی با استفاده از نظریه پرخاشگری معاصر عنوان انگلیسی مقاله: Understanding The Personality Disorder And Aggression Relationship: An Investigation Using Contemporary Aggression Theory     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار مقاله ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله خود نظمی به عنوان یک اندیکاتور کلیدی جهت بهبود نتایج یادگیری – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: خود نظمی به عنوان یک اندیکاتور کلیدی جهت بهبود نتایج یادگیری در محیط یادگیری الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله: Self-discipline as a key indicator to improve learning outcomes in elearning environment     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله غربالگری افسردگی در بیماران جراحی قلب – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: غربالگری افسردگی در بیماران جراحی قلب عنوان انگلیسی مقاله: Depression Screening in Cardiac Surgery Patients برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله بررسی مطالعات EEG و ERP در مورد شخصیت برون گرایی – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی مطالعات الکتروانسفالوگرافی (EEG) و پتانسیل های مرتبط به رویداد (ERP) در مورد شخصیت برون گرایی برای وظایف شناختی و خط مبنا عنوان انگلیسی مقاله: Review of EEG and ERP studies of extraversion personality for baseline and cognitive tasks برای دانلود رایگان […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله کاهش تاثیر تحریک فیزیولوژیکی بر ناسازگاری با هوش هیجانی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاهش تاثیر تحریک فیزیولوژیکی بر ناسازگاری با هوش هیجانی عنوان انگلیسی مقاله: Emotional intelligence buffers the effect of physiological arousal on dishonesty برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین بخشش و رضایت زناشویی – ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین بخشش و رضایت زناشویی عنوان انگلیسی مقاله: The Relationship between Forgiveness and Marital Satisfaction برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی رضایت شغلی دانشکده پرستاری سطح کاردانی- الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزیابی رضایت شغلی دانشکده پرستاری سطح کاردانی عنوان انگلیسی مقاله: Evaluating Association Degree Nursing Faculty Job Satisfaction برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مطالعه رابطه بین استرس کاری کارکنان دانشگاه و تعهد سازمانی در چین – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه رابطه بین استرس کاری کارکنان دانشگاه و تعهد سازمانی در چین عنوان انگلیسی مقاله: The Study on the Relationship between University Faculties’ Job Stress and Organizational Commitment in China برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مرور فراتحلیلی درباره فرهنگ سازمانی و نوآوری – وایلی ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مرور فراتحلیلی درباره فرهنگ سازمانی و نوآوری عنوان انگلیسی مقاله: Organizational Culture and Innovation: A Meta-Analytic Review برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله پرسشنامه سلامت زنان (WHQ): سوالات متداول – BMC 2003

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پرسشنامه سلامت زنان (WHQ): سوالات متداول (FAQ) عنوان انگلیسی مقاله: The Women’s Health Questionnaire (WHQ): Frequently Asked Questions (FAQ) برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

Read More