دانلود رایگان مقاله مدیریت منابع انسانی (HRM) با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله ابعاد فرهنگی و سیستم های CRM

دانلود رایگان ترجمه مقاله ابعاد فرهنگی و سیستم های CRM

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی ابعاد فرهنگی و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی فرافرهنگی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله ابعاد فرهنگی و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی فرافرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Cultural Dimensions And Crm Systems: A Cross-Cultural Case Study رشته های مرتبط مدیریت، مدیریت منابع انسانی […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله عوامل مرتبط با رفتار ضد شهروندی در تیم

دانلود رایگان ترجمه مقاله عوامل مرتبط با رفتار ضد شهروندی در تیم

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رفتار بد تیم: فاکتور های مرتبط با رفتار ضد شهروندانه در تیم به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رفتار بد تیم: فاکتور های مرتبط با رفتار ضد شهروندانه در تیم عنوان انگلیسی مقاله: Teams behaving badly:factors associated with anti-citizenship behavior in teams رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله حفظ رضایت مشتری در زمان آشفتگی یا توربولانس

دانلود رایگان ترجمه مقاله حفظ رضایت مشتری در زمان آشفتگی یا توربولانس

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حفظ رضایت مشتری در زمان آشفتگی یا توربولانس به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حفظ رضایت مشتری در زمان آشفتگی یا توربولانس عنوان انگلیسی مقاله: Retaining customer satisfaction in turbulent times رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله عوامل حیاتی در تصمیم گیری در زمان بحران

دانلود رایگان ترجمه مقاله عوامل حیاتی در تصمیم گیری در زمان بحران

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عوامل حیاتی در تصمیم گیری در زمان بحران به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عوامل حیاتی در تصمیم گیری در زمان بحران عنوان انگلیسی مقاله: CRISIS RESPONSE DECISION MAKING: CRITICAL ELEMENTS OF A CRISIS RESPONSE PLAN رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت بحران، مدیریت منابع انسانی فرمت مقالات رایگان مقالات […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله دیدگاه فرآیندی مدیریت دانش در مورد انجام یک کار و نحوه انجام آن

دانلود رایگان ترجمه مقاله دیدگاه فرآیندی مدیریت دانش در مورد انجام یک کار و نحوه انجام آن

دانلود رایگان مقاله انگلیسی دیدگاه فرآیندی مدیریت دانش در مورد انجام یک کار و نحوه انجام آن به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دیدگاه فرآیندی مدیریت دانش در مورد انجام یک کار و نحوه انجام آن عنوان انگلیسی مقاله: A Process View of Knowledge Management: It Ain’t What you do, it’s the way […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت موثر و تاثير گذار

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت موثر و تاثير گذار

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت موثر و تاثير گذار به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت موثر و تاثير گذار عنوان انگلیسی مقاله: EFFECTIVE MANAGEMENT رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، مدیریت منابع انسانی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند کیفیت ترجمه کیفیت […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله آموزش بهبود کارکرد مدیران شرکتهای تولیدی

دانلود رایگان ترجمه مقاله آموزش بهبود کارکرد مدیران شرکتهای تولیدی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آموزش بهبود کارکرد مدیران شرکتهای تولیدی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آموزش بهبود کارکرد مدیران شرکتهای تولیدی عنوان انگلیسی مقاله: Career Guide – Production Management رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت استراتژیک فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله سازمان یادگیرنده رفتار خریدار سازمانی – الزویر ۱۹۹۶

دانلود رایگان ترجمه مقاله سازمان یادگیرنده رفتار خریدار سازمانی – الزویر ۱۹۹۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سازمان یادگیرنده رفتار خریدار سازمانی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سازمان یادگیرنده رفتار خریدار سازمانی عنوان انگلیسی مقاله: The Organizational Buyer Behavior Learning Organization رشته های مرتبط: مدیریت، بازاریابی و مدیریت کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، آموزش و بهسازی منابع انسانی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سرمایه برگشتی و عملیات مالی شرکت – ۱۹۹۵

دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سرمایه برگشتی و عملیات مالی شرکت – ۱۹۹۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سرمایه برگشتی و عملیات مالی شرکت به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سرمایه برگشتی و عملیات مالی شرکت عنوان انگلیسی مقاله: the impact of human resource management on turnover productivity and corporate financial performance رشته های مرتبط: مدیریت ،مدیریت […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله ابعاد فعالیت سیستم منابع انسانی و کارایی شرکت در آسیا

دانلود رایگان ترجمه مقاله ابعاد فعالیت سیستم منابع انسانی و کارایی شرکت در آسیا

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ابعاد فعالیت سیستم منابع انسانی و کارایی شرکت در شرق و جنوب شرق آسیا به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ابعاد فعالیت سیستم منابع انسانی و کارایی شرکت در شرق و جنوب شرق آسیا عنوان انگلیسی مقاله: Scale of Operations, Human Resource Systems and Firm Performance in East and […]