دانلود رایگان ترجمه مقاله ابعاد فرهنگی و سیستم های CRM

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ابعاد فرهنگی و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی فرافرهنگی به همراه ترجمه فارسی

عنوان فارسی مقاله ابعاد فرهنگی و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی فرافرهنگی
عنوان انگلیسی مقاله Cultural Dimensions And Crm Systems: A Cross-Cultural Case Study
رشته های مرتبط مدیریت، مدیریت منابع انسانی و بازاریابی
کلمات کلیدی سیستم مدیریت ارتباط مشتری، کیفی، فرهنگی، روش سیستم های نرم، نظریه ساختار، بریتانیا، مصر
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و ناقص انجام شده است.
کد محصول F791

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

  

فهرست مقاله:

۱-مقدمه
۲-بررسی منابع
۲-۱ ابعاد فرهنگی
۲-۲ فرهنگ، نظریه ساختار و IS
۳-روش تحقیق
۳-۱ مسئله تحقیق
۱-۳- تشریح و بیان موضوع
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق
پروتوکل مطالعه موردی
۴-SMM و تحلیل داده
۵-خلاصه و تحقیقات آینده

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

ابعاد فرهنگی اغلب به صورت تاثیر فرهنگی بر روی موفقیت یا شکست سیستم های اطلاعاتی در سیستم های مدیریت ارتباط مشتری در نظر گرفته می شوند. چندین محقق شیوه های استفاده از مدیریت مشتری را برای حل مشکلات به وجود آمده پیشنهاد کرده اند. الی و اشلوی ۲۰۰۷ چارچوب مشکلات فرهنگی را برای مدیریت ارتباط سیستم های مشتری پیشنهاد کرده اند. مفهوم CRMدر یک دوره ی متوالی زمانی از آغاز پیدایش تا کنون گسترش پیدا کرده است،که ما را به سوی اصلاح عملکرد تجاری هدایت می کند.در دنیای تجاری به شدت رقابتی امروز، CRMمی تواند بعنوان راه حل نهایی هم برای مشتری و هم برای سازمان مطرح شود. درمدیریتا رتباط با مشتری ،مشتریان را بعنوان اجزاء خارجی در نظر نمی گیرند بلکه آن ها را بعنوان عضو داخلی تجارتدر نظر گرفته و هدف ایجاد یک رابطه ی بلند مدت با آنها می باشد. بنابراین تماس زیاد با مشتری ، ،تعهد و ارائه خدمت از خصیصه های ضروری CRMمی باشد. در این مقاله یک چارچوبی را با انجام مطالعه موردی تفضیلی در یک سازمان چند ملیتی در دو کشور تست کردیم. محققان به بررسی اجرای سیستم های CRM درون یک سازمان در مصر و انگلیس پرداخته اند. با استفاده از مشاهده، تحلیل اسناد و مصاحبه، داده های کیفی بررسی شده و روش سیستم های نرم برای تعین موضوعات برای هر مطالعه موردی استفاده شد. نتیجه ایجاد یک چارچوب از ابعاد فرهنگی برای مدیریت سیستم های مدیریت ارتباط مشتری درون سازمان های محیطی چند ملیتی است.
لغات کلیدی: سیستم مدیریت ارتباط مشتری، کیفی، فرهنگی، روش سیستم های نرم، نظریه ساختار، بریتانیا، مصر
مقدمه
در یک بازار رقابتی، شرکت ها سعی می کنند تا رابطه ای را با مشتریتم خود ایجاد گنند زیرا هزینه جذب مشتری بالاتر از حفظ مشتری است. با توجه به اهمیت روز افزون مشتریان برای سازمان ها، مدیریت ارتباطات اثربخش و کارا با مشتریان به مسئله اساسی و مهم برای سازمانها تبدیل گردیده است. مدیریت ارتباط با مشتریان CRM یک راهبرد کسب و کاری است که از یک طرف با هدف افزایش سودآوری و در آمد برای سازمان و از طرف دیگر افزایش رضایت و وفاداری مشتریان ارائه شده است.CRMمجموعه ای گسترده از ابزارها، فناوری ها و فرایند ها است که با هدف ارتقا، سطح رابطه با مشتریان و به منظور افزایش فروش مورد استفاده قرار میگیرند.هر سازمانی که با مشتری سر و کار دارد حتما سطحی از CRMرا نیز داراست اما برخی از سازمان ها در این زمینه جلودار هستند.
ابعاد فرهنگی رایج ترین استناد ها درون منابع IS می باشند. علی و الشاوی ۲۰۰۵ یک چارچوب فرهنگی جامع را ارایه کردند که شامل بررسی ابعاد فرهنگی از طریق نظر سنجی و بررسی منابع فرهنگی و خارج از ادبیات IS حاصل شد. در این مقاله یک چارچوبی را با انجام مطالعه موردی تفضیلی در یک سازمان چند ملیتی در دو کشور تست کردیم. محققان به بررسی اجرای سیستم های CRM درون یک سازمان در مصر و انگلیس پرداخته اند. با استفاده از مشاهده، تحلیل اسناد و مصاحبه، داده های کیفی بررسی شده و روش سیستم های نرم برای تعین موضوعات برای هر مطالعه موردی استفاده شد. نتیجه ایجاد یک چارچوب از ابعاد فرهنگی برای مدیریت سیستم های مدیریت ارتباط مشتری درون سازمان های محیطی چند ملیتی است.
ساختار این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است: در بخش دوم پیش زمینه و بررسی منابع ارایه شده است. در این بخش بررسی منابعی در مورد فرهنگ درون IS ارایه شده و مرور منابع مختصر در مورد نظریه ساختار درون IS ارایه می شود. اجرای اثر بخش استراتژی CRMمستلزم وجود فرهنگ سازمانی مشتری گرا می باشد.امروزه بسیاری از شرکت ها، سیستم های CRMعملیاتی را به منظور ارتباط یهتر با مشتریان به کار میگیرند این در حالتی است که CRM موفق چیزی بیش از ارتباط ساده با مشتریان به معنای پیگری رفتار مشتریان و به کارگیری داده ها برای حداکثر سازی سودآوری و وفاداری در سراسر چرخه زندگی از جذب تا حفظ مشتری است.
تعریف:CRMبه همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می‌رود. اصول مدیریت ارتباط با مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای ارتباط با مشتریان بیان میکند، از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمانهای مختلف بیان می کند. این را می توان به صورت پایه و اساس ارزشیابی چارچوب ابعاد فرهنگی علی و الشاو ۲۰۰۵ برای مدیریت ارتباط مشتری و عملکرد در سیستم های چند ملیتی به کار برد. در نهایت بخش ۵ خلاصه و پیشنهادی برای تحقیقات آینده در اختیار می گذارد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Cultural dimensions are often identified as a crucial influence on the success or failure of Information Systems in general and Customer Relationship Management Systems (CRM) in particular. Several researchers have suggested ways in which management can accommodate these dimensions or solve the problems they may pose. Ali& Alshawi (2005) have proposed a cultural concerns framework for the management of CRM systems implementation in the multinational environment. In this paper the authors test that framework by conducting a qualitative comparative case study in a large multinational organization in two countries. The authors have investigated the implementation of CRM systems within the same organization in both Egypt and the UK. Using observation, document analysis and interviews, qualitative data has been elicited and used a Soft Systems Methodology (SSM) analysis to determine themes for each case study. The result is a framework of cultural dimensions for management of CRM systems, within multinational environment organizations.

Keywords CRM, Culture, Cross-Cultural, Qualitative, Case Study, Soft Systems Methodology, Structuration Theory, UK, Egypt.

۱٫ INTRODUCTION

In a competitive market, companies try to build a relationship with their existing customers as the cost of attracting new customers is higher than retaining these existing customers. To build a relationship with customer is a socio-technical process. The most important factor in that process is to understand how that customer values, norms, thoughts, perceptions, etc., are alike. Multinational organization deal with customers from many different cultures. CRM systems in multinational organizations are built to attract new customers, increase customers’ value and retain customers, and in all cases these may be with different customers and from different cultures. Hofstede’s cultural dimensions are the most cited reference about culture within IS literature (McCoy 2003). Ali, and Alshawi (2005) have proposed a comprehensive cultural dimensions framework, including Hofstede’s cultural dimensions, through a normative survey of the culture literature within and outside of IS literature. In this paper the authors test that framework by conducting a comparative qualitative case study in a large multinational organization in two different countries, Egypt and UK. The authors use a Structurational analysis (based on concepts of Structuration Theory (ST) by Giddens (1979, 1984)) to derive the cultural dimensions which may influence the CRM implementation and operation in a multinational environment. The structure of this paper is as follows: in section two explores the problem background. It summarises literature about culture within IS, briefly explores the background literature on Structuration Theory within IS and then highlights Structuration Theory as a way of looking at social and cultural phenomena within the IS discipline. The research problem explicitly deals with social construction and so calls for an interpretative research approach which is detailed in section three. This includes a description of the qualitative comparative case study conducted in a commercial multinational company in Egypt and the UK. Section four discusses SSM as way of asking questions about the real world case study. Combining the resulting qualitative data analysis with ST allows the development of themes within each case study. This can then be used as a basis to validate Ali and Alshawi (2005) cultural dimensions framework for the management of CRM implementation and operation in the multinational environment. Finally, section five concludes with a summary and proposing directions for possible future research.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا