دانلود رایگان ترجمه مقاله سازمان یادگیرنده رفتار خریدار سازمانی – الزویر ۱۹۹۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سازمان یادگیرنده رفتار خریدار سازمانی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: سازمان یادگیرنده رفتار خریدار سازمانی
عنوان انگلیسی مقاله: The Organizational Buyer Behavior Learning Organization
رشته های مرتبط: مدیریت، بازاریابی و مدیریت کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، آموزش و بهسازی منابع انسانی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب  میباشد 
نشریه الزویر (Elsevier)
مجله مدیریت بازاریابی صنعتی (Industrial Marketing Management)
کد محصول F61

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

بخشی از ترجمه فارسی:

اين مطالعه چهارچوب طرح هاي تلفيقي آموزش سازماني را در رفتار سازماني خريدار توسعه مي دهد. در اين مطالعه فعاليت هاي ارتباطي و روابط ميان واحدهاي استراتژيك تجاري كه در فرايند خريد مشاركت دارند مورد توجه قرار مي گيرند. حمايت علمي براي روابط پيشنهاد شده بر اساس رشته اي از مطالعات صورت گرفته كه اين مطالعات بر اساس مصاحبه با مديران ۱۰ واحد استراتژيك تجاري يك سازمان خدمات جهاني مي باشد. بر اساس اين مطالعات چندين معني ضمني ارائه شده است.
مقدمه
كريس- تحليل گر پژوهش بازاريابي كه به تازگي در سازمان استخدام شده بود- براي دفتر كار خود نياز به كامپيوتر و چاپگر داشت. به همين دليل سفارش خريد يك سيستم را به بخش خريد سازمان ارائه داد. بعد از گذشت ۲هفته كامپيوتر خريداري شد اما خريداري چاپگر را به زماني موكول كردند كه تقاضاي خريد چاپگر به حدي برسد كه بتوانند تخفيف عمده اي را دريافت نمايند و پس از گذشت ۶هفته چاپگر به كريس تحويل داده شد. بخش خريد تخفيف قابل ملاحظه اي را بابت سفارش چاپگر دريافت كرد. اما بخش خريد ضرر بهره وري كريس را در خلال اين ۶هفته در نظر نگرفت.
مشكلي كه كريس با آن دست به گريبان بود در اكثر سازمان ها وجود دارد. معمولا در زمان ارزيابي اهميت فاكتور هاي هزينه در برابر كل چرخه زماني فرايند ، فرهنگ خريد داده هاي مصرف كنندگان را در نظر نمي گيرند. از ديد گاه بخش خريد چرخه زماني فرايند به قدري نا محسوس است كه اندازه گيري آن غير ممكن است. در كاهش چرخه خريد هيچ گونه ارزش و سود واقعي وجود ندارد. با اين وجود همان طور كه در اين مثال ساده نشان داده شد،در خريد كالاها و خدمات چيزهايي فراتر از هزينه وجود دارد.
در اينجا سؤالاتي مطرح مي گردد كه برخي از اين سؤالات عبارتند از :۱) در چه زماني فاكتورهاي هزينه مهم تر از كل چرخه زمان مي باشد. ۲)چه موقع ادغام سفارش هاي ويزه خريد در يك روش كاملا عملي امكان پذ يراست؟ براي پاسخ به اين سؤالات در اين مطالعه آموزش سازماني به عنوان كليد موفقيت در چرخه سازماني سريع محيط خريد در نظر گرفته شود. در سازمان هاي آموزشي بدون در نظر گرفتن وظايف افراد، موقعيت ها و توصيف شغلي آنها از نظرات و راه حل هاي همه استفاده مي شود. سازمان از دانش فزاينده كل زنجيره ارزشي خود و منابع داخلي و خارجي آن استفاده مي كند تا در سازگاري با بازار و خريدار باشد. در اين باره آموزش سازماني به عنوان ابزاري در نظر گرفته مي شود كه به واسطه آن سازمان استراتژيك و اصول كلي مشترك خود را به واحدهاي استراتژيك تجاري سازمان انتقال مي دهد. همچنين آموزش سازماني به عنوان فرايندي در نظر گرفته مي شود كه به واسطه آن سازمان به فعاليت خود ادامه مي دهد. يك سازمان آموزشي “در ايجاد ،كسب و انتقال دانش و در توصيف رفتار سازمان به منظور انعكاس دانش و بينش هاي جديد كارآمد است. “
سازمان آموزشي محرك بازار به عنوان گسترش مديريت كيفي كل و برنامه ريزي و اجراي مجد د تجارت در نظر گرفته مي شود. مديريت كيفي كل باعث شكل گيري سازماني كارآمد تر مي شود و برنامه ريزي و اجراي مجد د تجارت نيز به طور شگرفي ساختار سازمان را تغيير مي دهد. آموزش سازماني مفهومي تكميلي است كه باعث سهولت تغييرات در تمام سطوح چرخه زماني سريع محيط بازاريابي جهاني فعلي مي شود. اساسا سازگاري با آموزش بدان معنا است كه افراد سازمان روش هاي قد يمي تفكر درباره جزئيات را كنار گذاشته و ديد گاه گسترده تري درباره نحوه عملكرد سازمان اتخاذ نموده و پس از اتخاذ يك استراتژي در جهت نيل به آن با يكديگر همكاري نمايند.
هدف اين مطالعه عبارتند از توسعه الگويي ذهني در رابطه با هويت آموزش گروهي و پردازش اطلاعات بازار و ايجاد شرايطي كه باعث سازگاري مصرف كننده،كاهش چرخه زمان ودتعهد در فرايند خريد گردد. در اين مطالعه روابط و فعاليت هاي ميان واحدهاي استراتژيك تجاري در فرايند خريد مورد توجه قرار مي گيرد. با گسترش مجموعه اي تلفيقي از طرح هاي موجود در فرايند ساخت اين الگوي ذهني و تعيين روابط ميان ابعاد اين ساختار مي توان بر دانش تاثير گذاشت.
حمايت علمي براي روابط پيشنهاد شده بر اساس رشته اي از مطالعات صورت مي گيرد كه در رابطه با هويت آموزش گروهي ،پردازش اطلاعات بازار و نتايج فرايند خريد مي باشد. اين مطالعات بر اساس مصاحبه با مديران ۱٫ واحد استراتژيك تجاري يك شركت سهامي مي باشد كه اين شركت مالك ۵٫ . شركت آمريكايي است كه اين شركت ها از نظر ميزان فروش در صدر قرار دارند. اين شركت از نوشته هاي تجاري به عنوان ساختار آموزش ياد مي كند. در مصاحبه اي كه از واحدهاي استراتژيك تجاري به عمل آمد به فعاليت ها و روابط موجود در فرايند خريد پرداخته شد. هر مصاحبه يك ساعت به طوت انجاميد و بر اساس ساختاري استاندارد موانع كلي موجود در فرايند خريد و روابط خاص موجود در الگوي ذهني را مورد بررسي قرار داد و از هر واحد استراتزيك تجاري ۱تا ۷ مدير و۲ تا ۳ مصاحبه كننده را در بر مي گرفت. در اين مطالعه از ۳٫ مدير مصاحبه به عمل آمد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

This study develops a framework of integrated propositions of organizational learning in organizational buyer behavior. The focus is on the communication activities and relationships between and within the strategic business units operating within the purchasing process. Field support for the proposed relationships is provided in a series of case studies based on interviews with 30 managers of lO strategic business units of a major publicly owned global services organization. Implications are discussed based on the framework and the case studies.

INTRODUCTION

Chris, a newly hired marketing research analyst in the organization, needed a computer and printer for the office. Chris ordered a system following purchasing department procedures. Purchasing processed the order for the computer that arrived in 2 weeks, but held up the order for Chris’s printer until enough printers were needed by the organization to get a quantity discount. Six weeks after the order was placed, Chris received the printer. Purchasing received a quantity discount for the organization’s printer order. What purchasing did not consider was the productivity loss to Chris during the 6 weeks of not having a printer.

The problem Chris encountered is common to most organizations. The purchasing culture often does not allow for input from users when it comes to evaluating the importance of cost factors versus total cycle times of the process. Commonly, the purchasing department views the cycle time of the process as too intangible to measure. No real benefits and values can be found in the reduction in the purchasing cycle. However, as illustrated in this brief Industrial Marketing Management 25, 197-207 (1996) © Elsevier Science Inc., 1996 655 Avenue of the Americas, New York, NY 10010 0019-8501/96/$15.00 SSDI 0019-8501(95)00077-1 The market-driven learning organization is an extension of total quality management and business reengineering. example, there is a lot more to purchasing a product or service than cost.

The questions are: (1) when are cost factors more important than total cycle times and (2) when is it possible to integrate specific purchase orders in a cross-functional manner in the process? To answer these questions, organizational learning is proposed in this study as the key to success in the fast cycle time purchasing environment. In learning organizations, ideas and solutions come from everyone in the organization, no matter what their function, job descriptions, or locations. The organization taps into the cumulative knowledge of its entire value chain, internal and external sources included, to be market- and customeroriented. In this regard, organizational learning is viewed as a means by which an organization communicates its corporate philosophy and strategy to its strategic business units (SBUs) and also the process by which the organization operates. A learning organization is “skilled at creating, acquiring, and transferring knowledge, and at modifying its behavior to reflect new knowledge and insights” [1].

The market-driven learning organization is seen as an extension of total quality management and business reengineering. Total quality management creates a more effective organization to a point, and business reengineering drastically changes the makeup of an organization’s structure. Organizational learning is a complementary concept that facilitates change at all levels in today’s global fast cycle time marketing environment. In essence, being learningoriented means that people within the organization put aside their old ways of thinking about details, adopt a broader G. TOMAS M. HULT (Ph.D., University of Memphis) is Assistant Professor of Marketing and Multinational Business at Florida State University and Research Associate of the Federal Express Center for Cycle Time Research at The University of Memphis. ERNEST L. NICHOLS, JR. (Ph.D., Michigan State University) is Assistant Professor of Operations Management and Associate Director of the Federal Express Center for Cycle Time Research at The University of Memphis. perspective of how the organization really works, learn to be open with each other, form a strategy everyone can agree on, and then work together to achieve that strategy.

The objective of this study is to develop a conceptual model of corporate learning identity and market information processing focused on providing a climate that leads to customer orientation, cycle time reduction, and commitment in the purchasing process. The focus is on the relationships and activities between and within the SBUs in the purchasing process. A contribution to knowledge is made by developing an integrated set of propositions in the process of constructing the conceptual model and specifying the relationships between the dimensions of the framework.

Field support for the proposed relationships is provided in a series of case studies structured around corporate learning identity, market information processing, and purchasing process outcomes. The studies are based on interviews with managers of 10 SBUs of a major publicly owned Fortune 500 corporation widely acknowledged in the trade literature as a “learning organization:’ The SBUs were interviewed in the context of activities and relationships in the purchasing process. Each interview lasted I hour, followed a standard format addressing general obstacles in the purchasing process and each specific relationship in the conceptual model, and involved between one and seven managers of each SBU and two or three interviewers. Thirty managers were interviewed.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا