دانلود ترجمه مقاله افزایش آنژیوژنز در غشای کوریوآلانتوئیک جوجه با مهارکننده های استیل کولین استراز – هینداوی ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش آنژیوژنز در غشای کوریوآلانتوئیک جوجه و مهار آپوپتوز سلول های اندوتلیال با مهارکننده های استیل کولین استراز عنوان انگلیسی مقاله: Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial Cell برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مکانیزم تحمل شوری در گیاهان – هینداوی ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مکانیزم تحمل شوری در گیاهان: مشخصات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی عنوان انگلیسی مقاله: Mechanism of Salinity Tolerance in Plants: Physiological, Biochemical, and Molecular Characterization برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ترمیم نقص های اندازه بحرانی در فک خرگوش با اتولوگ سلول های استرومائی مغز استخوان – هینداوی ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترمیم نقص های اندازه بحرانی در فک خرگوش با اتولوگ سلول های استرومائی مغز استخوان، هیبریدی با داربست های فسفات نانو بتا تری کلسیم/ کلاژنی عنوان انگلیسی مقاله: Retracted: Restoration of Critical-Sized Defects in the Rabbit Mandible Using Autologous Bone Marrow Stromal […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله رویکرد اینترنت اشیا برای مدیریت خدمات هوشمند – هینداوی ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد اینترنت اشیا برای مدیریت خدمات هوشمند ارائه شده توسط دستگاه های پوشیدنی عنوان انگلیسی مقاله: An Internet of Things Approach for Managing Smart Services Provided by Wearable Devices برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله رویه پخش انرژی موثر برای شبکه های سنسور بی سیم هوشمند – هینداوی ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رویه پخش انرژی موثر برای شبکه های سنسور بی سیم هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: Energy-Efficient Broadcasting Scheme for Smart Industrial Wireless Sensor Networks برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تحلیل موتاسیون آلبینیسم چشمی پوستی – هینداوی ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مقاله جامع درباره تحلیل موتاسیون آلبینیسم چشمی پوستی عنوان انگلیسی مقاله: Mutational Analysis of Oculocutaneous Albinism: A Compact Review برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تاریخچه پیشرفت واکسنهای بروسلا – هینداوی ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاریخچه پیشرفت واکسنهای بروسلا عنوان انگلیسی مقاله: A History of the Development of Brucella Vaccines برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اثرات عصاره برگ انجیر بر روی پارامتر اسپرم و بیضه موش – هینداوی ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات عصاره برگ انجیر بر روی پارامترهای اسپرم و بیضه موش بیهوش شده با فرمالدئید عنوان انگلیسی مقاله: Effects of Common Fig (Ficus carica) Leaf Extracts on Sperm Parameters and Testis of Mice Intoxicated with Formaldehyde برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله بررسی فواید سلامتی پروبیوتیک ها – هینداوی ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی فواید سلامتی پروبیوتیک ها عنوان انگلیسی مقاله: Health BenefIts of Probiotics: A Review برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی انرژی خوشه بندی پیشرفته مبنی برPSO – هینداوی ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک الگوریتم بهینه سازی انرژی خوشه بندی پیشرفته مبنی بر بهینه سازی ازدحام ذرات برای WSN ها عنوان انگلیسی مقاله: An Enhanced PSO-Based Clustering Energy Optimization Algorithm for Wireless Sensor Network برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان […]

Read More