دانلود ترجمه مقاله دورنمای حسابداری سبز – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حسابداری سبز و چشم انداز ۲۰ ساله آن عنوان انگلیسی مقاله: Green accounting and green eyeshades twenty years later برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله حسابداری محیط – مجله IUCN

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حسابداری محیط: کلا در چه رابطه می باشد؟ عنوان انگلیسی مقاله: Environmental Accounting: What’s It All About? برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله حسابداری سبز و بازتاب CSR – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حسابداری سبز: انعکاسی ازمسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و دیدگاه افشای زیست محیطی عنوان انگلیسی مقاله: Green accounting: Reflections from a CSR and environmental disclosure perspective برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اثربخشی شفاف سازی بر پایه آموزش و افشاسازی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری عنوان انگلیسی مقاله: Transparency for governance: The mechanisms and effectiveness of disclosure-based and education-based transparency policies برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله آسیب های زیست محیطی و مسئولیت بین المللی در قبال آن

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی عنوان انگلیسی مقاله: Study the developments of international responsibility arising from environmental damage برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اصول قوانین بین الملل زیست محیطی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله:  بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار عنوان انگلیسی مقاله: Study the principles and concepts of International Environmental Law with a view to sustainable development برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله توسعه قوانین بین الملل زیست محیطی جهت اهداف غیرکشتیرانی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست با تاکید بر کنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی عنوان انگلیسی مقاله:  New development in international environmental law With emphasis on the Convention on the Rights of the using […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله فرایندی برای تعیین شاخص های موثر در پروژه های آبخیز

    دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: فرایندی برای تعیین شاخص های اثر محسوس برای پروژه های آبخیز عنوان انگلیسی مقاله: A Process for Determining Appropriate Impact Indicators for Watershed Projects برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.برای خرید ترجمه آماده ورد، روی عنوان فارسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله کاربرد ادجوانت در تداخل بین علف کش برگ پهن و ستوکسیدیم در مورد ذرت

   عنوان فارسی مقاله: تاثیر ادجوانت بر تعاملات ستوکسیدیم با علف کش های پهن برگ انتخاب شده در مورد ذرت (Zea mays)  عنوان انگلیسی مقاله: Influence of Adjuvants on Interactions of Sethoxydim with Selected Broadleaf Herbicides Used in Corn (Zea mays) دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله مدل پویا اطلاعات مدلسازی در کاهش تلفات عملکرد نیروگاه برق حرارتی – مجله الزویر

   عنوان فارسی مقاله: کاربرد مدل پویا اطلاعات مدلسازی اقلیم منطقه ای در کاهش تلفات عملکرد نیروگاه برق حرارتی آلمان  عنوان انگلیسی مقاله: Analysis of performance losses of thermal power plants in Germany e A System Dynamics model approach using data from regional climate modelling دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود