دانلود رایگان ترجمه مقاله اکولوژی شهری و تفاوت در اصطلاح شهری بین علوم اجتماعی و طبیعی – اسپرینگر ۲۰۰۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: اکولوژی شهری به عنوان یک علم بین رشته ای: تفاوت ها در استعمال اصطلاح” محیط شهری” بین علوم اجتماعی و طبیعی عنوان انگلیسی مقاله: Urban ecology as an interdisciplinary field: differences in the use of “urban” between the social and natural sciences   […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل ANN برای اثرات کودهای مرغی بر روی آب های زیرزمینی – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل شبکه عصبی مصنوعی برای اثرات کود مرغی بر روی آب زیر زمینی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مدل شبکه عصبی مصنوعی برای اثرات کود مرغی بر روی آب زیر زمینی عنوان انگلیسی مقاله An artificial neural network model for the effects of chicken manure on ground water […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته – Ijer 2007

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله Pretreatment of Municipal Wastewater by Enhanced Chemical Coagulation رشته های مرتبط  محیط زیست و شیمی، شیمی تجزیه، مهندسی بهداشت محیط و آب و فاضلاب کلمات […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی استراتژی های بازیافت الکترونیکی در هند – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدلینگ و ارزیابی طرحهای برگرداندن پسماندهای الکترونیکی در کشور هند به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مدلینگ و ارزیابی طرحهای برگرداندن پسماندهای الکترونیکی در کشور هند عنوان انگلیسی مقاله Modeling and assessment of e-waste take-back strategies in India رشته های مرتبط محیط زیست، بازیافت و مدیریت پسماند فرمت مقالات رایگان […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله ارزیابی چرخه حیات بازیافت ضایعات الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی چرخه عمر تصفیه پسماندهای الکترونیکی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله ارزیابی چرخه عمر تصفیه پسماندهای الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Life cycle assessment of electronic waste treatment رشته های مرتبط محیط زیست، بازیافت و مدیریت پسماند فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله سطح دی بنزو پی دیوکسین پلی کلرینه در خون کارگران غیر رسمی بازیافت زباله های الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی میزان دی بنزو پی دیوکسین پلی کلرینه، dibenzofurans (PCDD/F) و بی فنیل (PCB) در خون کارگران غیررسمی در آگبوگبلوشی کشور غنا و کنترل آنها به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله میزان دی بنزو پی دیوکسین پلی کلرینه، dibenzofurans (PCDD/F) و بی فنیل (PCB) در خون کارگران غیررسمی در آگبوگبلوشی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله وضعیت پسماندهای خطرناک سیگار الکترونیکی دور ریخته شده – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آیا سیگارهای الکترونیکی دور انداخته شده زباله خطرناک تلقی میشوند یا نه؟ به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله آیا سیگارهای الکترونیکی دور انداخته شده زباله خطرناک تلقی میشوند یا نه؟ عنوان انگلیسی مقاله Hazardous waste status of discarded electronic cigarettes رشته های مرتبط محیط زیست، بازیافت و مدیریت پسماند فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی سیستم های مدیریت پسماند الکترونیکی در آمریکا – الزویر ۲۰۰۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی سیستم های مدیریت پسماندهای الکترونیکی در ایالات متحده به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله بررسی سیستم های مدیریت پسماندهای الکترونیکی در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Exploring e-waste management systems in the United States رشته های مرتبط محیط زیست، بازیافت و مدیریت پسماند فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله انتشار دیفنیل اتر در استفاده تجهیزات الکتریکی / الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نشر اترهای دی فنیل پلی برامینیتید (PBDEs) در استفاده وسایل الکترونیکی و الکتریکی و بازیافت پسماندهای الکترونیکی در کشور کره به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله نشر اترهای دی فنیل پلی برامینیتید (PBDEs) در استفاده وسایل الکترونیکی و الکتریکی و بازیافت پسماندهای الکترونیکی در کشور کره عنوان انگلیسی مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله طراحی یک فرآیند بازیافت مناسب برای ضایعات الکترونیکی کوچک – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارائه روش بازیافت مناسب برای پسماندهای الکترونیکی کوچک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله ارائه روش بازیافت مناسب برای پسماندهای الکترونیکی کوچک عنوان انگلیسی مقاله Design of a Proper Recycling Process for Small-Sized E-waste رشته های مرتبط محیط زیست، بازیافت و مدیریت پسماند فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود