دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر آلودگی هوا بر قلب و عروق (نشریه الزویر ۲۰۱۷)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۱۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

عنوان فارسی مقاله اثرات قلبی عروقی آلودگی هوا
عنوان انگلیسی مقاله Cardiovascular effects of air pollution
رشته های مرتبط محیط زیست، مهندسی بهداشت محیط و آلودگی هوا
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و ناقص انجام شده است.
نشریه  الزویر – Elsevier
مجله علوم بالینی – Clinical Science
سال انتشار ۲۰۱۷
کد محصول F658

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات محسط زیست

  

فهرست مقاله:

خلاصه

مقدمه

اصول و مبانی آلودگی هوا

تعریف کلی

منابع آلودگی هوای فضای باز

آلودگی هوای فضای بسته

شواهد اپیدمولوژیک

آلودگی هوا و مرگ و میر مرتبط با بیماری قلبی عروقی

مواجهه کوتاه مدت

آلودگی هوا و بیماری‌های عروق کرونر

مواجهه بلند مدت

مواجهه کوتاه مدت

آلودگی هوا و سایر پیامدهای بیماری قلبی عروقی

آریتمی و مرگ و میر ناگهانی

نارسایی قلبی

سکته

فشار خون

همبستگی بین الاینده های هوا و بیومارکر های استرس اکسیداتیو و التهاب

اثرات شیوه‌های پیشگیری

محدودیت‌های این مطالعه و مسیرهای تحقیقاتی آینده

شواهد پاتوفیزیولوژیک

از استرس اکسیداتیو تا اختلال اندوتلیال

از اختلال اندوتلیال تا اتروژنز

از اتروژنز تا آتروتروبوزیس

محدودیت‌های مطالعه و مسیرهای آینده

اثرات عملیات پیشگیرنده

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
آلودگی هوا، یک مسئله سلامت عمومی مهم می‌باشد که منجر به مرگ نابهنگام میلیون‌ها نفر در سرتاسر دنیا می‌شود. بیماری‌های قلبی عروقی عامل ۶۰ تا ۸۰ درصد مرگ و میر های مرتبط با آلودگی می‌باشد (۱). بر اساس کمپین راه اندازی شده در سال ۲۰۱۵ توسط انجمن کاردیولوژی اروپا، که هدف آن افزایش آگاهی در خصوص اثرات نامطلوب محیط بر روی قلب می‌باشد، ما یک مرور منابعی را در خصوص اثرات قلبی عروقی آلودگی هوا انجام دادیم. اگرچه مواجهه با هر دو آلودگی هوای فضای باز و بسته، اثر قوی بر روی بیماری‌های قلبی عروقی دارد، ما به مرور منابع در خصوص آلودگی هوای فضای باز می‌پردازیم. ما سپس برخی شواهد پاتوفیزیولوژیکی را ارائه کرده و یک ارزیابی شماتیک بر مسیرهای مکانیستی مرتبط کننده مواجهه آلودگی هوا با رویدادهای بالینی خواهیم داشت. ما هم چنین داده‌های اخیر در خصوص اثرات سودمند اقدامات پیشگیرانه و نیز مسیرهای آینده را برای غلبه بر محدودیت‌ها در تحقیقات محیطی ارائه می‌کنیم.
اصول و مبانی آلودگی هوا
تعریف کلی
آلودگی هوا متشکل از اجزای ذرات معلق (PM) و گاز می‌باشد. ذرات معلق به صورت ذرات دانه درشت (قطر کم‌تر از ۱۰ میکرومتر، بزرگ‌تر از ۲٫۵ میکرومتر)، ذرات ریز (کم‌تر از ۲٫۵ میکرومتر، بزرگ‌تر از ۰٫۱ میکرومتر) و ذرات فوق ریز (نانوذرات، قطر کم‌تر از ۰٫۱ میکرومتر) طبقه بندیمی شوند. ذرات معلق دارای یک ترکیب متفاوت بر اساس منبع و منشأ خود می‌باشند. ذرات کربناته حاصل منابع احتراق نظیر دود خودروها یا گرمایش منازل مسکونی می‌باشند، در حالی که ذرات معدنی مربوط به گرد و غبارهای بیابانی و گرد و غبارهای معدنی حاصل از کشاورزی می‌باشند. ذرات کربنه دارای بنیان کربنی هستند با این حال در سطح خود حامل مقداری مواد شیمیایی آلی نظیر هیدروکربن‌های آروماتیک پلی سایکلیک و فلزات واکنش پذیر (۲) می‌باشند. آلاینده‌های گازی، اکسیدهای نیتروژن از جمله دی اکسید نیتروژن (NO2) و نیتریک اکسید (NO)، ازن، دی اکسید گوگرد (SO2)، ترکیبات آلی فرار و مونوکسید کربن (CO) می‌باشند. دی اکسید گوگرد و نیتروژن اکسید علاوه بر سمیت خود، منجر به تشکیل ذرات از طریق واکنش‌های فتوشیمیایی اتمسفری پیچیده نظیر آمونیاک از فعالیت‌های کشاورزی می‌شوند. چون آن‌ها حاصل تبدیلات گازی هستند، این ذرات موسوم به ذرات ثانویه بوده و اساساً متشکل از ترکیبات معدنی نظیر آمونیاک، سولفات ونیترات می‌باشند. اوزون، یک الاینده گازی ثانویه می‌باشد که از طریق یک واکنش فتوشیمیایی شامل نور خورشید و پیش سازهای گازی نظیر اکسید نیتروژن یا ترکیبات آلی فرار ایجاد می‌شود.

منابع آلودگی هوای فضای باز
در اروپا، عملیات کشاورزی به عنوان منبع اصلی ذرات معلق PM 2.5 مطرح می‌باشد. با این وجود، ذرات حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، ذرات حاصل از کشاورزی عمدتاً ذرات معدنی هستند که معمولاً سمیت کمتری از ذرات کربناته و آلی حاصل از منابع احتراقی نظیر ترافیک جاده‌ای دارند. با فرض این تفاوت در سمیتف ترافیک جادهای و گرمایش مسکونی دارای بیشترین اثر بر روی مرگ ومیر مرتبط با آلودگی هوای فضای باز در اروپا می‌باشد (۱). در آمریکای شمالی، صنعت و تولید برق با استفاده از سوخت‌های فسیلی نیز منابع معم ذرات معلق هستند. در آفریقا، منابع طبیعی نظیر گرد و غبارهای بیابانی و اشتعال بیوماس (آتش سوزی‌های طبیعی یا انسانی)، سهم زیادی در غلظت آلودگی هوای محیط دارند. در اسیا، گرمایش منازل و پخت و پز، منبع اصلی آلودگی فضای باز و فضای بسته می‌باشند (۱). علاوه بر تفاوت‌ها بین کشورها و قاره‌ها، تفاوت‌های قوی بین منابع اصلی الاینده ها در یک کشور بسته به منابع محلی وجود دارد. در شهرهای بزرگ، ترافیک جاده‌ای عامل اصلی انتشار آلاینده‌ها و نیز منبع اصلی نیتروز اکسید می‌باشد که عمدتاً از اگزوز خودروهای دیزلی منتشر می‌شود. برای مثال در پاریس، ترافیک جاده‌ای عامل ۳۰ درصد انتشار ذرات معلق (به اندازه بخش مسکونی) و تقریباً ۶۰ درصد انتشار اکسیدهای نیتروژن می‌باشد (۳). دی اکسید گوگرد، عمدتاً حاصل الاینده های صنعتی و حمل و نقل دریایی می‌باشد با این حال در طی سال‌های اخیر، سهم آن در آلودگی هوا کاهش یافته است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Background

Air pollution is a major public health issue, leading to millions of premature deaths worldwide. Cardiovascular diseases account for 60—۸۰% of air pollution-related deaths [1]. In line with the campaign launched in 2015 by the European Society of Cardiology, which aims to ‘‘raise awareness of the detrimental effects that the environment can have on the heart’’, we performed a review of publications reporting on the cardiovascular effects of air pollution. Although both indoor and outdoor air pollution exposure have a strong impact on cardiovascular diseases, we have focused our review on outdoor air pollution. We first introduce some basics on air pollution definition and sources, which are needed to present evidence arising from longand short-term epidemiological studies. We then present some pathophysiological evidence, and propose a schematic overview of mechanistic pathways linking air pollution exposure to clinical events. We also present recent data on the enhancing effects of mitigation measures, and some future directions to overcome the limitations in environmental research.

Air pollution basics

General definition

Air pollution is composed of particulate matter (PM) and gaseous components. PM is classified as coarse particles (diameter < 10m, ≥ ۲٫۵ m), fine particles (diameter < 2.5m, ≥ ۰٫۱ m) and ultrafine particles (nanoparticles, diameter < 0.1m). PM has a different composition depending on its source. Carbonaceous particles are derived from combustion sources, such as traffic emission or residential heating, while inorganic particles are represented by, for example, desert dust and mineral dust from agriculture. Carbonaceous particles are carbon based, but carry on their surface an amount of organic chemicals, such as polycyclic aromatic hydrocarbons and reactive metals [2]. Gaseous pollutants are nitrogen oxides including nitrogen dioxide (NO2) and nitric oxide (NO), ozone, sulphur dioxide (SO2), volatile organic compounds and carbon monoxide (CO). Besides their own toxicity, SO2 and nitrogen oxides also contribute to particle formation through complex atmospheric photochemical reactions involving ammonia from agriculture. As they result from gaseous transformation, these particles are called secondary particles, and are essentially composed of inorganic compounds, such as ammonia, sulphates and nitrates. Ozone is a secondary gaseous pollutant, formed through a photochemical reaction involving sunlight and gaseous precursors such as nitrogen oxides or volatile organic compounds.

Outdoor air pollution sources

In Europe, agriculture is a major source of PM2.5. Nevertheless, particles from agriculture are mainly inorganic particles, which are usually considered to be less toxic than carbonaceous particles from combustion sources, such as road traffic. Assuming this difference in toxicity, road traffic and residential heating have the largest impact on outdoor air pollution-related mortality in Europe [1]. In North America, industry and power generation using fossil fuels are also important sources of PM. In Africa, natural sources, such as desert dust and biomass burning (natural or man-made fires), contribute largely to ambient air pollution concentrations. In Asia, residential heating and cooking are the main sources of particles in both outdoor and indoor emissions [1]. Besides the differences between countries and continents, strong differences exist between the main sources of pollutants within the same country, depending on local sources. In large cities, road traffic is a major contributor to global pollutant emissions, and is also the main source of NO2, arising mainly from diesel vehicles. In Paris, for example, road traffic accounts for 30% of PM emissions, as much as the residential sector, and nearly 60% of emissions of nitrogen oxides [3]. SO2 mainly arises from industrial emissions and maritime transport; however, its contribution to air pollution is decreasing over the years.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا