دانلود ترجمه مقاله کاربرد ادجوانت در تداخل بین علف کش برگ پهن و ستوکسیدیم در مورد ذرت

 

 عنوان فارسی مقاله: تاثیر ادجوانت بر تعاملات ستوکسیدیم با علف کش های پهن برگ انتخاب شده در مورد ذرت (Zea mays)
 عنوان انگلیسی مقاله: Influence of Adjuvants on Interactions of Sethoxydim with Selected Broadleaf Herbicides Used in Corn (Zea mays)
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۱۹۹۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۷
مجله تکنولوژی علف هرز (Weed Technology)
رشته  مهندسی کشاورزی – باغبانی – زراعت و اصلاح نباتات
کلمات کلیدی  آترزین، ۶ کلرو Nاتیل N 1 متیل اتیل ،۱و۳و ۵ تریازین ۲و ۴و دیامین؛ بنتازون ۳ (۱ متیل اتیل) (۱H) -2و ۱و ۳ بنزوتیادیازین ۴(۳H) یک ۲ و ۲ دی اکسید؛ بروموکسینیل ۳ و ۵ دی برومو ۴ هیدروکسی بنزونیتریل ؛ ستوکسیدیم ، ۲ – ۱ اتوکسی ایمینو بوتیل ۵ اتیل تیو پروپیل ۳ هیدروکسی ۲ سیکلوهگزن ۱ یک ؛ ۲,۴-D (2و ۴ دی کلروفنوکسی اسید استیک ؛ بهار بند، Echinochloa crus-galli(L.) Beauv ECHCG ؛ مارچوبه پهن برگ ؛ Brachiaria platyphylla(Griseb) Nash,BRAPP .
نشریه   انجمن علوم علف های هرز امریکا و مطبوعات آلن (Weed Science Society of America and Allen Press)

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
موادو روشها
نتایج و بحث

 


بخشی از ترجمه:

 

نتایج و بحث
نتیجه استفاده از ستوکسیدین به تنهایی بدون توجه به ماده کمکی، کنترل حداقل ۹۳ درصد گیاه مارچوبه برگ پهن بود(جدول ۱). اما، زمانی که ستدوکسیدین با COC یا بنتازون یا با COC ، بنتازون ، و آترزین به کار گرفته شد، درجه کنترل از ۹۴ درصد به ۶۶ و ۴۳ درصد کاهش یافت. آترزین + بنتازون درجه کنترل را بیشتر از بنتازون کاهش داد. با استفاده از سولفات آمونیوم با ستوکسیدیم + COC یا جانشینی BCH 815 با COC حجم کنترل را زمانی افزایش داد که از ترکیب بنتازون یا آترزین + بنتازون استفاده شده بود. تحقیقات قبل توضیح دادند که بنتازون و بنتازون + آترزین ، راندمان و بازده ستدوکسیدیم را کاهش می دهند. تحقیقات انجام شده نشان داده است که COC + سولفات آمونیوم و BCH 815 زمانی موثرتر از COC عمل کردند که از ترکیبی از ستوکسیدیم و بنتازون استفاده شده بود.
در مقایسه با نتایج به دست آمده برای بنتازون و آترزین + بنتازون ، کنترل مارچوبه پهن برگ توسط ستدوکسیدین ، تحت تاثیر بروموکسینیل ، آترزین یا ۲,۴-D واقع نشد (جدول ۱). بنتازون و آترزین+ بنتازون کنترل مارچوبه توسط ستدوکسیدیم را زمانی کاهش دادند که از علف کش ها به همراه COC استفاده شده بود ( جدول ۱). در مقایسه با نتایج به دست آمده در مورد مارچوبه پهن برگ، بروموکسینیل راندمان را نیز کاهش داد. کنترل به کمک ستدوکسیدیم زمانی که از ستوکسیدیم+ COC استفاده شده بود از ۷۶درصد به ۳۹% ، ۲۳% و ۴۶ درصد کاهش یافت زمانی که از بنتازون، آترزین + بنتازون و بروموکسینیل استفاده شده بود. استفاده از سولفات آمونیوم با COC یا جانشینی BCH 815 با COC راندمان ستوکسیدیم به کار رفته با بنتازون یا بروموکسینیل را افزایش داد.اما، این قبیل مواد کمکی با استفاده از مخلوط ستوکسیدیم و آترزین + بنتازون ، باعث ارتقاء حجم کنترل نشدند. همانند مورد مارچوبه پهن برگ، آترزین و ۲,۴-D با کمک ستوکسیدین ، کنترل بهار بند را کاهش ندادند (جدول ۱). تعاملات ستوکسیدیم و علف کش های غیر graminicide ممکن است به صورت ناهمسان صورت بگیرد. دوتری (۱۹۹۳) گزارش کرد در صورت استفاده از ستوکسیدیم به همراه آترزین در مقایسه با ستوکسیدیم به تنهایی در یکی از دو آزمایش ، علف دم روباهی غول پیکر بیشتر کنترل شد. در مقابل، اسپیوی (۱۹۹۹) گزارش کرد که آترزین کنترل crabgrass را در صورت استفاده به همراه ستوکسیدیم ، کاهش داد. درتحقیق پیشین توضیح داده شد که بروموکسینیل می تواند بازده و راندمان ستوکسیدیم را کاهش دهد. اما، سایر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که ستوکسیدیم و بروموکسینیل باهم سازگارمی باشند.در این آزمایشات ، آترزین+ بنتازون ، به جای بنتازون به تنهایی ، کنترل مارچوبه توسط ستوکسیدیم را به طور قابل توجهی کاهش داد ( جدول ۱). به علاوه کنترل بهار بند توسط ستوکسیدیم با استفاده از آترزین + بنتازون بیشتر از بنتازون یا بروموکسینیل کاهش یافت. انتظار آن می رفت که استفاده از ۰٫۵۶kg/ha بنتازون در مخلوط تجاری آترزین + بنتازون نسبت به ستوکسیدیم در مقایسه با ۱٫۱kg/ha بنتازون از ناهمسازی کمتری برخوردار می باشد. اما این مورد مسئله ساز نبود و برای توضیح در مورد این تعامل نیاز به تحقیقات بیشتر بود.ناهمسازی ستوکسیدیم با بنتازون به خوبی ثبت شده است،هرچنداثر آترزین بر راندمان ستوکسیدیم ناهمسان می باشد. مکانیسم تعامل ستوکسیدیم، آترزین و بنتازون به کار رفته به صورت مخلوط ، مشخص شده است.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Field experiments were conducted during 1996 and 1998 to determine the effect of atrazine, bentazon, atrazine + bentazon, the amine salt of 2,4-D, and bromoxynil on broadleaf signalgrass and barnyardgrass control when applied in mixture with sethoxydim. Herbicide combinations were applied with crop oil concentrate, crop oil concentrate + ammonium sulfate, or BCH 815. Bentazon and atrazine + bentazon reduced broadleaf signalgrass and barnyardgrass control by sethoxydim. Bromoxynil reduced barnyardgrass control but had no affect on broadleaf signalgrass control. Including ammonium sulfate with crop oil concentrate or substituting BCH 815 for crop oil concentrate increased barnyardgrass and broadleaf signalgrass control by sethoxydim when applied with bentazon. Ammonium sulfate and BCH 815 increased barnyardgrass control when sethoxydim was applied with bromoxynil but did not affect control when sethoxydim was applied with atrazine + bentazon. Atrazine and the ammonium salt of 2,4-D did not reduce barnyardgrass and broadleaf signalgrass control by sethoxydim regardless of adjuvant.


 

 عنوان فارسی مقاله: تاثیر مواد کمکی بر تعاملات ستوکسیدیم با علف کش های پهن برگ انتخاب شده در مورد ذرت (Zea mays)
 عنوان انگلیسی مقاله: Influence of Adjuvants on Interactions of Sethoxydim with Selected Broadleaf Herbicides Used in Corn (Zea mays)

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا