دانلود ترجمه مقاله یادداشتی در مورد تعداد درختان پوشای گراف های خطی – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یادداشتی در مورد تعداد درختان پوشای گراف های خطی عنوان انگلیسی مقاله: A note on the number of spanning trees of line digraphs برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله روش های جمعی جهت رگرسیون – ACM 2012

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش های جمعی جهت رگرسیون: یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله: Ensemble Approaches for Regression: A Survey برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله بیان قیود نابرابر با ضریب های بازه ای – الزویر ۲۰۰۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بیان قیود نابرابر با ضریب های بازه ای و راه حل برای برنامه ریزی خطی بازه ای عنوان انگلیسی مقاله: Interpretation of inequality constraints involving interval coecients and a solution to interval linear programming برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای – ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای عنوان انگلیسی مقاله: Numerical Solution of Interval Linear Programming برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله نمودارهای همسایه مشترک – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نمودارهای همسایه مشترک عنوان انگلیسی مقاله: On the common neighborhood graphs برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.   […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اصلاح توابع بلاک پالس و کاربرد آنها – الزویر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اصلاح توابع بلاک پالس و کاربرد آنها برای حل عددی معادله انتگرالی Volterra از نوع اول عنوان انگلیسی مقاله: Modification of Block Pulse Functions and their application to solve numerically Volterra integral equation of the first kind برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله متد تکراری وردشی ، یک روش تحلیلی غیر خطی – الزویر ۱۹۹۹

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: متد تکراری وردشی – یک روش تحلیلی غیر خطی: برخی از نمونه ها عنوان انگلیسی مقاله: Variational iteration method — a kind of non-linear analytical technique: some examples برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله شاخص بالابان نمودارهای مکعبی – ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شاخص بالابان نمودارهای مکعبی عنوان انگلیسی مقاله: Balaban Index of Cubic Graphs برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید. […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات عملیاتی برای لجستیک سبز – مجله الزویر ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تحقیقات عملیاتی برای لجستیک سبز – خلاصه ای از جنبه ها، مسائل، مشارکت ها و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله: Operations Research for green logistics – An overview of aspects, issues, contributions and challenges برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله همگرایی متدهای هم محلی بدون شبکه بر اساس هسته نامتقارن – ۲۰۰۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: همگرایی متدهای هم محلی بدون شبکه بر اساس هسته نامتقارن عنوان انگلیسی مقاله: CONVERGENCE OF UNSYMMETRIC KERNEL-BASED MESHLESS COLLOCATION METHODS برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

مشاهده ادامه و دانلود