دانلود رایگان مقاله مدیریت سیستم های اطلاعاتی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله راهبردی از فناوری های مدیریت دانش (امرالد ۲۰۰۷)

دانلود رایگان ترجمه مقاله راهبردی از فناوری های مدیریت دانش (امرالد ۲۰۰۷)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه امرالد در ۲۰ صفحه در سال ۲۰۰۷ منتشر شده و ترجمه آن ۳۰ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: یک پایگاه شناخت مبتنی بر استراتژی از فناوری های مدیریت دانش […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک سیستم پرداخت خرد کارآمد (اسپرینگر ۲۰۰۵)

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک سیستم پرداخت خرد کارآمد (اسپرینگر ۲۰۰۵)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اسپرینگر در ۱۸ صفحه در سال ۲۰۰۵ منتشر شده و ترجمه آن ۳۶ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: کوپن های الکترونیکی: سیستم میکرو پرداخت کارآمد، امن و قابلیت محول […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله تحمل خطا در سیستم مدیریت توزیع (آی تریپل ای ۲۰۰۳)

دانلود رایگان ترجمه مقاله تحمل خطا در سیستم مدیریت توزیع (آی تریپل ای ۲۰۰۳)

    این مقاله انگلیسی در نشریه آی تریپل ای در ۶ صفحه در سال ۲۰۰۳ منتشر شده و ترجمه آن ۱۲ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: تحمل پذیری خطا در یک سیستم مدیریت توزیع: مطالعه موردی […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی رفتار مشتری اینترنتی و استفاده از مدل پذیرش فناوری (اینفورم ۲۰۰۲)

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی رفتار مشتری اینترنتی و استفاده از مدل پذیرش فناوری (اینفورم ۲۰۰۲)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اینفورم در ۲۰ صفحه در سال ۲۰۰۲ منتشر شده و ترجمه آن ۳۴ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: استفاده از مدل پذیرش فناوری و تئوری جریان در بررسی رفتار […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت داده های بیمار

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت داده های بیمار

    این مقاله انگلیسی در ۷ صفحه منتشر شده و ترجمه آن ۱۳ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: پیشرفتهای اخیر در هوش مصنوعی ، دانش مهندسی و پایگاه های داده TempR – PDM : یک مدل […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی تکنیک های تشخیص نفوذ

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی تکنیک های تشخیص نفوذ

    این مقاله انگلیسی در ۱۳ صفحه منتشر شده و ترجمه آن ۳۵ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: A survey of intrusion detection techniques in Cloud عنوان انگلیسی مقاله: تحقیقی از روش های تشخیص نفوذ در […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک مدل فرایند اطلاعات مبتنی بر رویکرد همکاری

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک مدل فرایند اطلاعات مبتنی بر رویکرد همکاری

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل فرایند اطلاعاتی مبتنی بر رویکرد مشارکتی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله یک مدل فرایند اطلاعاتی مبتنی بر رویکرد مشارکتی عنوان انگلیسی مقاله An intelligence process model based on a collaborative approach رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت، مدیریت سیستمهای اطلاعات، مدیریت دانش فرمت مقالات رایگان […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک معماری سازمانی

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک معماری سازمانی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی معماری سازمانی: بررسی ادبیات منظم به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزیابی معماری سازمانی: بررسی ادبیات منظم عنوان انگلیسی مقاله: ENTERPRISE ARCHITECTURE EVALUATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت، معماری سازمانی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت کسب و کار و سیستم […]