دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک معماری سازمانی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی معماری سازمانی: بررسی ادبیات منظم به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ارزیابی معماری سازمانی: بررسی ادبیات منظم
عنوان انگلیسی مقاله: ENTERPRISE ARCHITECTURE EVALUATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت، معماری سازمانی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت کسب و کار و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات مقاله انگلیسی ناقص میباشد. ترجمه تا صفحه ۵ انجام شده است.
کد محصول f335

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی فناوری اطلاعات

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده:
با کلی‌نگری درگیر با انسجام در میان عناصر سازمانی مانند استراتژی سازمانی، نیازهای کسب‌وکار و نقش توابع IT در حمایت از کسب‌وکار، معماری سازمانی (EA) به‌منظور تبدیل‌شدن به مزیت اصلی رقابتی رشد کرده است. اگرچه EA یک حوزه پژوهشی بالغ است، اما برای فهمیدن چگونگی کار کمی انجام‌گرفته است، برای مثال، شکل‌ها یا عناصر سازمانی دیگر با کل EA همکاری می‌کنند. این مقاله بررسی مقالاتی در مورد تکامل EA را ارائه می‌کند. انواع مختلفی از تکامل به‌منظور اطمینان از نیازهای EA که به‌وسیله نوآوری‌های مختلف IT تأمین‌شده، ضروری هستند. بااین‌حال، ارزیابی EA توجه کمی را در ادبیات دانشگاهی جذب کرده است. بنابراین، هدف از بازبینی این مقاله بررسی این موضوع است، که می‌تواند به‌عنوان یک تابع برای توسعه زمینه بیشتر به کار گرفته شود. به‌طورکلی، این تحقیق نشان می‌دهد درحالی‌که مطالعات کمی در این زمینه انجام‌شده است، تحقیقات به‌طور خاصی فاقد مطالعات تجربی از چگونگی تکامل EA در عمل است، درحالی‌که دیدگاه‌های کلی نسبت به تکامل EA تقریباً غیر موجود هستند.
کلمات کلیدی: معماری سازمانی، ارزیابی، بررسی ادبیات، سنجش‌ها
۱- مقدمه
در یک دنیای بسیار مشتق شده از فن‌آوری اطلاعات، و جایی که بازدهی از طریق IT و تصمیم‌گیری از طریق استفاده از اطلاعات محوری به‌منظور به دست آوردن یا، حفظ، مزیت‌های رقابتی، EA، و زمینه‌های مرتبط، افزایش‌یافته، نسبت به هر چیزی مهم‌تر هست (زا چمن ۱۹۹۷). با توجه به این واقعیت که EA، به‌عنوان مرکز خود، ” آنالیزها و مستندات یک سازمان در حالت‌های آینده و فعلی خود از یک استراتژی یکپارچه، کسب‌وکار، و دیدگاه فن‌آوری” را آسان می‌سازد(برنارد، ۲۰۱۲)، EA انسجام سراسر کسب‌وکار- بین واحدهای کسب‌وکار، استراتژی، مدیریت و IT را توانمند می‌سازد.
به‌طور سنتی، EA نسبت به درک و ارائه مؤلفه اساسی سازمان از طریق مدل‌سازی روش‌ها و نمادها متمرکزشده است. بااین‌حال، توجه کمی به برپایی و به‌کارگیری مفاهیم EA در سازمان‌ها شده است (لوح و لنگر ۲۰۱۲). همان‌طور که توسط لوح و لنگر اشاره شد (۲۰۱۲)، مدیریت EA (EAM) از جاسازی نشدن مناسب در سازمان و شیوه‌های موجود مدیریتی IT رنج می‌برد. بنابراین، درحالی‌که تحقیقات EA و شیوه‌ها به‌طور عمده با آنالیزهای کلی و مستندسازی سازمانی مشغول شده‌اند، وقتی‌که آن برای چگونگی تحقق ایده‌ها و طرح‌های معماری از طریق پروژه‌های روزانه، و سیستم پیاده‌سازی و غیره به وجود می‌آید، دانش را کم دارد. و اینکه چگونه این عناصر با معماری همکاری می‌کنند. به‌عنوان نتیجه فقدان عملیاتی EA، گروه‌های معماری در کسب‌وکارها و زمینه کلی، اغلب برای عمل کردن به‌عنوان یک محل مناسب موردانتقاد قرارگرفته‌اند (کوخ ۲۰۰۵)، که مدل‌ها و مباحث نظری از نگرانی‌های عملی کسب‌وکار قطع می‌شوند- درنتیجه هیچ ارزشی به سازمان افزوده نمی‌شود.
به خاطر اینکه EA یک‌رشته نسبتاً جدید است، توجه آن به سطوح مفهومی شبیه به یک نقطه طبیعی خروج به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد – بیشتر از ۲۵ سال بعد از اولین مقاله زاکمن (۱۹۸۷)- حالا موقع آن است که در نظر بگیریم که چگونه اهداف و مزایای دفاع شده از طریق EA تعریف‌شده‌اند و می‌توانند از طریق فعالیت‌های عملیاتی تضمین شوند که سازمان‌های امروزی را شکل و تغییر شکل دهند. علاوه براین، با حرکت از یک نظم و انضباط فنی مهم متمرکز بر مشکلات فنی کوچک و راه‌حل‌ها به سمت نظم و انضباط کسب‌وکار ، EA باید نشانه‌های روشن‌تری را فراهم کند که طرح‌های IT حرکت دهنده کسب‌وکار در مسیری درست می‌باشند ( فانستند و سابرامانی ۲۰۰۹).
چگونه هر دو هدف پروژه‌های فردی را به اهداف گسترده‌سازمانی کشف‌شده توسط فانستاد و رابرستون (۲۰۰۶) پیوند بزنیم، چیزی که اهمیت تضمین هم ترازی بین سه سطح کسب‌وکار را این‌گونه بیان می‌کنند: سطح شرکت، سطح کسب‌وکار و سطح گروه پروژه. این از طریق مثال حکومت شرکت گسترده و مکانیسم ارتباط انجام‌شده است (فانستاد و رابرتسون ۲۰۰۶). اگرچه این دستورالعمل‌های کلی وجود دارند، اما هم عملکرد و هم تئوری به نظر می‌رسند که فاقد نشانه‌های واقعی در مورد اینکه چگونه در هر پروژه با معماری نهایی همکاری می‌کنند هستند. این چیزی بود که تحقیق پشت این مقاله را تحریک کرد، باهدف بیان کردن فقدان دانش بر اینکه چگونه EA می‌تواند به‌وسیله جستجو کردن درک این شیوه‌ها به‌منظور ارزیابی اینکه چگونه عناصر مختلف با معماری ارائه‌شده همکاری می‌کنند، به کار گرفته شود.
مقاله با این سؤال تحقیق آغاز شد: دانش فعلی و تحقیق بر روی تکامل EA چیست؟ و شکاف‌های تحقیقاتی که باید در این موضوع بیان شوند چیست؟
این مقاله این‌گونه پیگیری می‌شود. بخش بعدی بیشتر مفهوم EA و تکامل EA را به‌منظور بازبینی از زمینه‌های مطالعه شده برای خواننده ارائه می‌کند. علاوه بر این مفهوم EA برای هدایت تجزیه‌وتحلیل بیشتر ادبیات بررسی‌شده به‌وسیله شیوه‌های رایج برای ارزیابی همکاری با EA در نظر گرفته‌شده بود. مفهوم به‌وسیله جزئیات روش‌شناسی بازبینی پیگیری می‌شود و تجزیه تحلیل همکاری‌ها به‌طور موفقیت‌آمیزی از طریق فرایند تحقیق شناخته می‌شوند. از این به بعد، این تحقیق بر روی ارزیابی EA بحث می‌کند. بر اساس تجزیه تحلیل‌ها و بحث‌ها، نتیجه‌گیری بر اساس حالت این تحقیق و روش‌های آن برای تحقیق بیشتر ممکن می‌شود – بدین‌وسیله به دو سؤال تحقیق پرداخته می‌شود.
به‌منظور درک بهتر از اینکه چگونه EA می‌تواند ارزیابی شود، یک درک کلی از EA و مفهوم‌های اصلی آن ضروری است. بر این اساس، پاراگراف زیر، مفهوم EA به‌عنوان پایه و اساس برای بازبینی بیشتر را فراهم خواهد کرد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

By being holistically preoccupied with coherency among organizational elements such as organizational strategy, business needs and the IT functions role in supporting the business, enterprise architecture (EA) has grown to become a core competitive advantage. Though EA is a maturing research area, little has been done to understand how e.g. projects, application or other organizational elements contribute to the overall EA. The current paper presents a literature review on EA evaluation. Different types of evaluation are a necessity in order to ensure that EA demands are being met by disparate IT initiatives. Still, EA evaluation has attracted little attention within academic literature. Thus, the aim of the current review is to get an overview of the topic, which can serve as a foundation for further development of the field. Overall, the study shows that while little research has been done within this area, research is especially lacking regarding empirical studies of how EA evaluation unfolds in practice, while holistic views on EA evaluation is almost non-existing.

Keywords: Enterprise architecture, evaluation, literature review, measurements 

۱ Introduction In a world more and more driven by information technologies, and where increased efficiency through IT and enhanced decision-making through the use of data has become pivotal in order to obtain, or sustain, competitive advantages, EA, and related fields, have become more important than ever (Zachman 1997). Owing to the fact that EA, at its core, facilitates: “The analysis and documentation of an enterprise in its current and future states from an integrated strategy, business, and technology perspective” (Bernard 2012), EA enables coherence across the business – between business units, strategy, management and IT. Traditionally, EA has been concerned with understanding and representing the fundamental component of the enterprise through modelling methods and notations. Meanwhile, little attention has been paid to the set-up and implementation of EA concepts in organizations (Löhe and Legner 2012). As also pointed out by Löhe and Legner (2012), EA management (EAM) suffers from not being properly embedded into the organization and existing IT management practices. Thus, while EA research and practice has mainly been preoccupied with the overall analysis and documentation of the enterprise, knowledge is lacking when it comes to how the ideas and architectural plans are realized through everyday projects, system implementations etc. and how these elements contribute to the architecture. As a result of this lacking operationalization of EA, architectural teams in businesses and the field in general, have often been criticized for acting as an ivory tower (Koch 2005), whose models and theoretical discussions are disconnected from the practical concerns of businesses – thus not adding any value to the organization. Since EA is a rather new field, its attention to the conceptual levels seems like a natural point of departure. On the other hand, it also seems timely – more than 25 years after Zachman’s seminal paper (1987) –now to consider how the goals and benefits defined through EA can be ensured through the operational activities that shape and transform today’s enterprises. Furthermore, by moving from being a predominantly technical discipline focused on narrow technological problems and solutions towards being a business discipline, EA needs to provide more clear indications that IT initiatives are moving the business in the right direction (Fonstad and Subramani 2009). How to link both individual projects objectives with enterprise-wide objectives has been explored by Fonstad and Robertson (2006), who stress the importance of ensuring alignment between the three levels of the business: company level, business level and project team level. This is done through for example company-wide governance and linking mechanism (Fonstad and Robertson 2006). Though these general guidelines exist, both practice and theory seems to lacks actual indications on how each project contributes to the overall architecture. This motivated the research behind the current paper, with the aim to address the lacking knowledge on how EA can be implemented by seeking to understand the ways to evaluate how different elements contribute to a given architecture. The outset of the paper was the following research question: “What is the current knowledge and research on EA evaluation?” and “What are the research gaps that need to be addresses within this topic?” The paper is organized as follows. The next section further conceptualizes EA and EA evaluation in order to give the reader an overview of the studied field. This conceptualization of EA was additionally intended to guide the further analysis of the reviewed literature by identifying common ways to evaluate the contribution to EA. The conceptualization is followed by an elaboration of the methodology of the review, and successively the analysis of the contributions identified through the search process. Hereafter, current research on evaluating EA is discussed. Based on the analysis and discussion, a conclusion is made on the state of current research and directions for possible further research – hereby addressing the two research questions. In order to better understand how EA can be evaluated, an overall understanding of EA and its main concepts is necessary. Accordingly, the following paragraph will provide a conceptualization of EA as a foundation for the further review.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا