دانلود رایگان ترجمه مقاله یک مدل فرایند اطلاعات مبتنی بر رویکرد همکاری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل فرایند اطلاعاتی مبتنی بر رویکرد مشارکتی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله یک مدل فرایند اطلاعاتی مبتنی بر رویکرد مشارکتی
عنوان انگلیسی مقاله An intelligence process model based on a collaborative approach
رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت، مدیریت سیستمهای اطلاعات، مدیریت دانش
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
کد محصول F786

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی فناوری اطلاعات

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
چرخه اطلاعاتی
انتقادات اصلی وارده بر چرخه اطلاعات
مدل فرایند اطلاعاتی چند منبعی
نمایش سطح ۱
نمایش سطح ۲
نمایش سطح ۳
عوامل موثر
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
چرخه اطلاعاتی سنتی، یک مدل مفهومی است که نشان دهنده چگونگی انجام عملیات اطلاعاتی است. با توجه به این تعریف که تصمیم گیرنده برای دریافت پاسخی که به دنبال آن است چه چیزی نیاز دارد، این مدل متشکل از چهار مرحله(جهت دهی، جمع آوری، پردازش و انتشار) می باشد. طی دهه های گذشته، بحث ها و نقد های زیادی در جهت چرخه اطلاعاتی مورد بررسی و حل و فصل قرار گرفته اند(۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹). گریگوری اف. ترورتون در کتاب خود با عنوان تغییر شکل اطلاعات ملی برای عصر اطلاعات(۲) بیان می دارد که
تغییرات در جهان آشکار فعلی، نیازمند تغییر شکل کامل اطلاعات بوده و توسعه تغییرات فوق به آینده بازار، تنها موجب تشدید این نیاز خواهد شد.
مارک لونتال در کتاب خود با عنوان اطلاعات: از اسرار تا سیاست(۴)، از قول خودش می افزاید:
نمایش چرخه اطلاعات، برخی ابعاد را بد جلوه داده و بسیاری دیگر را از قلم می اندازد. اول این که،بیش از حد ساده است.به هم پیوستگی این چرخه فاقد بسیاری از تخیلات در فرایند است. هم چنین این فرایند به طور عجیبی تک بعدی است. سیاست گذار سولاتی پرسیده و بعد از چند مرحله به یک پاسخ می رسد.هیچ گونه بازخوردی وجود نداشته و نمودار نشان نمی دهد که فرایند را نمی توان در یک چرخه کامل کرد.
در یکی ازانتشارات مرکز مطالعه اطلاعاتی سی آی ای، عنوان شده است که:
مدل فوق عناصر را حذف کرده و قادر به پوشش دقیق فرایند نیست و مدل چرخه اطلاعاتی سنتی یا باید برای ترسیم دقیق اهداف مورد نظر مجددا طراحی شود و یا توجه ویژه ای به بحث صریح در مورد محدودیت های آن گردد(۱).
در (۸)، نویسنده خاطر نشان می کند که:
چرخه بیانگر یک مفهوم خدمات اطلاعاتی است که در ۱۹۴۰ میلادی، زمانی که انجمن اطلاعاتی تاسیس شد و افراد شروع به بحث در مورد این که چگونه اطلاعات را می توان به طور موثرتر ایجاد کرد به وجود آمد. با این حال از دیدگاه و نقطه نظر کاربر اطلاعاتی امروزه، مدل فوق کاستی هایی از برخی جهات دارد.
بسیاری دیگر از انتقادات درمنابع تشریح شده اند با این حال علی رغم همه این نقد ها، چرخه فوق به عنوان یکی از مصادیق چگونگی کارکرد اطلاعات است(۵). به علاوه، برخی محققان در منابع(۱-۲-۳-۴)، تشکیل یک معرف کامل از همه عناصر فرایند و نیز عوامل موثر بر آن ها را تاکید کرده اند. در رابطه با لزوم داشتن مدلی که بتواند کل فرایند اطلاعات را از زمان درخواست اطلاعات تا تحویل آن از جمله نقش ها و مسئولیت های همه افراد ذی نفع پوشش دهد یک اجماع کلی وجود دارد.
مقاله حاضر، بسیاری از کاستی ها و مسائل چرخه اطلاعات سنتی را نشان داده و به طور ویژه بر این حقیقت تاکید می کند که این چرخه قادر به نمایش فرایند اطلاعاتی از دیدگاه چند منبعی نمی باشد. از یک سو، فعالیت های مبتنی بر چند منبعی در چرخه سنتی نمایش داده نمی شوند. این فعالیت ها در چارچوب مرحله پردازش چرخه قرار دارند. از سوی دیگر، چرخه اطلاعاتی پایه و اساس خوبی از دانش فرایند، عوامل درگیر، روابط بین فعالیت های تک منبعی و چند منبعی نیست. هدف مقاله حال حاضر، درک، تعریف و نمایش اطلاعات مبتنی بر چند منبع بر اساس رویکرد مشارکتی است.
چرخه اطلاعات سنتی بررسی شده و نقد های اصلی مورد بحث در منابع و مطالعات گذشته، تشریح می شوند. سپس، مدل سازی فرایند اطلاعاتی از چشم انداز چند منبعی مورد تجدید نظر قرار گرفته و مدل اصلاح شده ارایه می شود. مدل پیشنهادی متشکل از فعالیت ها و فرایند های متعدد است: آماده سازی اطلاعات، جهت دهی اطلاعات، پردازش و جمع آوری تک منبع، کشف و تلفیق چند منبعی، انتشار، ارزیابی و بازخورد است.سه سطح جزییات مدل ارایه می شود. سطح ۱، نمایش سطح عالی فرایند اطلاعاتی است. سطح ۲، نقش های پرسنل های اطلاعاتی را در هر مرحله معرفی کرده و فعالیت های اصلی را در مرحله جهت دهی تعیین می کنند. سطح ۳، به جزییات فعالیت ها در مراحل جمع آوری و پردازش تک منبعی و کشف و تلفیق چند منبعی می پردازد.مدل پیشنهادی، یک رویکرد مشارکتی را مفروض می کند که این مدل قادر به تحلیل حجم عظیمی از داده های تک منبعی با به اشتراک گذاری کار های تحلیل و نتایج بین همه ذی نفعان از سازمان های اطلاعاتی نظامی و غیر نظامی مختلف می باشد. به علاوه، این مقاله، به بحث در مورد چالش ها و مسائل پرداخته و عوامل موثر و یا موانع این همکاری را ارایه می کند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

The traditional intelligence cycle is a conceptual model showing how intelligence operations are conducted. It consists of four steps (direction, collection, processing, and dissemination) from defining what the decision-maker needs to know to the reception of the answer that he asked for. During the last decades, many criticisms and discussions were addressed towards the intelligence cycle [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. Gregory F. Treverton in his book Reshaping national intelligence for an age of information [2] asserts that “…The changes in the world that are already apparent are more than enough to require a complete reshaping of intelligence, and the extension of those changes into the future of the market state will only sharpen that need”. On his side, Mark Lowenthal affirms in his book Intelligence: from secrets to policy [4] that: “…The intelligence cycle representation misrepresents some aspects and misses many others. First, it is overly simple. Its end to end completeness misses many of the vagaries in the process. It is also oddly unidimensional. A policy maker asks questions and after a few steps gets an answer. There is no feedback, and the diagram does not convey that the process might not be completed in one cycle”. In a publication of the Center of the Study of Intelligence of the CIA, it is stated that: “…The model omits elements and fails to capture the process accurately” and “the traditional intelligence cycle model should either be redesigned to depict accurately the [1] intended goal, or care should be taken to discuss explicitly its limitations whenever it is used”.In [8], the author notices that: “…The cycle reflects a conception of information services that fit the 1940s, when the intelligence community was established and people began to discuss how intelligence could be made more effective. But from the perspective of today’s information consumer, the model falls short on several counts”. Many other criticisms are formulated in the literature but despite all these criticisms, the cycle continues to be considered as the core representation of how intelligence is functioning [5]. In addition, some authors in the open literature [1] [2], [3], [4] foster the development of a more complete representation of all elements of the process as well as the factors that influence them. There is an agreement towards the need to have a model that would capture the entire intelligence process, from the request for intelligence to its delivery, including the This paper highlights many deficiencies and issues of the traditional intelligence cycle and particularly focuses on the fact that this cycle lacks in representing the intelligence process from an all-source perspective. On one hand, the all-source activities are not represented in the traditional cycle. They are encompassed within the processing step of the cycle. On the other hand, the intelligence cycle does not provide a good basis for the understanding of the processes, the involved actors, the relationships between single source and all-source activities. The objective in this paper is to better understand, define and represent the all-source intelligence process based on a collaborative approach. roles and responsibilities of all stakeholders. The traditional intelligence cycle is reviewed and the main criticisms that were addressed in the literature are highlighted. Then, the modelling of the intelligence process is rethought from an all-source perspective and a modified model is proposed. The proposed model is composed of many activities and processes: intelligence tasking; direction; single source collection & processing; all-source discovery & fusion; dissemination; and evaluation & feedback. Three levels of detail of the model are provided. Level 1 is a high level representation of the intelligence process. Level 2 introduces the roles of intelligence personnel in each phase and specifies the main activities in the direction phase. Level 3 details the activities in the “single source collection & processing” and the “all-source discovery & fusion” phases. The proposed model presumes a collaborative approach that enables the analysis of a greater quantity of single source data by sharing analysis tasks and results between all actors from different military and non-military intelligence organizations. In addition, this paper discusses the challenges and issues and presents factors that enable or impede such collaboration.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا