دانلود رایگان مقاله سازه های دریایی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله اتلاف انرژی در برخورد پلت فرم جکت کشتی دریایی با انرژی بالا – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان ترجمه مقاله اتلاف انرژی در برخورد پلت فرم جکت کشتی دریایی با انرژی بالا – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی چگونگی توزیع انرژی در اثر برخورد کشتی با سازه جکت در انرژی بالا  به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چگونگی توزیع انرژی در اثر برخورد کشتی با سازه جکت در انرژی بالا  عنوان انگلیسی مقاله: Energy dissipation in high-energy ship-offshore jacket platform collisions رشته های مرتبط: مهندسی عمران، مهندسی […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر شیمی آب منفذی بر رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر شیمی آب منفذی بر رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر شیمی آب حفره ای بر روی رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم لیانیونگانگ به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر شیمی آب حفره ای بر روی رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم لیانیونگانگ عنوان انگلیسی مقاله: Effect of pore water chemistry on the hydro-mechanical behaviour of Lianyungang soft marine clay […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله رفتار مکانیکی رس دریایی ثابت شده با سیمان با عامل متاکائولین – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان ترجمه مقاله رفتار مکانیکی رس دریایی ثابت شده با سیمان با عامل متاکائولین – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری رس دریایی تثبیت سیمانی شده با یک عامل متاکائولین به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رفتار مکانیکی و ریزساختاری رس دریایی تثبیت سیمانی شده با یک عامل متاکائولین عنوان انگلیسی مقاله: Mechanical behaviour and micro-structure of cement-stabilised marine clay with a metakaolin agent رشته های […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله عدم قبول پیش رس شمعهای قطر بزرگ در یک پلت فرم دریایی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان ترجمه مقاله عدم قبول پیش رس شمعهای قطر بزرگ در یک پلت فرم دریایی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سرپیچی پیش از موعد کوبش در شمع های قطر بزرگ با عمق نفوذ زیاد روی یک سکوی دریایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سرپیچی پیش از موعد کوبش در شمع های قطر بزرگ با عمق نفوذ زیاد روی یک سکوی دریایی عنوان انگلیسی مقاله: Premature refusal of large-diameter, […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله منحنی های S-N برای جزئیات جوشکاری و غیر جوشکاری در سازه های دریایی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان ترجمه مقاله منحنی های S-N برای جزئیات جوشکاری و غیر جوشکاری در سازه های دریایی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی منحنی S-N برای سازه های دریایی جوشکاری شده، غیر جوشکاری شده یا جزئیات جوشکاری بهبود یافته به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله منحنی S-N برای سازه های دریایی جوشکاری شده، غیر جوشکاری شده یا جزئیات جوشکاری بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله S-N Curves for Welded, Non-Welded or Improved Welded […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله ظرفیت تحمل عمودی اصلاح شده برای پایه های مدور در شن و ماسه – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان ترجمه مقاله ظرفیت تحمل عمودی اصلاح شده برای پایه های مدور در شن و ماسه – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اصلاح ظرفیت باربری عمودی برای پایه های دایره ای در شن و ماسه با استفاده از کاهش زاویه اصطکاک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اصلاح ظرفیت باربری عمودی برای پایه های دایره ای در شن و ماسه با استفاده از کاهش زاویه اصطکاک عنوان انگلیسی مقاله: Modified vertical […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله پاسخ چرخه ای جانبی پی های شمع در پلتفرم های دریایی – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان ترجمه مقاله پاسخ چرخه ای جانبی پی های شمع در پلتفرم های دریایی – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پاسخ دوره ای جانبی پی های شمعی در سکوهای دریایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پاسخ دوره ای جانبی پی های شمعی در سکوهای دریایی عنوان انگلیسی مقاله: Cyclic lateral response of pile foundations in offshore platforms رشته های مرتبط: مهندسی عمران، سازه، خاک و پی، سازه های […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله ظرفیت باربری پی قاشقک سطلی برای حفاری پلتفرم دریایی دکل بالا رونده – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان ترجمه مقاله ظرفیت باربری پی قاشقک سطلی برای حفاری پلتفرم دریایی دکل بالا رونده – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ظرفیت باربری پی قاشقک حفاری سطلی برای حفاری سکوهای دریایی جک (دکل) بالا رونده به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ظرفیت باربری پی قاشقک حفاری سطلی برای حفاری سکوهای دریایی جک (دکل) بالا رونده عنوان انگلیسی مقاله: Bearing capacity of the bucket spudcan foundation for offshore jack-up drilling platforms […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله گسترده شمعی بر روی رس دریایی نرم – IEEE 2011

دانلود رایگان ترجمه مقاله گسترده شمعی بر روی رس دریایی نرم – IEEE 2011

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گسترده شمعی روی رس نرم دریایی: مقایسه اندازه گیری های در محل و آنالیزهای عددی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: گسترده شمعی روی رس نرم دریایی: مقایسه اندازه گیری های در محل و آنالیزهای عددی عنوان انگلیسی مقاله: Piled Raft over Soft Marine Clay: Comparison of In-situ Measurement […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مسير شناورهای سطحی همراه با محدوديت های Rudder و Roll – آی تریپل ای ۲۰۰۹

دانلود رایگان ترجمه مقاله مسير شناورهای سطحی همراه با محدوديت های Rudder و Roll – آی تریپل ای ۲۰۰۹

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تعقيب مسير شناورهای سطحی همراه با محدوديت های Rudder و Roll: روش MPC به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تعقيب مسير شناورهای سطحی همراه با محدوديت های Rudder و Roll: روش MPC عنوان انگلیسی مقاله: Path Following for Marine Surface Vessels with Rudder and Roll Constraints: an MPC Approach […]