دانلود رایگان ترجمه مقاله ظرفیت باربری پی قاشقک سطلی برای حفاری پلتفرم دریایی دکل بالا رونده – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ظرفیت باربری پی قاشقک حفاری سطلی برای حفاری سکوهای دریایی جک (دکل) بالا رونده به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ظرفیت باربری پی قاشقک حفاری سطلی برای حفاری سکوهای دریایی جک (دکل) بالا رونده
عنوان انگلیسی مقاله: Bearing capacity of the bucket spudcan foundation for offshore jack-up drilling platforms
رشته های مرتبط: مهندسی عمران، سازه، سازه های دریایی و مهندسی هیدرولیک
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه  الزویر – Elsevier
کد محصول F519

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی عمران

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

با استفاده گسترده ای از حفاری جک بالارونده (سکوهای)دریائی ، ظرفیت باربری قاشقک حفاری سنتی تحت بارهای محیط زیستی مانند باد دریایی شدید ، موج و بارهای فعلی به چالش کشیده شده است. پی سطلی جدید است و با توجه به توسعه در سال های اخیر،قاشقک حفاری قادر است سکوهای دریائی را برای  تحمل ظرفیت باربری لحظه ای و افقی بار حفر کند .در طول نصب، جک حفاری سکوها عمدتا تحت بارهای عمودی است ،که تحت عمل بارهای افقی و لحظه ای ، به علت طوفان، امواج و جریان تغییر خواهد کرد. بنابراین، عملکرد اساسی قاشقک حفاری تحت عمل ترکیب بارهای عمودی، و بارهای افقی لحظه ای است به خصوص برای تجزیه و تحلیل جک جهت تقویت سکوهای ساحلی مهم میباشد. در این مقاله ظرفیت باربری  نهایی بیل مکانیکی سطلی مورد بحث قرار میگیرد و مزایای استفاده از این بیل مکانیکی سطلی می تواند به عنوان پایه و اساس جک (سکو)های دریائی ذکر شده، توصیف شود .

۳٫ نتیجه گیری
با استفاده از روش بارگذاری ضربه سخت و روش نسبت جابجایی بارگذاری ثابت، پوش گسیختگی در فضاهای V-H, V-M و V-H-M تحت حالت بارهای کامپوزیت و همچنین پوش گسیختگی در فضاهای V-Vc و V-Hc تحت بارهای چرخه ای برای قاشقک حفاری سطلی و قاشقک حفاری سنتی رسم شده است. بنابراین ظرفیت باربری نهایی از دو نوع قاشقک حفاری مقایسه می شوند. هنگامی که مدل ۳D المان محدود از جک سه پایه برای حفاری سکو در اندازه واقعی ساخته شده است. تحت شرایط بار دینامیکی حد طوفان، ظرفیت تحمل قاشقک حفاری سطلی و قاشقک حفاری سنتی مقایسه میشوند، و نفوذ انواع مختلف قاشقک حفاری در انعطاف ناپذیری پایه و ظرفیت تحمل کلی پلت فرم مد نظراست که در جزئیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
مطالعه نظری نشان می دهد که سیستم دامنه از قاشقک حفاری سطلی می تواند عمق موثر تعبیه شده رادر نتیجه بهبود تثبیت پی و تمام انعطاف ناپذیری از پلت فرم(سکو) را افزایش دهد. و میتوان این نکته را یافت که ظرفیت تحمل قاشقک حفاری سطلی برای بار افقی و بار لحظه ای که حداقل ۱۰% از قاشقک حفاری سنتی کوچکتر است را افزایش داد، خصوصا ظرفیت باربری افقی ۲۰% تحت بار متناوب افزایش می یابد. تحت عمل شرایط بار حدی طوفان از جمله باد، موج و جریان، کل ظرفیت باربری ازلوازم نمونه جک بالارو در خاک رس سفت در حدود افزایش ۴۶% با قاشقک حفاری پی سطلی نسبت به یک سنتی مقایسه میشود .

بخشی از مقاله انگلیسی:

With the wide application of offshore jack-up drilling platforms, the bearing capacity of traditional spudcans under environmental loads such as offshore extreme wind, wave and current loads has been challenged. Bucket foundation is a new spudcan, developed in recent years, which enables offshore jack-up drilling platforms to bear higher moment and horizontal load. During the installation, the jack-up drilling platform is mainly under vertical loads, which will change under the action of horizontal loads and moments due to storms, waves and currents. Therefore, the basic performance of spudcans under the combined action of vertical loads, horizontal loads and moments is especially important for analysis of offshore jack-up rigs. In this paper, the ultimate bearing capacity of bucket spudcan is discussed, and the advantages of this bucket spudcan as the foundation of offshore jack-up rigs is described.

۳ Conclusions

By use of Swipe loading method and fixed displacement ratio loading method, the failure envelopes in the V-H, V-M and V-H-M spaces under the mode of composite loads as well as the failure envelopes in V-Vc and V-Hc spaces under cyclic loads for the bucket spudcan and traditional spudcan are plotted. So the ultimate bearing capacities of the two types of spudcans are compared. Then the 3D finite element model of the three-leg jack-up drilling platform in the actual size is built. Under the conditions of limit storm dynamic load, the bearing capacities of bucket spudcans and traditional spudcans are compared, and the influence of different spudcan type on the leg rigidity and overall bearing capacity of the platform is analyzed in detail. Theoretical study shows that the skirt system of bucket spudcans can increase the effective embedded depth, consequently improve the foundation fixation and the entire rigidity of the platform. It is found that the bearing capacity of the bucket spudcan for horizontal load and moment load is increased by at least 10% than that of the traditional spudcan, especially horizontal bearing capacity increasing by 20% under cyclic load. Under the action of limit storm load conditions including wind, wave and current, the entire bearing capacity of the typical jack-up rig in stiff clay is increased by about 46% with the bucket spudcan foundation compared to the traditional one.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا