دانلود ترجمه مقاله مقایسه SDSM و LARS-WG برای ریزمقیاس نمایی رویداد بارش های شدید – اسپرینگر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مقایسه SDSM و LARS-WG برای شبیه سازی و ریزمقیاس نمایی رویداد بارش های شدید در حوضه آبخیز عنوان انگلیسی مقاله: Comparison of SDSM and LARS-WG for simulation and downscaling of extreme precipitation events in a watershed     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله برآورد چندين مدل GCM، مدل های ریزمقیاس نمایی آماری و هيدرولوژيكی – الزویر ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مقايسه و برآورد چندين مدل GCM، مدل های ریزمقیاس نمایی آماری و هيدرولوژيكی در بررسی اثرات تغييرات آب و هوايی بر رواناب عنوان انگلیسی مقاله: Comparison and evaluation of multiple GCMs, statistical downscaling and hydrological models in the study of climate change impacts […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی عنوان انگلیسی مقاله: Risk management of extreme events under climate change برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله کاربرد NWSRFSa در پیش بینی پیشرفته جریان – ASCE 2011

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربرد NWSRFSa در پیش بینی پیشرفته جریان عنوان انگلیسی مقاله: Extended Streamflow Forecasting Using Nwsrfs برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی خشکسالی با روشی مبنی بر موجک – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیش بینی خشکسالی با روشی مبنی بر موجک برای مدل سازی پیامدهای زمانی انواع مختلف خشکسالی عنوان انگلیسی مقاله: Drought prediction using a wavelet based approach to model the temporal consequences of different types of droughts برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مپینگ حساسیت به خشکسالی با دو الگوریتم SVM یک کلاسی – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مپینگ حساسیت به خشکسالی با دو الگوریتم SVM یک کلاسی عنوان انگلیسی مقاله: Drought sensitivity mapping using two one-class support vector machine algorithms برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تغییرات آب و هوا – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تغییرات آب و هوا عنوان انگلیسی مقاله: Climate Change برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.   مشخصات مقاله […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله افزایش آمونیاک جوی در سراسر مناطق کشاورزی – وایلی ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش آمونیاک جوی در سراسر مناطق کشاورزی اصلی جهان شناسایی شده از فضا عنوان انگلیسی مقاله: Increased atmospheric ammonia over the world’s major agricultural areas detected from space برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تغییر اقلیم و حوضه های رودخانه ای در جهان

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” تغییر اقلیم و حوضه های رودخانه ای در جهان ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تغییر آب و هوا در افغانستان و استنباط از تحلیل مجدد ریزمقیاس نمایی اقلیمی آزمایش – MDPI 2017

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” تغییر آب و هوا در افغانستان و استنباط از تحلیل مجدد ریزمقیاس نمایی اقلیمی آزمایش ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری […]

Read More