دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش بادشکن ها در رشد گیاهی مناطق کویری – Ccsenet 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نقش بادشکن ها در توسعه و رشد پوشش گیاهی مناطق بیابانی ایالت یوب، در نیجریه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله نقش بادشکن ها در توسعه و رشد پوشش گیاهی مناطق بیابانی ایالت یوب، در نیجریه عنوان انگلیسی مقاله The Role of Shelterbelts in Vegetation Development of Desert Prone […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله انواع جریان های شکافنده، جریان ها و مخاطرات – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی انواع جریان های برگشتی ساحلی، جریان ها و مخاطرات به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله انواع جریان های برگشتی ساحلی، جریان ها و مخاطرات عنوان انگلیسی مقاله Rip current types, circulation and hazard رشته های مرتبط جغرافیا، آب و هواشناسی، مخاطرات آب و هوایی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله استفاده از مدل کامپوننت چشم انداز پایدار برای ارزیابی کیفیت فضا های سبز شهری – ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده از مدل ترکیبی چشم انداز پایدار برای ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی طبیعی (فضا های سبز شهری): مطالعه موردی از رودخانه های تهران به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله استفاده از مدل ترکیبی چشم انداز پایدار برای ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی طبیعی (فضا های سبز شهری): مطالعه موردی از […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله تنوع مکانی و زمانی تبخیر و تعرق مرجع و عوامل آب و هوایی موثر بر آن – اسپرینگر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تغییرات زمانی مکانی تبخیر و تعرق مرجع و عوامل اقلیمی موثر بر آن در استان یانان، جنوب غرب چین ۱۹۶۱-۲۰۰۴ به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تغییرات زمانی مکانی تبخیر و تعرق مرجع و عوامل اقلیمی موثر بر آن در استان یانان، جنوب غرب چین ۱۹۶۱-۲۰۰۴ عنوان انگلیسی مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله روند تبخیر پان و نسبت دادن آن به ۵۰ سال گذشته در چین – اسپرینگر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تغییرات در تبخیر تشتکی و نسبت دادن آن به ۵۰ سال گذشته در چین  به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تغییرات در تبخیر تشتکی و نسبت دادن آن به ۵۰ سال گذشته در چین عنوان انگلیسی مقاله Trend in pan evaporation and its attribution over the past 50 years […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله در مورد تغییرات اقلیمی در شمال شرقی برزیل – الزویر ۲۰۰۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل عنوان انگلیسی مقاله On climate variabilityin Northeast of Brazil رشته های مرتبط جغرافیا،  تغییرات آب و هوایی اقلیمی کلمات کلیدی تبخیر و تعرق مرجع، تبخیر تشتک کلاس A، بارندگی، دمای […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله آلودگی هوای محلی و تغییرات اقلیمی جهانی – الزویر ۲۰۰۹

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آلودگی هوای محلی و تغییر آب و هوایی جهانی: یک تحلیل ترکیبی هزینه – سود به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آلودگی هوای محلی و تغییر آب و هوایی جهانی: یک تحلیل ترکیبی هزینه – سود عنوان انگلیسی مقاله: Local air pollution and global climate change: A combined cost-benefit […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله توضیحات درباره توسعه سناریوی تغییرات اقلیمی – الزویر ۱۹۹۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نظرات در مورد توسعه سناریوی تغییرات آب و هوایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نظرات در مورد توسعه سناریوی تغییرات آب و هوایی عنوان انگلیسی مقاله: Comments on Climate Change Scenario Development رشته های مرتبط: جغرافیا، تغییرات آب و هوایی اقلیمی، آب و هواشناسی و مخاطرات آب و هوایی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل های هیدرودینامیکی متصل با GIS برای شبیه سازی جریان طوفان – اسپرینگر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اتصال مدل های هیدرودینامیکی به GIS برای شبیه سازی موج طوفان (خیزآب): برنامه کاربردی برای رودخانه یانگ تسه و خلیج هانگ ژو، چین به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اتصال مدل های هیدرودینامیکی به GIS برای شبیه سازی موج طوفان (خیزآب): برنامه کاربردی برای رودخانه یانگ تسه و خلیج […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله آزمایش یوتا درباره باروری ابرها – Weathermodification 2011

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بارورسازی ابرها – آزمایش یوتا به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بارورسازی ابرها – آزمایش یوتا عنوان انگلیسی مقاله: Cloud Seeding – The Utah Experience رشته های مرتبط: جغرافیا،  تغییرات آب و هوایی اقلیمی و آب و هواشناسی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود