دانلود رایگان ترجمه مقاله نظارت بر رسوب رودخانه با استفاده از GIS و سنجش از راه دور – ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پایش رسوب رودخانه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی، حوزه آبخیز کرج) به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله پایش رسوب رودخانه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی، حوزه آبخیز کرج)
عنوان انگلیسی مقاله River sediment monitoring using remote sensing and GIS (case study Karaj watershed)
رشته های مرتبط جغرافیا، مهندسی عمران، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، نقشه برداری، آب و سازه هیدرولیکی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
مجله آرشیو بین المللی فتوگرامتری، سنجش از دور و علوم اطلاعات جغرافیایی
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F882

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی عمران

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱-موارد عمومی
۱٫۱ فرسایش خاک
۱٫۲ روش های براورد رسوب
۱٫۳ اهداف تحقیق
۲-پیش زمینه تحقیق
۳- روش های سنجش از دور
۴-روش های جی ای اس
۵ . تحلیل نتایج
۶- محاسبه نمونه های رسوبی اندازه گری شده در ایستگاه های هیدرومتریک
۷- نتیجه روش محاسبه سنجش از دور
۸- نتایج

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 ۱٫ موارد عمومی
۱-۱ فرسایش خاک
فرسایش، فرایندی است که در آن ذرات خاک از بستر جدا شده و با استفاده از یک عامل انتقال به مکان دیکری وارد می شوند. در صورتی که جدایش ذرات از بستر صورت گیرد و به درون آب انتقال یابد به آن فرسایش می گویند. نوع دیگر فرسایش، فرسایش بادی و یخچالی است. هر چه حوزه بزرگ تر باشد میزان فرسایش ناخالص و انتقال رسوب بیشتر خواهد بود
عوامل موثر بر انتقال رسوب به یک نقطه:
۱- توپوگرافی حوزه
۲- ویژگی های باران و سیلاب
۳- ویژگی های فیزیوگرافیکی حوزه
۴- خاک و حوزه آبخیز
مقدار رسوب حمل شده توسط رودخانه ها و وارده به مخازن و سد ها را می توان به دو نوع تقسیم کرد.
۱- رسوب معلق در آب و در بستر رودخانه. به این رسوب بار معلق می گویند.
۲- رسوبات در بستر رودخانه که در آن جریان به جلو حرکت می کند موسوم به رسوب بار کف است
بار کل روخانه ترکیبی از بار کف و بار بستر است
۱-۲ روش های براورد رسوب
در صورتی که داده ها در حوزه و جریان رسوب و سطوح بارش سالانه برای محاسبه حجم کل رسوب سالانه حوزه کافی باشند، امکان استفاده از روش های آماری سنتی وجود دارد. با این حال نبود داده ها در بسیاری از کشور ها موجب شده است تا از روش های آزمایی برای تعیین شدت فرسایش خاک و بار رسوب استفاده شود. یکی از روش های تعین فرسایش و رسوب د بخش های مختلف دنیا و ازجمله ایران روشPSIAC( کمیته آین آژانسی جنوب غرب اقیانوس ارام).
۱-۳ اهداف تحقیق
به منظور شناسایی روش های سنجش از دور و کاربرد آن ها در محاسبه رسوب در رودخانه و ارزیابی نتایج برای تعیین مقدار رسوب توسط رودخانه برای ایستگاه های هیدرومتریک، اطلاعات زیادی لازم است. این اطلاعات از روش GIS با استفاده از تصاویر ماهواره ای و رسوب رودخانه بدست می اید. سنجش از دور ابزاری مفید برای پایش رسوب معلق در آب های سطحی به دلایل مختلف است از جمله ماهیت چند طیفی که مساحت زیادی را شامل می شود.
با استفاده از روش های سنجش از دور امکان مطالعه فرسایش و حوزه های رسوب گذ اری در مقایسه با روش های سنتی و صحت بالا نیاز است. در این مطالعه، با استفاده از روش سنجش از دور و پردازش تصاویر محاوره ای و تفسیر آن ها، اطلاعات مربوطه به دست امد
۲-پیش زمینه تحقیق
ووس و همکاران در ۲۹۹۷ به بررسی اشفتگی و رسوبات معلق در حوزه هامبر با استفاده از تصاویر ماهواره ای پرداختند
اندکارا در ۲۰۰۷، با استفاده از سنجش از دور به شناسایی مناطق مستعد رسوب گذاری در حوزه رود دانوب پرداخت
اقای ویفینک جائو در ۲۰۰۸ با مدل جهانی فرسایش خاک و CHAOBAHIL به بررسی منابع آب اشامیدنی در حوزه رودخانه میان در پکن پرداخت
۳۰ منطقه مورد مطالعه
۳-۱ سد امیر کبیر دارای مختصات ۵۱ درجه و ۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۷ دقیقه است. سیلاب سلانه حدود ۱۲۴۲۵ مترمکعب در ثانیه است./

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ GENERAL

۱٫۱ Soil Erosion

Erosion is a process in which soil particles separated from her bed and using a transfer agent shipped to another location. If the separation of the particles from the substrate and transfer it to the water it is called erosion. Other types of erosion, wind erosion and glacial erosion can be named. The basin is larger and higher gross erosion of sediment transport it will be smaller. Factors that are effective against sediment transport in a point ; 1- The topography of the basin 2- Characteristics of rains and floods 3- Basin physiographic features 4- Soil and watershed The amount of sediment carried by the river and into the reservoirs may be divided into two categories: 1- Sediment suspended in the water and above the water moving along the river bed. This material is said to be suspended load. 2- Sediments in the river bed with water flow can be rolled forward to this type of bed load sediment called. Total Load a river of bed load and suspended load is formed.

۱٫۲ Methods of estimating sediment If data in a basin of water and sediment flow and annual precipitation levels are adequate Calculate the total volume of annual sediment basin is possible using conventional statistical methods. But the absence or violation of data in many countries, the use of experimental methods to determine the severity of watershed soil erosion and sediment yield is essential. One of the methods for erosion and sediment in different parts of the world, including Iran, are used PSIAC (Pacific Southwest Inter Agency Committee)

۱٫۳ Objectives and need for research To identify remote sensing methods and their use in the calculation of sediment in the river and then evaluate the results to determine the amount of sediment deposited by the river for a hydrometric stations is information. This will be the procedure for application of GIS information using satellite images acquired and river sediment can be used to obtain this information. Remote sensing a useful tool for monitoring suspended sediment in surface waters is due to various reasons, including multispectral nature, covering a wide area, the line is long and repetitive nature of satellite imagery. Using remote sensing techniques to study soil erosion and sedimentation basins, compared to traditional methods with greater speed and accuracy is very efficient so as techniques should be placed. In this study, using remote sensing and satellite image processing and interpretation with the help of sediment are obtained. 2. BACKGROUND OF THE RESEARCH Mr. Voss and his colleagues in 1997, turbidity and suspended sediments in the basin of the river Humber studied using satellite images. Mr. Andrka in 2007, remote sensing and identification of potential areas of sedimentation in the river Danube examined Mr. Vyfing Jao in 2008 with the global model of soil erosion (USLE) soil erosion and sedimentation tank CHAOBAIHE the main source of drinking water in the river MIYAN Chinese capital Beijing is to be examined.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا