متن کوتاه انگلیسی درباره قلب با ترجمه فارسی (تحقیق ساده – انشا)


 

با زحمات گروه اینترنتی ترجمه فا، در این صفحه شاهد متون کوتاه و تحقیق هایی درباره قلب به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی هستیم. این متون در سایت به صورت پاراگراف به پاراگراف به همراه ترجمه قابل مشاهده میباشد. همچنین میتوانید pdf مقالات را نیز از همین صفحه با کلیک روی دکمه دانلود، دریافت نمایید. کاربرانی که مایل به دریافت فایل ورد با قابلیت ویرایش این متون هستند، میتوانند روی دکمه خرید کلیک کرده و فایلهای جداگانه هر مقاله را هم به صورت پاراگراف به پاراگراف و هم به صورت متن انگلیسی و فارسی جداگانه دانلود نمایند.
متن شماره ۱ – عنوان: قلب

متن انگلیسی: دو صفحه، ۴۳۹ کلمه

متن ترجمه: دو صحفه، ۵۰۵ کلمه

کل متن:

 

Heart

The heart is a muscular organ in most animals, which pumps blood through the blood vessels of the circulatory system. Blood provides the body with oxygen and nutrients, as well as assisting in the removal of metabolic wastes. In humans, the heart is located between the lungs, in the middle compartment of the chest.

 

قلب

قلب در بیشتر حیوانات یک ارگان عضلانی محسوب می شود که خون را از طریق رگ های خونی دستگاه گردش خون پمپاژ می کند. خون همان طور که در دفع مواد زائد سوخت و ساز کمک می کند، اکسیژن و مواد مغذی بدن را نیز فراهم می کند. در انسان، قلب بین ریه ها، در محدوده میانی قفسه سینه قرار دارد.

 

In humans, other mammals, and birds, the heart is divided into four chambers: upper left and right atria and lower left and right ventricles. Commonly the right atrium and ventricle are referred together as the right heart and their left counterparts as the left heart. Fish, in contrast, have two chambers, an atrium and a ventricle, while reptiles have three chambers. In a healthy heart blood flows one way through the heart due to heart valves, which prevent backflow. The heart is enclosed in a protective sac, the pericardium, which also contains a small amount of fluid. The wall of the heart is made up of three layers: epicardium, myocardium, and endocardium.

 

در انسان و دیگر پستانداران و پرندگان، قلب به چهار حفره تقسیم می شود: دهلیز بالای چپ و راست و بطن پایین چپ و راست. به طور معمول، دهلیز و بطن راست، به عنوان قلب راست و همتایان چپ، قلب چپ به شمار می آید. قلب ماهی دارای دو حفره، یک دهلیز و بطن است، در حالی که خزندگان دارای سه حفره هستند. در یک قلب سالم، به دلیل وجود دریچه های قلب، خون از یک طرف جریان دارد که مانع برگشت خون می شود. قلب در یک کیسه و غشاء خارجی محافظ قلب قرار دارد که حاوی مقدار کمی مایع است. دیواره قلب از سه لایه تشکیل شده است: اپیکاردیم (قسمت خارجی عضله قلب)، میوکاردیم (عضله قلب) و اندوکریدیم (درون شامه قلب).

 

The heart pumps blood with a rhythm determined by a group of pace making cells in the sinoatrial node. These generate a current that causes contraction of the heart, traveling through the atrioventricular node and along the conduction system of the heart. The heart receives blood low in oxygen from the systemic circulation, which enters the right atrium from the superior and inferior venae cavae and passes to the right ventricle. From here it is pumped into the pulmonary circulation, through the lungs where it receives oxygen and gives off carbon dioxide. Oxygenated blood then returns to the left atrium, passes through the left ventricle and is pumped out through the aorta to the systemic circulation−where the oxygen is used and metabolized to carbon dioxide. The heart beats at a resting rate close to 72 beats per minute. Exercise temporarily increases the rate, but lowers resting heart rate in the long term, and is good for heart health.

 

قلب خون را با ریتمی پمپاژ می کند که توسط گروهی از سلول های ضربان ساز در گره سینوسی دهلیزی تعیین می شوند. این کار جریانی ایجاد می کند که موجب انقباض قلب می شود و از طریق گره دهلیزی بطنی و در امتداد سیستم هدایت قلب حرکت می کند. قلب خون کم اکسیژن را از گردش خون منظم دریافت می کند که از دهلیز راست از بزرگ سیاهرگ بالایی و پایین وارد می شود و به بطن راست می رود. سپس به گردش خون شش ها پمپاژ شده و از آن طریق اکسیژن دریافت کرده و دی اکسید کربن را پس می دهد. خون دارای اکسیژن به دهليز چپ باز می گردد و از بطن چپ عبور مي كند و از طريق آئورت وارد دستگاه گردش خون می شود كه در آن جا اكسيژن مصرف می شود و با دي اكسيد كربن جایگزین می گردد. قلب نزدیک به ۷۲ ضربان در هر دقیقه در حالت استراحت می زند. ورزش به طور موقت ضربان را افزایش می دهد، اما ضربان قلب درحالت استراحت کاهش می یابد و برای سلامتی قلب مفید است.

 

Cardiovascular diseases (CVD) are the most common cause of death globally as of 2008, accounting for 30% of deaths. Of these more than three quarters are a result of coronary artery disease and stroke. Risk factors include: smoking, being overweight, little exercise, high cholesterol, high blood pressure, and poorly controlled diabetes, among others. Cardiovascular diseases frequently do not have symptoms or may cause chest pain or shortness of breath. Diagnosis of heart disease is often done by the taking of a medical history, listening to the heart-sounds with a stethoscope, ECG, and ultrasound. Specialists who focus on diseases of the heart are called cardiologists, although many specialties of medicine may be involved in treatment.

 

بیماری های قلبی عروقی (CVD) شایع ترین علت مرگ در سراسر جهان از سال ۲۰۰۸ است که ۳۰ درصد مرگ و میر را شامل می شود. در بیش از سه چهارم افراد، علت آن بیماری سرخرگ کرونری و سکته است. عوامل خطر آفرین در میان عوامل دیگر شامل: سیگار کشیدن، داشتن اضافه وزن، ورزش کم، کلسترول بالا، فشار خون بالا و دیابت به ندرت کنترل شده می باشد. بیماری های قلبی عروقی اغلب علائم ندارند و ممکن است باعث درد قفسه سینه یا تنگی نفس شود. تشخیص بیماری های قلبی اغلب با بررسی تاریخچه پزشکی افراد، گوش دادن به ضربان قلب با گوشی پزشکی ، ECG و سونوگرافی انجام می شود. متخصصانی که در زمینه بیماری های قلب متمرکز هستند، متخصصان قلب و عروق نامیده می شوند، اگر چه بسیاری از تخصص های پزشکی ممکن است در درمان دخیل باشند.

 

دانلود رایگان متن انگلیسی               دانلود رایگان ترجمه فارسی

 

خرید ۶ متن درباره قلب در فایل ورد و pdf

منبع متن انگلیسی: ویکی پدیا

ترجمه توسط مترجمین وبسایت ترجمه فا

 
متن شماره ۲ – عنوان: بافت عضلانی قلب

متن انگلیسی: شش صفحه، ۱۱۱۱ کلمه

متن ترجمه: شش صحفه، ۱۴۰۲ کلمه

بخشی از متن: (متن کامل در فایل دانلودی که در پایین قابل دانلود میباشد، موجود است)

 

cardiac muscle tissue

Cardiac muscle tissue, or myocardium, is a specialized type of muscle tissue that forms the heart. This muscle tissue, which contracts and releases involuntarily, is responsible for keeping the heart pumping blood around the body. The human body contains three different kinds of muscle tissue: skeletal, smooth, and cardiac. Only cardiac muscle tissue, comprising cells called myocytes, is present in the heart. In this article, we discuss the structure and function of cardiac muscle tissue. We also cover medical conditions that can affect cardiac muscle tissue and tips for keeping it healthy.

 

بافت عضلانی قلب

بافت ماهیچه قلبی یا میوکاردیم، یک نوع خاصی از بافت ماهیچه ای است که قلب را شکل می دهد. این بافت ماهیچه ای که به صورت ناخواسته منقبض و رها می شود، مسئول حفظ پمپاژ قلب در اطراف بدن است. بدن انسان دارای سه نوع بافت عضلانی است: بافت اسکلتی، نرم و قلبی. فقط بافت عضلانی قلب است که شامل سلول هایی موسوم به میوسیت (یاخته های ماهیچه ای) می باشد و تنها در قلب وجود دارد. در این مقاله، ما درباره ساختار و عملکرد بافت عضله قلب بحث می کنیم. ما همچنین شرایط پزشکی که می تواند بافت عضلانی قلب را تحت تاثیر قرار دهد و نکاتی برای حفظ سلامتی آن بیان کند را پوشش می دهیم.

 

What is cardiac muscle tissue?

Muscle is fibrous tissue that contracts to produce movement. There are three types of muscle tissue in the body: skeletal, smooth, and cardiac. Cardiac muscle is highly organized and contains many types of cell, including fibroblasts, smooth muscle cells, and cardio myocytes. Cardiac muscle only exists in the heart. It contains cardiac muscle cells, which perform highly coordinated actions that keep the heart pumping and blood circulating throughout the body. Unlike skeletal muscle tissue, such as that which is present in the arms and legs, the movements that cardiac muscle tissue produces are involuntary. This means that they are automatic, and that a person cannot control them.

بافت عضلانی قلب چیست؟

عضله بافت فیبری است که منقبض می شود تا حرکت ایجاد کند. سه نوع بافت عضلانی در بدن وجود دارد: بافت اسکلتی، نرم و قلبی. عضله قلب بسیار سازمان یافته است و شامل انواع مختلفی از سلول هاست، از جمله فیبروبلاست ها، سلول های عضلات نرم و سلول عضلات قلب. عضله قلبی تنها در قلب وجود دارد که شامل سلول های عضلانی قلب است و فعالیت های بسیار هماهنگ را انجام می دهد همچنین پمپاژ قلب و گردش خون در سراسر بدن را حفظ می کند. بر خلاف بافت عضلانی اسکلتی، مانند آنچه که در دست و پا وجود دارد، حرکاتی که توسط بافت عضله قلب تولید می شود ناخواسته و غیر اخیاری است. به این معنی که آنها خودکار هستند و فرد نمی تواند آن را کنترل کند.

 

How does cardiac muscle tissue function?

The heart also contains specialized types of cardiac tissue containing “pacemaker” cells. These contract and expand in response to electrical impulses from the nervous system. Pacemaker cells generate electrical impulses, or action potentials, that tell cardiac muscle cells to contract and relax. The pacemaker cells control heart rate and determine how fast the heart pumps blood.

عملکرد بافت عضلانی قلب چگونه است؟

قلب همچنین دارای انواع خاصی از بافت های قلبی است که حاوی سلول های ضربان ساز است. انقباض و انبساط به پالس های الکتریکی سیستم عصبی همان واکنش ها هستند. سلول های ضربان ساز باعث ایجاد پالس های الکتریکی یا پتانسیل های عملی می شوند که به سلول های عضلانی قلب دستور انقباض و استراحت را می دهد. سلول های ضربان ساز ضربان قلب را کنترل می کنند و سرعت پمپاژ خون توسط قلب را تعیین می کنند.

 

منبع متن انگلیسی: medicalnewstoday.com

ترجمه توسط مترجمین وبسایت ترجمه فا

دانلود رایگان متن انگلیسی               دانلود رایگان ترجمه فارسی

 

خرید ۶ متن درباره قلب در فایل ورد و pdf

 
متن شماره ۳ – عنوان: بیماری های قلبی

متن انگلیسی: نه صفحه، ۱۱۱۷ کلمه

متن ترجمه: نه صحفه، ۱۳۵۹ کلمه

بخشی از متن: (متن کامل در فایل دانلودی که در پایین قابل دانلود میباشد، موجود است)

 

Heart diseases

Heart disease describes a range of conditions that affect your heart. Diseases under the heart disease umbrella include blood vessel diseases, such as coronary artery disease; heart rhythm problems (arrhythmias); and heart defects you’re born with (congenital heart defects), among others. The term “heart disease” is often used interchangeably with the term “cardiovascular disease.” Cardiovascular disease generally refers to conditions that involve narrowed or blocked blood vessels that can lead to a heart attack, chest pain (angina) or stroke. Other heart conditions, such as those that affect your heart’s muscle, valves or rhythm, also are considered forms of heart disease.

 

بیماری های قلبی

بیماری قلبی طیف وسیعی از شرایطی که قلب شما تحت تاثیر قرار می دهد را توصیف می کند. بیماری های تحت چرخه بیماری قلبی شامل بیماری های عروقی، مانند بیماری سرخرگ کرونری، مشکلات ریتم قلب (آریتمی) و نارسایی های قلبی که شما با آن متولد شده اید (نارسایی مادرزادی قلب)، در میان بیماری های مرتبط دیگر می باشد. اصطلاح “بیماری قلبی” اغلب به جای “بیماری قلبی عروقی” استفاده می شود. بیماری قلبی عروقی به طور کلی به شرایطی اطلاق می شود که رگ های خونی تنگ شده یا مسدود می شوند که می تواند منجر به حمله قلبی، درد قفسه سینه (آنژین صدری) یا سکته شود. سایر بیماری های قلبی، مانند بیماری هایی که عضله قلب، دریچه ها یا ریتم ضربان قلب شما را تحت تأثیر قرار می دهند نیز به عنوان شکلی از بیماری های قلبی شناخته می شوند.

 

Symptoms of heart disease in your blood vessels (atherosclerotic disease)

Cardiovascular disease symptoms may be different for men and women. For instance, men are more likely to have chest pain; women are more likely to have other symptoms along with chest discomfort, such as shortness of breath, nausea and extreme fatigue. You might not be diagnosed with cardiovascular disease until you have a heart attack, angina, stroke or heart failure. It’s important to watch for cardiovascular symptoms and discuss concerns with your doctor. Cardiovascular disease can sometimes be found early with regular evaluations.

علائم بیماری قلبی در رگ های خونی (بیماری تصلب شرایین)

علائم بیماری قلبی عروقی ممکن است در مردان و زنان متفاوت باشد. به عنوان مثال، مردان بیشتر احتمال دارد که درد قفسه سینه داشته باشند. و زنان علائم دیگری را همراه با ناراحتی قفسه سینه داشته باشند مانند تنگی نفس، حالت تهوع و خستگی شدید. ممکن است تا زمانی که یک حمله قلبی، آنژین، سکته یا نارسایی قلبی رخ ندهد بیماری قلبی شما تشخیص داده نشود. مراقبت از علائم بیماری های قلبی عروقی حیاتی می باشد و موارد نگران کننده را با پزشک معالج خود در میان بگذارید. گاهی اوقات می توان بیماری های قلبی عروقی را با ارزیابی منظم تشخیص داد.

 

Causes of cardiovascular disease

While cardiovascular disease can refer to different heart or blood vessel problems, the term is often used to mean damage to your heart or blood vessels by atherosclerosis (ath-ur-o-skluh-ROE-sis), a buildup of fatty plaques in your arteries. Plaque buildup thickens and stiffens artery walls, which can inhibit blood flow through your arteries to your organs and tissues. Atherosclerosis is also the most common cause of cardiovascular disease. It can be caused by correctable problems, such as an unhealthy diet, lack of exercise, being overweight and smoking.

علل بیماری قلبی عروقی

در حالی که بیماری قلبی عروقی می تواند با مشکلات مختلف قلب یا رگ های خونی مرتبط باشد، این اصطلاح اغلب به معنی آسیب رساندن به قلب یا عروق خونی توسط تصلب شرایین و ایجاد پلاک های چربی در شریان ها می باشد. پلاک ایجاد شده باعث ضخیم شدن و سفت شدن دیواره سرخرگ شود که می تواند مانع جریان خون از طریق شریان ها به اندام ها و بافت های شما شود. تصلب شرایین یکی از دلایل رایج بیماری های قلبی عروقی است. دلیل این امر می تواند به علت مشکلات قابل اصلاح باشد، مانند رژیم غذایی ناسالم، ورزش کم، اضافه وزن و سیگار کشیدن.

 

دانلود رایگان متن انگلیسی               دانلود رایگان ترجمه فارسی

 

خرید ۶ متن درباره قلب در فایل ورد و pdf

 
متن شماره ۴ – عنوان: تاثیر ورزش بر قلب

متن انگلیسی: دو صفحه، ۶۰۱ کلمه

متن ترجمه: دو صحفه، ۷۰۲ کلمه

بخشی از متن: (متن کامل در فایل دانلودی که در پایین قابل دانلود میباشد، موجود است)

 

Impact of exercise on heart

Why is exercise so good for your health? Let us count the ways. One obvious answer is that exercise burns calories, which can help you maintain or reach a healthy weight. Regular exercise also improves factors linked to cardiovascular health, resulting in lower blood pressure, healthier cholesterol levels, and better blood sugar regulation. And that’s not all: Exercise also promotes positive physiological changes, such as encouraging the heart’s arteries to dilate more readily. It also helps your sympathetic nervous system (which controls your heart rate and blood pressure) to be less reactive. But these changes may take weeks, months, or even years to reach their full effect. However, even a single bout of exercise may protect your heart right away through a process known as ischemic preconditioning, according to a review article in the Nov. 29, 2017, issue of JAMA Cardiology. As it turns out, a little bit of ischemia — defined as an inadequate blood supply to part of the body, especially the heart — may be a good thing.

 

تاثیر ورزش بر قلب

چرا ورزش برای سلامتی بسیار مفید است؟ اجازه دهید راه حل ها را نام ببریم. یک پاسخ واضح این است که ورزش کالری می سوزاند که می تواند به شما در حفظ یا رسیدن به وزن سالم کمک کند. ورزش منظم همچنین عوامل مرتبط با سلامت قلب و عروق را بهبود می بخشد و منجر به کاهش فشار خون، سطح کلسترول سالم تر و تنظیم قند خون بهتر می شو. و این همه چیز نیست؛ ورزش همچنین تغییرات فیزیولوژیکی مثبتی را در بدن ایجاد می کند، مثل ترغیب سرخرگ های قلب برای بزرگ تر شدن. همچنین به سیستم عصبی سمپاتیک (که ضربان قلب و فشار خون شما را کنترل می کند) کمک می کند تا کمتر واکنش نشان دهند. اما این تغییرات ممکن است هفته ها، ماه ها و حتی سال ها زمان بر باشد تا به طور کامل تاثیر گذار باشد. با این وجود، حتی یک دوره ورزش ممکن است بلافاصله از طریق فرآیندی به نام ایسکمیک پره کاندیشنینگ، قلب شما را محافظت کند، طبق یک مقاله مروری در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ ، JAMA Cardiology. همانطور که مشخص شده است، کمی ایسکمی – که به عنوان خونرسانی ناکافی به بخشی از بدن، به ویژه قلب تعریف شده است – ممکن است چیز خوبی باشد.

Go with the flow

“The idea is that when you have a coronary blockage and you exercise, the area of heart beyond the blockage is starved for blood supply — more so than when you’re at rest,” says cardiologist Dr. Meagan Wasfy of the Cardiovascular Performance Program at Harvard-affiliated Massachusetts General Hospital. “That sets up a number of molecular and metabolic pathways that help the heart adapt to that inadequate blood flow,” she explains.Ischemic (or exercise) preconditioning is similar to something Dr. Wasfy and her colleagues hear about routinely from patients with heart disease who exercise. They start out on a run but feel tired or have angina fairly quickly, so they walk for a few minutes. “But once they start running again, it feels remarkably easier on the second try,” Dr. Wasfy says. Known as “warm-up angina,” this phenomenon was first described some 200 years ago. The exact biological mechanism of ischemic preconditioning remains elusive. One theory points to a factor found in the blood involved in opioid receptor activation, according to the authors of the review article. More importantly, the benefits may extend beyond making exercise easier. Animal studies suggest that ischemic preconditioning seems to protect the heart if a heart attack does occur later on, reducing damage by as much as 50%.

هرچه پیش آید خوش آید

ایده این است که وقتی شما انسداد عروق کرونری داشته باشید و ورزش کنید ، بیشتر از زمانی که در حالت استراحت هستید، اطراف ناحیه مسدود شده نیازمند تأمین خون است. دکتر مگان واسفی متخصص قلب و عروق در بیمارستان عمومی ماساچوست وابسته به دانشگاه هاروارد اظهار دارد که این کار تعدادی مسیر مولکولی و متابولیکی را ایجاد می کند که به قلب کمک می کند تا با آن جریان خون ناکافی سازگار شود. ایسکمیک پره کاندیشنینگ (یا ورزش) مشابه مواردی است که دکتر واسفی و همکارانش به طور مرتب از بیماران قلبی که ورزش می کنند می شنوند، آنها شروع به کار می کنند اما خیلی سریع احساس خستگی می کنند و آنژین دارند، بنابراین چند دقیقه راه می روند. دکتر Wasfy می گوید: “اما هنگامی که آنها دوباره شروع به دویدن کنند، برای دومین بار احساس بسیار راحت تری دارند.” این پدیده که به عنوان “آنژین گرم کردن” شناخته می شود، اولین بار در حدود ۲۰۰ سال پیش توصیف شد. مکانیسم بیولوژیکی دقیق ایسکمیک پره کاندیشنینگ نامعلوم است. به گفته نویسندگان مقاله مروری، یک نظریه به عاملی که در خون باعث فعال شدن گیرنده مواد اوپیوئید می شود، اشاره دارد. مهمتر از همه، این مزایا ممکن است فراتر از آسانتر کردن ورزش باشد. مطالعات جانوران نشان می دهد که ایسکمیک پره کاندیشنینگ در صورت بروز حمله قلبی از قلب محافظت می کند و آسیب را تا ۵۰٪ کاهش می دهد.

 

منبع متن انگلیسی: health.harvard.edu

ترجمه توسط مترجمین وبسایت ترجمه فا

دانلود رایگان متن انگلیسی               دانلود رایگان ترجمه فارسی

 

خرید ۶ متن درباره قلب در فایل ورد و pdf

 
متن شماره ۵ – عنوان: دستگاه گردش خون در حیوانات

متن انگلیسی: ۴ صفحه، ۵۲۸ کلمه

متن ترجمه: ۴ صحفه، ۶۷۸ کلمه

بخشی از متن: (متن کامل در فایل دانلودی که در پایین قابل دانلود میباشد، موجود است)

 

Circulatory Systems In Animals

Transport systems are crucial to survival. Unicellular organisms rely on simple diffusion for transport of nutrients and removal of waste. Multicellular organisms have developed more complex circulatory systems.

Open circulatory systems

In an open circulatory system, blood vessels transport all fluids into a cavity. When the animal moves, the blood inside the cavity moves freely around the body in all directions. The blood bathes the organs directly, thus supplying oxygen and removing waste from the organs. Blood flows at a very slow speed due to the absence of smooth muscles, which, as you learnt previously, are responsible for contraction of blood vessels. Most invertebrates (crabs, insects, snails etc.) have an open circulatory system. Figure 1 shows a schematic of an open circulatory system delivering blood directly to tissues.

 

دستگاه گردش خون در حیوانات

سیستم های حمل و نقل برای بقا حیاتی هستند. ارگانیسم های تک سلولی برای انتقال مواد مغذی و دفع مواد زائد به انتشار و پخش شدن متکی هستند. ارگانیسم های چند سلولی سیستم گردش خون پیچیده تری دارند.

دستگاه گردش خون باز

در یک سیستم گردش خون باز ، رگ های خونی همه مایعات را به یک حفره منتقل می کنند. هنگامی که حیوان حرکت می کند ، خون درون حفره از همه جهات آزادانه در اطراف بدن حرکت می کند. خون اندامها را به طور مستقیم شستشو می دهد، بنابراین اکسیژن را تأمین می کند و مواد زائد را از بدن خارج می کند. به دلیل عدم وجود عضلات صاف، خون با سرعت بسیار آهسته جریان می یابد، همانطور که قبلاً یاد گرفتید، خون مسئول انقباض رگ های خونی است. بیشتر بی مهرگان (خرچنگ ها ، حشرات ، حلزون ها و غیره) دارای سیستم گردش خون باز هستند. شکل ۱ طرحی از یک سیستم گردش خون باز را نشان می دهد که خون مستقیماً به بافت ها منتقل می شود.

 

منبع متن انگلیسی: health.harvard.edu

ترجمه توسط مترجمین وبسایت ترجمه فا

دانلود رایگان متن انگلیسی               دانلود رایگان ترجمه فارسی

 

خرید ۶ متن درباره قلب در فایل ورد و pdf

 
متن شماره ۶ – عنوان: دستگاه گردش خون انسان

متن انگلیسی: ۳ صفحه، ۳۷۸ کلمه

متن ترجمه: ۳ صحفه، ۴۶۵ کلمه

بخشی از متن: (متن کامل در فایل دانلودی که در پایین قابل دانلود میباشد، موجود است)

 

Human circulatory systems

The human circulatory system involves the pulmonary and systemic circulatory systems. The pulmonary circulatory system consists of blood vessels that transport deoxygenated blood from the heart to the lungs and return oxygenated blood from the lungs to the heart. In the systemic circulatory system, blood vessels transport oxygenated blood from the heart to various organs in the body and return deoxygenated blood to the heart.

 

دستگاه گردش خون انسان

سیستم گردش خون انسان شامل سیستم گردش خون ریوی و سیستمیک است. سیستم گردش خون ریوی از رگ های خونی تشکیل شده است که خون فاقد اکسیژن را از قلب به ریه ها منتقل می کنند و خون غنی از را از شش ها به قلب باز می گردانند. در دستگاه گردش خون سیستمیک ، رگ های خونی، خون دارای اکسیژن را از قلب به اندامهای مختلف بدن منتقل می کنند و خون عاری از اکسیژن را به قلب باز می گردانند.

Pulmonary circulation system

In the pulmonary circulation system, deoxygenated blood leaves the heart through the right ventricle and is transported to the lungs via the pulmonary artery. The pulmonary artery is the only artery that carries deoxygenated blood. It carries blood to the capillaries where carbon dioxide diffuses out of the blood into the alveoli (lung cells) and then into the lungs, where it is exhaled. At the same time, oxygen diffuses into the alveoli, and then enters the blood and is returned to the left atrium of the heart via the pulmonary vein.

دستگاه گردش خون ریوی

در دستگاه گردش خون ریوی ، خون فاقد اکسیژن از طریق بطن راست قلب را رها می کند و از طریق سیاهرگ ریوی به شش ها منتقل می شود. سیارگ ریوی تنها سیاهرگی است که خون فاقد اکسیژن را با خود حمل می کند. این رگ خون را به مویرگ ها منتقل می کند که دی اکسید کربن از خون به داخل آلوئول ها (سلول های ریه) و سپس به ریه ها منتقل می شود و خارج می شود. با این حال، اکسیژن به داخل آلوئول ها پخش می شود و سپس وارد خون می شود و از طریق ورید ریوی به دهلیز چپ قلب باز می گردد.

 

منبع متن انگلیسی: health.harvard.edu

ترجمه توسط مترجمین وبسایت ترجمه فا

دانلود رایگان متن انگلیسی               دانلود رایگان ترجمه فارسی

 

خرید ۶ متن درباره قلب در فایل ورد و pdf

 
 

لغات و عبارات انگلیسی مهم درباره قلب با ترجمه
لغات متن شماره یک
ردیف عبارت ترجمه عبارت ترجمه
۱ Heart قلب Organ ارگان
۲ Blood خون Oxygen اکسیژن
۳ Lung ریه Venae Cavae بزرگ سیاهرگ
۴ Atria دهلیز Give off پس دادن، بیرون زدن
۵ Entricles بطن Aorta آئورت
۶ Chamber حفره Cardiovascular Diseases بیماری های قلبی عروقی
۷ Epicardium اپیکاردیم (قسمت خارجی عضله) Coronary Artery Disease بیماری سرخرگ کرونری
۸ Myocardium میوکاردیم (عضله قلب) Stroke سکته
۹ Endocardium اندوکریدیم (درون شامه قلب) Symptoms علائم بیماری
۱۰ Sinoatrial Node گره سینوسی دهلیزی Stethoscope گوشی پزشکی
۱۱ Atrioventricular Node گره دهلیزی بطنی Cardiologist متخصص قلب و عروق
۱۲ Overweight اضافه وزن Blood Pressure فشار خون
۱۳ Exercise ورزش Cholesterol کلسترول
۱۴ Ultrasound سونوگرافی Specialty متخصصان
۱۵ Pulmonary Circulation
گردش خون ریه ها Circulatory System دستگاه گردش خون
 ۱۶ Beat تپش Heart Rate ضربان قلب
لغات متن شماره دو
ردیف عبارت  ترجمه  عبارت ترجمه 
۱ Myocardium  میوکاردیم Involuntary غیر اخیاری  
۲ Muscle عضله  Interconnected به هم پیوسته 
۳ Tissue بافت House شامل شدن
۴ Comprising شامل شدن  Striated شیار دار
 ۵ Fibroblast  فیبروبلاست  Striped راه راه 
۶ Filament رشته Exercise ورزش کردن 
۷ Sarcomere سارکومر  Aerobic ورزش هوازی 
۸ Intercalated لایه ای Electrical Impulse پالس های الکتریکی 
۹ Cardio Myocytes  سلول عضلات قلب Heart Murmurs  سوفل قلب
۱۰ (Adenosine Triphosphate (ATP آدرنسین تری فسفات  Alcohol Consumption مصرف الکل
لغات متن شماره سه
 ردیف عبارت  ترجمه   عبارت ترجمه 
 ۱ Dizziness  سرگیجه  Fainting  غش (سنکوپ) 
۲ Fatigue خستگی شدید Abdomen شکم
۳ Cough سرفه Rash خارش
۴ Discomfort ناراحتی Fluttering لرزش
۵ Exertion فشار Swelling تورم
۶ Heartbeat تپش قلب Regarding مرتبط با
۷ Concern نگرانی Tricuspid دریچه سه لختی
۸ Mitral دریچه میترال Aortic دریچه آئورت
۹ Contraction انقباض Systole سیستول (انقباض قلب)
۱۰ Thickens ضخیم شدن Diastole
دیاستول (انبساط قلب)
۱۱ Stiffens
سفت شدن Lightheadedness گیجی و منگی
۱۲ Valvular Heart Disease نارسایی دریچه قلب Dilated Cardiomyopathy بیماری ماهیچه و عضلات قلب
 لغات متن شماره چهار
ردیف عبارت  ترجمه  عبارت ترجمه 
۱ Dilate بزرگ شدن Starved گرسنه
۲ Blockage مسدود شده Phenomenon پدیده
۳ Elusive نامعلوم Affiliated مرتبط
۴ Inadequate ناکافی Colleagues همکار
۵ Angina آنژین Author نویسنده
۶ Invasive تهاجمی Postulate فرض کردن
۷ In Essence در اصل Puttering پیاده روی، راه رفتن
۸ Molecular مولکولی Vigorous شدید
۹ Sympathetic Nervous System دستگاه عصبی سمپاتیک Ischemic Preconditioning پره کاندیشنینگ
 لغات متن شماره پنج
ردیف عبارت  ترجمه  عبارت ترجمه 
۱ Unicellular تک سلولی   Crucial حیاتی 
۲ Diffusion  انتشار  Waste  مواد زائد
۳ Cavity  حفره  Transport انتقال دادن 
۴ Direction مسیر، جهت  Smooth صاف 
۵ Insects حشرات  Snail حلزون 
۶ Schematic طرح  Single واحد
۷ Nutrients مواد مغذی  Products محصولات 
۸ Capillaries مویرگ ها  Vertebrates بی مهرگان  
۹ Backbones ستون فقرات  Mammals  پستانداران
۱۰ Deoxygenated
عاری از اکسیژن  Lymphatic لنفاوی 
 لغات متن شماره شش
ردیف عبارت  ترجمه  عبارت ترجمه 
۱ Alveoli آلوئول  Rich  غنی 
۲ Oxygen-Depleted
فاقد اکسیژن  Kidneys کلیه ها 
۳ Spleen طحال  Liver کبد 
۴ Bone  استخوان Skin پوست 
۵ Skeletal Muscle عضله اسکلتی  Gastrointestinal System سیستم گوارش 
۶ Superior Vena Cava بزرگ ‌سیاهرگ بالایی   Inferior Vena Cava بزرگ‌ سیاهرگ پایینی  

 

* برای مشاهده مقالات علمی و ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی آماده درباره قلب و عروق اینجا کلیک نمایید.

کلمات کلیدی: تعریف و توصیف قلب به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی – متن کوتاه و طولانی انگلیسی درباره قلب انسان با ترجمه – تحقیق در مورد قلب به زبان لاتین با ترجمه فارسی – انشا انگلیسی درباره قلب

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا