دانلود ترجمه مقالات ACS - ترجمه فا

دانلود ترجمه مقاله بازیافت کربنات لیتیوم از ضایعات کاتدی از باتری لیتیوم یونی مصرف شده (نشریه ACS سال ۲۰۱۷) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

دانلود ترجمه مقاله بازیافت کربنات لیتیوم از ضایعات کاتدی از باتری لیتیوم یونی مصرف شده (نشریه ACS سال ۲۰۱۷) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ACS در ۱۷ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۱۹ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: بازیافت کربنات لیتیوم از ضایعات […]

دانلود ترجمه مقاله پیگیری مکانیسم مولکولی دکربونیلاسیون کتون های سیکلیک با تئوری تکامل پیوند (ACS 2017) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

دانلود ترجمه مقاله پیگیری مکانیسم مولکولی دکربونیلاسیون کتون های سیکلیک با تئوری تکامل پیوند (ACS 2017) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ACS در ۱۴ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۲۳ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: پیگیری مکانیسم مولکولی دکربونیلاسیون […]

دانلود ترجمه مقاله چاپ سه بعدی هیدروژل دو شبکه ای (ACS 2017) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

دانلود ترجمه مقاله چاپ سه بعدی هیدروژل دو شبکه ای (ACS 2017) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ACS در ۷ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۲۲ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: چاپ سه بعدی هیدروژل […]

دانلود ترجمه مقاله مبدا مواد شیمیایی مورد انتخاب در واکنش های کراس بنزوئین کاتالیز شده کاربن n-هتروسیکلیک – ACS 2015

دانلود ترجمه مقاله مبدا مواد شیمیایی مورد انتخاب در واکنش های کراس بنزوئین کاتالیز شده کاربن n-هتروسیکلیک – ACS 2015

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مبدا مواد شیمیایی مورد انتخاب در واکنش های کراس بنزوئین کاتالیز شده کاربن n-هتروسیکلیک عنوان انگلیسی مقاله: Origin of Chemoselectivity in N‑Heterocyclic Carbene Catalyzed Cross-Benzoin Reactions: DFT and Experimental Insights     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

دانلود ترجمه مقاله خواص خود تمیز شوندگی و قدرت چسبندگی پوشش TiO2-ZnO فوتوکاتالیستی –  ACS 2014

دانلود ترجمه مقاله خواص خود تمیز شوندگی و قدرت چسبندگی پوشش TiO2-ZnO فوتوکاتالیستی – ACS 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: خواص خود تمیز شوندگی، ثبات مکانیکی و قدرت چسبندگی پوشش TiO2-ZnO فوتوکاتالیستی شفاف روی پلی کربنات عنوان انگلیسی مقاله: Self-Cleaning Properties, Mechanical Stability, and Adhesion Strength of Transparent Photocatalytic TiO2-ZnO Coatings on Polycarbonate برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

دانلود ترجمه مقاله کاهش الکتروشیمیایی کربن دی اکسید در نانوکف های مس – ACS 2014

دانلود ترجمه مقاله کاهش الکتروشیمیایی کربن دی اکسید در نانوکف های مس – ACS 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کاهش الکتروشیمیایی کربن دی اکسید در نانوکف های مس عنوان انگلیسی مقاله: Electrochemical Reduction of CO2 at Copper Nanofoams     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه با فرمت pdf نوع مقاله ISI نوع ارائه مقاله […]

دانلود ترجمه مقاله ترکیب مایکروویو نانوصفحات هیدروکسی سولفات روی و نانومیله اکسید روی – ACS 2014

دانلود ترجمه مقاله ترکیب مایکروویو نانوصفحات هیدروکسی سولفات روی و نانومیله اکسید روی – ACS 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: ترکیب مایکروویو نانوصفحات هیدروکسی سولفات روی و نانومیله اکسید روی در کلاس درس عنوان انگلیسی مقاله: Microwave Synthesis of Zinc Hydroxy Sulfate Nanoplates and Zinc Oxide Nanorods in the Classroom     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

دانلود ترجمه مقاله مولکول های آنزیم به عنوان نانوموتورها – ۲۰۱۳ ACS

دانلود ترجمه مقاله مولکول های آنزیم به عنوان نانوموتورها – ۲۰۱۳ ACS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مولکول های آنزیم به عنوان نانوموتورها عنوان انگلیسی مقاله: Enzyme Molecules as Nanomotors برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله […]

دانلود ترجمه مقاله ویژگی کووالانسی فعل و انفعال های پیوندی گازهای نجیب –  ۲۰۱۲ ACS

دانلود ترجمه مقاله ویژگی کووالانسی فعل و انفعال های پیوندی گازهای نجیب – ۲۰۱۲ ACS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: درباره ویژگی کووالانسی فعل و انفعال های پیوندی گازهای نجیب: نوع جدیدی از فعل و انفعال ضعیف عنوان انگلیسی مقاله: On the Covalent Character of Rare Gas Bonding Interactions: A New Kind of Weak Interaction برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

دانلود ترجمه مقاله رقابت و رابطه متقابل بین تعامل سیگما-حفره و پای-حفره – ۲۰۱۲ ACS

دانلود ترجمه مقاله رقابت و رابطه متقابل بین تعامل سیگما-حفره و پای-حفره – ۲۰۱۲ ACS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رقابت و رابطه متقابل بین تعامل σ-حفره و π-حفره: یک مطالعه محاسباتی از مجموعه ۱:۱ و ۱:۲ نیتریل هالیدها (O2NX) با آمونیاک عنوان انگلیسی مقاله: Competition and Interplay between σ-Hole and π-Hole Interactions: A Computational Study of 1:1 and 1:2 Complexes of […]

خرید مقالات ترجمه شده مجله ACS