دانلود رایگان ترجمه مقاله کانال های کلسیم غشای پلاسما در سرطان – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کانال های کلسیم غشای پلاسما در سرطان: تغییرات و اثرات تکثیر و مهاجرت سلول عنوان انگلیسی مقاله: Plasma membrane calcium channels in cancer: Alterations and consequences for cell proliferation and migration                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر گرسنگی متناوب بر روی ریتم شبانه روزی در موش نسبت به زمان تغذیه – الزویر ۲۰۰۹

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: اثرات گرسنگی متناوب بر ریتم های شبانه روزی در موش به زمان غذادهی وابسته است عنوان انگلیسی مقاله: Effect of intermittent fasting on circadian rhythms in mice depends on feeding time                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مطالعه هم خوانی سراسر ژنوم کنترل ژنتیکی بیوسنتز اسید چرب دانه – Frontiersin 2017

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مطالعه ارتباط کنترل ژنتیکی بیوسنتز اسید چرب دانه در براسیکا ناپوس در سطح ژنوم عنوان انگلیسی مقاله: Genome-Wide Association Study of Genetic Control of Seed Fatty Acid Biosynthesis in Brassica napus                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله سنتز و سمیت کنترل شده یک ماده هیبریدی جدید بر پایه سیس پلاتین و داکتاکسل – اسپرینگر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سنتز، شناسایی و سمیت کنترل شده یک ماده ترکیبی جدید بر مبنای سیس پلاتین و دوستاکسل به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله سنتز، شناسایی و سمیت کنترل شده یک ماده ترکیبی جدید بر مبنای سیس پلاتین و دوستاکسل عنوان انگلیسی مقاله Synthesis, characterization and controlled toxicity of a novel […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بازسازی توالی رونویسی دینوو از رونوشت آر ان ای – NCBI 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بازسازی توالی رونوشت نوپدید از توالی RNA با استفاده از پلتفرم ترینیتی برای تولید و تحلیل مرجع به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله بازسازی توالی رونوشت نوپدید از توالی RNA با استفاده از پلتفرم ترینیتی برای تولید و تحلیل مرجع عنوان انگلیسی مقاله De novo transcript sequence reconstruction from […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله ردیابی فلزات در خاک و گیاهان اطراف کارخانه سیمان در پرتوریا – Pjoes 2015

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا، آفریقای جنوبی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا، آفریقای جنوبی عنوان انگلیسی مقاله Trace Metals in Soil and Plants around a Cement […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله داروهای موثر بر شیر در طول شیردهی – NCBI 2018

دانلود رایگان مقاله انگلیسی داروهایی که تولید شیر در طی شیردهی را تحت تاثیر قرار می دهند به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله داروهایی که تولید شیر در طی شیردهی را تحت تاثیر قرار می دهند عنوان انگلیسی مقاله Drugs affecting milk supply during lactation رشته های مرتبط داروسازی و زیست شناسی، فارماکولوژی یا […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله پمپ پروتونی گیاهی– الزویر ۲۰۰۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پمپ پروتونی گیاهان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله پمپ پروتونی گیاهان عنوان انگلیسی مقاله Plant proton pumps رشته های مرتبط زیست شناسی، علوم گیاهی و بیوشیمی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند همچنین ترجمه مقاله با فرمت […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله RNA پلیمراز II و مکانیزم پایه رونویسی – NCBI 2013

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مکانیسم پایه‌ رونویسی توسط RNA پلیمراز II به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مکانیسم پایه‌ رونویسی توسط RNA پلیمراز II عنوان انگلیسی مقاله Basic mechanism of transcription by RNA polymerase II رشته های مرتبط زیست شناسی، ژنتیک کلمات کلیدی RNA پلیمراز، انتقال نوکلئوتیدیل، کاتالیز دو یون فلزی، رونویسی، دینامیک […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله I/O Plant کیت ابزاری برای طراحی تعاملات انسان و گیاه – ۲۰۰۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی I/O Plant: یک کیت ابزاری برای طراحی تعاملات تقویت شده انسان و گیاه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله I/O Plant: یک کیت ابزاری برای طراحی تعاملات تقویت شده انسان و گیاه عنوان انگلیسی مقاله I/O Plant: A Tool Kit for Designing Augmented Human-Plant Interactions رشته های مرتبط زیست […]

Read More