دانلود ترجمه مقاله یک پرایمر جدید در یک ژن SRY برای تشخیص جنسیت – الزویر ۲۰۰۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک پرایمر جدید در یک ژن SRY برای تشخیص جنسیت عنوان انگلیسی مقاله: A new primer set in a SRY gene for sex identification برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله RNA های غیرکد کننده طولانی و ژنتیک سرطان – NATURE 2013

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: RNA های غیرکد کننده طولانی و ژنتیک سرطان عنوان انگلیسی مقاله: Long noncoding RNAs and the genetics of cancer برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله بررسی اثرات اسید فولیک غذایی بر تعداد اسپرم، آسیب DNA و جهش – الزویر ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی اثرات اسید فولیک غذایی بر تعداد اسپرم، آسیب DNA و جهش در موش Balb / c عنوان انگلیسی مقاله: Investigating the effects of dietary folic acid on sperm count, DNA damage and mutation in Balb/c mice برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله بیولوژی ترمیم DNA در سرطان پروستات – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بیولوژی و پیامدهای بالینی ترمیم DNA در سرطان پروستات عنوان انگلیسی مقاله: DNA Repair in Prostate Cancer: Biology and Clinical Implications برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله miR-21 یک RNA کوچک چند وجهی – نشریه Ncbi 2009

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: miR-21: یک RNA چند وجهی کوچک عنوان انگلیسی مقاله: miR-21: a small multi-faceted RNA برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تنظیم صلاحیت تکوینی در طول اندام زایی اندودرم با علامت دهی مجدد Wnt، BMP و RA – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: زمان بندی همه چیز است: تنظیم صلاحیت تکوینی در طول اندام زایی اندودرم با علامت دهی مجدد Wnt، BMP و RA عنوان انگلیسی مقاله: Timing is everything: Reiterative Wnt, BMP and RA signaling regulate developmental competence during endoderm organogenesis برای دانلود رایگان […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ژن ترمیم دی ان ای انسانی – الزویر ۲۰۰۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ژن های ترمیم دی ان ای انسانی، ۲۰۰۵ عنوان انگلیسی مقاله: Human DNA repair genes, 2005 برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تنظیم بیان دی ان ای در تقسیم جنین اولیه – مجله MDPI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تنظیم بیان دی ان ای در تقسیم جنین اولیه عنوان انگلیسی مقاله: Regulation of DNA Replication in Early Embryonic Cleavages برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله نقص های لوله عصبی انسان – نشریه Ncbi 2005

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نقص های لوله عصبی انسان: زیست شناسی رشد، اپیدمیولوژی و ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: Human Neural Tube Defects: Developmental Biology, Epidemiology, and Genetics برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله بیان دیفرانسیلی همودامین انسانی TGIFLX

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بیان دیفرانسیلی همودامین انسانی TGIFLX در خطوط سلول های تومور مغزی عنوان انگلیسی مقاله: Differential Expression of Human Homeodomain TGIFLX in Brain Tumor Cell Lines برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

Read More