دانلود رایگان ترجمه مقاله بیان ژن مرتبط با سلول بنیادی سرطان به عنوان یک بیومارکر بالقوه (نشریه Plos 2017)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Plos در ۱۳ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۱۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

بیان ژن مرتبط با سلول بنیادی سرطان به عنوان یک بیومارکر بالقوه برای پاسخ به ایمی پریدن ONC201 رده اولی در تومورهای جامد

عنوان انگلیسی مقاله:

Cancer stem cell-related gene expression as a potential biomarker of response for first-inclass imipridone ONC201 in solid tumors

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله ژنتیک پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، خون و آنکولوژی
ارائه شده از دانشگاه پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
رفرنس دارد 
کد محصول F1604
نشریه PLOS

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۵ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
ضمیمه ندارد   
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
کشت سلولی و معرف ها
کشت توموروسفر
سلول های گلیوبلاستومای گرفته شده از بیماران
پروفایل بیان ژن و آنالیز شبکه
RT-PCR کمی (qRT-PCR)
وسترن بلات
داده های آنالیز بیان ژن به دست آمده از ژنومیک حساسیت دارو در تست رده سلولی (GDSC) سرطان
سایر آنالیزهای آماری
نتایج
ONC201 بیان ژن مرتبط با سلول های بنیادی را تنظیم می کند
ONC201، CSC را در تومورهای گلیوبلاستوما و پروستات هدف می گیرد
مهار CSCها در سلول های توموری دارای مقاومت اکتسابی به ONC201 رخ نمی دهد
بیان CSC در تومورهای جامد به عنوان یک بیومارکر بالقوه برای پاسخ به ONC201
بحث

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
سلول های بنیادی سرطان (CSCs) با عود، متاستاز و بقا ضعیف در مطالعات بالینی مرتبط هستند. نتایج امیدبخش به دست آمده از کارآزمایی های بالینی مهارکننده های CSC، CSCsها را به عنوان اهداف درمانی تایید کرده است. ONC201 یک مولکول کوچک ایمی پریدن رده اولی، در کارآزمایی های بالینی I/II برای سرطان پیشرفته می باشد. ما قبلا نشان داده بودیم که ONC201، خود نوزایی CSCsهای کلورکتال مقاوم به شیمی درمانی را توسط مهار Akt/ERK و القا DR5/TRIL هدف می گیرد. در این مطالعه، ما نشان دادیم که اثرات ضد CSC ONC201 شامل تغییرات اولیه در بیان ژن مرتبط با سلول بنیادی قبل از القا مرگ سلولی تومور می باشد. یک آنالیز شبکه ی هدفمند از پروفایل بیان ژن در سلول های سرطان کلورکتال نشان داد که ONC201، مسیرهای سلول بنیادی مانند سیگنالینگ Wnt را دچار فروتنظیمی می کند و ژن هایی که مسئول تنظیم خود نوزایی (ID1, ID2, ID3 و ALDH7A1) در سرطان کلورکتال و پروستات و گلیوبلاستوما هستند را تعدیل می کند. تغییرات میانجی گری شده با ONC201 در بیان ژن مرتبط با CSC، در سطح RNA و پروتئین برای هر نوع سلولی تایید شده است. از این رو، ما مهار خود نوزایی و مارکرهای CSC را در رده ی سلولی سرطان پروستات و سلول های گلیوبلاستومای گرفته شده از بیمار به محض تیمار با ONC201 مشاهده کردیم. به طرز قابل توجهی، تقلیل CSC میانجی گری شده با ONC201 در سلول های سرطان کلورکتال که به ONC201 مقاوم شده بودند، رخ نداده بود. در نهایت، ما مشاهده کردیم که بیان پایه ی ژن-های مرتبط با CSC (ID1,CD44.HES7 و TCF3) به طور معنی داری با اثربخشی ONC201 در بیشتر از ۱۰۰۰ رده ی سلولی سرطان مرتبط می باشد و ترکیب بیان چندین ژن موجب ایجاد یک پیش گویی کلی قوی تر شده بود. این مطالعات اثبات ایده، یک منطقی را برای تست بیان CSC در سطح RNA و پروتئین به عنوان یک بیومارکر پیش گو و فارماکوداینامیک برای پاسخ ONC201 در مطالعات بالینی در حال پیشرفت فراهم کرده است.
 
۱- مقدمه
چندین مطالعه ی بالینی ارتباط سلول های بنیادی سرطان (CSCs) با عود، متاستاز و بقا ضعیف در تومورهای جامد را اثبات کرده اند (۳-۱). پاسخ های عینی اخیر مشاهده شده در فاز I/II کارآزمایی های بالینی عوامل مختلف هدف گیرنده ی CSC در یک تعدادی از توورهای جامد پیشرفته ی مقاوم، اهمیت CSCsها را به عنوان یک عامل درمانی، بیشتر از پیش تایید کرده است (۶-۴).
مولکول های کوچک رده اولی ایمیپریدن ONC201، اخیرا در فاز I/II کارآزمایی های بالینی برای سرطان پیشرفته قرار دارند (۷). اولین مطالعه ی فاز I انسانی در تومورهای جامد پیشرفته، ONC201 را ایمن اثبات کرده است و فارماکوکینتیک پیش گویی شده را نشان داده است، فارماکوداینامیک و کوچک شدن تومور را تقویت کرده است (۸). اثربخشی ضد CSC ONC201، قبلا در محیط in vitro و in vivo در سرطان کلورکتال و لوسمی میلوئیدی حاد (AML) اثبات شده بود (۱۰-۹). کاهش میانجی گری شده با ONC201 در CSCsهای کلورکتال مقاوم به شیمی درمانی شامل غیرفعال کردن همزمان سیگنالینگ Akt و ERK می-باشد که منجر به فعال شدن فاکتور رونویسی Foxo3 می شود که آن هم به نوبه ی خود موجب مهار وابسته به DR5/TRAIL خود نوزایی می شود (۱۱،۹). در مطالعه ی اخیر، ما ارزیابی کردیم که آیا اثرات ضد CSC ONC201 شامل تغییرات اولیه در بیان ژن مرتبط با سلول بنیادی قبل از مرگ سلولی تومور می شود یا خیر. ما بررسی کردیم که آیا مهار CSCs میانجی گری شده با ONC201 قابل بسط به سایر تومورها هم می باشد یا نه. به علاوه، ما تست کردیم که آیا بیان CSC می تواند به عنوان یک بیومارکر بالقوه برای پاسخ ONC201 به خدمت گرفته شود یا خیر.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Cancer stem cells (CSCs) correlate with recurrence, metastasis and poor survival in clinical studies. Encouraging results from clinical trials of CSC inhibitors have further validated CSCs as therapeutic targets. ONC201 is a first-in-class small molecule imipridone in Phase I/II clinical trials for advanced cancer. We have previously shown that ONC201 targets selfrenewing, chemotherapy-resistant colorectal CSCs via Akt/ERK inhibition and DR5/TRAIL induction. In this study, we demonstrate that the anti-CSC effects of ONC201 involve early changes in stem cell-related gene expression prior to tumor cell death induction. A targeted network analysis of gene expression profiles in colorectal cancer cells revealed that ONC201 downregulates stem cell pathways such as Wnt signaling and modulates genes (ID1, ID2, ID3 and ALDH7A1) known to regulate self-renewal in colorectal, prostate cancer and glioblastoma. ONC201-mediated changes in CSC-related gene expression were validated at the RNA and protein level for each tumor type. Accordingly, we observed inhibition of self-renewal and CSC markers in prostate cancer cell lines and patient-derived glioblastoma cells upon ONC201 treatment. Interestingly, ONC201-mediated CSC depletion does not occur in colorectal cancer cells with acquired resistance to ONC201. Finally, we observed that basal expression of CSC-related genes (ID1, CD44, HES7 and TCF3) significantly correlate with ONC201 efficacy in >1000 cancer cell lines and combining the expression of multiple genes leads to a stronger overall prediction. These proof-of-concept studies provide a rationale for testing CSC expression at the RNA and protein level as a predictive and pharmacodynamic biomarker of ONC201 response in ongoing clinical studies.

۱ Introduction

Several clinical studies have demonstrated the relevance of cancer stem cells (CSCs) that clearly correlate with recurrence, metastasis and poor survival in solid tumors [1–۳]. Recent objective responses observed in Phase I/II clinical trials of various CSC-targeted agents in a number of advanced refractory solid tumors have further established the importance of CSCs as a therapeutic target [4–۶].

The first-in-class small molecule imipridone ONC201 is currently in Phase I/II clinical trials for advanced cancer [7]. The first-in-human Phase I study in advanced solid tumors demonstrated ONC201 to be safe, and exhibit predicted pharmacokinetics, sustained pharmacodynamics and tumor shrinkage [8]. The anti-CSC efficacy of ONC201 has been previously demonstrated in vitro and in vivo in colorectal cancer and acute myeloid leukemia (AML) [9, 10]. ONC201-mediated depletion of chemotherapy-resistant colorectal CSCs involves dual inactivation of Akt and ERK signaling that results in transcription factor Foxo3 activation that leads to DR5/TRAIL-dependent inhibition of self-renewal [9, 11]. In the current study, we evaluated whether the anti-CSC effects of ONC201 involve early changes in stem-cell related gene expression prior to tumor cell death. We examined if ONC201-mediated inhibition of CSCs extends to other solid tumors. Additionally, we tested whether CSC expression can serve as a potential biomarker of ONC201 response.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا