دانلود ترجمه مقاله نانوذرات مغناطیسی برای انتقال موضعی دارو با ایمپلنت های مغناطیسی – الزویر ۲۰۰۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نانوذرات مغناطیسی برای انتقال موضعی دارو با ایمپلنت های مغناطیسی عنوان انگلیسی مقاله: Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله نانو رباتیک در کاربردهای پزشکی- Ventilons – سال ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نانو رباتیک در کاربردهای پزشکی- Ventilons عنوان انگلیسی مقاله: Nano-Robotics in Medical Applications-Ventilons برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله آینده چشمگیر در پزشکی با نانو ربات ها – ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آینده چشمگیر در پزشکی با نانو ربات ها عنوان انگلیسی مقاله: The Promising Future in Medicine: Nanorobots برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله سیستم دارورسانی هوشمند

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک مرور ترتیبی در مورد سیستم دارورسانی هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: A Sequential Review on Intelligent Drug Delivery System برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله آماده سازی نانو کپسول سولفات آهنی لیپوزومی با روش تبخیر مرحله معکوس

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آماده سازی نانو کپسول های سولفات آهنی لیپوزومی توسط متد تبخیر مرحله معکوس و تحلیل ساختار نانو کپسول ها برای کاربرد در غذا و صنایع دارویی عنوان انگلیسی مقاله: Preparation of liposomal ferrous sulfate nanocapsules by Reverse-Phase Evaporation Method and nanocapsules structure […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله روش شیمیایی سبز برای ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO – یک روش شیمیایی سبز عنوان انگلیسی مقاله: Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles – A Green Chemistry Approach برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله پروتز عصبی عبورکننده از پوست با قابلیت برنامه نویسی برای افراد فلج ناقص

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پروتز های عصبی عبورکننده از پوست با قابلیت برنامه نویسی و قابل حمل با توانایی داخلی برای تمرین و تحرک در افراد دچار فلج ناقص در پا عنوان انگلیسی مقاله: A Portable Programmable Transcutaneous Neuroprosthesis with Built-in Self-Test Capability for Training and […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود مقاله ترجمه شده ارتباطات مولکولی با روش تخمین کانال – IEEE 2016

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار عنوان انگلیسی مقاله: Channel Estimation Techniques for Diffusion-Based Molecular Communications برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله کاهش نویز در سیگنال های ECG با نوع دوم فیلتر چبیشف

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از نوع دوم فیلتر های دیجیتال چبیشف برای کاهش نویز در سیگنال های ECG عنوان انگلیسی مقاله: Application of the Chebyshev Type II Digital Filter For Noise Reduction In ECG Signal برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله ثبت بیوپتانسیل با الکترود مبتنی بر ریز سوزن با دسترسی اتصالی عمودی – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الکترود های مبتنی بر ریز سوزن ها با یک دسترسی اتصالی عمودی از میان پوشش سیلیکنی( through-silicon via ) برای ثبت های بیوپتانسیل عنوان انگلیسی مقاله: Microneedle-based electrodes with integrated through-silicon via for biopotential recording برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود