دانلود ترجمه مقاله تاثیرات شوک های انرژی بر رشد قیمت کالاهای کشاورزی ایالات متحده – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیرات شوک های انرژی بر رشد بهره وری کشاورزی ایالات متحده و قیمت کالاها – تحلیل VAR ساختاری عنوان انگلیسی مقاله: Impacts of energy shocks on US agricultural productivity growth and commodity prices—A structural VAR analysis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله نقش فیزیولوژیکی سکرتین و رسپتور آن – ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نقش فیزیولوژیکی سکرتین و رسپتور آن عنوان انگلیسی مقاله: The physiological roles of secretin and its receptor برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مدل روند پوسته حلزون برای کشف دانش با آنالیز داده ها – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل روند پوسته حلزون برای کشف دانش با آنالیز داده ها عنوان انگلیسی مقاله: A snail shell process model for knowledge discovery via data analytics برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله فکر در مورد اقیانوس آبی – راهبردی فراتر از رقابت – ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فکر در مورد اقیانوس آبی – راهبردی فراتر از رقابت عنوان انگلیسی مقاله: Thinking of the blue ocean – strategy beyond the competition برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله حسابرسان داخلی و متد ارزش افزوده – امرالد ۲۰۰۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حسابرسان داخلی و متد ارزش افزوده: رژیم تجارتی جدید عنوان انگلیسی مقاله: Internal auditors and a value‐added approach: the new business regime برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مارکتینگ و ارتباطات رسانه ای هدف دار برای کودکان به عنوان مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مارکتینگ و ارتباطات رسانه ای هدف دار برای کودکان به عنوان مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله: Marketing And Media Communications Targeted To Children As Consumers برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله همبستگی در بهره وری و رفتار اخلاقی – ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: همبستگی در بهره وری و رفتار اخلاقی عنوان انگلیسی مقاله: Productivity & Ethical Conduct: A Correlation برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مهارت های حرفه ای و ارتباطی فارغ التحصیل جدید – وایلی ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مهارت های حرفه ای و ارتباطی فارغ التحصیل جدید: انتظارات و تجربیات مربیان پایه دندانپزشکی عنوان انگلیسی مقاله: Communication and professionalism skills of a new graduate: the expectations and experiences of dental foundation trainers برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله نیازهای آموزشی ویژه و ارزیابی آن – الزویر ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نیازهای آموزشی ویژه و ارزیابی آن عنوان انگلیسی مقاله: Special Educational Needs And Evaluation برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع – ۱۹۷۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع عنوان انگلیسی مقاله: On Lp Norms And The Equimeasurability Of Functions برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

Read More