دانلود رایگان مقاله مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله مقام معنا در آموزش حساب (سال ۱۹۴۷)

دانلود رایگان ترجمه مقاله مقام معنا در آموزش حساب (سال ۱۹۴۷)

    این مقاله انگلیسی در ۶ صفحه در سال ۱۹۴۷ منتشر شده و ترجمه آن ۱۳ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: جایگاه معنا در آموزش محاسبات عنوان انگلیسی مقاله: The Place of Meaning in the Teaching […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله آموزش رشته فرش در مدارس با کارایی بالا

دانلود رایگان ترجمه مقاله آموزش رشته فرش در مدارس با کارایی بالا

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حمایت از آموزش رشته فرش بافی درمدارس برتر به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حمایت از آموزش رشته فرش بافی درمدارس برتر عنوان انگلیسی مقاله: Garpet A¡ds Learning in H¡gh Performance Schools رشته های مرتبط: علوم تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله جهتگیری آموزشی ، اهداف و دیگر آرمان ها

دانلود رایگان ترجمه مقاله جهتگیری آموزشی ، اهداف و دیگر آرمان ها

دانلود رایگان مقاله انگلیسی جهتگیری آموزشی ، اهداف و دیگر آرمان ها  به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: جهت گیری آموزشی ، اهداف و دیگر آرمان ها عنوان انگلیسی مقاله: Educational Aims, Objectives, And Other Aspirations رشته های مرتبط: علوم تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدرسه ساد بری والی مدرسه ای برای یک جامعه فرا صنعتی

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدرسه ساد بری والی مدرسه ای برای یک جامعه فرا صنعتی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدرسه ساد بری والی مدرسه ای برای یک جامعه فرا صنعتی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدرسه ساد بری والی مدرسه ای برای یک جامعه فرا صنعتی عنوان انگلیسی مقاله: The Sudbury Valley School School For a Post-Industrial Society رشته های مرتبط: علوم اجتماعی، پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی، […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله آموزش مهارت اجتماعی برای کودکان

دانلود رایگان ترجمه مقاله آموزش مهارت اجتماعی برای کودکان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آموزش مهارت اجتماعی برای کودکان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آموزش مهارت اجتماعی برای کودکان که این مهارت را ندارند عنوان انگلیسی مقاله: teaching socias skills to kids who dont have them رشته های مرتبط: علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، روانشناسی تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، روانشناسی […]