دانلود رایگان مقاله شبکه های عصبی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله چالش های یادگیری ماشین (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

دانلود رایگان ترجمه مقاله چالش های یادگیری ماشین (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۲ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۳۳ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: یادگیری ماشین در داده های بزرگ: فرصت ها و چالش ها […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله تشخیص حرکات و ژست دست مبتنی بر بینایی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۵)

دانلود رایگان ترجمه مقاله تشخیص حرکات و ژست دست مبتنی بر بینایی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۵)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۴ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۳۷ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: روش های اخیر و پایگاه های داده در تشخیص حرکات و […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله تکنیک های قطعه بندی تصویر (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۵)

دانلود رایگان ترجمه مقاله تکنیک های قطعه بندی تصویر (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۵)

    این مقاله انگلیسی در نشریه الزویر در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۲۱ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: بررسی تکنیک های تقسیم بندی تصویر عنوان انگلیسی مقاله: Survey on Image […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله اتصال سیگنالینگ لپتین به عملکرد بیولوژیکی – ۲۰۱۴

دانلود رایگان ترجمه مقاله اتصال سیگنالینگ لپتین به عملکرد بیولوژیکی – ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ۲۰ سال لپتین: ارتباط سیگنال دهی لپتین با عملکرد بیولوژیکی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ۲۰ سال لپتین: ارتباط سیگنال دهی لپتین با عملکرد بیولوژیکی عنوان انگلیسی مقاله: ۲۰ years of leptin: connecting leptin signaling to biological function رشته های مرتبط: زیست شناسی، پزشکی، علوم سلولی و مولکولی، […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله تنوع رگرسیون چند متغیره برای تحلیل سیستم های مهندسی ژئوتکنیک – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان ترجمه مقاله تنوع رگرسیون چند متغیره برای تحلیل سیستم های مهندسی ژئوتکنیک – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اسپلاین رگرسیون انطباقی چند متغیره برای تحلیل سیستم های مهندسی ژئوتکنیک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اسپلاین رگرسیون انطباقی چند متغیره برای تحلیل سیستم های مهندسی ژئوتکنیک عنوان انگلیسی مقاله: Multivariate adaptive regression splines for analysis of geotechnical engineering systems رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران، […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله شبکه عصبی مصنوعی در تحویل دارو و تحقیقات دارویی – Benthamopen 2013

دانلود رایگان ترجمه مقاله شبکه عصبی مصنوعی در تحویل دارو و تحقیقات دارویی – Benthamopen 2013

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شبکه های عصبی مصنوعی در تحقیقات مرتبط با تحویل دارو و موضوعات دارویی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبکه های عصبی مصنوعی در تحقیقات مرتبط با تحویل دارو و موضوعات دارویی عنوان انگلیسی مقاله: Artificial Neural Network in Drug Delivery and Pharmaceutical Research رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی نرم افزار شبیه سازی SEMoLa

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی نرم افزار شبیه سازی SEMoLa

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی نرم افزار شبیه سازی SEMoLa به همراه ترجمه فارسی    عنوان فارسی مقاله: بررسی نرم افزار شبیه سازی SEMoLa عنوان انگلیسی مقاله: (SEMoLa (Simple, Easy to use, MOdelling LAnguage رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار  فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF […]