دانلود رایگان مقاله بیوشیمی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله مهار مستقل تيروزين کيناز در سلول های لیومیوسارکوم رحم – الزویر ۱۹۹۶

دانلود رایگان ترجمه مقاله مهار مستقل تيروزين کيناز در سلول های لیومیوسارکوم رحم – الزویر ۱۹۹۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مهار کننده ژنستینه جریان سریع Na+ در سلولهای لیومیوسارکوم رحم، مستقل از مهار تيروزين کيناز است به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مهار کننده ژنستینه جریان سریع Na+ در سلولهای لیومیوسارکوم رحم، مستقل از مهار تيروزين کيناز است عنوان انگلیسی مقاله: Genistein inhibition of fast Na + current in […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر آنالوگ آدنوزین و متیل کزانتین بر حساسیت انسولین در موش صحرایی – الزویر ۱۹۸۴

دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر آنالوگ آدنوزین و متیل کزانتین بر حساسیت انسولین در موش صحرایی – الزویر ۱۹۸۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثرات آنالوگ آدنوزین و متیل کزانتین بر حساسیت انسولین در عضله سولوس موش صحرایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات آنالوگ آدنوزین و متیل کزانتین بر حساسیت انسولین در عضله سولوس موش صحرایی عنوان انگلیسی مقاله: Effects of analogues of adenosine and methyl xanthines on insulin sensitivity in […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله بیوسنتز های NAD و NADP

دانلود رایگان ترجمه مقاله بیوسنتز های NAD و NADP

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سیستم های فرعی: بیوسنتز های NAD و NADP به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سیستم های فرعی: بیوسنتز های NAD و NADP عنوان انگلیسی مقاله: Subsystem: NAD and NADP Biosynthesis رشته های مرتبط: زیست شناسی، علوم سلولی و مولکولی، بیوشیمی، ژنتیک و میکروبیولوژی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله افزایش تولید گلوکز اکسیداز توسط پنیسیلیوم ویبرین P16 – الزویر ۱۹۹۹

دانلود رایگان ترجمه مقاله افزایش تولید گلوکز اکسیداز توسط پنیسیلیوم ویبرین P16 – الزویر ۱۹۹۹

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی افزایش تولید گلوکز اکسیداز توسط پنیسیلیوم ویبرین P16 به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش تولید گلوکز اکسیداز توسط پنیسیلیوم ویبرین P16 عنوان انگلیسی مقاله: Enhancement of glucose oxidase production by Penicillium variabile P16 رشته های مرتبط: زیست شناسی، علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، بیوانفورماتیک، بیوشیمی فرمت مقالات […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله صرفه جویی در انرژی با فراتر رفتن از آبزدایی اسمزی معمول

دانلود رایگان ترجمه مقاله صرفه جویی در انرژی با فراتر رفتن از آبزدایی اسمزی معمول

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی فراتر رفتن از آبزدایی تراوشی معمول با هدف مزیت کیفیتی و صرفه جویی در انرژی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فراتر رفتن از آبزدایی تراوشی معمول با هدف مزیت کیفیتی و صرفه جویی در انرژی عنوان انگلیسی مقاله: Going beyond conventional osmotic dehydration for quality advantage and […]