دانلود رایگان ترجمه مقاله چالش های کسب و کار برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۳

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

چالش های کسب و کار برای اینترنت اشیا: یافته های حاصل از مراقبت های خانگی به صورت الکترونیکی، کنترل دسترسی هوشمند، شهرها و خانه های هوشمند

عنوان انگلیسی مقاله:

Business Challenges For Internet Of Things: Findings From E-Home Care, Smart Access Control, Smart Cities And Homes

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله اینترنت و شبکه های گسترده، شبکه های کامپیوتری و سامانه های شبکه ای
کلمات کلیدی کنترل دسترسی، همکاری عوامل و کاربران، مدل های کسب و کار، خدمات مراقبت در منزل، مدیریت تاسیسات و خانه های هوشمند، اینترنت اشیا، ارتباطات ماشین به ماشین، شهرهای هوشمند، تجزیه و تحلیل فنی-اقتصادی
رفرنس دارد  
کد محصول F974

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۰ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مرور منابع و اهمیت مطالعه
روش شناسی
جمع آوری داده ها
موارد
شهرهای هوشمند: بندر سلطنتی استکهلم
خانه های هوشمند و مدیریت تاسیسات:  مطالعه موردی: هالماستاد
سیستم های هوشمند انرژی : مدل سازی ارزشمند شبکه های هوشمند
راه حل های پرداخت برای خدمات پارکینگ
تحلیل و ترکیب موارد
 مروری بر ارزش ها  و موقعیت  عوامل
صرفه جویی در هزینه و سایر ارزش ها
اظهاراتی در خصوص ارزش های اضافی
سیستم های فعالیت و موضوعات طراحی فعالیت
سطح رقابت و همکاری
کاربر نهایی می تواند هر راه حلی را انتخاب کند
 دیدگاه  صلاحیت و کسب و کار
بحث و مقایسه با خدمات دیگر
نتیجه گیری
 

 

بخشی از ترجمه
مقدمه
علاقه زیادی به فرصت های بالقوه که می تواند با تلفیق دستکاه ها و ابزار های هوشمند برای جمع اوری داده ها یا فرایند های خودکار حاصل شود وجود دارد.نوع ارتباطات بین دستگاه های با حداقل مداخله انسانی اشاره به ارتباطات ماشین به ماشین دارد. راه حل های M2M را می توان برای بهبود کاربرد های صنعتی، خدمات رسانی و تجاری به کاربرد (وو و همکاران ۲۰۱۱). ما با ارتباطات انسان با ماشین مواجه می باشیم برای مثال هنگام استفاده از یک تلفن هوشمند برای تعامل با سنسور ها برای پایش از راه دور و کنترل خانه ها و یا هنگام استفاده از خدمات خرید بلیط الکترونیکی. اینترنت اشیا یک مفهوم مربوطه یا مناسب برای خدمات با ارتباطات بین و با سنسور های متصل و خدمات هوشمند است. پیش بینی ها اغلب اشاره به یک رقم ۵۰ میلیارد دستگاه موبایل دارد که طی چند سال بعد از هم اکنون متصل خواهند شد.
 محرک های مختلف و متعددی برای ایجاد راه حل های بر اساس ارتباطات IOT و M2M وجود دارد. برای اپراتور های شبکه، علاقه زیادی به بازار های M2M بع دلیل اشباع فعلی خدمات سنتی و کاهش سود در کشور های توسعه یافته وجود دارد.( وو وهمکاران ۲۰۱۱، مارکندل ۲۰۱۱). با این حال اپراتور های تلکام و پهن باند با موانع زیادی مواجه هستند زیرا جریان درامد سنتی آن ها بر اساس  میزان ترافیک بالا به ازای هر کاربر می باشد و. دستکاه های M2M از این الکو پیروی نمی کنند. در عوض، آن ها تولید  ترافیک بسیار پایینی کرده و اپراتور های آن ها انتظار سود پایین به ازای هر کاربر دارد(ARPU). این باید برای توسعه مجموعه فعالیت های فراتر از مقررات ارتباطی و دسترسی به سود ها در ارایه مقررات در نظر گرفته شود(داجو و همکاران ۲۰۱۲).پذیرش و استفاده از خدمات مبتنی بر دستگاه های هوشمند مستلزم تغییر نگرش سنتی کسب و کار به دلیل تحول و تغییر شبکه ارزش می باشد.تعیین مدل های کسب و کار موثر در این سناریو ها برای ایجاد ارزش از این تغییر سنتی لازم است در غیر این صورت کاربران جدید برای انجام فعالیت های مورد نیاز ظهور خواهند کرد. انگیزش های M2M برای هر یک از کاربرد ها لازم بوده و بستگی به نیاز های بازاری دارد. برای مثال، در بخش مراقبت های درمانی، تاکید اصلی تغییر از مراقبت های گسسته به مراقبت های پیوسته و کاهش هزینه ها با مراقبت از راه دور بیماران در خانه به جای مراقبت های سنتی در بیمارستان ها می باشد (کیجل و همکاران ۲۰۱۰). به علاوه کاربرد ها و برنامه های بزرگ مقیاس مربوط به اندازهگیریهوشمند،وشمارشسلامتالکترونیک با محرک های قوی از سرمایه دولتی می باشند( روز کسب و کار تلیا سونرا ۲۰۱۳، ۲۰۱۳).
فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی برای ارایه راه حل های M2M مناسب بوده برای حل نیاز های فنی به کار می رود ولی موارد موفق نادر بوده و پیش بینی ها در تعدادی از ارتباطات مورد انتظار M2M موفق نبوده است. محققان بر این باورند که چالش های اصلی فراتر از فناوری بوده و در حوزه کسب و کاریافت می شوند. بهبود عملکرد و توسعه ارتباطات اگرچه ضروری می باشند با این حال برای برنامه های M2M کاربردی ندارد.چالش هایی وجود دارند که بایستی حل شوند. برای مثال، پیشرفت های فعلی به یک کاربرد مجزا تخصیص داده شده است که در آن هر راه حل در یک بازار عمودی وجود دارد که منجر به  هزینه بالا و پذیرش بازاری کند تر می شود(IERC، مرکز تحقیقات اروپایی اینترنت اشیا ۲۰۱۲).
در این مطالعه،  نمونه های انتخاب شده در سوئد مربوط به IoTو M2M تجزیه تحلیل می شوند. موارد مربوط به برنامه ها و کاربرد های کلیدی نظیر شبکه های هوشمند، شهر های هوشمند، مدیریت مرکز، کنترل دسترسی، مراقبت های خانگی الکترونیکی و پرداخت های سیار برای پارکینک در جدول ۱ نشان داده شده است. مطالعه رویکرد کسب و کاری که توسط کاربران مختلف در بازار IoTو M2M اتخاذ شود، نشان دهنده نقش فعلی اپراتور ها و عرضه کننده های ارتباطی در خدمات رسانی است. به علاوه با تحلیل راه حل های موفق، امکان درک اقدامات مورد نیاز برای توانمند سازی پروژه هایی نظیر شهر های هوشمند و سیستم های انرژی هوشمند وجود دارد.
 در این مطالعه به بررسی تعاملات میان مدیران و شبکه های ارزش با تاکید ویژه بر نقش کسب و کار برای ارتباطات و فراهم کردن خدمات پرداخته می شود. این نشان می دهد که چگونه موقعیت ثابت راه حل های M2M موجب تضعیف  تعاملات کسب و کاری می شود که با عوامل بازاری نوآور جایکزین می شود. با مقایسه عواملی که امکان استفاده موفق از برخی راه حل ها و موانع را می دهد، در این جا نشان داده می شود که چگونه موارد موفق بر اساس تعریف جدید نقش ها می باشند و این مطالعه برای تمرکز تلاش های محققان در جهت مناسب ضروری است. به منظور تجزیه تحلیل چالش های کسب و کار برای اینترنت اشیا، سوالات اصلی تحقیق شامل موارد زیر هستند:
• انواع مزایا و ارزش هایی را که می توان برای خدمات مختلف IOT شناسایی کرد کدام ها هستند.
• عوامل محرک و موانع پذیرش خدمات IOT کدام ها هستند؟
• چگونه شبکه ارزش سازمان دهی می شود و نقش عوامل و نماینده مختلف چیست؟
• نقش نماینده ها و عوامل سنتی نظیر عرضه کننده های ارتباطی در خدمات رسانی چیست؟
 این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است:  در زیر مرور منابع و کار های مربوطه ارایه شده و بعد از آن روش شناسی آمده است که در آن رویکرد تجزیه تحلیل و جمع آوری داده های اولیه بررسی می شود. سپس، موارد منتخب توصیف شده و سپس از حیث سطح رقابت و همکاری، صرفه جویی هزینه در خدمات، ارزش ها، مهارت ها و کسب و کار مقایسه می شوند. بعد از این تحلیل مقایسه ای بین انواع خدمات دیگر صورت می گیرد و در نهایت نتیجه گیری و اظهارات بیشتر ارایه خواهد شد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

INTRODUCTION

There is an increasing interest in the potential opportunities that can be achieved with the integration of smart devices to gather data or automate processes. The type of communications between devices with minimal human intervention is referred to as Machine-to-Machine (M2M) communications. M2M solutions can be applied to improve industrial, commercial or service delivery applications (Wu, et al., 2011). We are also faced with Human-to-Machine (H2M) communications, e.g., when using a smartphone for interaction with sensors for remote monitoring and control of homes or when using mobile ticketing services. Internet of Things (IoT) is a related concept for services with communication between and with connected sensors and smart devices. Forecasts often refer to a figure of 50 Billion mobile devices that will be connected a few years from now1 . There are numerous incentives that motivate solutions based on IoT and M2M communications. For network operators, there is an increasing interest in the M2M market due to the current saturation of the traditional services and the decline of voice revenues in developed countries (Wu, et al., 2011) and (Markendahl, 2011). But Telecom and broadband operators face many obstacles, since their traditional revenue stream is based on high amount of traffic per users and M2M devices do not generally follow this pattern. Instead, they usually generate very low traffic and operators can expect very low average revenue per user (ARPU). This is forcing the consideration to extend the traditional set of activities beyond connectivity provision and reach revenues in application provisioning (Daj, et al., 2012). The adoption of services based on smart devices usually entails the need to change the traditional business thinking, due to the transformation of the value network. Determining effective business models in these scenarios to create value from this technological shift is a must (Sharma & Gutiérrez, 2010); otherwise new actors will emerge to fulfil the required activities. M2M motivations are specific to each application and depend on the needs found on each market. For example, in the health care sector, there is an emphasis to change from episodic-care to continuous-care services and to furthermore, minimize costs by remotely taking care of patients at home instead of the traditional care at hospital facilities (Kijl, et al., 2010). In addition, large scale applications related to smart metering, automotive and e-Health count with strong incentives from public funding (TeliaSonera Business Day 2013, 2013). Information and communication technologies are suitable to deliver M2M solutions and fulfill the most common technical requirements but successful cases are scarce and the forecasts in the estimated number of expected M2M connections has not been met. The authors of this work believe that the main challenges are beyond technology and can be found in the business domain. Improving communication performance and scalability, although necessary, does not correspond to immediate enablers for M2M applications. There are other challenges that still need to be addressed (OECD, 2012). For instance, current deployments are typically dedicated to a single application where each solution exists in a vertical market, leading to higher application development cost and slower market adoption (IERC – Internet of Things European Research Cluster, 2012). In this study, selected cases in Sweden related to IoT and M2M are analyzed. The cases correspond to key applications such as smart grids, smart cities, facility management, access control, e-home care and mobile payments for parking, see Table I. Studying the business approach that is been taken by different actors involved in the IoT and M2M market will highlight the current role of operators and communication providers in the service delivery. Moreover, by analyzing successful solutions, it will be possible to understand the actions required to enable ambitious projects such as smart cities and smart energy systems. The work will study the interaction among actors and the value networks, with special emphasis in the business roles for communication and service provisioning. This will exhibit how an invariant position before M2M solutions tends to weaken business interaction that will be substituted by innovative market actors. By comparing the factors that have allowed the successful deployment of some solutions and the obstacles that still hamper the implementation of promising applications it is shown how successful cases are based on new definition of roles, this study is essential in order to focus immediate researcher efforts in the appropriate direction. In order to analyze the business challenges for the Internet of Things, the main research questions are the following: – What types of benefits and values can be identified for different IoT services? – Which are the drivers and barriers for adoption of IoT services? – How is the value network organized and what roles are taken by different actors? – What is the role of traditional actors like communication providers, in the service delivery? The paper is organized as follows: Next, the related work is presented followed by the methodology, where the analysis approach and the collection of primary data are further explained. Next, the selected cases are described and then analyzed and compared in terms of the level of competition and cooperation, the cost saving related to the services, the values and the competence and business perspective. This analyzing will be followed by a further comparison with other types of services (not related to IoT or M2M). Finally, conclusions and further remarks presented on the last section.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا