دانلود رایگان ترجمه مقاله برآورد پارامتریک سازه های نگهبان میخ کوبی خاک در خاک چسبنده و غیر چسبنده – الزویر ۲۰۱۵

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی پارامتری سازه های نگهبان میخ کوبی خاک در خاک های چسبنده و غیر چسبنده

عنوان انگلیسی مقاله:

Parametric assessment of soil-nailing retaining structures
in cohesive and cohesionless soils

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله خاک و پی، سازه و زلزله
چاپ شده در مجله (ژورنال) اندازه گیری – Measurement
کلمات کلیدی میخ کوبی خاک، حفاری و گود برداری، خواص خاک، سربار، زاویه اصطکاک داخلی
ارائه شده از دانشگاه گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رفرنس دارد 
کد محصول F959
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۹ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
خواص خاک
مواد میخ کوبی خاک
مدل سازی عناصر محدود
نتایج و بحث
  تاثیر سربار
اثرات زاویه اصطکاک داخلی خاک
نتیجه گیری
 

 

بخشی از ترجمه

 

۱- مقدمه
میخ کوبی خاک یک روش ساخت و ساز رایج مورد استفاده برای بهبود پایداری و ثبات دیواره ها، شیب ها و گود های نگه دارنده است. به دلیل مزایایی نظیر هزنیه پایین، ساخت و ساز آسان، روش های ساخت و ساز بالغ و دوره ساخت و ساز کوتاه، این روش به فراوانی در رشته مهندسی استفاده شده است. این روش را می توان برای ایجاد شیب ایمن یا شیب های جدید و یا به عنوان یک روش پیش گیرانه برای کاهش ناپایداری شیب های خاکی مورد استفاده قرار داد. این روش مستلزم استفاده از عناصر تقویت کننده( میخ ها) در شیب و دامنه است. میله تقویت کننده چند منظوره و نیز میله های اختصاصی توپر یا توخالی نیز قابل دسترس هستند. میله های توخالی را می توان به طور هم زمان حفاری و دوغاب ریزی کرد که سپس  دوغاب سیمان را به میله های توخالی در زمان حفاری می ریزد: میله های توپر معمولا در حفره های از پیش حفاری شده قرار می گیرند و سپس به درون محل با استفاده از یک خط دوغاب مجزا ریخته می شوند.
 میخ ها اغلب تحت شرایط خاص  به صورت تنشی کار می کنند با این حال تحت شرایط خمشی و برشی است. میخ ها را می توان با خاک اطراف آن ها ترکیب کرد و از این روی نوعی خاک ترکیبی یا کامپوزیت را تشکیل می دهند. این خاک های ترکیبی بستگی به نیروی اصطکاکی سطح تماس دارد. جزییات تکیه گاه های تنش و  میخ در شکل های ۱ و ۲ نشان داده شده است.
 مشاهدات زیادی در خصوص عملکرد دیواره های نکه دارنده ازمایشی تقویت شده با میخ های مکانیکی صورت گرفته است(۱-۴). ین و همکاران(۵) یک روش تحلیلی ساده را برای محاسبه تنش برشی ماکزیمم در رابط و حد فاصل  خاک- میخ ارایه کردند. به منظور بررسی اثرات پارامتر های مختلف مهم بر ماکزیمم تنش برشی رابط میخ- خاک، آن ها یک مطالعه پارامتری مهم را انجام دادند. مشاهده شده است که وقتی هیچ گونه فشار دو غاب ریزی وجود نداشته باشد، ماکزیمم تنش برشی با کاهش شعاع حفره یا افزایش فاصله سطح شکست، فشار مازاد یا زاویه گشاد شدگی افزایش یافت. زانگ و همکاران(۶) از  تست های مدل سانتریفیوژ استفاده کرده و به بررسی شکست و دفورماسیون دامنه تقویت شده با میخ کوبی پرداختند. آن ها یک سری تست های فوق را تحت شرایط بار گذاری سطح عمودی باددر نظر گرفتن طول میخ و گرادیان شیب انجام دادند. انحراف میخ ها با افزایش فشار بار افزایش یافت و. انجی و لی(۷) نیز از  روش پارامتری سه بعدی برای مطالعه میخ خاک برای تثبیت تونل استفاده کردند. جاک و همکاران(۸) به بررسی ازمایشات عددی  میخ های خاکی در خاک های شل در معرض اثرات نفوذ بارندگی پرداختند. دیویس و مورکان(۹) به مطالعه قابلیت کاربرد شیب های میخ کوبی شده پرداختند. 
 وو و همکاران(۱۰) به بررسی اثر  زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی بر روی شیب تقویت شده با دیواره میخ کوبی خاک در یک منطقه پر شده مختلط پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیده اند که زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک اثر زیادی بر پایداری شیب های میخ کوبی دشه دارد. تجزیه تحلیل نشان می دهد که اگر مقادیر C و   به طور منطقی انتخاب شوند، دامنه تقویت شده با دیواره های حایل میخ کوبی ایمن تر خواهد بود. جاگ و همکاران(۱۱) به بررسی اثر جهت گیری و زوایای خاک- میخ بر روی مکانیسم های پایدار کننده دامنه های شل پرداختند. آن ها استفاده از میخ های مایل را در سرتاسر شیب برای پیش گیری از ناپایداری کلی  توصیه کرده اند و این در حالی است که این می تواند موجب جا به جایی دامنه یا حرکات زیادی به خصوص با  تخریب لغزشی شود. دانکگ و همکاران(۱۲) به بررسی تحلیل لرزه ای و روش های ریاضی برای دیواره های حفظ کننده میخ کوبی خاک پرداختند. این مدل یک رویکرد جدید را برای طراحی لرزه ای و تحلیل لرزه ای دیواره های حفظ کننده میخ خاک ارایه کرده اند.
زانگ و همکاران(۱۳) به طور گسترده ای به بحث در خصوص رابطه بین پایداری و  دفورماسیون ساختار میخ کوبی خاک پرداختند آن ها یک شیوه و ایده جدید را برای تعیین دفورماسیون سختار های پشتیبانی مشابه ارایه کرده اند. روش جدید اهمیت زیادی برای بهبود مشخصات خفره های  فونداسیون دارد. آن ها دفورماسیون سازه های میخ کوبی خاک را محاسبه کردند. زانگ و همکاران(۱۴) اقدام به ارزیابی رفتار دفورماسیون بار  میخ ها با استفاده از مدل سهمی شکل کردند. آن ها مکانیسم اثرات متقابل خاک  و عوامل موثر را مطالعه کردند. بر این اساس، رابطه کرنش تنش- برشی سهمی با استفاده از مدل کششی برای تعریف رفتار دفورماسیون بار پیشنهاد شد. مدل پیشنهادی موثر و دقیق بود زیرا  تست کشش میخ خاک ازمایشگاهی و نتایج آن در منابع مطابق با ننایج شبیه سازی است.
 وانگ و همکاران(۱۵) یک روش جدید را برای محاسبه فشار فعال لرزه ای سازه های نگه داری میخ خاک ارایه کردند. نتایج آن ها نشان می دهد که فشار جانبی سازه های پشتیبان تحت حرکات لرزه ای و زمینی را می توان با میخ های خاکی کاهش داد. سو و همکاران(۱۶) به بررسی بهینه سازی طرح دیواره  میخ کوبی خاک با در نظر گرفتن سه حالت شکست پرداختند: شکست برشی، شکست کششی و شکست  صوری. آن ها رفتار مکانیکی شکست صوری، برشی و کششی را تایید کردند. روش طراحی روشی را برای  کوبش خاک به طور رضایت بخش توصیه کرده اند.
 در دهه اخیر، فناوری سیستم های مربوط به ساختار های حفظ میخ کوبی خاک، به طور قابل توجهی بهبود یافته است. برخی از جدید ترین فناوری ها در بالا ذکر شده است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی رفتار سازه های حفظ میخ کوبی خاک بعد از ارزیابی پارامتر ی داده های اندازه گیری شده از شبیه سازی عددی برای ساختار حفظ میخ کوبی خاک  مقیاس واقعی می باشد.

 

 

بخشی از مقاله انگلیسی

 

۱٫ Introduction

Soil nailing is an in situ construction technique used for enhancing the stability of retaining walls, slopes, and excavations. Because of advantages such as low cost, easy construction, mature construction techniques, and short construction period it has been widely used in engineering. It can be used to allow the safe over-steepening of new or existing soil slopes or as a remedial measure to treat unstable natural soil slopes. The method involves the insertion of reinforcing elements (i.e., nails) into the slope. General-purpose reinforcing bars (‘rebar’), but also hollow-system or proprietary solid bars are available. Hollow bars may be drilled and grouted simultaneously by a sacrificial drill bit, pumping grout down the hollow bar as drilling progresses; solid bars are usually installed into pre-drilled holes and then grouted into place using a separate grout line. Nails work predominantly in tension, under certain circumstances, but may also work in bending and/or shear. Nails are integrated tightly with the soil around them; therefore they can form a type of composite soil. Such composite soils rely mainly on the frictional force of the contact surface. The details of a typical nail and tension anchors are presented in Figs. 1 and 2. Many observations have been made on the performance of experimental retaining walls reinforced with dynamically driven nails [1–۴]. Yin et al. [5] presented a simplified analytical method for calculating the maximum shear stress of the nail-soil interface. In order to examine the effects of several important parameters on the maximum shear stress of the nail-soil interface, they conducted an extensive parametric study. It was observed that when there was no grouting pressure, maximum shear stress increased with decreasing drill-hole radius or increasing failure surface distance, overburden pressure, or dilation angle. Zhang et al. [6] used centrifuge model tests and investigated failure and deformation of a nailing-reinforced slope. They performed a series of centrifuge model tests under vertical-surface loading conditions, considering different nail lengths and slope gradients. The deflection of nails increased with the increasing load pressure, and showed diverse features in distribution in the lower and upper parts of the slope. Ng and Lee [7] also used a three-dimensional parametric to study soil nails for stabilizing tunnel faces. Cheuk et al. [8] investigated on numerical experiments of soil nails in loose fill slopes subjected to rainfall infiltration effects. Davies and Morgan [9] studied on the serviceability of soil nailed slopes. They evaluated the influence of the effective stress on the serviceability of nailed cut slopes. Their experiments showed that the nail loads can increase remarkably when an earth structure is subjected to a reduction in effective stress. Such reduction will normally occurs from an increase in pore water pressure. Wu et al. [10] studied the influence of cohesion (C) and internal-friction-angle (u) values on a slope reinforced by a soil-nailing wall in a thick miscellaneous fill site. They concluded that the internal friction angle and cohesion of the soil (i.e. shear strength parameter of the soil) have great influence on the stability of the soil nailing slopes. Their analysis shows that if c and u values are reasonably chosen, the slope reinforced by soil nailing wall will be much safer. Cheuk et al. [11] investigated the effect of soil-nail orientations on stabilizing mechanisms of loose-fill slopes. They recommended the use of steeply inclined nails throughout the entire slope to prevent global instability, although stating this could lead to significant slope movement, especially with prevailing sliding failure. Dong et al. [12] explored seismic analysis and design methods for soil-nailing retaining walls. Their analysis model provides a new approach for seismic design and seismic analysis of soil-nailing retaining walls. Zhang et al. [13] discussed extensively the relationship between stability and deformation of soil-nailing structure. They offered a new idea and method to determine deformation of similar supporting structures. The new method has some significance for improving the specifications of foundation pits. They also calculated the deformation of soil-nailing structures. Zhang et al. [14] evaluated the load-deformation behaviour of soil nails using a hyperbolic pull-out model. They studied the interaction mechanism of a soil nail and the surrounding soil and its influential factors. Accordingly, a hyperbolic shear stress– shear strain relationship was proposed using a pull-out model to define the load-deformation behaviour of a cement-grouted soil nail. The proposed model was efficient and accurate, as the laboratory soil-nail pull-out test results in the literature were highly consistent with simulation results. Wang and Wu [15] proposed a new technique to calculate the seismic active earth pressure of soil-nailing retaining structures. Their results show that lateral pressure of supporting structures under earthquake ground motions can be effectively reduced with soil nails. Seo et al. [16] investigated the optimization of soil-nailing retaining wall design considering three failure modes: shear failure, the pull-out failure, and face failure. They theoretically verified the mechanical behaviour of face failure, shear failure, and pull-out failure. The proposed design procedure of soil nailing presented here could be a more satisfactory design procedure in the actual field. In the last decades the technology of shorting systems, particularly soil-nailing retaining structure, has significantly improved. Some of the most recent technology is mentioned above. The main objective of the present research is to assess the behaviour of soil-nailing retaining structures after a parametric assessment of the measured data from numerical simulation for a real-scale soil-nailing retaining structure.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا