دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر درگیری شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (سال ۲۰۱۵)

این مقاله انگلیسی ISI در ۱۲ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۱۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تاثیر درگیری (مشارکت) شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of Job Involvement and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار، مدیریت منابع انسانی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی مدیریت و تحقیقات تجاری – International Journal of Management and Business Research
کلمات کلیدی درگیری شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
کلمات کلیدی انگلیسی Job involvement – Organizational commitment – Organizational citizenship behavior
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مطالعات مدیریت، دانشگاه جیوجی، گوالیور، هند
بیس  است  
مدل مفهومی دارد  
پرسشنامه  ندارد 
متغیر دارد  
رفرنس  دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول F1697

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۷ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
ترجمه ضمیمه ندارد 
ترجمه پاورقی ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است  
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد.

 

فهرست مطالب

چکیده:
مقدمه
درگیری شغلی
تعهد سازمانی
مدل های تعهد
روش تحقيق
طراحی نمونه
ابزار گردآوری داده ها
ابزارها برای تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج و بحث
تحلیل عاملی
تعهد سازمانی
درگیری شغلی
رفتار شهروندی سازمانی
تاثیر “تعهد سازمانی” بر “درگیری شغلی”
تاثیر “درگیری شغلی” بر “تعهد سازمانی”
نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
مطالعات متعددی به منظور مطالعه رابطه بین درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده اند، اما کار بسیار کمی برای مطالعه تاثیر درگیری شغلی و تعهد سازمانی بر “رفتار شهروندی سازمانی” انجام شده است. بنابراین هدف از این مطالعه, درک رابطه بین درگیری شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین مطالعه این مورد است که آیا هر گونه تاثیر درگیری شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بخش خدمات و تولید وجود دارد یا خیر. این مطالعه بر روی ۱۵۰ نفر از کارکنان هر دو بخش خدمات و تولید با کمک پرسشنامه انجام شده است که در آن درگیری شغلی و تعهد سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتیجه نشان داد که تاثیر قابل توجهی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته وجود دارد، یعنی، تاثیر قابل توجهی که درگیری شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
 
۱- مقدمه
درگیری شغلی
مفهوم درگیری شغلی برای اولین بار توسط Lodahl و Kejiner (1965) معرفی شد. آنها درگیری شغلی را به روانشناسی یک فرد با اهمیت کار در خود-تصویر فرد مرتبط نمودند.
درگیری شغلی به عنوان شناسایی روانی فرد یا تعهد به کار او (Kanungo، ۱۹۸۲) تعریف می شود. که درجه ای است که تا آن, فرد از نظر شناختی با شغل فعلی خود درگیر, سرگرم و نگران می شود (Paullay و همکاران، ۱۹۹۴). درگیری شغلی شامل درونی سازی ارزش در مورد اهمیت کار در ارزش فردی (Lodahl و Kejner، ۱۹۶۵) می شود.
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی به عنوان شناسایی و ارتباط با سازمان به واسطه باور به نظام و اهداف ارزشی سازمان، تلاش ها برای نمایندگی از سازمان، و تمایل به باقی ماندن با سازمان تعریف می شود (Mowday و همکاران، ۱۹۷۹). Meyer و Allen (1991) و Allen و Meyer (1990) شواهدی را نشان داده اند که تعهد سازمانی متشکل از تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری است.
مدل های تعهد
با توجه به مدل Meyer و Allen (1991), سه جزء تعهد سازمانی نشان می دهد که سه “مجموعه ذهنی” وجود دارند که می توانند تعهد کارکنان به سازمان را مشخص نمایند:
تعهد عاطفی: این مورد به عنوان دلبستگی احساسی مثبت یک کارمند به محل کارش تعریف می شود. یک کارمند که به صورت موثر به سازمان خود متعهد می شود, به شدت خود را با اهداف سازمانی هویت می دهد که در آن مشغول کار است و تمایل دارد تا بخشی از آن سازمان بماند. چنین کارمندانی به سازمان خود متعهد می شوند, زیرا آنها “می خواهند که متعهد باشند”.
تعهد مستمر: این کارمندان به سازمان متعهد هستند زیرا به نظر آنها, هزینه های بالایی برای از دست دادن عضویت سازمانی، از جمله هزینه های اقتصادی و همچنین هزینه های اجتماعی وجود دارد. این کارمندانی, یک عضو از سازمان باقی می ماند زیرا آنها “باید بمانند”.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Various studies have been conducted to study the relationship between job involvement and organizational citizenship behavior but a very little work have been done to study the impact of both job involvement and organizational commitment on “organizational citizenship behavior”. Thus the purpose of the study is to find out the relationship between job involvement, organizational commitment and organizational citizenship behavior and also to study if there is any impact of job involvement and organizational commitment on Organizational citizenship behavior among service and manufacturing sector employees. The study has been done on 150 employees of both service and manufacturing sector with the help of questionnaire, where job involvement and organizational commitment were taken as independent variables and Organizational citizenship behavior as dependent variable. Multiple regression was applied with the help of SPSS. The result indicated that there is a significant impact of independent variables on dependent variables, that is, there is a significant impact of Job involvement and Organizational commitment on OCB.

۱ Introduction

Job Involvement The concept of job involvement was introduced for the first time by Lodahl and Kejiner (1965). They related the job involvement to psychology of an individual with the importance of work in the individual’s selfimage. Job involvement has been defined as an individual’s psychological identification or commitment to his / her job (Kanungo, 1982). It is the degree to ‘which one is cognitively preoccupied with, engaged in, and concerned with one’s present job (Paullay et al., 1994).

Job involvement involves internalization of values about the importance of work in the worth of the individual (Lodahl and Kejner, 1965). Organizational Commitment Organizational commitment has been defined as identification and involvement with the organization by believing in the organization’s value systems and goals, exerting efforts on behalf of the organization, and desire to remain with the organization (Mowday et al., 1979). Meyer and Allen (1991) and Allen and Meyer (1990) presented evidences suggesting that organizational commitment consists of affective commitment, continuance commitment, and normative commitment.

Models of Commitment According to Meyer and Allen’s (1991) three-component model of organizational commitment indicates that there are three “mind sets” which can characterizes an employee’s commitment to the organization:

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا