دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر متفاوت تاثیر و مسئولیت کاربر بر فرآیندهای توسعه سیستم اطلاعات و مدیریت پروژه (نشریه الزویر ۲۰۱۱)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۱ منتشر شده و ترجمه آن ۱۸ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت ناقص ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثر متمایز تاثیر کاربر و مسئولیت آن روی فرآیندهای توسعه سیستم اطلاعات و مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی مقاله:

Discriminative effect of user influence and user responsibility on information system development processes and project management

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار، مدیریت دانش، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت فناوری اطلاعات
چاپ شده در مجله (ژورنال) فناوری اطلاعات و نرم افزار – Information and Software Technology
کلمات کلیدی نفوذ کاربر، مسئولیت کاربر، یادگیری فناوری سازمانی، کنترل پروژه، تعامل توسعه دهنده-کاربر، عملکرد پروژه
ارائه شده از دانشگاه گروه سیستم های اطلاعات رایانه ای، دانشگاه ایالتی Appalachian، ایالات متحده آمریکا
رفرنس دارد  
کد محصول F1485
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۸ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت ناقص انجام شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- پیش زمینه و فرضیه های نظری
۲-۱ اثر نفوذ و مسئولیت کاربر روی عملکرد پروژه
۲-۲ اثر نفوذ کاربر و مسئولیت آن روی یادگیری فناوری سازمانی
۲-۳ اثر نفوذ و مسئولیت کاربر روی کنترل پروژه
۲-۴- اثر نفوذ کاربر و مسئولیت آن روی تعامل کاربر-IS
۲-۵ اثر یادگیری فناوری سازمانی، کنترل پروژه و تعامل کاربر-IS روی عملکرد پروژه
۳- طراحی تحقیقات
۳-۱ نمونه
۳-۲ تدابیر
۴- تحلیل داده ها و نتایج

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
زمینه: مشارکت کاربر در توسعه سیستم اطلاعات (IS) توجه زیادی را به خود جلب نموده است. هرچند، تحقیقات اولیه تجربی با در نظر گرفتن اثر مشارکت کاربرد در موفقیت IS، مشمول این مورد می شود. این مورد به این علت وجود دارد که مطالعات قبلی دید کلی روی اثر اجزای خاص مشارکت کاربر و دیگر عوامل واسطه ممکن دیگر دارند.
هدف: هدف از این مطالعه، آزمایش تجربی این مورد است که چگونه تاثیر کاربر و مسئولیت آن روی عملکرد پروژه IS تاثیر می گذارد. ما بررسی می کنیم که آیا تاثیر کاربر و مسئولیت آن، کیفیت فرآیند توسعه IS را بهبود می بخشد و به نوبه خود منجر به موفقیت پروژه می شود یا خیر، یا اینکه آیا آنها دارای تاثیر مثبت مستقیم روی موفقیت پروژه هستند یا خیر.
روش: ما بازدیدی از ۱۵۱ مدیر پروژه IS را به منظور درک تاثیر نفوذ کاربر و مسئولیت آن روی عملکرد پروژه IS ترتیب دادیم. تحلیل رگرسیون برای ارزیابی رابطه میان نفوذ کاربر، مسئولیت آن، یادگیری فناوری سازمانی، کنترل پروژه، تعامل توسعه دهنده-کاربر و عملکرد مدیریت پروژه IS صورت گرفت.
نتایج: این مطالعه نشان می دهد که مسئولیت کاربر و نفوذ آن از طریق ارتقای فرآیندهای توسعه IS به عنوان واسطه ها، شامل یادگیری فناوری سازمانی، کنترل پروژه و تعامل IS-کاربر دارای اثر مثبت روی عملکرد پروژه است.
نتیجه گیری: نتایج ما پیشنهاد می دهد که مسئولیت کاربر و نفوذ آن به ترتیب نقشی مهم در تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد مدیریت پروژه دارند. نتایج این تحلیل دلالت بر این مورد دارد که سازمان ها و مدیران پروژه باید از شرکت و نفوذ کاربر برای بهبود عملکرد فرآیندها استفاده کنند و به نوبه خود موفقیت پروزه را افزایش دهند.
 
۱- مقدمه
استفاده از سیستم های اطلاعات (IS) در سازمان ها در دو دهه گذشته فراگیر شده است. گسترش سیستم های اطلاعات برای کاربران تجربیات بیشتر در مورد استفاده از IS را فراهم نموده است که برای آنان، تشکیل عقاید شخصی و انتظارات را با توجه به پروژه های توسعه IS (ISD) میسر می سازد. به عنوان یک نتیجه، موضوع مشارکت کاربر توجه زیادی را در تحقیقات مدیریت پروژه IS به خود جلب کرده است. [۷,۲۱,۲۷] مشارکت کاربر به رفتارها و فعالیت هایی اشاره می کند که کاربران هدف یا نماینده آنها در فرآیند توسعه سیستم عمل می کنند [۶]. مطالعات اولیه هیچ رابطه ای بین مشارکت کاربر و عملکرد ISD نشان نداده است [۴۶]. هرچند، تغییرات سریغ در فناوری های رایانه های امروزی و راهبردهای تجارت، پیش بینی و کنترل اهداف پروژه و الزامات سیستم را تا حد زیادی سخت نموده است [۱۸]. امروزه، مشارکت کاربرد در ISD نوعاً مشخص کننده الزامات سیستم برای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف پروزه و موفقیت نهایی است [۲۷].
طرفداران مشارکت کاربر نشان داده اند که مشارکت کاربر روی مدیریت منابع انسانی [۵۲]، دوره سنتی تعامل کاربر-IS [27] و کیفیت فرآیندهای توسعه محصول [۱۵] تاثیر می گذارد. مشارکت کاربر دارای تاثیری چشمگیر در موفقیت IS برای چندین سال بوده است [۳۴]. Barki and Hartwick [6,37] بین مشارکت کاربر و درگیری کاربرد توسط ارجاع به بخش عملی هدف و حالات فیزیولوژیکی ذهنی به ترتیب تمایز قائل شده اند. درگیری کاربر به حالت فیزیولوژیکی ذهنی اشاره دارد که اهمیت ارتباط شخصی را تعریف می کند که کاربران در کل به IS متصل می شوند. این تمایز، شواهدی تجربی را برای آثار مثبت مشارکت کاربر در رضایت کاربر [۳۷] غنی نموده است. هرچند، مطالعات قبلی نیز نشاندهنده آثار منفی ممکن مشارکت کاربر بود که شامل نقش های مبهم، تناقضات، تغییر کند الزامات و ارتباط ناموثر می شد [۱۷,۲۵,۳۱۵۶]. بنابراین، گستره ای که برای ان مشارکت کاربر روی موفقیت IS تاثیر می گذارد، فرار باقی می ماند [۲۱]. دلایل ممکن که می تواند وجود داشته باشد که کدام اجزای مشارکت کاربر هستند، به کار گرفته می شود و استفاده از مدل هایی که به طور کافی در توسعه سیستم تفسیری نیستند [۳۴].
یک بررسی از رابطه بین مسئولیت کاربر (یا نفوذ کاربر) و عملکرد پروژه می تواند به توضیح نتایج غیرقاطع نوشته ها در مورد درگیری/مشارکت کاربر کمک نماید. مسئولیت و نفوذ کاربر به ترتیب تدابیر مهم مشارکت کاربر و درگیری کاربر هستند [۲۲]. مسئولیت کاربر به انتصاب و فعالیت هایی اشاره می کند که منعکس کننده پاسخدهی کلی کاربر به موفقیت یا شکست یک پروژه است [۲۲]. نفوذ کاربر، اختیار تصمیم گیری کاربران را در طراحی سیستم در نظر می گیرد [۳۷]. کاربران درگیر در یک پروژه بدون در نظر گرفتن توان و پاسخدهی آنها می تواند منجر به عملکرد ضعیف پروژه شود. از طرف دیگر، کاربران تقویت شه می توانند روی جهت گیری پروژه ای که مسئول آن هستند تاثیر داشته باشند. کاربران از لحاظر فیزیولوژیکی احساس قدرتمند شدن و درگیری در سیستم را دارند زمانی که قادر به پیکربندی آن هستند [۴۸]. این مطالعه، مسئولیت کاربر و نفوذ آن را انتخاب نموده است زیرا اینها دو جز تطبیق یافته هستند که توضیح می دهند چرا نتایج با مطالعات قبلی قابل مقایسه هستند [۱۷,۲۲,۳۱,۳۷]. برای آسانی تفسیر، این مطالعه اصطلاح مشارکت کاربر را برای اشاره به فعالیت های کلی یا رفتارهای کاربر در مدت توسعه سیستم اتخاذ می کند.
این مطالعه از لحاظ تجربی بررسی می کند که چگونه نفوذ و مسئولیت کاربر روی عملکرد پروژه های ISD تاثیر می گذارد/ ما سوالات تحقیقاتی زیر را مطرح می کنیم: آیا عمل مسئولیت کاربر (یا نفوذ آن) کیفیت فرآیندهای ISD را بالا می برد (یا ناتوان می کند) و کدامیک به نوبه خود روی عملکرد پروژه تاثیر می گذارند؟ آیا عمل مسئولیت کاربر (یا نفوذ آن) روی عملکرد پروژه تنها در حضور فرآیندهای ایجاد شده اثر می گذارد یا خیر؟ جواب های این سوالات می تواند به مدیران پروژه اجازه دهد تا بررسی هایی در مورد کاربران دیگر در پروژه ها را برای بهبود عملکرد پروژه طرح ریزی نمایند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Context User participation in information system (IS) development has received much research attention. However, prior empirical research regarding the effect of user participation on IS success is inconclusive. This might be because previous studies overlook the effect of the particular components of user participation and other possible mediating factors.

Objective The objective of this study is to empirically examine how user influence and user responsibility affect IS project performance. We inspect whether user influence and user responsibility improve the quality of the IS development process and in turn leads to project success, or if they have a direct positive influence on project success.

Method We conducted a survey of 151 IS project managers in order to understand the impact of user influence and user responsibility on IS project performance. Regression analysis was conducted to assess the relationship among user influence, user responsibility, organizational technology learning, project control, user–developer interaction, and IS project management performance.

Results This study shows that user responsibility and user influence have a positive effect on project performance through the promotion of IS development processes as mediators, including organizational technology learning, project control, and user–IS interaction.

Conclusion Our results suggest that user responsibility and user influence respectively play an important role in indirectly and directly impacting project management performance. Results of the analysis imply that organizations and project managers should use both user participation and user influence to improve processes performance, and in turn, increase project success.

۱ Introduction

The use of information systems (IS) has become pervasive in organizations in the past two decades. The spread of information systems has provided users with more experience on IS usage, allowing them to form their own opinions and expectations regarding IS development (ISD) projects. As a result, the issue of user participation has received much attention in IS project management research [7,21,27]. User participation refers to the behaviors and activities that the target users or their representative perform in the system development process [6]. Early studies showed no relationship between user participation and ISD performance [46]. However, rapid changes in today’s computer technologies and business strategies have made it increasingly hard to predict and control project goals and system requirements [18]. Today, user participation in ISD typically clarifies system requirements to ensure the achievement of project goals and ultimate success [27].

Advocates of user participation indicate that user participation affects human resource management [52], traditional course of user–IS interaction [27] and the quality of product development processes [15]. User participation had a significant influence on IS success for several years [34]. Barki and Hartwick [6,37] distinguished between user participation and user involvement by referring to the objective practice portion and subjective psychological states, respectively. User involvement refers to a subjective psychological state defining the importance and personal relevance that users attach to IS in general. The distinction enriched empirical evidence for positive effects of user participation on user satisfaction [37]. Nevertheless, previous studies also revealed possible negative effects of user participation, including ambiguous roles, conflicts, requirements creep, and ineffective communication [17,25,31,56]. Thus, the extent to which user participation affects IS success remains elusive [21]. Possible reasons may be which components of user participation are employed and the use of models that are not sufficiently explanatory in system development [34].

An examination of the relationship between user responsibility (or user influence) and project performance might help explain the inconclusive results of the literature on user participation/involvement. User responsibility and user influence are important measures of user participation and user involvement, respectively [22]. User responsibility refers to the assignment and activities reflecting a user’s overall accountability to the success or failure of a project [22]. User influence grants users decision-making authority in system design [37]. Involving users in a project without granting them power and accountability can eventually lead to poor project performance. On the other hand, empowered users can influence the direction of the project for which they are responsible. Users feel psychologically empowered and engaged in the system when they are enable to reconfigure it [48]. This study selects user responsibility and user influence because these two components are commonly adopted, explaining why the results are comparable with previous studies [17,22,31,37]. For ease of exposition, this study adopts the term ‘‘user participation” to refer to the general activities or behaviors of users during system development.

This study empirically examines how user influence and user responsibility affect the performance of ISD projects. We pose the following research questions: Does the practice of user responsibility (or user influence) prompt (or enervate) the quality of ISD processes, and which in turn influences project performance? Does the practice of user responsibility (or user influence) affect project performance only in the presence of established processes? The answers to these questions may allow project managers to plan interventions on involving users in projects to improve project performance.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا